Sunteți pe pagina 1din 10

Anexa 1.

3
Tipologia dizabilitătilor
1. Dizabilităţi fizice (neuromotorii şi psihomotorii)
2. Dizabilitate de intelect (retardul mintal)
3. Dizabilităţi sensore (de văz, de auz)
4. Dizabilităţi de limbaj
5. Dizabilităţi asociate/multiple(Autism, sindromul Down şi a.)
6. Dizabilităţi de comportament

Dizabilităţi fizice (neuromotorii şi psihomotorii)

Comportamentul copilului:

o
o planifică /execută anevoios mişcări necunoscute;
o oboseşte repede;
o se orientează mai greu în spaţiu;
o calitate scăzută /deplasată a mişcării (prinde mingea sau un anumit obiect, dar o face
stângaci;
o are reacţii anormale;
o tonus muscular scăzut al membrelor superioare /inferioare;
o frică de activităţi noi;
o plânge repede;
o din greşeală deseori atinge obiectele din încăpere;
o manipulează stângaci obiectele;
o au probleme de coordonare şi echilibru;
o îndeplinesc cu greu sarcinile propuse;
o încep cu greu o activitate;
o posibil să existe probleme de limbaj.
o probleme motorii fine / grosiere;
o mişcă greu unele părţi ale corpului;
o distrofia musculară;
o stă greu în poziţie verticală;
o dezechilibrul;
o oboseşte repede;
o manifestă unele reflexe atipice;
o tonusul muscular redus - pe stânga sau pe dreapta; doar în picioare;
o salivare excesivă;
o frisoane frecvente, tremur prelungit;
o înghite cu greu;
o vorbirea este neclară;
o scrie dificil, indiscifrabil;
o îşi ţine greu capul;
o tonusul muscular este scăzut, înalt-tare, rigid;

1
Dizabilităţi fizice (neuromotorii şi psihomotorii)

Recomandări
o În cadrul activităţilor, e bine de început de la manipularea obiectelor mai mari, iar apoi
a celor mai mici;
o În cadrul predării, dezvoltării priceperilor şi deprinderilor noi, planificaţi activitatea pe
etape succesive şi succinte, clare;
o Selectaţi teme, jocuri didactice manipulative, care îi generează un mare interes (de
exemplu: mingea moale este acceptată mai bine de unii copii);
o Permiteţi-i copilului să se joace pe covoraş. Stând întins pe burtă şi sprijinindu-se pe
braţe, îi oferim posibilitatea să observe, să citească; când aşezaţi copilul pe scaun, ar fi de
dorit ca acesta să fie potrivit ca înălţime. Ar fi ideal dacă şezând pe scaun, picioarele ar fi
ţinute comod pe toată talpa şi unghiul de la genunchi să fie de 90%. Copiii care nu au bine
dezvoltaţi muşchii spinali şi nu-şi menţin echilibrul foarte bine, pot fi poziţionaţi corect,
fixându-i cu un prosop sau un cearşaf de speteaza scaunului;
o Atunci când învăţaţi copilul să se autodeservească, sugeraţi-i să-şi planifice cât mai
puţine mişcări;
o La executarea unei sarcini utilizaţi indicaţii verbale, anumite sugestii auxiliare. Dozarea
instrucţiunii facilitează perceperea mesajului către copil;
o Concretizaţi din timp materialele didactice pe care le va folosi pentru a executa sarcina
propusă;
o Încurajaţi copilul să descrie verbal îndeplinirea unui obiectiv necunoscut;
o Ajutaţi-l să generalizeze priceperile şi deprinderile eficiente însuşite în urma
activităţilor;
o Oferiţi-i timp să urmărească activităţile de mişcare ale altor copii, înainte de a se
implica în acestea;
o Interveniţi cu unele condiţii şi precizări;
o Atunci când copilul manifestă neîncredere, încurajaţi-l pentru a-i spori încrederea în
forţele proprii;
o La scriere oferiţi-i foi în linii sau în pătrăţele;
o Când oboseşte, acordaţii un timp de odihnă şi de joacă pe covoraş;
o Propuneţi-i sarcini ce necesită în scris de scurtă durată (completarea spaţiilor);
o Pentru a avea succese la activităţi, aşezaţi-i în bancă cu un copil pe care îl agreează;
o Introduceţi activităţi, jocuri senzoriale, care au rol calmant;
o Când înaintaţi o sarcină, motivaţi implicarea copilului, solicitându-i capacităţile;
o Diminuaţi lumina puternică, evitaţi razele solare directe;
o Utilizaţi o voce caldă, moale, dar şi insistenţă pentru a obţine rezultate scontate;
o Permiteţi-i copilului să stea în orice poziţie, dacă nu este contraindicată din punct de
vedere medical
o planificaţi efectuarea unor materiale instructive;
o utilizaţi metode alternative de comunicare (pictograme);
o folosiţi scaunele, mesele, pernuţele speciale pentru a-i asigura o poziţie corectă a
corpului şi a capului, atunci când trebuie aşezat;
o acordaţi-i atenţie la primele semne de oboseală;
o încurajaţi-l să participe la anumite activităţi, folosindu-şi ambele mâini ;
o atenţionaţi copilul că vreţi să-l ridicaţi sau să-l aşezaţi;
o oferiţi-i timp necesar pentru exprimarea gândurilor;
o încurajaţi colegii să-l ajute când întâmpină dificultăţi;
o acordaţi-i timp suplimentar pentru finalizarea activităţilor în scris;
o utilizaţi versiuni computerizate;
2
o folosiţi benzile Velcro, lipiciul, fâşiile magnetice;
o folosiţi panourile mobile;
o asiguraţi-vă că el poate ajunge la toate materialele necesare;
o reduceţi-i din sarcini, obligaţii;
o începeţi de la obiectele mai mari spre cele mai mici;
o în cadrul predării priceperilor şi deprinderilor noi, planificaţi activitatea pe etape
succesive, succinte şi clare;
o selectaţi teme, jocuri didactice, manipulative, care îi trezesc un interes major
(mingea, etc.)
o apelaţi la indicaţiile verbale şi la sugestiile auxiliare în când îi propuneţi o sarcină;
o fixaţi bine materialele didactice;
o încurajaţi copilul să vă descrie verbal cum planifică abordarea unei misiuni
necunoscute
o introduceţi activităţi, jocuri senzoriale care au un rol calmant, liniştitor
o când îi încredinţaţi o sarcină, motivaţi implicarea lui, solicitându-i capacităţile;
o acceptaţi orice poziţie a copilului, cu excepţia celor contraindicate de medic.

3
Dizabilitatea de intelect (retardul mintal)
Comportamentul copilului:
o realizează anumite sarcini într-un ritm mai lent;
o are nevoie de mai mult timp şi atenţie pentru însuşirea lucrurilor;
o se implică în activitate pentru o durată scurtă de timp (1-2 min.)
o se distrage uşor la declanşarea anumitor stimulenţi auditivi, vizuali;
o pare apatic, indiferent;
o înţelege mai greu instrucţiunile orale;
o suferă de retardare în dezvoltarea motricităţii fine, a vorbirii;
o îi lipsesc abilităţile sociale;
o foloseşte un limbaj greu de înţeles;
o întâmpină greutăţi în gândire şi anume la abstractizare, generalizare.
o Se concentrează mai bine la imagine decât la cuvânt;
o predomină memoria de scurtă durată cu preponderenţa celei mecanice;
o posibile reacţii neadecvate la tot ce-l înconjoară;
o se mişcă cu dificultate;
o mişcările sunt involuntare;
o imită cu greu mişcările, uitându-se cum sunt ele reflectate în oglindă;
o manifestare insuficientă a voinţei;
o emotivitate scăzută;
o infantilism (comportament copilăros);
o sentiment de inferioritate, anxietate (frică nejustificată);
o caracter exploziv, haotic;
o dezechilibru emoţional, control limitat al stărilor afective: râs, plâns exagerat, neadecvat
o crize de furie sau pasivitate;
o manifestă antipatie sau simpatie nemotivată;
o iritabilitate sau inhibiţie.

Dizabilitatea de intelect (retardul mintal)


Recomandări:

o reduceţi numărul obiectelor care le sustrag uşor atenţia;


o vorbindu-le, demonstraţi-le şi imagini, obiecte concrete, captivante;
o în explicaţii utilizaţi cuvintele cele mai accesibile şi asiguraţi-vă (verificaţi) dacă sarcina ce
urmează a fi realizată, a fost înţeleasă;
o organizaţi activităţi conforme etapei de dezvoltare a copilului, pentru ca el să se încadreze mai
uşor;
o includeţi copilul în alte activităţi când sarcinile se mai complică;
o desfăşuraţi activităţi până la finalul dorit şi asiguraţi-vă că el conştientizează începerea şi
finalizarea acestora;
o împărţiţi sarcinile în etape mai mici de învăţare;
o apreciaţi chiar şi cele mai neînsemnate succese ale copilului, încurajaţi răspunsurile prin 1-2
cuvinte;
o organizaţi comunicări în cerc şi oferiţi posibilităţi de exprimare, în primul rând, pentru copiii cu
dificultăţi de vorbire;
o ignoraţi comportamentul nedorit al copilului atunci când încearcă intenţionat să atragă atenţia
tuturor asupra lui. Astfel va descreşte rata repetării acestor comportamente;
o acordaţi-i atenţie şi încurajaţi copilul atunci când comportamentul său este acceptabil.

4
Dizabilitatea de văz
Comportamentul copilului
o ţine obiectele foarte aproape de ochi;
o îşi freacă ochii;
o are ochii roşii, pleoapele umflate, urcioare (furuncule) recurente;
o secreţii ale ochilor (umezire);
o întoarce capul într-o parte, folosind văzul periferic;
o pleoapele sunt prea mari, clipeşte des;
o se încruntă fără motiv;
o evită lumina puternică;
o citeşte şi scrie cu dificultate;
o memorie bună de lungă durată;
o evită argila, nisipul, plastilina etc;
o când se lovesc de obiecte cade;
o unele sunete îl distrag provocându-i frica;
o evită să se implice în activităţi de un anumit ordin;
o nu-i plac activităţile noi;
o nu poate găsi, fără să fie ajutat, sala de clasă;
o nu foloseşte eficient materialele care îi sunt propuse;
o preferă un singur loc în clasă: la masă;
o când vorbeşte ţine capul în jos;
o manifestă manierisme (loveşte braţele de corp, priveşte fix surse de lumină, se
leagănă);
o se sperie uşor;
o cade des.

Dizabilitatea de văz
Recomandări
o identificarea locului şi aranjarea copilului acolo de unde acesta vede cel mai bine;
o încurajarea copilului să-şi folosească, fără ezitare, vederea;
o scrierea literelor şi cifrelor cât mai mare posibil şi vizibil;
o reglarea luminii
o reducerea zgomotului din încăpere şi a excitanţilor vizuali externi;
o utilizarea dispozitivelor şi materialelor suplimentare;
o observarea primelor semne de oboseală; căscatul, frecarea la ochi, clipirea frecventă etc;
o citirea cu voce mai tare a sarcinilor, instrucţiunilor;
o încurajarea copilului înainte de a-l atinge, a-l mişca;
o mărirea imaginilor, pentru o percepere eficientă (scontată);
o modelarea tonului,intensităţii vocii pronunţate;
o folosirea la scriere a hîrtiei cu linii pronunţate;
o deplasarea doar prin faţa copilului, întru evitarea speriatului;
o folosirea semnelor de carte;
o încurajarea copilului în explorarea activă a mediului;
o oferirea şanselor de folosire independentă a lucrurilor etc;
o folosirea culorilor stridente, pentru atragerea atenţiei (roşu, galben, roz, portocaliu etc.);
o punerea la dispoziţie a unui abac (orele de matematică);î
o utilizarea mijloacelor audio;
o adaptarea unor texte şi sarcini în formatul Braille;
5
o încurajarea copilului apreciindu-i meritele, cu un gest prietenos atingându-l pe umăr;
o încurajarea de a purta ochelari, folosind fraze de genul; Cei care portă ochelari sunt oameni
inteligenţi şi deştepţi etc.
Dizabilitatea de auz
Comportamentul copilului
o imitând sunetul, întâmpină deseori greutăţi în vorbire;
o la unele forme ale deficienţei este atestată retardarea intelectuală;
o operează cu imagini generalizate;
o înţelege situaţia creată şi gesticulaţiile, dar nu poate percepe vorbirea;
o utilizează semne pentru a se informa;
o foloseşte gestul şi mimica pentru exprimare;
o prezintă mari dificultăţi înnăscute;
o imită sunetele şi pronunţă cuvintele cu greu;
o comunică greu cu cei din jur;
o inteligenţă aparte;
o manifestă timiditate şi anxietate;
o manifestă neîncredere;
o lipsă de iniţiativă;
o atenţie scăzută;
o nemotivat pentru activitate;
o vorbirea este slab dezvoltată;
o întoarce capul pentru a auzi mai bine;
o percepe uşor sarcinile scrise, dar nu le înţelege pe cele verbale;
o sunt frecvente secreţiile urechilor;
o pentru a executa o misiune, întâi urmăreşte ce fac colegii;
o dureri de urechi, gat, solicită profesorul să vorbească mai tare;
o răspunde greşit sau nu răspunde deloc etc.

Dizabilitatea de auz
Recomandări
o aşezarea subiectului în banca cea mai apropiată de masa învăţătorului
o (maximum 3 metri);
o verificarea prezenţei aparatului auditiv (dacă i-a fost recomandat);
o asigurarea că elevul a înţeles sarcina încredinţată, mesajul;
o iniţierea discuţiilor cu copilul în cauză în timpul lucrului în echipă;
o alegerea corectă a poziţiei învăţătorului vizavi de copilul în dificultate;
o iluminarea încăperii;
o reglarea poziţiei faţă de lumină;
o solicitarea unui specialist în limbajul semnelor (copiii mici învaţă uşor să comunice
prin limbajul semnelor);
o încurajarea colegilor în acordarea ajutorului când acesta întâmpină greutăţi (oferire
o xerox, cărţi etc);
o reducerea la minimum a zgomotelor din clasă;
o încurajarea şi evidenţierea fiecărui efort depus de copil;
o folosirea, în procesul comunicării, a imaginilor şi fişierelor cu simboluri;

6
o încurajarea lucrului în perechi (solicitarea ajutorului colegului de bancă în indicarea
sarcinii, instrucţiunilor etc);
o asigurarea condiţiilor favorabile pentru a-l face mai sociabil etc.

Dizabilităţi de limbaj
(tulburări de pronunţie, ritm şi fluenţă, voce, ale limbajului citit-scris;tulburări de dezvoltare,
întîrzieri de dezvoltare)

Comportamente:
o Limbaj întîrziat
o Limbaj nedezvoltat
o Limbaj calitativ diferit de limbajul normal
o Prezintă tulburăţi fonologice, morfologice, sintactice, uneori şi pragmatice(un dizacord
dintre limbajul verbal şi cel nonverbal)
o Probleme de înţelegere şi exprimare verbală
o Probleme de pronunţie verbală
o Probleme de reţinere a unei informaţii utile
o Probleme de susţinere a unui monolog, dialog
o Neînţelegerea unor exprimări cu sens figurat
o Dificultăţi de ascultare şi recepţionare a unui mesaj
o Dificultăţi de redare a unui mesaj (oral şi scris)
o Dificultăţi de ritm şi fluenţă a limbajului oral
o Probleme grafice şi lexice

Dizabilităţi de limbaj

Recomandări
o Încurajarea comunicării şi eforturile copilului
o Dezvoltarea auzului fonematic(diferenţierea, separarea, desprinderea sunetelor de
vorbire)
o Dezvoltarea capacităţii de ascultare (în timpul lecţiior, lecturi suplimentare, audieri)
o Implicarea cit mai activă în lucrul în grup, în activităţi unde va fi stimulat să
utilizeze limbajul şi să audă modele de exprimare corectă
o Înaintarea sarcinilor în propoziţii simple, clare
o Urmărirea unor obiective comune de către pedagogi , părinţi, logoped
o Notarea şi observarea progreselor
o Utilizirea oricărui moment al zilei în dezvoltarea şi stimularea limbajului

Dizabilităţi asociate/multiple
7
Autismul
Comportamentul copilului

o limbaj limitat sau lipsa definitivă a acestuia (înţelegerea, gândirea abstractă);


o discrepanţă între IQ-ul verbal şi cel nonverbal;
o lipsa contactului vizual;
o comportament extrem de nervos;
o abilităţi extraordinare în anumite domenii: desen, mizică, matematică;
o lipsa înţelegerii şi a practicării unor jocuri imitative, abstracte (de exemplu: în timpul
jocului nu poate folosi banana în loc de microfon);
o dezinteres pentru orice tip de jucărie;
o hiperactivitate şi agresivitate faţă de propria persoană sau faţă de cei din jur;
o maniere stereotipe etc.

Autismul

Recomandări
o facilitarea dezvoltării sociale şi a limbajului prin diferite tehnici, metode, procedee de
lucru interactive;
o organizarea activităţilor ce au ca scop stabilirea relaţiilor de reciprocitate (cântece
însoţite de mişcări, jocuri cu mingea etc);
o anticiparea traumelor rezultate în urma unor schimbări
o reducerea problemelor comportamentale (comportament ritualistic, agresivitate, hiper-
activitate etc);
o orientarea privirii învăţătorului în altă direcţie, atunci cînd comunică cu un copil autist,
iar dacă apare intenţia de a-l face să se apropie, privirea învăţătorului va fi orientată
doar în direcţia în care dorim să meargă;
o nu este pentru copilul autist ca cei din mediul său să cedeze în faţa fiecărui moft şi să se
adapteze modulului de viaţă. Acest compromis deseori creează o situaţie insuportabilă

Sindromul Down

8
Comportamente:

o dezvoltare retardă;
o realizează anumite sarcini într-un ritm mai lent;
o se distrage foarte frecvent în timpul realizării sarcinii;
o sunt frecvente tulburările de limbaj;
o uniu vor citi şi scrie de la o vîrstă mică, alţii deloc;
o preferinţe- domeniile umaniste;
o sunt buni imitatori, de aceea participă intens la trăirile emoţionale ale celor din jur;
o au un bun simţ al teatrului;
o se pot pune în situaţia oricui;
o pot oferi ajutor, suport şi alinare;
o demonstreză pe întreg parcursul vieţii “sentimente familiste” (toţi cei străini sunt pentru ei
soră, frate, tată, mamă); “străinul” pentru ei este ceva din domeniul necunoscutului;
o sunt lipsiţi de autoprotecţie;
o au un sentiment de frică slab dezvoltat;
o resimt ruşinea;
o prezintă o simpatie veşnic iertătoare;
o au o inocenţă întruchipată (care necesită a fi canalizată corect);
o reuşesc să depăşească izolarea autistului;

Sindromul Down

Recomandări:

o necătînd la infantilismul de care dau dovadă, acceptaţi-i şi luaţi-i în serios;

o apreciaţi chiar şi cele mai neînsemnate succese ale copiilor (au nevioe de ele, fiind nişte
persoane foarte emotive);

o implicaţi-i în activităţi corespunzătoare dezvoltării lor intelectuale;

o cît mai de timpuriu sugeraţi-i să se înscrie în cure de kinetoterapie (să realizeze programul
de recuperare medicală pentru Sindromul Down);

o încadraţi-l în activităţi cu caracter creativ, artistic (sunt cei mai potriviţi “actori”).

Disabilităţi de comportament Hiperactivitatea cu deficit de atenţie (HDAD)

Comportamentul copilului
9
o incapacitatea îndeplinirii sarcinii începute;
o respectă instrucţiunile cu dificultate;
o este foarte curios şi se distrage uşor de la alte activităţi, evenimente ce se petrec în jurul lui;
o uneori este excesiv de vorbăreţ;
o întâmpină dificultăţi în coordonarea motorie fină de unde rezultă un scris urât sau o
aversiune faţă de sarcinile scrise;
o se implică energic în activităţi dar nu pentru o durată lungă de timp;
o se poate confrunta cu diverse probleme în activităţile unde e nevoie de maximă atenţie:
lucru manual, artă, sport;
o pare imatur şi egoist în relaţiile cu semenii;
o se joacă adesea cu copii mai mici, deoarece îi poate domina;

Hiperactivitatea cu deficit de atenţie


Recomandări:

o dacă a fost cuminte şi a avut un comportament decent, îmbrăţişaţi-l şi spuneţi-i


cuvinte de încurajare, lăudaţi-l,
o va fi un stimulent pentru un viitor comportament;
o reduceţi la maximum motivele care-i distrag atenţia;
o daţi-i să facă sarcini mai mici;
o vorbiţi-i în termeni accesibili, ţinând cont de nivelul de pregătire individuală al
copilului;
o observaţi dacă a înţeles mesajul, sarcina pe care urmează să o realizeze;
o reveniţi treptat la temele predate oral sau scris, pentru a consolidarea cele
învăţate;
o acordaţi-i mai mult timp copilului aflat într-un acces de furie: (de exemplu: să
ducă un mesaj în altă clasă şi să revină;
o efectuaţi doar unele etape din tema de acasă;
o introduceţi un element nou, mai captivant în timpul activităţilor, ajutându-l să se
concentreze pentru o perioadă mai lungă de timp;
o spuneţi-i copilului care sunt consecinţele unui comportament neadecvat.

10

Evaluare