Sunteți pe pagina 1din 2

U

Teză semestrială la biologie în clasa a XI-a


Data ____________________ Nume, prenume______________________________

Nr. Item Punc


d/o taj
1. Defineste noţiunile: L
a) Arc reflex ______________________________________________________________________ 0
________________________________________________________________________________ 1
b) Analizatori_____________________________________________________________________ 2
________________________________________________________________________________ 3
c) Neuroni _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Explică importanța sistemului nervos. L
________________________________________________________________________________ 0
________________________________________________________________________________ 1
________________________________________________________________________________ 2
________________________________________________________________________________ 3
________________________________________________________________________________ 4
________________________________________________________________________________ 5
________________________________________________________________________________ 6

3. Uneşte cu săgeţi fiecare concept din coloana A cu definiţiile din coloana B L


A B 0
A- Stimuli a) variaţii de diverse tipuri de energie 1
B- Receptori b) organe specializate prin care pătrunde 2
informaţia în organism 3
C- Organe senzoriale c) structuri ale organelor senzoriale care 4
percep informaţia din mediu 5
6
4. Clasifică noţiunile propuse după algoritmul: stimul – receptor – organul unde este localizat L
receptorul. 0
Glucoza, urechea, fotoreceptor, mecanoreceptor, pielea, chimioreceptor, temperatura, sunet, ochiul, 1
limba, lumina, termoreceptori. 2
________________________________________________________________________________________ 3
________________________________________________________________________________________ 4
________________________________________________________________________________________ 5
_____________________________________________________________________________________ 6
______________________________________________________________________________ 7
8
5. A. Ordonează într-un şir logic expresiile şi noţiunile de mai jos şi completează căsuţele schemei L
cu cifrele corespunzătoare. 0
1)Contracţia muşchiului biceps, 1
2) receptorii din piele, 2
3) calea nervoasă aferentă, 3
4) calea nervoasă eferentă, 4
5) flexia mâinii, 5
6) obiect ascuțit, 6
7) centrii nervoşi din măduva spinării. 7
8
B. Ce reprezintă schema obţinută ?

__________________________________________________

6. Evidenţiază trei deosebiri dintre reflexele condiţionate şi necondiţionate şi completează L


tabelul: 0
Reflexele condiţionate Reflexele necondiţionate 1
2
3
4
5
6

7. Numeşte analizatorul. Indicînd 8 structuri la alegere din desenul de mai jos.


_____________________________________________________________________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

8. Se ştie, că urechea medie este unită cu nazofaringele prin trompa lui Eustachio. Explică care L
este aspectul pozitiv şi cel negativ al acestei legături. 0
Pozitiv __________________________________________________________________________ 1
________________________________________________________________________________ 2
________________________________________________________________________________ 3
Negativ__________________________________________________________________________ 4
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9. Schema alăturată prezintă refracția oculară la L
persoane cu vedere nornală ṣi personae cu defect de 0
vedere. Examinează schemele ṣi răspunde la 1
subiectele ce urmează: 2
a) identifică schema care reprezintă ochiul cu defect de 3
vedere. 4
b) numeṣte defectul de vederere prezentat ȋn schemă. 5
6
c) descrie cauzele acestui defect de vedere, 7
simptomele, consecințe ṣi metodele de profilaxie. 8
d) explică cum poate fi restabilită vederea normală sau aproape normală la persoanele diagnosticate 9
cu defectul de vedere reprezentat ȋn schemă. 10
________________________________________________________________________________ 11
________________________________________________________________________________ 12
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și