Sunteți pe pagina 1din 4

Intrebari pozitie junior

1. Ce structuri de date cunosti?


a. scalare - int, float, string
b. vector - array unidimesional
c. matrice - array bidimensional
d. obiect
e. arbore
f. graph
2. Ce este PHP?
a. R:este un limbaj de scripting folosit foarte mult pentru paginile web
3. Care sunt avantajele PHP?
a. rapiditatea in dezvoltare
b. este suportat de marea majoritate a serverelor web (Linux sau Windows)
4. Care e diferenta intre un limbaj compilat si un limbaj de tip scripting?
a. R: Limbajul compilat porneste de la cod si genereaza o varianta cat mai
aproape de cod masina () ex: (c, c++, C#, java); limbajul de tip scripting
recompileaza codul la fiecare executie ex: (PHP, javaScript)
5. Ce algoritmi cunosti?
a. Recursivitate - un algoritm/functie care se autoapeleaza. Scopul este sa
rezolve probleme in care nu cunosi de la inceput numarul de repetitii. Ex: un
tree de categorii al unui magazin online.
b. Divide et impera - un algoritm care imparte problema in probleme mai mici
egale iar rezultatul problemei mari reiese din compunerea tuturor rezultatelor
probelemelor mai mici. Ex: Calcularea minimului
c. Backtracking - un algoritm care genereaza toate solutiile posibile si alege
solutia optima pe baza unor reguli. Ex: colorarea unei harti in care oricare 2
tari vecine sa nu aiba aceeasi culoare.
6. Ce algoritmi ai folosit?
a. Recursivitate - in obtinerea tuturor produselor din categoria parinte
7. Ce este o clasa?
a. R: Clasa reprezinta un template/blueprint pe baza caruia se instantiaza
obiectul.
b. • Clasa este o structura de date compacta, care contine variabile (numite
proprietati) si functii (numite metode) prin care se pot crea diferite instructiuni
legate intre ele in acea structura.
c. • Obiectele sunt elementele din script create cu o clasa, si prin care se pot
folosi proprietatile si metodele din acea clasa.
d. - De exemplu, pentru a intelege mai bine, prin analogie, o Clasa poate fi
asemanata cu planul /schita unei case, iar obiectul este insasi casa, si
contine proprietatile (culoare, ferestre, etc.) definite in schita. Precum,
folosind acelasi plan se pot construi mai multe case, asa si in OOP, folosind
aceeasi clasa se pot crea unul sau mai multe obiecte prin care se aplica in
script proprietatile si functiile definite in clasa.
8. Ce contine o clasa?
a. Constante - valori care nu se schimba in interiorul sau exteriorul clasei.
b. Atribute - variabile cu care lucreaza clasa sau alte clase
c. Metode - functiile ce pot fi executate in cadrul unui obiect sau din afara lui
d. Metode abstracte - metode ce vor fi definite in copii clasei curente
9. Ce este un obiect?
a. R: Obiectul este o instanta a unei clase. Ex: daca avem clasa Apartament 3
camere atunci o instanta reprezinta apartamentul cu numarul 4 .
10. De ce e bun OOP-ul?
R: gruparea datelor și codului care operează asupra lor, într-o singură structură.

11. Ce este o clasa abstract?


R:O clasa abstracta este o clasa care nu poate fi instantiata si este folosita pentru
mostenire.
O clasa care nu este abstracta si care deriveaza dintr-o clasa abstracta, trebuie sa includa
implementarile tuturor membrilor abstracti.
Clasele abstracte pot contine si metode abstracte si ne-abstracte.

12. Ce este o metoda abstracta?


R : Metodele abstracte sunt folosite doar pentru a specifica faptul ca orice subclasa concreta
a respectivei clase abstracte va trebui sa implementeze o astfel de metoda. Aceste metode
contin doar declaratia, fara implementare.
.
13. Ce este o interfata?
R: Interfetele duc conceptul de clasa abstracta cu un pas înainte prin eliminarea oricarei
implementari a metodelor, punând în practica unul din conceptele POO de separare a
modelului unui obiect (interfata) de implementarea sa. Asadar, o interfata poate fi privita ca
un protocol de comunicare între obiecte.
Implementarea unei interfete poate sa fie si o clasa abstracta.
O clasa poate implementa oricâte interfete.
14. Ce aplicatii de versionare cunosti?

a. SVN
b. Mercurial
c. GIT
15. Ce este un namespace?
R: este o modalitate de incapsulare, un fel de director si a fost introdus incepand cu
php 5.3.
16. Ce este un autoloader?
R: o clasa care va autoincarca alte clase si librarii automat fara a mai fi necesar sa se
foloseasca manual include sau require.
17. Ce este composerul?
R : este un package manager care instaleaza toate librariile dorite, configureaza un
autoload pentru ele , adica nu trebuie incluse manual, se includ dora la momentul la care ai
nevoie. Acesta permite si update la toate librariile
18. Ce este mostenirea? Un exemplu de utilizare
R :Mostenirea este unul din cele mai utile instrumente ale Programarii Orientate pe Obiect -
OOP.
Prin mostenire se intelege transmiterea proprietatilor, constantelor si a functiilor de la o
clasa la alta, intr-o structura ierarhica. Prima clasa este clasa de baza, denumita "parinte",
legata de aceasta se poate crea o sub-clasa, denumita "copil"; sub-clasa 'copil' mosteneste
proprietatile si metodele clasei 'parinte' (cele care sunt cu atribut "public" sau "protected"), le
poate folosi in instructiunile din propriul cod si le transmite cand se creaza o instanta de
obiect la ea. Precum in natura copii mostenesc genele parintilor.
ex: class Child extends Parent
19. Ce este polimofismul? Un exemplu de utilizare
R: Polimorfismul e abilitatea unei clase de a face mai multe lucruri, diferite, sau de a utiliza o
clasa sau alta pentru a realiza lucrul dorit, avand functii similare. De exemplu, o rigla poate fi
utilizata pentru a trasa linii dar si pt. a masura ceva, iar pentru a trasa linii se poate folosi si
alta rigla dreapta. Acesta e polimorfism.
20. Ce patternuri de codare cunosti?
a. Singleton
b. Factory
c. Dependency Injection
21. Cum functioneaza un request web?
R:
22. Ce este sesiunea?
R : O sesiune este o modalitate de a pastra informatia in variabile pentru a fi folosita
ulterior intre .Spre deosebire de un cookie , informatia este pastrata pe server . Cookie-urile
nu pot pastra mai multe variabile . Sesiunea ramane activa atat timp cat browserul este
deshis . Este folosita in general pentru login/logout.
23. Cum functioneaza sesiunea in PHP?
R:
24. Ce sunt cookie-urile? Pentru ce sunt folosite?
R:Cookie-urile sunt un mecanism de a stoca informatia in browserul utilizatorului, astfel
putind urmari si identifica utilizatorii si preferintele acestora. O cookie este un mic fisier text
25. Ce este ORM-ul? Cum functioneaza?
R:Object Relational Mapping - este o tehnica de programare prin care se convertesc date
intre tipuri de sisteme ,
26.Ce este MVC-ul? Care sunt principiile de baza?
R: Model View Controller - Într-o aplicaţie bazată creată astfel încât să respecte acest
concept, partea de model va lucra doar cu starea aplicaţiei şi cu logica ei, nu va conta cum
este sau va fi reprezentată această stare către utilizator sau cum interacţionează acesta cu
aplicaţia. Tot aşa, partea de "view", este preocupată doar cu crearea interfeţei utilizator în
funcţie de datele şi mai ales a schimbărilor stărilor acesteia, recepţionate de la "model".
Pentru ea nu contează logica aplicaţiei sau cum are loc procesul de "input", ci doar
reprezentarea cât mai corectă a stării curente a modelului. Şi în final, "controller"-ul se ocupă
cum translatarea acţiunilor prestate de utilizator în "update"-uri către model, nefiind
important la ce va folosi modelul aceste "update"-uri.
Astfel, avem următoarea corespondenţă:

Introducere → Procesare → Rezultat


Controller → Model → View
26. Ce framework-uri MVC cunosti?
R: Laravel ? Symfony ?Zend CakePHP
27. Ce este wordpress?
R:WordPress este o platformă de tip sursă deschisă pentru publicarea blogurilor.
Platforma WordPress este scrisă în limbajul PHP, folosind pentru gestionarea bazelor de
date sistemul MySQL. Dispune un sistem de șabloane scrise în limbajele HTML și CSS.
Avantajele majore prezentate de WordPress sunt simplitatea și numeroasele plugin-uri
create de către comunitate care pot modifica funcționalitatea WordPress-ului tranformându-l
în aproape orice tip de site web. De asemenea interfața poate fi schimbată foarte ușor cu
ajutorul multitudinii de teme gratuite sau premium cu doar un clic.
28. Ce este un API?
Application Programming Interface (API) reprezintă un set de definitii de sub-
programe, protocoale si unelte pentru programarea de aplicații si software. Un API poate fi
pentru un sistem web, sistem de operare, sistem de baze de date, Hardware sau biblioteci
software. De exemplu, cand este vorba despre interfața dintre programele de aplicație și
sistemul de operare, acesta stabilește în amănunt modul în care programele de aplicație pot
accesa (apela) serviciile sistemului de operare sub care rulează.

Drupal , symfony
29. Ce salariu vrei?
R :Give a range :)