Sunteți pe pagina 1din 2

TEST INTELIGENȚĂ

=SERIE DE NUMERE=

INSTRUCTAJ:
Pe foaia din faţă aveţi 20 de serii de numere aflate într-o succesiune logică cuprinzând câte 8
cifre dintre care ultimile două sunt lipsă, urmând a le completa şi adăuga dumneavoastră, bineînţeles
respectând de fiecare dată principiul de construcţie.

EXEMPLE:
2 4 6 8 10 12 14 16
9 8 7 6 5 4 3 2
2 2 3 3 4 4 5 5
1 7 2 7 3 7 4 7

TIMP DE EXECUŢIE: – 5 minute

GRILĂ DE CORECŢIE:

Nr. item Răspuns corect Nr. item Răspuns corect


1 9, 10 11 4, 1
2 40, 45 12 23, 30
3 2, 1 13 14, 16
4 21, 24 14 8, 1
5 29, 33 15 15, 11
6 2, 1 16 1/9, 1/27
7 15, 15 17 8, 5
8 64, 128 18 13, 20
9 20, 21 19 49, 64
10 3, 3 20 38, 76

ETALON:
Clasa Nr. puncte
V 12 puncte
IV 10 – 11 puncte
III 7 – 9 puncte
II 4 – 6 puncte
I 0 – 3 puncte

PARAMETRI:

- Nivel general cognitiv


- Raţionament
- Analiza şi siteza mentală
- Mobilitate, flexibilitate în gândire
NUMELE:
VÂRSTA:
STUDII:

PSIHO-TEST INTELIGENȚĂ
=SERIE DE NUMERE=

Exemple:
2 4 6 8 10 12 14 16
9 8 7 6 5 4 3 2
2 2 3 3 4 4 5 5
1 7 2 7 3 7 4 7

Priviţi fiecare număr şi pe cele două linii punctate scrieţi cele două numere care trebuie să urmeze.

3 4 5 6 7 8 .... ....
10 15 20 25 30 35 .... ....
8 7 6 5 4 3 .... ....
3 6 9 12 15 18 .... ....
5 9 13 17 21 25 .... ....
8 1 6 1 4 1 .... ....
27 27 23 23 19 19 .... ....
1 2 4 8 16 32 .... ....
8 9 12 13 16 17 .... ....
9 9 7 7 5 5 .... ....
19 16 14 11 9 6 .... ....
2 3 5 8 12 17 .... ....
11 13 12 14 13 15 .... ....
29 28 26 23 19 14 .... ....
18 14 17 13 16 12 .... ....
81 27 9 3 1 1/3 .... ....
20 17 15 14 11 9 .... ....
16 17 15 18 14 19 .... ....
1 4 9 16 25 36 .... ....
3 6 8 16 18 36 .... ....

Puncte: juste........................
greşite.....................
omise......................
R=j