Sunteți pe pagina 1din 2

Informatică aplicată II

http://adl.anmb.ro

Modelarea şi simularea sistemelor cu


ajutorul Simulink. Instrumente
Obiective

 Modelarea şi simularea ecuaţiilor diferenţiale cu condiţii iniţiale.

Cerinţe

 Fiecare aplicaţie este notată cu maxim 10 puncte


 Toate aplicaţiile sunt obligatorii
 Problemele care nu vor fi rezolvate în timpul laboratorului devin temă de casă.

Aplicaţii
1. Folosind Simulink modelaţi şi simulaţi soluţia problemei Cauchy:

2 y  t   3 y  t   0 , y  0   2 .

2. Folosind Simulink modelaţi şi simulaţi soluţia problemei Cauchy:

y  t   3 y  t   2 y  t   et , y  0   1, y  0   2 .

3. Folosind Simulink modelaţi şi simulaţi soluţia ecuaţiei diferenţiale:

t 2 y  t   5ty  t   4 y  t   tet , y  0   1, y  0  2 .

16 September 2015 Lect. univ. Paul Vasiliu 1


© Academia Navală "MirceacelBătrân" (ANMB). Orice formă de copiere, stocare, modificare
şi/sau transmitere a acestui material fără acordul prealabil şi scris al ANMBeste strict interzisă.
Informatică aplicată II
Laborator 19

16 September 2015 Lect. univ. Paul Vasiliu 2


© Academia Navală "MirceacelBătrân" (ANMB). Orice formă de copiere, stocare, modificare
şi/sau transmitere a acestui material fără acordul prealabil şi scris al ANMBeste strict interzisă.