Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: 15 MARTIE 2016

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL MARE, ALEXANDRIA

CLASA: A II- A E

PROF. ÎNV. PRIMAR: ILINA LAVINIA- ANDREEA

ARIA CURRICULARĂ: CONSILIERE ȘI ORIENTARE

DISCIPLINA : DEZVOLTARE PERSONALĂ

DOMENII INTEGRATE:

 Muzică și mișcare
 Arte vizuale abilități practice
UNITATEA TEMATICĂ: CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM

SUBIECTUL LECȚIEI: EMOȚIILE MELE

FORMĂ DE REALIZARE: ACTIVITATE INTEGRATĂ

TIPUL LECȚIEI: PREDARE

1
COMPETENȚE SPECIFICE

Dezvoltare personală
 Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate;
 Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal și paraverbal;
Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale simple despre propriile experiențe de viață;
 Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi.

Arte vizuale și abilități practice


 Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală,
verbală, kinestezică.

Muzică şi mişcare:

 Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
 O1 Să- și identifice propriile emoții în ziua respectivă;

 O2 Să identifice propriile emoţii produse de situațiile expuse;


 O3 Să asocieze emoții unor situații imaginare date;
 O4 Să verbalizeze ideile, gândurile, sentimentele faţă de unele situaţii de viaţă ;
 O5 Să identifice situațiile care le provoacă frică;
 O6 Să găsească soluții și metode pentru a încerca să- și depășească fricile;
 O7 Să exprime trăiri personale prin intermediul dansului, sǎ mimeze trăirea unei emoţii de bază.

2
METODE ȘI PROCEDEE:

 Conversaţia,
 Exerciţiul,
 Explicaţia,
 Observaţia,
 Expunerea,
 Problematizarea.

FORME DE ORGANIZARE:

 Frontal,
 Individual.

RESURSE MATERIALE:

 Fișe,
 Frunze din carton colorat,
 Tabla,
 Calculator, Videoproiector.

RESURSE TEMPORALE :

 45 minute

RESURSE UMANE :

 Elevii clasei a II- a E

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE:

 Observarea sistematică a comportamentului elevilor


 Aprecieri verbale

DESFĂȘURAREA LECȚIEI

3
Evenimentel Ob. Conținutul științific și informațional al Metode și Mijloace Forme de Evaluare
e didactice Oper. lecției procedee organizare
1.Moment Asigur condițiile optime pentru buna Conversația Frontal
organizatoric desfășurare a lecție:
Aerisirea sălii de clasă;
Pregătirea materialului didactic;
Stabilirea liniștii și ordinii în clasă.
2.Captarea O1 Le propun elevilor să începe ora de Conversația Calculator, Frontal Observarea
atenției Dezvoltare personale de azi într- un mod Videoproiector Individual sistematică
inedit și anume cântând un cantec pe care l-
am învățat acum ceva timp și care le- a Aprecieri
plăcut foarte mult, Nu mi- e frică de bau- verbale
bau! . Voi proiecta versurile pe ecran iar
linia melodică va fi susținută de calculator
pentru că nu am mai repetat cântecelul de
ceva timp.
Pentru că în cântec este vorba despre a- ți fi
sau nu frică de ceva, îi întreb ce este frica
orientând explicația către termenul de
emoție.
3.Anunțarea Astăzi vom discuta despre emotii. Emoțiile Explicația Frontal Observarea
temei și a oamenilor sunt diferite în funcție de ceea ce sistematică
obiectivelor gândesc despre momentele și împrejurările
pe care acestea le trăiesc.
4.Dirijarea O2 Dragii mei, dacă eu vă întreb cum vă simțiti Conversația Balon
învățării astăzi, răspunsurile voastre mă vor ajuta să
vă descopăr emoțiile. Întreb 2- 3 copii cum
se simt și discutăm pe baza răspunsurilor
lor.
Iau în mână un balon și i- l dau unuia dintre
copii. Experimentăm următoarele situații iar
O3 copii spun ce simt când trec prin ele: Frontal Aprecieri
Doamna învățătoare îți dă un balon. Ce verbale

4
simți?
Balonul se sparge. Ce simți? Explicația
Cineva îți ia balonul. Ce simți? Fișe de lucru
Doamna învățătoare nu îți dă ție un balon. Problematizare
Ce simți? a
Pe parcursul jocului noi am simțit.....
(bucurie, supărare, furie, etc). Astfel, Individual
tragem concluzia că emoțiile sunt felul sau
modul în care oamenii arată ceea ce simt. Calculator
Videoproiector
În continuare elevii vor primi o fișă pe care
se află un exercițiu de asociere a emoțiilor
cu diferite situații prezentate. Anexa 1
Elevii vor rezolva individual iar apoi voi
O4 proiecta exercițiul și îl vom verifica
împreună.

5.Obținerea O5 Pentru că ultima propoziție de pe fisă se Explicația Tablă Frontal Aprecieri


performanței referă la frică, propun elevilor să învățăm să verbale
ne depășim frica. Vorbind deschis despre
temerile noastre și identificându- le ne va fi Conversația
mai ușor să le depăsim.
Vorbim despre temerile noastre și creăm
Copacul fricii. Desenez pe tablă un copac.
Decupăm impreuna frunze de diferite culori
și fiecare dintre noi (inclusiv cadrul
didactic:) ) va scrie pe o frunza unul sau Individual
mai multe lucruri sau situatii de care se
teme. „Întuneric”, „lucrări de control”,
„dentist”, „note mici”, „câini”, „tunete și
fulgere”, „monștri”, „cutremure”, „să dorm
singur”, „fantome”, „să fiu singur acasă”,
„furia parinților”, „înălțime” pot fi posibile

5
răspunsuri ale copiilor. Îi încurajez să scrie
orice își doresc și nu le cer să scrie numele Demonstrația Frunze din
lor pe frunza cu temeri. Lipim apoi frunzele carton colorat
în crengile copacului.
Exercitiul îi ajută pe copii să simtă că au Carioci
mai mult control asupra propriilor trăiri, că
le pot folosi pentru a obține rezultate
pozitive și că toți trecem prin stări mai mult
sau mai puțin plăcute. Observare
sistematică
Trecem apoi la etapa în care ne împrietenim
cu temerile și căutăm împreuna soluții
pentru a le depăși, creând împreuna
O6 Copacul curajului. Desenez un al doilea
copac și scriem pe frunze acțiuni care ne
pot ajuta să depașim temerile. Îi ajut pe
copii să găsească soluții pentru fiecare
temere și le scriem pe frunze pe care le
lipim în al doilea copac. Poate fi vorba de
soluții simple:„încerc din nou”, “cer ajutor”,
„vorbesc cu prietenul meu”, „învăt cum să
mă relaxez”, „respir adânc”, „nu renunț”,
„caut altă soluție”, „imi recunosc frica”,
„glumesc”, „iau o pauză”, „zâmbesc””.
Solutiile sunt, desigur, diferite de la caz la
caz. Este esențial însă ca elevii să înteleagă
că primul pas este să își accepte temerile și
să le traiasca, pentru a nu se lăsa controlați
de ele.
6.Încheierea Fac aprecieri asupra modului în care elevii Calculator Frontal Aprecieri
activității O7 au participat la lecție. Videoproiector verbale
Ca să încheiem într- o manieră optimistă,
cântăm si executăm mișcările sugerate de

6
cântecul Dacă vesel se trăieste.