Sunteți pe pagina 1din 5

CHESTIONAR DE EVALUARE

A GRADULUI DE SATISFACŢIE A PĂRINŢILOR CU PRIVIRE LA


CALITATEA SERVICIILOR EDUCAŢIONALE ŞI DE FORMARE PROFESIONALĂ
Unitatea de învăţământ COLEGIUL NATIONAL CALISTRAT HOGAS.
Localitatea / judeţul TECUCI/GALATI
Data evaluării NOIEMBRIE 2013

Acest chestionar este realizat pentru a cunoaşte percepția dumneavoastră cu privire la calitatea
serviciilor de educa’ie și de formare profesională.
Chestionarul este aplicat în cadrul evaluării interne a organizaţiei furnizoare de educaţie.
Chestionarul este anonim, dar, pentru a putea face o analiză relevantă a informațiilor pe care ni le
oferiți, vă rugăm să completați și caseta cu datele de identificare.

1. Ce motiv v-a determinat să alegeţi această şcoală pentru copilul dumneavoastră?

Apropierea de domiciliu Faima scolii Faima unui anumit cadru didactic Alt motiv
18 85 1 23

23 18
Apropierea de
domiciliu
1
Faima scolii

Faima unui anumit


cadru didactic

Alt motiv

85

2. Cum apreciaţi serviciile educaţionale oferite de şcoala în care învaţă copilul dumneavoastră?

Foarte bune Bune Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare


65 62 1 0

1
Foarte bune
62 65
Bune
Satisfacatoare
Nesatisfacatoare
3. Cum apreciaţi activitatea cadrelor didactice, raportându-vă la următoarele aspecte?

Apreciere
Nr Aspecte Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcăt
1 Pregătirea profesională 79 45 4
Adecvarea metodelor de predare la 39 77 12
80 particularităţile de vârstă şi la 1
70 2
60 3
50 4

40 5
6
30
7
20
8
10
9
0 10
Foarte buna Buna Satisfacatoare Nesatisfacatoare

4. Cum apreciaţi următoarele aspecte din viaţa şcolii?

Apreciere
Nr Aspecte Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare
Realizarea orarului/ 68 45 14 1
1 programului de studiu al elevilor
Consultarea părinţilor şi a 64 51 10 3
2 elevilor în vederea alegerii
disciplinelor opţionale
Accesul la serviciile de 55 60 13 0
3 consiliere pentru elevi şi părinţi
Informarea părinţilor asupra 62 53 10 3
4 aspectelor importante din viaţa
şcolii

Promptitudinea cu care 60 54 11 3
5 conducerea şcolii răspunde
cererilor părinţilor care solicită
informaţii de interes public
Prevederile Regulamentului 68 47 12 1
intern şi respectarea acestora
6
Informarea elevilor şi a 70 53 4 1
părinţilor cu privire la
7 programele de studii, precum
şi referitor la certificatele,
diplomele şi calificările oferite
Informarea elevilor şi a 59 58 8 3
părinţilor privind oportunităţile
de educaţie şi de formare, la
8 nivel local/regional/naţional,
inclusiv referitor la posibilitatea
obţinerii de burse
Implicarea sistematică a elevilor 50 60 13 5
9 şi a părinţilor în campaniile de
prevenire a comportamentelor
dăunătoare sănătăţii
Asigurarea securităţii elevilor în 95 27 5 1
10 timpul programului şcolar
11 Igiena şi confortul oferite de 63 47 16 2
spaţiiile şcolare

100
90 1
2
80
3
70
4
60
5
50
6
40 7
30 8
20 9
10 10
0 11
Foarte buna Buna Satisfacatoare Nesatisfacatoare
5. Cum apreciaţi modul în care sunteţi consultaţi de conducere în privinţa deciziilor majore care se iau la
nivelul unităţii de învăţământ?

Foarte bun Bun Satisfăcător Nesatisfăcător


46 63 17 2

17
46

2
Foarte bun
Bun
Satisfacator
Nesatisfacator

63

6. Cum apreciaţi modul în care sunt implicaţi elevii în viaţa şcolii?

Foarte bun Bun Satisfăcător Nesatisfăcător


59 57 11 1
70
59 57
60

50

40

30

20
11
10
1
0
Foarte bun Bun Satisfacator Nesatisfacator
7. Cum apreciaţi comunicarea dintre conducerea şcolii şi părinţi?

Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare


57 57 13 1
57 57
60

50

40

30

20 13

10 1

0
Foarte buna Buna Satisfacatoare Nesatisfacatoare

8. Cum apreciaţi comunicarea dintre conducerea şcolii şi elevi?

Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare


60 56 11 1

60
56
60

50

40

30

20 11

10 1

0
Foarte buna Buna Satisfacatoare Nesatisfacatoare

9. În ce măsură contribuie şcoala la realizarea dorinţelor elevilor referitoare la viitoarea carieră?

În foarte mare În mare măsură În mică măsură În foarte mică


măsură măsură Deloc
42 71 13 3 0

80
71
70
60
50
42
40
30
20
13
10
3
0
În foarte mare masura În mare masura În mica masura În foarte mica masura 0
Deloc
Au fost chestionaţi 128 de parinti ai elevilor din toate clasele.