Sunteți pe pagina 1din 58

Memoria apei de Shelagh Stephenson

ACTUL I

regia Vladimir Anton

Întuneric. O raz ă de lumin ă o dezv ă luie pe Vi, o femeie în jurul vârstei de 40 de ani. St ă la o m ă su ță de toalet ă . Sertarul este deschis. Poart ă o rochie verde de cocktail din anii '60. E sexy, machiat ă impecabil, coafat ă perfect. Poart ă cercei, un colier asortat ș i o po ș et ă plic din care scoate o ț igar ă ş i o brichet ă . Raza de lumin ă se m ă re ș te descoperind ș i restul camerei: un dormitor cu un pat mare, dublu în care doarme Mary. Camera e un pic demodat ă . Pe un scaun sunt aruncate ni ș te haine. Pe jos, e o valiz ă deschis ă , pe jum ă tate despachetat ă , iar pe noptier ă , o de sticl ă de whisky plin ă pe jum ă tate ș i un teanc de c ă r ț i. Este iarna, diminea ț a, devreme.

MARY: Teresa ce p

VI: Cineva a c ăutat prin sertarele astea. MARY: Nu eu. VI: Ce credeai c ă o s ă g ă se ș ti? MARY: Nimic. (Vi închide sertarul ș i se uit ă spre pat.) VI: Nu ai mai fost aici de mult. Ai observat ceva schimbat în peisaj? MARY: Nu. VI: E mai aproape. MARY: Ce? VI: Marea. Cu aproape 10 de metri. Pân ă la urm ă va înghi ț i casa. Totul o s ă dispar ă f ă r ă urm ă . Nu o s ă r ămân ă nimic. Ș i tot ce am tr ăit aici se va scufunda, se va duce, ca ş i cum n-ar fi existat. MARY: Îț i aminte ș ti cutia verde de metal, cu crizanteme pe ea? VI: Nu. MARY: Erau ni ș te acte în ea. Unde? VI: Habar n-am. MARY: Ce-ai f ă cut cu ea?

?

(O vede pe Vi.) Ce vrei? Ce vrei? Ce vrei?

Memoria apei de Shelagh Stephenson

regia Vladimir Anton

Vi ia ni ș te că r ț i de pe noptier ă ș i se uit ă la titluri.

Stimularea

periferic ă a creierului. Fenomenologia memoriei MARY: Vreau s ă dorm. VI: Hai încearc ă .

Întuneric. Se aprinde veioza de pe noptier ă . Vi a disp ă rut. Sun ă telefonul.

MARY: Alo? Unde e ș ti?

Se deschide u ș a ș i intr ă Teresa.

MARY (Teresei): Nu e pentru tine. TERESA: Cine e?

MARY: (la telefon:) Poftim? Ce-i cu Chrissie? Ok, Ok. (Convorbirea se

întrerupe) Alo?

TERESA: Cine a fost? MARY: Nimeni. Un nimeni cu care încerc s ă fiu împreun ă. TERESA: Ș i acest nimeni, va sta aici? MARY: Cine? TERESA: Iubitul t ă u MARY: Cât am dormit? Dou ă ore jumate. (Se uit ă la un ceas.) TERESA: Ce mai face so ț ia lui? MARY: Tu cum de e ș ti atât de fresh? TERESA: M-am trezit la cinci ș i un sfert. Dac ă vine aici, presupun c ă o va l ă sa acas ă. (Mary se uit ă urât la ea.) Întrebam doar MARY: Sigur c ă o las ă naibii acas ă. TERESA: Credeam c ă e bolnav ă. MARY: Poate c ă s-a vindecat în mod miraculos. Nu ș tiu, nu am întrebat. TERESA: El unde va dormi? Nu po ț i dormi cu el în patul ă sta. MARY: O s ă stea la hotel. TERESA: Credeam c ă au sunat cei de la pompe funebre.

cum

Cât e ceasul? Nu a ș vorbi cu tine dacă a ș dormi, nu? Nu aș avea

VI: Leziunile craniene și modific ările comportamentului neural

(Le pune înapoi.)

Deci vrei s ă vin s ă te iau de la gar ă ?

C ă cat.

Memoria apei de Shelagh Stephenson

regia Vladimir Anton

MARY: Nu. Acum pot s ă m ă culc din nou? TERESA: Catherine pe unde o fi? MARY: A spus c ă s-ar putea s ă r ă mân ă peste noapte la cineva. TERESA: Mai are prieteni pe aici? MARY: Poate. Nu ș tiu. Se întoarce cu spatele, se a ș az ă comod ș i închide ochii. Teresa se uit ă la ea. TERESA: Putea s ă sune s ă ne anun ț e. Uite ce z ă pad ă e afar ă . MARY: Are 30 de ani, Teresa. TERESA: Drumurile sunt groaznice. MARY: O s ă ia un taxi. TERESA: Probabil nici o să ajungă . O fi b ă ut ca atunci patru sticle de cidru ș i iar o aduce acas ă duba poli ț iei. Apoi i se face rău ș i vomit ă pe televizor. MARY: Avea treisprezece ani când a p ăț it asta. TERESA: A avut noroc c ă nu s-a electrocutat. MARY: Televizorul era stins. TERESA: Ba nu. M ă uitam la Sex and the City. MARY: Nu, era stins. A ș vrea s ă nu- ț i mai aminte ș ti lucruri care nu s-au întâmplat de fapt. TERESA: Eu eram acolo, tu nu. Mary renun ț ă la încercarea de a dormi, se ridic ă în fund. MARY: Ba eram acolo. TERESA: Asta a fost altcândva. Atunci când a mâncat canabis. MARY: Aia am fost eu. Eu am mâncat pr ă jituri cu ha ș i ș . TERESA: Nu tu, Catherine. MARY: Ba eu. TERESA: Am fost acolo. MARY: Ș i eu unde eram? TERESA: Probabil î ț i f ăceai temele. Disecai broa ș te. Jupuiai iepurii de vii. Strangulai pisici. Ca de obicei.

Memoria apei de Shelagh Stephenson

regia Vladimir Anton

MARY: Teresa. A ș vrea s ă mai dorm o or ă . Am fost de gard ă , sunt obosit ă.

TERESA: Ah, te deranjez

Teresa merge la u șă , apoi se întoarce.) O s ă iau telefonul, aș tept s ă sune Frank ș i

aici nu e semnal la mobil MARY: Sper s ă nu î ț i iei iar mobilul la înmormântare TERESA: Bine, bine, culc ă-te. (Mary se ridic ă .) MARY: M ă mir că tata n-a sărit din sicriu să te pocneasc ă. TERESA: Am uitat s ă îl pun pe silent. MARY: Trebuia s ă închizi ș i nu trebuia s ă r ă spunzi. TERESA: N-am r ă spuns. MARY: Ba da. Te-am auzit. Ai spus c ă eș ti într-o ș edin ță . TERESA: Asta e o inven ț ie de-a ta. E o amintire complet fals ă . MARY: Toate amintirile sunt false. TERESA: Ale mele nu. MARY: Mai ales ale tale. TERESA: Aha, deci amintirile mele sunt toate false, iar ale tale nu.

MARY: Nu asta am spus. (I-a o carte ș i încearc ă s ă citeasc ă .) Nu pot s ă dorm

în patul ei

TERESA: Am ajuns prima aici. Ș i nu a murit în patul ă sta. MARY: Dar a fost ultima care a dormit aici, nu? Înainte s ă moar ă TERESA:. Po ț i m ă car cinci minute s ă nu te mai ocupi de c ă r ț ile tale? MARY: Am un pacient foarte bolnav. TERESA: Ai avut o mam ă foarte bolnav ă. MARY: Nu începe, Teresa. TERESA: Ea nu s-a plâns niciodat ă pentru c ă jobul t ă u la spital la Londra era important. Adic ă , voi doctorii sunt ni ș te dumnezei, în timp ce eu ș i Frank doar ni ș te mici comercian ț i. Ș i homeopatia mea nu e medicin ă , nu? Deci, noi puteam l ăsa oricând totul baltă pentru ea. MARY: Asta nu e vina mea. (Lini ș te.)

Pardon. (Mary î ș i acoper ă capul cu p ă tura. Lini ș te.

Î ț i convine, tu te-ai instalat imediat în camera de oaspe ț i.

Memoria apei de Shelagh Stephenson

regia Vladimir Anton

TERESA: De ce facem mereu asta?

MARY: Ce anume? (Cite ș te, noteaz ă .) TERESA: De ce ne cert ă m întotdeauna? MARY: Nu ne cert ăm, ne contrazicem. TERESA: Ok, de ce ne contrazicem? MARY: Pentru c ă nu ne în ț elegem. TERESA: Ba da.

Bine, fie cum vrei tu. (Deschide sticla de whisky, î ș i pune în

pahar ș i bea.) TERESA: Abia te-ai dat jos din pat! MARY: Numai cu asta putem trece prin asta. (Îi ofer ă sticla Teresei, care refuz ă .) TERESA: Obișnuiești să bei dimineaț a? MARY: Da! În fiecare diminea ță în care îmi moare mama. TERESA: Mul ț i doctori sunt alcoolici. De la stres. MARY: Căcat! Când î ț i moare cineva, bei. Asta fac oamenii normali în situa ț ii anormale. (Mai bea o înghi ţitur ă . Lini ș te.) OK. Hai s ă de purt ă m dr ă gu ț una cu cealalt ă . (Lini ș te) Despre ce vorbesc de obicei oamenii când le moare mama? TERESA: Nu ș tiu. Nu mi s-a mai întâmplat niciodat ă . MARY: O s ă ș tim data viitoare. TERESA: Despre preg ă tirile de înmormântare. Modelul sicriului. Florile. Am o list ă pe undeva. MARY: Ar trebui s ă existe un set de reguli. Clare. Cum e Ghidul pentru nun ț i. Ghid pentru moartea celor apropia ț i. Lec ț ia num ă rul unu: cum comunici vestea. Expresii de evitat: Ia ghici, Mary, ce s-a întâmplat? TERESA: Iart ă -m ă eram total bulversat ă MARY: Când m-ai sunat am crezut c ă ai câș tigat la loterie TERESA: E cam dificil pentru tine s ă te porți dr ă gu ț , nu-i a ș a? MARY: Iart ă -m ă . (Pauz ă ) Cum e ș ti? TERESA: Trebuia s ă m ă sune acum o or ă .

MARY: Ba n

Memoria apei de Shelagh Stephenson

regia Vladimir Anton

MARY: Nu de Frank întreb. TERESA: Nu ș tiu cum sunt. Tot ce m ă nânc are gust de sare. (Lini ş te. Ia o înghi țitur ă ș i se strâmb ă .) Totul e s ă rat. (Se a ș az ă pe pat. Pauz ă .) Domnul de la pompe funebre are o mân ă de plastic. MARY: Poftim. (Pauz ă .) Și cum arat ă ? TERESA: Roz. MARY: Da’ ce s-a întâmplat cu mâna lui? TERESA: De unde s ă ș tiu? MARY: Nu l-ai întrebat? TERESA: Nu mi s-a p ărut oportun. MARY: Da. Ai dreptate. TERESA: Mi-a ar ă tat un catalog cu sicrie. MARY: A ș a se face de obicei. TEREZA: Uite! (Scoate un catalog imens.) CATHERINE (din off): Hello! Ola! Olarioo! MARY: Oh, Doamne. TERESA: A ajuns! (Strig ă ) Suntem la mama! Catherine d ă buzna înfofolit ă în fel de fel de haine ș i fulare, înc ă rcat ă cu saco ș e ș i pungi. Se dezbrac ă în timp ce vorbe ș te.

CATHERINE: Brr! E un ger al dracu’ afar ă , taxiu’ patina ca o sanie în Antartica! Iar ș oferu’ era unu’ din ă ia super vorb ă re ț i: „Ce de cump ă r ă turi, te preg ă te ș ti de- un party?” “Daa, de-un party de înmormântare. A maic ă -mi.” Mi-am zis c ă o s ă amu ț easc ă pe loc, da ce crede ț i? Mi-a spus c ă o cuno ș tea. Am uitat cum e pe-aici, toat ă lumea o cunoa ș te pe pisica mamei so ț ului fiicei m ă celarului. A oprit ma ș ina în n ă me ț i, a început s ă plâng ă , a ș a c ă l-am invitat la înmormântare. Pun pariu c ă nu o s ă vin ă . Vai de mine, am o durere tare ciudat ă jos la stomac, uite aici,

deasupra osului pubian, ca un junghi r ă sucit, a ș a c ă sau am un chist, sau

daaa, cred c ă ș tiu ce e, pariez c ă sunt la ovula ț ie. Nu e amazing? Simt efectiv cum

sta ț i un pic, nu po ț i avea ovula ț ie de dou ă ori într-o lun ă ,

ovulul e expulzat. De ș i

Ah,

Memoria apei de Shelagh Stephenson

regia Vladimir Anton

nu? Apendicele nu e, fiindc ă e scos deja. Futui. Trebuie s ă fie sindromul premenstrual. Caz în care, clar, am un chist ovarian. Lini ș te. MARY: Vrei s ă te ducem la spital sau s ă ț i-l scot chiar aici? CATHERINE: Uau! Whisky! (Ia sticla ș i trage o du ș c ă .) TERESA: Unde ai fost? CATHERINE: La shopping. TERESA: La shopping? Toat ă noaptea? CATHERINE: Am fost ș i la un drink. Cu ni ș te prieteni.

TERESA: Ce prieteni? CATHERINE: Nu-i cuno ș ti. Doamne, iar m-a apucat! Te-a durut vreodat ă acolo, jos la stomac? TERESA: Nu. Ș i acolo nu-i stomacul. Am fost foarte îngrijorate.

(Ia mâna lui Mary ș i o pune pe burta ei) Ce

crezi c ă e? Ce am? TERESA: Puteai s ă dai m ă car un telefon. MARY: Gaze. E ș ti balonat ă . CATHERINE: Supravie țuie ș te vreunul din pacien ț ii ei? TERESA: Unde-ai fost, de fapt? CATHERINE: La docuri, s ă mi-o trag cu marinarii. MARY: A ș fi venit cu tine dac ă ș tiam. CATHERINE (desface o cutie, probeaz ă ): Nu pot rezista pantofilor! Pân ă ș i mirosul lor îmi face poft ă . Pe bune, la mine e un fel de bulimie cu pantofi ș i, uneori, cu lenjerie. N-a ț i p ăț it niciodat ă asta? Te duci ș i- ț i cumperi dou ă zeci de perechi de chilo ț i, doar pentru c ă e ș ti un pic deprimat ă . V ă plac? TERESA: Nu po ț i s ă por ț i a ș a ceva. MARY: I-ai luat de la Lady Gaga? CATHERINE: O-ho, ce tare! Ș i i-am luat la reduceri! MARY: A, atunci sunt frumo ș i.

CATHERINE: Uite, chiar aici

Memoria apei de Shelagh Stephenson

regia Vladimir Anton

CATHERINE: Ce ave ț i cu pantofii mei, ce au? TERESA: Credeam c ă n-ai nici un ban. CATHERINE: Am c ă r ț i de credit. TERESA: Ai spus c ă e ș ti falit ă . CATHERINE: Teresa, falit ă nu înseamn ă c ă nu po ț i s ă- ț i cumperi chestii. Încerc

ș i eu s ă m ă înveselesc, sau nu e voie? De când am intrat am sim ț it c ă abia a ș tepta ț i s ă m ă critica ț i. Nici nu-i de mirare c ă n-am pic de încredere în mine.

MARY: N-ai încredere? N-are încredere

Asia. CATHERINE: Nu v-am cerut decât p ă rerea despre pantofii mei. Este evident c ă nu v ă plac. Da’ de ce trebuie s ă v ă da ț i aere de superioritate? De ce nu-mi spune ț i de-a dreptul c ă sunt oribili? MARY: Sunt oribili. TERESA: Da! MARY: Acum îmi dai voie s ă m ă culc? TERESA: Eu am întrebat cum cineva poate merge la shopping dac ă n-are bani. MARY: E cleptoman ă . Le salt ă din magazine. CATHERINE: Ha-ha. Deci, s-o lu ă m pe rând. Ok ș tiu, mama a murit. Voi a ț i vrea s ă stau ș i s ă plâng. Da’ eu nu pot. MARY: Eu nu vreau s ă plângi, vreau s ă pleci. CATHERINE: Întotdeauna îmi faci asta! (O imit ă pe Mary) Sunt obosit ă ! Uite ce e Mary, anumite chestii pe care mi le zici sunt total aiurea. (O imit ă pe Mary.) Am fost de gard ă ! E ca ș i cum eu nu contez, nimic din via ț a mea nu conteaz ă . (O imit ă .) Taci. Ș i ș tii ceva? N-am de gând s ă mai înghit rahatul ă sta, ok? TERESA: Catherine, te-ai drogat? CATHERINE: Futui! Ș i eram chiar foarte bine dispus ă înainte s ă ajung aici. TERESA: Mama ta tocmai a murit, cum s ă fii bine dispus ă ? Încearc ă ș i tu s ă fii un pic mai atent ă . Ș i mai sensibil ă . CATHERINE: Ș i cine-i atent ș i sensibil cu mine?

Catherine drag ă , tu ai un ego cât toat ă

Memoria apei de Shelagh Stephenson

regia Vladimir Anton

MARY: Noi suntem, futui. Lini ș te. TERESA: Ok, vrea cineva un ceai de orz? CATHERINE: A sunat Xavier? TERESA: Cine? CATHERINE: Xavier.

MARY (de sub perna pe care ș i-a pus-o pe cap): Credeam c ă îl cheam ă Pepe.

CATHERINE: Vezi, vezi

TERESA: Nu a sunat. CATHERINE: Sunt gata-gata s ă m ă m ă rit cu el, ș i nici m ă car nu i-a ț i re ț inut numele. MARY: Tu e ș ti tot timpul gata-gata s ă te m ă ri ț i cu cineva. CATHERINE: Adic ă ? MARY: Adic ă nu o faci niciodat ă . CATHERINE: Dac ă vrei s ă ș tii TERESA: La dracu, termina ț i odat ă ! Gata, lini ș te! Lini ș te. CATHERINE (calm): Dac ă nu iau un calmant acum, mor. MARY (de sub pern ă ): S-ar putea s ă fie ni ș te paracetamol la mine în geant ă . Catherine cotrob ă ie în geant ă , ia dou ă pastile. TERESA: Vrei s ă - ț i fac un ceai de orz? CATHERINE: Orz? Really? Prefer s ă -mi beau urina. MARY: Nu râde, c ă TERESA: Eu nu-mi beau urina. MARY: Deocamdat ă . (Mary ș i Catherine chicotesc.) CATHERINE: N-avem un ceai normal, englezesc? TERESA: E toxic, e ca ș i cum ai consuma cancer lichid. MARY: Doamne, Teresa, spui ni ș te tâmpenii câteodat ă . TERESA: Unii terapeu ț i consider ă c ă dac ă î ț i bei propria urin ă

asta îmi face ț i voi mie!

Memoria apei de Shelagh Stephenson

regia Vladimir Anton

MARY: Da

TERESA: Întotdeauna e ș ti categoric ă , mai ales când e vorba de lucruri despre care nu ș tii absolut nimic. MARY: În schimb tu ș tii totul despre tot. TERESA: E ș ti o încuiat ă , n-ai pic de deschidere spre remediile alternative, nici m ă car n-ascul ț i MARY: Dac ă Dumnezeu ar fi vrut s ă- ț i ingerezi propria urin ă , ar fi conceput un dispozitiv cu un pai care s ă - ț i ias ă direct din vezic ă , ș i te-ar fi scutit astfel de umilin ț a de a te pi ș a într-o can ă . Ș i acum, v ă rog, vreau o or ă de lini ș te. TERESA: Dar mai sunt atâtea de f ă cut! CATHERINE: Eu m ă duc s ă fac o baie fierbinte ș i s ă fumez un cui. (Iese.) TERESA: Deci tot eu, ca de obicei. Toat ă treaba r ă mâne în sarcina mea. MARY: Vino ș i stai întins ă pu ț in, Teresa.

TERESA: Bine

MARY: Am ni ș te beta blocante, sunt TERESA: Nu iau medicamente. M ă agit ă ș i mai mult. Lini ș te. Dup ă un timp Teresa revine cu geanta ei, rostind o incanta ț ie. TERESA: Un kilogram ș i jum ă tate de rasol de vit ă se rumeneș te într-o crati ț ă . Se călesc dou ă cepe medii ș i doi căț ei de usturoi zdrobi ț i MARY: Ce faci? TERESA: Recit reț ete. M ă relaxeaz ă . Nu pot s ă fac meditaț ie pentru c ă nu m ă pot concentra, îmi zboar ă gândul la tot ce mai trebuie rezolvat. Toc ă ni ț a de vit ă e singura cu efect calmant. MARY: E ș ti vegetarian ă ! TERESA: Am încercat s ă recit un sote de broccoli, dar n-are acela ș i efect. Catherine intr ă cu un teanc de scrisori, îl arunc ă pe pat. CATHERINE: Olarioooo! A sosit coresponden ț a de la fani. MARY: Parc ă f ă ceai o baie, ca s ă - ț i calmezi chistul.

Ș tiu, ș i to ț i sunt nebuni. (Mary ș i Catherine râd iar.)

Nu pot s ă stau întins ă a ș a degeaba.

Memoria apei de Shelagh Stephenson

regia Vladimir Anton

CATHERINE: N-am ap ă destul de fierbinte. (Scoate din pungile ei diverse

haine, le probeaz ă , fâ ț âindu-se în fa ț a oglinzii) Chistul ă sta mi-a crescut de la stres. Trec printr-o perioad ă foarte agitat ă , sunt gata-gata s ă m ă m ă rit, nu? Da’ ș i anu’ trecut am avut ni ș te spasme la picioare – uau! Doctoru’ din Spania a zis c ă am un metabolism accelerat ș i dac ă nu m ă relaxez, risc sindromul colonului iritabil. (Pauz ă ) TERESA: Dac ă mai continu ă , înnebunesc. CATHERINE: Azi noapte am visat c ă fac yoga în zbor. Pariez c ă ă sta-i un

semn

TERESA: Când a sunat telefonul la trei noaptea, am ș tiut. Nu trebuia s ă o l ă s ă m pe mama singur ă acolo. Ar fi trebuit s ă r ă mânem la spital. MARY: Nu aveai de unde s ă ș tii. TERESA: Pacientele din salonul ei ar ă tau de parc ă ar fi fost moarte deja. Toate erau cenu ș ii la fa ță , toate aveau sonde ș i perfuzii. MARY (deschide o scrisoare): Condolean ț e pentru greaua pierdere suferit ă , Mimi. Who the fuck is Mimi?

TERESA: I-au spus lui Frank c ă se simte mai r ă u, ș i s ă venim la spital. Dar eu am ș tiut. Ș i cel mai ciudat e c ă ceea ce mi-am dorit atunci mai mult ș i mai mult a fost s ă fac sex. CATHERINE: Sex?!

TERESA: Ș tiu, era total deplasat, asta a zis ș i Frank

sun imediat, dar m-am gândit c ă – cine ș tie? – poate c ă n-a murit. V-a ș fi trezit

dup ă . Ar fi trebuit s ă v ă

Am uitat s ă îmi iau o fust ă . Se pot purta pantaloni la înmormântare?

degeaba ș i

MARY: Nu-i nimic, nu te mai consuma. TERESA: De asta nu v-am sunat imediat. Mimi locuie ș te la trei case de aici. CATHERINE: Pot s ă împrumut o fust ă de la voi?

TERESA: Tot timpul m ă gândesc de ce naiba nu v-am sunat CATHERINE: Hello, ola, olario! M ă ascult ă ș i pe mine cineva? MARY: Taci, o s ă - ț i explodeze chistul.

apoi, ce rost avea? Voi locui ț i atât de departe.

Memoria apei de Shelagh Stephenson

regia Vladimir Anton

TERESA: La spital doctorul de gard ă care trebuia s ă ne dea vestea era un rezident speriat. Se tot juca pixul în mâini ș i povestea ceva interminabil. Pân ă la urm ă Frank i-a zis: „Vre ț i s ă ne spune ț i c ă s-a dus? C ă a murit?” „Da, mai mult sau mai pu ț in.” „Cum adic ă , mai mult sau mai pu ț in? A murit sau nu? Nu po ț i fi mort doar un pic!” Ș i dup ă replica asta mi-am v ă zut pantofii: m ă înc ă l ț asem cu unul maro ș i cu unul albastru. M-a apucat râsul. Ș i am râs, am râs ca o nebun ă . Frank era ș ocat. Ai lui sunt altfel, au sânge italian. La ei când moare cineva, oamenii plâng. Nu râd, n-o iau razna. Plâng. CATHERINE: Tot ce vreau s ă ș tiu e dac ă pot împrumuta o fust ă . MARY: Catherine, taci! CATHERINE: Dac ă a ș primi un r ă spuns, a ș MARY: Da, î ț i dau eu un c ă cat de fust ă ! Lini ș te. Teresa scoate din geanta ei o sticlu ță cu pastile. Înghite dou ă. CATHERINE: Ce-s astea? TERESA: Tablete pentru nervi. Ia una. Ia ș ase. Ia-le pe toate. Sunt organice, nu au chimicale. CATHERINE: Mie îmi plac chimicalele. TERESA (golindu- ș i geanta pe pat): Atunci nu lua. Aveam o list ă pe undeva, cu ce mai e de rezolvat. Vreau lista acum. MARY: Tu eș ti o antireclam ă perfect ă la industria de alimente organice. TERESA: Suplimente. Ne ocup ăm cu suplimente nutritive. Remedii homeopatice. De câte ori s ă -ţ i spun? Dar tu o faci inten ț ionat. Interpretezi gre ș it domeniul nostru ș i ț i se pare amuzant. Ș i sincer ă s ă fiu, eu m-am cam s ă turat. CATHERINE: Îmi transmite ț i amândou ă o stare de tensiune teribil ă . MARY & TEREZA: Noi? TERESA: Dumnezeule mare, de când ai intrat în cas ă te fr ă sui de colo colo. Te învâr ț i, te agi ț i, ț op ă i, de parc ă ai tras ceva pe nas, ceea ce nu ar fi exclus, te plângi de ovare, de picioare, de colon, de sindromul premenstrual. Nu ne intereseaz ă m ă runtaiele tale. Unde dracu mi-e agenda? Acum un minut o aveam

Memoria apei de Shelagh Stephenson

regia Vladimir Anton

Teresa î ș i aruncă geanta pe jos. Lini ș te. Catherine îi ofer ă jointul.

CATHERINE: Vrei? TERESA: Nu, mul ț umesc. MARY: Poate nu ț i-ar strica un fum. CATHERINE: Marf ă organic ă sut ă la sut ă . Din Spania, din gr ă dina proprie. (Teresa ș ov ă ie, trage un fum, apoi altul. Pauz ă .) Auzi, când te-ai dus atunci la spital, dup ă ce a murit TERESA: Mmmm ? CATHERINE: Ai v ă zut-o? TERESA: Pe cine? CATHERINE: Pe mama. TERESA: Am v ă zut-o. Sigur c ă da.

CATHERINE: Ș i TERESA: Adormit ă

CATHERINE ș i ia jointul înapoi.) E bine

MARY (citind o scrisoare): Gândurile mele sunt cu voi în aceste clipe triste.

Mama voastr ă a fost o femeie uimitoare. Norman Pearson. TERESA: Patterson. Norman Patterson. Are un teren undeva pe malul m ă rii.

MARY: Femeie uimitoare

TERESA: Da. Pe dracu, jucau kanast ă ! CATHERINE: Avem cereale cu ciocolat ă ? (Nimeni nu-i r ă spunde.) M ă duc s ă caut! (Iese.) TERESA: În ultimul an devenise tot mai confuz ă . Tratamentul clasic nu prea mai d ă dea rezultate, a ș a c ă am încercat totul, toate remediile posibile. MARY: Nu cred c ă irigarea colonului a fost un remediu tocmai potrivit pentru Alzheimer. TERESA: Nu a avut niciodat ă grij ă de ea, asta-i problema. MARY: Avea 75 de ani. A murit. E un fapt, nu o problem ă . TERESA: A fumat pân ă în ultima clip ă .

cum ar ă ta? P ă rea c ă doarme.

(Lini ș te.)

Poate au avut o aventur ă .

Memoria apei de Shelagh Stephenson

regia Vladimir Anton

MARY: Ș i ce dac ă ? TERESA: I-a cedat inima fiindc ă nu s-a îngrijit a ș a cum trebuie. MARY: Asta nu-i neap ă rat adev ă rat. TERESA: E ș ti medic, ș tii bine c ă -i adev ă rat. MARY: Ok. E numai vina ei. A fumat ș i a mâncat pâine alb ă feliat ă toat ă via ț a, deci merita s ă moar ă . Tu nu te atingi de otr ă vuri de-astea, a ș a c ă vei reu ș i, probabil, s ă evi ț i moartea ș i s ă tr ă ie ș ti o ve ș nicie. Asta e ideea, nu? În timp ce noi ceilal ț i ne merit ă m soarta, deoarece suntem nes ă bui ț i în privin ț a dietei. Sau nu ne-am irigat colonul, nesuportând tuburile de plastic b ă gate în cur. Catherine revine cu un bol în mân ă , mâncând cereale cu ciocolat ă . TERESA: Slav ă Domnului c ă nu e ș ti doctorul meu MARY: Slav ă Domnului c ă nu e ș ti pacienta mea CATHERINE: Vre ț i? TERESA: Încerc s ă - ț i spun c ă dac ă ai o alimenta ț ie ș i un stil de via ță s ă n ă tos MARY: Iar eu î ț i spun c ă oamenii mor. Nu po ț i evita. Nici m ă car tu. E un fapt. TERESA: Ei bine, „faptul” ă sta voi amândou ă a ț i reu ș it de minune s ă -l evita ț i în cazul mamei. Niciodat ă când era nevoie, nu a ț i fost aici. MARY: Începe balul vinov ăț iei. Ș tiam c ă o s ă ajungem aici. CATHERINE: N-are rost s ă m ă faci s ă m ă simt vinovat ă , pentru c ă nu m ă simt. TERESA: Nici nu mi-am imaginat c ă o s ă te sim ț i. CATHERINE: Totu ș i ai vrea asta. Da’ eu refuz. Nu am de ce s ă m ă simt vinovat ă . Nu am pl ă cut-o. MARY: Pe cine? CATHERINE: Pe mama. TERESA: Nu fi ridicol ă . CATHERINE: Nici ea nu m-a pl ă cut. MARY: Cum s ă nu? CATHERINE: De unde ș tii? TERESA: Era mama ta.

Memoria apei de Shelagh Stephenson

regia Vladimir Anton

CATHERINE: Am avut o copil ă rie groaznic ă . TERESA: Toate am avut aceea ș i copil ă rie. Nu a fost groaznic ă . CATHERINE: A mea a fost. MARY: Asta pentru c ă e ș ti o egomaniac ă . CATHERINE: M-a luat drept un simptom de menopauz ă ! TERESA: De unde ș tii?

CATHERINE: Când nu i-a venit ciclul, nu s-a gândit c ă era îns ă rcinat ă cu mine,

ci c-a intrat la menopauz ă .

MARY: Cine ț i-a spus asta? CATHERINE: Ea. A euthanasiat pisica f ă r ă s ă -mi spun ă . M-a încuiat într-un dulap. A spus c-a fost un accident, da’ n-a fost. MARY: Când a f ă cut toate astea? CATHERINE: Niciodat ă n-am avut pantofi frumo ș i. Când ai avut apendicele

perforat ș i te-a vizitat la spital pe mine nu m-a luat. A f ă cut-o special, m-a exclus. M-a l ă sat acas ă s ă num ă r ciucurii de la covor. MARY: Eu mi-amintesc din copil ă rie c ă mergeam foarte des cu bicicletele ș i c ă toate zilele erau însorite. CATHERINE: Ploua mereu. Ș i care biciclet ă ? Eu n-am avut niciuna. TERESA: Nu ploua mereu. Îmi amintesc c ă ai venit la plaj ă cu noi ș i CATHERINE: Singura dat ă când am fost la plaj ă a fost când m-a ț i l ă sat acolo. M-a ț i uitat! Ș i nu v-a ț i adus aminte de mine decât acas ă , când mama a întrebat:

„Da’ Catherine unde e?” TERESA: Asta i s-a întâmplat lui Mary. Era mic ă , dar f ă cea pe de ș teapta, vorbea

în Esperanto! A ș a c ă am fugit ș i am l ă sat-o acolo f ă r ă bilet de autobuz, chiar când

începea fluxul. CATHERINE: Mie mi s-a întâmplat asta! MARY: Nu. Mie. CATHERINE: Ș i-atunci cum de mi-amintesc eu?

Memoria apei de Shelagh Stephenson

regia Vladimir Anton

MARY: Pentru c ă eu ț i-am povestit întâmplarea, iar tu ț i-ai însu ș it-o fiindc ă se potrive ș te. Dac ă e ceva groaznic, sigur ț i s-a întâmplat ț ie. Iar mama n-a eutanasiat pisica, a murit pur ș i simplu. TERESA: De fapt a c ă lcat-o duba poli ț iei. CATHERINE: Uau! Nu-mi amintesc nimic din toate astea. TERESA: La câte chimicale ai în tine, nici nu m ă mir. CATHERINE: M-a ț i l ă sat pe plaj ă , ț in minte asta clar! Am o memorie beton, îmi amintesc absolut tot. TERESA: Ui ț i de ziua mea în fiecare an. MARY: Sindromul incontinen ț ei memoriei: î ț i aminte ș ti absolut tot, în cele mai mici detalii. Nu exist ă lumini ș i umbre, nu faci diferen ț e între esen ț ial ș i neesen ț ial, nu opereaz ă mecanismul de selec ț ie mental ă . (Privind-o lung) Catherine, poate n-ar strica s ă vii pentru ni ș te teste. CATHERINE: Iar faci mi ș to de mine! TERESA (observ ă ceva sub pat): Am g ă sit-o. Mi-am g ă sit lista! (Consult ă agenda.) Acte de deces, pompe funebre, taxe, impozite, sicriu, pastor, slujb ă ,

col ă cei

CATHERINE: Trebuie s ă facem asta acum? TERESA: Nimic nu se rezolv ă de la sine. Dacă era dup ă voi, mama ar fi trebuit s ă se incinereze de una singură MARY: Bine, bine TERESA: În timp ce tu exersai dansuri spaniole cu Fernando în Fuengirola CATHERINE: Îl cheam ă Xavier ș i n-am fost în Fuengirola TERESA: Iar eu f ă ceam30 de km dus, 30 de km întors, de trei ori pe s ăpt ă mân ă, ocupându-m ă de Alzheimer-ul ei. CATHERINE: Am vorbit cu ea la telefon sâmb ă ta trecută. P ă rea c ă -i super ok, era la coafor. TERESA: Ș tiu, eu am dus-o acolo. Trebuia s-o p ă zesc, era dus ă total cu capul. Ș i starea ei se degrada de la s ă pt ă mân ă la s ă pt ă mân ă la lun ă . N-o mai recuno ș tea

cred c ă au mai r ă mas doar florile

Memoria apei de Shelagh Stephenson

regia Vladimir Anton

pe menajera pe care o avea de 20 de ani, î ș i punea ochelarii în frigider. „Ce zi e azi?” m ă întreba, „Miercuri.” „De ce e miercuri?” „Pentru că ieri a fost marți.” Peste trei minute uita. Ș i o luam de la cap ă t. Teresa iese. Lini ș te. Peste o clip ă revine cu dou ă cataloage groase. D ă un exemplar lui Mary ș i Catherine. TERESA: Sub fiecare jerb ă e un num ă r. Spuneț i-mi ce alege ț i ca s ă trimit comanda la flor ă rie. CATHERINE: Ar merge asta ca o minge de fotbal? (Teresa ș i Mary o privesc fix.) Ce? Xavier e obsedat de Messi. Sun ă telefonul. Toate se reped s ă r ă spund ă . Teresa ajunge prima.

TERESA: Alo

CATHERINE: Xavier? MARY: Mike? TERESA: Se aude un ț iuit ciudat CATHERINE: Atunci e Xavier! MARY: Mike? TERESA: Frank? S-a întrerupt. CATHERINE: La Madrid, Xavier m-a dus odată la o înmormântare trăznet! MARY: Trăznet?

CATHERINE: Trăznet-trăznet! Mi-e foame. TERESA (încearcă telefonul): N-are ton. CATHERINE: Nu vreau ton. Un prieten de-al lui s-a înecat în peșteră, și la înmormântare i-au vopsit pudelul alb în negru! MARY: Ce idee bună! Nu, Teresa?

CATHERINE: Cu vopsea d-aia temporară, da’ a început să plouă și

ați prins, nu? Dezastru! S-a dus dracu’ tot doliul câinelui! Iar seara, la focurile de

(râde) v-

Frank?

artificii l-au pus într-o rachetă și buum! MARY: Pe cine?

L-au lansat în spațiu!

Memoria apei de Shelagh Stephenson

regia Vladimir Anton

CATHERINE: Normal că nu pe câine. Pe mort. Adic ă , urna cu cenu ș a lui. V-am zis c ă -i tr ă znet! MARY: Da, noi nu o s ă mergem pe varianta tr ă znet cu mama. CATHERINE: Vreau s ă zic că înmormântările nu trebuie s ă fie neap ă rat deprimante. Pot s ă fie ș i vesele. MARY: Chiar comice.

Vreau o omlet ă , da’ pun pariu că n-avem

nici un ou

MARY: Ș tii c ă o visez?

TERESA: Pe cine? MARY: Pe mama. Are în jur de 40 de ani ş i poart ă rochia aia verde de m ă tase. Și simt un miros în vis. Ț ii minte sticlu ț a ei de parfum? Seara când venea s ă ne spun ă noapte bun ă mirosea a ț igă ri, pudră , coniac ș i parfumul ă sta TERESA: Dahlia Noir. MARY: Exact! Toat ă camera mirosea a Dahlia Noir. TERESA: Spunea mereu că dacă nu te dai cu parfum nu- ț i vei g ă si niciodat ă un

b ărbat.

MARY: Nu vei avea niciodat ă un iubit. Nu ș tiu cum a reu ș it s ă dea naș tere la trei

fete ş i apoi s ă ne trimit ă în lume atât de nepregătite. Ne-ar fi trimis s ă urcăm Everestul cu pantofi cu toc ș i po șete asortate. Se aude un zgomot la fereastr ă . TERESA: Ce-a fost asta? MARY: E cineva afar ă TERESA: Deschide! MARY: Deschide tu! Teresa se duce la fereastr ă , o deschide, ț ip ă . MIKE: Mary! Ierta ț i-m ă

Teresa, el e Mike

TERESA: Bun ă .

MARY: Mike

CATHERINE: De ce nu? Omlet ă

(Iese.)

Oh Doamne

Memoria apei de Shelagh Stephenson

regia Vladimir Anton

MIKE: Am sunat la u ș ă.

TERESA: Soneria e stricat ă . MIKE: Da. (Pauz ă .) A ș vrea s ă intru, dacă n-ave ț i nimic împotriv ă . Desigur, a ș putea rămâne ș i aici ș i voi muri, e un mod pl ăcut de a o face, îngheț i, nu sim ț i nimic ş i adormi definitiv MARY: Iart ă -m ă . Vin s ă - ț i deschid. (St ă pe loc.)

(Deschide energic fereastra, Mike intr ă plin de

TERESA: Oh, Doamne, Mary!

z ă pad ă .)

MARY: De când stai acolo? MIKE: De mult. TERESA: D ă -i ceva de b ă ut! (Apare Catherine, mâncând un sandwich ș i fumând un alt joint. Are ș i un pahar în mân ă .) CATHERINE: Cine-i ă sta?

MARY: Mike, ea e Catherine. Catherine, el e Mike. (El încearc ă s ă zâmbeasc ă .) CATHERINE: Mike? Mike iubitul însurat al lui Mary?

MIKE: Scuz ă -m ă

CATHERINE: Nu ar ăț i ca la televizor. E ș ti destul de mic, nu? MIKE: Nu tocmai CATHERINE: Ei, las ă , c ă ș i Tom Cruise are 1,62! (Mary îi mai toarn ă whisky, Mike bea.) Deci, Mike iubitul însurat al lui Mary, ce în ă l ț ime ai? MIKE: 1,80. CATHERINE: Nu cred. (Teresa sâsâie dup ă Catherine.) TERESA: Catherine CATHERINE: Scuze, vrei un fum? (Îi întinde jointul.) Aaa, nu ai voie? MARY: Nu, nu are. (El se a ș az ă pe pat, ea îi încă lze ș te mâinile, îi d ă jos pantofii.) MIKE: Chiar am înghe ț at de tot! TERESA: Vrei un ceai de orz?

Sunt cam îngheț at.

Memoria apei de Shelagh Stephenson

regia Vladimir Anton

CATHERINE: N-o s ă spun la nimeni. Sau zic c-ai puf ă it, da’ n-ai tras în piept, c-a ș a declar ă toate vedetele. MARY: Nu e vedet ă, e doctor.

CATHERINE: Ț i-am v ă zut emisiunea de ieri

Uau! Ai fost tare de tot. MIKE: Mul ț umesc CATHERINE: E clar c ă nu e cazu’ s ă fii prins c-un cui în mân ă. Adic ă nu merge s ă ai o rela ț ie extraconjugal ă ș i s ă fii ș i dependent de droguri, nu? Îți imaginezi ce scandal ar ieși dac-ar afla presa!

MARY: Catherine, destul, întreci m ă sura TERESA: De ce nu vii cu mine s ă facem ceai? CATHERINE: Mama noastr ă tocmai a murit. MIKE: Ș tiu. Îmi pare foarte r ă u. (Catherine izbucne ș te în plâns.) TEREZA: Catherine, înceteaz ă CATHERINE: Doamne, aici n-ai voie s ă - ț i exprimi sentimentele. Sunt deprimat ă , am suferit o lovitur ă , e normal s ă plâng MARY: Termin ă cu circul, ie ș i! MIKE: E normal s ă fie nefericit ă CATHERINE: Vede ț i? Numai voi dou ă sunte ț i ni ș te ciudate care nu în ţ elegeț i

TERESA: (ie ș ind furioas ă ) Gata. M ă duc s ă aduc o pu ș c ă. (Catherine se aruncă în pat ş i url ă .)

Eu sunt cea mai mic ă ș i-am stat cel mai pu ț in

CATHERINE: Suntem orfane

cu p ă rin ț ii MARY: Catherine, ridic ă -te de acolo ș i ie ș i! MIKE: Las-o, are o c ădere. Ce e cu voi? MARY: Tu s ă taci, nu ș tii nimic. Catherine dacă nu te ridici imediat, î ț i cr ă p

capul! CATHERINE: Iar am durerea aia MIKE: Unde?

despre femeia aia cu psoriazis.

Memoria apei de Shelagh Stephenson

regia Vladimir Anton

CATHERINE: Aici

MARY: N-are nimic. CATHERINE: Mereu spune asta

(Sun ă telefonul. Se opreș te din plâns ș i ia

receptorul) Alo? Xavier?

receptorul.) E dr ă gu ț u’ de Frank

MARY: Scuze. Trebuie doar s-o ignori. MIKE: De ce e ș ti atât de rea cu ea? MARY: Tu n-o cuno ș ti. MIKE: Hai, vino aici

Mary îl îmbr ăț i ş eaz ă ș i se s ă rut ă din ce în ce mai pasional. Apoi ea se retrage. MARY: Nu! Ă sta e patul mamei. MIKE: Cum e ș ti? MARY: Bine. MIKE: Min ț i? MARY: Da. MIKE: Perfect. MARY: Tu e ș ti OK? MIKE: Am stat în tren toat ă noaptea din cauza viscolului. MARY: Îmi pare r ău. (Pauz ă .) Mi-ai adus cartea? (Mike priveș te jenat.) MIKE: Am uitat pân ă ș i titlul. MARY: Teoria trofic ă

MIKE:

am gândit c ă ai oricum destule pe cap. Dar care-i chestia cu pacientul ăsta? Ai v ăzut destule cazuri de amnezie post-traumatic ă . Ș i ai f ă cut un fel de obsesie MARY: Nu e nici o obsesie. M-am apropiat de el, atâta tot. MIKE: Cum te poți apropia de cineva care nu-și amintește nici m ăcar cum îl

a conexiunilor neurale, da. Nu credeam c ă î ți trebuie neapărat aici. M-

Unde eș ti? OK, o s ă -i spun. (Trânteș te

Futui

Da

(Iese furioas ă . Din off): Teresa?

cheam ă? MARY: Las-o baltă. Consult lucrarea când m ă întorc. (Pauză.) Acasă totul e bine? MIKE: Ca de obicei. (Pauză.)

Memoria apei de Shelagh Stephenson

regia Vladimir Anton

MARY: Mike. MIKE: Da. MARY: M ă iubești? MIKE: Da. MARY: Atunci spune-mi. MIKE: Te iubesc. Acum e rândul t ău. MARY: Ș i, se simte mai bine? MIKE: Cine? MARY: Chrissie. MIKE: Nu. De ce? MARY: Am v ăzut o fotografie cu voi doi în revista spitalului. La o tombol ă! Ar ă ta înfloritor, era în form ă maxim ă. Ș i m-am întrebat, unde e branula? Ce s-a întâmplat cu cateterul? Cred c ă nu mergea linia rochiei, nu? MIKE: Mary MARY: M-ai l ăsat mereu s ă cred c ă e pe moarte MIKE: Nu exagera MARY: Eu exagerez? Tu mi-ai spus că abia merge. Iart ă -m ă , dar ori fotografia aia e trucat ă , ori ea se preface MIKE: Se sim ț ea un pic mai bine. MARY: Doamne îmi vine s ă omor pe cineva. MIKE: E ș ti în stare de ș oc. MARY: Nu sunt în stare de ș oc ș i d ă -mi voie s ă - ț i spun că nimeni nu se ridică de pe patul de moarte pentru un c ă cat tombol ă ! MIKE: Iart ă -m ă c ă am fost la o petrecere cu so ț ia. Îmi pare r ău că nu e atât de bolnav ă pe cât ai vrea tu. Poate ai prefera chiar s ă fie moart ă. D ă -o dracului, Mary, ce vrei s ă spun? MARY: M ă simt umilit ă, înțelegi? M-am împ ă cat cu ideea c-am un rol secundar, c ă tr ă iesc o via ță în care nu s ărb ătorim Cr ăciunul, nu ie ș im la iarb ă verde, ș i dac ă tu mori, eu o s ă fiu ultima care va afla. Am acceptat situa ț ia asta pentru că tu mi-

Memoria apei de Shelagh Stephenson

regia Vladimir Anton

ai spus c ă so ț ia ta e incapabil ă s ă mearg ă singur ă! Ș i-acum descop ăr că ț op ă ie pe ringul de dans ca o capr ă . Ș tiu că n-ar trebui s ă simt umilin ț ă , sau furie, sau gelozie, pentru că e absurd, dar câteodat ă le simt! Pur ș i simplu le simt, în ț elegi? Lini ș te. MIKE: Îmi pare r ău. (Pauz ă .) Cred că am hipotermie. Pot s ă m ă bag un pic în pat? Îmbr ă cat. MARY: Poate i-ar surâde ideea unui b ă rbat în patul ei. (El se pune în pat. Ea se a ș az ă pe un scaun.) MIKE: Hai lângă mine. Te rog. Am venit atâta drum. C ăldura din tren s-a oprit,

Eram singur în

luminile s-au stins, la vagonul restaurant nu mai era mâncare pustietatea aia

(Se așază lângă el, peste cuvertură. El îşi pune o mână în

MARY: Bine, bine jurul ei.)

MARY: Și știe cum îl cheam ă MIKE: Cine? MARY: Pacientul meu. Își revine u ș or-u ș or. Îi ar ăț i o biciclet ă, nu- ș i aminte ș te ce este și cum se numește, dar știe să meargă pe ea. Îi revin tot felul de imagini disparate, aș a ca niște insulițe. Memoria e un mare mister, nu? MIKE: Într-un laborator din Fran ț a s-au f ă cut mai demult ni ș te experimente legate de ap ă , încercau s ă verifice eficien ț a homeopatiei. Ș i dup ă luni întregi de teste au observat că, dacă îndepărtezi dintr-o soluție pe bază de apă toate substan ț ele curative, toate-toate, apa înc ă î ș i p ă streaz ă efectul benefic. E ca o band ă magnetic ă . Apa are memorie. (Pauz ă .) MARY: Poate c ă totul nu e decât o tâmpenie

MIKE: Sau e o teorie epocal ă

MARY: Nu. MIKE: Ba da. MARY: Nu putem. Categoric nu. O s ă treac ă dac ă o ignor ă m. (Mary merge la masa de toalet ă .) Crezi c ă po ț i sim ț i nostalgie dup ă ceva ce, poate, nu a existat

Am o erecț ie. (Pauz ă .)

Memoria apei de Shelagh Stephenson

regia Vladimir Anton

niciodat ă de fapt? Plimb ă ri cu bicicleta, zile însorite, mersul pe plaj ă . Le v ă d cu

ochii min ț ii, dar nu ș tiu dac ă eu am tr ă it toate astea. Ș tiu c ă unele amintiri nu sunt reale, de ș i par reale. Dar ț in la copil ă ria asta a mea pe jum ă tate imaginar ă . E singura pe care o am. (Pauz ă .) Cred c ă sunt îns ă rcinat ă . (Pauz ă .) MIKE: Poftim? MARY: Da. MIKE: Nu se poate. MARY: Ba da, sunt.

MIKE: Nu ai cum

MARY: Nu, dar m ă simt foarte ciudat. MIKE: În ce sens „ciudat”? MARY: În sensul de ciudat-de-însărcinată. MIKE: Nu se poate. Nu poate fi adevărat. Nu cred până nu-ți faci un test. MARY: Te rog s ă nu faci o criz ă . MIKE: Nu fac dracului nici o criz ă ! (Lini ș te.) Ce ai de gând s ă faci? MARY: Eu? Ș i cum r ă mâne cu „noi”?

MIKE: Bine, bine, noi. Ce ai de gând? MARY: Vreau s ă cred c ă am de gând ceva perfect normal. Ș tii ș i tu, nou ă luni de sarcin ă , urmate de na ș terea a ceva mic ș i dr ă g ă la ș , cu form ă uman ă . Sau ţ i se pare c ă cer prea mult? MIKE: Hai s ă nu ne panic ăm, da? MARY: Eu? Tu te panichezi.

MIKE: Nu. Cred

MARY: C ă asta o s ă ajung ă pe prima pagin ă a ziarelor, so ț ia ta va fi distrus ă , tu

nu vei putea face fa ț ă situa ț iei ş i m ă vei p ă r ă si. MIKE: Nu, nu asta vreau s ă spun. (Pauz ă .) Ce încerc s ă spun e c ă c ă nu e al meu. Adic ă , dac ă e ș ti îns ă rcinat ă , nu e al meu MARY: Scuz ă -m ă , n-am auzit bine, mai spune o dat ă MIKE: Mi-am f ă cut vasectomie. (Lini ș te.)

problema e

Ți-ai făcut vreun test?

Nu cred

Ș tii, ce încerc s ă spun e c ă

Memoria apei de Shelagh Stephenson

regia Vladimir Anton

MARY: Poftim? MIKE: Mi-am f ă cut vasectomie. MARY: Ț i-ai f ă cut vasectomie. Vasectomie vasectomie. MIKE: Vasectomie vasectomie. (Lini ş te.) MARY: Când?

MIKE: Înainte s ă te cunosc pe tine. (Ea îl prive ș te fix.) Am vrut s ă- ţ i spun, m ă

preg ă team s ă - ț i spun, ș i apoi

MARY: Nu ț i s-a p ă rut important?

MIKE: Nu

niciodat ă c ă vrei. M-am gândit c ă , ș tii tu, având o carier ă ș i tot ce- ț i trebuie. MARY: Ș i tu ai o carier ă ș i tot ce- ț i trebuie. De asemenea ai ș i trei copii. MIKE: De ce nu mi-ai spus c ă vrei copii? MARY: Am 35 de ani, Mike. 35. Nu ți-a trecut niciodat ă prin cap c ă a ș vrea? MIKE: Nu. N-ai spus nimic, nici m ă car o aluzie nu ai f ă cut. (Pauz ă .) MARY: Credeam ca o s ă m ă p ă r ă se ș ti, dacă - ț i spun c ă vreau un copil. MIKE (o strânge în bra ț e): S ă te p ă r ă sesc? U ș a se deschide ș i intr ă Teresa aducând ni ș te saci de plastic.

TERESA: O s ă m ă urâ ț i pentru asta

credeam c ă nu- ț i dore ș ti copii. Nu ai spus

nu mi s-a mai p ă rut important, cred

adic ă

tu niciodat ă

O, pardon

Mary ș i Mike sar unul de lâng ă cel ă lalt. Mary se ridic ă .

MARY: Doar vorbeam. MIKE (dându-se jos din pat): Uite, sunt îmbr ă cat Intr ă Catherine, fumând alt joint.

CATHERINE: Ho-pa, voi doi

MARY: Uite ce e, Mike ș i cu mine avem de discutat ceva TERESA: Am v ă zut! Trebuie s ă -i sort ă m hainele. CATHERINE: De ce acum? (Teresa scoate deja haine din dulap.) TERESA: Un prieten de-al meu trimite ajutoare în Zimbabwe ș i i-am promis c ă sacii vor fi gata disear ă . MARY: Nici nu am înmormântat-o înc ă ș i

Oribil! Scârbos! Bravo!

Memoria apei de Shelagh Stephenson

regia Vladimir Anton

TERESA: Dacă aș tept ă m pân ă dup ă înmormântare, totul o s ă r ă mân ă în cârca mea. MARY: Ascult ă, Teresa TERESA: Nu. Ascultă-m ă tu. Făr ă mine nimic nu ar fi fost rezolvat. Ea ar zace drogat ă moart ă pe podea, voi v-aț i trage-o în patul mamei noastre moarte ș i eu a ș fi singur ă pe metereze CATHERINE: Sfânta Teresa TERESA: Cineva trebuie s ă fie pragmatic ș i responsabil! Dacă voi dou ă pute ț i tr ăi în haos, eu nu pot. CATHERINE: Care haos? (Cotrob ă ie printre haine, ia câte o rochie, o probeaz ă punând-o în fa ț a ei.) Asta din ce e? Crede ț i c ă -i de m ă tase? MIKE: Poate eu ar trebui s ă m ă , ș tii MARY: Nici s ă nu te gânde ști MIKE: Bine. MARY: Sunt ș ocat ă. Nu-mi vine s ă cred c ă tu ai TERESA: Cu cât termin ăm mai repede, cu atât mai bine. Bun. Fi ț i aten ț i cum facem. Le împ ăr ț im în dou ă categorii. Bune ș i rele. CATHERINE: Pe cele rele le trimitem s ă racilor din Zimbabwe TERESA: Pe cele rele le trimitem la gunoi la reciclare. CATHERINE: Chiar îmi place asta. Pot s-o p ă strez? ( Ț ine o rochie în mân ă , îi d ă jointul Teresei care puf ă ie neatent ă în timp ce se uit ă prin haine.) MIKE: Hmm, ce ai vrea s ă fac? MARY: Nu