Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI Avizat,

COLEGIUL TEHNIC T.F.,,ANGHEL SALIGNY” Responsabil de catedră:

Director:

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ LA DISCIPLINA MATEMATICĂ

CLASA a IX –a - Școala Profesională

Anul şcolar: 2018 – 2019 Număr de săptămâni: 34 Număr de ore săptămânal: 3 ore Total ore: 34 x 3 = 102

Număr de ore
Nr. Unităţi de învăţare Numărul Sem. Observaţii
Crt. de ore Sem. I al II-lea
alocate (17 săpt.) (17 săpt.)
1 Recapitulare 2 2 -  1 oră
2 Numere reale 10 10 -
3 Elemente de logică matematică 10 10 -
4 Șiruri 8 8 -
5 Funcții; lecturi grafice 8 8 -
6 Funcția de gradul întâi 10 10 -
7 Funcția de gradul al doilea 10 - 10
8 Interpretarea geometrică a proprietăților algebrice ale funcției 8 - 8
de gradul al doilea
9 Vectori în plan 5 - 5
10 Calcul vectorial în geometría plană 8 - 8
11 Trigonometrie. Aplicații ale trigonometriei în geometrie 8 - 8
12 Verificare, evaluare 6 3 3
13 Recapitulare finală 6 - 6
14 Ore la dispoziția profesorului 3 - 3 Școala Altfel
TOTAL: 102 ore 51 ore 51 ore

Notă: Până la data elaborării planificării, nu a fost precizată săptămâna de practică.

Profesor: COSMA TEODORA


MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI Avizat,

COLEGIUL TEHNIC T.F.,,ANGHEL SALIGNY” Responsabil de catedră:

Director:

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ LA DISCIPLINA MATEMATICĂ

CLASA a X –a - Școala Profesională

Anul şcolar: 2018 – 2019 Număr de săptămâni: 32 Număr de ore săptămânal: 1 ore Total ore: 32 x 1 = 32

Număr de ore
Nr. Unităţi de învăţare Numărul Sem. Observaţii
Crt. de ore Sem. I al II-lea
alocate (17 săpt.) (15 săpt.)
1 Recapitulare 2 2 -  1 oră
2 Numere reale 4 4 -
3 Funcții 6 6 -
4 Aplicații 3 2 1
5 Ecuații 6 - 6
6 Aplicații 2 - 2
7 Verificare, evaluare 6 3 3
8 Recapitulare finală 2 - 2
9 La dispoziția profesorului 1 - 1 Școala Altfel
TOTAL: 32 ore 17 ore 15 ore

Notă: Până la data elaborării planificării, nu au fost precizate săptămânile de practică.

Profesor: COSMA TEODORA


MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI Avizat,

COLEGIUL TEHNIC T.F.,,ANGHEL SALIGNY” Responsabil de catedră:

Director:

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ LA DISCIPLINA MATEMATICĂ

CLASA a XI –a - Școala Profesională

Anul şcolar: 2018 – 2019 Număr de săptămâni: 30 Număr de ore săptămânal: 1 ore Total ore: 30 x 1 = 30

Număr de ore
Nr. Unităţi de învăţare Numărul Sem. Observaţii
Crt. de ore Sem. I al II-lea
alocate (15 săpt.) (15 săpt.)
1 Lecție introductivă. Test inițial 1 1 -  1 oră
2 Elemente de combinatorică 5 5 -
3 Matematici financiare 4 4
4 Elemente de statistică și probabilități 4 2 2
5 Geometríe 6 - 6
6 Verificare, evaluare 6 3 3
7 Recapitulare finală 3 - 3
8 La dispoziția profesorului 1 - 1 Școala Altfel
TOTAL: 30 ore 15 ore 15 ore

Notă: Până la data elaborării planificării, nu au fost precizate săptămânile de practică.

Profesor: COSMA TEODORA