Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectul unităţii de învăţare

Şcoala Colegiul Economic Virgil Madgearu, Galati


Disciplina Psihologie
Unitatea de învaţare Procese psihice şi rolul lor în evoluţia personalităţii
Nr. de ore alocate 18
Clasa a 10-a A, C, D, E, F, I
Nr. de ore pe săptămâna 1
Săptămâna S1-S18
Anul 2010-2011

Competente Continuturi Activităţi de Resurse Evaluare


specifice învăţare
1 2 3 4
1.1. Identificarea 1. Introducere Conversaţia elevi Frontală
proceselor psihice şi 1 h –S1 profesor Pe grupe
caracterizarea rolului lor manual Formativă
în evoluţia personalităţii 2. Psihicul şi Experimentul tabla
1.2 Identificarea
caracteristicile acestuia Problematizarea fişe de lucru Frontală
legăturilor între procesele
psihice
3 h S2-S5 Activitate individuală teste Pe grupe
2.1. Analizarea unor Activitate în grupuri psihologice Formativă
procese psihice pornind 3. Procese cognitive mici
de la exemple concrete senzoriale –caracteristică Învăţarea prin elevi
2.2 Evaluarea generală descoperire profesor Individuală
caracteristicilor unor 2 h, S5-S6 manual
procese psihice, prin tabla Pe grupe
comparare şi prin 4. Procese cognitive Explicaţia fişe de lucru
utilizarea unor superioare: Experimentul teste Frontală
instrumente adecvate de a. gândirea Demonstraţia psihologice Pe grupe
măsurare
b. memoria Observaţia Formativă
3.1 Relaţionarea
eficienta/ cooperarea cu
c. imaginaţia Descrierea elevi Pe perechi
ceilalţi în colectarea, 4 h, S7-S10 Problematizare profesor Chestionare
interpretarea şi evaluarea Activitate individuală manual orală
informaţiilor referitoare 5. Limbajul Activitate în grupuri tabla
la procese şi manifestări 2h, S11-S12 mici fişe de lucru Test
psihice teste Autoevaluare
4.1. Utilizarea psihologice Observarea
cunoştinţelor de 6. Procese Expunerea sistematică a
psihologie în scopul reglatorii Conversaţia activităţii şi a
adaptării conduitei Experimentul Comportamentul
proprii la situaţii concrete
a. motivaţia Explicaţia elevilor
de viaţă identificarea
b. voinţa Demonstraţia Temă pentru
proceselor psihice şi c. afectivitate Exemplificare acasă
caracterizarea rolului d. atenţia Problematizare
lor în evoluţia 4h, S13-S18 Activitate individuală
personalităţii Activitate în grupuri
identificarea mici
legăturilor între Învăţarea prin
procesele psihice si a descoperire
corelaţiei acestora cu Observaţia
diferitele etape ale
dezvoltării
personalităţii