Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” din ALBA IULIA


FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
SPECIALIZAREA

FIŞA DE APRECIERE A LUCRĂRII DE DISERTAȚIE/LICENȚĂ

Absolvent(a):____ ____________________________________________

Tema lucrării:__ ___________________________________________________________

Coordonator ştiinţific:____ _________________________________________________

Nr. CRITERIUL NOTA1


crt.
1 Importanţa temei şi structura lucrării:

a) actualitate şi tratare
b)structura pe capitole
c)ordonarea capitolelor
2 Conţinutul ştiinţific al lucrării:

a)complexitatea temei
b)abordarea metodologică
c)aplicabilitate
3 Elaborarea lucrării:

a)documentare de specialitate
b)ritmicitate în redactare
c)aport personal şi contribuţii
4 Tehnoredactare:

a) suport informaţional
b)estetică şi ţinută grafică
c)ordine
5 Bibliografie:

a)amploare şi actualitate
b)citare în text
c)respectarea normelor ortografice şi de
tehnoredactare
6 Concluzii:

a)realizare pe etape
b)nivel calitativ
c)elemente originale
Nota finală

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, art. 143alin(4) şi OMECTS nr. 4033/12.04.2011, art. 4 alin(6): “prin prezentul
referat, coordonatorul ştiinţific al lucrării îşi asumă răspunderea în solidar cu autorul lucrării asupra originalităţii conţinutului acesteia”.
Concluzii: Propun (admiterea/respingerea) lucrării de licenţă pentru a fi prezentată în faţa comisiei examenului de licenţă.
Nota propusă de coordonator2:________________________

Data: Coordonator ştiinţific:

1
în cifre
2
în cifre şi litere

S-ar putea să vă placă și