Sunteți pe pagina 1din 3

FACULTATEA DE MEDICINA VETERINARA .

Nr. înregistrare/data: ..............................................Medic veterinar...............................................................................................

FOAIA DE OBSERVAŢIE CLINICĂ

Semnalmente pacient
Specia…………………….Rasa……............…………....……..Data nasterii(Varsta)………………..Sexul……….....
Talia şi greutatea……………...............…..Serviciul…………………….Culoarea…………...……………….............
Semne particulare…………………………...........…Numele anim.(nr. microcip)……...............……………...............
Numele şi adresa proprietarului………………………................……………………......………………………..........

Anamneza
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Examenul general
Habitusul: Conformaţia………………Constituţia………………Starea de întreţinere…………..............
Faciesul………………….Temperamentul………………………….Atitudini……..................………………….........
…………………………………………………………………………………………....................……………….......
Examenul pielii şi a fanerelor……………………………………………................……...………………………........
...........................................................................................................................................................................................
Examenul mucoaselor aparente……………………………………………………………....................………............
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Examenul sistemului limfatic superficial/extern...............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Temperatură.......................................................................................................................................................................
Puls.....................................................................................................................................................................................
Respirație............................................................................................................................................................................
1
Examinarea pe aparate și organe

Examenul sistemului digestiv.................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Examenul sistemului cardio-vascular..................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Examenul sistemului respirator...........................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Examenul sistemului nervos.................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Examenul sistemului uro-genital..........................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

2
Examene speciale suplimentare
Examen radiologic.......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Examen ecografic........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Examene paraclinice.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
- examen hematologic......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
-examen biochimic sânge.................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Diagnostic........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Prognostic....................................................................................................................................................................

Tratament.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Data externării .............................................................................................................................................................

Observaţii..........................................................................................................................................................................

Recomandări.................................................................................................................................................................

Subsemnatul ......................................................................................... în calitate de proprietar al


animalului mai sus mentionat am fost informat cu privire la riscurile efectuării tratamentului sau
intervenției chirurgicale ce urmează a fi efectuate asupra animalului din proprietatea mea și sunt de
acord cu acestea.

Semnătură proprietar: Semnătura și parafa medicului:

Data: