Sunteți pe pagina 1din 23

www.cartiaz.

ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

DREPT PENAL ROMAN

Obiectul dreptului penal

Obiectul dreptului penal il constituie relatiile de aparare sociala, relatii ce se nasc intre
membrii societatii pentru respectarea de catre acestia a unor valori cum sunt persoana cu drepturile
sale, linistea si ordinea publica, insasi societatea in intregul ei.
Dupa aparitia statului si dreptului, relatiile de aparare sociala constituie obiect de reglementare
pentru dreptul penal care prin normele sale arata fapte periculoase pentru valorile sociale – infractiunile
– si sanctiunile penale aplicabile persoanelor care savarsesc astfel de fapte.
Intr-o opinie, se sustine ca obiectul dreptului penal il constituie relatiile sociale de represiune
penala, relatii ce se stabilesc dupa savarsirea infractiunii, intre stat si infractor, prin care statul are
dreptul si obligatia sa suporte pedeapsa.
In cea de a doua opinie, obiectul dreptului penal are o sfera mai intinsa cuprinzand nu numai
relatiile de conflict ci si cele de cooperare, de conformitate, stabilite prin norme penale.

Scopul dreptului penal


Dreptul penal are ca scop apararea impotriva infractiunilor, a valorilor sociale esentiale ale
societatii. Asa cum se arata in art. 1 din actualul Cod penal, prin legea penala, se apara impotriva
infractiunilor Romania , suveranitatatea, independenta si unitatea statului, persoana si drepturile
acesteia, propietatea precum si intreaga ordine de drept.
Enumerarea valorilor sociale ce sunt aparate prin legea penala impotriva infractiunilor fiind
exemplificativa, permite sa fie cuprinse si alte valori sociale,ce au fost consacrate prin Constitutia
Romaniei din 1991.
Scopul dreptului penal este pus in evidenta de politica penala cu care aceasta se afla intr-o
legatura indisolubila, dreptul penal fiind principalul instrument de realizare a politicii penale.

Izvoarele dreptului penal


Notiune
In general prin izvor al dreptului se intelege forma juridica pe care o imbraca o norma pentru
sa deveni obligatorie.
Avand in vedere ca prin normele de drept penal trebuie combatut fenomenul periculos al
infractionalitatii, pentru pararea valorilor sociale esentiale, prin prevederea celei mai grele raspunderi
juridice – raspunderea penala-pentru infractiuni comise, izvoarele dreptului penal sub raportul formei
prezinta particularitatea ca pot fi exprimate numai prin legi. Sensul notiunii de lege ca izvor al dreptului
penal este acela, de act cu caracter normativ adoptat de Parlamentul Romaniei, dupa o procedura
specifica - care cuprinde norme prin care sunt reglementate cu o forta juridica superioara relatiile
sociale din diferite domenii.

Cadrul izvoarelor dreptului penal


Preliminarii
Normele de drept penal pot fi cuprinse numai in legi. Opinii privind gruparea tuturor
dispozitiilor cu caracter penal intr-un singur cod au existat mai cu seama in perioada de pregatire a
codului penal actual. Argumente in favoarea gruparii tuturor normelor de drept penal intr-un singur cod

DREPT PENAL 1
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z
aveau in vedere scopul si functiile dreptului penal, posibilitatea de cunoastere a tuturor dispozitiilor
penale de catre toti destinatarii legii penale, o usurare a aplicarii acestuia.
Solutia gruparii tuturor dispozitiilor penale intr-o lege unica –cod - nu a fost acceptata de
legiuitorul penal roman din 1968 si se pare ca nici nu va putea fi adoptata caci avantajele aduse sunt
prea mici fata de neajunsurile ce le creaza.
Consideram totodata ca includerea tuturor dispozitiilor de drept penal in odul penal ar fi
presupus si introducerea unor texte interpretative cu privire la termenii ori expresiile folosite la
incriminarea faptelor din domenii specifice ale vietii sociale si drept consecinta invadarea codului penal
de texte interpretative.
Fata de aceste incovienente solutia legiuitorului roman a fost de a lasa ca o parte din
incriminari sa figureze in legile care reglementeaza realtiile sociale din acel domeniu specific al vietii
sociale.
In codul penal au fost incriminate fapte periculoase care au o evolutie lpermanenta, iar
normele se adreseaza tuturor indivizilor sau aproape tuturor.
In legile penale spciale si legile nepenale cu dispozitiuni penale au fost incriminate fapte care
savarsesc in domeniile vietii sociale unde evolutia este mai rapida, schimbarile sunt mai frecvente.
Exemplu: circulatia pe drumurile publice, fondul silvic s.a.m.d., ca si faptele ce privesc o sfera
restransa de indivizi, de exemplu in domeniul viei si vinului, pomiculturii, pisciculturii si pescuitului,
economia vanatului si vanatoarea s.a.m.d.
In stabilirea faptelor ce vor fi incriminate in codul penal ori in legile nepenale cu dispozitiuni
penale legiuitorul poate folosi si alte criterii.
Izvoarele dreptului penal in special
Codul penal este structurat pe doua parti: partea generala si partea speciala.
Partea generala cuprinde opt titluri: legea penala si limitele ei de aplicare; infractiunea;
pedepsele; inlocuirea raspunderii penale; minoritatea; masurile de siguranta; cauzele care inlatura
raspunderea penala sau consecintele condamnarii; intelesul unor termeni sau expresii.
Se poate afirma ca in partea generala sunt cuprinse toate normele cu caracter general.
Partea speciala este structurata pe unsprezece titluri:
infractiuni contra statului; infractiuni contra persoanei; infractiuni contra avutului personal sau
particular; infractiuni contra avutului public; infractiuni contra autoritatii; infractiuni care aduc atingere
organizatiilor obstesti sau altor activitati reglementate de lege; infractiuni de fals; infractiuni la regimul
stabilit pentru anumite activitati economice; infractiuni care aduc atinfgere unor relatii privind
convietuirea sociala; infractiuni contra capacitatii de aparare a Romaniei; infractiuni contra pacii si
omenirii.

INFRACTIUNEA

Notiunea de infractiune
Conceptul de infractiune si constiinta dreptului penal este folosit sub mai multe acceptiuni.
Intr-o acceptiune – infractiunea este o fapta a omului prin care se infrange o norma
imperativa, se aduce atingere (se vatama ori se pericliteaza) unei anumite valori sociale si pentru care
cel ce a avarsit o astfel de fa[ta urmeaza sa suport o pedeapsa. Inaceasta acceptiune infractiunea
imbraca forme concrete de: tradare comisa de x, ucidere comisa de y, furt comis de z etc.
Intr-o alta acceptiune, conceptul de infractiune, desemneaza fapta descrisa prevazuta de legea
penala cu elementele sale componente si care defineste o anumita infractiune. Este acceptiunea ce o are
in vedere legiuitorul care observamd faptele periculoase pentru valorile sociale esentiale ale societatii
le interzice sub sanctiuni specifice pentru a preveni infaptuirea lor in viitor.
In sfarsit, conceptul de infractiune este examinat ca institutie fundamentala a dreptului penal
care alaturi de alte doua institutii tot fundamentale - raspunderea penala si sanctiunile de drept penal –
formeaza structura dreptului penal “pilonii” dreptului penal. Institutia infractiunii, in aceasta acceptiune
a fost considerata in doctrina penala pe buna dreptate ca “piatra de temelie” a oricaruio sistem de drept
penal.

DREPT PENAL 2
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z
Intre acceptiunile conceptului de infractiune nu se poate pune semnul egalitatii ele fiind o
reflectare a unghiului diferit de abordare a gradului mai restrans ori mai intins de generalizare.
Definitia generala a infractiunii
Potrivit art. 7 c.p. “infractiunea este fapta care reprezinta pericol social, savarsita cu vinovatie
si prevazuta de legea penala”.
Prin definirea notiunii generale de infractiune, legiuitorul nostru pune in evidenta aspectele:
material, uman, social, moral-politic si juridic ale acesteia, confera cu alte cuvinte complectului general
de infractiune un caracter realist, stiintific.
In adevar, infractiunea ca fenomen ce se petrece in realitatea sociala imbraca aspectele de a fi:
• material in sensul ca reprezinta o manifestare exterioara a individului;
• uman pentru ca reprezinta o activitate omeneasca;
• social caci priveste, se indreapta impotriva relatiilor sociale;
• moral-politic, caci reprezinta atitudine morala si politica a faptuitorului fata
de valorile sociale;
• juridic, caci reprezinta o incalcare a unei norme juridice penale.
In notiunea de infractiune se retine ceea ce este esential pentru fapta: pericolul social,
vinovatia si prevederea in lege.

Trasaturile esentiale ale infractiunii


Fapta care prezinta pericol social
Fapta – este o manifestare a individului in sfera realitatii, in cadrul relatiilor sociale. Fapta
reprezinta o activitate a unui membru al societatii in cadrul relatiilor sociale, in cadrul relatiilor cu
semenii lui.
Fapta care prezinta pericol social. Pericol social prezinta orice activitate contrara normelor in
vigoare caci impiedica normala desfasurare a relatiilor sociale. Dintre faptele care prezinta pericol
social se detaseaza prin gradul cel mai ridicat de pericol social - infractiunea.
Fapta care prezinta pericolul social al unei infractiuni este fapta prin care se pericliteaza ori se
vatama valorile sociale aratate in art. 1 c.p., si pentru sanctionarea careia este necesara aplicarea unei
pedepse.
Cu alte cuvinte, trasatura esentiala a infractiunii de a fi o fapta ce prezinta pericol social se
materializeaza asa cum se prevede in art. 18 c.p., prin doua aspecte:
prin fapta se aduce atingere unor valori sociale importante, aratate generic in art. 1 c.p.
pentru sanctionarea unei astfel de fapte este necesara aplicarea unei pedepse.
Pericolul social al infractiunii este aplicat de legiuitor in functie de valoarea sociala careia I se
aduce atingere; de dinamica faptelor oferita de statistica penala; de imprejurarile in care se savarsesc
faptele; de persoana infractorului etc. pericolul social nu este acelasi pentru toate infractiunile, el difera
in functie de valoarea sociala primejduita prin fapta penala si poate fi diferit pentru aceeasi infractiune
in functie de interesul ocrotirii intr-un moment ori altul al dezvoltarii sociale.
In doctrina penala pericolul social ca trasatura a infractiunii este cunoscut sub doua forme:
generic sau abstract si concret.
Pericol social generic sau abstract este apreciat de legiuitor in momentul inscrierii faptei
periculoase in legea penala ca infractiune. Aprecierea pericolului social generic are loc pe baza unor
date obiective ca: insemnatatea valorii sociale care trebuie ocrotita; gravitatea vatamarii ce I se poate
aduce valorii sociale, frecventa faptelor ce se pot savarsi, persoana faptuitorului, imprejurarile in care
se pot savarsi astfel de fapte s.a.
Pericol social concret, este pericolul ce-l prezinta o fapta concreta savarsita de o persoana si
este apreciat de instanta judecatoreasca cu prilejul judecarii faptei – el se reflecta in sanctiunea penala
aplicata.

Fapta savarsita cu vinovatie


A. Notiune
Vinovatia reflecta aspectul subiectiv al infractiunii si cuprinde atitudinea psihica a
faptuitorului fata de fapta savarsita si de urmarile acesteia.
Ca atitudine psihica a faptuitorului fata de fapta savarsita si fata de urmarile acesteia –
vinovatia – este rezultatul interactiunii a doi factori: constiinta si vointa. In adevar, vinovatia presupune
o atitudine constienta in sensul ca faptuitorul isi da seama, are reprezentarea actiunilor sau inactiunilor

DREPT PENAL 3
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z
sale, al rezultatului acestora, care este periculos si savarseste cu vointa aceste actiuni sau inactiuni
antrenend energia sa fizica spre realizarea rezultatelor urmarite.
B. Formele vinovatiei
Ca trasatura esentiala a infractiunii, vinovatia imbraca doua forme principale: intentia si culpa.
La acestea se mai adauga si o forma mixta – praeterintentia sau intentia depasita specifica unor
infractiuni.
Intentia. Este o forma principala de vinovatie definita in art. 19 pct. 1 c.p. si reprezinta
atitudinea psihica a faptuitorului rezultand din prevederea rezultatului faptei sale si urmarirea acelui
rezultat prin savarsirea faptei, ori numai acceptarea acelui rezultat.
Intentia este cunoscuta in doctrina si in legislatie sub doua modalitati: directa si indirecta
Intentia directa se (prevazuta in art. 19 pct. 1 lit. a, c.p.)caracterizeaza prin prevederea
rezultatului faptei si urmarirea acelui rezultat prin savarsirea faptei.
Intentia indirecta (art. 19, pct. 1, lit. b, c.p.) se caracterizeaza prin prevederea rezultatului de
catre faptuitor, rezultat care nu mai este urmarit ci acceptata eventualitatea producerii lui.
Culpa. Ca forma de vinovatie culpa este definita prin dispozitiile art. 19 pc. 2 c.p. si consta in
atitudinea psihica a faptuitorului care prevede rezultatul faptei sale, nu-l accepta, socotind fara temei ca
acesta nu se va produce, ori nu prevede rezultatul faptei sale desi putea si trebuia sa-l prevada.
Culpa este cunoscuta in doctrina si in legislatie sub doua modalitati: culpa cu prevedere si
culpa simpla.
Culpa cu prevedere. Se caracterizeaza prin aceea ca faptuitorul prevede rezultatul faptei sale,
rezultat pe care nu-l urmareste, nu-l accepta si considera fara temei ca acesta nu se va produce. Culpa
cu prevedere mai este denumita in doctrina penala, culpa cu previziune, sau usurinta ori temeritate.
Culpa simpla sau culpa fara prevedere, ori neglijenta sau greseala cum mai este denumita in
doctrina penala, se caracterizeaza prin aceea ca faptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia
si putea sa-l prevada.
Intentia depasita (praeterintentia) este o forma mixta de vinovatie, ce cuprinde intentia si
culpa reunite. Intentia depasita este forma de vinovatie ce se realizeaza prin savarsirea unei fapte cu
intentie si producerea unui rezultat mai grav decat cel urmarit ori acceptat de faptuitor prin savarsirea
faptei, rezultat ce se imputa acestuia sub forma culpei, deoarece nu l-a prevazut, desi trebuia si putea
sa-l prevada.
Prevederea in lege ca trasatura esentiala a infractiunii
Pentru existenta oricarei infractiuni sunt necesare cele trei trasaturi esentiale: fapta ce prezinta
pericol social, savarsita cu vonovatie si prevazuta de lege, intrunite cumulativ. Lipsa oricareia dintre
aceste trei trasaturi esentiale conduce la inlaturarea caracterului penal al faptei. Mai mult, putem
observa ca in considerarea unei fapte ca infractiune se cerceteaza mai intai daca fapta este prevazuta de
legea penala si daca raspunsul este pozitiv, adica fapta este prevazuta de legea penala se vor cerceta si
celelalte trasaturi esentiale pentru a observa implinirea lor cumulativa si considerarea faptei ca
infractiune.
Prin prevederea penala, a faptei periculoase – ce se savarseste cu vinovatie se realizeaza
diferentierea infractiunii de celelalte form de ilicit juridic.
Orice infractiune trebuie sa fie prevazuta de legea penala ca atare, dar nu orice fapta prevazuta
de legea penala este si infractiune caci prevederea in lege este doar o trasatura a acesteia pe langa
celelalte de a prezenta pericol social si de a fi comisa cu vinovatie.

CAUZELE CARE INLATURA CARACTERUL PENAL


AL FAPTEI PRIN INLATURAREA VINOVATIEI

LEGITIMA APARARE

DREPT PENAL 4
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

Notiune si caracterizare
Legitima aparare este o cauza care exclude caracterul penal al faptei datorita lipsei de
vinovatie in conditiile in care aceasta este savarsita.
Potrivit art. 44 c.p. “Este in stare de legitima aparare acela care savarseste fapta pentru a
inlatura un act material, direct, imediat si injust indreptat impotriva sa, a altuia sau impotriva unui
interes public si care pune in pericol grav persoana si drepturile celui atacat ori interesul obstesc.
Este de asemenea in legitima aparare si acela care din cauza tulburarii sau temerii a depasit
limitele unei aparari proportionale cu gravitatea pericolului si cu imprjurarile in care s-a produs atacul”
Legitima aparare apare ca o riposta pe care o da o persoana impotriva unui atac ce pune in
pericol grav persoana, drepturile acesteia ori interesul public, riposta determinata de necesitatea
apararii valorilor sociale periclitate.

Conditiile legitimei aparari


A. Conditiile atacului.
Atacul sau agresiunea este o comportare violenta a omului, o atitudine ofensiva ce se
materializeaza de regula intr-o actiune indreptata impotriva valorilor sociale ocrotite.
Pentru a da nastere unei aparari legitime atacul trebuie sa indeplineasca mai multe conditii:
• atacul trebuie sa fie material, direct, imediat si injust;
• atacul sa fie indreptat impotriva unei persoane, a drepturilor acesteia sau
impotriva unui interes obstesc;
• atacul sa puna in pericol grav valorile sociale ocrotite.

1. Atacul trebuie sa fie material, direct, imediat si injust.


a) Atacul sa fie material. Un atac este material cand se obiectivizeaza prin actiuni fizice,
menite sa pericliteze in substanta sa fizica valorile sociale octorite. Si actiunea poate reprezenta un atac
material, caci permite altor forte sa pericliteze fizic valorile sociale ocrotite.
b) Atacul sa fie direct. Atacul este direct cand se indreapta si creeza un pericol nemijlocit
pentru valoarea sociala ocrotita. Atacul este direct, s-a sustinut in literatura juridica, si atunci cand
vizeaza una din valorile sociale aparate chiar daca nu are un contact nemijlocit cu acea valoare.
Atacul nu este direct daca intre agresor si victima se afla un obstacol (poarta inchisa, usa
inchisa, zid, gard etc.), care face ca atacul sa nu creeze un pericol pentru valoarea sociala ocrotita.
Atacul nu este direct daca intre agresor si valoarea ocrotita exista o distanta mai mare de
spatiu. Spre ex.: nu este un atac direct un atac deslantuit de la o distanta de 100 m cu o secure.
c) Atacul sa fie imediat. Atacul este imediat cand pericolul pe care-l reprezinta pentru
valoarea sociala s-a ivit, este actual sau este pe cale sa se iveasca (pericol iminent). Deci atacul este
imediat atunci cand este dezlantuit sau este pe cale sa se dezlantuie. Caracterul imediat al atacului
vizeaza raportul in timp intre atac si obiectul vizat.
Caracterul imediat al atacul este reliefat in intervalul scurs intre inceputul atacul si momentul
ivirii pericolului. Cand intervalul este mare exista posibilitatea inlaturarii pericolului prin alte mijloace,
atacul nu mai este imediat si nu se justifica savarsirea unei fapte prevazute de legea penala.
Caracterul imediat al atacului presupune deci iminenta lui (cand este pe cale sa se dezlantuie)
cat si declansarea lui. Atacul iminent trebuie sa fie real, obiectiv si nu presupune ca acesta este pe cale
sa se dezlantuie.
Atacul imediat este atacul din momentul declansarii si pana in momentul consumarii acestuia,
perioada in care apararea este legitima.
d) Atacul sa fie injust, adica sa nu aiba temei legal in baza caruia se efectueaza.
Atacul este just si nu poate da nastere unei aparari legitime daca consta dintr-o activitate
prevazuta sau permisa de lege: spre ex.: nu reprezinta un atac injust impotriva libertatii, arestarea unei
persoane pe baza mandatului de arestare.
Atacul permis sau ordonat de lege isi pastreaza caracterul just atata timp cat este efectuat in
limitele prevazute de lege.
Impotriva unui atac dezlantuit de un iresponsabil se va riposta in stare de necesitate, daca cel
ce riposteaza cunoaste starea de iresponsabilitate a agresorului si deci va trebui sa comita fapta
prevazuta de legea penala numai daca nu putea inlatura altfel pericolul.
Daca cel ce face apararea nu cunoaste starea de iresponsabil a agresorulu el va riposta in
legitima aparare inlaturand pericolul prin mijloacele pe care le considera eficiente, nefiind obligat sa

DREPT PENAL 5
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z
caute o solutie mai putin periculoasa. In acest caz legitima aparare va veni in concurs cu eroarea de
fapt.
2. Atacul sa fie indreptat impotriva persoanei care se apara, ori impotriva alteia sau
impotriva unui interes public. Atacul se indreapta impotriva persoanei, a drepturilor acesteia
susceptibile de a fi atacate direct, material, imediat si injust. Aceste drepturi ale persoanei pot privi:
viata, integritatea corporala, sanatatea, libertatea, onoarea, averea.
Atacul indreptat impotriva unui interes, public justifica o aparare legitima. Interesul public
poate consta intr-o stare, situatie, relatie, activitate ce intereseaza o organizatie publica.
3. Atacul sa puna in pericol grav persoana celui atacat ori interesul public.Caracterul grav
al pericolului care ar ameninta valorile ocrotite se apreciaza in funtie de intensitatea acestuia, de
urmarile ireparabile ori greu de remediat care s-ar produce in cazul in care nu s-ar interveni. (Spre ex.:
pierderea vietii, cauzarea unei vatamari corporale, distrugerea unor bunuri importante etc.).
B. Conditiile apararii.
Pentru a fi legitima, apararea trebuie sa indeplineasca mai multe conditii:
• sa se realizeze printr-o fapta prevazuta de legea penala;
• sa fie precedata de atac;
• sa fie indreptata impotriva agresorului,
• sa fie necesara pentru inlaturarea atacului,
• sa fie proportionala cu atacul.

1. Apararea se realizeaza printr-o fapta prevazuta de legea penala. Daca s-a savarsit o fapta
prevazuta de legea penala se cerceteaza conditiile in care aceasta a avut loc, daca sunt indeplinite
conditiile cu privire la atac pentru a putea decide daca a fost savarsita in legitima aparare.
2. Apararea sa fie precedata de atac. Aceasta conditie are in vedere desfasurarea apararii
dupa inceputul atacului cand acesta devine actual. Simpla presupunere ca agresorul va deslantui un atac
nu da dreptul la o aparare legitima.
3. Apararea sa se indrepte impotriva agresorului pentru a inceta atacul si a salva valorile
periclitate. Apararea se poate indrepta impotriva vietii, sanatatii, libertatii agresorului, dar nu impotriva
bunurilor sale.
Apararea indreptata din eroare impotriva altei persoane decat a agresorului va duce la
inlaturarea caracterului penal al faptei si pe cauza erorii de fapt coroborata cu legitima aparare cu care
vine in concurs.
4. Apararea sa fie necesara pentru inlaturarea atacului.Necesitatea apararii se apreciaza atat
sub raportul intinderii in care aceasta poate fi facuta cat si sub raportul intensitatii.
Apararea este necesara si atunci cand infractiunea s-a consumat, dar exista posibilitatea
inlaturarii ori diminuarii efectelor
5. Apararea sa fie proportionala cu gravitatea atacului. Aceasta conditie ce priveste
proportionalitatea dintre atac si aparare se degaja din dispozitiile art. 44 al c.p. Proportionalitatea dintre
aparare si atac nu este de ordin matematic si nu presupune echivalenta mijloacelor. Proportionalitatea
apararii cu gravitatea atacului respectarea unei echivalente intre actul de aparare si cel de atac, astfel ca
la un atac indreptat impotriva integritatii corporale se poate riposta cu o fapta de aparare ce priveste
integritatea corporala a agresorului.
Daca apararea este vadit disproportionata fata de gravitatea atacului si de imprejurarile in care
acesta a avut loc, fapta este savarsita cu depasirea limitelor legitimei aparari.

C. Depasirea limitelor legitimei aparari


Depasirea limitelor legitimei aparari poate constitui tot legitima aparare cand se intemeiaza pe
tulburarea sau temerea in care se gasea faptuitorul in momentul comiterii faptei. Este asa numitul exces
justificat.
Pentru existenta excesului justificat se cer indeplinite conditiile cu privire la atac, conditiile cu
privire la aparare pentru existenta legitimei aparari cu deosebirea ca fapta in aparare a depasit marginile
unei aparari proportionale cu intensitatea si gravitatea atacului, depasire intemeiata pe tulburarea sau
temerea in care se gasea faptuitorul.
Determinarea starii de tulburare sau temere implica cercetarea tuturor imprejurarilor de fapt in
care s-a produs atacul, conditia psiho-fizica a celui ce face apararea.

DREPT PENAL 6
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z
Daca depasirea limitelor legitimei aparari nu se intemeiaza pe tulburare sau temere, fapta nu
mai este considerata savarsita in legitima aparare ci este infractiune savarsita in circumstanta atenuanta
prevazuta de art. 73 lit. a c.p. Excesul de data aceasta este scuzabil.

Efectele legitimei aparari


Fapta savarsita in stare de legitmima aparare nu este infractiune pentru ca ii lipseste trasatura
esentiala a vinovatiei. Faptuitorul a fost constans de necesitatea inlaturarii agresiunii care punea in
pericol grav valorile sociale ocrotite si nu a actionat cu vointa libera.
Fapta savarsita in legitma aparare nu este infractiune si pe cale de consecinta nu atrage
raspunderea penala a faptuitorului.
In general se apreciaza ca fapta savarsita in legitima aparare propriu-zisa nu are caracter ilicit
si nu poate atrage nici o alta raspunderea juridica.
In cazul excesului justificat (art. 44 al. 3 c.p.) raspunderea civila nu este inlaturata intotdeauna.
Cand legitima aparare vine in concurs cu alte cauze inlatura caracterul penal al faptei,
raspunderea civila poate interveni, tocmai pentru astfel de cauze.

STAREA DE NECESITATE

Potrivit dispozitiilor art. 45 c.p. "Este in stare de necesitate acela care savarseste fapta pentru
a salva de la un pericol iminent si care nu putea fi inlaturat altfel, viata, integritatea corporala sau
sanatatea sa, a altuia sau un bun important al sau ori al altuia sau un interes public".
Se considera fapte savarsite in stare de necesitate:
• spargerea unui zid, a unei incuietori pentru a salva o persoana imobilizata
intr-o incapere care este incendiata;
• distrugerea unui pod de lemn peste un rau care impreuna cu obiectele aduse
de ape au format un baraj in calea apelor si astfel prezinta un pericol iminent de inundare
a unei localitati, a unei uzine;
• sustragerea unui autovehicul pentru a transporta de urgenta la spital o
persoana accidentata
Pericolul care ameninta valorile sociale ocrotite in cazul starii de necesitate este generat de
diferite intamplari: inundatii, cutremure, incendii, reactii ale animalelor etc si nu de atacul unei
persoane ca in cazul legitimei aparari.

Conditiile starii de necesitate


Conditii privitoare la pericol
Sa fie iminent - Pericolul este imonent cand este pa cale sa se produca. Iminenta se situeaza in
anticamera atacului, ceea ce presupune ca este indeplinita aceasta conditie de a fi iminent cand
pericolul este deja actual.
Pericolul iminent sa ameninte valorile sociale aratate in art. 45 al. 2 c.p. O fapta este
considerata savarsita in stare de necesitate cand a fost necesara pentru a salva de la un pericol iminent
valorile sociale: viata, integritatea corporala, sanatatea persoanei, ori un bun important al acesteia, ori
un interes public.
Pericolul sa fie inevitabil, adica sa nu poata fi inlaturat in alt mod decat prin savarsirea faptei
prevazute de legea penala.
Conditiile actiunii de salvare
Actiunea de salvare a valorilor sociale aratate in art. 45 al. 2 c.p. pentru a fi considerata
savarsita in stare de necesitate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
• sa se realizeze prin comiterea unei fapte prevazute de legea penala
• actiunea de salvare prin savarsirea faptei prevazuta de legea penala sa fi
constituit singurul mijloc de inlaturare a pericolului. Actiunea de salvare este considerata
necesara cand se efectueaza intre momentul in care pericolul a devenit iminent si pana la

DREPT PENAL 7
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z
incetarea acestuia. Daca faptuitorul avea posibilitatea sa inlature pericolul prin alte
mijloace fara a savarsi fapta prevazuta de legea penala, era obligat la aceasta.
• prin actiunea de salvare sa nu se cauzeze urmari mai grave decat acela care
s-ar fi produs daca pericolul nu era inlaturat. Fapta sa nu fie savarsita de catre sau pentru a
salva o persoana care avea obligatia de a infrunta pericolul.

CONSTRANGEREA FIZICA SI CONSTRANGEREA


MORALA

Constrangerea fizica
Notiune si caracterizare.
Constrangerea fizica este o cauza care inlatura caracterul penal al faptei. Constrangerea fizica
ete preiunea pe care o forta careia nu I se poate rezita o exercita asupra energiei fizice a unei alte
persoane in asa fel incat aceasta comite o fapta prevazuta de legea penala fiind in imposibilitate fizica
sa actioneze altfel.
Conditiile constrangerii fizice
• Sa exite o constrangere aupra fizicului unei persoane. Actiunea de
constrangere asupra fizicului unei persoane poate proveni din partea altei persoane
(imobilizare, secrestare); constrangerea poate fi di din partea unui animal (un caine dresat
care imobilizeaza faptuitorul); ori din partea unui eveniment (inundatie, viscol, cutremur
etc.) care rapeste libertatea de miscare a faptuitorului in sensul ca il opreste de la o
actiune, ori il impinge la o activitate ca pe un simplu instrument (cadrea pe gheata,
lesinul, epilepia etc).
• Constrangerea la care a fost supusa persoana sa nu I se fi putut rezista.
Posibilitatea de a rezista constrangerii fizice se apreciaza la cazul concret tinand seama
deopotriva de natura si de intensitatea fortei de constrangere ca si de capacitatea si starea
psihica a persoanei constranse.
• Sub imperiul constrangerii fizice persoana sa savarseasca o fapta prevazuta
de legea penala.

Constrangerea morala
Notiune si caracterizare
Constrangerea morala consta in presiunea exercitata prin amenintarea cu un pericol grav,
pentru persoana faptuitorului ori a altuia si sub imperiul careia cel amenintat savarseste o fapta
prevazuta de legea penala.
Conditiile constrangerii morale
Sa savarseasca o fapta prevazuta de legea penala sub imperiul unei constrangeri exercitate prin
amenintare
Sa exercite o actiune de constrangere exercitata prin amenintare cu un pericol grav. Pericolul
grav cu care se ameninta, daca nu se savarseste fapta pretinsa poate privi viata, integritatea corporala,
libertatea, demnitatea, averea celui amenintat ori a altei persoane.
Pericolul garv cu care se ameninta sa nu poata fi inlaturat altfel decat prin savarsirea faptei
pretinse.

CAZUL FORTUIT

Notiune si caracterizare

DREPT PENAL 8
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z
Cazul fortuit este o cauza care inlatura caracterul penal al faptei.
Cazul fortuit desemneaza situatia, starea imprejurarea in care actiunea sau interactiunea unei
persoane a produs un rezultat pe care acea peroana nu l-a conceput si nici urmarit si care se datoreaza
unei energii a carei interventie nu a putut fi prevazuta.
Sursa imprejurarilor fortuite poate fi: fenomenele naturii (cutremure, furtuni, trasnete,
alunecari de teren, invazia unor insecte) a caror producere in timp nu poate fi prevazuta; tehnicizarea
activitatilor umane (defectarea unui mecanism); conduita imprudenta a unei persoane (aparitia brusca
in fata unui autovehicul in viteza a unei persoane); starea maladiva a unei persoane (epilpsie, lesin, atac
de cord etc).
Imprejurarea neprevizibila poate fi anterioara, concomitenta sau subsecventa actiunii
faptuitorului.
Conditii de existenta
O fapta se conidera savarsita in caz fortuit cand sunt indeplinite conditiile:
• rezultatul socialmente periculos al faptei sa fie consecinta interventiei unei
imprejurari straine de vointa si constiinta faptuitorului.
• faptuitorul sa fi fost in imposibilitatea de a prevedea interventia imprejurarii
(fortei straine) care a produ rezultatul
• fapta care a capatat un rezultat socialmente periculos sa fie prevazuta de
legea penala.

Iresponsabilitatea
Notiune si caracterizare
Iresponsabilitatea este starea de incapacitate psiho-fizica a unei persoane care nu poate sa-si
dea seama de semnificatia sociala a actiunilor sau inactiunilor sale ori nu poate fi stapana pe ele.
Iresponsabilitatea priveste incapacitatea pihica a peroanei atat sub raport intelectiv cand aceta
nu-si poate da seama de semnificatia sociala a actiunilor sau inactiunilor ei cat si sub raport volitiv cand
nu-si poate determina si dirija in mod normal vointa.
Pentru a duce la inlaturarea caracterului penal al faptei savarsite, starea de iresponsabilitate a
faptuitorului trebuie sa exite in momentul savarsirii faptei si sa fie totala.
Conditiile starii de iresponsabilitate
Faptuitorul sa aiba incapacitatea psihica intelectuala si volitiva cu privire la actiunile sau
inactiunile lui.
Starea de incapacitate psihica sa existe in momentul savarsirii faptei. Este indeplinita aceasta
conditie si atunci cand dupa savarsirea faptei faptuitorul si-a recapatat capacitatea intelectuala si
volitiva.
Nu paote fi considerat in stare de iresponsabilitate cel care si-a provocat o astfel de stare ori
care a acceptat sa I se provoace o stare de inconstienta.
Daca in momentul savarsirii faptei, faptuitorul avea capacitatea psiho-fizica intelectuala si
volitiva, dar si-a pierdut-o dupa savarsirea faptei, aceasta nu va duce la inlaturarea caracterului penal al
faptei. Incapacitatea psiho-fizica a faptuitorului sa se datoreze alienatiei mintale ori altor cauze.
Fapta savarsita in stare de incapacitate psiho-fizica intelectiva ori volitiva sa fie prevazuta de
legea penala.

Betia
Notiune
Betia reprezinta o stare psiho-fizica anormala a persoanei datorata efectelor pe care le au
asupra organismului si facultatilor psihice ale persoanei, anumite substante excitante ori narcotice
consumate ori introduse, in corpul sau.
Substantele alcoolice ori narcotice introduse in corpul persoanei provoaca devieri de la starea
normala psiho-fizica a acesteia, de la diminuarea pana la anihilarea completa a capacitatilor psiho-
fizice intelective si volitive in determinarea atitudinii fata de faptele pe care le savarseste in aceasta
stare.
Felurile starii de betie
Betia accidentala, involuntara sau fortuita este betia in care a ajuns o persoana independent de
vointa ei.

DREPT PENAL 9
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z
Betia voluntara este starea in care ajunge o persoana care consuma voit bauturi alcoolice, ori
substante al caror efect ebriant il cunoste.
Betia preordinata sau premeditata este totdeauna o circumstanta agravanta a raspunderii
penale deoarece peroana si-a provocat anume aceasta stare pentru a avea mai mult curaj in savarsirea
faptei ori pentru a o invoca drept scuza a savarsirii faptei.
Betia simpla poate fi deopotriva si o circumstanta atenuanta caci faptuitorul in momentul cand
si-a provocat aceasta stare nu avea intentia sa savarseasca o fapta prevazuta de legea penala.
Dupa gradul de intoxicatie cu alcool ori alte substante, betia poate fi : completa sau
incompleta.
Betia completa se caracterizeaza prin paralizarea aproape completa a energiei fizice si
intunecare a facultatilor psihice. In aceasta stare persoana este incapabila de a intelege caracterul
actiunii ori inactiunii sale si de a fi stapan pe ea.
Betia incompleta se caracterizeaza prin aceea ca intoxicatia cu alcool ori alte substante
ebriante este intr-o faza incipienta, manifestata de regula, prin excitabilitate si impulsivitate. In aceasta
stare capacitatea persoanei de a intelege si de a voi nu este abolita, ci doar slabita.
Conditiile starii de betie
Pentru existenta acestei cauze care inlatura caracterul penal al faptei se cer indeplinite
conditiile:
• in momentul savarsirii faptei, faptuitorul, sa se fi gasit in stare de betie
produa prin alcool ori alte substante
• starea de betie in care se gasea faptuitorul sa fie accidentala, involuntara,
fortuita
• starea de betie sa fi fost completa
• fapta comisa in aceasta stare de betie accidentala si completa sa fie prevazuta
de legea penala, caci numai atfel isi gasesc incidenta dipozitiile art. 9 c.p.
Efecte juridice
Fapta savarsita in stare de betie accidentala completa nu este infractiune, fiind savarita fara
vinovatie.
Faptuitorul in momentul savarsirii faptei, s-a aflat, din cauze independente de vointa sa in
imposibilitatea de a-si da seama de actiunile sau inactiunile sale si de a fi stapan pe ele, savarsind fapta
fara vinovatie.
Cand betia accidentala nu este completa, atunci caracterul penal al faptei nu este inlaturat, iar
starea de betie poate constitui o circumstanta atenuanta.

Minoritatea faptuitorului
Minoritatea este starea in care se gaseste faptuitorul minor, care in momentul savarsirii faptei
prevazute de legea penala nu implinise varsta raspunderii penale.
Pana la o anumita varsta minorul este deci, prezumat ca fiind lipsit de capacitatea penala
deoarece nu are reprezentarea semnificatiei sociale a actiunilor sau inactiunilor lui.
Prin dispozitiile art. 99 al. 1 din codul penal s-a stabilit ca “minorul care nu a indeplinit varsta
de 14 ani nu raspunde penal”, iar in al. 2 al aceluiasi articol s-a stabilit ca “minorul care are varsta intre
14 si 16 ani raspunde penal numai daca se dovedeste ca a savarsit fapta cu discernamant.”
Dovada discernamantului in savarsirea faptei concrete incuba acuzarii, in favoarea minorului
fiintand prezumptia relativa a lipsei dicernamantului.
Conditiile starii de minoritate
Minoritatea faptuitorului inlatura caracterul penal al faptei daca sunt indeplinite conditiile:
• sa se savarseasca o fapta prevazuta de legea penala
• faptuitorul, la data savarsirii faptei, sa nu indeplineasca conditiile legale
pentru a raspunde penal.

Eroarea de fapt
Notiune si caracterizare
Eroarea este definita ca “reprezentarea gresita, de catre cel ce savareste o fapta prevazuta de
legea penala, a realitatii din momentul savarsirii faptei, reprezentare determinata de nerecunoasterea
sau cunoasterea gresita a unor data ale realitatii”.
Felurile erorii

DREPT PENAL 10
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z
Eroarea se diferentiaza in raport de: obiectul asupra caruia poarta; factori care au determinat-
o; posibilitatea de evitare si intinderea consecintelor.
Dupa obiectul asupra caruia poarta se disting: eroarea de fapt si eroarea de drept.
• eroarea de fapt exista atunci cand necunoasterea sau cunoaterea gresita
poarta asupra unor date ale realitatii (stari, situatii, imprejurari etc)
• eroarea de drept sau de norma consta in nerecunoasterea sau cunoasterea
gresita a unei norme juridice.
Dupa factorii care determina eroare se disting:
• eroare prin necunoastere sau ignoranta ce reprezinta o stare psihica
determinata de regula de lipsa de cultura
• amagirea sau inducerea in eroare care reprezinta o stare psihica provocata
de actiunea de inselare exercitata de o persoana asupra alteia.
Dupa consecintele pe care le poate avea, eroarea poate fi:
• eroare esentiala cand reprezinta pentru faptuitorul aflat in eroare o
justificare a activitatii lui si exclude vinovatia
• eroare neesentiala cand apare ca o scuza pentru faptuitorul aflat in eroare,
iar pe planul consecintelor juridice reprezinta o circumstanta atenuanta.
Tot in raport cu criteriul de mai sus completat cu cel al obiectului asupra caruia poarta se
distinge:
• eroare principala cand aceasta priveste date de fapt referitoare la elementele
constitutive ale infractiunii, de care depinde insasi exitenta infractiunii
• eroare secundara cand aceasta priveste o stare, o situatie, imprejurare ce
reprezinta o circumstanta de savarsire.
Dupa posibilitatea de evitare a erorii se disting
• eroare de neinlaturat sau invincibila cand se datoreaza completei
necunoasteri a realitatii si care nu ar fi putut fi inlaturata oricata diligenta ar fi depus
faptuitorul
• eroare vincibila sau inlaturabila care ar fi putut fi inlaturata daca faptuitorul
era mai atent, mai diligent.
Sub raportul consecintelor juridice se cuvine subliniat ca eroarea invincibila inlatura caracterul
penal al faptei, iar eroare vincibila nu inlatura caracterul penal al faptei afara de cazul cand faptele sunt
incriminate numai daca se savarsesc cu intentie.
Din reglementarea legala se observa ca eroarea poate fi:
• o stare, o situatie, o imprejurare de fapt de care depinde caracterul penal al
faptei, caz in care fapta nu are caracter penal
• o circumstanta agravanta a infractiunii, situatie in care este inlaturata aceasta
circumstanta, fapta ramanand infractiune in varianta tip
Conditiile erorii de fapt
Eroarea de fapt inlatura caracterul penal al faptei savarsite daca sunt indeplinite conditiile:
• sa se fi comis o fapta prevazuta de legea penala
• in momentl savarsirii faptei faptuitorul sa nu fi cunoscut existenta unor stari,
situatii sau imprejurari de care depinde caracterul penal al faptei
• starea, situatia sau imprejurarea care nu au fot cunoscute sa reprezinte un
element constitutiv al infractiunii ori o circumstanta a acesteia.
Efectele erorii de fapt
A. Efectele erorii de fapt cand aceasta priveste un element constitutiv al infractiunii. Eroarea
de fapt in cazul faptelor savarsite cu intentie. daca fapta nu a fost incriminata atunci cand este savarsita
cu intentie, cat I atunci cand este savarsita din culpa eroarea de fapt va inlatura vinovatia si deci si
caracterul penal al faptei si atunci cand este savarsita din culpa, numai daca se constata ca eroarea nu
este ea insasi rezultatul culpei
Efectele erorii de fapt, asupra circumstantelor. Si in cazul cand eroarea de fapt priveste o stare,
o situatie, o imprejurare ce constituie element de circumstantiere, efectele acesteia sunt diferentiate
dupa cum fapta este incriminata cand este savarsita cu intentie, ori din culpa, sau numai din culpa.
Regula este aceeasi, eroarea de fapt inlatura agravarea cand poarta asupra unor circumstante
de agravare ale unei infractiuni intentionate, iar cand poarta asupra unei circumstante agravante la o
infractiune incriminanta si atunci cand este savarsita din culpa va duce la inlaturarea ei numai daca

DREPT PENAL 11
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z
necunoasterea sau cunoasterea gresita a starii, situatiei, imprejurarii ce constituie circumstanta de
agravare nu este ea insasi rezultatul culpei.

FURTUL

Furtul simplu
Notiune si definitie
Furtul simplu consta, potrivit alin. 1 al art. 208 c.p.,in luarea unui bun mobil din posesia sau
detentia altuia, fara consimtamantul acestuia, in scopul de a si-l insusi pe nedrept.
Obiectul juridic special
Furtul are ca obiect juridic special relatiile sociale referitoare la posesia si detentia asupra
bunurilor mobile. Posesia exercitata de o alta persoana decat proprietarul bunului poate fi legitima sau
nelegitima.
Posesia legitima este aparata impotriva oricui, chiar si impotriva proprietarului, care se face si
el vinovat de savarsirea infractiunii de furt, daca se ia bunul, in conditiile al. 1 art. 208 c.p., deoarece,
potrivit al. 3 al aceluiasi text, fapta constituie furt chiar daca bunul apartine in intregime sau in parte
faptuitorului, dar in momentul savarsirii acel bun se gasea in posesia sau detentia legitima a altei
persoane.
Posesia nelegitima este si ea aparata; un bun furat poate constitui, la randul sau obiectul
material al altui furt. Ocrotirea penala si a posesiei nelegitime asupra bunurilor mobile este necesara.
Prin incriminarea furtului, legiuitorul a urmarit sa ocroteasca si detentia asupra bunurilor
mobile. Desi din punctul de vedere al dreptului civil exista deosebiri esentiale intre posesie si detentie,
totusi, din punctul de vedere al ocrotirii penale, ele sunt puse pe acelasi plan.
Obiectul material
Infractiunea de furt are ca obiect material bunul mobil, aflat in posesia sau detentia altuia,
asupra caruia se exercita actiunea de luare.
Obiectul material al furtului se caracterizeaza in primul rand prin aceea ca este un bun mobil.
Prin “bun mobil” se intelege bunul care poate fi deplasat, transportat dintr-un loc in altul, fara a-si
modifica valoarea. Bunul mobil poate fi animat sau neanimat. Sunt bunuri animate animalele si pasarile
domestice, precum si vietuitoarele care traiesc in stare naturala, dar se pot afla in stapanirea altei
persoane. Neanimate sunt toate celelate bunuri, indiferent de starea lor fizica (lichida, solida sau
gazoasa). Ne intereseaza daca bunurile mobile sunt principale sau accesorii, divizibile sau indivizibile,
fungibile sau nefungibile, consumptibile sau neconsumptibile.
Pot constitui obiect material al furtului parti artificiale ale organismului uman (de ex. o
proteza). Banii si hartiile de valoare sunt considerate bunuri mobile si, in consecinta, pot constitui
obiectul material al furtului.
Din cerinta legii ca bunul sa fie mobil rezulta ca un bun imobil nu poate constitui obiectul
material al furtului. Cu privire la un asemenea bun nu se poate concepe realizarea actiunii de luare. In
schimb parti dintr-un asemenea bun, devenite mobile prin detasare, pot constitui obiectul material al
infractiunii.
Pot constitui obiect material al furtului arborii, recoltele - dupa ce au fost desprinse de pe sol,
precum si fructele – dupa ce au fost desprinse de pe tulpini.
Legea asimileaza bunului mobil, in cazul furtului, si orice energie care are valoare economica
(art. 208 al. 2 c.p.). Pentru a fi considerata bun mobil si a putea constitui obiectul material al furtului
energia, trebuie sa aiba valoare economica, adica trebuie sa fie susceptibila de captare si folosire pentru
satisfacerea unei trebuinte a omului. In cazul sustragerii de energie electrica prin ruperea sigiliilor
aplicate pe contoarele electrice, fapta constituie furt calificat (prin efractie).
De asemenea, legea asimileaza bunului mobil si inscrisurile (art. 208 al. 2 c.p.). In lipsa unei
precizari legale, prin “inscrisuri” trebuie sa intelegem nu numai acele acte scrise care au valoare
probanta, ci si orice alte inscrisuri care, avand o valoare materiala independenta, fac parte din
patrimoniul unei persoane, cum sunt manuscrisele, memoriile, jurnalele intime, corespondenta etc.
Daca inscrisul este un act care dovedeste pentru dovedirea starii civile, legitimare sau
identificare, furtul este calificat (art. 209 ultim al. C.p.).

DREPT PENAL 12
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z
Obiectul material al furtului poate fi si un vehicul. In asemenea caz furtul poate fi savarsit fie
in scopul insusirii pe nedrept, fie in scopul folosirii pe nedrept. Furtul savarsit in scopul folosirii pe
nedrept nu poate avea ca obiect material decat un vehicul susceptibil de folosire. Vehiculul lipsit de
aceasta aptitudine nu poate fi furat decat in scopul insusirii pe nedrept.
Bunul mobil, pentru a putea constitui obiect al furtului, trebuie sa se afle, in al doilea rand, in
posesia sau detentia altei persoane decat faptuitorul in momentul savarsirii faptei. Din aceasta cerinta a
legii rezulta ca nu poate constitui obiect material al furtului bunul care s-a aflat in momentul
sustragerii, in posesia sau detentia faptuitorului. Un asemenea bun constituie obiectul material al
abuzului de incredere, daca faptuitorul si l-a insusit, a dispus de el pe nedrept sau a refuzat sa-l resituie.
De asemenea nici bunul abandonat – adica iesit din posesia persoanei cu voia acesteia, si nici bunul
gasit – adica iesit din posesia altei persoane fara voia acesteia, nu pot constitui obiectul material al
infractiunii de furt. Insusirea unui bun abandonat nu poate cnstitui infractiune. In ceea ce priveste bunul
gasit, daca gasitorul nu-l preda in termenul prevazut de lege poate dispune de el ca de un bun propriu.
In cazul furtului, legea punand posesia si detentia asupra bunului mobil pe acelasi plan sub
raportul ocrotirii, cerinta referitoare la aflarea bunului in posesie sau detentia altuia este indeplinita,
daca, in momentul savarsirii faptei, bunul s-a aflat in stapanirea de fapt a altei persoane decat
proprietarul. Nu intereseaza cine ste proprietarul bunului si nici daca persoana de la care a fost luat
bunul era sau nu titular al vreunui drept de a-l poseda sau detine. Stapanirea de fapt nu trebuie insa
confundata cu simplul contact material pe care o persoana il are cu un bun; un asemenea contact nu
confera persoanei nici posesia si nici detentia asupra bunului, iar daca il sustrage, comite tot
infractiunea de furt si nu infractiunea de abuz de incredere sau inselaciune. De ex., comite infractiunea
de furt si nu infractiunea de abuz de incredere, cel care fuge cu un portmoneu pe care cel din fata lui I l-
a incredintat pentru a scrie pe el sau cel care rugat de pagubas, in sala de asteptare a unei gari, sa aiba
grija pentru scurta vreme de o valiza, si-o insuseste fugind cu ea etc.
Dimpotriva, intreruperea temporara a contactului material cu un bun mobil nu inseamna
pierderea posesiei asupra acelui bun. In consecinta, savarseste tot infractiunea de furt si nu infractiunea
de insusire a bunului gasit, de ex. acela care isi insuseste plicul cu un bilet de tren gasit in fata cutiei
postale a blocului in care locuieste, desi pe plic era scrisa adresa persoanei vatamate sau acela care-si
insuseste un animal gasit, cu toate ca si-a dat seama ca acesta nu era pierdut ci doar s-a indepartat de
locuinta proprietarului.
Subiectul
Infractiunea de furt poate fi savarsita de orice persoana; legea nu cere faptuitorului o calitate
speciala. De regula faptuitorul nu are nici un drept asupra bunului pe care il ia din posesia sau detentia
altuia. Infractiunea de furt exista si atunci cand cel care savarseste fapta are total, sau in parte, un drept
de proprietate asupra bunului.
Furtul poate fi savarsit de o singura persoana sau de mai multe persoane. Daca fapta a fost
savarsita de doua sau mai multe persoane impreuna, furtul este calificat (art. 209 lit. a c.p.).
Tentativa si consumarea
Tentativa furtului este pedepsita de lege (art. 222 c.p.). Exista numerose teorii referitoare la
consumarea furtului:
• teoria potrivit careia furtul se consuma in momentul cand faptuitorul apuca,
cu mana sau cu instrumentul de care se foloseste, bunul pe care urmareste sa si-l
insuseasca pe nedrept, indiferent daca a reusit sa-l ia si sa-l pastreze
• teoria potrivit careia consumarea furtului este determinata de ridicarea si
transportarea bunului in locul unde faptuitorul a avut intentia de a-l depune
• teoria potrivit careia furtul se consuma in momentul cand faptuitorul ridica
bunul din locul in care se afla, deplasandu-l in alt loc
• teoria potrivit careia furtul se consuma in momentul luarii bunului in
stapanirea de fapt a faptuitorului
• teoria potrivit careia furtul se consuma in momentul cand faptuitorul ajunge
in situatia de a-si asigura stapanirea asupra bunului.
Sanctiunea
Furtul se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 15 ani.

Furtul calificat

DREPT PENAL 13
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z
1. Dupa cum s-a aratat, furtul este prevazut in codul penal atat in forma simpla cat si in
forma calificata. Furtul calificat presupune, ca orice forma agravata a unei infractiuni, realizarea
continutului infractiunii in prezenta uneia dintre imprejurarile care ridica gradul de pericol social al
faptei si care este prevazuta, din aceasta cauza, ca circumstanta agravanta.
2. Furtul savarsit de doua sau mai multe persoane impreuna (art. 209 lit. a c.p.).
periculozitatea sociala a furtului este determinata, in acest caz, de insasi pluritatea faptuitorilor, care da
acestora o mai mare forta de actiune, le creaza mai mari posibilitati de savarsire si de ascundere a
infractiunii, ii face sa actioneze cu mai multa siguranta si indrazneala. Pentru existenta agravantei se
cere, pe de o parte, ca furtul sa fie savarsit de doua sau mai multe persoane, iar pe de alta parte, ca
faptuitorii sa fi savarsit fapta impreuna.
3. Furtul savarsit de o persoana avand asupra sa o arma sau o substanta narcotica (art.
209 lit. b c.p.). in aceasta situatie furtul este calificat deoarece, pe de o parte faptuitorul avan asupra sa
o arma sau o substanta narcotica capata incredere sporita in reusita actiunii sale, iar pe de alta parte,
detinerea armei sau a substantei narcotice implica pericolul folosirii acestora. Pentru existenta
agravantei este suficient ca faptuitorul sa fi avut asupra sa arma sau substanta narcotica in momentul
savarsirii furtului.
Furtul calificat prevazut in art. 209 lit. b c.p. exclude folosirea armei sau a substantei
narcotice. Daca faptuitorul foloseste arma sau substanta narcotica fapta constituie talharie si nu furt.
Notiunea de "arma" are intelesul stabilit prin dispozitiile al. 1 al art. 151 c.p. adica intelesul de
instrument, piesa sau dispozitiv declarat astfel prin dispozitiile legale.
4. Furtul savarsit intr-un loc public (art. 209 lit c c.p.). Locurile publice ofera conditii
favorabile sustragerii de bunuri. In unele dintre aceste locuri exista aglomeratii (piete, statii).
Prin "loc public" trebuie sa intelegem avand in vedere dispozitiile art. 152 c.p. orice loca care
prin natura sau destinatia lui este in permanenta accesibil publicului precum si orice alt loc in care
publicul are acces in anumite intervale de timp.
5. Furtul savarsit intr-un mijloc de transport in comun (art. 209 lit. d c.p.) Mijloacele de
transport in comun, ca si locurile publice ofera conditii favorabile savarsirii unor furturi; si in
mijloacele de transport in comun este inevitabila, mai ales la anumite ore, o mare aglomeratie ceea ce
usureaza sustragerea de bunuri.
Prin "mijloc de transport in comun" se intelege mijlocul de transport care anume aceasta
destinatie precum si cele care fara a avea anume aceasta destinatie sunt folosite pentru a transporta mai
multe persoane impreuna.
Pentru aplicarea agravantei este necesar ca bunul sustras sa se fi aflat asupra unui pasager sau
in spatiul afectat transportului in comun.
Furtul savarsit in timpul noptii (art. 209 lit. e c.p.). Furtul savarsit in timpul noptii a fost
considerat pe drept cuvant mai grav deoarece noapte ofera imprejurari deosebit de favorabile pentru
savarsirea acestei infractiuni; noaptea datorita intunericului, a scaderii atentiei si a vigilentei oamenilor,
care in marea lor majoritate se retrag pentru odihna, faptuitorul se poate apropia mai usor si cu mai
putine riscuri de a fi descoperit, de bunul pe care urmareste sa-l sustraga; de asemenea, noaptea datorita
intunericului, a linistii si singuratatii, faptuitorul este mai indraznet, se simte incurajat sa savraseasca
fapta existand si pericolul ca el, sa recurga la folosirea unor mijloace violente: in sfarsit, cel ce intelege
sa se foloseasca de toate aceste imprejurari si se dovedeste mai periculos, ceea ce impune o mai mare
severitate din partea legii penale.
Intrucat legiuitorul a folosit expreia "in timpul noptii" in sensul pe care il are in vorbirea
obisnuita, adica in sensul de fenomen natural care se manifesta prin lasarea intunericului cu toate
consecintele pe care le atrage in mod obiectiv acest fenomen, consideram ca noaptea incepe in
momentul cand se creaza aceasta ambianta si dureaza pana in momentul cand ziua aparand din nou se
ridica intunericul si inceteaza conditiile create de timpul noptii.
7. Furtul savarsit in timpul unei calamitati (art. 209 lit. f c.p.). Prin "calamitate" trebuie
sa intelegem ca si in vorbirea obisnuita situatia in care se produce, ca urmare a unui eveniment, o stare
de paft pagubitoare pentru o colectivitate de persoane. Intrucat legiuitorul se refera la savarsirea
furtului in timpul unei calamitati, aplicarea agraventei este necesar ca fapta sa fie savarsita in perioada
de timp cuprinsa intre momentul cand se produce evenimentul care da nastere starii de calamitate si
momentul cand aceasra stare inceteaza.
Furtul savarsit in timpul unei calamitati este mai grav, deoarece situatia de fapt creata face ca
oamenii dominati de necesitatea salvarii vietii lor sau a altora sa scape din vedere paza bunurilor.

DREPT PENAL 14
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z
8. Furtul savarsit prin efractie, escaladare sau prin folosirea fara drept a unei chei
adevarate ori a unei chei micinoase (art. 209 lit g. c.p.). Circumstanta care califica furtul se refera in
acest caz la mijlocul folosit de faptuitor demonstrand din partea acestuia o mai mare staruinta in
realizarea hotararii infractionale si deci un grad mai ridicat de pericol social.
Efractia consta in inlaturarea prin violenta a oricarui obiect sau dispozitiva care are menirea de
a impiedica patrunderea intr-un anume loc. Violenta constituie asadar o conditie absolut necesara
pentru existenta efractiei. Daca inlaturarea obiectului s-a facut sau a dispozitivului ce impiedica
patrunderea s-a facut in mod firesc fara ca faptuitorul sa recurga la o actiune violenta, agravanta
savarsirii furtului prin efractie nu poate fi retinuta. De regula efractia duce la distrugerea sau
degradarea obiectului sau dispozitivului asupra caruia actioneaza faptuitorul (spargerea geamului,
stricarea incuietorii). Exsita efractie si atunci cand faptuitorul inlatura piedica intalnita prin demontare
sau prin orice alta violenta care nu duce la distrugerea sau degradarea acesteia (demontarea unei
ferestre pentru a intra intr-o locuinta). Efractia poate consta in utilizarea violentei pentru inlaturarea
dispozitivelor de inchidere exterioare ori a unor dispozitive de inchidere interioare.
Escaladarea care demonstraza ca si efractia o mai mare staruinta a faptuitorului in realizarea
hotararii sale infractionale consta in depasirea, trecerea peste anumite obstacole care impiedica
patrunderea faptuitorului in locul in care se afla bunul pe care urmareste sa-l sustraga. Dar daca in
cazul efractiei efortul suplimentar al faptuitorului se refera la inlaturarea prin violenta a unui obiect sau
dispozitiv de inchidere in cazul escaladarii acest efort se refera la folosirea fortei fizice si a abilitatii
pentru a trece peste un obstacol pe care faptuitorul nu-l distruge nici nu-l degradeaza. Daca trecerea
peste obstacol nu a necesitat nici un efort suplimentar din partea faptuitorul furtul este simpl si nu
calificat (trecrea cu piciorul peste un gard de mica inaltime).
Furtul este calificat potrivit art. 209 lit g c.p. si atunci cand fapta a fost savrasita prin folosirea
fara drept adevarate ori a unei chei mincinoase. Cheia adevarata este cheia care slujeste in mod normal
la deschiderea dispozitivului de catre cel indreptatit sa o foloseasca. Prin cheie mincinoasa se intelege
cheia falsa, contrafacuta sau orice instrument cu ajutorul caruia poate fi actionat mecanismul unui
dispozitiv de inchidere fara a fi distrus sau degradat. Pentru existenta furtului calificat prevazut in art.
209 lit. g c.p. este necesar sa sa stabileasca ca faptuitorul a folosit in mod efectiv unul dintre mijloacele
sau procedeele indicate in text; in caz de tentativa nu este suficient sa se constate ca faptuitorul avea
asupra sa instrumente de efractie, mijloace de escaladare sau chei adevarate sau false ci va trebui sa se
faca dovada ca in incercarea sa de a savarsi furtul el s-a folosit de aceste mijloace.
9. Furtul savarsit asupra produselor petrolire sau gazelor naturale din conducte, depozite
si cisterne (art. 209 lit. h c.p.). circumstanta agravanta se refera la obiectul material al infractiunii: daca
in cazul furtului simplu obiectul material al infractiunii poate fi orice bun mobil, in cazul acestui furt
calificat, actiunea de sustragere trebuie sa priveasca produse petrolire sau gaze naturale.
Gravitatea sporita a furtului savarsit asupra produselor petroliere sau gazelor naturale din
conducte, depozite si cisterne este determinata pe de o parte de insemnatatea acestor resurse energetice
iar pe de alta parte, de consecitele pe care la poate aduce savarsirea faptei.
10. Furtul savarsit asupra unui bun care face parte din patrimoniul cultural (art. 209 lit i
cp) Circumstanta care atribuie furtului caracter calificat se refera si de data aceasta la obiectul material
al infractiunii; acesta trebuie sa fie un bun care face parte din patrimoniul cultural.
11. Furtul savarsit de catre o persoana mascata, deghizata sau travestita (art. 209 lit j cp)
Circumstanta agravanta consta in folosirea de catre faptuitor a unui anumit procedeu pentru a nu putea
fi recunoscut. Acest procedeu poate consta in mascare, deghizare sau travestire. In cazul mascarii
faptuitorul isi acopera fata cu o masca lasand descoperiti numai ochii. In cazul deghizarii sau travestirii
faptuitorul isi creaza o infatisare sau se imbraca in asa fel incat sa nu poata fi recunoscut.
12. Furtul savarsit asupra unei persoane incapabile de a-si exprima vointa sau de a se
apara (art. 209 lit k cp) Este incapabila de a-si exprima vointa persoana lipsita de aptitudinea de a
intelege si de a-si manifesta constient vointa fie datorita varstei, unei maladii sau altor imprejurari:
betie, somn hipnotic. Incapabila de a se apara este persoana care nu poate opune rezistenta
faptuuitorului datorita unei infirmitati fizice, oboselii fizice, varstei etc. este necsar ca starea persoanei
sa nu fie produsa de faptuitor deoarece in caz contrar fapta constituie infractiunea de talharie. De
asemenea este necesar ca faptuitorul sa fi stiut in momentul comiterii furtului ca savarseste fapta asupra
unei persoane incapabile de a-si exprima vointa sau de a se apara. Daca faptuitorul a fost in eroare cu
privire la aceasta imprejurare agravanta nu este aplicabila.
13. Furtul savarsit asupra unui act care serveste pentru dovedirea starii civile, pentru
legitimare sau identificare (art. 209 lit j cp). Actele care servesc pentru dovedirea starii civile sunt:

DREPT PENAL 15
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z
certificatul de nastere, certificatul de casatorie, copiile notariale ale acestora, iar acte care servesc
pentru legitimare sau identificare sunt: buletinul de identitate, legitimatia eliberata de organizatia sau
institutia unde functioneaza posesorul acesteia.
Pentru aplicarea agravantei este necesar sa se stabileasca ca faptuitorul a stiut in momentul
savarsirii furtului ca sustrage un act care serveste pentru dovedirea starii civile, legitimare sau
identificare. In consecinta, furtul este simplu si nu calificat, de exempl, in cazul in care faptuitorul a
furat o haina, fara a cunoaste ca in buzunarul acesteia se aflau acte de identitate, acte pe care le-a gasit
ulterior si nici in cazul in care faptuitorul a sustras din buzunarul unei persoane o batista in care se
gasea o suma de bani si un buletin de identitate, deoarece, introducand mana in buzunar si tragand afara
batista, el nu a putut avea reprezentarea ca fura un act de identitate, asemenea acte netinandu-se in
batista.
14. Furtul care a avut consecinte deosebit de grave (art. 209 alin ultim cp) Circumstanta
agravanta consta in aceea ca, prin savarsirea furtului, s-au produs consecinte deosebit de grave.
Furtul care a avut consecinte deosebit de grave se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de
ani si interzicerea unor drepturi.

TALHARIA

Notiune si definitie
Potrivit textului, talharia consta in furtul savarsit prin intrebuintarea de violente sau
amenintari, ori prin punerea victimei in stare de inconstienta sau neputinta de a se apara, precum si in
furtul urmat de intrebuintarea unor astfel de mijloace pentru pastrarea bunului furat sau pentru
inlaturarea urmelor infractiunii ori pentru ca faptuitorul sa-si asigure scaparea.
Obiectul juridic special
Fiind o infractiune complexa, talharia are ca obiect material, in primul rand, un bun mobil.
Obiectul juridic principal, care este identic cu cel al furtului, consta in relatiile sociale
referitoare la posesia si detentia asupra bunurilor mobile. Obiectul juridic secundar consta in relatiile
sociale referitoare la viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei.
Obiectul material
Incluzand in continutul ei furtul, talharia are ca obiect material, in primul rand, un bun mobil.
Presupunand insa si intrebuintarea de violente, amenintari sau a altor mijloace de anihilare a
vointei persoanei, talharia poate avea ca obiect material, in al doilea rand, corpul acesteia. Daca talharia
are totdeauna ca obiect material un bun mobil, in schimb, corpul persoanei nu apare ca obiect material
al infractiunii decat in acele cazuri in care activitatea secundara se realizeaza printr-o actiune exercitata
direct asupra corpului unei persoane.
Subiectul
Legea nu cere subiectului infractiunii de talharie vreo calitate speciala. Aceasta infractiune
poate fi savarsita de orice persoana.
Participatia penala este posibila atat sub forma coautoratului, cat si sub forma instigarii sau a
complicitatii.
In ceea ce priveste coautoratul, acesta exista si atunci cand unii dintre participanti au
contribuit direct numai la realizarea actelor de violenta sau amenintare, iar altii, numai la sustragerea
bunurilor, deoarece atat folosirea violentei sau a amenintarii cat si sustragerea bunurilor, fiind incluse
in continutul talhariei, prin savarsirea oricareia dintre aceste activitati se realizeaza in parte latura
obiectiva a infractiunii.
Pentru existenta complicitatii este indiferent daca autorul a savarsit furtul in modaliatea avuta
in vedere de complice – sau in alta modalitate de realizare a laturii obiective a infractiunii de talharie –
de exemplu, prin intrebuintarea violentei, deoarece si inacest din urma caz, complicele a stiunt ca
autorul va comite o talharie si a vrut sa contribuie, prin acte de ajutor, la savarsirea acestei infractiuni.
Latura obiectiva
In alcatuirea laturii obiective a infractiunii de talharie intre, dupa cum s-a aratat, doua
activitati strans legate intre ele, dintre care una – furtul – este principala, iar a doua – folosirea violentei
sau a amenintarii, ori punerea victimei in stare de inconstienta sau neputinta de a se apara – apare, in
raport cu cea fintai, ca fiind secundara.

DREPT PENAL 16
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z
Activitatea principala – furtul – consta si in cazul talhariei in luarea bunului mobil din posesia
sau detentia altuia, fara consimtamantul acestuia, ceea ce implica un act de deposedare si un act de
imposedare.
Activitatea secundara se poate realiza prin una dintre urmatoarele actiuni pe care ;egea le
prevede alternativ: a) intrebuintarea de violente; b) intrebuintarea de amenintari; c) punerea victimei in
stare de inconstienta; d) punerea victimei in neputinta de a se apara.
a) violenta, ca element constitutiv al talhariei a preocupat literatura noastra juridica, care a
adus precizari in ceea ce priveste conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca pentru ca fapta sa
constituie talharie. O prima conditie este ca ea sa fie savarsita impotriva persoanei. Daca violenta este
savarsita impotriva bunului si nu impotriva persoanei, fapta constituie furt si nu talharie. O violenta
savarsita impotriva unui bun poate constitui insa, in anumite conditii, o amenintare (distrugerea
instalatiei telefonice pentru ca victima sa nu poata apela la ajutor). In asemenea caz, dupa cum s-a mai
aratat, fapta constitue talharie, dar in modalitatea intrebuintarii de amenintari si nu de violente. Violenta
trebuie sa fie efectiva si trebuie sa aiba aptitudinea de a infrange rezistenta victimei.
b) amenintarea consta in orice act prin care se realizeaza o constrangere morala a persoanei.
Ca fapta cu incriminare distincta, ea este prevazuta in art. 193 cp. Faptuitorul, amenintand victima, o
pune in situatia de anu mai putea lua hotarari sau intreprinde actiuni in vederea apararii bunului.
c) punerea victimei in stare de inconstienta presupune aducerea in situatia de a nu-si da seama,
de a nu percepe, prin folosirea unor narcotice sau a altor substante.
d) punerea victimei in neputinta de a se apara presupune aducerea acesteia in situatia de a nu
putea folosi posibilitatile de aparare pe care altfel le-ar fi putut folosi (de ex. Imobilizarea victimei).
Latura subiectiva
Infractiunea de talharie se savarseste cu intentie directa; faptuitorul isi da seama si vrea sa
savarseasca furtul prin violenta sau amenintare ori prin punerea victimei in stare de inconstienta sau
neputinta de a se apara, ori prevede si vrea sa foloseasca unul dintre aceste mijloace pentru pastrarea
bunului furat, stergerea urmelor infractiunii ori pentru a-si asigura scaparea.
Tentativa si consumarea
Infractiunea de talharie este susceptibila de tentativa, pe care legea o sanctioneaza (art. 222
cp). Ca in cazul oricarei infractini, in cazul talhariei exista tentativa atunci cand executarea inceputa a
faptei a fost intrerupta sau fiind dusa pana la capat, a ramas fara rezultat, datorita unor imprejurari
independente de vointa faptuitorului. Executarea faptei insemnand insa, fata de caracterul complex al
talhariei, atat executarea actiunii principale cat si actiunii secundare, in cazul acestei infractiuni este
tentativa, in primul rand, atunci cand a inceput executarea furtului prin violenta,a menintare etc, dar
aceasta executare a fost intrerupta datorita unor imprejurari independente de vointa faptuitorului.
Talharia se consuma in momentul cand executarea activitatii principale – furtului – a fost dusa
pana la capat, bineinteles cu conditia ca faptuitorul sa fi folosit violenta, amenintarea etc.
Forme agravante
Potrivit alin. 2 art. 211 cp, talharia este mai grava daca s-a savarsit in urmatoarele imprejurari:
a. in timpul noptii
b. intr-un loc public sau intr-un mijloc de transport
c. de doua sau mai multe persoane impreuna
d. de o persoana mascata, deghizata sau travestita
e. de o persoana avand asupra sa o arma sau substanta narcotica
f. din locuinta
g. a avut vreuna din urmarile aratate in art. 182.
Sanctiunea
Talharia in forma simpka se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 18 ani, iar talharia savarsita in
conditiile prevazute in alin. 2 art. 211 cp se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 20 ani. In sfarsit,
talharia care a produs consecinte deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste
cu inchisoare de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

NEGLIJENTA IN SERVICIU

Notiune si definitie

DREPT PENAL 17
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z
Indeplinirea corecta a indatoririlor de serviciu conditionand buna desfasurare a activitatii de
serviciu, faptele de incalcare a acestor indatoriri prezinta pericol social si atunci cand sunt savarsite din
culpa. Astfel, constituie infractiune de neglijenta in serviciu, art. 249 cp, incalcarea din culpa, de catre
un functionar public, a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei
defectuoasa, daca s-a creat o tulburare insemnata bunului mers al unui organ sau institutii de stat ori al
unei alte unitati din cele prevazute in art. 145 sau o paguba patrimoniului acesteia ori o vatamare
importanta intereselor legale ale unei persoane.
Obiectul juridic special
Infractiunea de neglijenta in serviciu are ca obiect juridic relatiile sociale referitoare la buna
desfasurare a activitatii de serviciu, care presupune indeplinirea corecta si cu constiinciozitate de catre
functionarii publici, precum si de catre ceilalti functionari a indatorrilor lor de serviciu.
Subiectul
Infractiunea de neglijenta in serviciu nu poate fi savarsita decat de un functionar public sau de
un alt functionar.
Latura obiectiva
Infractiunea de neglijenta in serviciu consta, sub aspectul laturii obiective, in incalcarea unei
indatoriri de serviciu prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, incalcare care a
produs una din urmarile prevazute in textul legii.
Prin “indatorire de serviciu” se intelege tot ceea ce cade in sarcina unui functionar public sau a
altui functionar, potrivit normelor care reglementeaza serviciul respectiv.
Latura subiectiva
Infractiunea de neglijenta in serviciu presupune, sub aspectul laturii subiective, vinovatia
faptuitorului sub forma culpei, care poate fi simpla sau cu previziune. In cazul culpei simple,
faptuitorul nu prevede urmarea faptei sale, desi putea si trebuia sa o prevada, iar in cazul culpei cu
previziune, el prevede posibilitatea survenirii urmarii, dar crede fara temei ca aceasta nu se va produce.
Consumarea
Neglijenta in serviciu, savarsindu-se din culpa, nu este susceptibila de tentativa. Consumarea
infractiunii are loc in momentul in care se produce urmarea periculoasa a faptei.
Sanctiunea
Infractiunea se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda.
Forma agravata
Neglijenta in seviciu exista in forma agravata, potrivit alin. 2 art. 249 cp, daca fapta a avut
consecinte deosebit de grave. Dupa cum s-a mai aratat, prin “consecinte deosebit de grave” se intelege,
potrivit art. 246 cp, o paguba materiala mai mare de 15 milioane lei sau o perturbare deosebit de grava
a activitatii, cauzata de un organ de stat, unei institutii, regii autonome, societati comerciale, altei
persoane juridice ori unei persoane fizice.

LUAREA DE MITA

Notiune si definitie
Legiuitorul a incriminat in dispozitiile art. 254 cp, sub denumirea de “luare de mita” fapta
functionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu I se cuvin, ori
accepta promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, in scopul de a indeplini, a nu indeplini ori
a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu, sau in scopul de a face un act
contrar acestor indatoriri.
Obiectul juridic special
Luarea de mita are ca obiect juridic special, relatiile sociale referitoare la buna desfasurare a
activitatii de serviciu, care presupune indeplinirea cu probitate de catre functionarii publici, precum si
de catre ceilalti functionari a indatoririlor de serviciu.
Obiectul material
Ca si celelalte infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul, luarea de mita este lipsita, de
regula, de un obiect material. Totusi, daca actiunea faptuitorului priveste in mod direct un bun,
infractiunea are si un asemenea obiect, constand in bunul respectiv (de ex, faptuitorul primeste un bun).
Exista opinia ca obiectul material al luarii de mita este constituit din prestatia mituitorului.

DREPT PENAL 18
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z
Subiectul
Subiect al infractiunii de luare de mita nu poate fi decat un functionar public sau un alt
functionar. Coautoratul este posibil, dar pentru existenta acestuia este necesar ca faptuitorul sa aiba
calitatea speciala ceruta de lege autorului.
Latura obiectiva
Luarea de mita are continuturi alternative; putandu-se realiza, sub aspectul elementului
material, fie printr-o actiune, fie printr-o inactiune. Actiunea poate consta in pretinderea sau primirea
de bani sau alte foloase ce nu I se cuvin faptuitorului, ori in acceptarea promisiunii unor astfel de
foloase, iar inactiunea consta in nerespectarea de catre acesta a unei asemenea promisiuni. A pretinde
ceva inseamna a cere ceva, a formula o pretentie.
Actiunea sau inactiunea faptuitorului trebuie sa fie anterioara indeplinirii, neindeplinirii etc. a
actului pentru a carui indeplinire, neindeplinire etc. faptuitorul pretinde sau primeste bani ori foloase.
Daca faptuitorul primeste bani sau alte foloase dupa indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de
serviciu si la care era obligat in temeiul acestora, fapta nu constituie luare de mita, ci infractiunea de
primire de foloase necuvenite (art. 256 cp).
In sfarsit, fapta constituie tot luare de mita si nu primire de foloase necuvenite atunci cand
functionarul primeste banii sau foloasele dupa indeplinirea actului, dar pe baza unei intelegeri
anterioare.
Latura subiectiva
Infractiunea de luare de mita se savarseste numai cu intentie directa; faptuitorul isi da seama,
in momentul savarsirii faptei, ca banii sau foloasele pe care le pretinde sau primeste ori care constituie
obiectul promisiunii pe care o accepta sau nu o respinge, nu I se cuvin si cu toate acestea, el vrea sa le
pretinda sau sa le primeasca ori sa accepte sau sa nu respinga promisiunea ce I s-a facut.
Consumarea
Tentativa infractiunii de luare de mita nu este pedepsita de lege. De altefl, in cazul acestei
infractiuni, legiuitorul a pus activitati care constituie activitati care constituie un inceput de executare
pe acelasi plan cu fapta in forma consumata (de ex. pretinderea in raport cu promisiunea banilor sau
foloaselor). Infractiunea se consuma in momentul savarsirii actiunii sau a inactiunii incriminante, adica
in momentul pretinderii sau primirii banilor sau foloaselor necuvenite orin in momentul in care
faptuitorul accepta ori accepta sau nu respinge promisiunea unor asemenea foloase.

PRIMIREA DE FOLOASE NECUVENITE

Notiune si definitie
Prin dispozitiile art. 256 cp, legiuitorul a incriminat, sub denumirea “primirea de foloase
necuvenite” primirea de catre un functionar, direct sau indirect, de bani ori de alte foloase, dupa ce a
indeplinit un act in virtutea functiei sale si la care era obligat in temeiul acesteia.
Obiectul juridic special
Primirea de foloase necuvenite are ca obiect juridic special relatiile sociale referitoare la
activitatea de serviciu activitate a carui buna desfasurare presupune indeplinirea cu corectitudine si
probitate de catre functionari a indatoririlor de serviciu.
Obiectul material
Desi, de regula, lipsita de obiect material, infractiunea poate avea, in unele cazuri, si un stfel
de obiect.
Subiectul
Ca si celelalte infractiuni de serviciu, primirea de foloase necuvenite nu poate fi savarsita
decat de un functionar. Participatia penala, in cazul acestei infractiuni, este posibila atat in forma
coautoratului cat si in forma instigarii sau a complicitatii. Pentru existenta coautoratului, este necesar
ca faptuitorii sa aiba calitatea speciala ceruta de lege autorului.
Latura obiectiva
Elementul material al infractiunii consta in actiunea faptuitorului de a primi bani sau alte
foloase. Aceasta actiune trebuie sa aiba loc dupa indeplinirea de catre faptuitori a unui act. Daca
faptuitorul primeste bani sau foloasele inainte de indeplinirea actului, fapta constituie infractiunea de
luare de mita si nu infractiunea de primire de foloase necuvenite.

DREPT PENAL 19
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z
Latura subiectiva
Primirea de foloase necuvenite se savarseste cu intentie directa; faptuitorul vrea sa primeasca
banii sau foloasele dupa indeplinirea actului in virtutea functiei si la care era obligat in temeiul acesteia,
stiind ca banii sau foloasele nu I se cuvin. In acelasi timp, faptuitorul are reprezentarea ca prin actiunea
sa creaza o stare de pericol pentru buna desfasurare a activitatii de serviciu, urmare a carei producere o
doreste. In lipsa intentiei, fapta nu constituie infractiune.
Consumarea
Infractiunea de primire de foloase necuvenite este o infractiune momentana; ea se consuma in
momentul in care faptuitorul, dupa indeplinirea actului, primeste banii sau foloasele.
Tentativa este posibila, dar legea nu prevede sanctionarea ei.
Sanctiunea
Primirea de foloase necuvenite se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
Potrivit alin. 2 ale art. 256 cp, banii, valorile sau orice alte bunuri primite se confisca, iar daca
acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata contraechivalentului in bani. Daca persoanele de
la care faptuitorul a primit, in cond art. 256 cp, suma de bani a denuntat fapta organelor de politie, si
acestea au prins in flagrant delict pe faptuitor, suma urmeaza sa-I fie restituita.

TRAFICUL DE INFLUIENTA

Notiune si definitie
Codul penal incrimineaza in art. 257, sub denumirea “traficul de influienta” primirea ori
pretinderea de bani sau alte foloase, ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct ori indirect, pentru
sine ori pentru altul, savarsita de o persoana care are influienta sau lasa sa se creada ca are influienta
asupra unui functionar pentru a-l determina sa faca ori sa nu faca un act ce intra in atributiile sale de
serviciu.
Obiectul juridic special
Traficul de influienta are ca obiect juridic special relatiile sociale referitoare la activitatea de
serviciu, activitate a carei buna desfasurare este incompatibila cu suspiciunea ca functionarii pot fi
influientati, in exercitarea atributiilor lor, de persoane care au o influienta reala sau presupusa asupra
lor.
Obiectul material
Infractiunea este de regula, lipsita de obiect material. Totusi, daca faptuitorul primeste un bun,
exista si un obiect material, constand in acel bun.
Subiectul
Traficul de influienta, fiind o infractiune in legatura cu serviciul, poate fi savarsit de orice
persoana care indeplineste conditiile generale cerute de lege subiectului unei infractiuni. Daca fapta
este savarsita de un functionar, iar aceta are si el atributii in legatura cu actul pe care urmeaza sa-l
indeplineasca functionarul de a carui favoare se prevaleaza, exista un concurs de infractiuni intre luare
de mita si trafic de influienta, cu conditia ca faptuitorul sa fi asigurat persoana ca va beneficia si de
serviciile care intra in competenta sa.
La savarsirea faptei pot participa si alte persoane in calitate de instigatori sau complici. Are
calitatea de complice – de exemplu – persoana prin intermediul careia autorul primeste folosul,
deoarece activitatea acestuia constituia un ajutor dat la comiterea infractiunii. Persoana care cumpara
influienta reala sau presupusa a autorului infractiunii nu are calitatea de subiect si prin urmare nu
raspunde penal.
Latura obiectiva
Elementul material al infractiunii de trafic de influienta consta in primirea sau pretinderea de
bani sau alte foloase ori in acceptarea de promisiuni sau daruri. A primi bani sau alte foloase inseamna
preluarea de catre faptuitor a unei sume de bani, a unui bun etc., iar a pretinde bani sau alte foloase
inseamna formularea de catre faptuitor, in mod expres sau tacit, a cererii ca sa I se dea o suma de bani,
un bun etc. A accepta promisiuni inseamna a-ti manifesta acordul cu privire la promisiunile facute sau
darurile oferite.
Fapta, in oricare dintre modalitatile prevazute de lege, poate fi savarsita direct, adica
nemijlocit, de catre faptuitor, sau indirect, adica printr-o persoana intermediara.

DREPT PENAL 20
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z
Pentru existenta infractiunii este necesar ca faptuitorul sa aiba influienta sau sa lase sa se
creada ca are influienta asupra unui functionar. A avea influienta asupra unui functionar inseamna a
avea trecere, a se bucura in mod real de increderea acelui functionar, a fi in adevar in raporturi bune cu
acesta.
Pentru existenta infractiunii de trafic de influienta mai este necesar ca faptuitorul sa primeasca
ori sa pretinda banii ori foloasele ori sa accepte promisiuni ori darul inainte ca functionarul asupra
caruia are sau a lasat sa creada ca are influienta sa fi indeplinit actul care constituie obiectul
interventiei.
Latura subiectiva
Traficul de influienta include in latura sa subiectiva vinovatia faptuitorului sub forma intentiei
directe. Aceasta inseamna ca faptuitorul isi da seama si vrea sa trafice influienta sa reala sau presupusa
asupra unui functionar, prevazand si dorind urmarea faptei adica starea de pericol pentru buna
desfasurare a activitatii de serviciu.
Consumarea
In cazul traficului de influienta, legea nu prevede sanctionarea tentativei.
Dupa cum s-a mai aratat, nu intereseaza daca faptuitorul a facut sau nu interventia, dupa cum
nu intereseaza daca a fost sau nu efectuat actul ce intra in atributiile de serviciu ale acelui functionar.
De asemenea, este indiferent, in cazul pretinderii sau acceptarii folosului, daca pretentia a fost sau nu
satisfacuta ori daca promisiunea a fost sau nu respectata.
Sanctiunea
Traficul de influienta se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 10 ani.

DREPT PENAL 21
CUPRINS

DREPT PENAL ROMAN...........................................................................................................1


Obiectul dreptului penal..........................................................................................................1
Scopul dreptului penal.............................................................................................................1
Izvoarele dreptului penal.........................................................................................................1
Notiune................................................................................................................................1
Cadrul izvoarelor dreptului penal............................................................................................1
Preliminarii..........................................................................................................................1
INFRACTIUNEA........................................................................................................................2
Notiunea de infractiune...........................................................................................................2
Trasaturile esentiale ale infractiunii .......................................................................................3
Fapta care prezinta pericol social .......................................................................................3
Fapta savarsita cu vinovatie.....................................................................................................3
A. Notiune...........................................................................................................................3
B. Formele vinovatiei..........................................................................................................3
CAUZELE CARE INLATURA CARACTERUL PENAL AL FAPTEI PRIN
INLATURAREA VINOVATIEI...............................................................................................................4
LEGITIMA APARARE..............................................................................................................4
Notiune si caracterizare...........................................................................................................4
Conditiile legitimei aparari......................................................................................................5
A. Conditiile atacului...........................................................................................................5
B. Conditiile apararii...........................................................................................................6
C. Depasirea limitelor legitimei aparari..............................................................................6
Efectele legitimei aparari.........................................................................................................6
STAREA DE NECESITATE......................................................................................................7
Conditiile starii de necesitate...................................................................................................7
Conditii privitoare la pericol................................................................................................7
Conditiile actiunii de salvare...............................................................................................7
CONSTRANGEREA FIZICA SI CONSTRANGEREA MORALA..........................................7
Constrangerea fizica................................................................................................................7
Notiune si caracterizare.......................................................................................................8
Conditiile constrangerii fizice.............................................................................................8
Constrangerea morala..............................................................................................................8
Notiune si caracterizare.......................................................................................................8
Conditiile constrangerii morale...........................................................................................8
CAZUL FORTUIT......................................................................................................................8
Notiune si caracterizare.......................................................................................................8
Conditii de existenta............................................................................................................8
Iresponsabilitatea.....................................................................................................................9
Notiune si caracterizare.......................................................................................................9
Conditiile starii de iresponsabilitate....................................................................................9
Betia.........................................................................................................................................9
Notiune................................................................................................................................9
Felurile starii de betie..........................................................................................................9
Conditiile starii de betie.......................................................................................................9
Efecte juridice....................................................................................................................10
Minoritatea faptuitorului........................................................................................................10
Conditiile starii de minoritate............................................................................................10
Eroarea de fapt.......................................................................................................................10
Notiune si caracterizare.....................................................................................................10
Felurile erorii.....................................................................................................................10
Conditiile erorii de fapt......................................................................................................11
Efectele erorii de fapt........................................................................................................11

DREPT PENAL 22
CUPRINS
FURTUL....................................................................................................................................11
Furtul simplu..........................................................................................................................11
Notiune si definitie............................................................................................................11
Obiectul juridic special......................................................................................................11
Obiectul material...............................................................................................................12
Subiectul............................................................................................................................13
Tentativa si consumarea....................................................................................................13
Sanctiunea..........................................................................................................................13
Furtul calificat........................................................................................................................13
TALHARIA...............................................................................................................................15
Notiune si definitie............................................................................................................15
Obiectul juridic special......................................................................................................15
Obiectul material...............................................................................................................15
Subiectul............................................................................................................................16
Latura obiectiva.................................................................................................................16
Latura subiectiva................................................................................................................16
Tentativa si consumarea....................................................................................................16
Forme agravante................................................................................................................17
Sanctiunea..........................................................................................................................17
NEGLIJENTA IN SERVICIU..................................................................................................17
Notiune si definitie............................................................................................................17
Obiectul juridic special......................................................................................................17
Subiectul............................................................................................................................17
Latura obiectiva.................................................................................................................17
Latura subiectiva................................................................................................................17
Consumarea.......................................................................................................................17
Sanctiunea..........................................................................................................................17
Forma agravata..................................................................................................................17
LUAREA DE MITA.................................................................................................................18
Notiune si definitie............................................................................................................18
Obiectul juridic special......................................................................................................18
Obiectul material...............................................................................................................18
Subiectul............................................................................................................................18
Latura obiectiva.................................................................................................................18
Latura subiectiva................................................................................................................18
Consumarea.......................................................................................................................18
PRIMIREA DE FOLOASE NECUVENITE............................................................................18
Notiune si definitie............................................................................................................18
Obiectul juridic special......................................................................................................19
Obiectul material...............................................................................................................19
Subiectul............................................................................................................................19
Latura obiectiva.................................................................................................................19
Latura subiectiva................................................................................................................19
Consumarea.......................................................................................................................19
Sanctiunea..........................................................................................................................19
TRAFICUL DE INFLUIENTA.................................................................................................19
Notiune si definitie............................................................................................................19
Obiectul juridic special......................................................................................................19
Obiectul material...............................................................................................................19
Subiectul............................................................................................................................19
Latura obiectiva.................................................................................................................20
Latura subiectiva................................................................................................................20
Consumarea.......................................................................................................................20
Sanctiunea..........................................................................................................................20

DREPT PENAL 23

S-ar putea să vă placă și