Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE LECŢIE

Data: 17. X. 2006


Clasa: a VII-a
Disciplina: Tehnologia Informaţiei şi a Comunicării
Tema : PowerPoint – prezentare generală
Locul de desfăşurare : laboratorul de informatică
Tipul lecţiei: dobândire de cunoştinţe
Profesor: Nicola Gabriel
Obiective cadru:
- dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator;
- cunoaşterea modului de utilizare a unui instrumentar informatic;
- înţelegerea conexiunii dintre tehnologia informaţiei / utilizarea calculatorului şi
societate.
Obiective operaţionale:
cognitive:
 să cunoască modul de lansare în execuţie a PowerPoint
 să cunoască elementele principale ale unei ferestre
PowerPoint;
 să cunoască şi să aplice modalităţile de lansare a
comenzilor;

psiho-motorii:
 să utilizeze corect noţiunile teoretice însuşite;
 să realizeze aplicaţii utilizând PowerPoint;
afective:
 să manifeste interes pentru lecţie;
 să conştientizeze necesitatea folosirii PowerPoint

Strategii didactice:
Metode de învăţământ: Conversaţia, explicaţia, expunere, problematizare
Mijloace de învăţământ: calculatorul, fişe de lucru, set de aplicaţii
Forme de organizare: Frontală, individuală.
Forma de evaluare: continuă.
Bibliografie:
1) Tudor Sorin, Informatica, Manual pentru clasa a IX-a, editura L&S INFOMAT,
Bucureşti 2001
2) Carmen Petre, Daniela Popa, Ştefania Crăciunoiu, Metodica predării informaticii
şi tehnologiei informaţiei, editura Arves
Etapele
Nr.
desfăşurării Activitatea profesorului Activitatea elevului
Crt.
lecţiei
1 Moment Verificarea prezenţei Îşi pregătesc cele
organizatoric Verificarea existenţei condiţiilor materiale necesare desfăşurării lecţiei necesare lecţiei.
2 Enunţarea Lecţia pentru astăzi se numeşte PowerPoint – prezentare generală Elevii notează titlul
temei şi a lecţiei
obiectivelor
3 Dirijarea Prezentări PowerPoint Elevii aplică la calculator
învăţării Prezentările joacă un rol important în aproape toate domeniile de activitate. Prin cele explicate de
prisma lor ceilalţi ne apreciază eficienţa profesor.
 Lansarea aplicaţiei PowerPoint
 Alegerea unui aspect pentru diapozitiv
 Alegerea unui fundal pentru diapozitive
 Alegerea formei diapozitivului
 Inserarea unui diapozitiv
 Salvarea unui fişier PowerPoint
 Aplicaţie
Lansarea aplicaţiei PowerPoint

Butonul START → Programs→ Microsoft PowerPoint


Ecranul de început a aplicaţiei PowerPoint
Alegerea unui aspect pentru diapoziv
Meniul Format → Aspect diapozitiv (Slide Layout...)
Fereastra din dreapta ecranului (Aspect diapozitiv) prezintă mai multe modele de
diapozitive. Prin clic stânga selectăm modelul dorit, care automat se va aplicarea pe
diapozitivul curent.
Alegerea unui fundal pentru diapozitive
Meniul Format → Fundal (Background...)
Căsuţa reprezintă modul de adăugare a unei culori pentru

fundal
Alegerea formei diapozitivului
Meniul Format → Formă diapozitiv (Slide design...)
Activarea comenzii Formă diapozitiv duce la apariţia unei ferestre cu numele ei,
Etapele
Nr.
desfăşurării Activitatea profesorului Activitatea elevului
Crt.
lecţiei
care conţine o varietate de forme, aplicate diapozitivului (diapozitivelor) printr-un
clic stânga.
Inserarea unui diapozitiv
Există două moduri de a insera un nou diapozitiv:
1. Butonul de pe bara de instrumente Formatare
2. Meniul Fişier (File) → Nou (New...)
Salvarea unui fişier PowerPoint
Salvarea fişierului ca prezentare va avea extensia “.ppt”
Meniul Fişier (File) → Salvare (Save...)
Salvarea fişierului ca arhivă Web va avea extensia “.mht”
Salvarea fişierului ca expunere PowerPoint va avea extensia “.pps”
5 Asigurarea Aplicaţie Elevii rezolvă aplicaţia
feed-back-ului Creaţi o prezentare în PowerPoint respectând următoarele cerinţe:
 fişierul va fi salvat în folderul clasei voastre
 numele fişierului este prezentare1.ppt
 fişierul va conţine două diapozitive: primul va avea ca titlu numele vostru şi
ca subtitlu numele clasei voastre; al doilea diapozitiv va conţine propunerile
voastre pentru următorul proiect în PowerPoint.

6 Anunţarea Să exerseze operaţiile însuşite în lecţia aceasta Notează tema.


temei