Sunteți pe pagina 1din 2

Informatică aplicată II

http://adl.anmb.ro

Programe Matlab pentru exemplificarea


utilizării reprezentărilor grafice ale
funcţiilor simbolice
Obiective

 Definească variabile simbolice.


 Reprezinte grafic funcţii simbolice.

Cerinţe

 Fiecare aplicaţie este notată cu maxim 10 puncte


 Toate aplicaţiile sunt obligatorii
 Problemele care nu vor fi rezolvate în timpul laboratorului devin temă de casă.

Aplicaţii
x
1. Se consideră funcţia f : R  R definită prin f  x   e x ln . Să se scrie o funcţie .m
1 x

care primeşte la intrare două numere reale a şi b , cu a  b şi reprezintă graficul funcţiei


simbolice f pe intervalul  a, b .

2. Se consideră curba plană definită implicit de ecuaţia x3  y 5  3  0 . Să se scrie o funcţie


.m care primeşte la intrare patru numere reale a, b, c, d , cu a  b , c  d şi reprezintă grafic

curba simbolică dată pentru x   a, b şi y   c, d  .

3. Se consideră curba plană definită implicit de ecuaţia x3  y 5  3  0 şi parametrizarea

x  x  t   t , y  y  t   5 3  t 3 , t   a, b . Să se scrie o funcţie .m care primeşte la intrare

două numere reale a şi b , cu a  b şi reprezintă grafic curba simbolică pentru t   a, b .

16 September 2015 Lect. univ. Paul Vasiliu 1


© Academia Navală "Mircea cel Bătrân" (ANMB). Orice formă de copiere, stocare, modificare
şi/sau transmitere a acestui material fără acordul prealabil şi scris al ANMBeste strict interzisă.
Informatică aplicată II
Laborator 18
http://adl.anmb.ro

16 September 2015 Lect. univ. Paul Vasiliu 2


© Academia Navală "Mircea cel Bătrân" (ANMB). Orice formă de copiere, stocare, modificare
şi/sau transmitere a acestui material fără acordul prealabil şi scris al ANMBeste strict interzisă.