Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞĂ DE ASISTENŢĂ

Practică observativă la grădiniţă

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIȚA NR. 252

CADRU DIDACTIC: AMARIEI MARICELA


DATA: 10 DECEMBRIE 2018
GRUPA/ NIVELUL GRUPA MARE B STEP BY STEP
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: ADE/ DEZVOLTAREA VORBIRII
TIPUL DE ACTIVITATE: Verificare si sistematizare a cunoștințelor

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1-să descrie imaginea-surpriză în propoziții simple și dezvoltate


O2-să denumească elementele de iarnă din mănușa moșului
O3-să alcatuiască propoziții cu elementele de iarnă din mănușa moșului

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode: jocul,conversația,exercițiul,expunerea,explicația
Sarcina didactică: Formularea de propoziții simple si dezvoltate cu ajutorul elementelor din
imaginile-surpriză
Regulile jocului: Copiii ascultă explicaţiile educatoarei . Copilul atins de baghetă extrage
surpriza din mănușa moșului si execută sarcina:alcatuirea unei propoziții folosind elementele din
imagine.
Elemente de joc: Surpriza, aplauzele,Domino,bătăi din palme tot atâtea cât arată cifra de pe
manușă.
Mijloace: mănușile lui Moș Crăciun,plicuri cu imagini cu tematica de
iarnă,bagheta,domino cu elemente de iarnă.

Forme de organizare: frontală ,individuală

EVALUARE: Domino cu elemente de iarnă – Așezare pe masă folosind regula dominoului


Ob. op.
Secvenţele activităţii Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Observaţii *
Metode Mijloace Forme de
organizare
F G I
Moment organizatoric Asigurarea condiţiilor necesare unei bune Calități personale și
desfăşurări a activităţii: profesionale:
-aerisirea sălii de grupă; Raportul cu copiii a fost
-pregătirea decorului şi a materialelor necesare adecvat vârstei copiilor.
desfăşurării activităţii; Atitudinea în clasă a fost
- intrarea ordonată a copiilor în sala de grupã; pozitivă.
Vocea,calmă,blândă pe
placul copiilor iar
Captarea atenției Educatoarea prezintă panoul cu mănușile Conversația Mănușile lui x x cunoștințele destul de
Moș crăciun
Moșului expuse si le atrage atenția că în multiple.
interiorul fiecărei mănuși se află o surpriză. Planificarea lecției:
Claritatea obiectivelor
Anunțarea temei
Dna educatoare anunță pe copii tema care au fost formulate
și a obiectivelor
urmează să se desfășoare : „Surprizele lui conform vârstei și
Conversatia Mănușile lui
Mos Craciun” si obiectivele : Moș Crăciun x programei grupei
Explicatia
”Astăzi vom extrage câte o surpriză din respective
mănușa Moșului,vom descrie ceea ce vedem Selectarea materialului
iar apoi vom formula propoziții simple și a fost ales și adecvat
dezvoltate cu acele elemente descrise. temei alese.
Le explică copiilor cum o să se joace, în Echilibrarea activitățiia
Dirijarea învățării O1
ordinea acţiunilor (obiectivelor): a fost conform criteriilor
-Alegerea de către educatoare a unui copil care Scrisorile grupei
Conversația
să extragă surpriza Anticiparea dificultăților
-Extragerea unei surprize din mănușa moșului Imaginile cu nu a fost necesară
-Descrierea imaginii alese (elemente elemente de Desfășurarea lecției:
componente) iarnă Capacitatea de a folosi
O2
-Formularea unei propoziții simple sau materialul auxiliar a fost
dezvoltate folosind elemente din imaginea foarte bună
aleasă Tehnicile folosite pentru
-Alegerea unui alt copil care să preia aceeași Întrebări și răspunsuri au
imagine dar să ofere un alt răspuns fost diverse.În
-Bătaia din palme: tot atâtea bătăi cât arată jocul claritatea explicațiilor
cifra de pe mănușa aleasă și instrucțiunilor a folosit
O3
-Continuarea în același sens,cu alegerea altor Scrisorile metode și procedee
copii cu ajutorul baghetei. adecvate
Se execută jocul întâi de probă apoi se trece la Imaginile cu particularităților de
jocul propriu-zis elemente de vârstă
La finalul jocului ,răspunsurile sunt răsplătite iarnă Ritmul și încadrarea în
cu aplauze. timp a fost conform
Evaluarea activității se face prin complicarea planificarii
jocului : Managementul clasei:
Așează piesa de domino”. Copiii vor extrage Organizarea clasei -FB
din mănușă piese de domino cu două elemente toți preșcolarii au fost
O3 jocul Piese
de iarnă pe care vor trebui să le așeze,pe domino cu implicați în desfășurarea
elemente
rând ,pe masă dupa regula dominoului. lecției
de iarnă
Corectarea greșelilor ori
de câte ori a fost nevoie
Asigurarea retenției și a S-a pus întrebări privind corectitudinea monitorizarea lucrului a
transferului propozițiilor formulate de copii și a modului fost permanentă
Conversatia
de dispunere a pieselor de domino. aplauze Dna educatoare a vorbit
pe toată durata activității
capacitatea de a menține
Domino cu elemente de iarnă – Așezare pe disciplina=FB
Încheierea activității O3 Conversatia aplauze
masă folosind regula dominoului Evaluarea
performanțelor copiilor
s-a făcut prin
fișe,acordare de
stimulente și calificative
În rubrica observații se vor trece aspecte ce țin de :

I. CALITĂŢI PERSONALE ŞI
PROFESIONALE

1. Raportul cu elevii
2. Atitudinea în clasă
3. Vocea
4. Cunoştinţe de specialitate
II. PLANIFICAREA LECŢIEI
1. Claritatea formulării obiectivelor
2. Selectarea şi înlănţuirea
materialului
3. Alegerea materialului auxiliar
4. Echilibrarea activităţilor
5. Anticiparea dificultăţilor
III. DESFĂŞURAREA LECŢIEI
1. Folosirea materialului
2. Capacitatea de a folosi materialul
auxiliar
3. Tehnici folosite pentru întrebări şi
răspunsuri
4. Claritatea explicaţiilor şi
instrucţiunilor
5. Ritmul şi încadrarea în timp a
lecţiei
6. Realizarea obiectivelor
IV. MANAGEMENTUL CLASEI
1. Organizarea clasei
2. Implicarea elevilor
3. Corectarea greşelilor
4. Monitorizarea lucrului în
perechi/grupe
5. Timpul/durata cât a vorbit
profesorul
6. Capacitatea de a menţine
disciplina
7. Evaluarea performanţelor elevilor