Sunteți pe pagina 1din 7

Legea Cercetașului - modificări, completări

STATUT – Articolul 5, punctul 2 (modificare)


Forma actuala
Art.5. Legea Cercetaşului:
1. Cercetaşul îşi iubeşte patria sa, România, şi pune interesele ţării şi colectivităţii
deasupra celor personale.
2. Cercetaşul crede în Dumnezeu şi respectă credinţa celorlalţi.
3. Cercetaşul este loial, îşi respectă cuvântul dat, spune adevarul, este curat în gând,
în vorbă şi în faptă.
4. Cercetaşul este util şi îşi ajută semenii în orice situaţie, este un prieten pentru toţi
şi frate cu toţi cercetaşii.
5. Cercetaşul este econom şi cumpătat, respectă munca şi proprietatea, este
îngăduitor cu alţii şi sever cu sine, îşi îngrijeşte corpul şi duce o viaţă sănătoasă.
6. Cercetaşul iubeşte şi ocroteşte natura şi este bun cu animalele.
7. Cercetaşul îşi iubeşte şi ascultă părinţii, îți respectă profesorii şi şefii, este disciplinat în tot ceea
ce face, respectă părerile altora şi îşi asumă răspunderea faptelor sale.
8. Cercetaşul este curajos şi încrezător în puterile lui, vioi şi plin de însufleţire.
9. Cercetaşul iubeşte învăţătura şi la rândul său îi învaţă şi pe alţii.
10. Cercetaşul se străduieşte să facă în fiecare zi o faptă bună, oricât de
neînsemnată ar părea ea.

Forma propusa
Art.5. Legea Cercetaşului:

Cercetașul este:
 de încredere,
 loial,
 util,
 prietenos,
 politicos,
 bun cu animalele,
 supus,
 voios,
 econom,
 curat,
 curajos,
 credincios.
REGULAMENT – Cap. 1 "Generalități", introducere art. 5 nou

Propunere
Art.5. Legea Cercetașului:

Cercetașul este:
 de încredere
Onoarea un cercetaș este de a fi de încredere. În cazul în care un cercetaș spune: "Pe cuvântul
meu" înseamnă că așa este, la fel ca și în cazul în care acesta a făcut un jurământ solemn. În mod
similar, în cazul în care un lider cercetaș spune unui cercetaș "Am încredere în tine, pe onoarea
ta de a face acest lucru", cercetașul este obligat să îndeplinească cerința pe cât poate el de bine
și să nu lese nimic să interfereze cu acestă cerință. În cazul în care un cercetaș și-ar încălca
onoarea prin a spune o minciună, sau prin neîndeplinirea cerinței exact cum i-a fost încredințată
pe onoarea lui să o facă, el ar înceta să mai fie un cercetaș, și trebuie să predea eșarfa de
cercetaș și nu i se permite să o poarte din nou.

 loial
Un cercetaș este loial țării sale, liderilor săi, precum și pentru angajatori lui. El trebuie să rămână
alături de ei la bine și la greu împotriva oricui le este dușman, sau chiar și celor care vorbesc rău
de ei.

 util
Datoria unui cercetaș este de a fi util și de a ajuta pe alții. El își face datoria înainte de orice
altceva, chiar dacă el renunță la propria lui plăcere, confort sau siguranță pentru a face acest
lucru. Când se află în dificultate în alegerea dintre două lucruri de făcut, el trebuie să se întrebe:
"Care este datoria mea?" ceea ce înseamnă "Ce este mai bun pentru alte persoane?" - și o alege
pe asta. El trebuie să fie "Gata Oricând" în orice moment pentru a salva viați sau pentru a ajuta
persoanele rănite. Și el trebuie să facă o faptă bună pentru cineva in fiecare zi.

 prietenos
Un cercetaș este prietenul tuturor și este un frate pentru toți ceilalți cercetași, indiferent de
clasa socială din care celălalt face parte. În cazul în care un cercetaș întâlnește un alt cercetaș,
chiar dacă este un străin pentru el, el trebuie să vorbească cu el și să-l ajute în orice fel poate, fie
să îndeplinească sarcina ce el o are de îndeplinit, ori oferindu-i mâncare, sau, pe căt este posibil,
orice el ar vrea. Un cercetaș nu trebuie să fie un snob. Un snob este unul care se uită în jos la altă
persoană deoarece ea este mai săracă, sau este sărac și are resentimente față de altul pentru că
el este bogat. Un cercetaș accepta pe celălalt așa cum este, și vede ce este mai bun în el - "Kim",
cercetașul, a fost numit de către Indieni "Micul prieten al tuturor" și acesta este numele pe care
fiecare cercetaș trebuie să-l câștige pentru sine.

 politicos
Un cercetaș este politicos. Asta este. El este politicos cu toți, dar mai ales cu femeile, copii,
bătrânii, invalizii, schilozii, etc. Și nu trebuie să ia nici o recompensă pentru a fi util sau politicos.
 bun cu animalele
Un cercetaș este prieten cu animalele. El ar trebui să le protejeze, pe cât posibil, de durere și nu
ar trebui să omoare nici un animal în mod inutil, nici măcar o muscă - pentru că este una dintre
creaturile lui Dumnezeu.

 supus
Un cercetaș îndeplinește cerințele șefului de patrulă, sau de liderul cercetaș fără a pune la
îndoială cerința. Chiar dacă el primește o cerință ce nu-i place, el trebuie să facă precum fac
soldații și marinarii: el trebuie să îndeplinească la fel, pentru că este de datoria sa. După ce a
îndeplinit-o, el poate veni și poate prezenta motivele împotriva cerinței: dar el trebuie să
efectueze cerința din prima. Aceasta este disciplina.

 voios
Un cercetaș râde și fluieră în toate împrejurările. Când el primește o cerință, ar trebui să o
îndeplinească cu voioșie și rapid, nu într-un mod lent sau rușinat. Cercetașii nu se plâng la
greutăți, nici nu se vaită unul la altul, nici nu jura atunci când termină. Atunci când ai pierdut
trenul, sau când cineva "te calcă pe bătături" - nu că un cercetaș ar trebui să aibă astfel de
lucruri ca "bătături" - sau în nici un caz ce ar putea enerva, ar trebui să te forțezi să zâmbești de
îndată, și apoi fluieri o melodie, și vei fi bine. Un cercetaș se încurajează cu un zâmbet și cu un
fluierat. Îl înveselește pe el și înveselește alte persoane, în special în perioade de pericol, pentru
că ține spiritul ridicat.

 econom
Un cercetaș este econom, ceea ce înseamnă că el economisește fiecare bănuț ce-l poate strânge
și-l pune în bancă astfel încât el poate avea bani să se întrețină atunci când nu va avea un loc de
muncă, și, prin urmare, nu va deveni o povară pentru alții; sau ca să aibă bani să dea la alții
atunci când au nevoie de ei.

 curat
Un cercetaș este curat în gând, cuvânt și faptă. Cercetașilor decenți nu le plac tinerii care vorbesc
murdar, și ei nu se lasă ispitiți să vorbească sau să facă ceva murdar. Un cercetaș este pur,
limpede la minte, și brav.

 curajos
Un cercetaș poate face față pericolului chiar dacă îi este frică. El are curajul de a susține ceea ce
crede că este corect, chiar dacă alții râd de el sau îl amenința.

 credincios
Un cercetaș crede în Dumnezeu. El este credincios față de îndatoririle sale religioase. El respectă
convingerile celorlalți.
Motivare:
Scopul Legii Cercetașului este:

 de a oferii membrilor ce promit pe onoare lor să o respecte, un ghidaj în viață;


 de a prezenta idealurile spre care să tinda fiecare cercetaș;
 de a "planta" în cercetași "sămânța" valorilor cercetășești.

Formatul actual a Legii Cercetașului din Statut, este unul complicat și greoi de reținut.

Propunem simplificarea Legii în cadrul Statutului, prezentând esența, prezentând valorile spre care se
tinde. În acest moment, dacă rogi 5 cercetași să îți spună cele 10 legi ale cercetașului, în mare parte, vei
primi drept răspuns cuvinte cheie, poate în cel mai bun caz, 2-3 legi.

În Regulament vom introduce o detaliere a Legii, pentru fiecare punct. Considerăm că este importantă
introducerea detalierii in Regulament pentru a putea avea o baza oficială a detalierii pe care centrele
locale să poată lucra.

Detalierea este tradusă din scrierile lui Banden Powell.

Considerăm că detalierea făcută:

 este una actuala, ce nu s-a modificat cu trecerea timpului, cu terminarea războaielor mondiale
ce au avut loc în momentul conceperii Legilor de Banden Powell;
 este prezentată mult mai bine decât în forma actuala a Legilor;
 este mult mai ușoară de înțeles și de reținut;
 respectă semnificația inițială a legilor redactate de către Banden Powell.

Am realizat o analiză comparativă a formulărilor Legilor. Analiza propune comparația între: legile
originale propuse de baden Powell, constituția OMMS, forma actuală, America, Filipine, Marea Britanie,
Indonezia, India și Bangladesh. Alegera acestor țări a fost făcută pe baza următoarelor criterii:

 numar de cercetași – numarul total raportat de cercetași din fiecare țară


 nivelul de penetrarea carcetășiei în cadrul țării – ce procent din populație este implicat în
cercetășie. Țările alese au o medie de 2,16% implicare. Adică, din 50 de persoane, unul este
cercetaș. Prin comparație, conform centralizării trimestrului IV / 2014, avem o medie de 0,017%
implicare. Asta înseamnă că din 10.000 de români, doar unul este cercetaș.

Textul Legilor a fost împărțit în bucăți pentru a putea face corespondența cu textul Legilor originale,
scrise de catre Baden Powell si a consituției OMMS. La fiecare parte, a fost trecută numarul legii din care
face parte.

Legile tuturor țărilor folosite ca exemplu sunt trecute în limba engleză și traduse în română, în
paranteză, pentru a putea face comparația.
BP - legi OMMS - Romania - Boy Scouts of Cercetasii Indonezia India Bangladesh Romania,
originale Constitutie Lege Actuala America britanici (UK) propunere
& Filipine
A Scout's honour is A Scout's honour is ■ îşi respectă trustworthy A Scout is to be Be accountable ■ A Scout/Guide is A Scout's honour is de încredere
to be trusted. to be trusted. cuvântul dat, (de încredere) trusted. and trustworthy trustworthy (Un to be trusted.
(Onoarea unui (Onoarea unui spune adevarul, (Un cercetaș este (Fii responsabil și cercetaș este de (Onoarea unui
cercetaș este în a fi cercetaș este în a fi (legea 3) de încredere) demn de încredere) încredere) cercetaș este în a fi
de încredere) de încredere) ■ A Scout/Guide de încredere)
should be
honourable (Un
cercetaș ar trebui
să fie onorabil)
A Scout is loyal. A Scout is loyal. ■ Cercetaşul este loyal (loial) A Scout is loyal. Be an affable and A Scout/Guide is loial
(Un cercetaș este (Un cercetaș este loial, (legea 3) (Un cercetaș este knightly patriot loyal (Un cercetaș
loial) loial) ■ Cercetaşul îşi loial) (Fii un patriot este loial)
iubeşte patria sa, cordial și cu însușiri
România, şi de cavaler)
(legea 1)
A Scout ’s duty is A Scout ’s duty is to ■ Cercetaşul este helpful (util) A Scout is friendly Help others with util
to be useful and to be useful and to util şi îşi ajută and considerate. compliance and
help others. help others. semenii în orice (Un cercetaș este resilience
(Datoria unui (Datoria unui situaţie, (legea 4) prietenos și grijuliu) (Ajută-i pe ceilalți
cercetaș este să fie cercetaș este să fie ■ Cercetaşul se cu conformitate și
util și să-i ajute pe util și să-i ajute pe străduieşte să facă reziliență)
ceilalți) ceilalți) în fiecare zi o faptă
bună, oricât de
neînsemnată ar
părea ea.
(legea 10)
■ Cercetaşul
iubeşte învăţătura
şi la rândul său îi
învaţă şi pe alţii.
(legea 9)
■ pune interesele
ţării şi colectivităţii
deasupra celor
personale.
(legea 1)
A Scout is a friend A Scout is a friend ■ este un prieten friendly (prietenos) A Scout belongs to A Scout/Guide is a A Scout is a friend prietenos
to all, and a brother to all and a brother pentru toţi şi frate the worldwide friend to all and a to all.
to every other to every other cu toţi cercetaşii. family of Scouts. brother/sister to (Un cercetaș este
scout, no matter to Scout. (legea 4) (Un cercetaș face every other prieten cu toți)
what social class (Un cercetaș este parte din familia Scout/Guide.
the other belongs. prieten cu toți și mondială a (Un cercetaș este
(Un cercetaș este frate cu toți cercetașilor) priete cu toți si frate
prieten cu toți și cercetașii) ci toți cercetașii)
frate cu toți
cercetașii, fără
deosebire de clasă
socială)
A Scout is A Scout is ■ respectă părerile courteous A Scout has self- A Scout/Guide is A Scout is politicos
courteous. courteous. altora şi îşi asumă (politicos) respect and courteous courteous and
(Un cercetaș este (Un cercetaș este răspunderea respect for others. (Un cerecetaș este obedient.
politicos) politicos) faptelor sale. (Un cercetaș are politicos) (Un cercetaș este
(legea 7) respect de sine și pliticos și supus)
respect față de alții)
BP - legi OMMS - Romania - Boy Scouts of Cercetasii Indonezia India Bangladesh Romania,
originale Constitutie Lege Actuala America britanici (UK) propunere
& Filipine
A Scout is a friend A Scout is a friend ■ Cercetaşul kind (bun) Preserve nature A Scout/Guide is a A Scout is kind to bun cu animalele
to animals. to animals. iubeşte şi ocroteşte and love each friend to animals animals.
(Un cercetaș est (Un cercetaș est natura şi este bun other and loves nature. (Un cercetaș este
eprieten cu eprieten cu cu animalele. (Ai grijă de natură și (Un cercetaș este bun cu animalele)
animalele) animalele) (legea 6) iubiți-vă unii cu alții) prieten cu
animalele și iubește
natura)
A Scout obeys A Scout obeys ■ Cercetaşul îşi obedient (supus) Be obedient and A Scout/Guide is supus
orders. orders of his iubeşte şi ascultă collegial disciplined and
(Un cercetaș este parents, Patrol părinţii, îți respectă (Fii supus și helps protect public
supus) Leader or profesorii şi şefii, colegial) property.
Scoutmaster este disciplinat în (Un cercetaș este
without question. tot ceea ce face, disciplinat și ajută
(Un cercetaș este (legea 7) la protejarea
supus ordinelor proprietății publice)
parinților lui, Șefului
de Patrulă și
Liderului, fără a
pune la îndoială)
A Scout smiles A Scout smiles and ■ vioi şi plin de cheerful (voios) Be diligent, skilled A Scout is cheerful voios
and whistles. whistles under all însufleţire. and cheerful at all times.
(Un cercetaș difficulties. (legea 8) (Fii harnic, priceput (Un cercetaș este
zâmbește și fluieră) și vesel) vesel tot timpul)
A Scout is thrifty. A Scout is thrifty. ■ Cercetaşul este thrifty (econom) A Scout makes Be provident and A Scout/Guide is A Scout is thrifty. econom
(Un cercetaș este (Un cercetaș este econom şi good use of time simple thrifty. (Un cercetaș este
econom) econom) cumpătat, respectă and is careful of (Fii chibzuit și (Un cercetaș este econom)
munca şi possessions and simplu) econom)
proprietatea, este property.
îngăduitor cu alţii şi (Un cercetaș își
sever cu sine, folosește timpul
(legea 5) bine și este grijuliu
cu posesiile și
proprietăție)
A Scout is clean in A Scout is clean in ■ este curat în clean (curat) Have purity in A Scout/Guide is A Scout is clean in curat
thought, word and thought, word and gând, în vorbă şi în mind, word and act. pure in thought, thought,word and
deed. deed. faptă. (Fii pur în gândire, word and deed. deed.
(Un cercetaș este (Un cercetaș este (legea 3) cuvinte și fapte) (Un cercetaș este (Un cercetaș este
curat în gânduri, curat în gânduri, ■ îşi îngrijeşte pur în gândire, curat în gândire,
cuvinte și fapte) cuvinte și fapte) corpul şi duce o cuvinte și fapte) cuvinte și fapte)
viaţă sănătoasă.
(legea 5)
■ Cercetaşul este brave (curajos) A Scout has Exercise A Scout/Guide is curajos
curajos şi courage in all discipline, be courageous.
încrezător în difficulties. brave and faithful. (Un cercetaș este
puterile lui, (Un cercetaș are (Dă dovadă de curajos)
(legea 8) curaj în toate disciplină, fii curajos
dificultățile) și credincios)
■ Cercetaşul crede reverent (smerit) Believe in God the credincios
în Dumnezeu şi Almighty (Crede în
respectă credinţa Dumnezeu
celorlalţi. (legea 2) Atotputernicul)
Efectele modificării Legii
Știm că schimbarea acesta va avea ca efect și necesitatea de a modifica materialele pedagogice ce
sunt folosite în acest moment. Va trebui să avem în vedere care este scopul nostru, al cercetășiei,
care sunt obiectivele noastre și să acționăm în condordanță cu acestea:

 Fiind mai simple, sunt mai ușor de reținut. Sunt prezentate ca adjective. Exact ce ne
intereseaza: valori. Sunt idealuri spre care cu toții tindem. Dacă membrii rețin valorile
cercetășiei, în timp vom avea sanse ca acestea să devină parte din personalitatea
membrilor.

 Pe lângă faptul că vom putea cere membrilor noștrii să le rețină ca parte din progresul
personal, părinții unui potențial membru vor înțelege mai
bine care sunt valorile noastre și vor adera la cercetășie.

 Din punct de vedere de vedere al marketingului cercetășiei,


ne va fi mai ușor să ne promovăm imaginea prin valorile
noastre.