Sunteți pe pagina 1din 856

ANEXA I - LISTA SUBSTANŢELOR PERICULOASE

(DIN GLO+A353BAL 26.xls)

No. Index No. Substance Name S.Notes EEC No. CAS No. Classification

1 001-001-00-9 hidrogen 215-605-7 1333-74-0 F+; R12

2 001-002-00-4 hidrură de aluminiu şi litiu 240-877-9 16853-85-3 F; R15

3 001-003-00-X hidrură de sodiu 231-587-3 7646-69-7 F; R15

4 001-004-00-5 hidrură de calciu 232-189-2 7789-78-8 F; R15

5 003-001-00-4 litiu 231-102-5 7439-93-2 F; R14/15


C; R34

6 003-002-00-X n-hexillitiu 404-950-0 21369-64-2 F; R14/15-17


C; R35

7 004-001-00-7 beriliu E 231-150-7 7440-41-7 Carc. Cat. 2; R49


T+; R26
T; R25-48/23
Xi; R36/37/38
R43
8 004-002-00-2 compuşi ai beriliului cu excepţia silicaţilor A; E # # Carc. Cat. 2; R49
de aluminiu şi beriliu
T+; R26

T; R25-48/23
Xi; R36/37/38
R43
N; R51-53
9 005-001-00-X triflorură de bor 231-569-5 7637-07-2 R14
T+; R26
C; R35
10 005-002-00-5 triclorură de bor 233-658-4 10294-34-5 R14
T+; R26/28
C; R34
11 005-003-00-0 tribromură de bor 233-657-9 10294-33-4 R14
T+; R26/28
C; R35
12 005-004-00-6 trialchilboruri A # # F; R17
C; R34

13 005-005-00-1 borat de trimetil 204-468-9 121-43-7 R10;


Xn; R21

14 005-006-00-7 borat acid de dimetil 401-040-5 75113-37-0 T; R48/25


Xn; R21/22
Xi; R41
R43
N; R50-53
15 006-001-00-2 monoxid de carbon E 211-128-3 630-08-0 F+; R12
Repr. Cat. 1; R61
T; R23-48/23
16 006-002-00-8 fosgen ;oxiclorură de carbon 200-870-3 75-44-5 T+; R26
C; R34

17 006-003-00-3 disulfură de carbon 200-843-6 75-15-0 F; R11


Repr. Cat. 3; R62-63
T; R48/23
Xi; R36/38
18 006-004-00-9 carbură de calciu 200-848-3 75-20-7 F; R15

19 006-005-00-4 tiram 205-286-2 137-26-8 Muta. Cat. 3; R40


Xn; R20/22
Xi; R36/37
R43
20 006-006-00-X acid cianhidric ;acid hidrocianic 200-821-6 74-90-8 F+; R12
T+; R26
N; R50-53
21 006-006-01-7 acid cianhidric…% ; acid hidrocianic…% B 200-821-6 74-90-8 T+; R26/27/28

N; R50-53

22 006-007-00-5 acid cianhidric (săruri ale…) cu excepţia A # # T+; R26/27/28


cianurilor complexe ca de ex.ferocianuri,
fericianuri şi oxicianuri mercurice+C93
R32
N; R50-53
23 006-008-00-0 antu (ISO) 201-706-3 86-88-4 T+; R28
Carc. Cat. 3; R40

24 006-009-00-6 isolan 204-318-2 119-38-0 T+; R27/28

25 006-010-00-1 dimetan 204-525-8 122-15-6 T; R25

26 006-011-00-7 carbaryl (ISO) ; 1-naftilmetilcarbamat 200-555-0 63-25-2 Carc. Cat. 3; R40


Xn; R22
N; R50
27 006-012-00-2 ziram 205-288-3 137-30-4 Muta. Cat. 3; R40
Xn; R22
Xi; R36/37/38
28 006-013-00-8 metam-sodium (ISO); metiltiocarbamat de 205-293-0 137-42-8 Xn; R22
sodiu
R31
C; R34
R43
N; R50-53
29 006-014-00-3 nabam (ISO); etilenbi(N,N´- 205-547-0 142-59-6 Xn; R22
d+C117itiocarbamat) de sodiu
Xi; R37
R43
N; R50-53
30 006-015-00-9 diuron (ISO) ; 3 - (3,4-diclorfeni l) - 1,1- 206-354-4 330-54-1 Carc. Cat. 3; R40
dimetilurea
Muta. Cat. 3; R40
Xn; R22-48/22
N; R50-53
31 006-016-00-4 propoxur (ISO); N-metilcarbamat de 2- 204-043-8 114-26-1 T; R25
isopropiloxifenil; metilcarbamat de 2-
isopropoxifenil
N; R50-53

32 006-017-00-X aldicarb (ISO); 2-metil-2-(metiltio)propanal- 204-123-2 116-06-3 T+; R26/28


O-(N-metilcarbomil)oxima
T; R24
N; R50-53
33 006-018-00-5 aminocarb (ISO); 4-dimetilamino+C129-3- 217-990-7 2032-59-9 T; R24/25
tolil metilcarbamat
N; R50-53

34 006-019-00-0 di-allate (ISO); S-(2,3-dicloroalil)-N,N- 218-961-1 2303-16-4 Carc. Cat. 3; R40


diisopropiltiocarbamat
Xn; R22
N; R50-53
35 006-020-00-6 barban (ISO) ; 4 - clorbut-2-inil N- ( 3 202-930-4 101-27-9 Xn; R22
-clorofenil ) carbamat
R43
N; R50-53
36 006-021-00-1 linuron (ISO); 3 - ( 3,4-diclorofenil ) -1- 206-356-5 330-55-2 Carc. Cat. 3; R40
metoxi-1-metilureea
Xn; R22-48/22
N; R50-53
37 006-022-00-7 decarbofuran - 1563-67-3 T; R23/24/25

38 006-023-00-2 mercaptodimethur (ISO); methiocarb; 3,5- 217-991-2 2032-65-7 T; R25


dimetil-4-metiltio+C140fenil N-
metilcarbamat

N; R50-53

39 006-024-00-8 proxan-sodium (ISO); O- 205-443-5 140-93-2 Xn; R22


izopropilditiocarbamat de sodiu
Xi; R38
N; R51-53
40 006-025-00-3 allethrin [1]; (RS)-3-alil-2-metil-4- C 209-542-4 [1] 584-79-2 [1] Xn; R20/22
oxociclopentenil-2- (1RS,3RS;1RS,3SR)-
2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil-1-)
ciclopropancarboxilat [1]; bioallethrin [1];
(RS)-3-alil-2-metil-4-oxociclopentenil-2-
(1R,3R)-2,2-dimetil-3-
(2-metilpropenil-1-)cyclopropancarboxilat

249-013-5 [2]28434-00-6 [2]N; R50-53


84030-86-4 [3]
41 006-026-00-9 carbofuran (ISO); 2,3-dihidro-2,2- 216-353-0 1563-66-2 T+; R26/28
dimetilbenzofuranil-7-N-metilcarbamat
N; R50-53
42 006-028-00-X dinobuton (ISO); 2-(1-metilpropil)-4,6- 213-546-1 973-21-7 T; R25
dinitrofenil izopropil carbonat
N; R50-53

43 006-029-00-5 dioxacarb (ISO); 2-(1,3-dioxolanil-2-)fenil 230-253-4 6988-21-2 T; R25


N-metilcarbamat
N; R51-53

44 006-030-00-0 EPTC (ISO) 212-073-8 759-94-4 Xn; R22

45 006-031-00-6 formetanat+C167 244-879-0 22259-30-9 T+; R26/28


R43
N; R50-53
46 006-032-00-1 monolinuron 217-129-5 1746-81-2 Xn; R22

47 006-033-00-7 metoxuron (ISO); 3-(3-cloro-4-metoxifenil)- 243-433-2 19937-59-8 N; R50-53


1,1-dimetilureea

48 006-034-00-2 pebulate (ISO); N-butil-N-etil-S- 214-215-4 1114-71-2 Xn; R22


propilthiocarbamat
N; R51-53

49 006-035-00-8 pirimicarb (ISO); 5,6-dimetil-2- 245-430-1 23103-98-2 T; R25


dimetilamino-pirimidinil-4- N,N-
dimetilcarbamat
N; R50-53

50 006-036-00-3 benztiazuron 217-685-9 1929-88-0 Xn; R22

51 006-037-00-9 promecarb (ISO); 3-isopropil-5-metilfenil N- 220-113-0 2631-37-0 T; R25


metilcarbamat
N; R50-53

52 006-038-00-4 sulfallate (ISO); 2-cloroalil N,N- E 202-388-9 95-06-7 Carc. Cat. 2; R45
dimetilditiocarbamat
Xn; R22
N; R50-53
53 006-039-00-X tri-allate (ISO); S-2,3,3-tricloralil 218-962-7 2303-17-5 Xn; R22-48/22
diizopropiltiocarbamat
R43
N; R50-53
54 006-040-00-5 monometilan - 2532-43-6 T; R23/24/25

55 006-041-00-0 clorură de dimetilcarbamoil E 201-208-6 79-44-7 Carc. Cat. 2; R45


T; R23
Xn; R22
Xi; R36/37/38
56 006-042-00-6 monuron (ISO); 3-(4-clorofenil)-1,1- 205-766-1 150-68-5 Carc. Cat. 3; R40
dimetilureea
Xn; R22
N; R50-53
57 006-043-00-1 monuron-TCA; 3-(4-chlorofenil)-1,1- - 140-41-0 Xi; R36/38
dimetiluroniu tricloracetat
Carc. Cat. 3; R40
N; R50-53
58 006-044-00-7 isoproturon; 3-(4-izopropilfenil)-1,1- 251-835-4 34123-59-6 Carc. Cat. 3; R40
dimetilureea
Xn; R22
N; R50-53
59 006-045-00-2 methomyl (ISO); 1-(metiltio)etilidenamino 240-815-0 16752-77-5 T+; R28
N-metilcarbamat
N; R50-53

60 006-046-00-8 bendiocarb (ISO); 2,2-dimetil-1,3- 245-216-8 22781-23-3 T; R23/25


benzodioxolil-4- N-metilcarbamat
Xn; R21
N; R50-53
61 006-047-00-3 bufencarb (ISO); un amestec de 3-(1- - 8065-36-9 T; R24/25
metilbutil)fenil N-metilcarbamat and 3-(1-
etilpropil) fenil N-metilcarbamat

N; R50-53

62 006-048-00-9 ethiofencarb (ISO); 2-(etiltiometil)fenil N- 249-981-9 29973-13-5 Xn; R22


metilcarbamat
N; R50-53

63 006-049-00-4 dixantogen 207-944-4 502-55-6 Xn; R22

64 006-050-00-X fenuron-TCA; tricloroacetat de 1,1-dimetil- - 4482-55-7 Xi; R38


3-feniluroniu
N; R50-53

65 006-051-00-5 ferbam 238-484-2 14484-64-1 Xi; R36/37/38


(ISO);tri(dimeild+C226tiocarbamat)de fier
N; R50-53

66 006-052-00-0 clorhidrat de formetanat ; 3-(N,N- 245-656-0 23422-53-9 T+; R26/28


dimetilaminometilenamino)fenil N-
metilcarbamat
R43
N; R50-53
67 006-053-00-6 isoprocarb (ISO); 2-izopropilfenil N- 220-114-6 2631-40-5 Xn; R22
metilcarbamat
N; R50-53

68 006-054-00-1 mexacarbate (ISO); 3,5-dimetil-4- 206-249-3 315-18-4 T+; R28


dimetilaminofenil N-metilcarbamat
Xn; R21
N; R50-53
69 006-055-00-7 xylylcarb (ISO); 3,4-dimetilfenil N- 219-364-9 2425-10-7 Xn; R22
metilcarbamat; 3,4-xilil metilcarbamat;
MPMC
N; R50-53

70 006-056-00-2 metolcarb (ISO); m-tolil metilcarbamat; 214-446-0 1129-41-5 Xn; R22


MTMC
N; R51-53
71 006-057-00-8 nitrapyrin (ISO); 2-cloro-6- 217-682-2 1929-82-4 Xn; R22
triclorometilpiridină
N; R51-53

72 006-058-00-3 noruron - 2163-79-3 Xn; R22

73 006-059-00-9 N',N'-dimetilcarbomil(metiltio)metilenamina 245-445-3 23135-22-0 T+; R26/28


N-metilcarbamat; oxamil
Xn; R21
N; R51-53
74 006-060-00-4 oxycarboxin (ISO); 2,3-dihidro-6-metil-5- 226-066-2 5259-88-1 Xn; R22
(N-fenilcarbamoil)-1,4-oxitiin 4,4-dioxid
R52-53

75 006-061-00-X clorhidrat de S-etil N- 243-193-9 19622-19-6 Xn; R22


(dimetilaminopropil)tiocarbamat; clorhidrat
de protiocarb

N; R51-53

76 006-062-00-5 - 1918-18-9 Xn; R22

77 006-063-00-0 S-4-clorobenzil dietiltiocarbamat; 248-924-5 28249-77-6 Xn; R22


tiobencarb
N; R50-53

78 006-064-00-6 3,3-dimetil-1-(metiltio)butanonă-O-(N- 254-346-4 39196-18-4 T+; R27/28


metilcarbamoil)oxima; tiofanox

N; R50-53

79 006-065-00-1 3-cloro-6-ciano-biciclo(2,2,1)heptanonă-2 - 15271-41-7 T+; R28


O-(N-metilcarbamoil)oxima; 3-cloro-6-
ciano-biciclo(2,2,1)heptanonă-2--O(N-
metilcarbamoil)oximă; triamid

T; R24
N; R51-53
80 006-066-00-7 S-propil dipropiltiocarbamat; vernolat 217-681-7 1929-77-7 Xn; R22

N; R51-53

81 006-067-00-2 3,5-xilil metilcarbamat - 2655-14-3 Xn; R22

82 006-068-00-8 diazometan 206-382-7 334-88-3 Carc. Cat. 2; R45

83 006-069-00-3 thiophanate-methyl (ISO); 1,2-di-(3- 245-740-7 23564-05-8 Muta. Cat. 3; R40


metoxicarbonil-2-tioureido)benzen

N; R50-53

84 006-070-00-9 furmecyclox; N-ciclohexil-N-metoxi-2,5- 262-302-0 60568-05-0 Carc. Cat. 3; R40


dimetil-3-furamid
N; R50-53

85 006-071-00-4 4 ciclooctenil metil carbonat 401-620-8 87731-18-8 R43


86 006-072-00-X S-benzil N,N-dipropiltiocarbamat 401-730-6 52888-80-9 Xn; R22-48/22
N; R51-53

87 006-073-00-5 3-(dimetilamino)propilureea 401-950-2 31506-43-1 Xi; R41

88 006-074-00-0 2-(3-(propen-2-il)fenil)-2-il isocianat+C283 402-440-2 2094-99-7 T+; R26

C; R34
Xn; R48/20

R42/43
N; R50-53
89 006-076-00-1 mancozeb - 8018-01-7 Xi; R37
R43

90 006-077-00-7 maneb 235-654-8 12427-38-2 Xi; R37


R43

91 006-078-00-2 zineb 235-180-1 12122-67-7 Xi; R37


R43

92 006-079-00-8 disulfiram; tetraetiltiuramdisulfură 202-607-8 97-77-8 Xn; R22-48/22


R43
N; R50-53
93 006-080-00-3 tetrametiltiuram monosulfură+C315 202-605-7 97-74-5 Xn; R22
R43
N; R51-53
94 006-081-00-9 bi(dibutilditiocarbamat)de zinc 205-232-8 136-23-2 Xi; R36/37/38
R43
N; R50-53
95 006-082-00-4 bi(dietilditiocarbamat)de zinc 238-270-9 14324-55-1 Xn; R22
Xi; R36/37/38
R43
N; R50-53
96 006-083-00-X butocarboxim; 3-(metiltio)-2-butanonă O- 252-139-3 34681-10-2 R10
[(metilamino)carbonil]oximă

T; R23/24/25
Xi; R36
N; R50-53
97 006-084-00-5 2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuril 259-565-9 55285-14-8 T; R23/25
[(dibutilamino)tio]metilcarbamat;
carbosulfan
R43
N; R50-53
98 006-085-00-0 2-butilfenil metilcarbamat; fenobucarb 223-188-8 3766-81-2 Xn; R22
N; R50-53

99 006-086-00-6 etil [(2-(4-fenoxifenoxi)etil]carbamat; 276-696-7 72490-01-8 N; R50-53


fenoxicarb
100 006-087-00-1 2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuril 2,4- 265-974-3 65907-30-4 T+; R26
dimethil-6-oxa-5-oxo-3-tia-2,4-
diazadecanoat; furatiocarb
T; R25
Xn; R48/22
Xi; R36/38
R43
N; R50-53
101 006-088-00-7 benfuracarb (ISO); etil N-[2,3-dihidro-2,2- - 82560-54-1 T; R23/25
dimetilbenzofuran-7-
iloxicarbonil(metil)aminotio]-N-izopropil-b-
alaninat

N; R50-53

102 006-089-00-2 dioxid de clor 233-162-8 10049-04-4 O; R8


R6
T+; R26

C; R34
N; R50
103 006-089-01-X dioxid de clor….% B 233-162-8 10049-04-4 T; R25
C; R34
N; R50
0
104 006-090-00-8 2-(3-iodoprop-2-in-1-iloxi)etil fenilcarbamat 408-010-0 88558-41-2 Xn; R20

Xi; R41
R52-53
0
105 007-001-00-5 amoniac anhidru 231-635-3 7664-41-7 R10
T; R23
C; R34
N; R50
106 007-001-01-2 amoniac….% B 215-647-6 1336-21-6 C; R34
N; R50
0
0
107 007-002-00-0 dioxid de azot(1), tetraoxid de diazot(2) 233-272-6 [1]10102-44-0 [1]T+; R26

234-126-4 [2]10544-72-6 [2]C; R34


0
0

108 007-003-00-6 clorură de clormequat 213-666-4 999-81-5 Xn; R21/22

109 007-004-00-1 acid azotic…% B 231-714-2 7697-37-2 O; R8


C; R35
0
0
110 007-006-00-2 azotit de etil 203-722-6 109-95-5 E; R2
Xn; R20/21/22
0
111 007-007-00-8 azotat de etil 210-903-3 625-58-1 0
112 007-008-00-3 hidrozină E 206-114-9 302-01-2 R10
Carc. Cat. 2; R45
T; R23/24/25
C; R34
R43
N; R50-53
113 007-009-00-9 azotit de diciclohexilamonium 221-515-9 3129-91-7 Xn; R20/22

114 007-010-00-4 azotit de sodiu 231-555-9 7632-00-0 O; R8


T; R25
N; R50
0
115 007-011-00-X azotit de potasiu 231-832-4 7758-09-0 O; R8
T; R25
N; R50
0
116 007-012-00-5 N,N-dimetilhidrozină; 1,1-dimetilhidrazină E 200-316-0 57-14-7 F; R11
Carc. Cat. 2; R45
T; R23/25
C; R34
N; R51-53
117 007-013-00-0 N,N'-dimetilhidrozină; 1,1-dimetilhidrazină E - 540-73-8 Carc. Cat. 2; R45

T; R23/24/25
N; R51-53
0
118 007-014-00-6 săruri de hidrozină A; E # # Carc. Cat. 2; R45
T; R23/24/25
R43
N; R50-53
119 007-015-00-1 O-etilhidroxilamină 402-030-3 624-86-2 F; R11
T; R23/24/25
Xn; R48/20
Xi; R36
R43
N; R50
120 007-016-00-7 azotit de butil 208-862-1 544-16-1 F; R11
T; R23/25
0
0
121 007-017-00-2 azotit de izobutil 208-819-7 542-56-3 F; R11
Xn; R20/22
0
0
122 007-018-00-8 azotit secundar de butil 213-104-8 924-43-6 F; R11
Xn; R20/22
0
0
123 007-019-00-3 azotit de terţ butil 208-757-0 540-80-7 F; R11
Xn; R20/22
0
0
124 007-020-00-9 azotit de pentil [1]; "azotit de amil", 207-332-7 463-04-7 F; R11
amestec de izomeri [2]
Xn; R20/22
0
203-770-8 110-46-3 0
125 007-021-00-4 hidrazobenzen; 1,2-difenilhidrozină E 204-563-5 122-66-7 Carc. Cat. 2; R45
Xn; R22
N; R50-53
0
126 007-022-00-X bi(3-carboxi-4-hidroxibenzenesulfonat de E 405-030-1 - Carc. Cat. 2; R45
hidrazină)
Xn; R22
C; R34
R43
R52-53
127 007-023-00-5 3,5-bi(3-(2,4-di-terţ-pentilfenoxi) 405-510-0 - Xi; R38
propilcarbamoil)benzen de sodiu
R43
0
0
128 007-024-00-0 clorură de 2-(deciltio) etilammoniu oxigen 405-640-8 - Xn; R48/22
Xi; R38-41
N; R50-53
129 008-001-00-8 oxigen 231-956-9 7782-44-7 0

130 008-003-00-9 peroxid de oxigen soluţie ... % B 231-765-0 7722-84-1 O; R8


C; R34
0
0
131 009-001-00-0 fluor 231-954-8 7782-41-4 R7
T+; R26
C; R35
0
132 009-002-00-6 acid fluorhidric 231-634-8 7664-39-3 T+; R26/27/28
C; R35
0
0
133 009-003-00-1 acid fluorhidric... % B 231-634-8 7664-39-3 T+; R26/27/28

C; R35
0
0
134 009-004-00-7 fluorură de sodiu 231-667-8 7681-49-4 T; R25
Xi; R36/38
R32
0
135 009-005-00-2 fluorură de potasiu 232-151-5 7789-23-3 T; R23/24/25

136 009-006-00-8 fluorură de amoniu 235-185-9 12125-01-8 T; R23/24/25

137 009-007-00-3 bifluorrură de sodiu; sodium difluorură 215-608-3 1333-83-1 T; R25


acidă de sodiu
C; R34
0
0
138 009-008-00-9 bifluorură de potasiu 232-156-2 7789-29-9 T; R25
C; R34
0
0
139 009-009-00-4 bifluorură de amoniu 215-676-4 1341-49-7 T; R25
C; R34
0
0
140 009-010-00-X acid fluoroboric ... % B 240-898-3 16872-11-0 C; R34

141 009-011-00-5 acid fluorosilicic ...% B 241-034-8 16961-83-4 C; R34

142 009-012-00-0 fluorosilicaţi de sodiu [1] potasiu [2] amoniu A 240-934-8 16893-85-9 T; R23/24/25
[3] fluorosilicaţi
240-896-2 16871-90-2
240-968-3 16919-19-0
143 009-013-00-6 fluorosilicaţi A # # Xn; R22

144 009-014-00-1 hexafluorosilicat de plumb E 247-278-1 25808-74-6 Repr. Cat. 1; R61


Repr. Cat. 3; R62
Xn; R20/22
R33
145 009-015-00-7 difluorură de sulfuril 220-281-5 2699-79-8 T; R23/25
Xi; R36/37/38
0
0
146 009-016-00-2 hexafluoroaluminat de sodiu; criolit C 237-410-6[1]13775-53-6[1]T; R48/23/25
239-148-8[2]15096-52-3[2]Xn; R20/22
N; R51-53
0
147 009-017-00-8 mu-fluoro-bi(trietilaluminiu)de potasiu 400-040-2 12091-08-6 F; R11-14/15
C; R35
Xn; R20
0
148 009-018-00-3 hexafluorosilicat de magneziu 241-022-2 16949-65-8 T; R25

149 011-001-00-0 sodiu 231-132-9 7440-23-5 F; R14/15


C; R34
0
0
150 011-002-00-6 hidroxid de sodiu 215-185-5 1310-73-2 C; R35

151 011-003-00-1 peroxid de sodiu 215-209-4 1313-60-6 O; R8


C; R35
0
0
152 011-004-00-7 azidă de sodiu 247-852-1 26628-22-8 T+; R28
R32
N; R50-53
0
153 011-005-00-2 carbonat de sodiu 207-838-8 497-19-8 Xi; R36

154 011-006-00-8 cianat de sodiu 213-030-6 917-61-3 Xn; R22


R52-53
0
0
155 012-001-00-3 Magneziu pudră (piroforic) 231-104-6 7439-95-4 F; R15-17

156 012-002-00-9 Magneziu, pudră sau aşchii(de 231-104-6 - F; R11-15


strunjire)stabilizat

157 012-003-00-4 Magneziu alkili A # # R14


F; R17
C; R34
0
158 013-001-00-6 Aluminiu pudră (piroforic) 231-072-3 7429-90-5 F; R15-17

159 013-002-00-1 Alumiu pudră (stabilizat) 231-072-3 - F; R15


R10
0
0
160 013-003-00-7 cloură de aluminiu, anhidră 231-208-1 7446-70-0 C; R34

161 013-004-00-2 Aluminiu alkili A # # R14


F; R17
C; R34
0
162 013-005-00-8 dietil(etildimetilsilanolat)aluminiu 401-160-8 55426-95-4 F; R14/15-17
C; R35
0
0
163 013-006-00-3 (etil-3-oxobutanoato-O'1,O'3)(2- 402-370-2 - R10
dimetilaminoetanolat)(1-methoxi
Xi; R41
0
0
164 013-007-00-9 poli(oxo(2-butoxietil-3-oxobutanoat- 403-430-0 - Xi; R41
O'1,O'3)aluminiu)

165 014-001-00-9 triclorsilan 233-042-5 10025-78-2 F+; R12


R14
F; R17
Xn; R20/22
R29
C; R35
166 014-002-00-4 tetraclorură de silicon 233-054-0 10026-04-7 R14
Xi; R36/37/38
0
0
167 014-003-00-X Dimetildiclorosilan 200-901-0 75-78-5 F; R11
Xi; R36/37/38
0
0
168 014-004-00-5 Tricloro(metl)silan 200-902-6 75-79-6 R14
F; R11
Xi; R36/37/38
0
169 014-005-00-0 silicat de tetraetil 201-083-8 78-10-4 R10
Xn; R20
Xi; R36/37
0
170 014-006-00-6 bi(4-fluorofenil)-metil-(1,2,4-triazolil-4- 401-380-4 - Xi; R36
metil)silan hidroch
N; R51-53
0
0
171 014-007-00-1 trietoxiizobutilsilan 402-810-3 17980-47-1 Xi; R38

172 014-008-00-7 (clorometil)bi(4-fluorofenil)metilsilan 401-200-4 85491-26-5 N; R51-53

173 014-009-00-2 izobutilizopropildimetoxisilan 402-580-4 111439-76-0 R10


Xn; R20
Xi; R38
0
174 014-010-00-8 metasilicat disodic+C624 229-912-9 6834-92-0 C; R34
Xi; R37
0
0
175 014-011-00-3 ciclohexildimetoximetilsilan 402-140-1 17865-32-6 Xi; R38
N; R51-53
0
0
176 014-012-00-9 bi(3-(trimetoxisilil)propil)amină 403-480-3 - Xi; R41
N; R51-53
0
0
177 014-013-00-4 alfa-hidroxipoli(metil-(3-(2,2,6,6- 404-920-7 - Xn; R21/22
tetrametilpiperidiniloxi-4-)propil)siloxan)
C; R34
N; R51-53
0
178 014-014-00-X 6-(2-chloroetil)-6-(2-metoxietoxi)-2,5,7,10- E 253-704-7 37894-46-5 Repr. Cat. 2; R61
tetraoxa-6-silaundecan; etacelozil

Xn; R22-48/22
0
0
179014-015-00-5 alfa-trimetilsilanil-omega 406-420-4 - R53
trimetilsiloxipoli(oxi(metil-3-(2-(2
metoxipropoxi)propoxi)propilsilanediil)-co-
oxi(dimetilsilan))

180 014-016-00-0 Un amestec de : 1,3-dihex-5-en-1-il- 406-490-6 - N; R51-53


1,1,3,3-tetrametildisiloxan; 1,3-dihex-n-en-
1-il-1,1,3,3-tetrametildisiloxan

181 015-001-00-1 fosfor alb 231-768-7 12185-10-3 F; R17


T+; R26/28
C; R35
N; R50
182 015-002-00-7 fosfor roşu 231-768-7 7723-14-0 F; R11
R16
N; R50
0
183 015-003-00-2 fosfură de calciu 215-142-0 1305-99-3 F; R15/29
T+; R28
0
0
184 015-004-00-8 fosfură de aluminiu 244-088-0 20859-73-8 F; R15/29
T+; R28
R32
0
185 015-005-00-3 fosfură de magneziu 235-023-7 12057-74-8 F; R15/29
T+; R28
0
0
186 015-006-00-9 difosfură de trizinc 215-244-5 1314-84-7 F; R15/29
T+; R28
R32
0
187 015-007-00-4 triclorură de fosfor 231-749-3 7719-12-2 R14
R29
T+; R26/28
Xn; R48/20
C; R35
188 015-008-00-X pentaclorură de fosfor 233-060-3 10026-13-8 R14
R29
T+; R26
Xn; R22-48/20
C; R34
189 015-009-00-5 triclorură de fosforil 233-046-7 10025-87-3 R14
R29
T+; R26
T; R48/23
Xn; R22
C; R35
190 015-010-00-0 pentoxid de fosfor 215-236-1 1314-56-3 C; R35

191 015-011-00-6 acid fosforic... % B 231-633-2 7664-38-2 C; R34

192 015-012-00-1 trisulfură tetrafosforică sesquisulfură de 215-245-0 1314-85-8 F; R11


fosfor
Xn; R22
N; R50
0
193 015-013-00-7 trietilfosfat 201-114-5 78-40-0 Xn; R22

194 015-014-00-2 tributilfosfat 204-800-2 126-73-8 Xn; R22

195 015-015-00-8 tricrezil fosfat; tritolil fosfat; o-o-o, o-o-m, o- C 201-103-5 78-30-8 T; R39/23/24/25
o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p
N; R51-53
0
0
196 015-016-00-3 tricrezil fosfat; m-m-m, m-m-p, m-p-p, p-p-p C 201-105-6 78-32-0 Xn; R21/22

N; R51-53
0
0
197 015-019-00-X diclorvos 200-547-7 62-73-7 T; R24/25

198 015-020-00-5 mevinfos 232-095-1 7786-34-7 T+; R27/28

199 015-021-00-0 triclorfon 200-149-3 52-68-6 Xn; R22


R43
0
0
200 015-022-00-6 fosfamidon; 2-cloro-2-dietilcarbamoil-1- 236-116-5 13171-21-6 T+; R28
methilvinil dimetil fosfat
T; R24
Muta. Cat. 3; R40
N; R50-53
201 015-023-00-1 pirazoxon - 108-34-9 T+; R26/27/28

202 015-024-00-7 triamifos - 1031-47-6 T+; R27/28

203 015-025-00-2 TEPP (ISO); tetraetil pirofosfat 203-495-3 107-49-3 T+; R27/28
N; R50
0
0
204 015-026-00-8 schradan 205-801-0 152-16-9 T+; R27/28

205 015-027-00-3 sulfotep 222-995-2 3689-24-5 T+; R27/28


206 015-028-00-9 demeton-O (ISO) 206-053-8 298-03-3 N; R50
0
0

207 015-029-00-4 demeton-S 204-801-8 126-75-0 T+; R27/28


208 015-030-00-X demeton-O-metil 212-758-1 867-27-6

209 015-031-00-5 demeton-S-metil (ISO); S-2-etiltioetil 213-052-6 919-86-8 T; R24/25


dimetil fosforotioat

N; R51-53
0
0
210 015-032-00-0 protoat 218-893-2 2275-18-5 T+; R27/28
211 015-033-00-6 forat 206-052-2 298-02-2 T+; R27/28
212 015-034-00-1 paration 200-271-7 56-38-2 T+; R27/28
N; R50-53
0
0
213 015-035-00-7 paration-metil 206-050-1 298-00-0 T+; R28
T; R24
0
0
214 015-037-00-8 phenkapton; S-(2,5-diclorofeniltiometil) 218-892-7 2275-14-1 T; R23/24/25
OO-dietil fosforoditioat
N; R50-53
0
0
215 015-038-00-3 coumaphos 200-285-3 56-72-4 T+; R28
Xn; R21
N; R50-53
0
216 015-039-00-9 azinphos-methyl (ISO); O,O-dimetil 4- 201-676-1 86-50-0 T+; R26/28
oxobenzotriazin-3-il- metil fosforoditioat
T; R24
R43
N; R50-53
217 015-040-00-4 diazinon 206-373-8 333-41-5 Xn; R22
N; R50-53
0
0
218 015-041-00-X malathion 204-497-7 121-75-5 Xn; R22

219 015-042-00-5 chlorthion 207-902-5 500-28-7 Xn; R20/21/22

220 015-043-00-0 phosnichlor - 5826-76-6 Xn; R20/21/22

221 015-044-00-6 carbophenothion 212-324-1 786-19-6 T; R24/25


N; R50-53
0
0
222 015-045-00-1 mecarbam (ISO); N-etoxicarbonil-N- 219-993-9 2595-54-2 T; R24/25
metilcarbamoilmetil O,O-dietil
phoisphorodithioate
N; R50-53
0
0
223 015-046-00-7 oxydemeton-methyl; S-2-(etilsulfinil)etil 206-110-7 301-12-2 T; R24/25
OO-dimetil fosforotioat
N; R50
0
0
224 015-047-00-2 ethion 209-242-3 563-12-2 T; R25
Xn; R21
0
0
225 015-048-00-8 fenthion (ISO); O,O-dimetil-O-(4-metiltion- 200-231-9 55-38-9 Muta. Cat. 3; R40
m-tolil) fosforotioat
T; R23-48/25
Xn; R21/22
N; R50-53
226 015-049-00-3 endothion 220-472-3 2778-04-3 T; R24/25

227 015-050-00-9 thiometon 211-362-6 640-15-3 T; R25


Xn; R21
0
0
228 015-051-00-4 dimethoate 200-480-3 60-51-5 Xn; R21/22

229 015-052-00-X fenchlorphos 206-082-6 299-84-3 Xn; R21/22

230 015-053-00-5 menazon 201-123-4 78-57-9 Xn; R22


R52-53
0
0
231 015-054-00-0 fenitrothion 204-524-2 122-14-5 Xn; R22
N; R50-53
0
0
232 015-055-00-6 naled 206-098-3 300-76-5 Xn; R21/22
Xi; R36/38
0
0
233 015-056-00-1 azinphos-ethyl (ISO); O,O-dietil 4- 220-147-6 2642-71-9 T+; R28
oxobenzotriazin-3-il-metil fosforoditioat
T; R24
N; R50-53
0
234 015-057-00-7 formothion 219-818-6 2540-82-1 Xn; R21/22

235 015-058-00-2 morphothion; O,O-dimetil-S- 205-628-0 144-41-2 T; R23/24/25


(morfolinocarbonilmetil) fosforoditioat
N; R50-53
0
0
236 015-059-00-8 vamidothion (ISO) 218-894-8 2275-23-2 T; R25
Xn; R21
N; R50
0
237 015-060-00-3 disulfoton 206-054-3 298-04-4 T+; R27/28
N; R50-53
0
0
238 015-061-00-9 dimefox 204-076-8 115-26-4 T+; R27/28

239 015-062-00-4 mipafox 206-742-3 371-86-8 T+; R39/26/27/28

240 015-063-00-X dioxathion 201-107-7 78-34-2 T+; R26/28


T; R24
0
0
241 015-064-00-5 bromophos-etil 225-399-0 4824-78-6 T; R25
Xn; R21
N; R50-53
0
242 015-065-00-0 S-[2-(Etilsulfinil)etil] OO-dimetil - 2703-37-9 T+; R26/27/28
fosforoditioat

243 015-066-00-6 omethoate (ISO); O,O-dimetil S- 214-197-8 1113-02-6 T; R25


metilcarbamoilmetil fosforotioat
Xn; R21
N; R50
0
244 015-067-00-1 phosalone 218-996-2 2310-17-0 T; R25
Xn; R21
N; R50-53
0
245 015-068-00-7 dichlofenthion (ISO) 202-564-5 97-17-6 Xn; R22
N; R50-53
0
0
246 015-069-00-2 methidathion (ISO) 213-449-4 950-37-8 T+; R28
Xn; R21
N; R50-53
0
247 015-070-00-8 cyanthoate 223-099-4 3734-95-0 T+; R28
T; R24
0
0
248 015-071-00-3 chlorfenvinphos 207-432-0 470-90-6 T+; R28
T; R24
N; R50-53
0
249 015-072-00-9 monocrotophos (ISO); dimetil-1-metil-2- 230-042-7 6923-22-4 Muta. Cat. 3; R40
(metilcarbamoil)vinil fosfat
T+; R26/28
T; R24
N; R50-53
250 015-073-00-4 dicrotophos (ISO) 205-494-3 141-66-2 T+; R28
T; R24
N; R50-53
0
251 015-074-00-X crufomate (ISO) 206-083-1 299-86-5 Xn; R21/22
N; 50-53
0
0
252 015-075-00-5 S-[2-(Isopropilsulfinil)etil] OO-dimetil - 2635-50-9 T; R23/24/25
fosforotioate

253 015-076-00-0 OO-Dietil O-(4-metilcumarinil-7-il) - 299-45-6 T+; R26/27/28


fosforotioat

254 015-077-00-6 2,2-diclorovinil 2-etilsulfiniletil metil fosfat - 7076-53-1 T; R23/24/25

255 015-078-00-1 demeton-S-methyl sulphone 241-109-5 17040-19-6 T; R25


Xn; R21
0
0
256 015-079-00-7 acephate 250-241-2 30560-19-1 Xn; R22
257 015-080-00-2 amidithion - 919-76-6 Xn; R22
258 015-081-00-8 OOO'O'-tetrapropil ditiopirofosfat 221-817-0 3244-90-4 Xn; R21/22
N; R50-53
0
0
259 015-082-00-3 azothoate 227-419-3 5834-96-8 Xn; R20/22
260 015-083-00-9 bensulide 212-010-4 741-58-2 Xn; R22
261 015-084-00-4 chlorpyrifos 220-864-4 2921-88-2 T; R24/25
N; R50-53
0
0
262 015-085-00-X clorură de clorfoniu 204-105-4 115-78-6 T; R25
Xn; R21
Xi; R36/38
0
263 015-086-00-5 coumithoate - 572-48-5 T; R25

264 015-087-00-0 cyanophos (ISO) 220-130-3 2636-26-2 Xn; R21/22


N; R50-53
0
0
265 015-088-00-6 dialifos (ISO) 233-689-3 10311-84-9 T+; R28
T; R24
N; R50-53
0
266 015-089-00-1 ethoate-methyl 204-121-1 116-01-8 Xn; R21/22

267 015-090-00-7 fensulfothion (ISO) 204-114-3 115-90-2 T+; R27/28


N; R50-53
0
0
268 015-091-00-2 fonofos 213-408-0 944-22-9 T+; R27/28
N; R50-53
0
0
269 015-092-00-8 phosacetim (ISO) 223-874-7 4104-14-7 T+; R27/28
N; R50-53
0
0
270 015-093-00-3 leptophos (ISO) 244-472-8 21609-90-5 T; R25-39/25
Xn; R21
N; R50-53
0
271 015-094-00-9 mephosfolan (ISO) 213-447-3 950-10-7 T+; R27/28
N; R51-53
0
0
272 015-095-00-4 methamidophos (ISO) 233-606-0 10265-92-6 T+; R28
T; R24
Xi; R36
N; R50
273 015-096-00-X oxydisulfoton 219-679-1 2497-07-6 T+; R28
T; R24
0
0
274 015-097-00-5 phenthoate 219-997-0 2597-03-7 Xn; R21/22

275 015-098-00-0 trichloronate (ISO) 206-326-1 327-98-0 T+; R28


T; R24
N; R50-53
0
276 015-099-00-6 pirimiphos-ethyl (ISO) 245-704-0 23505-41-1 T; R25
Xn; R21
N; R50-53
0
277 015-100-00-X phoxim 238-887-3 14816-18-3 Xn; R22

278 015-101-00-5 phosmet 211-987-4 732-11-6 Xn; R21/22

279 015-102-00-0 tri(2-chloroetil) fosfat 204-118-5 115-96-8 Carc. Cat. 3; R40


Xn; R22
N; R51-53
0
280 015-103-00-6 tribromură de fosfor 232-178-2 7789-60-8 R14
C; R34
Xi; R37
0
281 015-104-00-1 pentasulfură difosforoasă; pentasulfură de 215-242-4 1314-80-3 F; R11
fosfor
R29
Xn; R20/22
N; R50
282 015-105-00-7 fosfit trifenilic 202-908-4 101-02-0 Xi; R36/38
N; R50-53
0
0
283 015-106-00-2 triamidă 211-653-8 680-31-9 Carc. Cat. 2; R45
Muta. Cat. 2; R46
0
0
284 015-107-00-8 ethoprophos 236-152-1 13194-48-4 T+; R27
T; R25
0
0
285 015-108-00-3 bromophos 218-277-3 2104-96-3 Xn; R22

286 015-109-00-9 crotoxyphos 231-720-5 7700-17-6 T; R24/25

287 015-110-00-4 cyanofenphos - 13067-93-1 T; R25-39/25


Xn; R21
Xi; R36
0
288 015-111-00-X phosphalan 213-423-2 947-02-4 T+; R27/28
289 015-112-00-5 thionazin 206-049-6 297-97-2 T+; R27/28
290 015-114-00-6 chlormephos 246-538-1 24934-91-6 T+; R27/28

291 015-115-00-1 chlorthiophos 244-663-6 21923-23-9 T+; R28


T; R24
0
0
292 015-116-00-7 demephion-O 211-666-9 682-80-4 T+; R28
T; R24
0
0
293 015-117-00-2 demephion-S 219-971-9 2587-90-8 T+; R28
T; R24
0
0
294 015-118-00-8 demeton - 8065-48-3 T+, R27/28
N; R50
0
0
295 015-119-00-3 dimetil 4-(metiltio)fenil fosfat - 3254-63-5 T+; R27/28

296 015-120-00-9 ditalimfos 225-875-8 5131-24-8 Xi; R38


R43
0
0
297 015-121-00-4 edifenphos (ISO); O-etil S,S-difenil 241-178-1 17109-49-8 Muta. Cat. 3; R40
fosforoditioat
T; R23/25
Xn; R21
N; R50-53
298 015-122-00-X etrimfos 253-855-9 38260-54-7 Xn; R22
0
0
299 015-123-00-5 fenamiphos 244-848-1 22224-92-6 0
T; R24
0
0
300 015-124-00-0 fosthietan 244-437-7 21548-32-3 T+; R27/28

301 015-125-00-6 glyphosine 219-468-4 2439-99-8 Xi; R41

302 015-126-00-1 heptenophos 245-737-0 23560-59-0 T; R25

303 015-127-00-7 iprobenfos 247-449-0 26087-47-8 Xn; R22

304 015-128-00-2 IPSP - 5827-05-4 T+; R27


T; R25
0
0
305 015-129-00-8 isofenphos 246-814-1 25311-71-1 T; R24/25
306 015-130-00-3 isothioate - 36614-38-7 T; R24/25

307 015-131-00-9 isoxathion 242-624-8 18854-01-8 T; R24/25

308 015-132-00-4 methyl carbophenothione - 953-17-3 T; R24/25

309 015-133-00-X piperophos - 24151-93-7 Xn; R22

310 015-134-00-5 pirimiphos-methyl 249-528-5 29232-93-7 Xn; R22

311 015-135-00-0 profenofos 255-255-2 41198-08-7 Xn; R20/21/22

312 015-136-00-6 propetamphos 250-517-2 31218-83-4 T; R25

313 015-137-00-1 pyrazophos 236-656-1 13457-18-6 Xn; R22

314 015-138-00-7 quinalphos 237-031-6 13593-03-8 T; R25


Xn; R21
0
0
315 015-139-00-2 terbufos 235-963-8 13071-79-9 T+; R27/28

316 015-140-00-8 triazophos (ISO); O,O-dietil-O-1-fenyl- 245-986-5 24017-47-8 T; R23/25


1H,2,4-triazol-3-il fosforotioat
Xn; R21
N; R50-53
0
317 015-141-00-3 etilendiamoniu O,O-bis(octil) 400-520-1 - C; R34
fosforoditionat, amestec de izomeri
Xn; R22
N; R50-53
0
318 015-142-00-9 butil (dialkiloxi(dibutoxifosforiloxi))titan 401-100-0 - F; R11
(trialkiloxi)tita
Xi; R36
N; R51-53
0
319 015-143-00-4 2-cloroetil cloropropil 2-cloroetilfosfonat, 401-740-0 - Xn; R22
amestec de izo

320 015-144-00-X pentil metilfosfinat [1] 2-metilbutil 402-090-0 87025-52-3 C; R34


metilfosfinat [2] mi

321 015-145-00-5 cupru(I) O,O-diizopropil fosforoditioat 401-520-4 - N; R50-53


322 015-146-00-0 S-(triciclo(5.2.1.0'2,6)deca-3-en-8(sau 9)-il 401-850-9 - N; R50-53
O-(izopropil sau isobutil sau 2-etilhexil)
fosforoditioat

323 015-147-00-6 C12-14-terţ-alkilamoniu difenil fosforotioat 400-930-0 - Xi; R38-41


[1]
R43
N; R51-53
0
324 015-148-00-1 acid 2-(difosfonometil)succinic 403-070-4 51395-42-7 C; R34
R43
0
0
325 015-149-00-7 amestec de oxid trioctifosfinic şi oxid 403-470-9 - C; R34
hexildioctilfosfinic
N; R50-53
0
0
326 015-150-00-2 bromură de (2-(1,3-dioxolanil- 404-940-6 86608-70-0 Xn; R22
2)etil)trifenilfosfoniu

Xi; R41
R33
R52-53
327 015-151-00-8 tri(izopropil/terţ-butilfenil)fosfat 405-010-2 - N; R51-53

328 015-152-00-3 2-metoxi-4H-1,3,2-benzodioxofosforin 2- 223-292-3 3811-49-2 T; R24/25-39/25


sulfură; dioxabenzofos
N; R51-53
0
0
329 015-153-00-9 O-(5-cloro-1-izopropil-1,2,4-triazolil-3-) 255-863-8 42509-80-8 T+; R26
O,O-dietil fosforotioat; isazofos

T; R24/25
Xn; R48/20
R43
N; R50-53
330 015-154-00-4 acid 2-cloroetilfosfonic ; ethephon 240-718-3 16672-87-0 Xn; R20/21

C; R34
R52-53
0
331 015-155-00-X 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)butirat de 278-636-5 77182-82-2 Xn; R22
amoniu; amoniu glufosinat

332 015-156-00-5 3-[(dimetoxifosfinotioil)oxi]metacrilat de 250-366-2 30864-28-9 Xn; R22


metil; methacrifos
R43
N; R50-53
0
62610-77-9
333 015-157-00-0 acid fosforic ; acid fosforos 237-066-7 13598-36-2 Xn; R22
C; R35
0
0
334 015-158-00-6 (.eta.-ciclopentadienil)(.eta.- 402-340-9 - R52-53
cumenoil)fier(1+) hexafluorofosfat(1-)

335 015-159-00-1 acid hidroxifosfonoacetic 405-710-8 - Xn; R22-48/22


C; R34
R43
0
336 015-160-00-7 pirofosfat de vanadil 406-260-5 - Xi; R36
R43
R52-53
0
337015-161-00-2 pirofosfat de divanadil 407-130-0 - Xn; R22
Xi; R41
R43
N; R51-53
338015-162-00-8 semihidrat fosfat acid de oxid de vanadiu 407-350-7 - Xn; R20-48/22
(IV) cu litiu, zinc, molibden, fier şi clor

Xi; R41
N; R51-53
0
339015-163-00-3 bi(2,6-dimetoxibenzoil)-2,4,4-trimetilpentil- 412-010-6 - R43
fosfinoxid
N; R50-53
0
0
340 015-164-00-9 P,P'-(1-hidroxietilen)bi(fosfonat 400-480-5 36669-85-9 R52-53
acid)dihidrat de calciu

341 015-165-00-4 Un amestec de tiobi(4,1-fenilen)-S,S,S',S'- 404-986-7 - Xi; R41


tetrafenildisulfoniu
bihexafluorofosfat;difenil(4-
feniltiofenil)sulfoniu hexafluorofosfat

N; R50-53
0
0
342 015-166-00-X 3,9-bis(2,6-di-tert 410-290-4 80693-00-1 R53

343 015-167-00-5 3-(hydroxyphenylphosphinyl)propanoic 411-200-6 14657-64-8 Xi; R41


acid

344 016-001-00-4 hydrogen sulphide 231-977-3 7783-06-4 F+; R12


T+; R26
N; R50
0
345 016-002-00-X barium sulphide 244-214-4 21109-95-5 R31
Xn; R20/22
0
0
346 016-003-00-5 barium polysulphides 256-814-3 50864-67-0 R31
Xi; R36/37/38
0
0
347 016-004-00-0 calcium sulphide 243-873-5 20548-54-3 R31
Xi; R36/37/38
0
0
348 016-005-00-6 calcium polysulphides 215-709-2 1344-81-6 R31
Xi; R36/37/38
0
0
349 016-006-00-1 dipotassium sulphide; potassium sulphide 215-197-0 1312-73-8 R31
C; R34
N; R50
0
350 016-007-00-7 potassium polysulphides 253-390-1 37199-66-9 R31
C; R34
N; R50
0
351 016-008-00-2 ammonium polysulphides 232-989-1 9080-17-5 R31
C; R34
N; R50
0
352 016-009-00-8 disodium sulphide; sodium sulphide 215-211-5 1313-82-2 R31
C; R34
N; R50
0
353 016-010-00-3 sodium polysulphides 215-686-9 1344-08-7 T; R25
R31
C; R34
N; R50
354 016-011-00-9 sulphur dioxide 231-195-2 7446-09-5 T; R23
C; R34
0
0
355 016-012-00-4 disulphur dichloride; sulfur monochloride 233-036-2 10025-67-9 R14

T; R25
Xn; R20
R29
C; R35
N; R50
356 016-013-00-X sulphur dichloride 234-129-0 10545-99-0 R14
C; R34
N; R50
0
357 016-014-00-5 sulphur tetrachloride - 13451-08-6 R14
C; R34
N; R50
0
358 016-015-00-0 thionyl dichloride; thionyl chloride 231-748-8 7719-09-7 R14
Xn; R20/22
R29
C; R35
359 016-016-00-6 sulphuryl chloride 232-245-6 7791-25-5 R14
C; R34
Xi; R37
0
360 016-017-00-1 chlorosulphonic acid 232-234-6 7790-94-5 R14
C; R35
Xi; R37
0
361 016-018-00-7 fluorosulphonic acid 232-149-4 7789-21-1 Xn; R20
C; R35
0
0
362 016-019-00-2 oleum ... % SO3 B # # R14
C; R35
Xi; R37
0
363 016-020-00-8 sulphuric acid ... % B 231-639-5 7664-93-9 C; R35

364 016-021-00-3 methanethiol; methyl mercaptan 200-822-1 74-93-1


Xn; R20
N; R50-53
0
365 016-022-00-9 ethanethiol; ethyl mercaptan 200-837-3 75-08-1 F; R11
Xn; R20
N; R50-53
0
366 016-023-00-4 dimethyl sulphate E 201-058-1 77-78-1 Carc. Cat. 2; R45
Muta. Cat.3; R40
T+; R26
T; R25
C; R34
R43

367 016-024-00-X dimexano (ISO); bis(methoxythiocarbonyl) 215-993-8 1468-37-7 Xn; R22


disulphide
N; R50-53
0
0
368 016-025-00-5 disul; 2,4-DES 205-259-5 149-26-8 Xn; R22
Xi; R38-41
0
0
369 016-026-00-0 sulphamidic acid; sulphamic acid; sulfamic 226-218-8 5329-14-6 Xi; R36/38
acid
R52-53
0
0
370 016-027-00-6 diethyl sulphate E 200-589-6 64-67-5 Carc. Cat. 2; R45
Muta. Cat. 2; R46
Xn; R20/21/22
C; R34
371 016-028-00-1 sodium dithionite 231-890-0 7775-14-6 R7
R31
Xn; R22
0
372 016-029-00-7 p-toluenesulphonic acid containing more # # C; R34
than 5% sulphuric acid
373 016-030-00-2 p-toluenesulphonic acid (containing a 203-180-0 104-15-4 Xi; R36/37/38
maximum of 5% sulphuric acid

374 016-031-00-8 tetrahydrothiophene-1,1-dioxide 204-783-1 126-33-0 Xn; R22

375 016-032-00-3 1,3-propanesultone; 1,2-oxathiolane 2,2- E 214-317-9 1120-71-4 Carc. Cat. 2; R45
dioxide
Xn; R21/22
0
0
376 016-033-00-9 dimethylsulfamoychloride E 236-412-4 13360-57-1 Carc. Cat. 2; R45
T+; R26
Xn; R21/22
C; R34
377 016-034-00-4 tetrasodium 3,3'-(piperazine-1,4-diylbis((6- 400-010-9 81898-60-4 R43
chloro-1,3,5-triazine-4

378 016-035-00-X pentasodium 5-anilino-3-(4-(4-(6-chloro-4- 400-120-7 - Xi; R36


(sulphonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-
ylamino)-2,5-dimethylphenylazo)-2,5-
disulphonatophenylazo)-4-
hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate

379 016-036-00-5 tetrasodium 5'-(4,6-dichloro-5- 400-130-1 - R42


cyanopyrimidin-2-ylamino)-4'-hydroxy-2,3'-
azodinaphthalene-1,2',5,7'-disulphonate

N; R51-53
0
0
380 016-037-00-0 disodium 1-amino-4-(4- 400-350-8 85153-93-1 Xi; R41
benzenesulphonamido-3-
sulphonatoanilino)anthraquinone-2-
sulphonate

R52-53
0
0
381 016-038-00-6 disodium 6-((4-chloro-6-(N-methyl)-2- 400-380-1 86393-35-3 R43
toluidino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-1-
hydroxy-2-(4-methoxy-2-
sulphonatophenylazo)naphthalene-3-
sulphonate

382 016-039-00-1 tetrasodium 2-(6-chloro-4-(4-(2,5-dimethyl- 400-430-2 - R43


4-(2,5-disulphonatophenylazo)phenylazo)-
3-ureidoanilino)-1,3,5-triazin-2-
ylamino)benzene-1,4-disulphonate

383 016-040-00-7 disodium 6-(2,4-dihydroxyphenylazo)-3-(4- 400-570-4 - Xi; R36


(4-(2,4-dihydroxyphenylazo)anilino)-3-
sulphonatophenylazo)-4-
hydroxynaphthalene-2-sulphonate
384 016-041-00-2 calcium 2,5-dichloro-4-(4-((5-chloro-4- 400-710-4 - Xn; R20
methyl-2-sulphonatophenyl)azo)-5-
hydroxy-3-methylpyrazol-1-
yl)benzenesulphonate

385 016-042-00-8 tetrasodium 5-benzamido-3-(5-(4-fluoro-6- 400-790-0 85665-97-0 Xi; R36/38


(1-sulphonato-2-naphthylamino)-1,3,5-
triazin-2-ylamino)-2-sulphonatophenylazo)-
4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate

R43
0
0
386 016-043-00-3 dilithium 6-acetamido-4-hydroxy-3-(4-((2- 401-010-1 - R43
sulphonatooxy)ethylsulphonyl)phenylazo)n
aphthalene-2-sulphonate

387 016-044-00-9 disodium S,S'-hexane-1,6- 401-320-7 - R43


diyldi(thiosulphate) dihydrate
R52-53
0
0
388 016-045-00-4 lithium sodium hydrogen 4-amino-6-(5-(5- 401-560-2 108624-00-6 R43
chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-
sulphonatophenylazo)-5-hydroxy-3-(4-2-
(sulphonatooxy)ethylsulphonyl)phenylazo)n
aphthalene-2,7-disulphonate

389 016-046-00-X sodium hydrogensulphate 231-665-7 7681-38-1 Xi; R41

390 016-047-00-5 hexasodium 7-(4-(4-(4-(2,5- 401-650-1 85665-96-9 R43


disulphonatoanilino)-6-fluoro-1,3,5-triazizn-
2-ylamino)-2-methylphenylazo)-7-
sulphonatonaphthylazo)naphthalene-1,3,5-
trisulphonate

391 016-048-00-0 sodium 3,5-dichloro-2-(5-cyano-2,6-bis(3- 401-870-8 - Xi; R41


hydroxypropylamino)-4-methylpyridin-3-
ylazo)benzenesulphonate

R52-53
0
0
392 016-049-00-6 calcium octadecylxylenesulphonate 402-040-8 - C; R34
N; R51-53
0
0
393 016-050-00-1 potassium sodium 5-(4-chloro-6-(N-(4-(4- 402-150-6 - Xi; R36
chloro-6-(5-hydroxy-2,7-disulphonato-6-(2-
sulphonatophenylazo)-4-naphthylamino)-
1,3,5-triazin-2-ylamino) phenyl-N-
methyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-
hydroxy-3-(2-
sulphonatophenylazo)naphthalene-2,7-
disulphonat

R43
0
0
394 016-051-00-7 trisodium 7-(4-(6-fluoro-4-(2-(2- 402-170-5 106359-91-5 R43
vinylsulphonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-
triazin-2-ylamino)-2-ureidophenylazo)-
naphthalene-1,3,6-trisulphonate

395 016-052-00-2 benzyltributylammonium 4- 402-240-5 102561-46-6 Xn; R20


hydroxynaphthalene-1-sulphonate
N; R51-53
0
0
396 016-053-00-8 (C16 or C18-n-alkyl)(C16 or C18-n- 402-460-1 - Xi; R38
alkyl)ammonium 2-((C16 or C18-n-alkyl)
(C16 or C18-n-alkyl)carbamoyl)-
benzenesulphonate

R43
R53
0
397 016-054-00-3 sodium 4-(2,4,4- 400-030-8 - T; R23-48/23
trimethylpentylcarbonyloxy)benzenesulpho
nate
Xn; R22
Xi; R36/37
R43
398 016-055-00-9 tetrasodium 4-amino-3,6-bis(5-(6-chloro-4- 400-510-7 - Xi; R41
(2-hydroxyethylamino)1,3,5-triazin-2-
ylamino)-2-sulfonatophenylazo-5-
hydroxynaphthalene-2,7-sulfonate
(containing > 35 % sodium chloride and
sodium acetate)

R43
0
0
399 016-056-00-4 potassium hydrogensulphate 231-594-1 7646-93-7 C; R34
Xi; R37
0
0
400 016-057-00-X styrene-4-sulfonyl chloride 404-770-2 2633-67-2 Xi; R38-41
R43
0
0
401 016-058-00-5 thionyl chloride, reaction products with 404-820-3 - Xi; R38
1,3,4-thiadiazol-2,5-dithiol, tert-nonanethiol
and C12-14-tert-alkylamine

R43
R52-53
0
402 016-059-00-0 N,N,N',N'- 405-300-9 17339-60-5 Xn; R22
tetramethyldithiobis(ethylene)diamine
dihydrochloride
Xi; R36
R43
N; R51-53
403 016-060-00-6 diammonium peroxodisulphate; ammonium 231-786-5 7727-54-0 O; R8
persulphate
Xn; R22
Xi; R36/37/38
R42/43
404 016-061-00-1 dipotassium peroxodisulphate; potassium 231-781-8 7727-21-1 O; R8
persulphate
Xn; R22
Xi; R36/37/38
R42/43
405 016-062-00-7 bensultap; 1,3-bis(phenylsulfonylthio)-2- - 17606-31-4 Xn; R22
(N,N-dimethylamino)propane
N; R50-53
0
0
406 016-064-00-8 sodium hydrogensulphite…%; sodium B 231-548-0 7631-90-5 Xn; R22
bisulphite…%
R31
0
0
407016-065-00-3 sodium 1-amino-4-[2-methyl-5-(4- 400-100-8 - N; R51-53
methylphenyl-sulfonylamino)-
phenylamino]anthraquinone-2-sulfonate

408016-066-00-9 tetrasodium (5-((4-amino-6-chloro-1,3,5- 404-070-7 - R52-53


triazin-2-yl)amino)-2-((2-hydroxy-3,5-
disulfonatophenylazo)-2-
sulfonatobenzylidenehydrazino)benzoate)c
opper(II)

409016-067-00-4 (4-methylphenyl)mesitylene sulfonate 407-530-5 - R53

410016-068-00-X sodium 3,5- 407-720-8 - R43


bis(tetradecyloxycarbonyl)benzenesulfinate

N; R51-53
0
0
411016-069-00-5 3,5-bis-(tetradecyloxy-carbonyl)benzene- 407-990-9 - R43
sulfinic acid
N; R51-53
0
0
412016-070-00-0 4-benzyloxy-4'-(2,3-epoxy-2-methylprop-1- 408-220-2 - R53
yloxy)diphenylsulfone
413016-071-00-6 trisodium 3-amino-6,13-dichloro-10-((3-((4- 410-130-3 136248-03-8 R43
chloro-6-(2-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-
2-yl)amino)propyl)amino)-4,11-
triphenoxydioxazinedisulfonate

414 017-001-00-7 chlorine 231-959-5 7782-50-5 T; R23


Xi; R36/37/38
N; R50
0
415 017-002-00-2 hydrogen chloride 231-595-7 7647-01-0 T; R23
C; R35
0
0

416 017-002-01-X hydrochloric acid ... % B 231-595-7 - C; R34


Xi; R37
0
0
417 017-003-00-8 barium chlorate 236-760-7 13477-00-4 O; R9
Xn; R20/22
0
0
418 017-004-00-3 potassium chlorate 223-289-7 3811-04-9 O; R9
Xn; R20/22
0
0
419 017-005-00-9 sodium chlorate 231-887-4 7775-09-9 O; R9
Xn; R22
0
0
420 017-006-00-4 perchloric acid ... % B 231-512-4 7601-90-3 R5
O; R8
C; R35
0
421 017-007-00-X barium perchlorate 236-710-4 13465-95-7 O; R9
Xn; R20/22
0
0
422 017-008-00-5 potassium perchlorate 231-912-9 7778-74-7 O; R9
Xn; R22
0
0
423 017-009-00-0 ammonium perchlorate G 232-235-1 7790-98-9 O; R9
R44
0
0
424 017-010-00-6 sodium perchlorate 231-511-9 7601-89-0 O; R9
Xn; R22
0
0
425 017-011-00-1 sodium hypochlorite; solution ... % Cl B 231-668-3 7681-52-9 R31
active
C; R34
0
0
426 017-012-00-7 calcium hypochlorite 231-908-7 7778-54-3 O; R8
Xn; R22
R31
C; R34
N; R50
427 017-013-00-2 calcium chloride 233-140-8 10043-52-4 Xi; R36

428 017-014-00-8 ammonium chloride 235-186-4 12125-02-9 Xn; R22


Xi; R36
0
0
429 019-001-00-2 potassium 231-119-8 7440-09-7 R14
F; R15
C; R34
0
430 019-002-00-8 potassium hydroxide; caustic potash 215-181-3 1310-58-3 Xn; R22
C; R35
0
0
431 020-001-00-X calcium 231-179-5 7440-70-2 F; R15

432 020-002-00-5 calcium cyanide 209-740-0 592-01-8 T+; R28


R32
0
0
433 022-001-00-5 titanium tetrachloride 231-441-9 7550-45-0 R14
C; R34
0
0
434 022-002-00-0 titanium(4+) oxalate 403-260-7 - Xi; R41

435 023-001-00-8 divanadium pentaoxide; vanadium 215-239-8 1314-62-1 Muta. Cat. 3; R40
pentoxide
Repr. Cat. 3; R63
T; R48/23
Xn; R20/22
Xi; R37
N; R51-53
436 024-001-00-0 chromium trioxide E 215-607-8 1333-82-0 O; R8
Carc. Cat. 1; R49
T; R25
C; R35
R43
N; R50-53
437 024-002-00-6 potassium dichromate E 231-906-6 7778-50-9 Carc. Cat. 2; R49
Muta. Cat. 2; R46

T+; R26
T; R25
Xn; R21
Xi; R37/38-41
R43
N; R50-53
438 024-003-00-1 ammonium dichromate E 232-143-1 7789-09-5 E; R1
O; R8

Carc. Cat. 2; R49


Muta. Cat. 2; R46
T+; R26
T; R25
Xn; R21
Xi; R37/38-41
R43
N; R50-53
439 024-004-00-7 sodium dichromate E 234-190-3 10588-01-9 O; R8
Carc. Cat. 2; R49

Muta. Cat. 2; R46


T+; R26
T; R25
Xn; R21
Xi; R37/38-41
R43
N; R50-53
440 024-004-01-4 sodium dichromate, dihydrate E 234-190-3 7789-12-0 Carc. Cat. 2; R49
Muta. Cat. 2; R46

T+; R26
T; R25
Xn; R21
Xi; R37/38-41
R43
N; R50-53
441 024-005-00-2 chromyl chloride; chromic oxychloride E 239-056-8 14977-61-8 O; R8
Carc. Cat. 2; R49
Muta. Cat. 2; R46
C; R35
R43
N; R50-53
442 024-006-00-8 potassium chromate E 232-140-5 7789-00-6 Carc. Cat. 2; R49
Muta. Cat. 2; R46
Xi; R36/37/38
R43
N; R50-53
443 024-007-00-3 zinc chromates including zinc potassium A; E # # Carc. Cat. 1; R45
chromate
Xn; R22
R43
N; R50-53
444 024-008-00-9 calcium chromate E 237-366-8 13765-19-0 Carc. Cat. 2; R45
Xn; R22
N; R50-53
0
445 024-009-00-4 strontium chromate E 232-142-6 7789-06-2 Carc. Cat. 2; R45
Xn; R22
N; R50-53
0
446 024-010-00-X dichromium tris(chromate); chromium III 246-356-2 24613-89-6 O; R8
chromate, chromic chromate
Carc. Cat. 2; R45
C; R35
R43
N; R50-53
447 024-011-00-5 ammonium bis(1-(3,5-dinitro-2- 400-110-2 - F; R11
oxidophenylazo)-3-(N-phenylcarbamoyl)

448 024-012-00-0 trisodium bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2- 400-810-8 - Muta. Cat. 3; R40


oxidophenylazo)-3-sulphonato

449 024-013-00-6 trisodium (6-anilino-2-(5-nitro-2- 402-500-8 - Xi; R41


oxidophenylazo)-3-sulphonato-1-
naphtholato)(4-sulphonato-1,1'-azodi-
2,2'naphtholato)chromate(1-)

N; 51-53
0
0
450 024-014-00-1 trisodium bis(2-(5-chloro-4-nitro-2- 402-870-0 93952-24-0 Xi; R41
oxidophenylazo)-5-sulphonato-1-
naphtholato)chromate(1-)
R52-53
0
0
451 024-015-00-7 disodium (3-methyl-4-(5-nitro-2- 404-930-1 - Xn; R20
oxidophenylazo)-1-phenylpyrazololato)(1-
(3-nitro-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)-2-
naphtholato)chromate(1-)

Xi; R41
N; R51-53
0
452 024-016-00-2 tetradecylammonium bis(1-(5-chloro-1- 405-110-6 88377-66-6 Xn; R48/22
oxidophenylazo)-2-
naphtholato)chromate(1-)
R53
0
0
453 024-017-00-8 chromium (VI) compounds with the A; E # # Carc. Cat. 2; R49
exception of barium chromate and of
compounds specified elsewhere in this
Annex.

R43
N; R50-53
0
454 025-001-00-3 manganese dioxide 215-202-6 1313-13-9 Xn; R20/22

455 025-002-00-9 potassium permanganate 231-760-3 7722-64-7 O; R8


Xn; R22
N; R50-53
0
456 025-003-00-4 manganese sulphate 232-089-9 7785-87-7 Xn; R48/20/22
N; R51-53
0
0
457 027-001-00-9 cobalt 231-158-0 7440-48-4 R42/43
458 027-002-00-4 cobalt oxide 215-154-6 1307-96-6 Xn; R22
R43
0
0
459 027-003-00-X cobalt sulphide 215-273-3 1317-42-6 R43

460 027-004-00-5 cobalt dichloride E 231-589-4 7646-79-9 Carc. Cat. 2; R49


Xn; R22
R42/43
N; R50-53
461 027-005-00-0 cobalt sulphate E 233-334-2 10124-43-3 Carc. Cat. 2; R49
Xn; R22
R42/43
N; R50-53
462 028-001-00-1 tetracarbonylnickel; nickel tetracarbonyl E 236-669-2 13463-39-3 F; R11
Carc. Cat. 3; R40
Repr. Cat. 2; R61
T+; R26
N; R50-53
463 028-002-00-7 nickel 231-111-4 7440-02-0 Carc. Cat. 3; R40
R43
0
0
464 028-003-00-2 nickel monoxide 215-215-7 1313-99-1 Carc. Cat. 1; R49
R43
0
0
465 028-004-00-8 nickel dioxide 234-823-3 12035-36-8 Carc. Cat. 1; R49
R43
0
0
466 028-005-00-3 dinickel trioxide 215-217-8 1314-06-3 Carc. Cat. 1; R49
R43
0
0
467 028-006-00-9 nickel sulphide 240-841-2 16812-54-7 Carc. Cat. 1; R49
R43
0
0
468 028-007-00-4 nickel subsulphide 234-829-6 12035-72-2 Carc. Cat. 1; R49
R43
0
0
469 028-008-00-X nickel dihydroxide 235-008-5 12054-48-7 Carc. Cat. 3; R40
Xn; R20/22
R43
0
470 028-009-00-5 nickel sulphate 232-104-9 7786-81-4 Carc. Cat. 3; R40
Xn; R22
R42/43
N; R50-53
471 028-010-00-0 nickel carbonate 222-068-2 3333-67-3 Carc. Cat. 3; R40
Xn; R22
R43
N; R50-53
472 029-001-00-4 copper chloride; copper (I) chloride; 231-842-9 7758-89-6 Xn; R22
cuprous chloride
N; R50-53
0
0
473 029-002-00-X dicopper oxide 215-270-7 1317-39-1 Xn; R22

474 029-003-00-5 napthenic acids, copper salts; copper 215-657-0 1338-02-9 R10
naphthenate
Xn; R22
N; R50-53
0
475 029-004-00-0 copper sulphate 231-847-6 7758-98-7 Xn; R22
Xi; R36/38
N; R50-53
476 029-005-00-6 (tris(chloromethyl)phthalocyaninato)copper 401-260-1 - 0
(II), reaction products with N-
methylpiperazine and methoxyacetic acid

477 029-006-00-1 tris(octadec-9-enylammonium) 403-210-4 - Xi; R41


(trisulphonatophthalocyaninato)copper(II)

N; R51-53
0
0
478 029-007-00-7 (trisodium (2-((3-(6-(2-chloro-5- 404-670-9 89797-01-3 E; R2
sulfonato)anilino)-4-(3-carboxypyridinio)-
1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5-
sulfonatophenylazo)phenylmethylazo)-4-
sulfonatobenzoato)copper(3-)) hydroxide

R43
0
0
479 029-008-00-2 copper(II) methanesulfonate 405-400-2 54253-62-2 Xn; R22
Xi; R41
N; R50-53
0
480 030-001-00-1 zinc powder (pyrophoric) 231-175-3 7440-66-6 F; R15-17

481 030-002-00-7 zinc powder (stabilised) # # R10


F; R15
0
0
482 030-003-00-2 zinc chloride 231-592-0 7646-85-7 C; R34
N; R50-53
0
0
483 030-004-00-8 dimethylzinc [1]; diethylzinc [2] 208-884-1 [1] 544-97-8 [1] R14
209-161-3 [2] 557-20-0 [2] F; R17
C; R34
N; R50-53
484 030-005-00-3 diamminediisocyanatozinc 401-610-3 - Xn; R22
Xi; R41
R42/43
N; R50
485 030-006-00-9 zinc sulphate 231-793-3 7733-02-0 Xi; R36/38
N; R50-53
0
0
486 030-007-00-4 bis(3,5-di-tert-butylsalicylato-O1,O2)zinc 403-360-0 42405-40-3 F; R11
Xn; R22
N; R50-53
487 030-008-00-X hydroxo(2- 403-750-0 113036-91-2 Xn; R20
(benzenesulfonamido)benzoato)zinc(II)
N; R51-53
0
0
488 033-001-00-X arsenic 231-148-6 7440-38-2 T; R23/25

489 033-002-00-5 arsenic compounds, with the exception of A # # T; R23/25


those specified elsewhere in this Annex

N; R50-53
0
0
490 033-003-00-0 diarsenic trioxide; arsenic trioxide E 215-481-4 1327-53-3 Carc. Cat. 1; R45
T+; R28
C; R34
N; R50-53
491 033-004-00-6 diarsenic pentaoxide; arsenic pentoxide; E 215-116-9 1303-28-2 Carc. Cat. 1; R45
arsenic oxide
T; R23/25
N; R50-53
0
492 033-005-00-1 arsenic acid and its salts A; E # # Carc. Cat. 1; R45
T; R23/25
N; R50-53
0
493 033-006-00-7 arsine 232-066-3 7784-42-1 F+; R12
T+; R26
Xn; R48/20
N; R50-53
494 034-001-00-2 selenium 231-957-4 7782-49-2 T; R23/25
R33
0
0
495 034-002-00-8 selenium compounds except cadmium A # # T; R23/25
sulphoselenide
R33
N; R50-53
0
496 035-001-00-5 bromine 231-778-1 7726-95-6 T+; R26
C; R35
N; R50
0
497 035-002-00-0 hydrogen bromide 233-113-0 10035-10-6 C; R35
Xi; R37
0
0
498 035-002-01-8 hydrobromic acid ... % B # # C; R34
Xi; R37
0
0
499 035-003-00-6 potassium bromate E 231-829-8 7758-01-2 O; R9
Carc. Cat. 2; R45
T; R25
0
500 040-001-00-3 zirconium powder (pyrophoric) 231-176-9 7440-67-7 F; R15-17

501 040-002-00-9 zirconium powder (non pyrophoric) # # F; R15

502 042-001-00-9 molybdenum trioxide 215-204-7 1313-27-5 Xn; R48/20/22


Xi; R36/37
0
0
503 042-002-00-4 tetrakis(dimethylditetradecylammonium) 404-760-8 117342-25-3 Xi; R41
hexa-mu-oxotetra-mu3-oxodi-mu5-
oxotetradecaoxooctamolybdate(4-)

504 042-003-00-X tetrakis(trimethylhexadecylammonium) 404-860-1 116810-46-9 F; R11


hexa-mu-oxotetra-mu3-oxodi-mu5-
oxotetradecaoxooctamolybdate(4-)
Xi; R41
N; R50-53
505 047-001-00-2 silver nitrate 231-853-9 7761-88-8 0
N; R50-53
0
0
506 048-001-00-5 cadmium compounds, with the exception of A # # Xn; R20/21/22
cadmium sulphoselenide (xCdS.yCdSe),
mixture of cadmium sulphide with zinc
sulphide (xCdS.yZnS), mixture of cadmium
sulphide with mercury sulphide
(xCdS.yHgS), and those specified
elsewhere in this Annex

N; R50-53
0
0
507 048-002-00-0 cadmium oxide E 215-146-2 1306-19-0 Carc. Cat.2; R49
T; R48/23/25
Xn; R22
0
508 048-003-00-6 cadmium diformate; cadmiumformate 224-729-0 4464-23-7 T; R23/25
R33
Xn; R40
N; R50-53
509 048-004-00-1 cadmium cyanide 208-829-1 542-83-6 T+; R26/27/28

R32
R33
Xn; R40
N; R50-53
510 048-005-00-7 cadmium hexafluorosilicate(2-); cadmium 241-084-0 17010-21-8 T; R23/25
fluorosilica
R33
Xn; R40
N; R50-53
511 048-006-00-2 cadmium fluoride E 232-222-0 7790-79-6 Carc. Cat. 2; R45
Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61


T+; R26
T; R25-48/23/25
N; R50-53
512 048-007-00-8 cadmium iodide 232-223-6 7790-80-9 T; R23/25
R33
Xn; R40
N; R50-53
513 048-008-00-3 cadmium chloride E 233-296-7 10108-64-2 Carc. Cat. 2; R45
Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61


T+; R26
T; R25-48/23/25
N; R50-53
514 048-009-00-9 cadmium sulphate E 233-331-6 10124-36-4 Carc. Cat. 2; R49
T; R48/23/25
Xn; R22
N; R50-53
515 048-010-00-4 cadmium sulphide 215-147-8 1306-23-6 Carc. Cat. 3; R40
T; R48/23/25
Xn; R22
0
516 050-001-00-5 tin tetrachloride; stannic chloride 231-588-9 7646-78-8 C; R34
R52-53
0
0
517 050-002-00-0 cyhexatin (ISO); 236-049-1 13121-70-5 Xn; R20/21/22
hydroxytricyclohexylstannane;
tri(cyclohexyl)tin hydroxide
N; R50-53
0
0
518 050-003-00-6 fentin acetate 212-984-0 900-95-8 T+; R26
T; R24/25
Xi; R36/38
R43
N; R50-53
519 050-004-00-1 fentin hydroxide 200-990-6 76-87-9 T+; R26
T; R24/25
Xi; R36/38
N; R50-53
ANŢELOR PERICULOASE
53BAL 26.xls)

Labelling Concentration limits P.Notes

F+
12
(2-)9-16-33
F
15
(2-)7/8-24/25-43
F
15
(2-)7/8-24/25-43
F
15
(2-)7/8-24/25-43
F; C
14/15-34
(1/2-)8-43-45
F; C
14/15-17-35
(1/2-)6-16-26-30-36/37/39-43-45
T+
49-25-26-36/37/38-43-48/23
53-45

T+; N

49-25-26-36/37/38-43-48/23-51/53

53-45-61

T+; C
14-26-35
(1/2-)9-26-28-36/37/39-45
T+
14-26/28-34
(1/2-)9-26-28-36/37/39-45
T+; C
14-26/28-35
(1/2-)9-26-28-36/37/39-45
F; C
17-34
(1/2-)7-23-26-36/37/39-43-45
Xn
10-21
(2-)23-25
T; N
21/22-41-43-48/25-50/53
(1/2-)22-26-36/37-45-60-61
F+; T
61-12-23-48/23
53-45
T+ C > 5% T+; R26-34
26-34 1% < C < 5% T+; R26-36/37/38
(1/2-)9-26-36/37/39-45 0.5% < C < 1% T; R23-36/37/38
0.2% < C < 0.5% T; R23
0.02% < C < 0.2% Xn; R20
F; T C > 20% T; R36/38-48/23-62-63
11-36/38-48/23-62-63 1% < C < 20% T; R48/23-62-63
(1/2-)16-33-36/37-45 0.2% < C <1% Xn; R48/20

F
15
(2-)8-43
Xn
20/22-36/37-40-43
(2-)36/37

F+; T+; N
12-26-50/53
(1/2-)7/9-16-36/37-38-45-60-61
T+; N C > 7% T+; R26/27/28

26/27/28-50/53 1% < C < 7% T; R23/24/25


(1/2-)7/9-16-36/37-38-45-60-61 0.1% < C < 1% Xn; R20/21/22
T+; N

26/27/28-32-50/53
(1/2-)7-28-29-45-60-61
T+
28-40
(1/2-)25-36/37-45
T+
27/28
(1/2-)28-36/37/39-45
T
25
(1/2)36/37-45
Xn; N
22-40-50
(2-)22-24-36/37-46-61
Xn
22-36/37/38-40
(2-)36/37
C; N

22-31-34-43-50/53
(1/2-)26-36/37/39-45-60-61

Xn; N

22-37-43-50/53
(2-)8-24/25-46-60-61
Xn; N

22-40-48/22-50/53
(2-)13-22-23-37-46-60-61

T; N

25-50/53
(1/2-)37-45-60-61
T+; N

24-26/28-50/53
(1/2-)22-36/37-45-60-61
T; N

24/25-50/53
(1/2-)28-36/37-45-60-61
Xn; N

22-40-50/53
(2-)25-36/37-60-61
Xn; N

22-43-50/53
(2-)24-36/37-60-61
Xn; N

22-40-48/22-50/53
(2-)36/37-60-61
T
23/24/25
(1/2-)13-36/37-45
T; N

25-50/53
(1/2-)22-37-45-60-61
Xn; N

22-38-51/53
(2-)13-61
Xn; N

20/22-50/53
(2-)36-60-61
T+; N

26/28-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61
T; N

25-50/53
(1/2-)37-45-60-61
T; N

25-51/53
(1/2-)37-45-61
Xn
22
(2-)23
T+; N
26/28-43-50/53
(1/2-)24-28-37/39-45-60-61
Xn
22
(2-)22
N

50/53
60-61
Xn; N

22-51/53
(2-)23-61
T; N

25-50/53
(1/2-)22-37-45-60-61
Xn
22
(2-)24/25
T; N

25-50/53
(1/2-)24-37-45-60-61
T; N

45-22-50/53
53-45-60-61
Xn; N

22-43-48/22-50/53
(2-)24-37-60-61
T
23/24/25
(1/2-)13-45
T
45-22-23-36/37/38
53-45

Xn; N

22-40-50/53
(2-)36/37-60-61
Xn; N
36/38-40-50/53
(2-)36/37-60-61
Xn; N

22-40-50/53
(2-)36/37-60-61
T+; N

28-50/53
(1/2-)22-36/37-45-60-61
T; N

21-23/25-50/53
(1/2-)22-36/37-45-60-61
T; N

24/25-50/53
(1/2-)28-36/37-45-60-61
Xn; N

22-50/53
(2-)60-61
Xn
22
(2-)24
Xi; N

38-50/53
(2-)60-61
Xi; N

36/37/38-50/53
(2-)60-61
T+; N

26/28-43-50/53
(1/2-)24-28-37/39-45-60-61
Xn; N

22-50/53
(2-)60-61
T+; N

21-28-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61
Xn; N

22-50/53
(2-)60-61
Xn; N

22-51/53
(2-)61
Xn; N

22-51/53
(2-)24-61
Xn
22
(2)
T+; N

21-26/28-51/53
(1/2-)36/37-45-61
Xn

22-52/53
(2-)61
Xn; N

22-51/53
(2-)61
Xn
22
(2)
Xn; N

22-50/53
(2-)60-61
T+; N

27/28-50/53
(1/2-)27-36/37-45-60-61
T+; N

24-28-51/53
(1/2-)28-36/37-45-61
Xn; N

22-51/53
(2-)61
Xn
22
(2)
T
45
53-45
Xn; N

40-50/53
(2-)36/37-60-61
Xn; N

40-50/53
(2-)36/37-60-61
Xi
43
(2-)24-37
Xn; N
22-48/22-51/53
(2-)37-61
Xi
41
(2-)26-39
T+; N

26-34-42/43-48/20-50/53
(1/2-)7-15-28-36/37/39-38-45-60-
61

Xi
37-43
(2-)8-24/25-46
Xi
37-43
(2-)8-24/25-46
Xi
37-43
(2-)8-24/25-46
Xn; N
22-43-48/22-50/53
(2-)24-37-60-61
Xn; N
22-43-51/53
(2-)24-26-37-61
Xi; N
36/37/38-43-50/53
(2-)24-37-60-61
Xn; N
22-36/37/38-43-50/53
(2-)24-37-60-61

T; N

10-23/24/25-36-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61

T; N

23/25-43-50/53
(1/2)24-37-38-45-60-61
Xn; N
22-50/53
(2-)60-61
N

50/53
60-61
T+; N

25-26-36/38-43-48/22-50/53
(1/2-)28-36/37-38-45-60-61

T; N

23/25-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61

O; T+; N C > 5% T+; N; R26-34-50


6-8-26-34-50 1% < C < 5% T+; N; R26-36/37/38-50
(1/2-)23-26-28-36/37/39-38-45-61 0.5% < C < 1% T; N; R23-36/37/38-50

0.2% < C < 0.5% T; N; R23-50


0.02% < C < 0.2% Xn; N; R20-50
T; N C > 25% T; N; R25-34-50
25-34-50 10% < C < 25% C; N; R22-34-50
(1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61 3% < C < 10% Xn; N; R22-36/37/38-50
0.3% < C < 3% Xi; R36
Xn

20-41-52/53
(2-)22-26-39-61

T; N C > 5% T; R23-34
10-23-34-50 0.5% < C < 5% Xn: R20-36/37/38
(1/2-)9-16-26-36/37/39-45-61

C; N C > 25% C; N; R34-50


34-50 10% < C < 25% C; R34
(1/2-)26-36/37/39-45-61 5% < C < 10% Xi; R36/37/38

T+ C > 10% T+; R26-34

26-34 5% < C < 10% T; R23-34


(1/2-)9-26-28-36/37/39-45 1% < C < 5% T; R23-36/37/38
0.5% < C < 1% Xn; R20-36/37/38
0.1% < C < 0.5% Xn; R20
Xn
21/22
(2-)36/37
O; C C > 20% C; R35
8-35 5% < C < 20% C; R34
(1/2-)23-26-36-45

E; Xn
2-20/21/22
(2)
E
2
(2-)23-24/25
T; N C > 25% T; R45-23/24/25-34-43
45-10-23/24/25-34-43-50/53 10% < C < 25% T; R45-20/21/22-34-43
53-45-60-61 3% < C < 10% T; R45-20/21/22-36/38-43
1% < C < 3% T; R45-43
0.1% < C < 1% T; R45

Xn C > 10% Xn; R20/22


20/22
(2-)15-41
O; T; N C > 5% T; R25
8-25-50 1% < C < 5% Xn; R22
(1/2-)45-61

O; T; N C > 5% T; R25
8-25-50 1% < C < 5% Xn; R22
(1/2-)45-61

F; T; N
45-11-23/25-34-51/53
53-45-61

T; N C > 25% T; R45-23/24/25

45-23/24/25-51/53 3% < C < 25% T; R45-20/21/22


53-45-61 0.01% < C < 3% T; R45

T; N
45-23/24/25-43-50/53
53-45-60-61

F; T; N
11-23/24/25-36-43-48/20-50
(1/2-)16-26-36/37/39-38-45-61

F; T
11-23/25
(1/2-)16-24-45

F; Xn
11-20/22
(2-)16-24-46

F; Xn
11-20/22
(2-)16-24-46

F; Xn
11-20/22
(2-)16-24-46

F; Xn

11-20/22
(2-)16-24-46
T; N
45-22-50/53
53-45-60-61

45-22-34-43-52/53
53-45-61

Xi

38-43
(2-)24-37

Xn; N
38-41-48/22-50/53
(2-)26-36/37/39-60-61
O
8
(2-)17
O; C C > 20% C; R34
8-34 5% < C < 20% Xi; R36/38
(1/2-)3-28-36/39-45

T+; C
7-26-35
(1/2-)9-26-36/37/39-45

T+; C
26/27/28-35
(1/2-)7/9-26-36/37/39-45

T+; C C > 7% T+; C; R26/27/28-35

26/27/28-35 1% < C < 7% T; R23/24/25-34


(1/2-)7/9-26-36/37-45 0.1% < C < 1% Xn; R20/21/22-36/37/38

T
25-32-36/38
(1/2-)22-36-45

T
23/24/25
(1/2-)26-45
T
23/24/25
(1/2-)26-45
T; C C > 10% T; C; R25-34

25-34 1% < C < 10% C; R22-34


(1/2-)22-26-37-45 0.1% < C < 1% Xi; R36/38

T; C C > 10% T; C; R25-34


25-34 1% < C < 10% C; R22-34
(1/2-)22-26-37-45 0.1% < C < 1% Xi; R36/38
T; C C > 10% T; C; R25-34
25-34 1% < C < 10% C; R22-34
(1/2-)22-26-37-45 0.1% < C < 1% Xi; R36/38

C C > 25% C; R34


34 10% < C < 25% Xi; R36/38
(1/2-)26-27-45
C C > 10% C; R34
34 5% < C < 10% Xi; R36/38
(1/2-)26-27-45
T C > 10% T; R23/24/25

23/24/25 1% < C < 10% Xn; R20/21/22


(1/2-)26-45
Xn C > 10% Xn; R22
22
(2-)13-24/25
T
61-62-20/22-33
53-45

T
23/25-36/37/38
(1/2-)23-37/39-45

T; N
20/22-48/23/25-51/53
(1/2-)22-37-45-61

F; C
11-14/15-20-35
(1/2-)16-30-36/39-43-45

T C > 10% T; R25


25 1% < C < 10% Xn; R22
(1/2-)24/25-45
F; C
14/15-34
(1/2-)5*-8-43-45

C C > 5% C; R35
35 2% < C < 5% C; R34
(1/2-)26-37/39-45 0.5% < C < 2% Xi; R36/38
O; C
8-35
(1/2-)8-27-39-45

T+; N
28-32-50/53
(1/2-)28-45-60-61

Xi
36
(2-)22-26
Xn
22-52/53
(2-)24/25-61

F
15-17
(2-)7/8-43
F

11-15
(2-)7/8-43
F; C
14-17-34
(1/2-)16-43-45

F
15-17
(2-)7/8-43
0
10-15
(2-)7/8-43

C
34
(1/2)-7/8-28-45
F; C
14-17-34
(1/2-)16-43-45

F; C
14/15-17-35
(1/2-)6-16-30-36/39-43-45

Xi

10-41
(2-)26-39

Xi

41
(2-)26-39
F+; C C > 10% C; R20/22-35
12-14-17-20/22-29-35 5% < C < 10% C; R34
(2-)7/9-16-26-36/37/39-43-45 1% < C < 5% Xi; R36/37/38

Xi
14-36/37/38
(2-)7/8-26

F; Xi
11-36/37/38
(2)

F; Xi C > 1% Xi; R36/37/38


11-14-36/37/38
(2-)26-39
Xn
10-20-36/37
(2)

Xi; N

36-51/53
(2-)26-61

Xi
38
(2-)24
N
51/53
61
Xn
10-20-38
(2-)25-26-36/37

C
34-37
(1/2-)13-24/25-36/37/39-45

Xi; N
38-51/53
(2-)24-61

Xi; N
41-51/53
(2-)24-26-39-61

C; N

21/22-34-51/53
(1/2-)26-36/37/39-45-61

61-22-48/22
53-45

53
61
N

51/53
61
F; T+; C; N
17-26/28-35-50
(1/2-)5-26-38-45-61
F; N
11-16-50
(2-)7-43-61

F; T+
15/29-28
(1/2-)22-43-45

F; T+
15/29-28-32
(1/2-)3/9/14-30-36/37-45

F; T+
15/29-28
(1/2-)22-43-45

F; T+
15/29-28-32
(1/2-)3/9/14-30-36/37-45

T+; C
14-26/28-35-48/20
(1/2-)7/8-26-36/37/39-45

T+
14-22-26-34-48/20
(1/2-)7/8-26-36/37/39-45

T+; C
14-22-26-35-48/23
(1/2-)7/8-26-36/37/39-45

C
35
(1/2-)22-26-45
C C > 25% C; R34
34 10% < C < 25% Xi; R36/38
(1/2-)26-45
F; Xn; N

11-22-50
(2-)7-16-24/25-61

Xn
22
(2-)25
Xn
22
(2-)25
T; N C > 1% T; R39/23/24/25

39/23/24/25-51/53 0.2% < C < 1% Xn; R40/20/21/22


(1/2-)20/21-28-45-61

Xn; N C > 5% Xn; R21/22

21/22-51/53
(2-)28-61

T
24/25
(1/2-)23-36/37-45
T+
27/28
(1/2-)23-28-36/37-45
Xn
22-43
(2-)24-37

T+; N

24-28-40-50/53
(1/2-)23-36/37-45-60-61

T+
26/27/28
(1/2-)13-28-45
T+
27/28
(1/2-)22-28-36/37-45
T+; N
27/28-50
(1/2-)36/37/39-38-45-61

T+
27/28
(1/2-)36/37-38-45
T+
T+; N
27/28-50
(1/2-)28-36/37-45-60-61

T+
T
25
T; N

24/25-51/53
(1/2-)28-36/37-45-61

T+
T+
T+; N
27/28-50/53
(1/2-)28-36/37-45-60-61

T+
24-28
(1/2-)28-36/37-45

T; N

23/24/25-50/53
(1/2-)13-45-60-61

T+; N
21-28-50/53
(1/2-)28-36/37-45-60-61

T+; N

24-26/28-43-50/53
(1/2-)28-36/37-45-60-61

Xn; N
22-50/53
(2-)24/25-60-61

Xn
22
(2-)24
Xn
20/21/22
(2-)13
Xn
20/21/22
(2-)13
T; N
24/25-50/53
(1/2-)28-36/37-45-60-61

T; N

24/25-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61

T; N

24/25-50
(1/2-)23-36/37-45-61

T
21-25
(1/2-)25-36/37-45

T; N

21/22-23-40-48/25-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61

T
24/25
(1/2-)36/37-45
T
21-25
(1/2-)36/37-45

Xn
21/22
(2-)36/37
Xn
21/22
(2-)25-36/37
Xn
22-52/53
(2-)61

Xn; N
22-50/53
(2-)60-61

Xn
21/22-36/38
(2-)36/37

T+; N

24-28-50/53
(1/2-)28-36/37-45-60-61

Xn
21/22
(2-)36/37
T; N

23/24/25-50/53
(1/2-)13-45-60-61

T; N
21-25-50
(1/2-)36/37-45-61

T+; N
27/28-50/53
(1/2-)28-36/37-45-60-61

T+
27/28
(1/2-)23-28-36/37-38-45
T+
39/26/27/28
(1/2-)13-45
T+
24-26/28
(1/2-)28-36/37-45

T; N
21-25-50/53
(1/2-)28-36/37-45-60-61
T+

26/27/28
(1/2-)13-28-45
T; N

21-25-50
(1/2-)23-36/37-45-61

T; N
21-25-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61

Xn; N
22-50/53
(2-)60-61

T+; N
21-28-50/53
(1/2-)22-28-36/37-45-60-61

T+
24-28
(1/2-)36/37-45

T+; N
24-28-50/53
(1/2-)28-36/37-45-60-61

T+; N

24-26/28-40-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61

T+; N
24-28-50/53
(1/2-)28-36/37-45-60-61

Xn; N
21/22-50/53
(2-)36/37-60-61

23/24/25
(1/2-)13-45
T+

26/27/28
(1/2-)13-28-45
T
23/24/25
(1/2-)13-45
T
21-25
(1/2-)22-28-36/37-45
Xn
Xn
Xn; N
21/22-50/53
(2-)36/37-60-61

Xn
Xn
T; N
24/25-50/53
(1/2-)28-36/37-45-60-61

T
21-25-36/38
(1/2-)36/37/39-45

T
25
(1/2-)28-36/37-45
Xn; N
21/22-50/53
(2-)36/37-60-61

T+; N
24-28-50/53
(1/2-)28-36/37-45-60-61

Xn
21/22
(2-)36/37
T+; N
27/28-50/53
(1/2-)23-28-36/37-45-60-61

T+; N
27/28-50/53
(1/2-)28-36/37-45-60-61

T+; N
27/28-50/53
(1/2-)28-36/37-45-60-61

T; N
21-25-39/25-50/53
(1/2-)25-36/37/39-45-60-61

T+; N
27/28-51/53
(1/2-)36/37/39-45-61

T+; N
24-28-36-50
(1/2-)22-28-36/37-45-61

T+
24-28
(1/2-)28-36/37-45
Xn
21/22
(2-)22-36/37
T+; N
24-28-50/53
(1/2-)23-28-36/37-45-60-61

T; N
21-25-50/53
(1/2-)23-36/37-45-60-61

Xn
22
(2-)36
Xn
21/22
(2-)22-36/37
Xn; N
22-40-51/53
(2-)36/37-61

C
14-34-37
(1/2-)26-45

F; Xn; N

11-20/22-29-50
(2-)61

Xi; N C > 5% Xi; R36/38


36/38-50/53
(2-)28-60-61

T
45-46
53-45

T+
25-27
(1/2-)36/37/39-45

Xn
22
(2-)36
T
24/25
(1/2-)28-36/37-45

T
21-25-36-39/25
(1/2-)36/37-45

T+
27/28
(1/2-)28-36/37-45
T+
T+
27/28
(1/2-)28-36/37-45
T+
24-28
(1/2-)28-36/37-45

T+
24-28
(1/2-)28-36/37-45

T+
24-28
(1/2-)28-36/37-45

T+; N
27/28-50
(1/2-)28-36/37-45-61

T+
27/28
(1/2-)28-36/37-45
Xi
38-43
(2-)36/37

T; N

21-23/25-40-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61

Xn
22
(2)
T+
24-28
(1/2-)23-28-36/37-45

T+
27/28
(1/2-)36/37-45
Xi
41
(2-)26
T
25
(1/2-)23-28-37-45
Xn
22
(2)
T+
25-27
(1/2-)28-36/37-45

T
24/25
(1/2-)36/37-45
T
24/25
(1/2-)28-36/37-45
T
24/25
(1/2-)28-36/37-45
T
24/25
(1/2-)28-36/37-45
Xn
22
(2)
Xn
22
(2)
Xn
20/21/22
(2-)36/37
T
25
(1/2-)37-45
Xn
22
(2)
T
21-25
(1/2-)22-36/37-45

T+
27/28
(1/2-)36/37-45
T; N

21-23/25-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61

C; N

22-34-50/53
(1/2-)24/25-26-28-39-45-60-61

F; Xi; N

11-36-51/53
(2-)7/9-16-26-43-61

Xn

22
(2)
C

34
(1/2-)26-36/37/39-45
N
50/53
60-61
N

50/53
60-61
Xi; N

38-41-43-51/53
(2-)24-26-37/39-61

C
34-43
(1/2-)26-36/37/39-45

C; N

34-50/53
(1/2-)26-36/37/39-45-60-61

Xn

22-33-41-52/53
(2-)22-26-39-61

51/53
61
T; N

24/25-39/25-51/53
(1/2-)36/37-38-45-61

T+; N

24/25-26-43-48/20-50/53
(1/2-)28-36/37-38-45-59-61

C C > 25% C; R20/21-34

20/21-34-52/53 10% < C < 25% C; R34


(1/2-)26-28-36/37/39-45-61 5% < C < 10% Xi; R36/37/38

Xn

22
(2-)
Xn; N

22-43-50/53
(2-)36/37-60-61
C
22-35
(1/2-)26-36/37/39-45

C
22-34-43-48/22
(1/2-)22-26-36/37/39-45

Xi
36-43-52/53
(2-)24-26-37-61

Xn; N
22-41-43-51/53
(2-)24-26-37/39-61

Xn; N

20-41-48/22-51/53
(2-)22-26-36/39-61

Xi; N

43-50/53
(2-)24-37-60-61

52/53
61
Xi; N

41-50/53
(2-)15-26-39-60-61

0
53
61
Xi

41
(2-)26-39
F+; T+; N C > 10% T+; R26
12-26-50 5% < C < 10% T; R23
(1/2-)9-16-28-36/37-45-61 1% < C < 5% Xn; R20

Xn
20/22-31
(2-)28
Xi
31-36/37/38
(2-)28

Xi
31-36/37/38
(2-)28

Xi
31-36/37/38
(2-)28

C; N
31-34-50
(1/2-)26-45-61

C; N
31-34-50
(1/2-)26-45-61

C; N C > 5% C; R31-34
31-34-50 1% < C < 5% Xi; R31-36/38
(1/2-)26-45-61

C; N
31-34-50
(1/2-)26-45-61

T; N
25-31-34-50
(1/2-)26-36/37/39-45-61

T C > 20% T; R23-34


23-34 5% < C < 20% Xn; R20-34
(1/2-)9-26-36/37/39-45 0.5% < C < 5% Xi; R36/37/38

T; C; N C > 25% T; C; R20-25-35

14-20-25-29-35-50 10% < C < 25% C; R22-35


(1/2-)26-36/37/39-45-61 5% < C < 10% C; R22-34
3% < C < 5% Xn; R22-36/37/38
1% < C < 3% Xi; R36/37/38

C; N C > 10% C; R34


14-34-50 5% < C < 10% Xi; R36/37/38
(1/2-)26-36/37/39-45-61

C; N C > 10% C; R34


14-34-50 5% < C < 10% Xi; R36/37/38
(1/2-)26-36/37/39-45-61

C C > 25% C; R20/22-35


14-20/22-29-35 10% < C < 25% C; R35
(1/2-)26-36/37/39-45 5% < C < 10% C; R34
1% < C < 5% Xi; R36/37/38
C
14-34-37
(1/2-)26-45

C
14-35-37
(1/2-)26-45

C
20-35
(1/2-)26-45

C
14-35-37
(1/2-)26-30-45

C C > 15% C; R35


35 5% < C < 15% Xi; R36/38
(1/2-)26-30-45
F+; Xn; N
12-20-50/53
(2-)16-25-60-61

F; Xn; N
11-20-50/53
(2-)16-25-60-61

T+ C > 25% T+; R45-25-26-34-43


45-25-26-34-43 10% < C < 25% T+; R45-22-26-34-43
53-45 7% < C < 10% T+; R45-22-26-36/37/38-43
5% < C < 7% T; R45-22-23-36/37/38-43
3% < C < 5% T; R45-22-23-43
1% < C < 3% T; R45-23-43
0.1% < C < 1% T; R45-20
0.01% < C < 0.1% T; R45
Xn; N

22-50/53
(2-)60-61

Xn
22-38-41
(2-)26

Xi

36/38-52/53
(2-)26-28-61

T
45-46-20/21/22-34
53-45

Xn
7-22-31
(2-)7/8-26-28-43

C C > 25% C; R34


34 10% < C < 25% Xi; R36/38
(1/2-)26-37/39-45
Xi C > 20% Xi; R36/37/38

36/37/38
(2-)26-37
Xn C > 25% Xn; R22
22
(2-)25
T C > 25% T; R45-21/22

45-21/22 0.01% < C < 25% T; R45


53-45

T+
45-21/22-26-34
53-45

Xi

43
(2-)22-24-37
Xi

Xn; N

42-51/53
(2-)22-61

Xi

41-52/53
(2-)26-39-61

Xi

43
(2-)22-24-37
Xi

Xi
36
(2-)26

Xn

20
(2)
Xi

36/38-43
(2-)22-24/25-37

Xi

43
(2-)24-37
Xi

43-52/53
(2-)22-24-37-61

Xi

43
(2-)22-24-37
Xi
41
(2-)24-26
Xi

43
(2-)22-24-37
Xi

41-52/53
(2-)26-61

C; N
34-51/53
(1/2-)26-28-36/37/39-45-61
Xi

36-43
(2-)22-24-26-37

Xi

43
(2-)22-24-37
Xn; N

20-51/53
(2-)22-61

Xi

38-43-53
(2-)24-37-61

22-23-36/37-43-48/23
(1/2-)22-24-36-45

Xi

41-43
(2-)22-24-26-37/39

C
34-37
(1/2-)26-36/37/39-45

Xi
38-41-43
(2-)24-26-37/39

Xi

38-43-52/53
(2-)36/37-61

Xn; N

22-36-43-51/53
(2-)26-36/37-61

O; Xn

8-22-36/37/38-42/43
(2-)22-24-26-37

O; Xn

8-22-36/37/38-42/43
(2-)22-24-26-37

Xn; N

22-50/53
(2-)60-61

Xn

22-31
(2-)25-46

51/53
61

0
53
61
Xi; N

43-51/53
(2-)24-37-61

Xi; N

43-51/53
(2-)24-37-61

53
61
Xi

43
(2-)22-24-37
T; N
23-36/37/38-50
(1/2-)9-45-61

T; C C > 5% T; C; R23-35
23-35 1% < C < 5% C; R20-35
(1/2-)9-26-36/37/39-45 0.5% < C < 1% C; R20-34
0.2% < C < 0.5% C; R34
0.02% < C < 0.2% Xi; R36/37/38
C C > 25% C; R34-37
34-37 10% < C < 25% Xi; R36/37/38
(1/2-)26-45

O; Xn
9-20/22
(2-)13-27

O; Xn
9-20/22
(2-)13-16-27

O; Xn
9-22
(2-)13-17-46

O; C C > 50% C; R35


5-8-35 10% < C < 50% C; R34
(1/2-)23-26-36-45 1% < C < 10% Xi; R36/38

O; Xn
9-20/22
(2-)27

O; Xn
9-22
(2-)13-22-27

O
9-44
(2-)14-16-27-36/37

O; Xn
9-22
(2-)13-22-27

C C > 10% (% Cl active)


C; R31-34

31-34 5% < C < 10% (% Cl


Xi;active)
R31-36/38
(1/2-)28-45-50
O; C; N C > 25% C; R22-34
8-22-31-34-50 10% < C < 25% C; R34
(1/2-)26-36/37/39-45-61 3% < C < 10% Xi; R37/38-41
0.5% < C < 3% Xi; R36

Xi
36
(2-)22-24
Xn
22-36
(2-)22

F; C
14/15-34
(1/2-)5*-8-45

C C > 25% C; R22-35


22-35 5% < C < 25% C; R35
(1/2-)26-36/37/39-45 2% < C < 5% C; R34
0.5% < C < 2% Xi; R36/38
F
15
(2-)8-24/25-43
T+
28-32
(1/2-)7/8-23-36/37-45

C C > 10% C; R34


14-34 5% < C < 10% Xi; R36/37/38
(1/2-)7/8-26-36/37/39-45

Xi
41
(2-)26-39
T; N

20/22-37-40-48/23-51/53-63
(1/2-)36/37-38-45-61

O; T; C; N
49-8-25-35-43-50/53
53-45-60-61

T+; N C > 7% T+; R49-46-21-25-26-37/38


49-46-21-25-26-37/38-41-43-50/53 0.5% < C < 7% T; R49-46-43

53-45-60-61 0.1% < C < 0.5% T; R49-46


E; T+; N C > 7% T+; R49-46-21-25-26-37/38
49-46-1-8-21-25-26-37/38-41-43- 0.5% < C < 7% T; R49-46-43
50/53
53-45-60-61 0.1% < C < 0.5% T; R49-46

O; T+; N C > 7% T+; R49-46-21-25-26-37/38


49-46-8-21-25-26-37/38-41-43- 0.5% < C < 7% T; R49-46-43
50/53
53-45-60-61 0.1% < C < 0.5% T; R49-46

T+; N C > 7% T+; R49-46-21-25-26-37/38


49-46-21-25-26-37/38-41-43-50/53 0.5% < C < 7% T; R49-46-43

53-45-60-61 0.1% < C < 0.5% T; R49-46

O; T; C; N C > 10%
49-46-8-35-43-50/53 5% < C < 10% T; R49-46-34-43
53-45-60-61 0.5% < C < 5% T; R49-46-36/37/38-43
0.1% < C < 0.5% T; R49-46

T; N C > 20% T; R49-46-36/37/38-43


49-46-36/37/38-43-50/53 0.5% < C < 20% T; R49-46-43
53-45-60-61 0.1% < C < 0.5% T; R49-46

T; N

45-22-43-50/53
53-45-60-61

T; N
45-22-50/53
53-45-60-61

T; N
45-22-50/53
53-45-60-61

O; T; C; N

45-8-35-43-50/53
53-45-60-61

11
(2-)33
Xn

40
(2-)22-36/37
Xi; N

41-51/53
(2-)26-39-61

Xi

41-52/53
(2-)26-39-61

Xn; N

20-41-51/53
(2-)26-39-61

Xn

48/22-53
(2-)22-36-61

T; N

49-43-50/53
53-45-60-61

Xn
20/22
(2-)25
O; Xn; N
8-22-50/53
(2-)60-61

Xn; N
48/20/22-51/53
(2-)22-61

Xn
42/43
(2-)22-24-37
Xn
22-43
(2-)24-37

Xi
43
(2-)24-37
T; N C > 25% T; R49-22-42/43
49-22-42/43-50/53 1% < C < 25% T; R49-42/43
(2-)22-53-45-60-61 0.01% < C < 1% T; R49

T; N C > 25% T; R49-22-42/43


49-22-42/43-50/53 1% < C < 25% T; R49-42/43
(2-)22-53-45-60-61 0.01% < C < 1% T; R49

F; T+; N
61-11-26-40-50/53
53-45-60-61

Xn
40-43
(2-)22-36

T
49-43
53-45

T
49-43
53-45

T
49-43
53-45

T
49-43
53-45

T
49-43
53-45

Xn
20/22-40-43
(2-)22-36

Xn; N
22-40-42/43-50/53
(2-)22-36/37-60-61

Xn; N
22-40-43-50/53
(2-)22-36/37-60-61
Xn; N

22-50/53
(2-)22-60-61

Xn
22
(2-)22
Xn; N

10-22-50/53
(2-)60-61

Xn; N
22-36/38-50/53
(2-)22-60-61
Xi

36
(2-)26

Xi; N

41-51/53
(2-)22-26-39-61

E; Xi

2-43
(2-)22-24-35-37

Xn; N
22-41-50/53
(2-)26-36/37/39-60-61

F
15-17
(2-)7/8-43
0
10-15
(2-)7/8-43

C; N
34-50/53
(1/2-)7/8-28-45-60-61

F; C; N
14-17-34-50/53
(1/2-)16-43-45-60-61
Xn; N
22-41-42/43-50
(2-)22-26-36/37/39-41-61

Xi; N
36/38-50/53
(2-)22-25-60-61

F; Xn; N
11-22-50/53
(2-)7-22-60-61
Xn; N

20-51/53
(2-)22-57-61

T
23/25
(1/2-)20/21-28-45
T; N C > 0.2% T; R23/25

23/25-50/53 0.1% < C < 0.2% Xn; R20/22


(1/2-)20/21-28-45-60-61

T+; N
45-28-34-50/53
53-45-60-61

T; N

45-23/25-50/53
53-45-60-61

T; N
45-23/25-50/53
53-45-60-61

F+; T+; N
12-26-48/20-50/53
(1/2-)9-16-28-33-36/37-45-60-61

T
23/25-33
(1/2-)20/21-28-45

T; N

23/25-33-50/53
(1/2-)20/21-28-45-60-61

T+; C; N
26-35-50
(1/2-)7/9-26-45-61

C
35-37
(1/2-)7/9-26-45

C C > 40% C; R34-37


34-37 10% < C < 40% Xi; R36/37/38
(1/2-)7/9-26-45

O; T
45-9-25
53-45

F
15-17
(2-)7/8-43
0
15
(2-)7/8-43
Xn
36/37-48/20/22
(2-)22-25

Xi

41
(2-)26-39
F; Xi; N

11-41-50/53
(2-)26-39-60-61
C; N
34-50/53
(1/2-)26-45-60-61

Xn; N C > 0.1% Xn; R20/21/22

20/21/22-50/53
(2-)60-61

T
49-22-48/23/25
53-45

T; N C > 10% T; R23/25-33-40


23/25-33-40-50/53 1% < C < 10% Xn; R20/22-33-40
(1/2-)22-45-60-61 0.1% < C < 1% Xn; R20/22-33

T+; N C > 7% T+; R26/27/28-32-33-40

26/27/28-32-33-40-50/53 1% < C < 7% T; R23/24/25-32-33-40


(1/2-)7-28-29-45-60-61 0.1% < C < 1% Xn; R20/21/22-33
T; N C > 10% T; R23/25-33-40

23/25-33-40-50/53 1% < C < 10% Xn; R20/22-33-40


(1/2-)22-45-60-61 0.1% < C < 1% Xn; R20/22-33

T+; N C > 10% T+; R45-46-60-61-25-26-48


45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 7% < C < 10% T+; R45-46-60-61-22-26-48/23/25

53-45-60-61 1% < C < 7% T; R45-46-60-61-22-23-48/20/22


0.5% < C < 1% T; R45-46-60-61-20/22-48/20/22
0.1% < C < 0.5% T; R45-46-20/22-48/20/22
0.01% < C < 0.1% T; R45
T; N C > 10% T; R23/25-33-40
23/25-33-40-50/53 1% < C < 10% Xn; R20/22-33-40
(1/2-)22-45-60-61 0.1% < C < 1% Xn; R20/22-33

T+; N C > 10% T+; R45-46-60-61-25-26-48


45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 7% < C < 10% T+; R45-46-60-61-22-26-48/23/25

53-45-60-61 1% < C < 7% T; R45-46-60-61-22-23-48/20/22


0.5% < C < 1% T; R45-46-60-61-20/22-48/20/22
0.1% < C < 0.5% T; R45-46-20/22-48/20/22
0.01% < C < 0.1% T; R45
T; N
49-22-48/23/25-50/53
53-45-60-61

T C > 10% T; R22-40-48/23/25


22-40-48/23/25 1% < C < 10% Xn; R40-48/20/22
(1/2-)22-36/37-45 0.1% < C < 1% Xn; R48/20/22

C C > 10% C; R34


34-52/53 5% < C < 10% Xi; R36/37/38
(1/2-)7/8-26-45-61

Xn; N

20/21/22-50/53
(2-)13-60-61

T+; N
24/25-26-36/38-43-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61

T+; N
24/25-26-36/38-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61
ANEXA I - LISTA SUBSTANŢELOR PERICULOASE
(DIN GLOBAL 26.xls)
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

1 001-001-00-9 hidrogen 215-605-7 1333-74-0 F+; R12 F+


12
(2-)9-16-33
2 001-002-00-4 hidrură de aluminiu şi litiu 240-877-9 16853-85-3 F; R15 F
15
(2-)7/8-24/25-43
3 001-003-00-X hidrură de sodiu 231-587-3 7646-69-7 F; R15 F
15
(2-)7/8-24/25-43
4 001-004-00-5 hidrură de calciu 232-189-2 7789-78-8 F; R15 F
15
(2-)7/8-24/25-43
5 003-001-00-4 litiu 231-102-5 7439-93-2 F; R14/15 F; C
C; R34 14/15-34
(1/2-)8-43-45
6 003-002-00-X n-hexillitiu 404-950-0 21369-64-2 F; R14/15-17 F; C
C; R35 14/15-17-35
(1/2-)6-16-26-30-36/37/39-43-45
7 004-001-00-7 beriliu E 231-150-7 7440-41-7 Carc. Cat. 2; R49 T+
T+; R26 49-25-26-36/37/38-43-48/23
T; R25-48/23 53-45
Xi; R36/37/38
R43
8 004-002-00-2 compuşi ai beriliului cu excepţia silicaţilor A; E # # Carc. Cat. 2; R49 T+; N
de aluminiu şi beriliu
T+; R26 49-25-26-36/37/38-43-48/23-51/53

T; R25-48/23 53-45-61
Xi; R36/37/38
R43
N; R51-53
9 005-001-00-X trifluorură de bor 231-569-5 7637-07-2 R14 T+; C
T+; R26 14-26-35
C; R35 (1/2-)9-26-28-36/37/39-45
10 005-002-00-5 triclorură de bor 233-658-4 10294-34-5 R14 T+
T+; R26/28 14-26/28-34
C; R34 (1/2-)9-26-28-36/37/39-45
11 005-003-00-0 tribromură de bor 233-657-9 10294-33-4 R14 T+; C
T+; R26/28 14-26/28-35
C; R35 (1/2-)9-26-28-36/37/39-45
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

12 005-004-00-6 trialchilborani A # # F; R17 F; C


C; R34 17-34
(1/2-)7-23-26-36/37/39-43-45
13 005-005-00-1 trimetilborat 204-468-9 121-43-7 R10; Xn
Xn; R21 10-21
(2-)23-25
14 005-006-00-7 borat acid de dibutilitin 401-040-5 75113-37-0 T; R48/25 T; N
Xn; R21/22 21/22-41-43-48/25-50/53
Xi; R41 (1/2-)22-26-36/37-45-60-61
R43
N; R50-53
15 006-001-00-2 monoxid de carbon E 211-128-3 630-08-0 F+; R12 F+; T
Repr. Cat. 1; R61 61-12-23-48/23
T; R23-48/23 53-45
16 006-002-00-8 fosgen ; oxiclorură de carbon 200-870-3 75-44-5 T+; R26 T+ C > 5% T+; R26-34
C; R34 26-34 1% < C < 5% T+; R26-36/37/38
(1/2-)9-26-36/37/39-45 0.5% < C < 1% T; R23-36/37/38
0.2% < C < 0.5% T; R23
0.02% < C < 0.2% Xn; R20
17 006-003-00-3 disulfură de carbon 200-843-6 75-15-0 F; R11 F; T C > 20% T; R36/38-48/23-62-63
Repr. Cat. 3; R62-63 11-36/38-48/23-62-63 1% < C < 20% T; R48/23-62-63
T; R48/23 (1/2-)16-33-36/37-45 0.2% < C <1% Xn; R48/20
Xi; R36/38
18 006-004-00-9 carbură de calciu 200-848-3 75-20-7 F; R15 F
15
(2-)8-43
19 006-005-00-4 tiram 205-286-2 137-26-8 Muta. Cat. 3; R40 Xn
Xn; R20/22 20/22-36/37-40-43
Xi; R36/37 (2-)36/37
R43
20 006-006-00-X acid cianhidric ; acid cianhidric 200-821-6 74-90-8 F+; R12 F+; T+; N
T+; R26 12-26-50/53
N; R50-53 (1/2-)7/9-16-36/37-38-45-60-61
21 006-006-01-7 acid cianhidric…% ; acid cianhidric…% B 200-821-6 74-90-8 T+; R26/27/28 T+; N C > 7% T+; R26/27/28

N; R50-53 26/27/28-50/53 1% < C < 7% T; R23/24/25


(1/2-)7/9-16-36/37-38-45-60-61 0.1% < C < 1% Xn; R20/21/22
22 006-007-00-5 acid cianhidric (săruri ale…) cu excepţia A # # T+; R26/27/28 T+; N
cianurilor complexe ca de ex.ferocianuri,
fericianuri şi oxicianuri mercurice
R32 26/27/28-32-50/53
N; R50-53 (1/2-)7-28-29-45-60-61
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

23 006-008-00-0 antu (ISO) 201-706-3 86-88-4 T+; R28 T+


Carc. Cat. 3; R40 28-40
(1/2-)25-36/37-45
24 006-009-00-6 izolan 204-318-2 119-38-0 T+; R27/28 T+
27/28
(1/2-)28-36/37/39-45
25 006-010-00-1 dimetan 204-525-8 122-15-6 T; R25 T
25
(1/2)36/37-45
26 006-011-00-7 carbaryl (ISO) ; 1-naftilmetilcarbamat 200-555-0 63-25-2 Carc. Cat. 3; R40 Xn; N
Xn; R22 22-40-50
N; R50 (2-)22-24-36/37-46-61
27 006-012-00-2 ziram 205-288-3 137-30-4 Muta. Cat. 3; R40 Xn
Xn; R22 22-36/37/38-40
Xi; R36/37/38 (2-)36/37
28 006-013-00-8 metam-sodium (ISO); metilditiocarbamat 205-293-0 137-42-8 Xn; R22 C; N
de sodiu
R31 22-31-34-43-50/53
C; R34 (1/2-)26-36/37/39-45-60-61
R43
N; R50-53
29 006-014-00-3 nabam (ISO); etilenbi(N,N´- ditiocarbamat) 205-547-0 142-59-6 Xn; R22 Xn; N
disodiu
Xi; R37 22-37-43-50/53
R43 (2-)8-24/25-46-60-61
N; R50-53
30 006-015-00-9 diuron (ISO) ; 3 -(3,4-diclorfenil -1,1- 206-354-4 330-54-1 Carc. Cat. 3; R40 Xn; N
dimetiluree
Muta. Cat. 3; R40 22-40-48/22-50/53
Xn; R22-48/22 (2-)13-22-23-37-46-60-61
N; R50-53
31 006-016-00-4 propoxur (ISO); N-metilcarbamat de 2- 204-043-8 114-26-1 T; R25 T; N
isopropiloxifenil; metilcarbamat de 2-
isopropoxifenil
N; R50-53 25-50/53
(1/2-)37-45-60-61
32 006-017-00-X aldicarb (ISO); 2-metil-2-(metiltio)propanal- 204-123-2 116-06-3 T+; R26/28 T+; N
O-(N-metilcarbamoil)oximă
T; R24 24-26/28-50/53
N; R50-53 (1/2-)22-36/37-45-60-61
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

33 006-018-00-5 aminocarb (ISO); 4-dimetilamino-3-tolil 217-990-7 2032-59-9 T; R24/25 T; N


metilcarbamat
N; R50-53 24/25-50/53
(1/2-)28-36/37-45-60-61
34 006-019-00-0 di-allate (ISO); S-(2,3-dicloralil)-N,N- 218-961-1 2303-16-4 Carc. Cat. 3; R40 Xn; N
diisopropiltiocarbamat
Xn; R22 22-40-50/53
N; R50-53 (2-)25-36/37-60-61
35 006-020-00-6 barban (ISO) ; 4 - clorbut-2-inil N-( 3 202-930-4 101-27-9 Xn; R22 Xn; N
-clorfenil)carbamat
R43 22-43-50/53
N; R50-53 (2-)24-36/37-60-61
36 006-021-00-1 linuron (ISO); 3 - ( 3,4-diclorfenil ) -1- 206-356-5 330-55-2 Carc. Cat. 3; R40 Xn; N
metoxi-1-metiluree
Xn; R22-48/22 22-40-48/22-50/53
N; R50-53 (2-)36/37-60-61
37 006-022-00-7 decarbofuran - 1563-67-3 T; R23/24/25 T
23/24/25
(1/2-)13-36/37-45
38 006-023-00-2 mercaptodimethur (ISO); metiocarb; 3,5- 217-991-2 2032-65-7 T; R25 T; N
dimetil-4-metiltiofenil N-metilcarbamat
N; R50-53 25-50/53
(1/2-)22-37-45-60-61
39 006-024-00-8 proxan-sodium (ISO); O- 205-443-5 140-93-2 Xn; R22 Xn; N
izopropilditiocarbamat de sodiu
Xi; R38 22-38-51/53
N; R51-53 (2-)13-61
40 006-025-00-3 aletrin [1]; (RS)-3-alil-2-metil-4- C 209-542-4 [1] 584-79-2 [1] Xn; R20/22 Xn; N
oxociclopent-2-enil (1RS,3RS;1RS,3SR)-
2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil-
1)ciclopropancarboxilat [1]; bioaletrin [1];
(RS)-3-alil-2-metil-4-oxociclopentenil-
2(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil-1-)
ciclopropancarboxilat

249-013-5 [2]28434-00-6 [2] N; R50-53 20/22-50/53


84030-86-4 [3] (2-)36-60-61
41 006-026-00-9 carbofuran (ISO); 2,3-dihidro-2,2- 216-353-0 1563-66-2 T+; R26/28 T+; N
dimetilbenzofuranil-7-N-metilcarbamat
N; R50-53 26/28-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

42 006-028-00-X dinobuton (ISO); 2-(1-metilpropil)-4,6- 213-546-1 973-21-7 T; R25 T; N


dinitrofenil izopropil carbonat
N; R50-53 25-50/53
(1/2-)37-45-60-61
43 006-029-00-5 dioxacarb (ISO); 2-(1,3-dioxolanil-2)fenil N- 230-253-4 6988-21-2 T; R25 T; N
metilcarbamat
N; R51-53 25-51/53
(1/2-)37-45-61
44 006-030-00-0 EPTC (ISO) 212-073-8 759-94-4 Xn; R22 Xn
22
(2-)23
45 006-031-00-6 formetanat 244-879-0 22259-30-9 T+; R26/28 T+; N
R43 26/28-43-50/53
N; R50-53 (1/2-)24-28-37/39-45-60-61
46 006-032-00-1 monolinuron 217-129-5 1746-81-2 Xn; R22 Xn
22
(2-)22
47 006-033-00-7 metoxuron (ISO); 3-(3-clor-4-metoxifenil)- 243-433-2 19937-59-8 N; R50-53 N
1,1-dimetiluree
50/53
60-61
48 006-034-00-2 pebulate (ISO); N-butil-N-etil-S- 214-215-4 1114-71-2 Xn; R22 Xn; N
propiltiocarbamat
N; R51-53 22-51/53
(2-)23-61
49 006-035-00-8 pirimicarb (ISO); 5,6-dimetil-2- 245-430-1 23103-98-2 T; R25 T; N
dimetilamino-pirimidinin-4-il N,N-
dimetilcarbamat
N; R50-53 25-50/53
(1/2-)22-37-45-60-61
50 006-036-00-3 benztiazuron 217-685-9 1929-88-0 Xn; R22 Xn
22
(2-)24/25
51 006-037-00-9 promecarb (ISO); 3-isopropil-5-metilfenil N- 220-113-0 2631-37-0 T; R25 T; N
metilcarbamat
N; R50-53 25-50/53
(1/2-)24-37-45-60-61
52 006-038-00-4 sulfallate (ISO); 2-cloralil N,N- E 202-388-9 95-06-7 Carc. Cat. 2; R45 T; N
dimetilditiocarbamat
Xn; R22 45-22-50/53
N; R50-53 53-45-60-61
53 006-039-00-X tri-allate (ISO); S-2,3,3-tricloralil 218-962-7 2303-17-5 Xn; R22-48/22 Xn; N
diizopropiltiocarbamat
R43 22-43-48/22-50/53
N; R50-53 (2-)24-37-60-61
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

54 006-040-00-5 monometilan - 2532-43-6 T; R23/24/25 T


23/24/25
(1/2-)13-45
55 006-041-00-0 clorură de dimetilcarbamoil E 201-208-6 79-44-7 Carc. Cat. 2; R45 T
T; R23 45-22-23-36/37/38
Xn; R22 53-45
Xi; R36/37/38
56 006-042-00-6 monuron (ISO); 3-(4-clorfenil)-1,1- 205-766-1 150-68-5 Carc. Cat. 3; R40 Xn; N
dimetiluree
Xn; R22 22-40-50/53
N; R50-53 (2-)36/37-60-61
57 006-043-00-1 monuron-TCA; 3-(4-clorfenil)-1,1- - 140-41-0 Xi; R36/38 Xn; N
dimetiluroniu tricloracetat
Carc. Cat. 3; R40 36/38-40-50/53
N; R50-53 (2-)36/37-60-61
58 006-044-00-7 izoproturon; 3-(4-izopropilfenil)-1,1- 251-835-4 34123-59-6 Carc. Cat. 3; R40 Xn; N
dimetiluree
Xn; R22 22-40-50/53
N; R50-53 (2-)36/37-60-61
59 006-045-00-2 methomyl (ISO); 1-(metiltio)etilidenamino 240-815-0 16752-77-5 T+; R28 T+; N
N-metilcarbamat
N; R50-53 28-50/53
(1/2-)22-36/37-45-60-61
60 006-046-00-8 bendiocarb (ISO); N-metilcarbamat de 2,2- 245-216-8 22781-23-3 T; R23/25 T; N
dimetil-1,3-benzodioxolil-4
Xn; R21 21-23/25-50/53
N; R50-53 (1/2-)22-36/37-45-60-61
61 006-047-00-3 bufencarb (ISO); amestec de 3-(1- - 8065-36-9 T; R24/25 T; N
metilbutil)fenil N-metilcarbamat şi 3-(1-
etilpropil)fenil N-metilcarbamat
N; R50-53 24/25-50/53
(1/2-)28-36/37-45-60-61
62 006-048-00-9 ethiofencarb (ISO); N-metilcarbamat de 2- 249-981-9 29973-13-5 Xn; R22 Xn; N
(etiltiometil)fenil
N; R50-53 22-50/53
(2-)60-61
63 006-049-00-4 dixantogen 207-944-4 502-55-6 Xn; R22 Xn
22
(2-)24
64 006-050-00-X fenuron-TCA; tricloracetat de 1,1-dimetil-3- - 4482-55-7 Xi; R38 Xi; N
feniluroniu
N; R50-53 38-50/53
(2-)60-61
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

65 006-051-00-5 ferbam (ISO); tri(dimetildtiocarbamat)de 238-484-2 14484-64-1 Xi; R36/37/38 Xi; N


fier
N; R50-53 36/37/38-50/53
(2-)60-61
66 006-052-00-0 clorhidrat de formetanat ; 3-(N,N- 245-656-0 23422-53-9 T+; R26/28 T+; N
dimetilaminometilenamino)fenil N-
metilcarbamat
R43 26/28-43-50/53
N; R50-53 (1/2-)24-28-37/39-45-60-61
67 006-053-00-6 isoprocarb (ISO); 2-izopropilfenil N- 220-114-6 2631-40-5 Xn; R22 Xn; N
metilcarbamat
N; R50-53 22-50/53
(2-)60-61
68 006-054-00-1 mexacarbate (ISO); 3,5-dimetil-4- 206-249-3 315-18-4 T+; R28 T+; N
dimetilaminofenil N-metilcarbamat
Xn; R21 21-28-50/53
N; R50-53 (1/2-)36/37-45-60-61
69 006-055-00-7 xylylcarb (ISO); 3,4-dimetilfenil N- 219-364-9 2425-10-7 Xn; R22 Xn; N
metilcarbamat; 3,4-xilil metilcarbamat;
MPMC

N; R50-53 22-50/53
(2-)60-61
70 006-056-00-2 metolcarb (ISO); m-tolil metilcarbamat; 214-446-0 1129-41-5 Xn; R22 Xn; N
MTMC
N; R51-53 22-51/53
(2-)61
71 006-057-00-8 nitrapyrin (ISO); 2-clor-6-triclormetilpiridină 217-682-2 1929-82-4 Xn; R22 Xn; N

N; R51-53 22-51/53
(2-)24-61
72 006-058-00-3 noruron - 2163-79-3 Xn; R22 Xn
22
(2)
73 006-059-00-9 N',N'- 245-445-3 23135-22-0 T+; R26/28 T+; N
dimetilcarbomoil(metiltio)metilenamino N-
metilcarbamat; oxamil
Xn; R21 21-26/28-51/53
N; R51-53 (1/2-)36/37-45-61
74 006-060-00-4 oxycarboxin (ISO); 2,3-dihidro-6-metil-5- 226-066-2 5259-88-1 Xn; R22 Xn
(N-fenilcarbamoil)-1,4-oxitiin 4,4-dioxid
R52-53 22-52/53
(2-)61
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

75 006-061-00-X clorhidrat de S-etil N- 243-193-9 19622-19-6 Xn; R22 Xn; N


(dimetilaminopropil)tiocarbamat; clorhidrat
de protiocarb
N; R51-53 22-51/53
(2-)61
76 006-062-00-5 SWEP - 1918-18-9 Xn; R22 Xn
22
(2)
77 006-063-00-0 S-4-clorbenzil dietiltiocarbamat; tiobencarb 248-924-5 28249-77-6 Xn; R22 Xn; N

N; R50-53 22-50/53
(2-)60-61
78 006-064-00-6 3,3-dimetil-1-(metiltio)butanon-O-(N- 254-346-4 39196-18-4 T+; R27/28 T+; N
metilcarbamoil)oxima; tiofanox

N; R50-53 27/28-50/53
(1/2-)27-36/37-45-60-61
79 006-065-00-1 3-clor-6-cian-biciclo(2,2,1)heptanonă-2 O- - 15271-41-7 T+; R28 T+; N
(N-metilcarbamoil)oxima; 3-clor-6-cian-
biciclo(2,2,1)heptanonă-2-O(N-
metilcarbamoil)oximă; triamidă

T; R24 24-28-51/53
N; R51-53 (1/2-)28-36/37-45-61
80 006-066-00-7 S-propil dipropiltiocarbamat; vernolat 217-681-7 1929-77-7 Xn; R22 Xn; N

N; R51-53 22-51/53
(2-)61
81 006-067-00-2 3,5-xilil metilcarbamat - 2655-14-3 Xn; R22 Xn
22
(2)
82 006-068-00-8 diazometan 206-382-7 334-88-3 Carc. Cat. 2; R45 T
45
53-45
83 006-069-00-3 thiophanate-methyl (ISO); 1,2-di-(3- 245-740-7 23564-05-8 Muta. Cat. 3; R40 Xn; N
metoxicarbonil-2-tioureido)benzen

N; R50-53 40-50/53
(2-)36/37-60-61
84 006-070-00-9 furmecyclox; N-ciclohexil-N-metoxi-2,5- 262-302-0 60568-05-0 Carc. Cat. 3; R40 Xn; N
dimetil-3-furamidă
N; R50-53 40-50/53
(2-)36/37-60-61
85 006-071-00-4 metil carbonat de ciclooct-4-en-1-il 401-620-8 87731-18-8 R43 Xi
43
(2-)24-37
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

86 006-072-00-X S-benzil N,N-dipropiltiocarbamat 401-730-6 52888-80-9 Xn; R22-48/22 Xn; N


N; R51-53 22-48/22-51/53
(2-)37-61
87 006-073-00-5 3-(dimetilamino)propiluree 401-950-2 31506-43-1 Xi; R41 Xi
41
(2-)26-39
88 006-074-00-0 isocianat de 2-(3-(propen-2-il)fenil)-2-il 402-440-2 2094-99-7 T+; R26 T+; N
C; R34 26-34-42/43-48/20-50/53
Xn; R48/20 (1/2-)7-15-28-36/37/39-38-45-60-
61
R42/43
N; R50-53
89 006-076-00-1 mancozeb - 8018-01-7 Xi; R37 Xi
R43 37-43
(2-)8-24/25-46
90 006-077-00-7 maneb 235-654-8 12427-38-2 Xi; R37 Xi
R43 37-43
(2-)8-24/25-46
91 006-078-00-2 zineb 235-180-1 12122-67-7 Xi; R37 Xi
R43 37-43
(2-)8-24/25-46
92 006-079-00-8 disulfiram; tetraetiltiuramdisulfura 202-607-8 97-77-8 Xn; R22-48/22 Xn; N
R43 22-43-48/22-50/53
N; R50-53 (2-)24-37-60-61
93 006-080-00-3 monosulfură de tetrametiltiuram 202-605-7 97-74-5 Xn; R22 Xn; N
R43 22-43-51/53
N; R51-53 (2-)24-26-37-61
94 006-081-00-9 bi(dibutilditiocarbamat)de zinc 205-232-8 136-23-2 Xi; R36/37/38 Xi; N
R43 36/37/38-43-50/53
N; R50-53 (2-)24-37-60-61
95 006-082-00-4 bi(dietilditiocarbamat)de zinc 238-270-9 14324-55-1 Xn; R22 Xn; N
Xi; R36/37/38 22-36/37/38-43-50/53
R43 (2-)24-37-60-61
N; R50-53
96 006-083-00-X butocarboxim; 3-(metiltio)-2-butanon O- 252-139-3 34681-10-2 R10 T; N
[(metilamino)carbonil]oxima

T; R23/24/25 10-23/24/25-36-50/53
Xi; R36 (1/2-)36/37-45-60-61
N; R50-53
97 006-084-00-5 2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuril 259-565-9 55285-14-8 T; R23/25 T; N
[(dibutilamino)tio]metilcarbamat;
carbosulfan
R43 23/25-43-50/53
N; R50-53 (1/2)24-37-38-45-60-61
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

98 006-085-00-0 2-butilfenil metilcarbamat; fenobucarb 223-188-8 3766-81-2 Xn; R22 Xn; N


N; R50-53 22-50/53
(2-)60-61
99 006-086-00-6 etil [(2-(4-fenoxifenoxi)etil]carbamat; 276-696-7 72490-01-8 N; R50-53 N
fenoxicarb
50/53
60-61
100 006-087-00-1 2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuril 2,4- 265-974-3 65907-30-4 T+; R26 T+; N
dimethil-6-oxa-5-oxo-3-tia-2,4-
diazadecanoat; furatiocarb

T; R25 25-26-36/38-43-48/22-50/53
Xn; R48/22 (1/2-)28-36/37-38-45-60-61
Xi; R36/38
R43
N; R50-53
101 006-088-00-7 benfuracarb (ISO); etil N-[2,3-dihidro-2,2- - 82560-54-1 T; R23/25 T; N
dimetilbenzofuran-7-
iloxicarbonil(metil)aminotio]-N-izopropil-b-
alaninat

N; R50-53 23/25-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61

102 006-089-00-2 clor dioxid 233-162-8 10049-04-4 O; R8 O; T+; N C > 5% T+; N; R26-34-50
R6 6-8-26-34-50 1% < C < 5% T+; N; R26-36/37/38-50
T+; R26 (1/2-)23-26-28-36/37/39-38-45-61 0.5% < C < 1% T; N; R23-36/37/38-50

C; R34 0.2% < C < 0.5% T; N; R23-50


N; R50 0.02% < C < 0.2% Xn; N; R20-50
103 006-089-01-X clor dioxid….% B 233-162-8 10049-04-4 T; R25 T; N C > 25% T; N; R25-34-50
C; R34 25-34-50 10% < C < 25% C; N; R22-34-50
N; R50 (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61 3% < C < 10% Xn; N; R22-36/37/38-50
0 0.3% < C < 3% Xi; R36
104 006-090-00-8 fenilcarbamat de 2-(3-iodoprop-2-in-1- 408-010-0 88558-41-2 Xn; R20 Xn
iloxi)etil
Xi; R41 20-41-52/53
R52-53 (2-)22-26-39-61
0
105 007-001-00-5 amoniac anhidru 231-635-3 7664-41-7 R10 T; N C > 5% T; R23-34
T; R23 10-23-34-50 0.5% < C < 5% Xn: R20-36/37/38
C; R34 (1/2-)9-16-26-36/37/39-45-61
N; R50
106 007-001-01-2 amoniac….% B 215-647-6 1336-21-6 C; R34 C; N C > 25% C; N; R34-50
N; R50 34-50 10% < C < 25% C; R34
0 (1/2-)26-36/37/39-45-61 5% < C < 10% Xi; R36/37/38
0
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

107 007-002-00-0 dioxid de azot(1), tetraoxid de diazot(2) 233-272-6 [1]10102-44-0 [1] T+; R26 T+ C > 10% T+; R26-34

234-126-4 [2]10544-72-6 [2] C; R34 26-34 5% < C < 10% T; R23-34


0 (1/2-)9-26-28-36/37/39-45 1% < C < 5% T; R23-36/37/38
0 0.5% < C < 1% Xn; R20-36/37/38
0.1% < C < 0.5% Xn; R20
108 007-003-00-6 clorură de clormecuat 213-666-4 999-81-5 Xn; R21/22 Xn
21/22
(2-)36/37
109 007-004-00-1 acid azotic…% B 231-714-2 7697-37-2 O; R8 O; C C > 20% C; R35
C; R35 8-35 5% < C < 20% C; R34
0 (1/2-)23-26-36-45
0
110 007-006-00-2 azotit de etil 203-722-6 109-95-5 E; R2 E; Xn
Xn; R20/21/22 2-20/21/22
0 (2)
111 007-007-00-8 azotat de etil 210-903-3 625-58-1 E; R2 E
2
(2-)23-24/25
112 007-008-00-3 hidrazină E 206-114-9 302-01-2 R10 T; N C > 25% T; R45-23/24/25-34-43
Carc. Cat. 2; R45 45-10-23/24/25-34-43-50/53 10% < C < 25% T; R45-20/21/22-34-43
T; R23/24/25 53-45-60-61 3% < C < 10% T; R45-20/21/22-36/38-43
C; R34 1% < C < 3% T; R45-43
R43 0.1% < C < 1% T; R45
N; R50-53
113 007-009-00-9 azotit de diciclohexilamoniu 221-515-9 3129-91-7 Xn; R20/22 Xn C > 10% Xn; R20/22
20/22
(2-)15-41
114 007-010-00-4 azotit de sodiu 231-555-9 7632-00-0 O; R8 O; T; N C > 5% T; R25
T; R25 8-25-50 1% < C < 5% Xn; R22
N; R50 (1/2-)45-61
0
115 007-011-00-X azotit de potasiu 231-832-4 7758-09-0 O; R8 O; T; N C > 5% T; R25
T; R25 8-25-50 1% < C < 5% Xn; R22
N; R50 (1/2-)45-61
0
116 007-012-00-5 N,N-dimetilhidrazină; 1,1-dimetilhidrazină E 200-316-0 57-14-7 F; R11 F; T; N
Carc. Cat. 2; R45 45-11-23/25-34-51/53
T; R23/25 53-45-61
C; R34
N; R51-53
117 007-013-00-0 N,N'-dimetilhidrazină; 1,1-dimetilhidrazină E - 540-73-8 Carc. Cat. 2; R45 T; N C > 25% T; R45-23/24/25

T; R23/24/25 45-23/24/25-51/53 3% < C < 25% T; R45-20/21/22


N; R51-53 53-45-61 0.01% < C < 3% T; R45
0
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

118 007-014-00-6 săruri de hidrazină A; E # # Carc. Cat. 2; R45 T; N


T; R23/24/25 45-23/24/25-43-50/53
R43 53-45-60-61
N; R50-53
119 007-015-00-1 O-etilhidroxilamină 402-030-3 624-86-2 F; R11 F; T; N
T; R23/24/25 11-23/24/25-36-43-48/20-50
Xn; R48/20 (1/2-)16-26-36/37/39-38-45-61
Xi; R36
R43
N; R50
120 007-016-00-7 azotit de butil 208-862-1 544-16-1 F; R11 F; T
T; R23/25 11-23/25
0 (1/2-)16-24-45
0
121 007-017-00-2 azotit de izobutil 208-819-7 542-56-3 F; R11 F; Xn
Xn; R20/22 11-20/22
0 (2-)16-24-46
0
122 007-018-00-8 azotit secundar de butil 213-104-8 924-43-6 F; R11 F; Xn
Xn; R20/22 11-20/22
0 (2-)16-24-46
0
123 007-019-00-3 azotit de terţ butil 208-757-0 540-80-7 F; R11 F; Xn
Xn; R20/22 11-20/22
0 (2-)16-24-46
0
124 007-020-00-9 azotit de pentil [1]; "azotit de amil", 207-332-7 463-04-7 F; R11 F; Xn
amestec de izomeri [2]
Xn; R20/22 11-20/22
0 (2-)16-24-46
203-770-8 110-46-3 0
125 007-021-00-4 hidrazobenzen; 1,2-difenilhidrazină E 204-563-5 122-66-7 Carc. Cat. 2; R45 T; N
Xn; R22 45-22-50/53
N; R50-53 53-45-60-61
0
126 007-022-00-X bi(3-carboxi-4-hidroxibenzensulfonat de E 405-030-1 - Carc. Cat. 2; R45 T
hidrazină)
Xn; R22 45-22-34-43-52/53
C; R34 53-45-61
R43
R52-53
127 007-023-00-5 3,5-bi(3-(2,4-di-terţ-pentilfenoxi) 405-510-0 - Xi; R38 Xi
propilcarbamoil)benzen sodiu
R43 38-43
0 (2-)24-37
0
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

128 007-024-00-0 clorură de 2-(deciltio)etilamoniu 405-640-8 - Xn; R48/22 Xn; N


Xi; R38-41 38-41-48/22-50/53
N; R50-53 (2-)26-36/37/39-60-61
129 008-001-00-8 oxigen 231-956-9 7782-44-7 O; R8 O
8
(2-)17
130 008-003-00-9 apa oxigenată soluţie ... % B 231-765-0 7722-84-1 O; R8 O; C C > 20% C; R34
C; R34 8-34 5% < C < 20% Xi; R36/38
0 (1/2-)3-28-36/39-45
0
131 009-001-00-0 fluor 231-954-8 7782-41-4 R7 T+; C
T+; R26 7-26-35
C; R35 (1/2-)9-26-36/37/39-45
0
132 009-002-00-6 acid fluorhidric 231-634-8 7664-39-3 T+; R26/27/28 T+; C
C; R35 26/27/28-35
0 (1/2-)7/9-26-36/37/39-45
0
133 009-003-00-1 acid fluorhidric... % B 231-634-8 7664-39-3 T+; R26/27/28 T+; C C > 7% T+; C; R26/27/28-35

C; R35 26/27/28-35 1% < C < 7% T; R23/24/25-34


0 (1/2-)7/9-26-36/37-45 0.1% < C < 1% Xn; R20/21/22-36/37/38
0
134 009-004-00-7 fluorură de sodiu 231-667-8 7681-49-4 T; R25 T
Xi; R36/38 25-32-36/38
R32 (1/2-)22-36-45
0
135 009-005-00-2 fluorură de potasiu 232-151-5 7789-23-3 T; R23/24/25 T
23/24/25
(1/2-)26-45
136 009-006-00-8 fluorură de amoniu 235-185-9 12125-01-8 T; R23/24/25 T
23/24/25
(1/2-)26-45
137 009-007-00-3 difluorură disodică; difluor sodiu hidrogen 215-608-3 1333-83-1 T; R25 T; C C > 10% T; C; R25-34

C; R34 25-34 1% < C < 10% C; R22-34


0 (1/2-)22-26-37-45 0.1% < C < 1% Xi; R36/38
0
138 009-008-00-9 difluorură dipotasică 232-156-2 7789-29-9 T; R25 T; C C > 10% T; C; R25-34
C; R34 25-34 1% < C < 10% C; R22-34
0 (1/2-)22-26-37-45 0.1% < C < 1% Xi; R36/38
0
139 009-009-00-4 difluorură de diamoniu 215-676-4 1341-49-7 T; R25 T; C C > 10% T; C; R25-34
C; R34 25-34 1% < C < 10% C; R22-34
0 (1/2-)22-26-37-45 0.1% < C < 1% Xi; R36/38
0
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

140 009-010-00-X acid fluoroboric ... % B 240-898-3 16872-11-0 C; R34 C C > 25% C; R34
34 10% < C < 25% Xi; R36/38
(1/2-)26-27-45
141 009-011-00-5 acid fluorosilicic ...% B 241-034-8 16961-83-4 C; R34 C C > 10% C; R34
34 5% < C < 10% Xi; R36/38
(1/2-)26-27-45
142 009-012-00-0 fluorosilicaţi de sodiu [1] potasiu [2] amoniu A 240-934-8 16893-85-9 T; R23/24/25 T C > 10% T; R23/24/25
[3]
240-896-2 16871-90-2 23/24/25 1% < C < 10% Xn; R20/21/22
240-968-3 16919-19-0 (1/2-)26-45
143 009-013-00-6 fluorosilicaţi A # # Xn; R22 Xn C > 10% Xn; R22
22
(2-)13-24/25
144 009-014-00-1 hexafluorsilicat de plumb E 247-278-1 25808-74-6 Repr. Cat. 1; R61 T
Repr. Cat. 3; R62 61-62-20/22-33
Xn; R20/22 53-45
R33
145 009-015-00-7 difluorură de sulfuril 220-281-5 2699-79-8 T; R23/25 T
Xi; R36/37/38 23/25-36/37/38
0 (1/2-)23-37/39-45
0
146 009-016-00-2 hexafluoroaluminat de trisodiu; criolit C 237-410-6[1] 13775-53-6[1] T; R48/23/25 T; N
239-148-8[2] 15096-52-3[2] Xn; R20/22 20/22-48/23/25-51/53
N; R51-53 (1/2-)22-37-45-61
0
147 009-017-00-8 potasiu mu-fluoro-bi(trietilaluminiu) 400-040-2 12091-08-6 F; R11-14/15 F; C
C; R35 11-14/15-20-35
Xn; R20 (1/2-)16-30-36/39-43-45
0
148 009-018-00-3 hexafluorosilicat de magneziu 241-022-2 16949-65-8 T; R25 T C > 10% T; R25
25 1% < C < 10% Xn; R22
(1/2-)24/25-45
149 011-001-00-0 sodiu 231-132-9 7440-23-5 F; R14/15 F; C
C; R34 14/15-34
0 (1/2-)5*-8-43-45
0
150 011-002-00-6 hidroxid de sodiu 215-185-5 1310-73-2 C; R35 C C > 5% C; R35
35 2% < C < 5% C; R34
(1/2-)26-37/39-45 0.5% < C < 2% Xi; R36/38
151 011-003-00-1 peroxid de sodiu 215-209-4 1313-60-6 O; R8 O; C
C; R35 8-35
0 (1/2-)8-27-39-45
0
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

152 011-004-00-7 azidă de sodiu 247-852-1 26628-22-8 T+; R28 T+; N


R32 28-32-50/53
N; R50-53 (1/2-)28-45-60-61
0
153 011-005-00-2 carbonat de sodiu 207-838-8 497-19-8 Xi; R36 Xi
36
(2-)22-26
154 011-006-00-8 cianat de sodiu 213-030-6 917-61-3 Xn; R22 Xn
R52-53 22-52/53
0 (2-)24/25-61
0
155 012-001-00-3 Magneziu pudră (piroforic) 231-104-6 7439-95-4 F; R15-17 F
15-17
(2-)7/8-43
156 012-002-00-9 Magneziu, pudră sau şpan, stabilizat 231-104-6 - F; R11-15 F
11-15
(2-)7/8-43
157 012-003-00-4 alkili magneziu A # # R14 F; C
F; R17 14-17-34
C; R34 (1/2-)16-43-45
0
158 013-001-00-6 Aluminiu pudră (piroforic) 231-072-3 7429-90-5 F; R15-17 F
15-17
(2-)7/8-43
159 013-002-00-1 Aluminiu pudră (stabilizat) 231-072-3 - F; R15 0
R10 10-15
0 (2-)7/8-43
0
160 013-003-00-7 cloură de aluminiu, anhidră 231-208-1 7446-70-0 C; R34 C
34
(1/2)-7/8-28-45
161 013-004-00-2 alkili aluminiu A # # R14 F; C
F; R17 14-17-34
C; R34 (1/2-)16-43-45
0
162 013-005-00-8 dietil(etildimetilsilanolat)aluminiu 401-160-8 55426-95-4 F; R14/15-17 F; C
C; R35 14/15-17-35
0 (1/2-)6-16-30-36/39-43-45
0
163 013-006-00-3 1-metoxi(etil-3-oxobutanoat-O`1,O`3)(2- 402-370-2 - R10 Xi
dimetilaminoetanolat)
Xi; R41 10-41
0 (2-)26-39
0
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

164 013-007-00-9 poli(oxo(2-butoxietil-3-oxobutanoat- 403-430-0 - Xi; R41 Xi


O'1,O'3)aluminiu)
41
(2-)26-39
165 014-001-00-9 triclorsilan 233-042-5 10025-78-2 F+; R12 F+; C C > 10% C; R20/22-35
R14 12-14-17-20/22-29-35 5% < C < 10% C; R34
F; R17 (2-)7/9-16-26-36/37/39-43-45 1% < C < 5% Xi; R36/37/38
Xn; R20/22
R29
C; R35
166 014-002-00-4 tetraclorură de silicon 233-054-0 10026-04-7 R14 Xi
Xi; R36/37/38 14-36/37/38
0 (2-)7/8-26
0
167 014-003-00-X Dimetildiclorsilan 200-901-0 75-78-5 F; R11 F; Xi
Xi; R36/37/38 11-36/37/38
0 (2)
0
168 014-004-00-5 Triclor(metil)silan 200-902-6 75-79-6 R14 F; Xi C > 1% Xi; R36/37/38
F; R11 11-14-36/37/38
Xi; R36/37/38 (2-)26-39
0
169 014-005-00-0 silicat de tetraetil 201-083-8 78-10-4 R10 Xn
Xn; R20 10-20-36/37
Xi; R36/37 (2)
0
170 014-006-00-6 bi(4-fluorfenil)-metil-(1,2,4-triazolil-4- 401-380-4 - Xi; R36 Xi; N
metil)silan hidroch.
N; R51-53 36-51/53
0 (2-)26-61
0
171 014-007-00-1 trietoxiizobutilsilan 402-810-3 17980-47-1 Xi; R38 Xi
38
(2-)24
172 014-008-00-7 (clormetil)bi(4-fluorfenil)metilsilan 401-200-4 85491-26-5 N; R51-53 N
51/53
61
173 014-009-00-2 izobutilizopropildimetoxisilan 402-580-4 111439-76-0 R10 Xn
Xn; R20 10-20-38
Xi; R38 (2-)25-26-36/37
0
174 014-010-00-8 metasilicat disodic 229-912-9 6834-92-0 C; R34 C
Xi; R37 34-37
0 (1/2-)13-24/25-36/37/39-45
0
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

175 014-011-00-3 ciclohexildimetoximetilsilan 402-140-1 17865-32-6 Xi; R38 Xi; N


N; R51-53 38-51/53
0 (2-)24-61
0
176 014-012-00-9 bi(3-(trimetoxisilil)propil)amină 403-480-3 - Xi; R41 Xi; N
N; R51-53 41-51/53
0 (2-)24-26-39-61
0
177 014-013-00-4 alfa-hidroxipoli(metil-(3-(2,2,6,6- 404-920-7 - Xn; R21/22 C; N
tetrametilpiperidiniloxi-4)propil)siloxan)
C; R34 21/22-34-51/53
N; R51-53 (1/2-)26-36/37/39-45-61
0
178 014-014-00-X 6-(2-chloretil)-6-(2-metoxietoxi)-2,5,7,10- E 253-704-7 37894-46-5 Repr. Cat. 2; R61 T
tetraoxa-6-silaundecan; etacelazil
Xn; R22-48/22 61-22-48/22
0 53-45
0
179 014-015-00-5 alfa-trimetilsilanil-omega 406-420-4 - R53 0
trimetilsiloxipoli(oxi(metil-3-(2-(2
metoxipropoxi)propoxi)propilsilandiil)-co-
oxi(dimetilsilan))

53
61
180 014-016-00-0 Amestec de : 1,3-dihex-5-en-1-il-1,1,3,3- 406-490-6 - N; R51-53 N
tetrametildisiloxan; 1,3-dihex-n-en-1-il-
1,1,3,3-tetrametildisiloxan
51/53
61
181 015-001-00-1 fosfor alb 231-768-7 12185-10-3 F; R17 F; T+; C; N
T+; R26/28 17-26/28-35-50
C; R35 (1/2-)5-26-38-45-61
N; R50
182 015-002-00-7 fosfor roşu 231-768-7 7723-14-0 F; R11 F; N
R16 11-16-50
N; R50 (2-)7-43-61
0
183 015-003-00-2 fosfură de calciu 215-142-0 1305-99-3 F; R15/29 F; T+
T+; R28 15/29-28
0 (1/2-)22-43-45
0
184 015-004-00-8 fosfură de aluminiu 244-088-0 20859-73-8 F; R15/29 F; T+
T+; R28 15/29-28-32
R32 (1/2-)3/9/14-30-36/37-45
0
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

185 015-005-00-3 fosfură de magneziu 235-023-7 12057-74-8 F; R15/29 F; T+


T+; R28 15/29-28
0 (1/2-)22-43-45
0
186 015-006-00-9 trizinc difosfură 215-244-5 1314-84-7 F; R15/29 F; T+
T+; R28 15/29-28-32
R32 (1/2-)3/9/14-30-36/37-45
0
187 015-007-00-4 triclorură de fosfor 231-749-3 7719-12-2 R14 T+; C
R29 14-26/28-35-48/20
T+; R26/28 (1/2-)7/8-26-36/37/39-45
Xn; R48/20
C; R35
188 015-008-00-X pentaclorură de fosfor 233-060-3 10026-13-8 R14 T+
R29 14-22-26-34-48/20
T+; R26 (1/2-)7/8-26-36/37/39-45
Xn; R22-48/20
C; R34
189 015-009-00-5 triclorură de fosforil 233-046-7 10025-87-3 R14 T+; C
R29 14-22-26-35-48/23
T+; R26 (1/2-)7/8-26-36/37/39-45
T; R48/23
Xn; R22
C; R35
190 015-010-00-0 pentoxid de fosfor 215-236-1 1314-56-3 C; R35 C
35
(1/2-)22-26-45
191 015-011-00-6 acid fosforic... % B 231-633-2 7664-38-2 C; R34 C C > 25% C; R34
34 10% < C < 25% Xi; R36/38
(1/2-)26-45
192 015-012-00-1 trisulfură tetrafosforică ;sesquisulfură de 215-245-0 1314-85-8 F; R11 F; Xn; N
fosfor
Xn; R22 11-22-50
N; R50 (2-)7-16-24/25-61
0
193 015-013-00-7 trietilfosfat 201-114-5 78-40-0 Xn; R22 Xn
22
(2-)25
194 015-014-00-2 tributilfosfat 204-800-2 126-73-8 Xn; R22 Xn
22
(2-)25
195 015-015-00-8 tricrezil fosfat; tritolil fosfat; o-o-o, o-o-m, o- C 201-103-5 78-30-8 T; R39/23/24/25 T; N C > 1% T; R39/23/24/25
o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p
N; R51-53 39/23/24/25-51/53 0.2% < C < 1% Xn; R40/20/21/22
0 (1/2-)20/21-28-45-61
0
196 015-016-00-3 tricrezil fosfat; m-m-m, m-m-p, m-p-p, p-p-p C 201-105-6 78-32-0 Xn; R21/22 Xn; N C > 5% Xn; R21/22

N; R51-53 21/22-51/53
0 (2-)28-61
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

0
197 015-019-00-X diclorvos 200-547-7 62-73-7 T; R24/25 T
24/25
(1/2-)23-36/37-45
198 015-020-00-5 mevinfos 232-095-1 7786-34-7 T+; R27/28 T+
27/28
(1/2-)23-28-36/37-45
199 015-021-00-0 triclorfon 200-149-3 52-68-6 Xn; R22 Xn
R43 22-43
0 (2-)24-37
0
200 015-022-00-6 fosfamidon; 2-clor-2-dietilcarbamoil-1- 236-116-5 13171-21-6 T+; R28 T+; N
metilvinil dimetil fosfat
T; R24 24-28-40-50/53
Muta. Cat. 3; R40 (1/2-)23-36/37-45-60-61
N; R50-53
201 015-023-00-1 pirazoxon - 108-34-9 T+; R26/27/28 T+
26/27/28
(1/2-)13-28-45
202 015-024-00-7 triamifos - 1031-47-6 T+; R27/28 T+
27/28
(1/2-)22-28-36/37-45
203 015-025-00-2 TEPP (ISO); tetraetil pirofosfat 203-495-3 107-49-3 T+; R27/28 T+; N
N; R50 27/28-50
0 (1/2-)36/37/39-38-45-61
0
204 015-026-00-8 schradan 205-801-0 152-16-9 T+; R27/28 T+
27/28
(1/2-)36/37-38-45
205 015-027-00-3 sulfotep 222-995-2 3689-24-5 T+; R27/28 T+
27/28
(1/2-)23-28-36/37-45
206 015-028-00-9 demeton-O (ISO) 206-053-8 298-03-3 T+;R27/28 T+; N
N; R50 27/28-50
0 (1/2-)28-36/37-45-60-61
207 015-029-00-4 demeton-S 204-801-8 126-75-0 T+; R27/28 T+
27/28
(1/2)-28-36/37-45
208 015-030-00-X demeton-O-metil 212-758-1 867-27-6 T T+
R25 25
(1/2)-24-36/37-45
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

209 015-031-00-5 demeton-S-metil (ISO); S-2-etiltioetil 213-052-6 919-86-8 T; R24/25 T; N


dimetil fosforotioat

N; R51-53 24/25-51/53
0 (1/2-)28-36/37-45-61
0
210 015-032-00-0 protoat 218-893-2 2275-18-5 T+; R27/28 T+
27/28
(1/2-)28-36/37-45
211 015-033-00-6 forat 206-052-2 298-02-2 T+; R27/28 T+
27/28
(1/2-)28-36/37-45
212 015-034-00-1 parathion 200-271-7 56-38-2 T+; R27/28 T+; N
N; R50-53 27/28-50/53
0 (1/2-)28-36/37-45-60-61
0
213 015-035-00-7 metil-parathion 206-050-1 298-00-0 T+; R28 T+
T; R24 24-28
0 (1/2-)28-36/37-45
0
214 015-037-00-8 fencapton; S-(2,5-diclorfeniltiometil) OO- 218-892-7 2275-14-1 T; R23/24/25 T; N
dietil fosforoditioat
N; R50-53 23/24/25-50/53
0 (1/2-)13-45-60-61
0
215 015-038-00-3 cumafos 200-285-3 56-72-4 T+; R28 T+; N
Xn; R21 21-28-50/53
N; R50-53 (1/2-)28-36/37-45-60-61
0
216 015-039-00-9 azinphos-methyl (ISO); O,O-dimetil 4- 201-676-1 86-50-0 T+; R26/28 T+; N
oxobenzotriazin-3-il-metil fosforoditioat
T; R24 24-26/28-43-50/53
R43 (1/2-)28-36/37-45-60-61
N; R50-53
217 015-040-00-4 diazinon 206-373-8 333-41-5 Xn; R22 Xn; N
N; R50-53 22-50/53
0 (2-)24/25-60-61
0
218 015-041-00-X malathion 204-497-7 121-75-5 Xn; R22 Xn
22
(2-)24
219 015-042-00-5 chlorthion 207-902-5 500-28-7 Xn; R20/21/22 Xn
20/21/22
(2-)13
220 015-043-00-0 fosniclor - 5826-76-6 Xn; R20/21/22 Xn
20/21/22
(2-)13
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

221 015-044-00-6 carbofenotion 212-324-1 786-19-6 T; R24/25 T; N


N; R50-53 24/25-50/53
0 (1/2-)28-36/37-45-60-61
0
222 015-045-00-1 mecarbam (ISO); N-etoxicarbonil-N- 219-993-9 2595-54-2 T; R24/25 T; N
metilcarbamoilmetil O,O-dietil fosforoditioat

N; R50-53 24/25-50/53
0 (1/2-)36/37-45-60-61
0
223 015-046-00-7 oxydemeton-methyl; S-2-(etilsulfinil)etil 206-110-7 301-12-2 T; R24/25 T; N
OO-dimetil fosforotioat
N; R50 24/25-50
0 (1/2-)23-36/37-45-61
0
224 015-047-00-2 ethion 209-242-3 563-12-2 T; R25 T
Xn; R21 21-25
0 (1/2-)25-36/37-45
0
225 015-048-00-8 fenthion (ISO); O,O-dimetil-O-(4-metiltion- 200-231-9 55-38-9 Muta. Cat. 3; R40 T; N
m-tolil) fosforotioat
T; R23-48/25 21/22-23-40-48/25-50/53
Xn; R21/22 (1/2-)36/37-45-60-61
N; R50-53
226 015-049-00-3 endothion 220-472-3 2778-04-3 T; R24/25 T
24/25
(1/2-)36/37-45
227 015-050-00-9 thiometon 211-362-6 640-15-3 T; R25 T
Xn; R21 21-25
0 (1/2-)36/37-45
0
228 015-051-00-4 dimetoate 200-480-3 60-51-5 Xn; R21/22 Xn
21/22
(2-)36/37
229 015-052-00-X fenchlorphos 206-082-6 299-84-3 Xn; R21/22 Xn
21/22
(2-)25-36/37
230 015-053-00-5 menazon 201-123-4 78-57-9 Xn; R22 Xn
R52-53 22-52/53
0 (2-)61
0
231 015-054-00-0 fenitrothion 204-524-2 122-14-5 Xn; R22 Xn; N
N; R50-53 22-50/53
0 (2-)60-61
0
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

232 015-055-00-6 naled 206-098-3 300-76-5 Xn; R21/22 Xn


Xi; R36/38 21/22-36/38
0 (2-)36/37
0
233 015-056-00-1 azinphos-ethyl (ISO); O,O-dietil 4- 220-147-6 2642-71-9 T+; R28 T+; N
oxobenzotriazin-3-il-metil fosforoditioat
T; R24 24-28-50/53
N; R50-53 (1/2-)28-36/37-45-60-61
0
234 015-057-00-7 formothion 219-818-6 2540-82-1 Xn; R21/22 Xn
21/22
(2-)36/37
235 015-058-00-2 morfothion; O,O-dimetil-S- 205-628-0 144-41-2 T; R23/24/25 T; N
(morfolinocarbonilmetil) fosforoditioat
N; R50-53 23/24/25-50/53
0 (1/2-)13-45-60-61
0
236 015-059-00-8 vamidothion (ISO) 218-894-8 2275-23-2 T; R25 T; N
Xn; R21 21-25-50
N; R50 (1/2-)36/37-45-61
0
237 015-060-00-3 disulfoton 206-054-3 298-04-4 T+; R27/28 T+; N
N; R50-53 27/28-50/53
0 (1/2-)28-36/37-45-60-61
0
238 015-061-00-9 dimefox 204-076-8 115-26-4 T+; R27/28 T+
27/28
(1/2-)23-28-36/37-38-45
239 015-062-00-4 mipafox 206-742-3 371-86-8 T+; R39/26/27/28 T+
39/26/27/28
(1/2-)13-45
240 015-063-00-X dioxathion 201-107-7 78-34-2 T+; R26/28 T+
T; R24 24-26/28
0 (1/2-)28-36/37-45
0
241 015-064-00-5 bromofos-etil 225-399-0 4824-78-6 T; R25 T; N
Xn; R21 21-25-50/53
N; R50-53 (1/2-)28-36/37-45-60-61
0
242 015-065-00-0 S-[2-(Etilsulfinil)etil] OO-dimetil - 2703-37-9 T+; R26/27/28 T+
fosforoditioat
26/27/28
(1/2-)13-28-45
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

243 015-066-00-6 omethoate (ISO); O,O-dimetil S- 214-197-8 1113-02-6 T; R25 T; N


metilcarbamoilmetil fosforotioat
Xn; R21 21-25-50
N; R50 (1/2-)23-36/37-45-61
0
244 015-067-00-1 fosalon 218-996-2 2310-17-0 T; R25 T; N
Xn; R21 21-25-50/53
N; R50-53 (1/2-)36/37-45-60-61
0
245 015-068-00-7 dichlofenthion (ISO) 202-564-5 97-17-6 Xn; R22 Xn; N
N; R50-53 22-50/53
0 (2-)60-61
0
246 015-069-00-2 methidathion (ISO) 213-449-4 950-37-8 T+; R28 T+; N
Xn; R21 21-28-50/53
N; R50-53 (1/2-)22-28-36/37-45-60-61
0
247 015-070-00-8 cyantoat 223-099-4 3734-95-0 T+; R28 T+
T; R24 24-28
0 (1/2-)36/37-45
0
248 015-071-00-3 chlorfenvinfos 207-432-0 470-90-6 T+; R28 T+; N
T; R24 24-28-50/53
N; R50-53 (1/2-)28-36/37-45-60-61
0
249 015-072-00-9 monocrotophos (ISO); dimetil-1-metil-2- 230-042-7 6923-22-4 Muta. Cat. 3; R40 T+; N
(metilcarbamoil)vinil fosfat
T+; R26/28 24-26/28-40-50/53
T; R24 (1/2-)36/37-45-60-61
N; R50-53
250 015-073-00-4 dicrotophos (ISO) 205-494-3 141-66-2 T+; R28 T+; N
T; R24 24-28-50/53
N; R50-53 (1/2-)28-36/37-45-60-61
0
251 015-074-00-X crufomate (ISO) 206-083-1 299-86-5 Xn; R21/22 Xn; N
N; 50-53 21/22-50/53
0 (2-)36/37-60-61
0
252 015-075-00-5 S-[2-(Isopropilsulfinil)etil] OO-dimetil - 2635-50-9 T; R23/24/25 T
fosforotioat
23/24/25
(1/2-)13-45
253 015-076-00-0 OO-Dietil O-(4-metilcumarinil-7) - 299-45-6 T+; R26/27/28 T+
fosforotioat
26/27/28
(1/2-)13-28-45
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

254 015-077-00-6 2,2-diclorvinil 2-etilsulfiniletil metil fosfat - 7076-53-1 T; R23/24/25 T


23/24/25
(1/2-)13-45
255 015-078-00-1 demeton-S-methyl sulphona 241-109-5 17040-19-6 T; R25 T
Xn; R21 21-25
0 (1/2-)22-28-36/37-45
0
256 015-079-00-7 acefat 250-241-2 30560-19-1 Xn; R22 Xn
22
(2-)36
257 015-080-00-2 amidition - 919-76-6 Xn; R22 Xn
22
(2-)24-36
258 015-081-00-8 OOO'O'-tetrapropil ditiopirofosfat 221-817-0 3244-90-4 Xn; R21/22 Xn; N
N; R50-53 21/22-50/53
0 (2-)36/37-60-61
0
259 015-082-00-3 azotoat 227-419-3 5834-96-8 Xn; R20/22 Xn
20/22
(2-)13
260 015-083-00-9 bensulide 212-010-4 741-58-2 Xn; R22 Xn
22
(2-)24/36
261 015-084-00-4 chlorpirifos 220-864-4 2921-88-2 T; R24/25 T; N
N; R50-53 24/25-50/53
0 (1/2-)28-36/37-45-60-61
0
262 015-085-00-X clorură de clorphoniu 204-105-4 115-78-6 T; R25 T
Xn; R21 21-25-36/38
Xi; R36/38 (1/2-)36/37/39-45
0
263 015-086-00-5 cumitoat - 572-48-5 T; R25 T
25
(1/2-)28-36/37-45
264 015-087-00-0 cyanophos (ISO) 220-130-3 2636-26-2 Xn; R21/22 Xn; N
N; R50-53 21/22-50/53
0 (2-)36/37-60-61
0
265 015-088-00-6 dialifos (ISO) 233-689-3 10311-84-9 T+; R28 T+; N
T; R24 24-28-50/53
N; R50-53 (1/2-)28-36/37-45-60-61
0
266 015-089-00-1 metiletoat 204-121-1 116-01-8 Xn; R21/22 Xn
21/22
(2-)36/37
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

267 015-090-00-7 fensulfothion (ISO) 204-114-3 115-90-2 T+; R27/28 T+; N


N; R50-53 27/28-50/53
0 (1/2-)23-28-36/37-45-60-61
0
268 015-091-00-2 fonofos 213-408-0 944-22-9 T+; R27/28 T+; N
N; R50-53 27/28-50/53
0 (1/2-)28-36/37-45-60-61
0
269 015-092-00-8 phosacetim (ISO) 223-874-7 4104-14-7 T+; R27/28 T+; N
N; R50-53 27/28-50/53
0 (1/2-)28-36/37-45-60-61
0
270 015-093-00-3 leptophos (ISO) 244-472-8 21609-90-5 T; R25-39/25 T; N
Xn; R21 21-25-39/25-50/53
N; R50-53 (1/2-)25-36/37/39-45-60-61
0
271 015-094-00-9 mephosfolan (ISO) 213-447-3 950-10-7 T+; R27/28 T+; N
N; R51-53 27/28-51/53
0 (1/2-)36/37/39-45-61
0
272 015-095-00-4 methamidophos (ISO) 233-606-0 10265-92-6 T+; R28 T+; N
T; R24 24-28-36-50
Xi; R36 (1/2-)22-28-36/37-45-61
N; R50
273 015-096-00-X oxydisulfoton 219-679-1 2497-07-6 T+; R28 T+
T; R24 24-28
0 (1/2-)28-36/37-45
0
274 015-097-00-5 fentoat 219-997-0 2597-03-7 Xn; R21/22 Xn
21/22
(2-)22-36/37
275 015-098-00-0 trichloronate (ISO) 206-326-1 327-98-0 T+; R28 T+; N
T; R24 24-28-50/53
N; R50-53 (1/2-)23-28-36/37-45-60-61
0
276 015-099-00-6 pirimiphos-ethyl (ISO) 245-704-0 23505-41-1 T; R25 T; N
Xn; R21 21-25-50/53
N; R50-53 (1/2-)23-36/37-45-60-61
0
277 015-100-00-X foxim 238-887-3 14816-18-3 Xn; R22 Xn
22
(2-)36
278 015-101-00-5 fosmet 211-987-4 732-11-6 Xn; R21/22 Xn
21/22
(2-)22-36/37
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

279 015-102-00-0 tri(2-chloretil) fosfat 204-118-5 115-96-8 Carc. Cat. 3; R40 Xn; N
Xn; R22 22-40-51/53
N; R51-53 (2-)36/37-61
0
280 015-103-00-6 tribromură de fosfor 232-178-2 7789-60-8 R14 C
C; R34 14-34-37
Xi; R37 (1/2-)26-45
0
281 015-104-00-1 pentasulfură difosforoasă; pentasulfură de 215-242-4 1314-80-3 F; R11 F; Xn; N
fosfor
R29 11-20/22-29-50
Xn; R20/22 (2-)61
N; R50
282 015-105-00-7 fosfit trifenilic 202-908-4 101-02-0 Xi; R36/38 Xi; N C > 5% Xi; R36/38
N; R50-53 36/38-50/53
0 (2-)28-60-61
0
283 015-106-00-2 triamida hexametilfosforică 211-653-8 680-31-9 Carc. Cat. 2; R45 T
Muta. Cat. 2; R46 45-46
0 53-45
0
284 015-107-00-8 ehoprofos 236-152-1 13194-48-4 T+; R27 T+
T; R25 25-27
0 (1/2-)36/37/39-45
0
285 015-108-00-3 bromofos 218-277-3 2104-96-3 Xn; R22 Xn
22
(2-)36
286 015-109-00-9 crotoxifos 231-720-5 7700-17-6 T; R24/25 T
24/25
(1/2-)28-36/37-45

287 015-110-00-4 cianofenfos - 13067-93-1 T; R25-39/25 T


Xn; R21 21-25-36-39/25
Xi; R36 (1/2-)36/37-45
0
288 015-111-00-X fosfalan 213-423-2 947-02-4 T+; R27/28 T+
27/28
(1/2-)28-36/37-45
289 015-112-00-5 tionazin 206-049-6 297-97-2 T+; R27/28 T+
27/28
(1/2-)36/37/39-38-45
290 015-114-00-6 clormefos 246-538-1 24934-91-6 T+; R27/28 T+
27/28
(1/2-)28-36/37-45
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

291 015-115-00-1 chlortiofos 244-663-6 21923-23-9 T+; R28 T+


T; R24 24-28
0 (1/2-)28-36/37-45
0
292 015-116-00-7 demefion-O 211-666-9 682-80-4 T+; R28 T+
T; R24 24-28
0 (1/2-)28-36/37-45
0
293 015-117-00-2 demefion-S 219-971-9 2587-90-8 T+; R28 T+
T; R24 24-28
0 (1/2-)28-36/37-45
0
294 015-118-00-8 demeton - 8065-48-3 T+, R27/28 T+; N
N; R50 27/28-50
0 (1/2-)28-36/37-45-61
0
295 015-119-00-3 dimetil 4-(metiltio)fenil fosfat - 3254-63-5 T+; R27/28 T+
27/28
(1/2-)28-36/37-45
296 015-120-00-9 ditalimfos 225-875-8 5131-24-8 Xi; R38 Xi
R43 38-43
0 (2-)36/37
0
297 015-121-00-4 edifenphos (ISO); O-etil S,S-difenil 241-178-1 17109-49-8 Muta. Cat. 3; R40 T; N
fosforoditioat
T; R23/25 21-23/25-40-50/53
Xn; R21 (1/2-)36/37-45-60-61
N; R50-53
298 015-122-00-X etrimfos 253-855-9 38260-54-7 Xn; R22 Xn
0 22
0 (2)
299 015-123-00-5 fenamifos 244-848-1 22224-92-6 T+;R28 T+
T; R24 24-28
0 (1/2-)23-28-36/37-45
0
300 015-124-00-0 fostietan 244-437-7 21548-32-3 T+; R27/28 T+
27/28
(1/2-)36/37-45
301 015-125-00-6 glifosină 219-468-4 2439-99-8 Xi; R41 Xi
41
(2-)26
302 015-126-00-1 heptenofos 245-737-0 23560-59-0 T; R25 T
25
(1/2-)23-28-37-45
303 015-127-00-7 iprobenfos 247-449-0 26087-47-8 Xn; R22 Xn
22
(2)
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

304 015-128-00-2 IPSP - 5827-05-4 T+; R27 T+


T; R25 25-27
0 (1/2-)28-36/37-45
0
305 015-129-00-8 izofenfos 246-814-1 25311-71-1 T; R24/25 T
24/25
(1/2-)36/37-45
306 015-130-00-3 izotioat - 36614-38-7 T; R24/25 T
24/25
(1/2-)28-36/37-45
307 015-131-00-9 izoxation 242-624-8 18854-01-8 T; R24/25 T
24/25
(1/2-)28-36/37-45
308 015-132-00-4 metil carbofenotionă - 953-17-3 T; R24/25 T
24/25
(1/2-)28-36/37-45
309 015-133-00-X piperofos - 24151-93-7 Xn; R22 Xn
22
(2)
310 015-134-00-5 pirimifos-metil 249-528-5 29232-93-7 Xn; R22 Xn
22
(2)
311 015-135-00-0 profenofos 255-255-2 41198-08-7 Xn; R20/21/22 Xn
20/21/22
(2-)36/37
312 015-136-00-6 propetamfos 250-517-2 31218-83-4 T; R25 T
25
(1/2-)37-45
313 015-137-00-1 pirazofos 236-656-1 13457-18-6 Xn; R22 Xn
22
(2)
314 015-138-00-7 chinalfos 237-031-6 13593-03-8 T; R25 T
Xn; R21 21-25
0 (1/2-)22-36/37-45
0
315 015-139-00-2 terbufos 235-963-8 13071-79-9 T+; R27/28 T+
27/28
(1/2-)36/37-45
316 015-140-00-8 triazophos (ISO); O,O-dietil-O-1-fenil- 245-986-5 24017-47-8 T; R23/25 T; N
1H,2,4-triazolil-3 fosforotioat
Xn; R21 21-23/25-50/53
N; R50-53 (1/2-)36/37-45-60-61
0
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

317 015-141-00-3 etilendiamoniu O,O-bis(octil) 400-520-1 - C; R34 C; N


fosforoditionat, amestec de izomeri
Xn; R22 22-34-50/53
N; R50-53 (1/2-)24/25-26-28-39-45-60-61
0
318 015-142-00-9 butil (dialchiloxi(dibutoxifosforiloxi))titan 401-100-0 - F; R11 F; Xi; N
(trialchiloxi)tita
Xi; R36 11-36-51/53
N; R51-53 (2-)7/9-16-26-43-61
0
319 015-143-00-4 2-cloretil clorpropil 2-cloretilfosfonat, 401-740-0 - Xn; R22 Xn
amestec de izomeri

22
(2)
320 015-144-00-X pentil metilfosfinat [1] 2-metilbutil 402-090-0 87025-52-3 C; R34 C
metilfosfinat [2] mi
34
(1/2-)26-36/37/39-45
321 015-145-00-5 cupru(I) O,O-diizopropil fosforoditioat 401-520-4 - N; R50-53 N
50/53
60-61
322 015-146-00-0 S-(triciclo(5.2.1.0'2,6)deca-3-en-8(sau 9)-il 401-850-9 - N; R50-53 N
O-(izopropil sau izobutil sau 2-etilhexil)
fosforoditioat
50/53
60-61
323 015-147-00-6 C12-14-terţ-alchilamoniu difenil fosforotioat 400-930-0 - Xi; R38-41 Xi; N
[1]
R43 38-41-43-51/53
N; R51-53 (2-)24-26-37/39-61
0
324 015-148-00-1 acid 2-(difosfonometil)succinic 403-070-4 51395-42-7 C; R34 C
R43 34-43
0 (1/2-)26-36/37/39-45
0
325 015-149-00-7 amestec de oxid trioctifosfinic şi oxid 403-470-9 - C; R34 C; N
hexildioctilfosfinic
N; R50-53 34-50/53
0 (1/2-)26-36/37/39-45-60-61
0
326 015-150-00-2 bromură de (2-(1,3-dioxolanil- 404-940-6 86608-70-0 Xn; R22 Xn
2)etil)trifenilfosfoniu

Xi; R41 22-33-41-52/53


R33 (2-)22-26-39-61
R52-53
327 015-151-00-8 tri(izopropil/terţ-butilfenil)fosfat 405-010-2 - N; R51-53 N

51/53
61
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

328 015-152-00-3 2-metoxi-4H-1,3,2-benzodioxofosforin 2- 223-292-3 3811-49-2 T; R24/25-39/25 T; N


sulfură; dioxabenzofos
N; R51-53 24/25-39/25-51/53
0 (1/2-)36/37-38-45-61
0
329 015-153-00-9 O-(5-clor-1-izopropil-1,2,4-triazolil-3-) O,O- 255-863-8 42509-80-8 T+; R26 T+; N
dietil fosforotioat; isazofos

T; R24/25 24/25-26-43-48/20-50/53
Xn; R48/20 (1/2-)28-36/37-38-45-59-61
R43
N; R50-53
330 015-154-00-4 acid 2-cloretilfosfonic ; ethefon 240-718-3 16672-87-0 Xn; R20/21 C C > 25% C; R20/21-34

C; R34 20/21-34-52/53 10% < C < 25% C; R34


R52-53 (1/2-)26-28-36/37/39-45-61 5% < C < 10% Xi; R36/37/38
0
331 015-155-00-X 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)butirat de 278-636-5 77182-82-2 Xn; R22 Xn
amoniu; amoniu glufosinat
22
(2-)
332 015-156-00-5 3-[(dimetoxifosfinotioil)oxi]metacrilat de 250-366-2 30864-28-9 Xn; R22 Xn; N
metil; metacrifos
R43 22-43-50/53
N; R50-53 (2-)36/37-60-61
0
62610-77-9
333 015-157-00-0 acid fosforic ; acid fosforos 237-066-7 13598-36-2 Xn; R22 C
C; R35 22-35
0 (1/2-)26-36/37/39-45
0
334 015-158-00-6 (.eta.-ciclopentadienil)(.eta.-cumenil) 402-340-9 - R52-53
fier(1+) hexafluorofosfat(1-)
52/53
61
335 015-159-00-1 acid hidroxifosfonoacetic 405-710-8 - Xn; R22-48/22 C
C; R34 22-34-43-48/22
R43 (1/2-)22-26-36/37/39-45
0
336 015-160-00-7 pirofosfat de vanadil 406-260-5 - Xi; R36 Xi
R43 36-43-52/53
R52-53 (2-)24-26-37-61
0
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

337 015-161-00-2 pirofosfat de divanadil 407-130-0 - Xn; R22 Xn; N


Xi; R41 22-41-43-51/53
R43 (2-)24-26-37/39-61
N; R51-53
338 015-162-00-8 semihidrat fosfat acid de oxid de vanadiu 407-350-7 - Xn; R20-48/22 Xn; N
(IV) dopat cu litiu, zinc, molibden, fier şi
clor

Xi; R41 20-41-48/22-51/53


N; R51-53 (2-)22-26-36/39-61
0
339 015-163-00-3 bi(2,6-dimetoxibenzoil)-2,4,4-trimetilpentil- 412-010-6 - R43 Xi; N
fosfinoxid
N; R50-53 43-50/53
0 (2-)24-37-60-61
0
340 015-164-00-9 P,P'-(1-hidroxietilen)bi(fosfonat 400-480-5 36669-85-9 R52-53 0
acid)dihidrat de calciu
52/53
61
341 015-165-00-4 Amestec de tiobi(4,1-fenilen)-S,S,S',S'- 404-986-7 - Xi; R41 Xi; N
tetrafenildisulfoniu bihexafluorofosfat;
hexafluorofosfat de difenil(4-
feniltiofenil)sulfoniu

N; R50-53 41-50/53
0 (2-)15-26-39-60-61
0
342 015-166-00-X 3,9-bi(2,6-di-tert-butil- 4-metilfenoxil- 410-290-4 80693-00-1 R53 0
2,4,8,10-tetraoxa-3,9-
difosfaspiro[5,5]undecan
53
61
343 015-167-00-5 acid 3-(hidroxifenilfosfonil ) propanoic 411-200-6 14657-64-8 Xi; R41 Xi

41
(2-)26-39
344 016-001-00-4 hidrogen sulfurat 231-977-3 7783-06-4 F+; R12 F+; T+; N C > 10% T+; R26
T+; R26 12-26-50 5% < C < 10% T; R23
N; R50 (1/2-)9-16-28-36/37-45-61 1% < C < 5% Xn; R20
0
345 016-002-00-X sulfură de bariu 244-214-4 21109-95-5 R31 Xn
Xn; R20/22 20/22-31
0 (2-)28
0
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

346 016-003-00-5 polisulfură de bariu 256-814-3 50864-67-0 R31 Xi


Xi; R36/37/38 31-36/37/38
0 (2-)28
0
347 016-004-00-0 sulfură de calciu 243-873-5 20548-54-3 R31 Xi
Xi; R36/37/38 31-36/37/38
0 (2-)28
0
348 016-005-00-6 polisulfuri de calciu 215-709-2 1344-81-6 R31 Xi
Xi; R36/37/38 31-36/37/38
0 (2-)28
0
349 016-006-00-1 sulfură dipotasică; sulfură de potasiu 215-197-0 1312-73-8 R31 C; N
C; R34 31-34-50
N; R50 (1/2-)26-45-61
0
350 016-007-00-7 polisulfuri de potasiu 253-390-1 37199-66-9 R31 C; N
C; R34 31-34-50
N; R50 (1/2-)26-45-61
0
351 016-008-00-2 polisulfuri de amoniu 232-989-1 9080-17-5 R31 C; N C > 5% C; R31-34
C; R34 31-34-50 1% < C < 5% Xi; R31-36/38
N; R50 (1/2-)26-45-61
0
352 016-009-00-8 sulfură disodică; sulfură de sodiu 215-211-5 1313-82-2 R31 C; N
C; R34 31-34-50
N; R50 (1/2-)26-45-61
0
353 016-010-00-3 polisulfuri de sodiu 215-686-9 1344-08-7 T; R25 T; N
R31 25-31-34-50
C; R34 (1/2-)26-36/37/39-45-61
N; R50
354 016-011-00-9 dioxid de sulf 231-195-2 7446-09-5 T; R23 T C > 20% T; R23-34
C; R34 23-34 5% < C < 20% Xn; R20-34
0 (1/2-)9-26-36/37/39-45 0.5% < C < 5% Xi; R36/37/38
0
355 016-012-00-4 diclorură disulfurică; monoclorură de sulf 233-036-2 10025-67-9 R14 T; C; N C > 25% T; C; R20-25-35

T; R25 14-20-25-29-35-50 10% < C < 25% C; R22-35


Xn; R20 (1/2-)26-36/37/39-45-61 5% < C < 10% C; R22-34
R29 3% < C < 5% Xn; R22-36/37/38
C; R35 1% < C < 3% Xi; R36/37/38
N; R50
356 016-013-00-X diclorură de sulf 234-129-0 10545-99-0 R14 C; N C > 10% C; R34
C; R34 14-34-50 5% < C < 10% Xi; R36/37/38
N; R50 (1/2-)26-36/37/39-45-61
0
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

357 016-014-00-5 tetraclorură de sulf - 13451-08-6 R14 C; N C > 10% C; R34


C; R34 14-34-50 5% < C < 10% Xi; R36/37/38
N; R50 (1/2-)26-36/37/39-45-61
0
358 016-015-00-0 diclorură de tionil ; clorură de tionil 231-748-8 7719-09-7 R14 C C > 25% C; R20/22-35
Xn; R20/22 14-20/22-29-35 10% < C < 25% C; R35
R29 (1/2-)26-36/37/39-45 5% < C < 10% C; R34
C; R35 1% < C < 5% Xi; R36/37/38
359 016-016-00-6 clorură de sulfuril 232-245-6 7791-25-5 R14 C
C; R34 14-34-37
Xi; R37 (1/2-)26-45
0
360 016-017-00-1 acid clorsulfonic 232-234-6 7790-94-5 R14 C
C; R35 14-35-37
Xi; R37 (1/2-)26-45
0
361 016-018-00-7 acid fluorsulfonic 232-149-4 7789-21-1 Xn; R20 C
C; R35 20-35
0 (1/2-)26-45
0
362 016-019-00-2 ulei ... % SO3 (trioxid de sulf) B # # R14 C
C; R35 14-35-37
Xi; R37 (1/2-)26-30-45
0
363 016-020-00-8 acid sulfuric... % B 231-639-5 7664-93-9 C; R35 C C > 15% C; R35
35 5% < C < 15% Xi; R36/38
(1/2-)26-30-45
364 016-021-00-3 metantiol; metil mercaptan 200-822-1 74-93-1 F+; R12 F+; Xn; N
Xn; R20 12-20-50/53
N; R50-53 (2-)16-25-60-61
0
365 016-022-00-9 etantiol; etil mercaptan 200-837-3 75-08-1 F; R11 F; Xn; N
Xn; R20 11-20-50/53
N; R50-53 (2-)16-25-60-61
0
366 016-023-00-4 dimetil sulfat E 201-058-1 77-78-1 Carc. Cat. 2; R45 T+ C > 25% T+; R45-25-26-34-43
Muta. Cat.3; R40 45-25-26-34-43 10% < C < 25% T+; R45-22-26-34-43
T+; R26 53-45 7% < C < 10% T+; R45-22-26-36/37/38-43
T; R25 5% < C < 7% T; R45-22-23-36/37/38-43
C; R34 3% < C < 5% T; R45-22-23-43
R43 1% < C < 3% T; R45-23-43
0.1% < C < 1% T; R45-20
0.01% < C < 0.1% T; R45
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

367 016-024-00-X dimexano (ISO); bi(metoxitiocarbonil) 215-993-8 1468-37-7 Xn; R22 Xn; N
disulfură
N; R50-53 22-50/53
0 (2-)60-61
0
368 016-025-00-5 disul; 2,4-DES 205-259-5 149-26-8 Xn; R22 Xn
Xi; R38-41 22-38-41
0 (2-)26
0
369 016-026-00-0 acid sulfamidic; acid sulfamic; acid 226-218-8 5329-14-6 Xi; R36/38 Xi
sulfamic
R52-53 36/38-52/53
0 (2-)26-28-61
0
370 016-027-00-6 dietil sulfat E 200-589-6 64-67-5 Carc. Cat. 2; R45 T
Muta. Cat. 2; R46 45-46-20/21/22-34
Xn; R20/21/22 53-45
C; R34
371 016-028-00-1 ditionit de sodiu 231-890-0 7775-14-6 R7 Xn
R31 7-22-31
Xn; R22 (2-)7/8-26-28-43
0
372 016-029-00-7 acid p-toluensulfonic conţinând mai mult # # C; R34 C C > 25% C; R34
decât 5% acid sulfuric
34 10% < C < 25% Xi; R36/38
(1/2-)26-37/39-45
373 016-030-00-2 acid p-toluensulfonic (conţinând maximum 203-180-0 104-15-4 Xi; R36/37/38 Xi C > 20% Xi; R36/37/38
5% acid sulfuric)
36/37/38
(2-)26-37
374 016-031-00-8 tetrahidrotiofen -1,1-dioxid 204-783-1 126-33-0 Xn; R22 Xn C > 25% Xn; R22
22
(2-)25
375 016-032-00-3 1,3-propansultonă; 1,2-oxatiolan 2,2-dioxid E 214-317-9 1120-71-4 Carc. Cat. 2; R45 T C > 25% T; R45-21/22

Xn; R21/22 45-21/22 0.01% < C < 25% T; R45


0 53-45
0
376 016-033-00-9 clorură de dimetilsulfamoil E 236-412-4 13360-57-1 Carc. Cat. 2; R45 T+
T+; R26 45-21/22-26-34
Xn; R21/22 53-45
C; R34
377 016-034-00-4 tetrasodiu 3,3'-(piperazin-1,4-diilbi((6-clor- 400-010-9 81898-60-4 R43 Xi
1,3,5-triazin-4)
43
(2-)22-24-37
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

378 016-035-00-X 5-anilino-3-(4-(4-(6-clor-4-(sulfonatanilino)- 400-120-7 - Xi; R36 Xi


1,3,5-triazin-2-ilamino)-2,5-dimetilfenilazo)-
2,5-disulfonatfenilazo)-4-hidroxinaftalen-
2,7-disulfonat pentasodic

36
(2-)22-26
379 016-036-00-5 5'-(4,6-diclor-5-cianopirimidin-2-ilamino)- 400-130-1 - R42 Xn; N
4'-hidroxi-2,3'-azodinaftalin-1,2',5,7'-
disulfonat tetrasodic
N; R51-53 42-51/53
0 (2-)22-61
0
380 016-037-00-0 1-amino-4-(4-benzensulfonamido-3- 400-350-8 85153-93-1 Xi; R41 Xi
sulfonatanilino)antrachinon-2-sulfonat
disodic
R52-53 41-52/53
0 (2-)26-39-61
0
381 016-038-00-6 6-((4-clor-6-(N-metil)-2-toluidino)-1,3,5- 400-380-1 86393-35-3 R43 Xi
triazin-2-ilamino)-1-hidroxi-2-(4-metoxi-2-
sulfonatfenilazo)naftalin-3-sulfonat disodic

43
(2-)22-24-37
382 016-039-00-1 2-(6-cloro-4-(4-(2,5-dimetil-4-(2,5- 400-430-2 - R43 Xi
disulfonatfenilazo)fenilazo)-3-
ureidoanilino)-1,3,5-triazin-2-
ilamino)benzen-1,4-disulfonat tetrasodic

43
(2-)22-24-37
383 016-040-00-7 6-(2,4-dihidroxifenilazo)-3-(4-(4-(2,4- 400-570-4 - Xi; R36 Xi
dihidroxifenilazo)anilino)-3-
sulfonatfenilazo)-4-hidroxinaftalen-2-
sulfonat disodic

36
(2-)26

384 016-041-00-2 2,5-diclor-4-(4-((5-clor-4-metil-2- 400-710-4 - Xn; R20 Xn


sulfonatofenil)azo)-5-hidroxi-3-
metilpirazolil-1)benzensulfonat de calciu
20
(2)
385 016-042-00-8 5-benzamido-3-(5-(4-fluor-6-(1-sulfonato- 400-790-0 85665-97-0 Xi; R36/38 Xi
2-naftilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-
sulfonatofenilazo)-4-hidroxinaftalen-2,7-
disulfonat tetrasodic

R43 36/38-43
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

0 (2-)22-24/25-37
0
386 016-043-00-3 6-acetamido-4-hidroxi-3-(4-((2- 401-010-1 - R43 Xi
sulfonatooxi)etilsulfonil)fenilazo)naftalen-2-
sulfonat de dilitiu

43
(2-)24-37
387 016-044-00-9 S,S'-hexan-1,6-diildi(tiosulfat) dihidrat 401-320-7 - R43 Xi
disodic
R52-53 43-52/53
0 (2-)22-24-37-61
0
388 016-045-00-4 4-amino-6-(5-(5-clor-2,6-difluorpirimidin-4- 401-560-2 108624-00-6 R43 Xi
ilamino)-2-sulfonatofenilazo)-5-hidroxi-3-(4-
2-(sulfonatooxi)etil
sulfonil)fenilazo)naftalin-2,7-disulfonat acid
de litiu şi sodiu

43
(2-)22-24-37
389 016-046-00-X sulfat acid de sodiu 231-665-7 7681-38-1 Xi; R41 Xi
41
(2-)24-26
390 016-047-00-5 7-(4-(4-(4-(2,5-disulfonatoanilino)-6-fluor- 401-650-1 85665-96-9 R43 Xi
1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-metilfenilazo)-7-
sulfonatonaftilazo)naftalen-1,3,5-trisulfonat
hexasodic

43
(2-)22-24-37
391 016-048-00-0 3,5-diclor-2-(5-ciano-2,6-bi(3- 401-870-8 - Xi; R41 Xi
hidroxipropilamino)-4-metilpiridin-3-ilazo)
benzensulfonat de sodiu

R52-53 41-52/53
0 (2-)26-61
0
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

392 016-049-00-6 octadecilxilensulfonat de calciu 402-040-8 - C; R34 C; N


N; R51-53 34-51/53
0 (1/2-)26-28-36/37/39-45-61
0
393 016-050-00-1 5-(4-clor-6-(N-(4-(4-clor-6-(5-hidroxi-2,7- 402-150-6 - Xi; R36 Xi
disulfonato-6-(2-sulfonatofenilazo)-4-
naftilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino) fenil-N-
metil)amino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-4-
hidroxi-3-(2-sulfonatofenilazo)naftalen-2,7-
disulfonat de sodiu şi potasiu

R43 36-43
0 (2-)22-24-26-37
0
394 016-051-00-7 7-(4-(6-fluor-4-(2-(2- 402-170-5 106359-91-5 R43 Xi
vinilsulfoniletoxi)etilamino)-1,3,5-triazin-2-
ilamino)-2-ureidofenilazo)-naftalen -1,3,6-
trisulfonat trisodic

43
(2-)22-24-37
395 016-052-00-2 4-hidroxinaftalen-1-sulfonat de 402-240-5 102561-46-6 Xn; R20 Xn; N
benziltributilamoniu
N; R51-53 20-51/53
0 (2-)22-61
0
396 016-053-00-8 (C16 sau C18-n-alchil)(C16 sau C18-n- 402-460-1 - Xi; R38 Xi
alchil)amoniu 2-((C16 sau C18-n-alchil)
(C16 sau C18-n-alchil)carbamoil)-
benzensulfonat

R43 38-43-53
R53 (2-)24-37-61
0
397 016-054-00-3 4-(2,4,4- 400-030-8 - T; R23-48/23 T
trimetilpentilcarboniloxi)benzensulfonat de
sodiu
Xn; R22 22-23-36/37-43-48/23
Xi; R36/37 (1/2-)22-24-36-45
R43
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

398 016-055-00-9 4-amino-3,6-bi(5-(6-clor-4-(2- 400-510-7 - Xi; R41 Xi


hidroxietilamino)1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-
sulfonatofenilazo-5-hidroxinaftalen-2,7-
sulfonat tetrasodic (conţinând > 35 %
clorură de sodiu şi acetat de sodiu

R43 41-43
0 (2-)22-24-26-37/39
0
399 016-056-00-4 sulfat acid de potasiu 231-594-1 7646-93-7 C; R34 C
Xi; R37 34-37
0 (1/2-)26-36/37/39-45
0
400 016-057-00-X clorură de 4-sulfonil-stiren 404-770-2 2633-67-2 Xi; R38-41 Xi
R43 38-41-43
0 (2-)24-26-37/39
0
401 016-058-00-5 clorură de tionil, produşi de reacţie cu 404-820-3 - Xi; R38 Xi
1,3,4-tiadiazol-2,5-ditiol, tert-nonantiol şi
C12-14-tert-alchilamină

R43 38-43-52/53
R52-53 (2-)36/37-61
0
402 016-059-00-0 diclorhidrat de N,N,N',N'- 405-300-9 17339-60-5 Xn; R22 Xn; N
tetrametilditiobi(etilen)diamină
Xi; R36 22-36-43-51/53
R43 (2-)26-36/37-61
N; R51-53
403 016-060-00-6 peroxidisulfat de diamoniu; persulfat de 231-786-5 7727-54-0 O; R8 O; Xn
amoniu
Xn; R22 8-22-36/37/38-42/43
Xi; R36/37/38 (2-)22-24-26-37
R42/43
404 016-061-00-1 peroxidisulfat dipotasic; persulfat de 231-781-8 7727-21-1 O; R8 O; Xn
potasiu
Xn; R22 8-22-36/37/38-42/43
Xi; R36/37/38 (2-)22-24-26-37
R42/43
405 016-062-00-7 bensultap; 1,3-bi(fenilsulfoniltio)-2-(N,N- - 17606-31-4 Xn; R22 Xn; N
dimetilamino)propan
N; R50-53 22-50/53
0 (2-)60-61
0
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

406 016-064-00-8 sulfit acid de sodiu…%; bisulfit de sodiu… B 231-548-0 7631-90-5 Xn; R22 Xn
%
R31 22-31
0 (2-)25-46
0
407 016-065-00-3 1-amino-4-[2-metil-5-(4-metilfenil- 400-100-8 - N; R51-53 N
sulfonilamino)-fenilamino]antrachinon-2-
sulfonat de sodiu

51/53
61
408 016-066-00-9 (5-((4-amino-6-clor-1,3,5-triazinil- 404-070-7 - R52-53
2-)amino)-2-((2-hidroxi-3,5-
disulfonatofenilazo)-2-
sulfonatobenzilidenhidrazino)benzoat)
cupru (II)tetrasodic
52/53
61

409 016-067-00-4 (4-metilfenil)mesitilen sulfonat 407-530-5 - R53 0


53
61
410 016-068-00-X 3,5-bi(tetradeciloxi-carbonil)benzensulfinat 407-720-8 - R43 Xi; N
de sodiu
N; R51-53 43-51/53
0 (2-)24-37-61
0
411 016-069-00-5 acid 3,5-bi-(tetradeciloxi-carbonil)benzen- 407-990-9 - R43 Xi; N
sulfinic
N; R51-53 43-51/53
0 (2-)24-37-61
0
412 016-070-00-0 4-benziloxi-4'-(2,3-epoxi-2-metilprop-1- 408-220-2 - R53 0
iloxi)difenilsulfonă
53
61
413 016-071-00-6 3-amino-6,13-diclor-10-((3-((4-clor-6-(2- 410-130-3 136248-03-8 R43 Xi
sulfofenilamino)-1,3,5-triazinil-
2-)amino)propil)amino)-4,11-
trifenoxidioxazindisulfonat trisodic

43
(2-)22-24-37
414 017-001-00-7 clor 231-959-5 7782-50-5 T; R23 T; N
Xi; R36/37/38 23-36/37/38-50
N; R50 (1/2-)9-45-61
0
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

415 017-002-00-2 acid clorhidric 231-595-7 7647-01-0 T; R23 T; C C > 5% T; C; R23-35


C; R35 23-35 1% < C < 5% C; R20-35
0 (1/2-)9-26-36/37/39-45 0.5% < C < 1% C; R20-34
0 0.2% < C < 0.5% C; R34
0.02% < C < 0.2% Xi; R36/37/38
416 017-002-01-X acid clorhidric % B 231-595-7 - C; R34 C C > 25% C; R34-37
Xi; R37 34-37 10% < C < 25% Xi; R36/37/38
0 (1/2-)26-45
0
417 017-003-00-8 clorat de bariu 236-760-7 13477-00-4 O; R9 O; Xn
Xn; R20/22 9-20/22
0 (2-)13-27
0
418 017-004-00-3 clorat de potasiu 223-289-7 3811-04-9 O; R9 O; Xn
Xn; R20/22 9-20/22
0 (2-)13-16-27
0
419 017-005-00-9 clorat de sodiu 231-887-4 7775-09-9 O; R9 O; Xn
Xn; R22 9-22
0 (2-)13-17-46
0
420 017-006-00-4 acid percloric... % B 231-512-4 7601-90-3 R5 O; C C > 50% C; R35
O; R8 5-8-35 10% < C < 50% C; R34
C; R35 (1/2-)23-26-36-45 1% < C < 10% Xi; R36/38
0
421 017-007-00-X perclorat de bariu 236-710-4 13465-95-7 O; R9 O; Xn
Xn; R20/22 9-20/22
0 (2-)27
0
422 017-008-00-5 perclorat de potasiu 231-912-9 7778-74-7 O; R9 O; Xn
Xn; R22 9-22
0 (2-)13-22-27
0
423 017-009-00-0 perclorat de amoniu G 232-235-1 7790-98-9 O; R9 O
R44 9-44
0 (2-)14-16-27-36/37
0
424 017-010-00-6 perclorat de sodiu 231-511-9 7601-89-0 O; R9 O; Xn
Xn; R22 9-22
0 (2-)13-22-27
0
425 017-011-00-1 hipoclorit de sodiu; soluţie ... % Clor activ B 231-668-3 7681-52-9 R31 C C > 10% (% Cl C; R31-34
active)
C; R34 31-34 5% < C < 10% (% Xi; R31-36/38
Cl active)
0 (1/2-)28-45-50
0
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

426 017-012-00-7 hipoclorit de calciu 231-908-7 7778-54-3 O; R8 O; C; N C > 25% C; R22-34


Xn; R22 8-22-31-34-50 10% < C < 25% C; R34
R31 (1/2-)26-36/37/39-45-61 3% < C < 10% Xi; R37/38-41
C; R34 0.5% < C < 3% Xi; R36
N; R50
427 017-013-00-2 clorură de calciu 233-140-8 10043-52-4 Xi; R36 Xi
36
(2-)22-24
428 017-014-00-8 clorură de amoniu 235-186-4 12125-02-9 Xn; R22 Xn
Xi; R36 22-36
0 (2-)22
0
429 019-001-00-2 potasiu 231-119-8 7440-09-7 R14 F; C
F; R15 14/15-34
C; R34 (1/2-)5*-8-45
0
430 019-002-00-8 hidroxid de potasiu; potasă caustică 215-181-3 1310-58-3 Xn; R22 C C > 25% C; R22-35
C; R35 22-35 5% < C < 25% C; R35
0 (1/2-)26-36/37/39-45 2% < C < 5% C; R34
0 0.5% < C < 2% Xi; R36/38
431 020-001-00-X calciu 231-179-5 7440-70-2 F; R15 F
15
(2-)8-24/25-43
432 020-002-00-5 cianură de calciu 209-740-0 592-01-8 T+; R28 T+
R32 28-32
0 (1/2-)7/8-23-36/37-45
0
433 022-001-00-5 tetraclorură de titan 231-441-9 7550-45-0 R14 C C > 10% C; R34
C; R34 14-34 5% < C < 10% Xi; R36/37/38
0 (1/2-)7/8-26-36/37/39-45
0
434 022-002-00-0 oxalat de titan(4+) 403-260-7 - Xi; R41 Xi
41
(2-)26-39
435 023-001-00-8 pentaoxid de divanadiu; pentoxid de 215-239-8 1314-62-1 Muta. Cat. 3; R40 T; N
vanadiu
Repr. Cat. 3; R63 20/22-37-40-48/23-51/53-63
T; R48/23 (1/2-)36/37-38-45-61
Xn; R20/22
Xi; R37
N; R51-53
436 024-001-00-0 trioxid de crom E 215-607-8 1333-82-0 O; R8 O; T; C; N
Carc. Cat. 1; R49 49-8-25-35-43-50/53
T; R25 53-45-60-61
C; R35
R43
N; R50-53
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

437 024-002-00-6 dicromat de potasiu E 231-906-6 7778-50-9 Carc. Cat. 2; R49 T+; N C > 7% T+; R49-46-21-25-26-
37/38-41-43
Muta. Cat. 2; R46 49-46-21-25-26-37/38-41-43-50/53 0.5% < C < 7% T; R49-46-43

T+; R26 53-45-60-61 0.1% < C < 0.5% T; R49-46


T; R25
Xn; R21
Xi; R37/38-41
R43
N; R50-53

438 024-003-00-1 dicromat de amoniu E 232-143-1 7789-09-5 E; R1 E; T+; N C > 7% T+; R49-46-21-25-26-
37/38-41-43
O; R8 49-46-1-8-21-25-26-37/38-41-43- 0.5% < C < 7% T; R49-46-43
50/53
Carc. Cat. 2; R49 53-45-60-61 0.1% < C < 0.5% T; R49-46
Muta. Cat. 2; R46
T+; R26
T; R25
Xn; R21
Xi; R37/38-41
R43
N; R50-53
439 024-004-00-7 dicromat de sodiu E 234-190-3 10588-01-9 O; R8 O; T+; N C > 7% T+; R49-46-21-25-26-
37/38-41-43
Carc. Cat. 2; R49 49-46-8-21-25-26-37/38-41-43- 0.5% < C < 7% T; R49-46-43
50/53
Muta. Cat. 2; R46 53-45-60-61 0.1% < C < 0.5% T; R49-46
T+; R26
T; R25
Xn; R21
Xi; R37/38-41
R43
N; R50-53
440 024-004-01-4 dicromat de sodiu, dihidrat E 234-190-3 7789-12-0 Carc. Cat. 2; R49 T+; N C > 7% T+; R49-46-21-25-26-
37/38-41-43
Muta. Cat. 2; R46 49-46-21-25-26-37/38-41-43-50/53 0.5% < C < 7% T; R49-46-43

T+; R26 53-45-60-61 0.1% < C < 0.5% T; R49-46


T; R25
Xn; R21
Xi; R37/38-41
R43
N; R50-53
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

441 024-005-00-2 clorură de cromil; oxiclorură de crom E 239-056-8 14977-61-8 O; R8 O; T; C; N C > 10%
Carc. Cat. 2; R49 49-46-8-35-43-50/53 5% < C < 10% T; R49-46-34-43
Muta. Cat. 2; R46 53-45-60-61 0.5% < C < 5% T; R49-46-36/37/38-43
C; R35 0.1% < C < 0.5% T; R49-46
R43
N; R50-53
442 024-006-00-8 clorură de potasiu E 232-140-5 7789-00-6 Carc. Cat. 2; R49 T; N C > 20% T; R49-46-36/37/38-43
Muta. Cat. 2; R46 49-46-36/37/38-43-50/53 0.5% < C < 20% T; R49-46-43
Xi; R36/37/38 53-45-60-61 0.1% < C < 0.5% T; R49-46
R43
N; R50-53
443 024-007-00-3 cromaţi de zinc conţinând cromat de A; E # # Carc. Cat. 1; R45 T; N
potasiu şi zinc
Xn; R22 45-22-43-50/53
R43 53-45-60-61
N; R50-53
444 024-008-00-9 cromat de calciu E 237-366-8 13765-19-0 Carc. Cat. 2; R45 T; N
Xn; R22 45-22-50/53
N; R50-53 53-45-60-61
0
445 024-009-00-4 cromat de stronţiu E 232-142-6 7789-06-2 Carc. Cat. 2; R45 T; N
Xn; R22 45-22-50/53
N; R50-53 53-45-60-61
0
446 024-010-00-X tri(cromat) dicromic, cromat de crom III , 246-356-2 24613-89-6 O; R8 O; T; C; N
cromat cromic
Carc. Cat. 2; R45 45-8-35-43-50/53
C; R35 53-45-60-61
R43
N; R50-53
447 024-011-00-5 bi(1-(3,5-dinitro-2-oxifenilazo)-3-(N- 400-110-2 - F; R11 F
fenilcarbamoil) de amoniu

11
(2-)33
448 024-012-00-0 bi(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidofenilazo)- 400-810-8 - Muta. Cat. 3; R40 Xn
3-sulfonato trisodic
40
(2-)22-36/37
449 024-013-00-6 (6-anilino-2-(5-nitro-2-oxidofenilazo)-3- 402-500-8 - Xi; R41 Xi; N
sulfonato-1-naftolato)(4-sufonato-1,1'-
azodi-2,2'naftolato)cromat(1-) trisodic
N; 51-53 41-51/53
0 (2-)26-39-61
0
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

450 024-014-00-1 bi(2-(5-cloro-4-nitro-2-oxidofenilazo)-5- 402-870-0 93952-24-0 Xi; R41 Xi


sufonato-1-naftolato)cromat(1-) trisodic
R52-53 41-52/53
0 (2-)26-39-61
0
451 024-015-00-7 (3-metil-4-(5-nitro-2-oxidofenilazo)-1- 404-930-1 - Xn; R20 Xn; N
fenilpirazololato)(1-(3-nitro-2-oxido-5-
sulfonatofenilazo)-2-naftolato)cromat(1-)
disodic

Xi; R41 20-41-51/53


N; R51-53 (2-)26-39-61
0
452 024-016-00-2 bi(1-(5-clor-1-oxidofenilazo)-2- 405-110-6 88377-66-6 Xn; R48/22 Xn
naftolato)cromat(1-) de tetradecilamoniu
R53 48/22-53
0 (2-)22-36-61
0
453 024-017-00-8 compuşi ai cromului (VI) cu excepţia A; E # # Carc. Cat. 2; R49 T; N
cromatului de bariu şi a compuşilor
specificaţi în altă parte a acestei anexe
R43 49-43-50/53
N; R50-53 53-45-60-61
0
454 025-001-00-3 dioxid de mangan 215-202-6 1313-13-9 Xn; R20/22 Xn
20/22
(2-)25
455 025-002-00-9 permanganat de potasiu 231-760-3 7722-64-7 O; R8 O; Xn; N
Xn; R22 8-22-50/53
N; R50-53 (2-)60-61
0
456 025-003-00-4 sulfat de mangan 232-089-9 7785-87-7 Xn; R48/20/22 Xn; N
N; R51-53 48/20/22-51/53
0 (2-)22-61
0
457 027-001-00-9 cobalt 231-158-0 7440-48-4 R42/43 Xn
42/43
(2-)22-24-37
458 027-002-00-4 oxid de cobalt 215-154-6 1307-96-6 Xn; R22 Xn
R43 22-43
0 (2-)24-37
0
459 027-003-00-X sulfură de cobalt 215-273-3 1317-42-6 R43 Xi
43
(2-)24-37
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

460 027-004-00-5 diclorură de cobalt E 231-589-4 7646-79-9 Carc. Cat. 2; R49 T; N C > 25% T; R49-22-42/43
Xn; R22 49-22-42/43-50/53 1% < C < 25% T; R49-42/43
R42/43 (2-)22-53-45-60-61 0.01% < C < 1% T; R49
N; R50-53
461 027-005-00-0 sulfat de cobalt E 233-334-2 10124-43-3 Carc. Cat. 2; R49 T; N C > 25% T; R49-22-42/43
Xn; R22 49-22-42/43-50/53 1% < C < 25% T; R49-42/43
R42/43 (2-)22-53-45-60-61 0.01% < C < 1% T; R49
N; R50-53
462 028-001-00-1 tetracarbonilnichel; nichel tetracarbonil E 236-669-2 13463-39-3 F; R11 F; T+; N
Carc. Cat. 3; R40 61-11-26-40-50/53
Repr. Cat. 2; R61 53-45-60-61
T+; R26
N; R50-53
463 028-002-00-7 nichel 231-111-4 7440-02-0 Carc. Cat. 3; R40 Xn
R43 40-43
0 (2-)22-36
0
464 028-003-00-2 monoxid de nichel 215-215-7 1313-99-1 Carc. Cat. 1; R49 T
R43 49-43
0 53-45
0
465 028-004-00-8 dioxid de nichel 234-823-3 12035-36-8 Carc. Cat. 1; R49 T
R43 49-43
0 53-45
0
466 028-005-00-3 trioxid de nichel 215-217-8 1314-06-3 Carc. Cat. 1; R49 T
R43 49-43
0 53-45
0
467 028-006-00-9 sulfură de nichel 240-841-2 16812-54-7 Carc. Cat. 1; R49 T
R43 49-43
0 53-45
0
468 028-007-00-4 subsulfură de nichel 234-829-6 12035-72-2 Carc. Cat. 1; R49 T
R43 49-43
0 53-45
0
469 028-008-00-X dihidroxid de nichel 235-008-5 12054-48-7 Carc. Cat. 3; R40 Xn
Xn; R20/22 20/22-40-43
R43 (2-)22-36
0
470 028-009-00-5 sulfat de nichel 232-104-9 7786-81-4 Carc. Cat. 3; R40 Xn; N
Xn; R22 22-40-42/43-50/53
R42/43 (2-)22-36/37-60-61
N; R50-53
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

471 028-010-00-0 carbonat de nichel 222-068-2 3333-67-3 Carc. Cat. 3; R40 Xn; N
Xn; R22 22-40-43-50/53
R43 (2-)22-36/37-60-61
N; R50-53
472 029-001-00-4 clorură de cupru; clorură de cupru (I) ; 231-842-9 7758-89-6 Xn; R22 Xn; N
clorură cuproasă
N; R50-53 22-50/53
0 (2-)22-60-61
0
473 029-002-00-X oxid dicupric 215-270-7 1317-39-1 Xn; R22 Xn
22
(2-)22
474 029-003-00-5 săruri de cupru ale acizilor naftenici; 215-657-0 1338-02-9 R10 Xn; N
naftenat de cupru
Xn; R22 10-22-50/53
N; R50-53 (2-)60-61
0
475 029-004-00-0 sulfat de cupru 231-847-6 7758-98-7 Xn; R22 Xn; N
Xi; R36/38 22-36/38-50/53
N; R50-53 (2-)22-60-61
476 029-005-00-6 (tri(clormetil)ftalocianinato)cupru(II), 401-260-1 - Xi; R36 Xi
produşi de reacţie cu N-metilpiperazină şi
acid metoxiacetic

36
(2-)26

477 029-006-00-1 tri(octadec-9-enilamoniu) 403-210-4 - Xi; R41 Xi; N


(trisulfonatoftalocianinato)cupru(II)
N; R51-53 41-51/53
0 (2-)22-26-39-61
0
478 029-007-00-7 hidroxid de(trisodiu (2-((3-(6-(2-clor-5- 404-670-9 89797-01-3 E; R2 E; Xi
sulfonato)anilino)-4-(3-carboxipiridino)-
1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-oxido-5-
sulfonatofenilazo)fenilmetilazo)-4-
sulfonatobenzoato)cupru(3-))

R43 2-43
0 (2-)22-24-35-37
0
479 029-008-00-2 metansulfonat de cupru(II) 405-400-2 54253-62-2 Xn; R22 Xn; N
Xi; R41 22-41-50/53
N; R50-53 (2-)26-36/37/39-60-61
0
480 030-001-00-1 pudră (praf) de zinc (piroforică) 231-175-3 7440-66-6 F; R15-17 F
15-17
(2-)7/8-43
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

481 030-002-00-7 pudră de zinc (stabilizată) # # R10 0


F; R15 10-15
0 (2-)7/8-43
0
482 030-003-00-2 clorură de zinc 231-592-0 7646-85-7 C; R34 C; N
N; R50-53 34-50/53
0 (1/2-)7/8-28-45-60-61
0
483 030-004-00-8 dimetilzinc [1]; dietilzinc [2] 208-884-1 [1] 544-97-8 [1] R14 F; C; N
209-161-3 [2] 557-20-0 [2] F; R17 14-17-34-50/53
C; R34 (1/2-)16-43-45-60-61
N; R50-53
484 030-005-00-3 diaminodiizocianatozinc 401-610-3 - Xn; R22 Xn; N
Xi; R41 22-41-42/43-50
R42/43 (2-)22-26-36/37/39-41-61
N; R50
485 030-006-00-9 sulfat de zinc 231-793-3 7733-02-0 Xi; R36/38 Xi; N
N; R50-53 36/38-50/53
0 (2-)22-25-60-61
0
486 030-007-00-4 bi(3,5-di-tert-butilsalicilato-O1,O2)zinc 403-360-0 42405-40-3 F; R11 F; Xn; N
Xn; R22 11-22-50/53
N; R50-53 (2-)7-22-60-61
487 030-008-00-X hidroxo(2- 403-750-0 113036-91-2 Xn; R20 Xn; N
(benzensulfonamido)benzoato)zinc(II)
N; R51-53 20-51/53
0 (2-)22-57-61
0
488 033-001-00-X arsenic 231-148-6 7440-38-2 T; R23/25 T
23/25
(1/2-)20/21-28-45
489 033-002-00-5 compuşi ai arsenicului, cu excepţia celor A # # T; R23/25 T; N C > 0.2% T; R23/25
specificaţi în altă parte a acestei anexe

N; R50-53 23/25-50/53 0.1% < C < 0.2% Xn; R20/22


0 (1/2-)20/21-28-45-60-61
0
490 033-003-00-0 trioxid diarsenic; trioxide arsenic E 215-481-4 1327-53-3 Carc. Cat. 1; R45 T+; N
T+; R28 45-28-34-50/53
C; R34 53-45-60-61
N; R50-53
491 033-004-00-6 pentaoxid diarsenic; pentoxid arsenic; E 215-116-9 1303-28-2 Carc. Cat. 1; R45 T; N
oxid arsenic
T; R23/25 45-23/25-50/53
N; R50-53 53-45-60-61
0
Nr.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.

492 033-005-00-1 acid arsenic şi sărurile sale A; E # # Carc. Cat. 1; R45 T; N


T; R23/25 45-23/25-50/53
N; R50-53 53-45-60-61
0
493 033-006-00-7 arsină 232-066-3 7784-42-1 F+; R12 F+; T+; N
T+; R26 12-26-48/20-50/53
Xn; R48/20 (1/2-)9-16-28-33-36/37-45-60-61
N; R50-53
494 034-001-00-2 seleniu 231-957-4 7782-49-2 T; R23/25 T
R33 23/25-33
0 (1/2-)20/21-28-45
0
495 034-002-00-8 compuşi ai seleniului cu excepţia A # # T; R23/25 T; N
sulfoselenidei de cadmiu
R33 23/25-33-50/53
N; R50-53 (1/2-)20/21-28-45-60-61
0
496 035-001-00-5 brom 231-778-1 7726-95-6 T+; R26 T+; C; N
C; R35 26-35-50
N; R50 (1/2-)7/9-26-45-61
0
497 035-002-00-0 acid bromhidric 233-113-0 10035-10-6 C; R35 C
Xi; R37 35-37
0 (1/2-)7/9-26-45
0
498 035-002-01-8 acid bromihidric ... % B # # C; R34 C C > 40% C; R34-37
Xi; R37 34-37 10% < C < 40% Xi; R36/37/38
0 (1/2-)7/9-26-45
0
499 035-003-00-6 bromat de potasiu E 231-829-8 7758-01-2 O; R9 O; T
Carc. Cat. 2; R45 45-9-25
T; R25 53-45
0
500 040-001-00-3 zirconiu pudră (praf) (piroforică) 231-176-9 7440-67-7 F; R15-17 F
15-17
(2-)7/8-43
Nr.cr
Index No Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare
t

501 040-002-00-9 zirconiu pudră (neinflamabil) # # F; R15

502 042-001-00-9 trioxid de molibden 215-204-7 1313-27-5 Xn; R48/20/22

Xi; R36/37

503 042-002-00-4 tetrakis(dimetilditetradecilamoniu) hexa- 404-760-8 117342-25- Xi; R41


mu-oxotetra-mu3-oxodi-mu5- 3
oxotetradecaoxooctamolibdat(4-)

504 042-003-00-X tetrakis(trimetilhexadecilamoniu) hexa-mu- 404-860-1 116810-46- F; R11


oxotetra-mu3-oxodi-mu5- 9
oxotetradecaoxooctamolibdat(4-)

Xi; R41
N; R50-53
505 047-001-00-2 azotat de argint 231-853-9 7761-88-8 C; R34
N; R50-53

506 048-001-00-5 Compuşi ai cadmiului, cu excepţia A # Xn; R20/21/22


sulfoselenidei de cadmiu(xCdS.yCdSe),
amestecului de sulfură de cadmiu cu
sulfură de zinc (xCdS.yZnS), amestecului
de sulfură de cadmiu cu sulfură de mercur
(xCdS.yHgS), şi a celor specificate în altă
parte a acestei anexe

N; R50-53

507 048-002-00-0 oxid de cadmiu E 215-146-2 1306-19-0 Carc. Cat.2; R49

T; R48/23/25
Xn; R22
508 048-003-00-6 diformiat de cadmiu; cadmiuformiat 224-729-0 4464-23-7 T; R23/25
R33
Xn; R40
N; R50-53
509 048-004-00-1 cianură de cadmiu 208-829-1 542-83-6 T+; R26/27/28

R32
R33
Xn; R40
N; R50-53
510 048-005-00-7 cadmiu hexafluorsilicat(2-); cadmiu 241-084-0 17010-21-8 T; R23/25
fluorosilica
R33
Xn; R40
N; R50-53
511 048-006-00-2 florură de cadmiu E 232-222-0 7790-79-6 Carc. Cat. 2; R45
Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23/25

N; R50-53

512 048-007-00-8 iodură de cadmiu 232-223-6 7790-80-9 T; R23/25


R33
Xn; R40
513 048-008-00-3 clorură de cadmiu E 233-296-7 10108-64-2 Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23/25

N; R50-53

514 048-009-00-9 sulfat de cadmiu E 233-331-6 10124-36-4 Carc. Cat. 2; R49

T; R48/23/25
Xn; R22
N; R50-53
515 048-010-00-4 sulfură de cadmiu 215-147-8 1306-23-6 Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23/25
Xn; R22
516 050-001-00-5 tetraclorură de staniu; clorură de staniu 231-588-9 7646-78-8 C; R34
R52-53

517 050-002-00-0 cyhexatin (ISO); hidroxitriciclohexilstanan; 236-049-1 13121-70-5 Xn; R20/21/22


hidroxid de tri(ciclohexil)staniu

N; R50-53

518 050-003-00-6 acetat de fentin 212-984-0 900-95-8 T+; R26

T; R24/25
Xi; R36/38
R43
N; R50-53
519 050-004-00-1 hidroxid de fentin 200-990-6 76-87-9 T+; R26

T; R24/25
Xi; R36/38
N; R50-53
520 050-005-00-7 Compuşi trimetilstanici, cu excepţia celor A # # T+; R26/27/28
specificaţi în altă parte în această anexă

N; R50-53
521 050-006-00-2 Compuşi trietilstanici, cu excepţia celor A # # T+; R26/27/28
specificate în această anexă
N; R50-53

522 050-007-00-8 Compuşi tripropilstanici, cu excepţia A # # T; R23/24/25


celor specificate în această anexă
N; R50-53

523 050-008-00-3 Compuşi tributilstanici, cu excepţia celor A # # T; R25-48/23/25


specificaţi în altă parte în această anexă

Xn; R21
Xi; R36/38
N; R50-53
524 050-009-00-9 fluorotripentilstanan [1]; 243-546-7 20153-49-5 Xn; R20/21/22
hexapentildistanoxan [2] [1] [1]
247-143-7 20153-49-5
[2] [1]
25637-27-8 N; R50-53
[2]
525 050-010-00-4 fluorotrihexilstanan 243-547-2 20153-50-8 Xn; R20/21/22

N; R50-53

526 050-011-00-X Compuşi trifenilstanici, cu excepţia celor A # # T; R23/24/25


specificaţi în altă parte în această anexă
N; R50-53

527 050-012-00-5 tetraciclohexilstanan [1]; 215-910-5 1449-55-4 Xn; R20/21/22


chlortriciclohexilstanan [2]; [1] [1]
butiltriciclohexilstanan [3]
221-437-5 3091-32-5 N; R50-53
[2] [2]
230-358-5 7067-44-9
[3] [3]
528 050-013-00-0 Compuşi trioctilstanici cu excepţia celor A # # Xi; R36/37/38
specificati în altă parte în această anexă

529 050-017-00-2 fenbutatin oxide (ISO); bi(tri(2-metil-2- 236-407-7 13356-08-6 T+; R26
fenilpropil)staniu)oxid
Xi; R36/38
N; R50-53
530 050-018-00-8 metansulfonat de staniu(II) 401-640-7 53408-94-9 C; R34

Xn; R22
R43
531 050-019-00-3 1-(triciclohexilstanil)-1H-1,2,4-triazole; 255-209-1 41083-11-8 T+; R26
azociclotin
T; R25
Xi; R37/38-41

N; R50-53
532 051-001-00-8 triclorură de antimoniu 233-047-2 10025-91-9 C; R34

N; R51-53

533 051-002-00-3 pentaclorură de antimoniu 231-601-8 7647-18-9 C; R34


N; R51-53

534 051-003-00-9 Compuşi ai antimoniului , cu excepţia A # # Xn; R20/22


tetroxidului (Sb2O4), pentoxidului (Sb2O5),
trisulfurii (Sb2S3), pentasulfurii (Sb2S5) şi a
celor specificati in altă parte în această
Anexă

N; R51-53

535 051-004-00-4 trifluorură de antimoniu 232-009-2 7783-56-4 T; R23/24/25


N; R51-53

536 051-005-00-X trioxid de antimoniu 215-175-0 1309-64-4 Carc. Cat. 3; R40

537 051-006-00-5 difenil(4-feniltiofenil)sulfoniu 403-500-0 - R43


hexafluoroantimoniat
N; R50-53

538 051-007-00-0 bi(4-dodecilfenil)iodoniu 404-420-9 71786-70-4 R43


hexafluoroantimoniat
R52-53

539 053-001-00-3 iod 231-442-4 7553-56-2 Xn; R20/21


N; R50

540 053-002-00-9 acid iodhidric anhidru 233-109-9 10034-85-2 C; R35

Xi; R37

541 053-003-00-4 iodoxibenzen - 696-33-3 E; R1

542 053-004-00-X iodoxibenzoat de calciu C # # E; R1

543 056-001-00-1 peroxid de bariu 215-128-4 1304-29-6 O; R8

Xn; R20/22

544 056-002-00-7 săruri de bariu, cu excepţia sulfatului de A # # Xn; R20/22


bariu, sărurilor acidului 1-azo-2-
hidroxinaftalenil aril sulfonic, şi a sărurilor
specificate în altă parte a acestei anexe.

545 056-003-00-2 carbonat de bariu 208-167-3 513-77-9 Xn; R22


546 056-004-00-8 clorură de bariu 233-788-1 10361-37-2 T; R25

Xn; R20

547 076-001-00-5 tetraoxid de osmiu 244-058-7 20816-12-0 T+; R26/27/28

C; R34

548 078-001-00-0 tetracloroplatinaţi, cu excepţia celor # # T; R25


specificaţi în altă parte a acestei anexe
Xi; R41
R42/43
549 078-002-00-6 tetracloroplatinat de diamoniu 237-499-1 13820-41-2 T; R25

Xi; R38-41
R42/43
550 078-003-00-1 tetracloroplatinat disodic 233-051-4 10026-00-3 T; R25

Xi; R38-41
R42/43
551 078-004-00-7 tetracloroplatinat dipotasic 233-050-9 10025-99-7 T; R25

Xi; R38-41
R42/43
552 078-005-00-2 hexacloroplatinaţi cu excepţia celor # # T; R25
specificaţi în altă parte a acestei anexe
Xi; R41
R42/43
553 078-006-00-8 hexacloroplatinat disodic 240-983-5 16923-58-3 T; R25

Xi; R41
R42/43
554 078-007-00-3 hexacloroplatinat dipotasic 240-979-3 16921-30-5 T; R25

Xi; R41
R42/43
555 078-008-00-9 hexacloroplatinat de diamoniu 240-973-0 16919-58-7 T; R25

Xi; R41
R42/43
556 078-009-00-4 acid hexacloroplatinic 241-010-7 16941-12-1 T; R25

C; R34
R42/43
557 080-001-00-0 mercur 231-106-7 7439-97-6 T; R23
R33
N; R50-53
558 080-002-00-6 compuşi anorganici ai mercurului , cu A # # T+; R26/27/28
excepţia sulfurii mercurice şi ai celor
specificaţi în altă parte în această anexă
R33
N; R50-53
559 080-003-00-1 diclorură dimercurică ;clorură mercuroasă 233-307-5 10112-91-1 Xn; R22
; calomel
Xi; R36/37/38
N; R50-53
560 080-004-00-7 compuşi organici ai mercurului , cu A # # T+; R26/27/28
excepţia celor specificaţi în altă parte în
această anexă
R33
N; R50-53

561 080-005-00-2 difulminat de mercur; fulminat mercuric; 211-057-8 628-86-4 E; R3


fulminat de mercur
T; R23/24/25
R33
N; R50-53
562 080-006-00-8 oxid al dicianurii dimercurice ;oxicianură 215-629-8 1335-31-5 E; R3
mercurică
T; R23/24/25
R33
N; R50-53
563 080-007-00-3 dimetilmercur [1]; dietilmercur [2] 209-805-3 593-74-8 T+; R26/27/28
[1] [1]
211-000-7 627-44-1 R33
[2] [2]
N; R50-53

564 080-008-00-9 azotat fenilmercuric [1]; hidroxid 200-242-9 55-68-5 [1] T; R25-48/24/25
fenilmercuric [2];azotat bazic fenilmercuric [1]
[3]
202-866-7 100-57-2 C; R34
[2] [2]
8003-05-2 N; R50-53
[3]
565 080-009-00-4 clorură de 2-metoxietilmercur 204-659-7 123-88-6 T; R25-48/25

C; R34
N; R50-53
566 080-010-00-X diclorură de mercur; clorură mercurică 231-299-8 7487-94-7 T+; R28

T; R48/24/25
C; R34
N; R50-53
567 080-011-00-5 acetat fenilmercuric 200-532-5 62-38-4 T; R25-48/24/25

C; R34
N; R50-53
568 081-001-00-3 taliu 231-138-1 7440-28-0 T+; R26/28

R33

569 081-002-00-9 compuşi ai taliului, cu excepţia celor A # # T+; R26/28


specificaţi în altă parte în această anexă
R33
N; R51-53
570 081-003-00-4 sulfat de ditaliu ; sulfat talic 231-201-3 7446-18-6 T+; R28

T; R48/25
Xi; R38
N; R51-53
571 082-001-00-6 compuşi ai plumbului cu excepţia celor A; E # # Repr. Cat. 1; R61
specificaţi în altă parte în această anexă
Repr. Cat. 3; R62
Xn; R20/22
R33
N; R50-53
572 082-002-00-1 alchil plumb A; E # # Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62


T+; R26/27/28
R33

N; R50-53
573 082-003-00-7 plumb diazidă ; plumb azidă E 236-542-1 13424-46-9 E; R3

Repr. Cat. 1; R61


Repr. Cat. 3; R62
Xn; R20/22
R33
N; R50-53
574 082-004-00-2 cromat de plumb 231-846-0 7758-97-6 Carc. Cat. 3; R40
Repr. Cat. 1; R61
Repr. Cat. 3; R62
R33
N; R50-53
575 082-005-00-8 di(acetat) de plumb E 206-104-4 301-04-2 Repr. Cat. 1; R61
Repr. Cat. 3; R62
Xn; R48/22
R33
N; R50-53
576 082-006-00-3 bi(ortofosfat) de triplumb E 231-205-5 7446-27-7 Repr. Cat. 1; R61
Repr. Cat. 3; R62
Xn; R48/22
R33
N; R50-53
577 082-007-00-9 acetat bazic de plumb; acetat de plumb E 215-630-3 1335-32-6 Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 1; R61


Repr. Cat. 3; R62
Xn; R48/22
R33
N; R50-53
578 082-008-00-4 metansulfonat de plumb(II) E 401-750-5 17570-76-2 Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R20/22-48/20/22
Xi; R38-41
R33
N; R58
579 082-009-00-X sulfocromat galben de plumb; pigment 215-693-7 1344-37-2 Carc. Cat. 3; R40
galben 34 C.I. [Această substanţă este
identificată în indexul de culori prin numărul
de constituire din indexul de culori , C.I.
77603.]

Repr. Cat. 1; R61


Repr. Cat. 3; R62
R33
N; R50-53
580 082-010-00-5 cromat, molibdat sulfat roşu de plumb;. 235-759-9 12656-85-8 Carc. Cat. 3; R40
pigment roşu 104 C.I [Această substanţă
este identificată în Indexul de culori prin
Numărul de constituire din Indexul de
culori C.I. 77605.]

Repr. Cat. 1; R61


Repr. Cat. 3; R62
R33
N; R50-53
581 082-011-00-0 arseniat acid de plumb E 232-064-2 7784-40-9 Carc. Cat. 1; R45
Repr. Cat. 1; R61
Repr. Cat. 3; R62
T; R23/25
R33
N; R50-53
582 092-001-00-8 uraniu 231-170-6 7440-61-1 T+; R26/28

R33

583 092-002-00-3 compuşi ai uraniului A # # T+; R26/28


R33
N; R51-53
584 601-001-00-4 metan 200-812-7 74-82-8 F+; R12

585 601-002-00-X etan 200-814-8 74-84-0 F+; R12

586 601-003-00-5 propan 200-827-9 74-98-6 F+; R12

587 601-004-00-0 butan [1], izobutan [2] C 203-448-7 106-97-8 F+; R12

588 601-004-01-8 butan [1] şi izobutan [2] (conţinând > 0.1% C; S 203-448-7 106-97-8 F+; R12
butadienă (203-450-8)) [1] [1]
200-857-2 75-28-5 [2] Carc. Cat. 2; R45
[2]

589 601-005-00-6 2,2-dimetilpropan 207-343-7 463-82-1 F+; R12

590 601-006-00-1 pentan [1]; izopentan [2]; 2-metilbutan [2] C 203-692-4 109-66-0 F+; R12
[1] [1]
201-142-8 Xn; R65
[2]
78-78-4 [2] R66
R67
N; R51-53
591 601-007-00-7 hexan, amestec de izomeri (conţinând mai C # # F; R11
puţin decât 5% n-hexan, CEE No. 203-
777-6)
Xn; R65
Xi; R38
R67
N; R51-53
592 601-008-00-2 heptan [şi izomeri] C 205-563-8 142-82-5 F; R11
203-548-0
207-346-3 108-08-7
209-230-
8 209- 464-06-2
280-0
209-643-3 562-49-2
209-680-5
209-730-6 565-59-3

Xn; R65
Xi; R38
R67
N; R50-53

593 601-009-00-8 octan [şi izomeri] C 203-892-1 111-65-9 F; R11

208-759-1 540-84-1

209-207-2 560-21-4

209-243- 563-16-6
9
209- 564-02-3
266-4
Xn; R65
Xi; R38
R67
N; R50-53
594 601-010-00-3 etilenă 200-815-3 74-85-1 F+; R12

595 601-011-00-9 propenă; propilenă 204-062-1 115-07-1 F+; R12

596 601-012-00-4 1-butenă [1]; amestec de izomeri 1 şi 2 ai C 203-449-2 106-98-9 F+; R12
butenei [2]; 2-metilpropenă [3]; (Z)-butenă- [1] [1]
2 [4]; (E)-butenă-2 [5]
203-452-9 107-01-7
[2] [2]
204-066-3 115-11-7
[3] [3]
209-673-7 590-18-1
[4] [4]
210-855-3 624-64-6
[5] [5]
597 601-013-00-X 1,3-butadienă D 203-450-8 106-99-0 F+; R12
Carc. Cat. 2; R45

598 601-014-00-5 izopren; 2 metil-1,3-butadienă D 201-143-3 78-95-5 F+; R12


R52-53

599 601-015-00-0 acetilenă 200-816-9 74-86-2 R5

R6
F+; R12
600 601-016-00-6 ciclopropan 200-847-8 75-19-4 F+; R12

601 601-017-00-1 ciclohexan 203-806-2 110-82-7 F; R11

Xn; R65
Xi; R38
R67
N; R50-53
602 601-018-00-7 metilciclohexan 203-624-3 108-87-2 F; R11
Xn; R65
Xi; R38
R67
N; R51-53
603 601-019-00-2 1,4-dimetilciclohexan 209-663-2 589-90-2 F; R11
Xn; R65
Xi; R38
R67
N; R51-53
604 601-020-00-8 benzen E 200-753-7 71-43-2 F; R11

Carc. Cat. 1; R45


T; R48/23/24/25
605 601-021-00-3 toluen 203-625-9 108-88-3 F; R11

Xn; R20

606 601-022-00-9 o-xilen [1]; p-xilen [2]; m-xilen [3]; xilen [4] C 202-422-2 95-47-6 [1] R10
[1]
203-396-5 Xn; R20/21
[2]
203-576-3 106-42-3 Xi; R38
[3] [2]
215-535-7 108-38-3
[4] [3]
1330-20-7
[4]
607 601-023-00-4 etilbenzen 202-849-4 100-41-4 F; R11

Xn; R20

608 601-024-00-X cumen [1]; propilbenzen [2] C 202-704-5 98-82-8 [1] R10
[1]
103-65-1 Xn; R65
[2]
203-132-9 Xi; R37
[2]
N; R51-53
609 601-025-00-5 mesitilen; 1,3,5-trimetilbenzen 203-604-4 108-67-8 R10
Xi; R37
N; R51-53
610 601-026-00-0 stiren D 202-851-5 100-42-5 R10

Xn; R20
Xi; R36/38
611 601-027-00-6 2-fenilpropenă; -metilstiren 202-705-0 98-83-9 R10
Xi; R36/37
N; R51-53
612 601-028-00-1 2-metilstiren; 2-viniltoluen 210-256-7 611-15-4 Xn; R20
N; R51-53

613 601-029-00-7 dipentenă [1]; (R)-p-menta-1,8-dienă [2]; C 205-341-0 138-86-3 R10


(S)-p-menta-1,8-dienă [3]; trans-1-metil-4- [1] [1]
(1-metil-vinil)ciclohexenă [4]; (+)-1-metil-4-
(1-metilvinil)ciclohexenă [5]; [1] limonenă;
[2] d-limonenă; [3] l-limonenă

227-813-5 5989-27-5 Xi; R38


[2] [2]
227-815-6 5989-54-8 R43
[3] [3]
229-977-3 6876-12-6 N; R50-53
[4] [4]
231-732-0 7705-14-8
[5] [5]
614 601-030-00-2 ciclopentan 206-016-6 287-92-3 F; R11
R52-53

615 601-031-00-8 2,4,4-1-trimetilpentenă 203-486-4 107-39-1 F; R11


N; R51-53

616 601-032-00-3 benzo[a]piren; benzo[def]crisenă 200-028-5 50-32-8 Carc. Cat. 2; R45


Muta. Cat. 2; R46
Repr. Cat. 2; R60-61
N; R50-53
617 601-033-00-9 benz[a]antracen 200-280-6 56-55-3 Carc. Cat. 2; R45
N; R50-53

618 601-034-00-4 benz[e]acefenantrilen 205-911-9 205-99-2 Carc. Cat. 2; R45


N; R50-53

619 601-035-00-X benzo[j]fluoranten 205-910-3 205-82-3 Carc. Cat. 2; R45


N; R50-53

620 601-036-00-5 benzo(k)fluoranten 205-916-6 207-08-9 Carc. Cat. 2; R45


N; R50-53

621 601-037-00-0 n-hexan 203-777-6 110-54-3 F; R11

Repr. Cat. 3; R62


Xn; R65-48/20
Xi; R38
R67
N; R51-53
622 601-041-00-2 dibenz[a,h]antracen 200-181-8 53-70-3 Carc. Cat. 2; R45
N; R50-53

623 601-042-00-8 bifenil 202-163-5 92-52-4 Xi; R36/37/38

N; R50-53

624 601-043-00-3 1,2,4-trimetilbenzen 202-436-9 95-63-6 R10


Xn; R20
Xi; R36/37/38
N; R51-53
625 601-044-00-9 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindenă 201-052-9 77-73-6 F; R11

Xn; R20/22
Xi; R36/37/38
N; R51-53
626 601-045-00-4 1,2,3,4-tetrahidronaftalină 204-340-2 119-64-2 R19
Xi; R36/38
N; R51-53
627 601-046-00-X 7-metiloctadienă-1,6 404-210-7 42152-47-6 R10

N; R50-53

628 601-047-00-5 m-mentadienă-1,3(8) 404-150-1 17092-80-7 Xi; R38

N; R51-53

629 601-048-00-0 crisen 205-923-4 218-01-9 Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R40


N; R50-53
630 601-049-00-6 benzo[e]piren 205-892-7 192-97-2 Carc. Cat. 2; R45
N; R50-53

631 601-050-00-1 benzen, C10-C13-alchil derivaţii 267-051-0 67774-74-7 N; R50

632 601-051-00-7 4-fenilbutenă-1 405-980-7 768-56-9 Xi; R38


N; R51-53

633 602-001-00-7 clorură de metil 200-817-4 74-87-3 F+; R12

Carc. Cat. 3; R40


Xn; R48/20
634 602-002-00-2 bromometan; bromură de metil 200-813-2 74-83-9 Muta. Cat. 3; R40

T; R23/25
Xn; R48/20
Xi; R36/37/38
N; R50
N; R59
635 602-003-00-8 dibrommetan 200-824-2 74-95-3 Xn; R20
R52-53

636 602-004-00-3 clorură de metilen 200-838-9 75-09-2 Carc. Cat. 3; R40


637 602-005-00-9 iodură de metil 200-819-5 74-88-4 Carc. Cat. 3; R40
Xn; R21
T; R23/25
Xi; R37/38
638 602-006-00-4 cloroform 200-663-8 67-66-3 Xn; R22-48/20/22

Xi; R38
Carc. Cat. 3; R40
639 602-007-00-X bromoform; tribrommetan 200-854-6 75-25-2 T; R23
Xi; R36/38
N; R51-53
640 602-008-00-5 Tetraclorură de carbon; tetraclormetan 200-262-8 56-23-5 Carc. Cat. 3; R40

T; R23/24/25-48/23
R52-53
N; R59
641 602-009-00-0 cloretan 200-830-5 75-00-3 F+; R12

Carc. Cat. 3; R40


R52-53
642 602-010-00-6 1,2-dibrometan E 203-444-5 106-93-4 Carc. Cat. 2; R45

T; R23/24/25
Xi; R36/37/38
N; R51-53
643 602-011-00-1 1,1-dicloretan 200-863-5 75-34-3 F; R11
Xn; R22
Xi; R36/37
R52-53
644 602-012-00-7 diclorură de etilen E 203-458-1 107-06-2 F; R11
Carc. Cat. 2; R45
Xn; R22
Xi; R36/37/38
645 602-013-00-2 metilcloroform F 200-756-3 71-55-6 Xn; R20
N; R59

646 602-014-00-8 1,1,2-tricloretan 201-166-9 79-00-5 Xn; R20/21/22

647 602-015-00-3 1,1,2,2-tetracloretan 201-197-8 79-34-5 T+; R26/27


N; R51-53

648 602-016-00-9 1,1,2,2-tetrabrometan 201-191-5 79-27-6 T+; R26


Xi; R36
R52-53

649 602-017-00-4 pentacloretan 200-925-1 76-01-7 Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23
N; R51-53
650 602-018-00-X 1-cloropren [1]; 2-clorpropan [2] C 208-749-7 540-54-5 F; R11
[1] [1]
200-858-8 75-29-6 [2] Xn; R20/21/22
[2]

651 602-019-00-5 1-brompropan 203-445-0 106-94-5 R10


Xn; R20
652 602-020-00-0 1,2-diclorpropan 201-152-2 78-87-5 F; R11
Xn; R20/22

653 602-021-00-6 1,2-dibrom-3-clorpropan E 202-479-3 96-12-8 Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46


Repr. Cat. 1; R60
T; R25
Xn; R48/20/22
R52-53
654 602-022-00-1 1-clorpentan [1]; 2-clorpentan [2]; 3- C 208-846-4 543-59-9 F; R11
clorpentan [3] [1] [1]
210-885-7 625-29-6 Xn; R20/21/22
[2] [2]
210-467-4 616-20-6
[3] [3]
655 602-023-00-7 clorură de vinil D 200-831-0 75-01-4 F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

656 602-024-00-2 brometilen; bromură de vinil 209-800-6 593-60-2 F+; R12


Carc. Cat. 2; R45

657 602-025-00-8 1,1-dicloretilenă D 200-864-0 75-35-4 F+; R12

Xn; R20-40

658 602-026-00-3 1,2-dicloretilenă [1]; cis-dicloretilenă [2]; C 208-750-2 540-59-0 F; R11


trans-dicloretilenă [3] [1] [1]
205-859-7 156-59-2 Xn; R20
[2] [2]
205-860-2 156-60-5 R52-53
[3] [3]
659 602-027-00-9 tricloretilenă 201-167-4 79-01-6 Carc. Cat. 3; R40

R52-53

660 602-028-00-4 tetracloretilenă 204-825-9 127-18-4 Carc. Cat. 3; R40


N; R51-53

661 602-029-00-X 3-clorpropenă D 203-457-6 107-05-1 F; R11

T+; R26
N; R50
662 602-030-00-5 1,3-diclorpropenă [1]; (Z)-1,3-diclorpropenă D; C 208-826-5 542-75-6 R10
[2] [1] [1]
10061-01-5 T; R25
[2]
233-195-8 Xn; R20/21
[2]
Xi; R36/37/38
R43
N; R50-53
663 602-031-00-0 1,1-diclorpropenă 209-253-3 563-58-6 F; R11

T; R25
R52-53
664 602-032-00-6 3-clor-2-metilpropenă; clorură de metalil 209-251-2 563-47-3 F; R11

Xn; R20/22
C; R34
R43
N; R51-53
665 602-033-00-1 clorbenzen 203-628-5 108-90-7 R10
Xn; R20
N; R51-53
666 602-034-00-7 1,2-diclorbenzen 202-425-9 95-50-1 Xn; R22

Xi; R36/37/38
N; R50-53
667 602-035-00-2 1,4-diclorbenzen; p-diclorbenzen 203-400-5 106-46-7 Xi; R36
N; R50-53

668 602-036-00-8 cloropren D 204-818-0 126-99-8 F; R11

Xn; R20/22
Xi; R36
669 602-037-00-3 clorură de benzil 202-853-6 100-44-7 Carc. Cat. 3; R40

T; R23
Xn; R22
Xi; R37/38-41
670 602-038-00-9 triclortoluen E 202-634-5 98-07-7 Carc. Cat. 2; R45

T; R23
Xn; R22
Xi; R37/38-41
671 602-039-00-4 PCB C 215-648-1 1336-36-3 R33

N; R50-53

672 602-040-00-X 2-clortoluen [1]; 3-clortoluen [2]; 4- C 202-424-3 95-49-8 [1] Xn; R20
clortoluen [3]; clortoluen [4] [1]
203-580-5 108-41-8 N; R51-53
[2] [1]
203-397-0 106-43-4
[3] [3]
246-698-2 25168-05-2
[4] [4]
673 602-041-00-5 pentacloronaftalină C 215-320-8 1321-64-8 Xn; R21/22

Xi; R36/38
N; R50-53
674 602-042-00-0 1,2,3,4,5,6-hexaclorciclohexani cu excepţia C # # Carc. Cat. 3; R40
celor specificati în ultima parte în această
anexă
T; R25
Xn; R21
N; R50-53
675 602-043-00-6 lindan 200-401-2 58-89-9 T; R23/24/25

Xi; R36/38
N; R50-53
676 602-044-00-1 toxafen; camfeclor 232-283-3 8001-35-2 Carc. Cat. 3; R40

T; R25
Xn; R21
Xi; R37/38
N; R50-53
677 602-045-00-7 DDT 200-024-3 50-29-3 T; R25-48/25

Carc. Cat. 3; R40


N; R50-53
678 602-046-00-2 heptaclor 200-962-3 76-44-8 T; R24/25

Carc. Cat. 3; R40


R33
N; R50-53
679 602-047-00-8 clordan 200-349-0 57-74-9 Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22
N; R50-53
680 602-048-00-3 aldrin 206-215-8 309-00-2 T; R24/25-48/24/25

Carc. Cat. 3; R40


N; R50-53
681 602-049-00-9 dieldrin 200-484-5 60-57-1 T+; R27

T; R25-48/25
Carc. Cat. 3; R40
N; R50-53
682 602-050-00-4 izodrin 207-366-2 465-73-6 T+; R26/27/28

N; R50-53

683 602-051-00-X endrin 200-775-7 72-20-8 T+; R28

T; R24
N, R50-53

684 602-052-00-5 endosulfan 204-079-4 115-29-7 T; R24/25

Xi; R36
N; R50-53
685 602-053-00-0 isobenzan (ISO) 206-045-4 297-78-9 T+; R27/28

N; R50

686 602-054-00-6 3-iodpropenă; iodură de alil 209-130-4 556-56-9 R10


C; R34

687 602-055-00-1 brometan; bromură de etil 200-825-8 74-96-4 F; R11


Carc. Cat. 3; R40
Xn; R20/22
688 602-056-00-7 trifluortoluen 202-635-0 98-08-8 F; R11

N; R51-53

689 602-057-00-2 bromură de benzil 202-847-3 100-39-0 Xi; R36/37/38


690 602-058-00-8 clorură de benziliden; clorură de benzal 202-709-2 98-87-3 Carc. Cat. 3; R40

T; R23
Xn; R22
Xi; R37/38-41
691 602-059-00-3 1-clorbutan 203-696-6 109-69-3 F; R11

692 602-060-00-9 brombenzen 203-623-8 108-86-1 R10


Xi; R38
N; R51-53
693 602-061-00-4 hexaflorpropenă 204-127-4 116-15-4 Xn; R20

Xi; R37

694 602-062-00-X 1,2,3-triclorpropan D 202-486-1 96-18-4 Xn; R20/21/22

695 602-063-00-5 heptaclor epoxid 213-831-0 1024-57-3 T; R25

Carc. Cat. 3; R40


R33
N; R50-53
696 602-064-00-0 1,3-diclor-2-propanol E 202-491-9 96-23-1 Carc. Cat. 2; R45

T; R25
Xn; R21
697 602-065-00-6 hexaclorbenzen E 204-273-9 118-74-1 Carc. Cat. 2; R45
T; R48/25
N; R50-53
698 602-066-00-1 tetraclor-p-benzochinonă 204-274-4 118-75-2 Xi; R36/38
N; R50-53

699 602-067-00-7 1,3-diclorbenzen 208-792-1 541-73-1 Xn; R22


N; R51-53

700 602-068-00-2 bi (tricloracetat) de etilenă 219-732-9 2514-53-6 Xi; R38

701 602-069-00-8 dicloracetilenă - 7572-29-4 E; R2

Carc. Cat. 3; R40


Xn; R48/20
702 602-070-00-3 3-clor-4,5,alfa,alfa,alfa-pentafluortoluen 401-930-3 77227-99-7 R10

Xn; R20/22
N; R50-58
703 602-071-00-9 brombenzilbromtoluen, amestec de 402-210-1 99688-47-8 Xn; R48/22
izomeri
R43
N; R50-53
704 602-072-00-4 diclor(diclorfenil)metil metilbenzen 278-404-3 76253-60-6 N; R50-53

705 602-073-00-X 1,4-diclorbutenă -2 E 212-121-8 764-41-0 Carc. Cat. 2; R45


T+; R26
T; R24/25
C; R34
N; R50-53
706 602-074-00-5 pentaclorbenzen 210-172-0 608-93-5 F; R11
Xn; R22
N; R50-53
707 602-075-00-0 4,4,5,5-tetraclor-1,3-dioxolanonă -2 404-060-2 22432-68-4 T+; R26

Xn; R22
C; R34
708 602-076-00-6 2,3,4-triclorobutenă-1 219-397-9 2431-50-7 Carc. Cat. 3; R40

T; R23
Xn; R22
Xi; R36/37/38
N; R50-53
709 602-077-00-1 mirex 219-196-6 2385-85-5 Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R62-63


R64
Xn; R21/22
N; R50-53
710 602-078-00-7 hexaclorociclopentadienă 201-029-3 77-47-4 T+; R26

T; R24
Xn; R22
C; R34
N; R50-53
711 602-079-00-2 2,3-diclorpropenă; 2,3-diclorpropilenă 201-153-8 78-88-6 F; R11

Muta. Cat. 3; R40


Xn; R20/21/22
Xi; R37/38-41
R52-53
712 602-080-00-8 clor alcani, C10-13, 287-476-5 85535-84-8 Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

713 602-081-00-3 acid 2-clor-4,5-difluorbenzoic 405-380-5 - Xn; R21/22


Xi; R41
R43
714 602-082-00-9 2,2,6,6-tetrakis(brommetil)-4-oxa- 408-020-5 - R43
heptandiol-1,7
N; R51-53

715 602-083-00-4 pentabrom derivat de difenil eter ; 251-084-2 32534-81-9 Xn; R48/21/22
pentabromdifenil eter,
R64
N; R50-53
716 602-084-00-X 1,1-diclor-1-fluoretan 404-080-1 1717-00-6 N; R52-53-59
717 603-001-00-X metanol 200-659-6 67-56-1 F; R11

T; R23/24/25-
39/23/24/25

718 603-002-00-5 etanol 200-578-6 64-17-5 F; R11

719 603-003-00-0 1-propanol; n-propanol 200-746-9 71-23-8 F; R11


Xi; R41
R67
720 603-004-00-6 1-butanol; n-butanol 200-751-6 71-36-3 R10

Xn; R22
Xi; R37/38-41
R67
721 603-005-00-1 2-metilpropanol-2 200-889-7 75-65-0 F; R11
Xn; R20

722 603-006-00-7 alcool amilic ( cu excepţia terţ-pentanolului) C 250-378-8 30899-19-5 R10

Xn; R20

723 603-007-00-2 2-metilbutanol-2 200-908-9 75-85-4 F; R11


Xn; R20

724 603-008-00-8 4-metilpentanol-2 203-551-7 108-11-2 R10


Xi; R37

725 603-009-00-3 ciclohexanol 203-630-6 108-93-0 Xn; R20/22


Xi; R37/38

726 603-010-00-9 2-metilciclohexanol,amestec de izomeri C 209-512-0 583-59-5 Xn; R20


[1]; cis-2-metilciclohexanol [2]; trans-2- [1] [1]
metilciclohexanol [3]
231-187-9 7443-70-1
[2] [2]
231-186-3 7443-52-9
[3] [3]
727 603-011-00-4 2-metoxietanol E 203-713-7 109-86-4 R10
Repr. Cat. 2; R60-61
Xn; R20/21/22
728 603-012-00-X 2-etoxietanol E 203-804-1 110-80-5 R10
Repr. Cat. 2; R60-61
Xn; R20/21/22
729 603-013-00-5 2-isopropoxietanol 203-685-6 109-59-1 Xn; R20/21
Xi; R36

730 603-014-00-0 2-butoxietanol 203-905-0 111-76-2 Xn; R20/21/22


Xi; R37

731 603-015-00-6 2-propenol-1; alcool alilic 203-470-7 107-18-6 R10

T; R23/24/25
Xi; R36/37/38
N; R50
732 603-016-00-1 4-hidroxi-4-metilpentanonă-2 204-626-7 123-42-2 Xi; R36

733 603-018-00-2 alcool furfurilic 202-626-1 98-00-0 Xn; R20/21/22

734 603-019-00-8 dimetil eter 204-065-8 115-10-6 F+; R12

735 603-020-00-3 etil metil eter - 540-67-0 F+; R12

736 603-021-00-9 metil vinil eter D 203-475-4 107-25-5 F+; R12

737 603-022-00-4 dietil eter; eter 200-467-2 60-29-7 F+; R12


R19
Xn; R22
R66
R67
738 603-023-00-X etilen oxid E 200-849-9 75-21-8 F+; R12

Carc. Cat. 2; R45


Muta. Cat. 2; R46
T; R23
Xi; R36/37/38
739 603-024-00-5 1,4-dioxan 204-661-8 123-91-1 F; R11-19

Carc. Cat. 3; R40


Xi; R36/37
740 603-025-00-0 tetrahidrofuran 203-726-8 109-99-9 F; R11-19

Xi; R36/37

741 603-026-00-6 epiclorhidrin E 203-439-8 106-89-8 R10

Carc. Cat. 2; R45

T; R23/24/25
C; R34
R43
742 603-027-00-1 etandiol 203-473-3 107-21-1 Xn; R22

743 603-028-00-7 etilen clorohdrină 203-459-7 107-07-3 T+; R26/27/28

744 603-029-00-2 bi(2-cloroetil) eter 203-870-1 111-44-4 R10


T+; R26/27/28
Xn; R40
745 603-030-00-8 2-aminoetanol 205-483-3 141-43-5 Xn; R20

Xi; R36/37/38

746 603-031-00-3 1,2-dimetoxietan 203-794-9 110-71-4 R10

R19
Xn; R20
747 603-032-00-9 diazotat de etilen 211-063-0 628-96-6 E; R2

T+; R26/27/28
R33
748 603-033-00-4 diazotat de oxidietilenă ; diazotat de 211-745-8 693-21-0 E; R3
dietilen glicol ; digol diazotat
T+; R26/27/28
R33
R52-53
749 603-034-00-X triazotat de glicerol ; nitroglicerină 200-240-8 55-63-0 E; R3

T+; R26/27/28
R33
N; R51-53
750 603-035-00-5 tetraazotat de pentaeritritol 201-084-3 78-11-5 E; R3

751 603-036-00-0 hexaazotat de manitol 239-924-6 15825-70-4 E; R3

752 603-037-00-6 azotat de celuloză (conţinînd mai mult de # # E; R3


12.6 % azot )
R1

753 603-037-01-3 azotat de celuloză (conţinînd maximum # # F; R11


12.6 % azot )

754 603-038-00-1 alil glicidil eter 203-442-4 106-92-3 Xn; R20

R43

755 603-039-00-7 butil 2,3-epoxipropil eter 219-376-4 2426-08-6 Xn; R20

R43

756 603-040-00-2 metanolat de sodiu [1]; metanolat de 204-699-5 124-41-4 F; R11


potasiu [2]; methanolate de litiu [3]; [1] [1]
metoxid de sodiu [1]; metoxid de
potasiu[2]; metoxid de litiu [3]

212-736-1 865-33-8 C; R34


[2] [2]
212-737-7 865-34-9 R14
[3] [3]
757 603-041-00-8 etanolat de potasiu [1]; etanolat de sodiu 213-029-0 917-58-8 F; R11
[2]; etoxid de potasiu [1];etoxid de sodiu [2] [1] [1]

205-487-5 141-52-6 C; R34


[2] [2]
R14
758 603-042-00-3 tri - izopropoxid de aluminiu 209-090-8 555-31-7 F; R11

759 603-043-00-9 triarimol - 26766-27-8 Xn; R22

760 603-044-00-4 dicofol 204-082-0 115-32-2 Xn; R21/22

Xi; R38
R43
761 603-045-00-X diizopropil eter [1]; dipropil eter [2] C 203-560-6 108-20-3 F; R11
[1] [1]
203-869-6 111-43-3 R19
[2] [2]
R66
R67
762 603-046-00-5 bi (clormetil) eter E 208-832-8 542-88-1 R10

Carc. Cat. 1; R45


T+; R26
T; R24
Xn; R22
763 603-047-00-0 2-dimetilaminoetanol; N,N- 203-542-8 108-01-0 R10
dimetiletanolamină
Xn; R20/21/22
C; R34
764 603-048-00-6 2-dietilaminoetanol; N,N-dietiletanolamină 202-845-2 100-37-8 R10

Xn; R20/21/22
C; R34
765 603-049-00-1 chlorfenetol 201-246-3 80-06-8 Xn; R22

766 603-050-00-7 1-(2-Butoxipropoxi)-2-propanol 246-011-6 24083-03-2 Xn; R21/22

767 603-051-00-2 2-etilbutanol-1 202-621-4 97-95-0 Xn; R21/22

768 603-052-00-8 3-butoxipropanol-2 225-878-4 5131-66-8 Xi; R36/38

769 603-053-00-3 2-metilpentandiol-2,4 203-489-0 107-41-5 Xi; R36/38


770 603-054-00-9 dibutil eter 205-575-3 142-96-1 R10

Xi; R36/37/38

771 603-055-00-4 propilen oxid E 200-879-2 75-56-9 F+; R12

Carc. Cat. 2; R45


Xn; R20/21/22
Xi; R36/37/38
772 603-056-00-X [(p-toliloxi)metil]oxiran [1]; [(m- C 218-574-8 2186-24-5 Muta. Cat. 3; R40
toliloxi)metil]oxiran [2]; 2,3-epoxipropil o- [1] [1]
tolil eter [3]; [(toliloxi)metil]oxiran [4]; crezil
glicidil eter [4]

218-575-3 2186-25-6 Xi; R38


[2] [2]
218-645-3 2210-79-9 R43
[3] [3]
247-711-4 26447-14-3 N; R51-53
[4] [4]
773 603-057-00-5 p 202-859-9 100-51-6 Xn; R20/22

774 603-058-00-0 1,3-propilen oxid 207-964-3 503-30-0 F; R11

Xn; R20/21/22

775 603-059-00-6 1-hexanol 203-852-3 111-27-3 Xn; R22

776 603-060-00-1 2,2'-bioxiran; 1,2:3,4-diepoxibutan E 215-979-1 1464-53-5 Carc. Cat. 2; R45


Muta. Cat. 2; R46
T+; R26
T; R24/25
C; R34
777 603-061-00-7 tetrahidro-2-furilmetanol 202-625-6 97-99-4 Xi; R36

778 603-062-00-2 tetrahidrofuran-2,5-diildimetanol 203-239-0 104-80-3 Xi; R36/37/38

779 603-063-00-8 2,3-epoxipropanol-1; glicidol E 209-128-3 556-52-5 Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R40


Repr. Cat. 2; R60
T; R23
Xn; R21/22
Xi; R36/37/38
780 603-064-00-3 1-metoxi-2-propanol 203-539-1 107-98-2 R10
781 603-065-00-9 resorcinol diglicidil eter 202-987-5 101-90-6 T; R23/24/25

Xn; R40
R43
782 603-066-00-4 vinilciclohexan diepoxid 203-437-7 106-87-6 T; R23/24/25

Xn; R40

783 603-067-00-X fenil glicidil eter 204-557-2 122-60-1 Xn; R21

R43

784 603-068-00-5 etilciclohexilglicidil eter - 130014-35- Xi; R36/38


6
R43

785 603-069-00-0 2,4,6-tri(dimetilaminometil)fenol 202-013-9 90-72-2 Xn; R22

Xi; R36/38

786 603-070-00-6 2-amino-2-metilpropanol 204-709-8 124-68-5 Xi; R36/38


R52-53

787 603-071-00-1 2,2'-iminodietanol; dietanolamina 203-868-0 111-42-2 Xn; R22-48/22


Xi; R38-41

788 603-072-00-7 butandioldiglicidil eter 219-371-7 2425-79-8 Xn; R20/21

Xi; R36/38
R43
789 603-073-00-2 bi[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan 216-823-5 1675-54-3 Xi; R36/38

R43

790 603-074-00-8 produs de recţie : bifenol A-(epiclorhidrină); 500-033-5 25068-38-6 Xi; R36/38
răşină epoxi greutate moleculară numerică
medie < 700
R43
N; R51-53
791 603-075-00-3 clordimetil eter E 203-480-1 107-30-2 F; R11

Carc. Cat. 1; R45


Xn; R20/21/22
792 603-076-00-9 2-butenă-1,4-diol; 2-butin-1,4-diol 203-788-6 110-65-6 T; R23/25

Xn; R21-48/22

C; R34

793 603-077-00-4 dimepranol 203-556-4 108-16-7 R10

Xn; R22
C; R34
794 603-078-00-X 2-propinol-1; alcool propargilic 203-471-2 107-19-7 R10

T; R23/24/25
C; R34
N; R51-53
795 603-079-00-5 N-metilldietanolamină 203-312-7 105-59-9 Xi; R36

796 603-080-00-0 2-metilaminoetanol; N-metiletanolamină; 203-710-0 109-83-1 Xn; R21/22


N-metil-2-etanolamină; N-metil-2-
aminoetanol; 2-(metilamino)etanol
C; R34

797 603-081-00-6 tiodiglicol 203-874-3 111-48-8 Xi; R36

798 603-082-00-1 izopropanolamină 201-162-7 78-96-6 C; R34

799 603-083-00-7 di-izopropanolamina 203-820-9 110-97-4 Xi; R36

800 603-084-00-2 stiren oxid E 202-476-7 96-09-3 Carc. Cat. 2; R45

Xn; R21
Xi; R36
801 603-085-00-8 bronopol (INN) 200-143-0 52-51-7 Xn; R21/22

Xi; R37/38-41
N; R50-53
802 603-086-00-3 etirimol 245-949-3 23947-60-6 Xn; R21

803 603-087-00-9 2-etilhexandiol-1,3; octilenglicol; etoexadiol 202-377-9 94-96-2 Xi; R41

804 603-088-00-4 2-(octiltio)etanol 222-598-4 3547-33-9 Xi; R41

805 603-089-00-X 7,7-dimetil-3-oxa-6-azoctanol-1 400-390-6 - C; R35

Xn; R22

806 603-090-00-5 2-(2-brometoxi)anisol 402-010-4 4463-59-6 Xn; R22

R52-53

807 603-091-00-0 exo-1-metil-4-(1-metiletil)-7- 402-470-6 87172-89-2 O; R8


oxabiciclo[2.2.1]heptanol-2
Xn; R22
Xi; R36
808 603-092-00-6 2-metil-4-fenilpentanol 402-770-7 92585-24-5 R43

N; R51-53
809 603-093-00-1 exo-(+/-)-1-metil-4-(1-metiletil)-2-[(2- 402-410-9 87818-31-3 Xn; R20
metilfenil)metoxi]-7-oxabiciclo[2.2.1]heptan

N; R51-53

810 603-094-00-7 1,3-bi(2,3-epoxipropoxi)2,2-dimetilpropan 241-536-7 17557-23-2 Xi; R38

R43

811 603-095-00-2 2-(propiloxi)etanol 220-548-6 2807-30-9 R10

Xn; R21
Xi; R36
812 603-096-00-8 2-(2-butoxietoxi)etanol; dietilenglicol 203-961-6 112-34-5 Xi; R36
monobutil eter

813 603-097-00-3 1,1',1"-nitrilotripropanol-2; 204-528-4 122-20-3 Xi; R36


triizopropanolamină
R52-53

814 603-098-00-9 2-fenoxietanol 204-589-7 122-99-6 Xn; R22

Xi; R36

815 603-099-00-4 clohidat de 3-(N-metil-N-(4-metilamino-3- 403-440-5 93633-79-5 Xn; R22


nitrofenil)amino)1,2-propandiol-1,2
R52-53

816 603-100-00-8 1,2-dimetoxipropan 404-630-0 7778-85-0 F; R11-19

817 603-101-00-3 tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiranol-4 405-040-6 - Xi; R36


amestec de izomeri (cis şi trans)

818 603-102-00-9 1,2-epoxibutan 203-438-2 106-88-7 F; R11

Carc. Cat. 3; R40


Xn; R20/21/22
Xi; R36/37/38
R52-53
819 603-103-00-4 mono[(C12-14-alchiloxi)metil derivaţi 271-846-8 68609-97-2 Xi; R38
oxiranului,.
R43

820 603-106-00-0 2-metoxipropanol 216-455-5 1589-47-5 R10


Repr. Cat. 2; R61
Xi; R37/38-41
821 603-107-00-6 2-(2-mehoxietoxi)etanol; dietilen glicol 203-906-6 111-77-3 Repr. Cat. 3; R63
monometil eter

822 603-108-00-1 2-metilpropanol-1-; izo-butanol 201-148-0 78-83-1 R10


Xi; R37/38-41
R67
823 603-117-00-0 2-propanol;alcool izopropilic ; izopropanol 200-661-7 67-63-0 F; R11
Xi; R36
R67
824 603-118-00-6 6-dimetilaminohexanol-1 404-680-3 - Xn; R22

C; R34
R52-53
825 603-119-00-1 1,1'-(1,3-fenilendioxi)bi(3-(2-(propenil- 405-840-5 - R43
2-)fenoxi)propanol-2)
N; R50-53

826 603-120-00-7 2-metil-5-fenilpentanol 405-890-8 - Xi; R36/38

827 603-121-00-2 4-(4-(1,3-dihidroxipropil-2)fenilamino)-1,8- 406-057-1 - Carc.Cat. 3; R40


dihidroxi-5-nitroantrachinonă
R43
R53
828 603-122-00-8 2-etilhexanolat de sodiu 406-150-7 - F; R11

C; R34
R52-53
829 603-123-00-3 4-metil-8-metilentriciclo[3.3.1.13,7]decanol- 406-330-5 - Xi; R38
2
R43
N; R51-53
830 603-124-00-9 1,4-bi(2-(viniloxi)etoxi)benzen 406-900-3 - N; R50-53

831 603-125-00-4 2-(2,4-diclorfenil)-1-(1H-1,2,4-triazolil-1)-4- 407-850-5 - Xn; R22


pentol-2
Xi; R41
N; R51-53
832 603-126-00-X 2-((4-metil-2-nitrofenil)amino)-etanol 408-090-7 - Xn; R22
R43
R52-53
833 603-127-00-5 2-butanol [1]; (S)-butanol-2 [2]; (R)-butanol- C 201-158-5 78-92-2 [1] R10
2 [3]; (+)-butanol-2 [4] [1]
224-168-1 4221-99-2 Xi; R36/37
[2] [2]
238-967-8 14898-79-4 R67
[3] [3]
240-029-8 15892-23-6
[4] [4]
834 603-128-00-0 2-(fenilmetoxi)naftalină 405-490-3 613-62-7 R53

835 603-129-00-6 1-terţ-butoxipropanol-2 406-180-0 57018-52-7 R10

Xi; R41

836 603-130-00-1 A+C1159mestec de izomeri ai: a- 406-325-8 - Xn; R22


((dimetil)bifenil)-w-hidroxipoli(oxietilenă)
R52-53
837 603-131-00-7 Amestec 3:1de : 1-deoxi-1-[metil-(1- 407-290-1 - Xi; R41
oxododecil)amino]-D-glucitol; 1-deoxi-1-
[metil-(1-oxotetradecil)amino]-D-glucitol

838 603-132-00-2 2-hidroximetil-9-metil-6-(1-metiletil)-1,4- 408-200-3 63187-91-7 Xi; R38-41


dioxaspiro[4.5]decan
R52-53

839 603-133-00-8 Amestec de : 3-[(4-amino-2-clor-5- 408-240-1 - Xn; R22


nitrofenil)amino]-propandiol-1,2; 3,3'-(2-
clor-5-nitro-1,4-
fenilendiimino)bi(propandiol-1,2)

R52-53

840 603-134-00-3 Amestec de dodecil şi/sau tetradecil difenil 410-450-3 - R53


eteri substituiţi. Substanţa este obţinută
prin reacţia Friedel Crafts. Catalizatotul
este separat din produşii de reacţie. Difenil
eterul este substituit de către grupele alchil
C1-C10. Grupele alchil sunt legate
aleatoriu între C1 şi C6. Se utilizează 50/50
C12 şi C14 linear.

841 603-135-00-9 bi[[2,2',2''-nitrilotri-[etanolato]]-1-N,O]-bi[2- 410-500-4 - Xi; R41


(2-metoxietoxi)etoxi]-titan
N; R51-53

842 603-136-00-4 3-((4-(bi(2-hidroxietil)amino)-2- 410-910-3 104226-19- R43


nitrofenil)amino)-1-propanol 9
R52-53

843 603-137-00-X 1 amestec de : 1-deoxi-1-[metil-(1- 411-130-6 - Xi; R41


oxohexadecil)amino]-D-glucitol; 1-deoxi-1-
[metil-(1-oxooctadecil)amino]-D-glucitol

844 603-138-00-5 3-(2,2-dimetil-3-hidroxipropil)toluen; (alt.): 403-140-4 103694-68- R52-53


2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanol 4

845 604-001-00-2 fenol 203-632-7 108-95-2 T; R24/25

C; R34
846 604-002-00-8 pentaclorfenol 201-778-6 87-86-5 Carc. Cat. 3; R40

T+; R26
T; R24/25
Xi; R36/37/38
N; R50-53
847 604-003-00-3 pentaclorfenolat de sodiu 205-025-2 131-52-2 Carc. Cat. 3; R40
[1];pentaclorfenolat de potasiu [2]; săruri [1] [1]
alcaline ale pentaclorfenolului
231-911-3 7778-73-6 T+; R26
[2] [2]
T; R24/25
Xi; R36/37/38
N; R50-53
848 604-004-00-9 m-crezol [1], o-crezol[2], p-crezol[3], C 203-577-9 108-39-4 T; R24/25
amestec[4]
202-423-8 95-48-7 C; R34
203-398-6 106-44-5
215-293-2 1319-77-3
849 604-005-00-4 1,4-dihidroxibenzen; hidrochinonă; chinol 204-617-8 123-31-9 Carc. Cat. 3; R40
Muta. Cat. 3; R40
Xn; R22
Xi; R41
R43
N; R50
850 604-006-00-X 3,4-xilenol [1]; 2,5-xilenol [2]; 2,4-xilenol [3]; C 202-439-5 95-65-8 [1] T; R24/25
2,3-xilenol [4]; 2,6-xilenol [5]; xilenol [6]; [1]
2,4(sau 2,5)-xilenol [7]; xilenol
202-461-5 95-87-4 [2] C; R34
[2]
203-321-6 105-67-9 N; R51-53
[3] [3]
208-395-3 526-75-0
[4] [4]
209-400-1 576-26-1
[5] [5]
215-089-3 1300-71-6
[6] [6]
276-245-4 71975-58-1
[7] [7]
851 604-007-00-5 2-naftol 205-182-7 135-19-3 Xn; R20/22
N; R50

852 604-008-00-0 2-clorfenol [1]; 4-clorfenol [2]; 3-clorfenol C 202-433-2 95-57-8 [1] Xn; R20/21/22
[3]; clorenol [4] [1]
203-402-6 106-48-9 N; R51-53
[2] [2]
203-582-6 108-43-0
[3] [3]
246-691-4 25167-80-0
[4] [4]
853 604-009-00-6 pirogalol; 1,2,3-trihidroxibenzen 201-762-9 87-66-1 Muta. Cat. 3; R40

Xn; R20/21/22
R52-53
854 604-010-00-1 rezorcinol 203-585-2 108-46-3 Xn; R22

Xi; R36/38
N; R50
855 604-011-00-7 2,4-diclorfenol 204-429-6 120-83-2 Xn; R21/22

C; R34
N; R51-53
856 604-013-00-8 2,3,4,6-tetraclorfenol 200-402-8 58-90-2 T; R25

Xi; R36/38
N; R50-53
857 604-014-00-3 clorcrezol; 4-clor-m-crezol; 4-clor-3- 200-431-6 59-50-7 Xn; R21/22
metilfenol
Xi; R41
R43
N; R50
858 604-015-00-9 hexaclorofen 200-733-8 70-30-4 T; R24/25

N; R50-53

859 604-016-00-4 pirocatechol 204-427-5 120-80-9 Xn; R21/22

Xi; R36/38

860 604-017-00-X 2,4,5-triclorfenol 202-467-8 95-95-4 Xn; R22

Xi; R36/38
N; R50-53
861 604-018-00-5 2,4,6-triclorfenol 201-795-9 88-06-2 Carc. Cat. 3; R40
Xn; R22
Xi; R36/38
N; R50-53
862 604-019-00-0 diclorofen 202-567-1 97-23-4 Xn; R22
Xi; R36
N; R50-53
863 604-020-00-6 2-bifenilol; 2-hidroxibifenil; 2-phenylphenol 201-993-5 90-43-7 Xi; R36/37/38
(ISO)
N; R50

864 604-021-00-1 sare de sodiu 2-fenilfenol; 2-bifenilat de 205-055-6 132-27-4 Xn; R22
sodiu
Xi; R37/38-41
N; R50
865 604-022-00-7 2,2-dimetil-1,3-benzodioxol-4 400-900-7 22961-82-6 Xi; R41

866 604-023-00-2 2,4-diclor-3-etilfenol 401-060-4 - C; R34

N; R50-53

867 604-024-00-8 4,4'-izobutiletilidendifenol; (alt.): 2,2-bi(4'- 401-720-1 6807-17-6 Repr. Cat. 2; R60
hidroxifenil)-4-metilpentan
Xi; R36
N; R50-53
868 604-025-00-3 2,5-bi(1,1-dimetilbutil)hidrochinonă 400-220-0 - N; R51-53

869 604-026-00-9 2,2'-spirobi(6-hidroxi-4,4,7-trimetilcroman) 400-270-3 - N; R51-53

870 604-027-00-4 2-metil-5-(1,1,3,3- 400-530-6 - Xi; R41


tetrametilbutil)hidrochinonă
R43
N; R51-53
871 604-028-00-X 4-amino-3-fluorofenol E 402-230-0 399-95-1 Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22
R43
N; R51-53
872 604-029-00-5 1-naftol 201-969-4 90-15-3 Xn; R21/22

Xi; R37/38-41

873 604-030-00-0 4,4'-izopropilidendifenol 201-245-8 80-05-7 Xi; R36/37/38

R43

874 604-031-00-6 guaiacol 201-964-7 90-05-1 Xn; R22

Xi; R36/38

875 604-032-00-1 timol 201-944-8 89-83-8 Xn; R22

C; R34
N; R51-53
876 604-033-00-7 izobutil 3-butenoat 401-170-2 24342-03-8 R10

877 604-034-00-2 4,4'-tiodi-o-crezol 403-330-7 24197-34-0 Xi; R41

N; R50-53

878 604-035-00-8 4-nonilfenol, produşi de reacţie cu 404-160-6 - R43


formaldehidă şi 1-dodecantiol
R53

879 604-036-00-3 4,4'-oxibi(etilentio)difenol 404-590-4 90884-29-0 R43

N; R51-53

880 604-037-00-9 3,5-xilenol; 3,5-dimetilfenol 203-606-5 108-68-9 T; R24/25

C; R34

881 604-038-00-4 clorxilenol; 4-clor-3,5-dimetilfenol 201-793-8 88-04-0 Xn; R22

215-316-6 1321-23-9Xi; R36/38


R43
882 604-039-00-X etil 2-[4-[(6-clorobenzoxazolil- 266-362-9 66441-23-4 R43
2)oxi]fenoxi]propionat; fenoxaprop-etil
N; R50-53

883 604-040-00-5 5-[2-clor-4-(trifluormetil)fenoxi]-N- 276-439-9 72178-02-0 Xn; R22


(metilsulfonil)-2-nitrobenzamidă; fomexafen
884 604-041-00-0 acifluorfen [1]; acifluorfen-sodiu [2];acid 5- 256-634-5 50594-66-6 Xn; R22
[2-clor-4-(trifluormetil)fenoxi]-2-nitrobenzoic [1] [1]
[1]; 5-[2-clor-4-(trifluormetil)fenoxi]-2-
nitrobenzoat de sodiu [2]

263-560-7 62476-59-9 Xi; R38-41


[2] [2]
N; R50-53
885 604-042-00-6 4-nitrozofenol 203-251-6 104-91-6 Muta. Cat. 3; R40

Xn; R22
Xi; R41
N; R51-53
886 604-043-00-1 monobenzonă; 4-hidroxifenil benzil eter; 203-083-3 103-16-2 Xi; R36
eterul monobenzilic al hidrochinonei
R43

887 604-044-00-7 mechinol; 4-metoxifenol; eterul 205-769-8 150-76-5 Xn; R22


monometilic al hidrochinonei
Xi; R36
R43
888 604-045-00-2 2,3,5-trimetilhidrochinonă 211-838-3 700-13-0 Xn; R20

Xi; R37/38-41
R43
N; R50-53
889 604-046-00-8 4-(4-izopropoxifenilsulfonil)fenol 405-520-5 - N; R51-53

o
890 604-047-00-3 4-(4-toliloxi)bifenil 405-730-7 - Xn; R48/22
R53

891 604-048-00-9 4,4',4''-(etan-1,1,1-triil)trifenol 405-800-7 - N; R51-53

892 604-049-00-4 4-4'-metilen-bi(oxietilentio)difenol 407-480-4 - N; R51-53

893 604-050-00-X 4-clor-o-cresol; 4-clor-2-metil fenol 216-381-3 1570-64-5 T; R23

C; R35
N; R50

894 604-051-00-5 3,5-bi((3,5-di-tert-butil-4-hidroxi)benzil)- 401-110-5 87113-78-8 R52-53


2,4,6-trimetilfenol

895 604-052-00-0 2,2'-metilenbi(6-(2H-benzotriazolil-2)-4- 403-800-1 103597-45- R53


(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol) 1

896 604-053-00-6 2-metil-4-(1,1-dimetiletil)-6-(1-metil- 410-760-9 157661-93- Xi; R38


pentadecil)-fenol 3
R43
N; R50-53
897 604-054-00-1 Amestec de : 2-metoxi-4-(tetrahidro-4- 412-020-0 - R43
metilen-2H-piranil-2)-fenol; 4-(3,6-dihidro-
4-metil-2H-piranil-2)-2-metoxifenol
R52-53

898 604-055-00-7 2,2'-((3,3',5,5'-tetrametil-(1,1'-bifenil)-4,4'- 413-900-7 85954-11-6 Muta. Cat. 3; R40


diil)-bi(oximetilen))-bi-oxiran

899 605-001-00-5 formaldehidă.......% B; D 200-001-8 50-00-0 Carc. Cat. 3; R40

T; R23/24/25

C; R34
R43
900 605-002-00-0 trioximetilen 203-812-5 110-88-3 Xn; R22

901 605-003-00-6 acetaldehidă 200-836-8 75-07-0 F+; R12

Carc. Cat. 3; R40


Xi; R36/37
902 605-004-00-1 paraldehidă 204-639-8 123-63-7 F; R11

903 605-005-00-7 metaldehidă 203-600-2 108-62-3 R10

Xn; R22

904 605-006-00-2 butiraldehidă 204-646-6 123-72-8 F; R11

905 605-007-00-8 dimetil acetal 208-589-8 534-15-6 F; R11

906 605-008-00-3 acroleină 203-453-4 107-02-8 F; R11

T+; R26
T; R25
C; R34
907 605-009-00-9 crotonaldehidă; (E)-2-butenal; 2-butenal 204-647-1 123-73-9 F; R11

224-030-0 4170-30-3 T; R23


Xi; R36/37/38
N; R50-53
908 605-010-00-4 2-furaldehidă 202-627-7 98-01-1 Carc. Cat. 3; R40

T; R23/25
Xn; R21
Xi; R36/37
909 605-011-00-X 2-clorbenzaldehidă 201-956-3 89-98-5 C; R34
910 605-012-00-5 benzaldehidă 202-860-4 100-52-7 Xn; R22

911 605-013-00-0 cloraloză 240-016-7 15879-93-3 Xn; R20/22

912 605-014-00-6 hidrat de cloral 206-117-5 302-17-0 T; R25

Xi; R36/38

913 605-015-00-1 1,1-dietoxietan 203-310-6 105-57-7 F; R11

Xi; R36/38

914 605-016-00-7 glioxal…%; etandial…% B 203-474-9 107-22-2 Muta. Cat. 3; R40


Xn; R20
Xi; R36/38
R43
915 605-017-00-2 1,3-dioxolan 211-463-5 646-06-0 F; R11

916 605-018-00-8 propanal 204-623-0 123-38-6 F; R11

Xi; R36/37/38

917 605-019-00-3 citral 226-394-6 5392-40-5 Xi; R38

R43

918 605-020-00-9 5-alil-1,3-benzodioxol; safrol E 202-345-4 94-59-7 Carc. Cat. 2; R45


Muta. Cat. 3; R40
Xn; R22
919 605-021-00-4 produsul de reacţie al formaldehidei cu 294-145-9 91673-30-2 R43
butilfenolul.

920 605-022-00-X glutaral; glutaraldehidă; 1,5-pentandial 203-856-5 111-30-8 T; R23/25

C; R34
R42/43
N; R50

921 605-025-00-6 cloracetaldehidă 203-472-8 107-20-0 Carc. Cat. 3; R40

T+; R26
T; R24/25

C; R34

N; R50
922 605-026-00-1 2,5,7,7-tetrametiloctanal 405-690-0 - Xi; R38
R43
N; R51-53
923 605-027-00-7 Un amestec de : 3a,4,5,6,7,7a-hexahidro- 410-480-7 - R43
4,7-metano-1H-indenă-6-carboxaldehdă;
3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-4,7-metano-1H-
inden-5-carboxaldehidă

N; R51-53

924 606-001-00-8 acetonă; 2-propanonă; propanonă 200-662-2 67-64-1 F; R11


Xi; R36
R66
R67
925 606-002-00-3 butanonă; etil metil cetonă 201-159-0 78-93-3 F; R11
Xi; R36
R66
R67
926 606-003-00-9 butil etil cetonă 203-388-1 106-35-4 R10

Xn; R20
Xi; R36
927 606-004-00-4 4-metilpentan-2-onă; isobutil metil cetonă 203-550-1 108-10-1 F; R11
Xn; R20
Xi; R36/37
R66
928 606-005-00-X di-izobutil cetonă 203-620-1 108-83-8 R10

Xi; R37

929 606-006-00-5 pentan-3-onă; dietil cetonă 202-490-3 96-22-0 F; R11


Xi; R37
R66
R67
930 606-007-00-0 metil izopropil cetonă 209-264-3 563-80-4 F; R11

931 606-009-00-1 mesitil oxid 205-502-5 141-79-7 R10

Xn; R20/21/22

932 606-010-00-7 ciclohexanonă 203-631-1 108-94-1 R10

Xn; R20

933 606-011-00-2 2-metilciclohexanonă 209-513-6 583-60-8 R10

Xn; R20

934 606-012-00-8 3,5,5-trimetilciclohexenonă-2; izoforonă 201-126-0 78-59-1 Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22
Xi; R36/37
935 606-013-00-3 p-benzochinonă; chinonă 203-405-2 106-51-4 T; R23/25
Xi; R36/37/38
N; R50
936 606-014-00-9 chlorophacinone (ISO); 2-(2-(4- 223-003-0 3691-35-8 T+; R27/28
clorfenil)fenilacetil)indandionă-1,3
T; R23-48/24/25
N; R50-53
937 606-016-00-X pindone (ISO); 2-pivaloilindan dionă 1,3 201-462-8 83-26-1 T; R25-48/25
N; R50-53

938 606-017-00-5 dicetenă D 211-617-1 674-82-8 R10

Xn; R20

939 606-018-00-0 dichlone (ISO); 2,3-diclor-1,4-naftochinonă 204-210-5 117-80-6 Xn; R22

Xi; R36/38
N; R50-53
940 606-019-00-6 chlordecone (ISO); 205-601-3 143-50-0 Carc. Cat. 3; R40
perclorpentaciclo[5,3,0,02,6,03,9,04,8]decanon
ă-5;
decacloropentaciclo[5,2,1,02,6,03,9,05,8]deca
nonă-4

T; R24/25
N; R50-53
941 606-020-00-1 5-metilheptanonă-3 208-793-7 541-85-5 R10

Xi; R36/37

942 606-021-00-7 N-metil-2-pirolidonă 212-828-1 872-50-4 Xi; R36/38

943 606-022-00-2 1-fenil-3-pirazolidonă 202-155-1 92-43-3 Xn; R22


N; R51-53

944 606-023-00-8 4-metoxi-4-metilpentanonă-2 203-512-4 107-70-0 R10


Xn; R20

945 606-024-00-3 2-heptanonă; metil amil cetonă 203-767-1 110-43-0 R10


Xn; R20/22

946 606-025-00-9 ciclopentanonă 204-435-9 120-92-3 R10

Xi; R36/38

947 606-026-00-4 5-metilhexanonă-2; izoamil metil cetonă 203-737-8 110-12-3 R10


Xn; R20

948 606-027-00-X 4-heptanonă; di-n-propil cetonă 204-608-9 123-19-3 R10


Xn; R20

949 606-028-00-5 2,4-dimetilpentanonă-3; di-izopropil cetonă 209-294-7 565-80-0 F; R11

Xn; R20

950 606-029-00-0 2,4-pentandionă 204-634-0 123-54-6 R10

Xn; R22
951 606-030-00-6 2-hexanonă; metil butil cetonă; butil metil 209-731-1 591-78-6 R10
cetonă; metil-n-butil cetonă
Repr. Cat. 3; R62
T; R48/23
R67
952 606-031-00-1 1,3-propiolactonă E 200-340-1 57-57-8 Carc. Cat. 2; R45

T+; R26
Xi; R36/38
953 606-032-00-7 hexacloracetonă 204-129-5 116-16-5 Xn; R22
N; R51-53

954 606-033-00-2 2-(3,4-diclorofenil)-4-metil-1,2,4- 243-761-6 20354-26-1 Xn; R21/22


oxadiazolidindionă; metazol
Xi; R36/38
N; R51-53
955 606-034-00-8 metribuzin (ISO); 4-amino-6-terţ-butil-3- 244-209-7 21087-64-9 Xn; R22
metiltio-1,2,4-triazinonă-5(4H)-; 4-amino-
4,5-dihidro-6-(1,1-dimetiletil)-3-metiltio-
1,2,4-triazinonă-5

N; R50-53

956 606-035-00-3 chloridazon (ISO); 5-amino-4-clor-2- 216-920-2 1698-60-8 R43


fenilpiridazinonă-3-(2H); pirazon
N; 50-53

957 606-036-00-9 quinomethionate; chinomethionat (ISO); 6- 219-455-3 2439-01-2 Repr. Cat. 3; R62
metil-1,3-ditiolo(4,5-b)chinoxalinonă-2
Xn; R20/21/22-48/22
Xi; R36
R43
N; R50-53
958 606-037-00-4 triadimefon (ISO); 1-(4-clorfenoxi)-3,3- 256-103-8 43121-43-3 Xn; R22
dimetil-1-(1,2,4-triazolil-1)butanonă
N; R51-53

959 606-038-00-X difacinonă 201-434-5 82-66-6 T+; R28

T; R48/23/24/25

960 606-039-00-5 5(sau 6)-terţ-butil-2'-chlor-6'-etilamino-3',7'- 400-680-2 - Xn; R20


dimetilspiro(izobenzofuran-1(1H).9'-
xanten)onă-3
N; R50-53

961 606-040-00-0 clorhidrat de (N-benzil-N-etil)amino-3'- 401-840-4 55845-90-4 Xi; R41


hidroxiacetofenonă clorhidrat
N; R51-53

962 606-041-00-6 2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2- 400-600-6 71868-10-5 Xn; R22


morfolinopropanonă-1
N; R51-53

963 606-042-00-1 acetofenonă 202-708-7 98-86-2 Xn; R22

Xi; R36
964 606-043-00-7 2,4-di-tert-butilciclohexanonă 405-340-7 13019-04-0 Xi; R38

N; R51-53

965 606-044-00-2 2,4,6-trimetilbenzofenonă 403-150-9 954-16-5 Xn; R22


Xi; R36
N; R50-53
966 606-045-00-8 oxadiazona; 3-[2,4-dicloro-5-(1- 243-215-7 19666-30-9 N; R50-53
metiletoxi)fenil]-5-(1,1-dimetiletil)-1,3,4-
oxadiazolonă-2(3H).

967 606-046-00-3 cis, trans-ciclohexadec-8-enonă-1 401-700-2 - N; R50-53

968 606-047-00-9 2-benzil-2-dimetilamino-4- 404-360-3 - N; R50-53


morfolinobutirofenonă

969 606-048-00-4 2'-anilino-3'-metil-6'- 406-480-1 - N; R50-53


dipentilaminospiro(izobenzofuran-1-(1H),9'-
xantenonă)-3

970 606-049-00-X 4-(trans-4-propilciclohexil)-acetofenonă 406-700-6 - R43: R53

971 606-050-00-5 6-anilino-1-benzoil-4-(4-tert-pentilfenoxi)- 412-480-2 - N; R51-53


nafto[1,2,3-de]chinolindionă-2,7-(3H)

972 606-051-00-0 4-pentilciclohexanonă 406-670-4 61203-83-6 N; R51-53

973 606-052-00-6 4-(N,N-dibutilamino)-2-hidroxi-2'- 410-410-5 54574-82-2 R52-53


carboxibenzofenonă

974 607-001-00-0 acid formic ... % B 200-579-1 64-18-6 C; R35

975 607-002-00-6 acid acetic ... % B 200-580-7 64-19-7 R10

C; R35

976 607-003-00-1 acid cloracetic 201-178-4 79-11-8 T; R25

C; R34
N; R50
977 607-004-00-7 acid tricloracetic 200-927-2 76-03-9 C; R35

978 607-005-00-2 TCA-sodiu 211-479-2 650-51-1 Xn; R22


979 607-006-00-8 acid oxalic 205-634-3 144-62-7 Xn; R21/22

980 607-007-00-3 săruri ale acidului oxalic A # # Xn; R21/22

981 607-008-00-9 anhidrida acetică 203-564-8 108-24-7 R10


Xn; R20/22
C; R34
982 607-009-00-4 anhdridă ftalică 201-607-5 85-44-9 Xn; R22

Xi; R37/38-41
R42/43
983 607-010-00-X anhidrida propionică 204-638-2 123-62-6 C; R34

984 607-011-00-5 clorura de acetil 200-865-6 75-36-5 F; R11

R14
C; R34
985 607-012-00-0 clorura de benzoil 202-710-8 98-88-4 C; R34

986 607-013-00-6 dimetil carbonat 210-478-4 616-38-6 F; R11

987 607-014-00-1 formiat de metil 203-481-7 107-31-3 F+; R12


Xn; R20/22
Xi; R36/37
988 607-015-00-7 formiat de etil 203-721-0 109-94-4 F; R11
Xn; R20/22
Xi; R36/37
989 607-016-00-2 formiat de propil [1]; formiat de izopropil C 203-798-0 110-74-7 F; R11
[2] [1] [1]
210-901-2 625-55-8 Xi; R36/37
[2] [2]
R67
990 607-017-00-8 formiat de butil [1]; formiat de tert-butil [2]; C 209-772-5 592-84-7 F; R11
formiat de izobutil [3] [1] [1]
212-105-0 762-75-4 Xi; R36/37
[2] [2]
208-818-1 542-55-2
[3] [3]
991 607-018-00-3 formiat de izopentil [1]; formiat de pentil C 203-769-2 110-45-2 R10
[2]; formiat de 2-metilbutil [3] [1] [1]
211-340-6 638-49-3 Xi; R36/37
[2] [2]
252-343-2 35073-27-9
[3] [3]
992 607-019-00-9 cloroformiat de metil 201-187-3 79-22-1 F; R11

T; R23
Xi; R36/37/38
993 607-020-00-4 cloroformiat de etil 208-778-5 541-41-3 F; R11

T+; R26
Xn; R22
C; R34
994 607-021-00-X acetat de metil 201-185-2 79-20-9 F; R11
Xi; R36
R66
R67
995 607-022-00-5 acetat de etil 205-500-4 141-78-6 F; R11
Xi; R36
R66
R67
996 607-023-00-0 acetat de vinil D 203-545-4 108-05-4 F; R11

997 607-024-00-6 acetat de propil [1]; acetat de izo-propil[2] C 203-686-1 109-60-4 F; R11
[1] [1]
203-561-1 108-21-4 Xi; R36
[2] [2]
R66
R67
998 607-025-00-1 acetat de n-butil 204-658-1 123-86-4 R10
R66
R67
999 607-026-00-7 acetat de sec-butil [1]; acetat de izobutil C 203-300-1 105-46-4 F; R11
[2]; acetat de tert-butil [3] [1] [1]
203-745-1 110-19-0 R66
[2] [2]
208-760-7 540-88-5
[3] [3]
1000 607-027-00-2 propionat de metil 209-060-4 554-12-1 F; R11
Xn; R20
Etichetare Limite ale concentraţiilor Note P Nota Conc. Footnote

15
(2-)7/8-43
Xn

36/37-48/20/22
(2-)22-25
Xi

41
(2-)26-39
F; Xi; N

11-41-50/53
(2-)26-39-60-61
C; N
34-50/53
(1/2-)26-45-60-61
Xn; N C > 0.1% Xn; R20/21/22 1

20/21/22-50/53
(2-)60-61
T

49-22-48/23/25
53-45
T; N C > 10% T; R23/25-33-40
23/25-33-40-50/53 1% < C < 10% Xn; R20/22-33-40
(1/2-)22-45-60-61 0.1% < C < 1% Xn; R20/22-33

T+; N C > 7% T+; R26/27/28-32-33-40

26/27/28-32-33-40-50/53 1% < C < 7% T; R23/24/25-32-33-40


(1/2-)7-28-29-45-60-61 0.1% < C < 1% Xn; R20/21/22-33

T; N C > 10% T; R23/25-33-40

23/25-33-40-50/53 1% < C < 10% Xn; R20/22-33-40


(1/2-)22-45-60-61 0.1% < C < 1% Xn; R20/22-33

T+; N C > 10% T+; R45-46-60-61-25-26-


48/23/25
45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 7% < C < 10% T+; R45-46-60-61-22-26-
48/23/25
53-45-60-61 1% < C < 7% T; R45-46-60-61-22-23-
48/20/22
0.5% < C < 1% T; R45-46-60-61-20/22-
48/20/22
0.1% < C < 0.5% T; R45-46-20/22-48/20/22

0.01% < C < 0.1% T; R45

T; N C > 10% T; R23/25-33-40


23/25-33-40-50/53 1% < C < 10% Xn; R20/22-33-40
(1/2-)22-45-60-61 0.1% < C < 1% Xn; R20/22-33
T+; N C > 10% T+; R45-46-60-61-25-26-
48/23/25
45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 7% < C < 10% T+; R45-46-60-61-22-26-
48/23/25
53-45-60-61 1% < C < 7% T; R45-46-60-61-22-23-
48/20/22
0.5% < C < 1% T; R45-46-60-61-20/22-
48/20/22
0.1% < C < 0.5% T; R45-46-20/22-48/20/22

0.01% < C < 0.1% T; R45

T; N

49-22-48/23/25-50/53
53-45-60-61

T C > 10% T; R22-40-48/23/25 1

22-40-48/23/25 1% < C < 10% Xn; R40-48/20/22


(1/2-)22-36/37-45 0.1% < C < 1% Xn; R48/20/22
C C > 10% C; R34
34-52/53 5% < C < 10% Xi; R36/37/38
(1/2-)7/8-26-45-61
Xn; N

20/21/22-50/53
(2-)13-60-61
T+; N

24/25-26-36/38-43-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61

T+; N

24/25-26-36/38-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61

T+; N C > 0.5% T+; R26/27/28 1

26/27/28-50/53 0.1% < C < 0.5% T; R23/24/25


(1/2-)26-27-28-45-60-61 0.05% < C < 0.1% Xn; R20/21/22

T+; N C > 0.5% T+; R26/27/28 1

26/27/28-50/53 0.1% < C < 0.5% T; R23/24/25


(1/2-)26-27-28-45-60-61 0.05% < C < 0.1% Xn; R20/21/22

T; N C > 0.5% T; R23/24/25 1

23/24/25-50/53 0.1% < C < 0.5% Xn; R20/21/22


(1/2-)26-27-28-45-60-61
T; N C > 1% T; R21-25-36/38-48/23/25 1

21-25-36/38-48/23/25-50/53 0.25% < C < 1% Xn; R22-48/20/22


(1/2-)35-36/37/39-45-60-61

Xn; N C > 1% Xn; R20/21/22 1

20/21/22-50/53

(2-)26-28-60-61

Xn; N C > 1% Xn; R20/21/22 1

20/21/22-50/53
(2-)26-28-60-61
T; N C > 1% T; R23/24/25 1

23/24/25-50/53 0.25% < C < 1% Xn; R20/21/22


(1/2-)26-27-28-45-60-61
Xn; N C > 1% Xn; R20/21/22 1

20/21/22-50/53

(2-)26-28-60-61

Xi C > 1% Xi; R36/37/38 1

36/37/38
(2)
T+; N

26-36/38-50/53
(1/2-)28-36/37-45-60-61
C

22-34-43
(1/2-)22-26-36/37/39-45
T+; N

25-26-37/38-41-50/53
(1/2-)26-28-36/37/39-38-45-60-61
C; N C > 10% C; R34

34-51/53 5% < C < 10% Xi; R36/37/38


(1/2-)26-45-61
C; N C > 10% C; R34
34-51/53 5% < C < 10% Xi; R36/37/38
(1/2-)26-45-61
Xn; N C > 0.25% Xn; R20/22 1

20/22-51/53
(2-)61
T; N
23/24/25-51/53
(1/2-)7-26-45-61
Xn

40
(2-)22-36/37
Xi; N

43-50/53
(2-)24-37-60-61
Xi

43-52/53
(2-)24-37-61
Xn; N
20/21-50
(2-)23-25-61
C

35-37
(1/2-)7/9-26-45
E

1
(2-)35
E

1
(2-)35
O; Xn

8-20/22
(2-)13-27
Xn C > 1% Xn; R20/22 1

20/22
(2-)28
Xn

22
(2-)24/25
T

20-25
(1/2-)45
T+

26/27/28-34
(1/2-)7/9-26-45
T

25-41-42/43
(2-)22-26-36/37/39-45
T

25-38-41-42/43
(2-)22-26-36/37/39-45
T

25-38-41-42/43
(2-)22-26-36/37/39-45
T

25-38-41-42/43
(2-)22-26-36/37/39-45
T

25-41-42/43
(1/2-)22-26-36/37/39-45
T

25-41-42/43
(1/2-)22-26-36/37/39-45
T

25-41-42/43
(1/2-)22-26-36/37/39-45
T

25-41-42/43
(1/2-)22-26-36/37/39-45
T

25-34-42/43
(1/2-)22-26-36/37/39-45
T; N
23-33-50/53
(1/2-)7-45-60-61
T+; N C > 2% T+; R26/27/28-33 1

26/27/28-33-50/53 0.5% < C < 2% T; R23/24/25-33


(1/2-)13-28-45-60-61 0.1% < C < 0.5% Xn; R20/21/22-33
Xn; N

22-36/37/38-50/53
(2-)13-24/25-46-60-61
T+; N C > 1% T+; R26/27/28-33 1

26/27/28-33-50/53 0.5% < C < 1% T; R23/24/25-33


(1/2-)13-28-36-45-60-61 0.05% < C < 0.5% Xn; R20/21/22-33

E; T; N

3-23/24/25-33-50/53
(1/2-)3-35-45-60-61

E; T; N

3-23/24/25-33-50/53
(1/2-)28-35-45-60-61

T+; N C > 0.5% T+; R26/27/28-33 1

26/27/28-33-50/53 0.1% < C < 0.5% T; R23/24/25-33

(1/2-)13-28-36-45-60-61 0.05% < C < 0.1% Xn; R20/21/22-33

T; N

25-34-48/24/25-50/53

(1/2-)23-24/25-37-45-60-61

T; N

25-34-48/25-50/53
(1/2-)36/37/39-45-60-61
T+; N

28-34-48/24/25-50/53
(1/2-)36/37/39-45-60-61

T; N

25-34-48/24/25-50/53
(1/2-)23-24/25-37-45-60-61
T+

26/28-33
(1/2-)13-28-45
T+; N

26/28-33-51/53
(1/2-)13-28-45-61
T+; N

28-38-48/25-51/53
(1/2-)13-36/37-45-61

T; N C > 5% T; R61-20/22-33-62 1
61-20/22-33-50/53-62 1% < C < 5% T; R61-20/22-33
53-45-60-61 0.5% < C < 1% T; R61-33

T+; N C > 5% T+; R61-26/27/28-33-62 1

61-26/27/28-33-50/53-62 0.5% < C < 5% T+; R61-26/27/28-33


53-45-60-61 0.1% < C < 0.5% T; R61-23/24/25-33
0.05% < C < 0.1% Xn; R20/21/22-33

E; T; N 1

61-3-20/22-33-50/53-62
53-45-60-61

T; N 1
61-33-40-50/53-62
53-45-60-61

T; N 1
61-33-48/22-50/53-62
53-45-60-61

T; N 1
61-33-48/22-50/53-62
53-45-60-61

T; N 1

61-33-40-48/22-50/53-62
53-45-60-61

T; N 1

61-62-20/22-33-38-41-48/20/22-58

53-45-57-61

T; N 1

61-33-40-50/53-62
53-45-60-61
T; N 1

61-33-40-50/53-62
53-45-60-61

T; N 1
45-61-23/25-33-50/53-62
53-45-60-61

T+

26/28-33
(1/2-)20/21-45
T+; N
26/28-33-51/53
(1/2-)20/21-45-61
F+

12
(2-)9-16-33
F+

12
(2-)9-16-33
F+

12
(2-)9-16
F+

12
(2-)9-16-33
F+; T

45-12

53-45
F+

12
(2-)9-16-33
F+; Xn; N 4, 6

12-51/53-65-66-67

(2-)9-16-29-33-61-62
F; Xn; N 4, 6

11-38-51/53-65-67
(2-)9-16-29-33-61-62

F; Xn; N 4, 6

11-38-50/53-65-67
(2-)9-16-29-33-60-61-62

F; Xn; N 4, 6

11-38-50/53-65-67
(2-)9-16-29-33-60-61-62

F+

12
(2-)9-16-33
F+

12
(2-)9-16-33
F+

12

(2-)9-16-33

F+; T
45-12
53-45
F+
12-52/53
(2-)9-16-29-33-61
F+

5-6-12
(2-)9-16-33
F+

12
(2-)9-16-33
F; Xn; N 4, 6

11-38-50/53-65-67
(2-)9-16-33-60-61-62

F; Xn; N 4, 6
11-38-51/53-65-67
(2-)9-16-33-61-62

F; Xn; N 4, 6
11-38-51/53-65-67
(2-)9-16-33-61-62

F; T

45-11-48/23/24/25
53-45
F; Xn C > 12.5% Xn; R20

11-20
(2-)16-25-29-33
Xn C > 20% Xn; R20/21-38

10-20/21-38 12.5% < C < 20% Xn; R20/21

(2-)25

F; Xn C > 25% Xn; R20

11-20
(2-)16-24/25-29
Xn; N 4

10-37-51/53-65

(2-)24-37-61-62
Xi; N C > 25% Xi; R37
10-37-51/53
(2-)61
Xn C > 12.5% Xn; R20-36/38

10-20-36/38
(2-)23
Xi; N C > 25% Xi; R36/37
10-36/37-51/53
(2-)61
Xn; N C > 25% Xn; R20
20-51/53
(2-)24-61
Xi; N

10-38-43-50/53

(2-)24-37-60-61

F
11-52/53
(2-)9-16-29-33-61
F; N
11-51/53
(2-)9-16-29-33-61
T; N
45-46-60-61-50/53
53-45-60-61

T; N
45-50/53
53-45-60-61
T; N
45-50/53
53-45-60-61
T; N
45-50/53
53-45-60-61
T; N
45-50/53
53-45-60-61
F; Xn; N C > 20% Xn; R38-48/20-62 4, 6

11-38-48/20-51/53-62-65-67 5% < C < 20% Xn; R48/20-62


(2-)9-16-29-33-36/37-61-62

T; N
45-50/53
53-45-60-61
Xi; N

36/37/38-50/53
(2-)23-60-61
Xn; N
10-20-36/37/38-51/53
(2-)26-61

F; Xn; N

11-20/22-36/37/38-51/53
(2-)36/37-61

Xi; N
19-36/38-51/53
(2-)26-28-61
N

10-50/53
(2-)60-61
Xi; N

38-51/53
(2-)37-61
T; N

45-50/53
53-45-60-61
T; N
45-50/53
53-45-60-61
N

50
61
Xi; N
38-51/53
(2-)37-61
F+; Xn

12-40-48/20
(2-)9-16-33
T; N

23/25-36/37/38-40-48/20-50-59
(1/2-)15-27-36/39-38-45-59-61

Xn C > 12.5% Xn; R20


20-52/53
(2-)24-61
Xn
40
(2-)23-24/25-36/37
T
21-23/25-37/38-40
(1/2-)36/37-38-45

Xn C > 20% Xn; R22-38-40-48/20/22

22-38-40-48/20/22 5% < C < 20% Xn; R22-40-48/20/22


(2-)36/37 1% < C < 5% Xn; R40
T; N
23-36/38-51/53
(1/2-)28-45-61
T; N C > 1% T; R23/24/25-40-48/23

23/24/25-40-48/23-52/53-59 0.2% < C < 1% Xn; R20/21/22-48/20


(1/2-)23-36/37-45-59-61

F+; Xn

12-40-52/53
(2-)9-16-33-36/37-61
T; N C > 20% T; R45-23/24/25-36/37/38

45-23/24/25-36/37/38-51/53 1% < C < 20% T; 45-23/24/25


53-45-61 0.1% < C < 1% T; R45-20/21/22

F; Xn C > 20% Xn; R22-36/37


11-22-36/37-52/53 12.5% < C < 20% Xn; R22
(2-)16-23-61

F; T C > 25% T; R45-22-36/37/38


45-11-22-36/37/38 20% < C < 25% T; R45-36/37/38
53-45 0.1% < C < 20% T; R45

Xn; N
20-59
(2-)24/25-59-61
Xn C > 5% Xn; R20/21/22
20/21/22
(2-)9
T+; N C > 7% T+; R26/27
26/27-51/53 1% < C < 7% T; R23/24
(1/2-)38-45-61 0.1% < C < 1% Xn; R20/21
T+ C > 20% T+; R26-36
26-36-52/53 7% < C < 20% T+; R26
(1/2-)24-27-45-61 1% < C < 7% T; R23
0.1% < C < 1% Xn; R20
T; N C > 1% T; R40-48/23

40-48/23-51/53 0.2% < C < 1% Xn; R48/20


(1/2-)23-36/37-45-61
F; Xn C > 25% Xn; R20/21/22

11-20/21/22

(2-)9-29
Xn
10-20
(2-)9-24
F; Xn
11-20/22
(2-)16-24
T

45-46-60-25-48/20/22-52/53
53-45-61

F; Xn C > 25% Xn; R20/21/22

11-20/21/22

(2-)9-29

F+; T

45-12
53-45
F+; T
45-12
53-45
F+; Xn C > 12.5% Xn; R20-40

12-20-40 1% < C < 12.5% Xn; R40


(2-)7-16-29
F; Xn C > 12.5% Xn; R20

11-20-52/53

(2-)7-16-29-61

Xn C > 1% Xn; R40

40-52/53
(2-)23-36/37-61
Xn; N C > 1% Xn; R40
40-51/53
(2-)23-36/37-61
F; T+; N

11-26-50
(1/2-)16-29-33-45-61
T; N

10-20/21-25-36/37/38-43-50/53

(1/2-)36/37-45-60-61

F; T

11-25-52/53
(1/2-)16-29-33-45-61
F; C; N

11-20/22-34-43-51/53
(2-)9-16-26-29-36/37/39-45-61

Xn; N C > 5% Xn; R20


10-20-51/53
(2-)24/25-61
Xn; N C > 20% Xn; R22-36/37/38

22-36/37/38-50/53 5% < C < 20% Xn; R22


(2-)23-60-61
Xi; N
36-50/53
(2-)24/25-46-60-61
F; Xn

11-20/22-36
(2-)16
T

22-23-37/38-40-41
(1/2-)36/37-38-45

45-22-23-37/38-41
53-45

Xn; N C > 0.005% Xn; R33

33-50/53
(2-)35-60-61
Xn; N

20-51/53

(2-)24/25-61

Xn; N

21/22-36/38-50/53
(2-)35-60-61
T; N

21-25-40-50/53
(1/2-)22-36/37-45-60-61

T; N

23/24/25-36/38-50/53
(1/2-)13-45-60-61
T; N

21-25-37/38-40-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61

T; N

25-40-48/25-50/53
(1/2-)22-36/37-45-60-61
T; N

24/25-33-40-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61

Xn; N

21/22-40-50/53
(2-)36/37-60-61
T; N

24/25-40-48/24/25-50/53
(1/2-)22-36/37-45-60-61
T+; N

25-27-40-48/25-50/53
(1/2-)22-36/37-45-60-61

T+; N

26/27/28-50/53
(1/2-)13-28-45-60-61
T+; N

24-28-50/53
(1/2-)22-36/37-45-60-61

T; N

24/25-36-50/53
(1/2-)28-36/37-45-60-61
T+; N

27/28-50
(1/2-)28-36/37-45-61
C
10-34
(1/2-)7-26-45
F; Xn
11-20/22-40
(2-)36/37
F; N

11-51/53
(2-)16-23-61
Xi
36/37/38
(2-)39
T

22-23-37/38-40-41
(1/2-)36/37-38-45

11
(2-)9-16-29
Xi; N
10-38-51/53
(2-)61
Xn

20-37
(2-)41
Xn

20/21/22
(2-)37/39
T; N

25-33-40-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61

45-21-25
53-45
T; N
45-48/25-50/53
53-45-60-61
Xi; N
36/38-50/53
(2-)37-60-61
Xn; N
22-51/53
(2-)61

Xi

38
(2)
E; Xn

2-40-48/20
(2-)36/37
Xn; N

10-20/22-50-58
(2-)51-60-61
Xn; N

43-48/22-50/53
(2-)24-37-41-60-61
N

50/53
60-61
T+; N
45-24/25-26-34-50/53
53-45-60-61

F; Xn; N
11-22-50/53
(2-)41-46-50-60-61
T+

22-26-34
(1/2-)9-26-28-36/37/39-45
T; N

22-23-36/37/38-40-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61

Xn; N

21/22-40-50/53-62-63-64
(2-)13-36/37-46-60-61

T+; N

22-24-26-34-50/53
(1/2-)25-39-45-53-60-61

F; Xn

11-20/21/22-37/38-40-41-52/53
(2-)9-16-23-26-36/37/39-61

Xn; N

40-50/53
(2-)24-36/37-60-61
Xn
21/22-41-43
(2-)26-36/37/39
Xi; N

43-51/53
(2-)22-24-37-41-61
Xn; N

48/21/22-50/53-64
(1/2-)36/37-45-60-61
N
52/53-59
59-61
F; T C > 20% T; R23/24/25-39/23/24/25

11-23/24/25-39/23/24/25 10% < C < 20% T; R20/21/22-39/23/24/25

(1/2-)7-16-36/37-45 3% < C < 10% Xn; R20/21/22-


40/20/21/22
F

11
(2-)7-16
F; Xi 6
11-41-67
(2-)7-16-24-26-39
Xn 6

10-22-37/38-41-67
(2-)7/9-13-26-37/39-46

F; Xn C > 25% Xn; R20


11-20
(2-)9-16
Xn C > 25% Xn; R20

10-20
(2-)24/25
F; Xn C > 25% Xn; R20
11-20
(2-)9-16-24/25
Xi C > 25% Xi; R37
10-37
(2-)24/25
Xn C > 25% Xn; R20/22-37/38
20/22-37/38 20% < C < 25% Xi; R37/38
(2-)24/25
Xn

20

(2-)24/25

T
60-61-10-20/21/22

T
60-61-10-20/21/22
53-45
Xn C > 25% Xn; R20/21-36
20/21-36 20% < C < 25% Xi; R36
(2-)24/25
Xn C > 20% Xn; R20/21/22-37
20/21/22-37 12.5% < C < 20% Xn; R20/21/22
(2-)24/25
T; N

10-23/24/25-36/37/38-50
(1/2-)36/37/39-38-45-61

Xi C > 10% Xi; R36


36
(2-)24/25
Xn C > 5% Xn; R20/21/22

20/21/22
(2)
F+

12
(2-)9-16-33
F+

12
(2-)9-16-33
F+

12
(2-)9-16-33
F+; Xn 6
12-19-22-66-67
(2-)9-16-29-33

F+; T

45-46-12-23-36/37/38
53-45

F; Xn C > 20% Xn; R36/37-40

11-19-36/37-40 1% < C < 20% Xn; R40


(2-)16-36/37
F; Xi C > 25% Xi; R36/37

11-19-36/37
(2-)16-29-33
T C > 10% T; R45-23/24/25-34-43

45-10-23/24/25-34-43 5% < C < 10% T; R45-23/24/25-36/38-43

53-45 1% < C < 5% T; R45-23/24/25-43


0.1% < C < 1% Xn; R20/21/22

Xn C > 25% Xn; R22

22
(2)
T+ C > 7% T+; R26/27/28

26/27/28 1% < C < 7% T; R23/24/25


(1/2-)7/9-28-45 0.1% < C < 1% Xn; R20/21/22
T+ C > 7% T+; R26/27/28-40
10-26/27/28-40 1% < C < 7% T; R23/24/25-40
(1/2-)7/9-27-38-45 0.1% < C < 1% Xn; R20/21/22
Xn

20-36/37/38
(2)
Xn

10-19-20
(2-)24/25
E; T+

2-26/27/28-33
(1/2-)33-35-36/37-45
E; T+

3-26/27/28-33-52/53
(1/2-)33-35-36/37-45-61

E; T+; N

3-26/27/28-33-51/53
(1/2-)33-35-36/37-45-61

3
(2-)35
E

3
(2-)35
E

1-3
(2-)35
F

11
(2-)16-33-37/39
Xn C > 25% Xn; R20-43

20-43 1% < C < 25% Xi; R43


(2-)24/25
Xn C > 25% Xn; R20-43

20-43 1% < C < 25% Xi; R43


(2-)24/25
F; C

11-14-34

(1/2-)8-16-26-43-45
F; C

11-14-34

(1/2-)8-16-26-43-45
F

11
(2-)8-16
Xn

22
(2)
Xn

21/22-38-43
(2-)36/37
F 6

11-19-66-67

(2-)9-16-29-33

T+

45-10-22-24-26
53-45

C C > 25% C; R20/21/22-34

10-20/21/22-34 10% < C < 25% C; R34


(1/2-)25-26-36/37/39-45 5% < C < 10% Xi; R36/37/38
C C > 25% C; R20/21/22-34

10-20/21/22-34 10% < C < 25% C; R34


(1/2-)25-26-36/37/39-45 5% < C < 10% Xi; R36/37/38
Xn

22
(2-)36
Xn C > 25% Xn; R21/22

21/22
(2)
Xn C > 25% Xn; R21/22

21/22
(2)
Xi C > 20% Xi; R36/38

36/38
(2)
Xi C > 10% Xi; R36/38

36/38
(2)
Xi C > 10% Xi; R36/37/38

10-36/37/38
(2)
F+; T

45-12-20/21/22-36/37/38
53-45

Xn; N

38-40-43-51/53

(2-)36/37-61

Xn C > 25% Xn; R20/22

20/22
(2-)26
F; Xn

11-20/21/22
(2-)9-16-26-29
Xn C > 25% Xn; R22

22
(2-)24/25
T+
45-46-24/25-26-34
53-45

Xi C > 10% Xi; R36

36
(2-)39
Xi C > 10% Xi; R36/37/38

36/37/38
(2-)39
T

45-60-21/22-23-36/37/38
53-45

10
(2-)24
T C > 1% T; R23/24/25-40-43

23/24/25-40-43 0.1% < C < 1% Xn; R20/21/22


(1/2-)23-24-45
T C > 1% T; R23/24/25-40

23/24/25-40 0.1% < C < 1% Xn; R20/21/22


(1/2-)23-24-45
Xn C > 25% Xn; R21-43

21-43 1% < C < 25% Xi; R43


(2-)24/25
Xi C > 20% Xi; R36/38-43

36/38-43 1% < C < 20% Xi; R43


(2-)26-28-37/39
Xn

22-36/38
(2-)26-28
Xi C > 10% Xi; R36/38
36/38-52/53
(2-)61
Xn
22-38-41-48/22
(2-)26-36/37/39-46
Xn C > 25% Xn; R20/21-36/38-43

20/21-36/38-43 20% < C < 25% Xi; R36/38-43


(2-)26-28-37/39 1% < C < 20% Xi; R43
Xi C > 5% Xi; R36/38-43

36/38-43 1% < C < 5% Xi; R43


(2-)28-37/39
Xi; N C > 5% Xi; R36/38-43

36/38-43-51/53 1% < C < 5% Xi; R43


(2-)28-37/39-61
F; T

45-11-20/21/22
53-45
T C > 50% T; R21-23/25-34-48/22

21-23/25-34-48/22 25% < C < 50% T; R21-23/25-36/38-48/22

(1/2-)26-36/37/39-45 10% < C < 25% Xn; R20/22-48/22


3% < C < 10% Xn; R20/22
C

10-22-34
(1/2-)23-26-36-45
T; N

10-23/24/25-34-51/53
(1/2-)26-28-36-45-61
Xi

36
(2-)24
C C > 25% C; R21/22-34

21/22-34 10% < C < 25% C; R34


(1/2-)26-36/37/39-45 5% < C < 10% Xi; R36/37/38
Xi

36
(2)
C

34
(1/2-)23-26-36-45
Xi

36
(2-)26
T

45-21-36
53-45
Xn; N

21/22-37/38-41-50/53
(2-)26-37/39-60-61
Xn

21
(2-)36/37
Xi

41
(2-)25-26-39-46
Xi

41
(2-)26
C

22-35
(1/2-)26-28-36/37/39-45
Xn

22-52/53
(2-)22-61
O; Xn

8-22-36
(2-)26
Xi; N

43-51/53
(2-)24-37-61
Xn; N

20-51/53
(2-)23-61
Xi

38-43
(2-)24-37
Xn

10-21-36
(2-)24/25-36/37
Xi

36
(2-)24-26
Xi

36-52/53
(2-)26-61
Xn

22-36
(2-)26
Xn

22-52/53
(2-)61
F

11-19
(2-)9-16-24/25-33
Xi

36
(2-)25-26
F; Xn

11-20/21/22-36/37/38-40-52/53
(2-)9-16-29-36/37-61

Xi

38-43
(2-)24-37
T
61-10-37/38-41
53-45
Xn

63
(2-)36/37
Xi 6
10-37/38-41-67
(2-)7/9-13-26-37/39-46
F; Xi 6
11-36-67
(2-)7-16-24/25-26
C

22-34-52/53
(1/2-)26-36/37/39-45-61
Xi; N

43-50/53
(2-)24-37-60-61
Xi
36/38
(2-)26-37
Xn

40-43-53
(2-)36/37-61
F; C

11-34-52/53
(1/2-)7-26-36/37/39-45-61
Xi; N

38-43-51/53
(2-)24-37-61
N
50/53
60-61
Xn; N

22-41-51/53
(2-)26-39-61
Xn
22-43-52/53
(2-)36/37-61
Xi 6

10-36/37-67

(2-)7/9-13-24/25-26-46

0
53
61
Xi

10-41
(2-)26-39
Xn

22-52/53
(2-)39-61
Xi

41
(2-)26-39
Xi

38-41-52/53
(2-)26-37/39-61
Xn

22-52/53
(2-)22-36-61
0

53
61
Xi; N

41-51/53
(2-)26-39-61
Xi

43-52/53
(2-)24-37-61
Xi

41
(2-)26-39
0

52/53
61
T C > 5% T; R24/25-34

24/25-34 1% < C < 5% Xn; R21/22-36/38


(1/2-)28-45
T+; N

24/25-26-36/37/38-40-50/53
(1/2-)22-36/37-45-52-60-61

T+; N

24/25-26-36/37/38-40-50/53
(1/2-)22-28-36/37-45-52-60-61

T C > 5% T; R24/25-34

24/25-34 1% < C < 5% Xn; R21/22-36/38


(1/2-)36/37/39-45

Xn; N
22-40-41-43-50
(2-)26-36/37/39-61

T; N

24/25-34-51/53

(1/2-)26-36/37/39-45-61

Xn; N
20/22-50
(2-)24/25-61
Xn; N

20/21/22-51/53

(2-)28-61

Xn C>10% Xn; R20/21/22-40

20/21/22-40-52/53 1% < C < 10% Xn; R40


(2-)36/37-61
Xn; N C > 20% Xn; R22-36/38

22-36/38-50 10% < C < 20% Xn; R22


(2)26-61
C; N

21/22-34-51/53
(1/2-)26-36/37/39-45-61
T; N C > 20% T; R25-36/38

25-36/38-50/53 5% < C < 20% T; R25


(1/2-)26-28-37-45-60-61 0.5% < C < 5% Xn; R22
Xn; N C > 10% Xn; R21/22-41-43

21/22-41-43-50 5% < C < 10% Xn; R21/22-36-43


(2-)26-36/37/39-61 1% < C < 5% Xi; R43

T; N C > 2% T; R24/25

24/25-50/53 0.2% < C < 2% Xn; R21/22


(1/2-)20-37-45-60-61
Xn

21/22-36/38
(2-)22-26-37
Xn; N C > 20% Xn; R22-36/38

22-36/38-50/53 5% < C < 20% Xi; R36/38


(2-)26-28-60-61
Xn; N
22-36/38-40-50/53
(2-)36/37-60-61

Xn; N
22-36-50/53
(2-)26-60-61
Xi; N

36/37/38-50
(2-)22-61
Xn; N

37/38-41-50
(2-)22-26-61
Xi

41
(2-)24-26-39
C; N

34-50/53
(1/2-)26-36/39-45-60-61
T; N

60-36-50/53
53-45-60-61
N

51/53
61
N

51/53
61
Xi; N

41-43-51/53
(2-)24/25-26-37-61
T; N

45-22-43-51/53
53-45-61

Xn

21/22-37/38-41
(2-)22-26-37/39
Xi

36/37/38-43
(2-)24-26-37
Xn

22-36/38
(2-)26
C; N

22-34-51/53
(1/2-)26-28-36/37/39-45-61
0

10
(2)
Xi; N

41-50/53
(2-)26-39-60-61
Xi

43-53
(2-)24-37-61
Xi; N

43-51/53
(2-)24-37-61
T

24/25-34
(1/2-)26-28-36/37/39-45
Xn

22-36/38-43
(2-)24-37
Xi; N

43-50/53
(2-)24-37-60-61
Xn

22
(2)
Xn; N

22-38-41-50/53

(2-)24-39-60-61
Xn; N

22-40-41-51/53
(2-)26-36/37/39-47-49-61

Xi

36-43
(2-)24/25-26-37
Xn

22-36-43
(2-)24/25-26-37/39-46
Xn; N

20-37/38-41-43-50/53
(2-)24-26-37/39-60-61

N
51/53
61
Xn
48/22-53
(2-)22-36-61
N
51/53
61
N
51/53
61
T; C; N C > 25% T; C; R23-35

23-35-50 10% < C < 25% C; R20-35


(1/2-)26-36/37/39-45-61 5% < C < 10% C; R20-34
3% < C < 5% Xn; R20-36/37/38
1% < C < 3% Xi; R36/37/38
0

52/53
61
0

53
61
Xi; N

38-43-50/53
(2-)24-37-60-61
Xi

43-52/53
(2-)24-37-61
Xn

40
(2-)22-36/37
T C > 25% T; R23/24/25-34-40-43

23/24/25-34-40-43 5% < C < 25% Xn; R20/21/22-36/37/38-


40-43
(1/2-)26-36/37/39-45-51 1% < C < 5% Xn; R40-43
0.2% < C < 1% Xi; R43
Xn

22
(2-)24/25
F+; Xn

12-36/37-40
(2-)16-33-36/37
F

11
(2-)9-16-29-33
Xn

10-22
(2-)13-25-46
F

11
(2-)9-29-33
F

11
(2-)9-16-33
F; T+

11-25-26-34
(1/2-)3/9/14-26-36/37/39-38-45

F; T; N

11-23-36/37/38-50/53
(1/2-)29-33-45-60-61

T C > 25% T; R21-23/25-36/37-40

21-23/25-36/37-40 20% < C < 25% T; R23/25-36/37-40


(1/2-)26-36/37/39-45 5% < C < 20% T; R23/25-40
1% < C < 5% Xn; R20/22-40
C

34
(1/2-)26-45
Xn

22
(2-)24
Xn

20/22
(2-)16-24/25-28
T

25-36/38
(1/2-)25-45
F; Xi C > 10% Xi; R36/38

11-36/38
(2-)9-16-33
Xn C > 10% Xn; R20-36/38-40-43
20-36/38-40-43 1% < C < 10% Xn; R40-43
(2-)36/37

11
(2-)16
F; Xi

11-36/37/38
(2-)9-16-29
Xi

38-43
(2-)24/25-37
T
45-22-40
53-45
Xi

43
(2-)24-37
T; N C > 50% T; R23/25-34-42/43

23/25-34-42/43-50 25% < C < 50% T; R22-23-34-42/43


(1/2-)26-36/37/39-45-61 10% < C < 25% C; R20/22-34-42/43
2% < C < 10% Xn; R20/22-37/38-41-
42/43
1% < C < 2% Xn; R36/37/38-42/43
0.5% < C < 1% Xi; R36/37/38-43
T+; N C > 25% T+; R24/25-26-34-40

24/25-26-34-40-50 10% < C < 25% T+; R21/22-26-34-40


(1/2-)26-28-36/37/39-45-61 7% < C < 10% T+; R21/22-26-36/37/38-
40
5% < C < 7% T; R21/22-23-36/37/38-40

3% < C < 5% T; R21/22-23-40


1% < C < 3% T; R23-40
0.1% < C < 1% Xn; R20
Xi; N
38-43-51/53
(2-)24-37-61
Xi; N

43-51/53
(2-)24-37-61
F; Xi 6
11-36-66-67
(2-)9-16-26

F; Xi 6
11-36-66-67
(2-)9-16

Xn

10-20-36
(2-)24
F; Xn
11-20-36/37-66
(2-)9-16-29

Xi C > 10% Xi; R37

10-37
(2-)24
F; Xi 6
11-37-66-67
(2-)9-16-25-33

11
(2-)9-16-33
Xn C > 5% Xn; R20/21/22

10-20/21/22
(2-)25
Xn C > 25% Xn; R20

10-20
(2-)25
Xn C > 25% Xn; R20

10-20
(2-)25
Xn C > 25% Xn; R21/22-36/37-40

21/22-36/37-40 10% < C < 25% Xn; R36/37-40


(2-)13-23-36/37/39-46 1% < C < 10% Xn; R40
T; N
23/25-36/37/38-50
(1/2-)26-28-45-61
T+; N

23-27/28-48/24/25-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61
T; N
25-48/25-50/53
(1/2-)37-45-60-61
Xn

10-20
(2-)3
Xn; N

22-36/38-50/53
(2-)26-60-61
T; N

24/25-40-50/53
(1/2-)22-36/37-45-60-61
Xi C > 10% Xi; R36/37

10-36/37
(2-)23
Xi C > 10% Xi; R36/38

36/38
(2-)41
Xn; N
22-51/53
(2-)61
Xn
10-20
(2-)23-24/25
Xn
10-20/22
(2-)24/25
Xi

10-36/38
(2-)23
Xn
10-20
(2-)23-24/25
Xn
10-20
(2-)-24/25
F; Xn

11-20
(2-)9-16-24/25
Xn C > 25% Xn; R22

10-22
(2-)21-23-24/25
T C > 10 % T; R48/23-62 6

10-48/23-62-67 5% < C < 10 % Xn; R48/20-62


(1/2-)36/37-45 1% < C < 5% Xn; R48/20

T+

45-26-36/38
53-45
Xn; N
22-51/53
(2-)24/25-61
Xn; N

21/22-36/38-51/53
(2-)36/37-61
Xn; N

22-50/53
(2-)60-61
Xi; N

43-50/53
(2-)24-37-60-61
Xn; N

20/21/22-36-43-48/22-50/53-62
(2-)24-37-60-61

Xn; N

22-51/53
(2-)61
T+

28-48/23/24/25
(1/2-)36/37-45
Xn; N

20-50/53
(2-)60-61
Xi; N

41-51/53
(2-)26-39-61
Xn; N

22-51/53
(2-)22-61
Xn

22-36
(2-)26
Xi; N

38-51/53
(2-)37-61
Xn; N
22-36-50/53
(2-)26-60-61
N

50/53
60-61
N
50/53
60-61
N

50/53
60-61
N

50/53
60-61
Xi
43-53
(2-)24-37-61
N

51/53
61
N

51/53
61
0

52/53
61
C C > 90% C; R35

35 10% < C < 90% C; R34


(1/2-)23-26-45 2% < C < 10% Xi; R36/38
C C > 90% C; R35

10-35 25% < C < 90% C; R34


(1/2-)23-26-45 10% < C < 25% Xi; R36/38
T; N

25-34-50
(1/2-)23-37-45-61
C C > 10% C; R35

35 5% < C < 10% C; R34


(1/2-)24/25-26-45 1% < C < 5% Xi; R36/38
Xn
22
(2-)24-25
Xn C > 5% Xn; R21/22

21/22
(2-)24/25
Xn C > 5% Xn; R21/22

21/22
(2-)24/25
C C > 25 % C; R20/22-34
10-20/22-34 5% < C < 25% Xi; R37/38-41
(1/2-)26-36/37/39-45 1% < C < 5% Xi; R36
Xn

22-37/38-41-42/43
(2-)23-24/25-26-37/39-46
C C > 25% C; R34

34 10% < C < 25% Xi; R36/38


(1/2-)26-45
F; C

11-14-34
(1/2-)9-16-26-45
C

34
(1/2-)26-45
F

11
(2-)9-16
F+; Xn
12-20/22-36/37
(2-)9-16-24-26-33
F; Xn
11-20/22-36/37
(2-)9-16-24-26-33
F; Xi 6

11-36/37-67

(2-)9-16-24-33
F; Xi

11-36/37

(2-)9-16-24-33

Xi

10-36/37

(2-)24
F; T

11-23-36/37/38
(1/2-)9-16-33-45
F; T+

11-22-26-34
(1/2-)9-16-26-28-33-36/37/39-45

F; Xi 6
11-36-66-67
(2-)16-26-29-33

F; Xi 6
11-36-66-67
(2-)16-26-33

11
(2-)16-23-29-33
F; Xi 6

11-36-66-67

(2-)16-26-29-33

0 6
10-66-67
(2-)25
F

11-66

(2-)16-23-25-29-33

F; Xn
11-20
(2-)16-24-29-33
A
Class. Footnote Comments T
P

12

19

20

20

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25

0 Updating for environmental effects: agreed in March 1996. Entry amended: see ECBI/08/96 - Add. 22. 25

15

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25

Problematic for SE and N. Environment agreed in March 96, health agreed in July 98 25
Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25

Problematic for SE and N. Environment agreed in March 96, health agreed in July 98 25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25

15

Updating for environmental effects: agreed in December 1996. Entry amended: see ECBI/08/96 - Add. 20. 25

Updating for environmental effects: agreed in December 1996. 26

19

19

Updating for environmental effects: agreed in December 1996. 25


Updating for environmental effects: agreed in December 1996. 25

Updating for environmental effects: agreed in December 1996. 25

Updating for environmental effects: agreed in December 1996. 25

Updating for environmental effects: agreed in December 1996. Two entries in the group so individual enties 25
entered.

Updating for environmental effects: agreed in December 1996. One entry in the group so individual entry entered. 25

Updating for environmental effects: agreed in December 1996. 25

Updating for environmental effects: agreed in December 1996. Four entries, 3 individual entries included, 4th 26
substance is azocyclotin (050-019-00-3).

12

Updating for environmental effects: agreed in December 1996. 26

13

Classification agreed in Nov. 1995. 24


Updating for environmental effects: agreed in March 1996. Entry amended: see ECBI/08/96 - Add. 20 25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. Entry amended: see ECBI/08/96 - Add. 20 25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. Entry amended: see ECBI/08/96 - Add. 22 25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25

21

20

20

Environment revision agreed April 98 25

12

12

12

12

Health effects agreed in July 1995. Environment agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995. 22

12
CAS No. corrected. Error in the 22nd ATP. 25

12

Agreement reached on health effects, April 1996. Environment agreed in March 1996. 24

Agreement reached on health effects, April 1996. Environment agreed in March 1996. 24

Agreement reached on health effects, April 1996. Environment agreed in March 1996. 24

Agreement reached on health effects, April 1996. Environment agreed in March 1996. 24

Health effects agreed in September 1996. Environment agreed in March 1996. 25

Health effects agreed in September 1996. Environment agreed in March 1996. 25

Health effects agreed in September 1996. Environment agreed in March 1996. 25

Health effects agreed in September 1996. Environment agreed in March 1996. 25

Health effects agreed in September 1996. Environment agreed in March 1996. 25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25


Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. Entry revised to include the CAS and EC Nos of the two 25
individual substances.

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. Entry revised to include the correct CAS and EC Nos. 25
(see ECBI/08/96 - Add. 21).

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25

12

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25

Updating for environmental effects: agreed in June 1996. 25

Updating for environmental effects: agreed in June 1996. 25


Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25

21

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 26


Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 26

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25

12

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25

12

12

21

12

In 21st ATP, update for Nota S 25

12

Problematic for SE, Environment agreed in september 1995, health agreed in May 98 25
Problematic for SE, Environment agreed in september 1995, health agreed in May 98 25

Problematic for SE, Environment agreed in september 1995, health agreed inJuly 98 25

Problematic for SE, Environment agreed in september 1995, health agreed in July 98 25

12

12

Editorial change: CAS Nos. and EEC Nos. added. Discussed for environment in Sept. 1995, agreed no 25
classification needed.

12
Updating for environmental effects: agreed in September 1995. 24

12

12

Problematic for SE, Environment agreed in september 1995, health agreed in July 98 25

Problematic for SE, Environment agreed in september 1995, health agreed in May 98 25

Problematic for SE, Environment agreed in september 1995, health agreed in May 98 25

12

12

Editorial change: CAS Nos. and EEC Nos. added. Discussed for environment in Sept. 1995, agreed no 25
classification needed.

12

1st ESR Priority List, ES Rapporteur. Health effects agreed in July 1997 and environment in June 1997. 26
Updating for environmental effects: agreed in September 1995. 24

12

Updating for environmental effects: agreed in September 1995. 24

Updating for environmental effects: agreed in September 1995. 24

N problem substance. Updating for environmental effects: agreed in September 1995. Health effects rediscussed 24
and agreed in April 1997. Additional CAS- and EEC-Nos. added and Nota C.

Updating for environmental effects: agreed in September 1995. 24

Updating for environmental effects: agreed in September 1995. 24

Updating for environmental effects: agreed in September 1995. 26

Updating for environmental effects: agreed in September 1995. 24

Updating for environmental effects: agreed in September 1995. 26

Updating for environmental effects: agreed in September 1995. 24

Updating for environmental effects: agreed in September 1995. 24

Problematic for N and S. Health effects agreed in July 1997 and environment in December 1995. 25

Updating for environmental effects: agreed in September 1995. 24


21

Updating for environmental effects: agreed in September 1995. 24

Health and environmental effects agreed in July 1994. Entry confirmed in October 1995. New structure inserted. 22

Updating for environmental effects: agreed in September 1995. 24

20

20

Problematic for N. Health agreed January 97, concentration limits agreed July 98. Difference to second option of 25
two: no R40 in the label

Health effects and environment agreed in September 1996 25

26

26

12

Problematic for N. Health effects agreed at Pesticide meeting, November 1996. Environment agreed in December 25
1996.

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995. 22

12
21

12

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995. 22

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995. 22

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Agreement reached in October 1995 to include Carc. Cat. 22
3; R40 and S36/37.

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995. 22

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995. 22

12

19

12

21

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995. 22

21

Editorial change: CAS No. (not in EINECS) replaced with 2 isomers with both CAS. & EC. Nos. Entry confirmed in 22
October 1995.

12
15

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Agreement reached in October 1995 to include Repro. 22
Cat. 1; R60.

Editorial change: CAS No. (not in EINECS) replaced with 3 isomers with both CAS. & EC. Nos. Entry confirmed in 22
October 1995.

12

Agreement for environmental effects reached in December 1995 and health effects in January 1996. 22

12

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Additional CAS, EC Nos. for cis- and trans-isomers and 22
NOTA C. Entry confirmed in October 1995.

Updating for environmental effects: confirmed in September 1995. On ESR priority list. Entry confirmed in October 22
1995.

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995. 22

21

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Additional CAS, EC. No. for specific (Z-)isomer. Entry 22
confirmed in October 1995 with the addition of Nota C

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. 1,2-dichloropropene (not in EINECS or PPP) and NOTA C 22
deleted from entry. Entry confirmed in October 1995.
Health effects agreed in November 1994. Environment agreed in 21. ATP. S26 and S45 added in October 1995. 22

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995. 22

21

26

15

19

19

19

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995. 22

21

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995. The name has been 22
changed and the EEC and CAS Nos deleted.

19
Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995. 22

12

19

19

19

19

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995. 22

19

19

21

26

Health agreed in October 97, final classification for carcinogenicity voted at TPC, 9th Nov. 98 25

21

12
15

12

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995. 22

12

12

21

12

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995. 22

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995. 22

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995. 22

15

21

16

16
19

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995. 22

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995. 22

20

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Health effects agreed in the 21st ATP. Entry confirmed in 22
October 1995.

21

Health effects agreed in May 1995. Environment agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995. 22

Environment agreed in March 1996 and health in July 1996. Classification covers Swedish concerns for 4th 24
category.

1st ESR Priority List, UK Rapporteur. Discussed for carcinogenicity by Specialised Experts in June 1997. Health 25
effects agreed in July 1997 and environment in June 1997.

25

25

26

26
Problematic for A, N and I. Health effects agreed in July 1996 and environment discussed in September 1996. 25

12

Problematic for SE, Environment agreed in september 1995, health agreed in May 98 25

Problematic for AT and SE. Environment agreed in september 1995, health agreed in May 98 25

12

12

12

12

12

Editorial change agreed in September 1997 to add isomers 25

19

19

12

12

21
12

12

12

12

12

Problematic for SE and N. Environment agreed in september 1995, health agreed in July 98 25

12

12

12

12

12

12

12
12

12

12

Updating for environmental effects agreed in September 1997. 25

Environment agreed in september 1997. 25

12

12

12

12

12

12

Environment agreed in september 1997, still CAS numbers have to be filled in. 25
Environment agreed in september 1997, still CAS numbers and isomers have to be filled in. 25

12

15

15

Problematic for SE, Environment agreed in september 1995, health agreed in may 98 25

12

Problematic for AT, CMR agreed in October 1997 25

Problematic for AT, CMR agreed in October 1997 25

12

12

12

12

12
12

12

Problematic for SE and N. Environment agreed in December 97, health agreed in July 98 25

12

12

12

Health effects agreed in January 1997 and environment in December 1996. 25

12

12

Health effects agreed in January 1997 and environment in December 1996. Difference to option two of two: no R40 25
in the label

12
12

12

12

12

12

Environment revision agreed in september 97. 25

Problematic for AT. Environment agreed in September 97, health agreed in July 98. 25

12

12

Environment agreed in December 1997. Entry updated to include the No-longer polymer number (ECBI/08/96-Add. 25
3).

12

26

12

Environment agreed in september 1997. 25


12

Problematic for AT, CMR agreed in October 1997, environment agreed in September 97 25

12

12

12

12

21

15

Problematic for AT, CMR agreed in October 1997, environment agreed in September 97 25

15

16

16

26

16
26

19

19

1st ESR Priority List; NL Rapporteur. Health effects agreed in July 1997 (add S24 only) and environment in June 25
1997.

Environment update agreed in september 1997. 26

19

20

20

21

Environment update agreed in september 1997. 25

S problem substance. Agreement reached on health effects, April 1996. Environment agreed in March 1996. 24

Health effects agreed in April 1997 and environment in December 1996. 25

1st ESR Priority List, NL Rapporteur. Health effects agreed in July 1997 and environment in June 1997. 25

Problematic for SE, environment agreed in September 97, health agreed in July 98. 25
Problematic for SE, environment agreed in September 97, health agreed in May 98. 26

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Problematic for SE, Environment agreed in september 1995, health agreed in May 98 25

26

26

26
26

26

26

26

26

26

26

26

12

19

Entry had been classified for the environment in the 21st ATP. Editorial change on the sheet with CAS and EEC 24
Nos. added as there are only two salts covered.
12

Problematic for S. Health effects agreed in July 1997 and environment in December 1995. 25

Updating for environmental effects: agreed in December 1995. The 3,5-isomer was removed as a new entry as it 24
will not be classified for the environment (604-037-00-9). Six additional isomers included.

Updating for environmental effects: agreed in December 1995. 24

Updating for environmental effects: agreed in December 1995. 24

N problem substance. Health effects agreed in April 1996. Updating for environmental effects: agreed in March 24
1996.

21

Health effects agreed in February 1995. Environment in June 1995. Entry confirmed in October 1995. 22

Updating for environmental effects: agreed in December 1995. 24


Health effects agreed in July 1995. Environment agreed in 21. ATP. Entry confirmed in October 1995 with S60 22
deleted.

21

12

19

Updating for environmental effects: agreed in December 1995. 24

Updating for environmental effects: agreed in December 1995. 24

Updating for environmental effects: agreed in December 1995, changed from N; R50-53 to N; R50 in April 1998. 26
Health effects agreed at the Pesticides meeting in November 1995.

Updating for environmental effects: agreed in December 1995, changed from N; R50-53 to N; R50 in April 1998. 26
Health effects agreed at the Pesticides meeting in November 1995.

13

16

26

16

16

16
16

19

19

19

Updating for environmental effects: agreed in December 1995. 24

21

20

20

20

Updating for environmental effects: agreed in December 1995. This isomer is removed from the xylenol group entry 24
(604-006-00-X) as it was not classified for the environment.

N problem substance. Sensitisation agreed in June 1995. Health effects agreed in January 1996. Environment 24
agreed in April 1995.

Classification agreed in Nov. 1995. 24

Classification agreed in Nov. 1995. 24


Classification agreed in Nov. 1996. 26

Health effects agreed in January 1997 and environment in December 1996. 25

N problematic substance; health agreed in April 1997 and environment in March 1997. 26

N problematic substance; health agreed in April 1997 and environment in March 1997. 26

Health effects agreed in April 1997 and environment in March 1997. 25

25

25

25

25

26

26

26

26
26

26

Agreement on no classification for the environment in September 1995. The entry was confirmed in October 1995 22
with the inclusion of S39 and concentration limits.

12

12

12

15

12

12

12

Updating for environmental effects: agreed in September 1995. 24

On 2nd ESR. Updating for environmental effects: agreed in September 1995. Health effects agreed in April 1996. 24

12
12

12

12

12

Updating for environmental effects: agreed in September 1995. Health effects agreed in July 1996. 26

12

12

19

Health effects agreed in July 1995. Environment agreed in December 1994. Entry confirmed in October 1995. 22

Health effects agreed in July 1995. Environment agreed in September 1995. Entry confirmed in October 1995. 22

Health effects provisionally agreed in July 1995. Environment to be discussed in December 1995. Entry discussed 22
in October 1995.

Problematic for N, environment agreed in , health agreed in July 98 25


25

26

Problematic for SE, environment agreed in September 97, health agreed in May 98. 25

Problematic for SE, environment agreed in September 97, health agreed in July 98. 25

12

Problematic for SE, environment agreed in September 97, health agreed in July 98. 25

12

Problematic for SE, environment agreed in September 97, health agreed in July 98. 25

12

12

12

12

Problematic for AT. Environment agreed in March 97, health agreed in October 1997 25

Updating for environmental effects: agreed in March 1997. 25


Revision for environment agreed in November 1997 25

Updating for environmental effects: agreed in May 1997. 26

12

Updating for environmental effects: agreed in May 1997. 26

Updating for environmental effects: agreed in May 1997. 26

12

12

Updating for environmental effects: agreed in March 1997. 25

Problematic for SE, environment agreed in September 97, health agreed in July 98. 25

Problematic for SE, environment agreed in September 97, health agreed in July 98. 25

12

Problematic for SE, environment agreed in September 97, health agreed in July 98. 25

Problematic for SE, environment agreed in September 97, health agreed in July 98. 25

Problematic for SE, environment agreed in September 97, health agreed in July 98. 25

12
Problematic for S and Is. Discussed by the Specialised Experts in June 1997. Health effects agreed in July 1997 25
and environment in March 1996.

12

Updating for environmental effects: agreed in March 1997. 25

Updating for environmental effects: agreed in May 1997. 25

Updating for environmental effects: agreed in May 1997. 26

Updating for environmental effects: agreed in May 1997. 26

Problematic for AT. Pesticides agreed in november 1997 26

Updating for environmental effects: agreed in May 1997. 26

15

21

16

16

19
20

26

Health effects agreed in July 1995; Environment agreed in December 1994. Entry confirmed in October 1995. 22

25

25

25

25

25

26

26

12

12

21

12

12
12

12

A problematic substance; health effects agreed in April 1997 and environment in June 1996. 25

Health effects agreed in April 1996 and environment in June 1996. 24

12

12

12

15

A problematic substance; health effects agreed in April 1997 and environment in June 1996. 25

A problematic substance; health effects agreed in April 1997 and environment in June 1996. 25

Problematic for SE, environment agreed in September 97, health agreed in July 98. 25

Problematic for SE, environment agreed in September 97, health agreed in July 98. 25

Problematic for SE, environment agreed in September 97, health agreed in July 98. 25
12

Health effects agreed in May 1995. Environment effects agreed in December 1994. S28 added and the entry 22
confirmed in October 1995.

Problematic for SE, environment agreed in September 97, health agreed in May 98. 25

Problematic for SE, environment agreed in September 97, health agreed in May 98. 25

12

Problematic for SE, environment agreed in September 97, health agreed in May 98. 25

Problematic for SE, environment agreed in September 97, health agreed in July 98. 25

Problematic for SE, environment agreed in September 97, health agreed in July 98. 25

Problematic for SE, environment agreed in September 97, health agreed in July 98. 25
P.Note
Revision Group No.
s
r
r

r
r

r
r

r
r

r
r
r

r
r

r
r

r
r

r
r

r
r

r
r

r
r

n
r
r
r

r
r

r
r

n
n

n
r

r
r

r
r
r

n
n

r
r

n
n
r

r
r

r
r

r
r
Nr.crt Index No Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare

1001 607-028-00-8 propionat de etil 203-291-4 105-37-3 F; R11

1002 607-029-00-3 propionat de n-butil [1], sec-[2], tert-[3], C 209-669-5 590-01-2 R10
izo-[4]
208-746-0 591-34-4
20487-40-5

540-42-1
1003 607-030-00-9 propionat de propil 203-389-7 106-36-5 R10

Xn; R20
0
1004 607-031-00-4 butirat de butil C 203-656-8 109-21-7 R10

1005 607-032-00-X acrilat de etil D 205-438-8 140-88-5 F; R11

Xn; R20/21/22
Xi; R36/37/38
R43
1006 607-033-00-5 metacrilat de n-butil D 202-615-1 97-88-1 R10

Xi; R36/37/38
R43
1007 607-034-00-0 acrilat de metil ; metil propenoat D 202-500-6 96-33-3 F; R11

Xn; R20/21/22
Xi; R36/37/38
R43
1008 607-035-00-6 metacrilat de metil D 201-297-1 80-62-6 F; R11

Xi; R36/37/38
R43
1009 607-036-00-1 acetat de metilglicol E 203-772-9 110-49-6 Repr. Cat. 2; R60-61

Xn; R20/21/22
0
1010 607-037-00-7 acetat de etilglicol E 203-839-2 111-15-9 Repr. Cat. 2; R60-61

Xn; R20/21/22

1011 607-038-00-2 acetat de 2-butoxietil 203-933-3 112-07-2 Xn; R20/21

1012 607-039-00-8 2,4-D 202-361-1 94-75-7 Xn; R22

Xi; R36/37/38
0
1013 607-040-00-3 săruri şi esteri ai 2,4-D A # # Xn; R20/21/22
1014 607-041-00-9 2,4,5-T; acid 2,3,4-triclorfenoxiacetic 202-273-3 93-76-5 Xn; R22

Xi; R36/37/38
N; R50-53
1015 607-042-00-4 săruri şi esteri ai 2,4,5-T ; săruri şi esteri ai A # # Xn; R22
acidului 2,4,5-triclorfenoxiacetic
Xi; R36/37/38
N; R50-53
1016 607-043-00-X dicamba (ISO ); acid 2,5-diclor-6- 217-635-6 1918-00-9 Xn; R22
metoxibenzoic ; acid 3,6-diclor-2-
metoxibenzoic
Xi; R41
R52-53
1017 607-044-00-5 acid 3,6-diclor-o-anisic,compus cu 218-951-7 2300-66-5 Xi; R36
dimetilamina (1:1) [1]; 3,6-diclor-o-anisat [1] [1]
de potasiu [2]
233-002-7 10007-85-9 R52-53
[2] [2]
0
1018 607-045-00-0 dicloroprop 204-390-5 120-36-5 Xn; R21/22

Xi; R38-41
0
1019 607-046-00-6 săruri ale dicloroprop A # # Xn; R20/21/22

1020 607-047-00-1 fenoprop; acid 2-(2,4,5-triclorfenoxi) 202-271-2 93-72-1 Xn; R22


propionic
Xi; R38
N; R50-53
1021 607-048-00-7 săruri ale fenoprop A # # Xn; R20/21/22
N; R50-53
0
1022 607-049-00-2 mecoprop 202-264-4 93-65-2 Xn; R22

Xi; R38-41
0
1023 607-050-00-8 săruri ale mecoprop A # # Xn; R20/21/22

1024 607-051-00-3 MCPA 202-360-6 94-74-6 Xn; R22

Xi; R38-41
0
1025 607-052-00-9 săruri şi esteri ai MCPA A # # Xn; R20/21/22

1026 607-053-00-4 MCPB 202-365-3 94-81-5 Xn; R22

1027 607-054-00-X săruri şi esteri ai MCPB A # # Xn; R22

1028 607-055-00-5 endotal-sodiu 204-959-8 129-67-9 T; R25


Xn; R21
Xi; R36/37/38
1029 607-056-00-0 warfarin [1]; (S)-4-hidroxi-3-(3-oxo-1- E 201-377-6 81-81-2 [1] Repr. Cat. 1; R61
fenilbutil)-2-benzopironă [2]; (R)-4-hidroxi- [1]
3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2-benzopironă [3]
226-907-3 5543-57-7 T; R48/25
[2] [1]
226-908-9 5543-58-8 R52-53
[3] [3]
1030 607-057-00-6 coumachlor (ISO); 3-[1-(4-clorfenil)-3- 201-378-1 81-82-3 Xn; R48/22
oxobutil]-4-hidroxicumarină
R52-53
0
1031 607-058-00-1 cumafuril; fumarin; (RS)-3-(1-(2-furil)-3- 204-195-5 117-52-2 T; R25-48/25
oxobutil)-4-hidroxicumarină; 4-hidroxi-3-[3-
oxo-1-(2-furil)butil]cumarină
R52-53
0
1032 607-059-00-7 cumatetralil 227-424-0 5836-29-3 T+; R27/28

T; R48/24/25
R52-53
1033 607-060-00-2 dicumarol; 4,4'-dihidroxi-3,3'- 200-632-9 66-76-2 T; R48/25
metilenebis(2H-cromenonă-2)
Xn; R22
N; R51-53
1034 607-061-00-8 acid acrilic D 201-177-9 79-10-7 R10

Xn; R21/22
C; R35
N; R50
1035 607-062-00-3 n-butil acrilat D 205-480-7 141-32-2 R10

Xi; R36/37/38
R43
1036 607-063-00-9 acid izobutiric 201-195-7 79-31-2 Xn; R21/22

1037 607-064-00-4 cloroformiat de benzil 207-925-0 501-53-1 C; R34

N; R50-53
0
1038 607-065-00-X acid bromacetic 201-175-8 79-08-3 T; R23/24/25

C; R35
N; R50
1039 607-066-00-5 acid dicloracetic 201-207-0 79-43-6 C; R35

N; R50
0
1040 607-067-00-0 clorură de dicloracetil 201-199-9 79-36-7 C; R35

N; R50
0
1041 607-068-00-6 acid iodacetic 200-590-1 64-69-7 T; R25
C; R35
0
1042 607-069-00-1 bromacetat de etil 203-290-9 105-36-2 T+; R26/27/28

1043 607-070-00-7 cloracetat de etil 203-294-0 105-39-5 T; R23/24/25

N; R50
0
1044 607-071-00-2 metacrilat de etil D 202-597-5 97-63-2 F; R11

Xi; R36/37/38
R43
1045 607-072-00-8 2-hidroxietil acrilat D 212-454-9 818-61-1 T; R24

C; R34
R43
N; R50
1046 607-073-00-3 4-CPA 204-581-3 122-88-3 Xn; R22

1047 607-074-00-9 clorfenac; acid 2,3,6-triclorfenilacetic 201-599-3 85-34-7 Xn; R22

N; R51-53
0
1048 607-075-00-4 clorfenprop-methyl; metil 2-clor-3-(4- 238-413-5 14437-17-3 Xn; R21/22
clorfenil) propionat
N; R50-53
0
1049 607-076-00-X dodină; acetat de dodecilguanidină 219-459-5 2439-10-3 Xn; R22

Xi; R36/38
N; R50-53
1050 607-077-00-5 erbon; 2-(2,4,5-triclorfenoxi)etil 2,2- - 136-25-4 Xn; R22
diclorpropionat
N; R51-53
0
1051 607-078-00-0 fluenetil - 4301-50-2 T+; R27/28

1052 607-079-00-6 kelevan (ISO); etil 5-(perclor-5- - 4234-79-1 T; R24


hidroxipentaciclo[5,3,0,02,6,03,9,04,8] decanil-
5)-4-oxopentanoat; etil 5-
(1,2,3,5,6,7,8,9,10,10-decaclor-4-
hidroxipentaciclo(5,2,1,02,6.03,9.05,8)decil-4)-
4-oxovalerianat

Xn; R22
N; R51-53
1053 607-080-00-1 clorură de cloracetil 201-171-6 79-04-9 R14

R29
T; R23/24/25-48/23
C; R35
N; R50
1054 607-081-00-7 acid fluoracetic 205-631-7 144-49-0 T+; R28

N; R50
0
1055 607-082-00-2 fluoroacetaţi, solubli A # # T+; R28

N; R50
0
1056 607-083-00-8 2,4-DB 202-366-9 94-82-6 Xn; R21/22

1057 607-084-00-3 săruri ale 2,4-DB A # # Xn; R20/21/22

1058 607-085-00-9 benzoat de benzil 204-402-9 120-51-4 Xn; R22

1059 607-086-00-4 dialil ftalat 205-016-3 131-17-9 Xn; R22

N; R50-53
0
1060 607-088-00-5 acid metacrilic D 201-204-4 79-41-4 C; R34

1061 607-089-00-0 acid propionic... % B 201-176-3 79-09-4 C; R34

1062 607-090-00-6 acid tioglicolic 200-677-4 68-11-1 T; R23/24/25

C; R34
0

1063 607-091-00-1 acid trifluoracetic ...% B 200-929-3 76-05-1 Xn; R20

C; R35
R52-53
1064 607-092-00-7 lactat de metil [1]; metil (+)-lactat [2]; metil C 208-930-0 547-64-8 R10
(R)-lactat [3]; metil (S)-(-)-lactat [4] [1] [1]
218-449-8 2155-30-8 Xi; R36/37
[2] [2]
241-420-6 17392-83-5 0
[3] [3]
248-704-9 27871-49-4
[4] [4]
1065 607-093-00-2 clorură de propionil 201-170-0 79-03-8 F; R11

R14
C; R34
1066 607-094-00-8 acid peracetic ...% B; D 201-186-8 79-21-0 R10

O; R7
Xn; R20/21/22
C; R35
N; R50
1067 607-095-00-3 acid maleic 203-742-5 110-16-7 Xn; R22

Xi; R36/37/38
0
1068 607-096-00-9 anhidridă maleică 203-571-6 108-31-6 Xn; R22

C; R34
R42/43
1069 607-097-00-4 1,2-anhidrida acidului benzen-1,2,4- 209-008-0 552-30-7 Xi; R37-41
tricarboxilic ; anhidridă trimelitică
R42/43
0
1070 607-098-00-X dianhidridă benzen-1,2:4,5- 201-898-9 89-32-7 Xi; R41
tetracarboxilică ;dianhidridă benzen-
1,2:4,5-tetracarboxilică ; dianhidridă
piromelitică

R42/43
0
1071 607-099-00-5 anhidridă 1,2,3,6-tetrahidroftalică [1] C 201-605-4 85-43-8[1] Xi; R41
;anhidridă cis-1,2,3,6-tetrahidroftalică [2] [1]
;anhidridă 3,4,5,6-tetrahidroftalică
[3];anhidridă tetrahidroftalică ;anhidridă 4-
ciclohexen-1,2-dicarboxilică ;anhidridă
tetrahidroftalică

213-308-7 935-79-5[2] R42/43


[2]
219-374-3 2426-02-0 R52-53
[3] [3]
247-570-9 26266-63-
[4] 7[4]
1072 607-100-00-9 dianhidridă benzofenon-3,3',4,4'- 219-348-1 2421-28-5 Xi; R36/37
tetracarboxlică

1073 607-101-00-4 anhidridă clorendică 204-077-3 115-27-5 Xi; R36/37/38

1074 607-102-00-X anhidridă ciclohexan-1,2-dicarboxilică [1]; C 201-604-9 85-42-7 [1] Xi; R41
anhidridă cis-ciclohexan-1,2-dicarboxilică [1]
[2] ; anhidridă trans-ciclohexan-1,2-
dicarboxilică [3]

236-086-3 13149-00-3 R42/43


[2] [2]
238-009-9 14166-21-3 0
[3] [3]
1075 607-103-00-5 anhidridă succinică 203-570-0 108-30-5 Xi; R36/37

1076 607-104-00-0 dianhidridă ciclopentan-1,2,3,4- 227-964-7 6053-68-5 Xi; R36/37


tetracarboxlică
1077 607-105-00-6 anhidridă 8,9,10-trinorborn-5-enă-2,3- C 204-957-7 129-64-6 Xi; R41
dicarboxilică [1]; anhidridă 1,2,3,6- [1] [1]
tetrahidro-3,6-metanoftalică [2];
anhidridă(1a,2a,3b,6b)-1,2,3,6-tetrahidro-
3,6-metanoftalică [3]

212-557-9 826-62-0 R42/43


[2] [2]
220-384-5 2746-19-2 0
[3] [3]
1078 607-106-00-1 anhidridă 8,9-dinorborn-5-enă-2,3- C - 123748-85- Xn; R22
dicarboxilică 6
Xi; R36/37/38
R42
1079 607-107-00-7 acrilat de 2-etilhexil D 203-080-7 103-11-7 Xi; R37/38

R43
0
1080 607-108-00-2 acrilat de hidroxipropil [1], [2], mix [3] C, D 220-852-9 2918-23-2 T; R23/24/25

213-663-8 999-61-1 C; R34


247-118-0 25584-83-2 R43

1081 607-109-00-8 hexametilen diacrilat D 235-921-9 13048-33-4 Xi; R36/38

R43
0
1082 607-110-00-3 triacrlat de pentaeritritol D 222-540-8 3524-68-3 Xi; R36/38

R43
0
1083 607-111-00-9 triacrilat de trimetilolpropan D 239-701-3 15625-89-5 Xi; R36/38

R43
0
1084 607-112-00-4 diacrilat de neopentil glicol D 218-741-5 2223-82-7 T; R24

Xi; R36/38
R43

1085 607-113-00-X metacrilat de izobutil D 202-613-0 97-86-9 R10

Xi; R36/37/38
R43
N; R50
1086 607-114-00-5 dimetacrilat de etilenă D 202-617-2 97-90-5 Xi; R37

R43
0
1087 607-115-00-0 acrilat de izobutil D 203-417-8 106-63-8 R10

Xn; R20/21
Xi; R38
R43
1088 607-116-00-6 acrilat de ciclohexil D 221-319-3 3066-71-5 Xi; R37/38

N; R51-53
0
1089 607-117-00-1 acrilat de glicidil D 203-440-3 106-90-1 T; R23/24/25

C; R34
R43

1090 607-118-00-7 diacrilat de 1-metiltrimetilen D 243-105-9 19485-03-1 Xn; R21

C; R34
R43

1091 607-119-00-2 diacrilat de tetrametilen D 213-979-6 1070-70-8 Xn; R21

C; R34
R43

1092 607-120-00-8 diacrilat de dietilen glicol D 223-791-6 4074-88-8 T; R24

Xi; R36/38
R43
1093 607-121-00-3 acrilat de 8,9,10-trinorbornil-2 D - 10027-06-2 Xn; R21

Xi; R38
R43
1094 607-122-00-9 tetraacrilat de pentaeritritol D 225-644-1 4986-89-4 Xi; R36/38

R43
0
1095 607-123-00-4 metacrilat de glicidil D 203-441-9 106-91-2 Xn; R20/21/22

Xi; R36/38
R43
1096 607-124-00-X 2-hidroxietil metacrilat D 212-782-2 868-77-9 Xi; R36/38

R43
0
1097 607-125-00-5 2-hidroxipropil metacrilat [1]; 3-hidroxipropil C; D 213-090-3 923-26-2 Xi; R36
metacrilat [2] [1] [1]
220-426-2 2761-09-3 R43
[2] [2]
0
1098 607-126-00-0 diacrilat de trietilen glicol D 216-853-9 1680-21-3 Xi; R36/38

R43
0
1099 607-127-00-6 2-dietilaminoetil metacrilat D 203-275-7 105-16-8 Xn; R20

Xi; R36/38
R43
1100 607-128-00-1 2-tert-butilaminoetil metacrilat D 223-228-4 3775-90-4 Xi; R36/38

R43
0
1101 607-129-00-7 lactat de etil[1] ; DL-lactat de etil [1]; (S)- C 202-598-0 97-64-3 [1] R10
2-hidroxipropionat de etil [2];(S)-lactat de [1]
etil [2]; L-lactat de etil [2]
211-694-1 687-47-8 Xi; R37-41
[2] [2]
0
1102 607-130-00-2 acetat de pentil [1] ; acetat de izopentil C 211-047-3 628-63-7 R10
[2] ; 1-metilbutil acetat [3] ; 2-metilbutil [1] [1]
acetat [4]; 2(sau 3)-metilbutil acetat [5]
204-662-3 123-92-2 R66
[2] [2]
210-946-8 626-38-0 0
[3] [3]
210-843-8 624-41-9
[4] [4]
282-263-3 84145-37-9
[5] [5]
1103 607-131-00-8 propionat de izopentil [1]; propionat de C 203-322-1 105-68-0 R10
pentil [2] ;propionat de 2-metilbutil [3] [1] [1]
210-852-7 624-54-4
[2] [2]
219-449-0 2438-20-2
[3] [3]
1104 607-132-00-3 2-dimetilaminoetil metacrilat D 220-688-8 2867-47-2 Xn; R21/22

Xi; R36/38
R43
1105 607-133-00-9 acrilaţi cu exceţia celor specificaţi în altă A # # Xi; R36/37/38
parte a acestei anexe
N; R51-53
0
1106 607-134-00-4 metacrilaţi cu exceţia celor specificaţi în # # Xi; R36/37/38
altă parte a acestei anexe

1107 607-135-00-X acid butiric 203-532-3 107-92-6 C; R34

1108 607-136-00-5 clorură de butiril 205-498-5 141-75-3 F; R11

C; R34
0
1109 607-137-00-0 acetoacetat de metil 203-299-8 105-45-3 Xi; R36

1110 607-138-00-6 cloroformiat de butil 209-750-5 592-34-7 R10

T; R23
C; R34
1111 607-139-00-1 acid 2-clorpropionic 209-952-3 598-78-7 Xn; R22

C; R35
0
1112 607-140-00-7 clorură de izobutiril 201-194-1 79-30-1 F; R11

C; R35
0
1113 607-141-00-2 bi(chloroformiat) de oxidietilenă 203-430-9 106-75-2 Xn; R22

Xi; R38-41
N; R51-53
1114 607-142-00-8 cloroformiat de propil 203-687-7 109-61-5 R10

T; R23
C; R34
1115 607-143-00-3 acid valeric 203-677-2 109-52-4 C; R34

R52-53
0
1116 607-144-00-9 acid adipic 204-673-3 124-04-9 Xi; R36

1117 607-145-00-4 acid metansulfonic 200-898-6 75-75-2 C; R34

1118 607-146-00-X acid fumaric 203-743-0 110-17-8 Xi; R36

1119 607-147-00-5 dietil oxalat 202-464-1 95-92-1 Xn; R22

Xi; R36
0
1120 607-148-00-0 clorură de guanidină 200-002-3 50-01-1 Xn; R22

Xi; R36/38
0
1121 607-149-00-6 uretan 200-123-1 51-79-6 Carc. Cat. 2; R45

1122 607-150-00-1 endotal 205-660-5 145-73-3 T; R25

Xn; R21
Xi; R36/37/38
1123 607-151-00-7 propargite (ISO); sulfit de 2-(4-tert- 219-006-1 2312-35-8 Xn; R22
butilfenoxi ) ciclohexil propinil-2
Xi; R36
N; R50-53
1124 607-152-00-2 2,3,6-TBA (ISO); acid 2,3,6-triclorbenzoic 200-026-4 50-31-7 Xn; R22

N; R51-53
0
1125 607-153-00-8 benazolin (ISO);acid 4-clor-2,3-dihidro-2- 223-297-0 3813-05-6 Xi; R36/38
oxo-1,3-benzotiazol-3-il acetic
R52-53
0
1126 607-154-00-3 etil N-benzoil-N-(3,4-diclorfenil)-DL- 244-845-5 22212-55-1 Xn; R22
alaninat; benzoylprop-ethyil (ISO)
N; R50-53
0
1127 607-155-00-9 blasticidin-s - 2079-00-7 T+; R28
1128 607-156-00-4 chlorfenson (ISO); 4-chlorfenil 4- 201-270-4 80-33-1 Xn; R22
clorbenzensulfonat
Xi; R38
N; R50-53
1129 607-157-00-X 3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)- 259-978-4 56073-07-5 T+; R28
4-hidroxicumarină; difenacum
T; R48/25
N; R50-53
1130 607-158-00-5 sare de sodiu a acidului cloracetic; 223-498-3 3926-62-3 T; R25
cloracetat de sodiu
Xi; R38
N; R50
1131 607-159-00-0 chlorobenzilate (ISO); etil 2,2-di(4- 208-110-2 510-15-6 Xn; R22
chlorfenil)-2-hidroxiacetat ; etil 4,4'-
diclorbenzilat

N; R50-53
0
1132 607-160-00-6 clofop-izobutil - 51337-71-4 Xn; R22

1133 607-161-00-1 sare dietanolamină a 4-CPA # # Xn; R22

1134 607-162-00-7 acid 2,2-diclorpropionic; dalapon 200-923-0 75-99-0 Xn; R22

Xi; R38-41
R52-53
1135 607-163-00-2 acid dehidracetic 208-293-9 520-45-6 Xn; R22

1136 607-164-00-8 dehidracetat de sodiu 224-580-1 4418-26-2 Xn; R22

1137 607-165-00-3 metil 2-(4-(2,4-diclorfenoxi) 257-141-8 51338-27-3 Xn; R22


fenoxi)propionat; metil (RS)-2-[4-(2,4-
diclorfenoxi)fenoxi]propionat ; diclofop-
methyl (ISO)

R43
N; R50-53
1138 607-166-00-9 medinoterb acetat 219-634-6 2487-01-6 T; R25

Xn; R21
0
1139 607-167-00-4 3-cloracrilat de sodiu - 4312-97-4 Xn; R21/22

1140 607-168-00-X dipropil 6,7-metilendioxi-1,2,3,4-tetrahidro- - 83-59-0 T; R24


3-metilnaftalen-1,2-dicarboxilat;
propilisome
Xn; R22
N; R50-53
1141 607-169-00-5 fluoroacetat de sodiu 200-548-2 62-74-8 T+; R26/27/28

N; R50
0
1142 607-170-00-0 oxalat de bi (1,2,3- 250-859-2 31895-22-4 Xn; R21/22
tritiaciclohexildimetilamoniu); tiociclam-
oxalat
N; R50-53
0
1143 607-171-00-6 daminozidă 216-485-9 1596-84-5 Carc. Cat. 3; R40

1144 607-172-00-1 4-hidroxi-3-(3-(4'-brom-4-bifenilil)-1,2,3,4- 259-980-5 56073-10-0 T+; R27/28


tetrahidro-1-naftil) cumarină; brodifacum
T; R48/24/25
N; R50-53
1145 607-173-00-7 dimetil (3-metil-4-(5-nitro-3-etoxicarbonil-2- 400-460-6 - R43
tienil)azo)fenil
R52-53
0
1146 607-174-00-2 dodecil 3-(2,2,4,4-tetrametil-21-oxo-7-oxa- 400-580-9 - Xi; R38
3,20-diazadispiro (5,1,11,2)henicosanil-
20)propionat
N; R51-53
0
1147 607-175-00-8 metil 2-(2-nitrobenziliden)acetoacetat 400-650-9 39562-27-1 R43

N; R51-53
0
1148 607-176-00-3 Amestec de : a-3-(3-(2H-benzotriazolil-2)- 400-830-7 - R43
5-tert-butil-4-hidroxifenil)propionil-w-
hidroxipoli(oxietilen);a-3-(3-(2H-
benzotriazoil-2)-5-tert-butil-4-
hidroxifenil)propionil-w-3-(3-(2H-
benzotriazolil-2)-5-tert-butil-4-
hidroxifenil)propioniloxipoli(oxietilenă )

N; R51-53
0
1149 607-177-00-9 2-(3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazinil-2)3- 401-190-1 101200-48- R43
metilureidosulfonil)benzoat de metil 0

1150 607-178-00-4 alpha-((4,6-dimetoxipirimidinil 401-340-6 83055-99-6 R43


-2)ureidosulfonil)-o-toluat de metil
N; R51-53
0
1151 607-179-00-X acid (benzotiazol-2-iltio ) succinic 401-450-4 95154-01-1 R43

1152 607-180-00-5 2-hidroxicarbazol-1-carboxilat de potasiu 401-630-2 96566-70-0 Xn; R22

Xi; R36/37
R52-53
1153 607-181-00-0 fluorură de 3,5-diclor-2,4-difluorobenzoil 401-800-6 101513-70- T; R23
6
C; R34
Xn; R22
R43
R29
R52-53
1154 607-182-00-6 3-sulfamoil-2-tenoat de metil 402-050-2 - R43

1155 607-183-00-1 2-hidroxi-5-C13-18 alchilbenzoat de zinc 402-280-3 - Xi; R36/38

N; R51-53
0
1156 607-184-00-7 S-(3-trimetoxisilil)propil 19-izocianato-11- 402-290-8 85702-90-5 R10
(6-izocianatohexil)-10,12-dioxo-2,9,11,13-
tetraazanonadecantioat
R42/43
0
1157 607-185-00-2 trans-3-dimetilaminoacrilat de etil 402-650-4 924-99-2 R43

1158 607-186-00-8 acid 3,7-diclorchinolin-8-carboxilic 402-780-1 84087-01-4 R43

1159 607-187-00-3 bi (2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil) succinat 402-940-0 62782-03-0 Xi; R36

R52-53
0
1160 607-188-00-9 N-carboxilatoetil-N-octadec-9- 402-970-4 - R43
enilmaleamat acid de sodiu
N; R51-53
0
1161 607-189-00-4 acid trimetilendiamintetraacetic 400-400-9 1939-36-2 Xn; R22

Xi; R36
0
1162 607-190-00-X metil acrilamidometoxiacetat (conţinînd > E 401-890-7 77402-03-0 Carc. Cat. 2; R45
0.1% acrilamidă)
Muta. Cat. 2; R46
Xn; R22
Xi; R36
1163 607-191-00-5 izobutil 3,4-epoxibutirat 401-920-9 100181-71- Xi; R38
3
N; R50-53
R43
1164 607-192-00-0 N-carboximetil-N-(2-(2-hidroxietoxi) etil) 402-360-8 92511-22-3 Xi; R41
glicinat disodic

1165 607-194-00-1 propilen carbonat 203-572-1 108-32-7 Xi; R36

1166 607-195-00-7 2-metoxi-1-metiletil acetat 203-603-9 108-65-6 R10


Xi; R36
0
1167 607-196-00-2 acid heptanoic 203-838-7 111-14-8 C; R34

1168 607-197-00-8 acid nonanoic 203-931-2 112-05-0 C; R34

1169 607-198-00-3 3,4,5-trihidroxibenzoat de propil 204-498-2 121-79-9 Xn; R22

R43
0
1170 607-199-00-9 3,4,5-trihidroxibenzoat de octil 213-853-0 1034-01-1 Xn; R22

R43
0
1171 607-200-00-2 3,4,5-trihidroxibenzoat de dodecil 214-620-6 1166-52-5 R43

1172 607-201-00-8 clorură de tiocarbonil 207-341-6 463-71-8 T; R23

Xn; R22
Xi; R36/37/38
1173 607-203-00-9 2-etilhexil [[[3,5-bi (1,1-dimetiletil)-4- 279-452-8 80387-97-9 Repr. Cat. 2; R61
hidroxifenil]metil]tio]acetat
R43
R52-53
1174 607-204-00-4 (clorfenil)(clortolil), amestec de izomeri 400-140-6 - N; R50-53

1175 607-205-00-X cloracetat de metil 202-501-1 96-34-4 R10

T; R23/25
Xi; R37/38-41
1176 607-206-00-5 cloracetat de izopropil 203-301-7 105-48-6 R10

T; R25
Xi; R36/37/38
1177 607-207-00-0 2-etoxietil 2-(4-(3-clor-5-trifluormetil-2- 402-560-5 87237-48-7 Xn; R22
piridiloxi)fenoxi)propionat ; haloxyfop-(2-
ethoxyethyl)(ISO)

N; R50-53
0
1178 607-208-00-6 acid 4,8,12-trimetiltrideca-3,7,11-trienoic, 403-000-2 91853-67-7 Xi; R38
amestec de izomeri
N; R50-53
0
1179 607-209-00-1 Amestec de : O,O-di(1-metiletil)tritio-bi- 403-030-6 - Xn; R22
tioformiat;O,O-di(1-metiletil)tetratio-bi-
tioformiat;O,O-di(1-metiletil)pentatio-bi-
tioformiat

R43
N; R50-53
1180 607-210-00-7 metil acrilamidoglicolat (conţinând > 0.1 % 403-230-3 77402-05-2 Carc.Cat. 2; R45
acrilamidă)
Muta.Cat. 2; R46
C; R34
R43
1181 607-211-00-2 metil 3-(3-tert-butil-4-hidroxi-5- 403-270-1 6386-39-6 Xn; R22
metilfenil)propionat
N; R51-53
0
1182 607-212-00-8 poli(oxipropilencarbonil-co- 403-300-3 - R43
oxi(etiletilen)carbonil), conţinând 27 %
hidroxivalerianat

1183 607-213-00-3 3,3-bi [(1,1-dimetilpropil)peroxi] butirat de 403-320-2 67567-23-1 E; R2


etil
O; R7
R10
N; R51-53
1184 607-214-00-9 acid N,N-hidrazinodiacetic 403-510-5 19247-05-3 T; R25

Xn; R48/22
R43
R52-53
1185 607-215-00-4 acid 3-(3-tert-butil-4-hidroxifenil)propionic 403-920-4 107551-67- Xn; R22
7
Xi; R36
0
1186 607-216-00-X acid glutamic , produşi de reacţie N-(C12- 403-950-8 - T+; R26
14alchil)propilen diamină
Xn; R22
C; R34
N; R50-53
1187 607-217-00-5 2-etoxietil 2-(4-(2,6-dihidro-2,6-dioxo-7- 403-960-2 - R43
fenil-1,5-dioxaindacenil-3) fenoxi)acetat
R53
0
1188 607-218-00-0 acid (+)-R-2-(2,4-diclorfenoxi)propionic 403-980-1 15165-67-0 Xn; R22

Xi; R38-41
R43
1189 607-219-00-6 bi (2-etilhexil) ditiodiacetat 404-510-8 62268-47-7 Xn; R22

R43
N; R51-53
1190 607-221-00-7 acid 6- docosiloxi 1-hidroxi-4-(1-(4-hidroxi-- 404-550-6 - R43
3-metilfenantrenil-1)-3-oxo-2-oxafenalenil-
1)naftalen-2-carboxilic

R53
0
1191 607-222-00-2 metacrilat de 6-(2,3-dimetilmaleimido )hexil 404-870-6 63740-41-0 R43

N; R51-53
0
1192 607-223-00-8 2,3,5,6-tetrafluorbenzil trans-2-(2,2- 405-060-5 118712-89- Xi; R38
diclorvinil)-3,3-dimetilciclopropancarboxilat 3
N; R50-53
0
1193 607-224-00-3 2-(3-nitrobenziliden ) acetoacetat de metil 405-270-7 39562-17-9 R43

N; R50-53
0
1194 607-225-00-9 acid 3-azidosulfonilbenzoic 405-310-3 15980-11-7 E; R2

Xn; R48/22
Xi; R41
R43
1195 607-226-00-4 Amestec de ciclohexan-2-dicarboxilat acid 405-360-6 - Xi; R38-41
de 2-acriloiloxietil
R43
R52-53
1196 607-227-00-X 2-amino-2-metilpropionat octahidrat de 405-560-3 120447-91- Xn; R22
potasiu 8
C; R35
0
1197 607-228-00-5 bi (2-metoxietil)ftalat 204-212-6 117-82-8 Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62


0
1198 607-229-00-0 clorură de dietilcarbamoil 201-798-5 88-10-8 Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/22
Xi; R36/37/38
1199 607-230-00-6 acid 2-etilhexanoic 205-743-6 149-57-5 Repr. Cat. 3; R63

1200 607-231-00-1 acid 3,6-diclorpiridin-2-carboxilic ; 216-935-4 1702-17-6 Xi; R41


clorpiralid
N; R51-53
0
1201 607-233-00-2 hexil acrilat 219-698-5 2499-95-8 Xi; R36/37/38

R43
N; R51-53
1202 607-234-00-8 flurenol; 9-hidroxi-9H-fluoren-9-carboxilsire 207-397-1 467-69-6 N; R51-53

1203 607-235-00-3 mecrilat;2-cianoacrilat de metil 205-275-2 137-05-3 Xi; R36/37/38

1204 607-236-00-9 etil-2-cianoacrilat 230-391-5 7085-85-0 Xi; R36/37/38

1205 607-237-00-4 2-clor-4-(trifluormetil)tiazol-5-carboxilat de 276-942-3 72850-64-7 N; R51-53


benzil; flurazol
1206 607-238-00-X tau-fluvalinat; ciano-(3-fenoxifenil)metil N- - 102851-06- Xn; R22
[2-clor-4-(trifluormetil)fenil]-D-valinat 9
Xi; R38
N; R50-53
1207 607-239-00-5 a-ciano-3-fenoxibenzil 2,2,3,3- 254-485-0 39515-41-8 T+; R26
tetrametilciclopropancarboxilat ;
fenpropathrin
T; R25
Xn; R21
N; R50-53
1208 607-240-00-0 anhidridă cis-1,2,3,6-tetrahidro-4- C 216-906-6 1694-82-2 Xi; R41
metilftalică [1]; anhidridă 1,2,3,6- [1] [1]
tetrahidro-4-metilftalică [2]; anhidridă
1,2,3,6-tetrahidro-3-metilftalică [3];
anhidridă tetrahidrometilftalică [4];anhidridă
1,2,3,6-tetrahidrometilftalică [5]; tetrahidro

222-323-8 3425-89-6 R42/43


[2] [2]
226-247-6 5333-84-6 0
[3] [3]
234-290-7 11070-44-3
[4] [4]
247-830-1 26590-20-5
[5] [5]
251-823-9 34090-76-1
[6] [6]
255-853-3 42498-58-8
[7] [7]
1209 607-241-00-6 anhidridă hexahidro-4-metilftalică C 243-072-0 19438-60-9 Xi; R41
[1];anhidridă hexahidrometilftalică [2]; [1] [1]
anhidridă hexahidro-1-metilftalică
[3];anhidridă hexahidro-3-metilftalică [4]

247-094-1 25550-51-0 R42/43


[2] [2]
256-356-4 48122-14-1
[3] [3]
260-566-1 57110-29-9
[4] [4]
1210 607-242-00-1 anhidridă tetracloroftalică 204-171-4 117-08-8 Xi; R41

R42/43
N; R50-53
1211 607-243-00-7 3,6-diclor-o-anisat de sodiu [1]; acid 3,6- 217-846-3 1982-69-0 R52-53
diclor-o-anisic , compus cu 2,2'- [1] [1]
iminodietanol (1:1) [2]; acid 3,6-diclor-o-
anisic , compus cu 2-aminoetanol (1:1) [3]

246-590-5 25059-78-3
[2] [2]
258-527-9 53404-28-7
[3] [3]
1212 607-244-00-2 acrilat de izooctil 249-707-8 29590-42-9 Xi; R36/37/38

N; R50-53
0
1213 607-245-00-8 acrilat de tert-butil 216-768-7 1663-39-4 Xi; R36/37/38

R52-53
0
1214 607-247-00-9 metacrilat de dodecil 205-570-6 142-90-5 Xi; R36/37/38

N; R50-53
0
1215 607-248-00-4 naptalam-sodium; N-napft-1-ilfhalamat de 205-073-4 132-67-2 Xn; R22
sodiu

1216 607-249-00-X (1-metil-1,2-etandiil)bi [oxi(metil-2,1- 256-032-2 42978-66-5 Xi; R36/37/38


etandiil)] diacrilat ; tripropilen glicol diacrilat
TPGDA

R43
N; R51-53
1217 607-250-00-5 4H-3,1-benzoxazin-2,4(1H)-dionă 204-255-0 118-48-9 Xi; R36

R43
0
1218 607-251-00-0 acetat de 2-metoxipropil 274-724-2 70657-70-4 R10

Repr. Cat. 2; R61


Xi; R37
1219 607-252-00-6 lambda-cyhalothrin (ISO); amestec 1:1 de 415-130-7 91465-08-6 T+; R26
(S)-a-ciano-3-fenoxibenzil (Z)-(1R)-cis-3-
(2-clor-3,3,3-trifluorpropenil)-2,2-
dimetilciclopropancarboxilat şi (R)-a-ciano-
3-fenoxibenzil (Z)-(1S)-cis-3-(2-clor-3,3,3-
trifluorpropenil)-2,2-
dimetilciclopropancarboxilat

T; R25
Xn; R21
N; R50-53
1220 607-253-00-1 a-ciano-4-fluor-3-fenoxibenzil 3-(2,2- 269-855-7 68359-37-5 T+; R28
diclorovinil)-2,2-
dimetilciclopropancarboxilat ; ciflutrin
T; R23
N; R50-53
1221 607-254-00-7 a-cyano-4-fluor-3-phenoxybenzyl 3-(2,2- 269-855-7 68359-37-5 T+; R26/28
diclorvinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat;
beta-ciflutrin
N; R50-53
0
1222 607-255-00-2 fluroxypyr (ISO); acid 4-amino-3,5-diclor- - 69377-81-7 R52-53
6-fluor-2-piridiloxiacetic

1223 607-256-00-X azoxistrobin - 131860-33- T; R23


8
N; R50-53
0
1224 607-257-00-3 izopropil propionat 211-300-8 637-78-5 F; R11
1225 607-258-00-9 dodecil 3-(2-(3-benzil-4-etoxi-2,5- 403-990-6 70950-45-7 R53
dioxoimidazolidinil-1)-3-(4-
metoxibenzoil)acetamido)-4-clorbenzoat

1226 607-259-00-4 2R,3S-(-)-3-(4-metoxifenil)oxirancarboxilat 404-130-2 - Xi; R41


de metil
R43
R52-53
1227 607-260-00-X 2-(3-nitrobenziliden) acetoacetat de etil 404-490-0 - Xi; R41

R43
R52-53
1228 607-261-00-5 izo(C10-C14)alchil (3,5-di-tert-butil-4- 404-800-4 - N; R50-53
hidroxifenil)metiltioacetat

1229 607-262-00-0 acid 7-clor-1-ciclopropil-6-fluor-1,4-dihidro- 405-050-0 - Xn; R22


4-oxochiinolin-3-carboxilic
R52-53
0
1230 607-263-00-6 1,3-propandiamină-N,N,N',N'-tetraacetat 405-680-6 - E; R2
hemihidrat de potasiu şi fier(III)
N; R51-53
0
1231 607-264-00-1 acid 2-clor-4-(metilsulfonil) benzoic 406-520-8 - Xi; R41

1232 607-265-00-7 2-cloro-2,2-difenilacetat de etil 406-580-5 - Xi; R38

R52-53
0
1233 607-266-00-2 Amestec de : hidroxialuminiu bi [2-hidroxi- 406-890-0 - Xn; R22
3,5-di-tert-butilbenzoat]; acid 3,5-di-tert-
butil-salicilic
N; R50-53
0
1234 607-267-00-8 tert-butil (5S,6R,7R)-3-brommetil-5,8- 407-620-4 - R42/43
dioxo-7-(2-(2-fenilacetamidă)-5-tia-1-
azabiciclo(4.2.0)oct-2-enă-2-carboxilat
R52-53
0
1235 607-268-00-3 2-metilpropil (R)-2-hidroxipropanoat 407-770-0 - Xi; R36

1236 607-269-00-9 acid (R)-2-(4-hidroxifenoxi)propanoic 407-960-3 - Xi; R41

1237 607-270-00-4 3,9-bi (2-(3-(3-tert-butil-4-hidroxi-5- 410-730-5 - Xn; R21


metilfenil)propioniloxi-1,1-dimetiletil)-
2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecan
1238 607-271-00-X 2-izopropil-5-metil-ciclohexiloxi-carboniloxi- 417-420-9 - Xi; R36
2-hidroxipropan
N; R51-53
0
1239 607-272-00-5 fluroxypyr-meptyl (ISO) [1]; fluroxypyr- 279-752-9 81406-37-3 N; R50-53
butometyl (ISO) [2]; acetat de metilheptil, [1] [1]
O-(4-amino-3,5-diclor-6-fluor-2-piridiloxi)
[1]; acetat de 2-butoxi-1-metiletil, O-(4-
amino-3,5-diclor-6-fluor-2-piridiloxi) [2]

154486-27-
8 [2]

1240 607-273-00-0 7-(2,6-dimetil-8-(2,2-dimetilbutiriloxi)- 404-520-2 - R52-53


1,2,6,7,8,8a-hexahidro-1-naftil)-3,5-
dihidroxiheptanoat de amoniu

1241 607-274-00-6 2-(N-benzil-N-metilamino)etil 3-amino-2- 405-350-1 54527-73-0 R43


butenoat
N; R51-53
0
1242 607-275-00-1 benzoiloxibenzen-4-sulfonat de sodiu 405-450-5 66531-87-1 R43

1243 607-276-00-7 bi [(1-metilimidazol)-(2-etil-hexanoat)], 405-635-0 - Xi; R38-41


complex al zincului
N; R50-53
0
1244 607-277-00-2 Un amestec de :clorhidrat de 2- 405-720-2 - Xn; R22
(hexiltio)etilamină ; propionat de sodiu
Xi; R41
R43
N; R51-53
1245 607-278-00-8 Amestec de izomeri ai : 405-760-0 - Xi; R41
fenetilnaftalensulfonat de sodium ;
naftiletilbenzensulfonat de sodiu
R43
R52-53
1246 607-279-00-3 Un amestec de :bi ( maleat acid) n- 405-960-8 - R43
octadecilaminodietil ; naftalat acid maleat
acid de n-octadecilaminodietil
N; R51-53
0
1247 607-280-00-9 4-clor-1-hidroxibutan-1-sulfonat de sodiu 406-190-5 54322-20-2 Xn; R22

Xi; R36
R43
1248 607-281-00-4 Amestec de C7-C9 alchil 3-[3-(2H- 407-000-3 127519-17- N; R51-53
benzotriazolil-2)-5-(1,1-dimetiletil)-4- 9
hidroxifenil] propionaţi ramificaţi şi lineari

1249 607-282-00-X acetat de 2-acetoximetil-4-benziloxibutil-1 407-140-5 131266-10- R52-53


9
1250 607-283-00-5 E-etil-4-oxo-4-fenilcrotonat 408-040-4 15121-89-8 Xn; R21/22

Xi; R38-41
R43
N; R50-53
1251 607-284-00-0 Amestec 9:1de : 3,3'-(1,4-fenilenbi 410-040-4 136213-76- N; R51-53
(carbonilimino-3,1-propanediilimino))bi (10- 8
amino-6,13-diclor-4,11-
trifenodioxazindisulfonat) de sodiu ; 3,3'-
(1,4-fenilenbi-(carbonilimino-3,1-
propanediil-imino))bi (10-amino-6,13-
diclor)-4,11-trifenonodioxazindisulfonat de
litiu

1252 607-285-00-6 Amestec de : acid 7-(((3- 410-065-0 - R43


aminofenil)sulfonil)amino)-naftalen-1,3-
disulfonic; 7-(((3-
aminofenil)sulfonil)amino)-naftalen-1,3-
disulfonat de sodiu ; 7-(((3-
aminofenil)sulfonil)amino)-naftalen-1,3-
disulfonat de potasiu

1253 607-286-00-1 Amestec de : 7-[[[3-[[4-((2-hidroxi- 410-070-8 141880-36- R43


naftil)azo)fenil]azo]fenil]sulfonil]amino]- 6
naftalen-1,3-disulfonat de sodiu / potasiu

R52-53
0
1254 607-287-00-7 O-(1-metil-2-metacriloiloxi-etil)-1,2,3,6- 410-140-8 - R52-53
tetrahidroftalat de O'-metil

1255 607-288-00-2 (c-(3-(1-(3-(e-6-diclor-5-cianopirimidin-f- 410-160-7 148732-74- Xi; R36


il(metil)amino)propil)-1,6-dihidro-2-hidroxi- 5
4-metil-6-oxo-3-piridilazo)-4-
sulfonatofenilsulfamoil)ftalocianin-a,b,d-
trisulfonat(6-))nickelato II tetrasodic, unde
a este 1sau 2 sau 3 sau 4, b este 8 sau 9
sau 10 sau 11, c este 15 sau 16 sau 17
sau 18 C806 , d este 22 sau 23 sau 24 sau
25 şi unde e şi f împreună sunt respectiv 2
şi 4 sau 4şi 2

R43
R52-53
1256 607-289-00-8 acid 3-(3-(4-(2,4-bi(1,1- 410-370-9 105488-33- R53
dimetilpropil)fenoxi)butilaminocarbonil-4- 3
hidroxi-1-napftalenil)tio)propanoic

1257 607-290-00-3 Amestec (raport neconuscut ) de : 1-C14- 410-540-2 - Xi; R38


C18-alchiloxicarbonil-2-(3-aliloxi-2-
hidroxipropoxicarbonil)etan-1-sulfonat de
amoniu ; 2-C14-C18-alchiloxicarbonil-1-(3-
aliloxi-2-hidroxipropoxicarbonil)etan-1-
sulfonat de amoniu
R43
N; R50-53
1258 607-291-00-9 dodecil-w-(C5/C6-cicloalchil)alchil 410-630-1 104051-92- R53
carboxilat 5

1259 607-292-00-4 Amestec de : acid [1-(metoximetil)-2-(C12- 410-640-6 - Xi; R38-41


alcoxi)-etoxi]acetic ; acid [1-(metoximetil)-
2-(C14-alcoxi)-etoxi] acetic
N; R50-53
0
1260 607-293-00-X Amestec de : N-aminoetilpiperazoniu 410-650-0 - Xi; R41
mono-2,4,6-trimetilnonildifenil eter di-
sulfonat; N-aminoetilpiperazoniu di-2,4,6-
trimetilnonildifenil eter di-sulfonat

R43
N; R51-53
1261 607-294-00-5 2-benzoiloxi-1-hidroxietan-sulfonat de 410-680-4 - R43
sodiu

1262 607-295-00-0 Amestec de : fosfonoetan-1,2-dicarboxilat 410-800-5 - R43


tetrasodic ; fosfonobutan-1,2,3,4-
tetracarboxilat hexasodic
N; R51-53
0
1263 607-296-00-6 Amestec de : pentaeritriol tetraesterii 410-830-9 - R53
acidilui heptanoic şi acidului 2-etilhexanoic

1264 607-297-00-1 acid (E-E )-3,3'-(1,4- 410-960-6 92761-26-7 Xi; R41


fenilenedimetiliden)bi(2-oxobornan-10-
sulfonic )

1265 607-298-00-7 2-(trimetilamoniu)etoxycarboxibenzen-4- 411-010-3 - R43


sulfonat

1266 607-299-00-2 3-(acetiltio)-2-metil-propanoat de metil 411-040-7 97101-46-7 Xn; R22

R43
N; R50-53
1267 607-300-00-6 [2-(5-clor-2,6-difluorpirimidin-4-ilamino)-5- 411-430-7 - R43
(b-sulfamoil-c,d-sulfonatoftalocianin-a-il-
K4,N29,N30,N31,N32-
sulfonilamino)benzoato(5-)]cuprat (II)
trisodic, unde a=1,2,3,4; b=8,9,10,11 ;
c=15,16,17,18 ; d=22,23,24,25

1268 607-301-00-1 Amestec de : acid dodecanoic; poliesteri 411-860-5 - Xi; R38-41


(1-7)lactaţi ai acidului dodecanoic
R43
N; R51-53
1269 607-302-00-7 Amestec de :acid tetradecanoic ; 411-910-6 - Xi; R38-41
poliesteri(1-7)lactaţi ai acidului
tetradecanoic
R43
N; R51-53
1270 607-303-00-2 acid 1-ciclopropil-6,7-difluor-1,4-dihydro-4- 413-760-7 93107-30-3 Repr. Cat. 3; R62
oxochinolin-3-carboxilic
R52-53
0
1271 608-001-00-3 acetonitril 200-835-2 75-05-8 F; R11

T; R23/24/25
0
1272 608-002-00-9 triclracetonitril 208-885-7 545-06-2 T; R23/24/25

N; R51-53
0
1273 608-003-00-4 acrilonitril D, E 203-466-5 107-13-1 F; R11

Carc. Cat. 2; R45

T; R23/24/25
Xi; R37/38-41
R43
N; R51-53

1274 608-004-00-X 2-hidroxi-2-metilpropionitril; 2- 200-909-4 75-86-5 T+; R26/27/28


cianopropanol-2; cianohidrin acetonă
N; R50-53
0
1275 608-005-00-5 n-butironitril 203-700-6 109-74-0 R10

T; R23/24/25
0
1276 608-006-00-0 bromoxinil 216-882-7 1689-84-5 Repr. Cat. 3; R63

T; R25
0
1277 608-007-00-6 ioxinil 216-881-1 1689-83-4 Repr. Cat. 3; R63

T; R25
Xn; R21
1278 608-008-00-1 cloracetonitril 203-467-0 107-14-2 T; R23/24/25

N; R51-53
0
1279 608-009-00-7 malononitril 203-703-2 109-77-3 T; R23/24/25

N; R50-53
0
1280 608-010-00-2 metacrilonitril; 2-metil-2-propen nitril D 204-817-5 126-98-7 F; R11

T; R23/24/25
R43
N; R51-53
1281 608-011-00-8 oxalonitril; cianogen 207-306-5 460-19-5 F; R11
T; R23
N; R50-53
1282 608-012-00-3 benzonitril 202-855-7 100-47-0 Xn; R21/22

1283 608-013-00-9 2-clorbenzonitril 212-836-5 873-32-5 Xn; R21/22

Xi; R36
0
1284 608-014-00-4 clortalonil 217-588-1 1897-45-6 Carc. Cat. 3; R40

1285 608-015-00-X diclobenil 214-787-5 1194-65-6 Xn; R21

1286 608-016-00-5 1,4-Diciano-2,3,5,6-tetra-clor-benzen 401-550-8 1897-41-2 R43

N; R50-53
0
1287 608-017-00-0 bromoxinil octanoat 216-885-3 1689-99-2 Repr. Cat. 3; R63

Xn; R21/22
0
1288 608-018-00-6 ioxinil octanoat 223-375-4 3861-47-0 Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22
0
1289 608-019-00-1 2,2'-dimetil-2,2'-azodipropiononitril; ADZN 201-132-3 78-67-1 E; R2

F; R11
Xn; R20/22
R52-53
1290 608-021-00-2 3-(2-(diaminometilenamino)tiazol-4- 403-710-2 76823-93-3 Xn; R22
ilmetiltio)propionitril
R52-53
0
1291 608-022-00-8 3,7-dimetiloctannitril 403-620-3 - Xi; R38

R43
N; R51-53
1292 608-023-00-3 4-(4-clorfenil)-2-fenil-2-[(1H-1,2,4-triazolil- 406-140-2 114369-43- N; R50-53
1)metil] butannitril 6

1293 608-024-00-9 2-(4-(N-butil-N-fenetilamino)fenil)etilen- 407-650-8 97460-76-9 R53


1,1,2-tricarbonitril

1294 608-025-00-4 2-nitro-4,5-bi(benziloxi)fenilacetonitril 410-970-0 117568-27- R53


1

1295 609-001-00-6 1-nitropropan 203-544-9 108-03-2 R10


Xn; R20/21/22
0
1296 609-002-00-1 2-nitropropan E 201-209-1 79-46-9 R10

Carc. Cat. 2; R45


Xn; R20/22
1297 609-003-00-7 nitrobenzen 202-716-0 98-95-3 Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R62


T; R23/24/25-48/23/24

N; R51-53
1298 609-004-00-2 dinitrobenzen [1]; 1,4-dinitrobenzen [2]; 246-673-6 25154-54-5 T+; R26/27/28
1,3-dinitrobenzen [3]; 1,2-dinitrobenzen [4] [1] [1]

202-833-7 100-25-4 R33


[2] [2]
202-776-8 99-65-0 [3] N; R50-53
[3]
208-431-8 528-29-0
[4] [4]
1299 609-005-00-8 1,3,5-trinitrobenzen 202-752-7 99-35-4 E; R2

T+; R26/27/28
R33
N; R50-53
1300 609-006-00-3 2-nitrotoluen [1], 4-nitrotoluen [2] C 201-853-3 88-72-2 T; R23/24/25

202-808-0 99-99-0 R33


N; R51-53
1301 609-007-00-9 2,4-dinitrotoluen [1]; dinitrotoluen [2]; E 204-450-0 121-14-2 Carc. Cat. 2; R45
dinitrotoluen, calitate tehnică [1] [1]
246-836-1 25321-14-6 Muta. Cat. 3; R40
[2] [2]
Repr. Cat. 3; R62;
T; R23/24/25
Xn; R48/22
N; R51-53
1302 609-008-00-4 2,4,6-trinitrotoluen ; TNT 204-289-6 118-96-7 E; R2

T; R23/24/25
R33
N; R51-53
1303 609-009-00-X acid picric 201-865-9 88-89-1 E; R2

R4
T; R23/24/25
1304 609-010-00-5 sărurile acidului picric A # # E; R3
T; R23/24/25
0
1305 609-011-00-0 2,4,6-trinitroanisol - 606-35-9 E; R2
Xn; R20/21/22
N; R51-53
1306 609-012-00-6 2,4,6-trinitro-m-crez+C992ol 210-027-1 602-99-3 E; R2

R4
Xn; R20/21/22
1307 609-013-00-1 2,4,6-trinitro-m-xilen 211-187-5 632-92-8 E; R2

Xn; R20/21/22
R33
1308 609-015-00-2 4-nitrofenol 202-811-7 100-02-7 Xn; R20/21/22

R33
0
1309 609-016-00-8 dinitrofenol C 247-096-2 25550-58-7 T; R23/24/25

R33
0
1310 609-017-00-3 săruri ale dinitrofenolului A # # T; R23/24/25
R33
0
1311 609-018-00-9 acid stifnic 201-436-6 82-71-3 E; R2

R4
Xn; R20/21/22
1312 609-019-00-4 2,4,6-trinitro-m-fenilen dioxid de plumb; E 239-290-0 15245-44-0 E; R3
2,4,6-trinitroresorcinoxid de plumb;stifnat
de plumb
Repr. Cat. 1; R61
Repr. Cat. 3; R62
Xn; R20/22
R33
N; R50-53
1313 609-020-00-X DNOC; 4,6-dinitro-o-crezol 208-601-1 534-52-1 Muta. Cat. 3; R40

T+; R26/27/28
Xi; R38-41
R43
R44
N; R50-53
1314 609-021-00-5 săre de sodiu a DNOC [2], sare de 219-007-7 2312-76-7 T; R23/24/25
potasiu a DNOC [1] [2] [2]
5787-96-2 R33
[1]
0
1315 609-022-00-0 sare de amoniu a DNOC 221-037-0 2980-64-5 T+; R26/27/28

R33
0
1316 609-023-00-6 dinocap 254-408-0 39300-45-3 Xn; R22

Xi; R38
0
1317 609-024-00-1 binapacril E 207-612-9 485-31-4 Repr. Cat. 2; R61

Xn; R21/22
0
1318 609-025-00-7 dinoseb E 201-861-7 88-85-7 R44

T; R24/25
Repr. Cat. 2; R61
Repr. Cat. 3; R62
Xi; R36
N; R50-53
1319 609-026-00-2 săruri şi esteri ai dinoseb A, E # # R44
T; R24/25
Repr. Cat. 2; R61
Repr. Cat. 3; R62
Xi; R36
1320 609-027-00-8 dinocton - 63919-26-6 Xn; R22

1321 609-028-00-3 dinex 205-042-5 131-89-5 T; R23/24/25

1322 609-029-00-9 săruri şi esteri ai dinex A # # T; R23/24/25

1323 609-030-00-4 dinoterb (ISO); 2-tert-butil-4,6-dinitrofenol E 215-813-8 1420-07-1 Repr. Cat. 2; R61

T+; R28
T; R24
R44
N; R50-53
1324 609-031-00-X săruri şi esteri ai dinoterb A; E # # Repr. Cat. 2; R61
T+; R28
T; R24
N; R50-53
1325 609-032-00-5 bromfenoxim 236-129-6 13181-17-4 Xn; R22

1326 609-033-00-0 dinosam - 4097-36-3 T; R23/24/25

1327 609-034-00-6 săruri şi esteri ai dinosam A # # T; R23/24/25

1328 609-035-00-1 nitroetan 201-188-9 79-24-3 R10

Xn; R20/22
0
1329 609-036-00-7 nitrometan 200-876-6 75-52-5 R5-10

Xn; R22
0
1330 609-037-00-2 5-nitroacenaftenă 210-025-0 602-87-9 Carc. Cat. 2; R45

1331 609-038-00-8 2-nitronaftalină 209-474-5 581-89-5 Carc. Cat. 2; R45

N; R51-53
0
1332 609-039-00-3 4-nitrobifenil 202-204-7 92-93-3 Carc. Cat. 2; R45

N; R51-53
0
1333 609-040-00-9 nitrofen (ISO); 2,4-diclorfenil 4-nitrofenil E 217-406-0 1836-75-5 Carc. Cat. 2; R45
eter
Repr. Cat. 2; R61
Xn; R22
N; R50-53
1334 609-042-00-X pendimetalin 254-938-2 40487-42-1 Xn; R22

1335 609-043-00-5 chintozen 201-435-0 82-68-8 R43

1336 609-044-00-0 tecnazene (ISO); 1,2,4,5-tetraclor-3- 204-178-2 117-18-0 Xn; R22


nitrobenzen
R43
N; R50-53
1337 609-045-00-6 dinocton-6 - 8069-76-9 Xn; R22

1338 609-046-00-1 trifluralin (conţinând < 0.5 ppm NPDA) 216-428-8 1582-09-8 Xi; R36

R43
0
1339 609-047-00-7 2-nitroanisol E 202-052-1 91-23-6 Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22
0
1340 609-048-00-2 sodiu-3-nitrobenzen sulfonat 204-857-3 127-68-4 Xi; R36

R43
0
1341 609-049-00-8 2,6-dinitrotoluen E 210-106-0 606-20-2 Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R40


Repr. Cat. 3; R62
T; R23/24/25
Xn; R48/22
R52-53
1342 609-053-00-X hidrazin-tri-nitrometan 414-850-9 - E; R3

O; R8
Carc. Cat. 2; R45
T; R23/25
R43
1343 610-001-00-3 triclornitrometan 200-930-9 76-06-2 Xn; R22

T+; R26
Xi; R36/37/38
1344 610-002-00-9 1,1-diclor-1-nitroetan 209-854-0 594-72-9 T; R23/24/25

1345 610-003-00-4 clordinitrobenzen C # # T; R23/24/25

R33
N; R50-53
1346 610-004-00-X 2-clor-1,3,5-trinitrobenzen 201-864-3 88-88-0 E; R2

T+; R26/27/28
N; R50-53
1347 610-005-00-5 1-clor-4-nitrobenzen 202-809-6 100-00-5 T; R23/24/25

R33
N; R51-53
1348 610-006-00-0 clornitroaniline cu excepţia celor C # # T+; R26/27/28
specificate în altă parte în Anexă.
R33
N; R51-53
1349 610-007-00-6 1-clor-1-nitropropan 209-990-0 600-25-9 Xn; R20/22

1350 610-008-00-1 2,6-diclor-4-nitroanisol 403-350-6 17742-69-7 T; R25

N; R51-53
0
1351 610-009-00-7 2-clor-4-nitroanilină 204-502-2 121-87-9 Xn; R22

N; R51-53
0
1352 610-010-00-2 2-brom-1-(2-furil)-2-nitroetilen 406-110-9 35950-52-8 Xn; R22-48/22

C; R34
R43
N; R50-53
1353 611-001-00-6 azobenzen E 203-102-5 103-33-3 Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R40


Xn; R20/22-48/22
N; R50-53
1354 611-002-00-1 azoxibenzen 207-802-1 495-48-7 Xn; R20/22

1355 611-003-00-7 fenaminosulf 205-419-4 140-56-7 T; R25

Xn; R21
0
1356 611-004-00-2 azoxi metil acetat de metil 209-765-7 592-62-1 Carc. Cat. 2; R45

Repr. Cat. 2; R61


0
1357 611-005-00-8 CI Castaniu 95 240-221-1 16071-86-6 Carc. Cat. 2; R45

1358 611-006-00-3 AAT 202-591-2 97-56-3 Carc. Cat. 2; R45

R43
0
1359 611-007-00-9 triciclazol 255-559-5 41814-78-2 Xn; R22
1360 611-008-00-4 4-aminoazobenzen ; 4-fenilazoanilină 200-453-6 60-09-3 Carc. Cat. 2; R45

N; R50-53
0
1361 611-009-00-X (1-(5-(4-(4-anilino-3-sulfofenilazo)-2-metil- 401-220-3 - Xn; R20
5-metilsulfonamidofenilazo)-4-hidroxi-2-
oxido-3-(fenilazo)fenilazo)-5-nitro-4-
sulfonato-2-naftolat) fier (II) de sodiu

R52-53
0
1362 611-010-00-5 2'-(2-ciano-4,6-dinitrofenilazo)-5'-(N,N- 403-010-7 106359-94- R43
dipropilamino)propionanilidă 8
R52-53

1363 611-011-00-0 N,N,N',N'-tetrametil-3,3'-(propilen bi 403-340-1 - Xi; R41


(iminocarbonil-4,1-fenilenazo(1,6-dihidro-2-
hidroxi-4-metil-6-oxopiridindiil-
3,1l)))di(propilamoniu) dilactat

N; R51-53
0
1364 611-012-00-6 Amestec de 2,2'-iminodietanol 6-metil-2- 403-410-1 114565-65- R43
(4-(2,4,6-triaminopirimidin-5- 0
ilazo)fenil)benzotiazol-7-sulfonat

1365 611-013-00-1 1-hidroxi-7-(3-sulfonatoanilino)-2-(3-metil- 403-650-7 117409-78- E; R2


4-(2-metoxi-4-(3- 6
sulfonatofenilazo)fenilazo)fenilazo)naftalen
-3-sulfonat de trilitiu

N; R51-53
0
1366 611-014-00-7 1-(4-(3-acetamido-4-(4'-nitro-2,2'- 404-250-5 115099-55- R43
disulfonatostilben-4-ilazo)anilino)-6-(2,5- 3
disulfonatoanilino)-1,3,5-triazinil-2)-3-
carboixipiridin) hidroxid tetrasodic

1367 611-015-00-2 4-amino-5-hidroxi-6-(4-(2-(2- 404-320-5 116889-78- R43


(sulfonatooxi)etilsulfonil)etilcarbamoil)fenila 2
zo)-3-(4-(2-
(sulfonatooxi)etilsulfonil)fenilazo)naftalen-
2,7-disulfonat tetrasodic

1368 611-016-00-8 Amestec de 1,1'-((dihidroxifenilen ) bi 404-540-1 - R43


(azo-3,1-fenilenazo (1-(3-
dimetilaminopropil)-1,2-dihidro-6-hidroxi-4-
metil-2-5,3-diil)))dipiridin+C1176 diclorură
dihidroclorhidrat, amestec de izomeri

1369 611-017-00-3 2-(4-(dietilaminopropilcarbamoil)fenilazo)- 404-910-2 - R43


3-oxo-N-(2,3-dihidro-2-oxobenzimidazolil-
5) butiramidă
N; R51-53
0
1370 611-018-00-9 5-(4-(7-amino-1-hidroxi-3-sulfonato-2- 405-130-5 - R43
naftilazo)-6-sulfonato-1-naftilazo) izoftalat
de tetraamoniu

1371 611-019-00-4 6-amino-4-hidroxi-3-(7-sulfonato-4-(4- 405-150-4 106028-58- R43


sulfonatofenilazo)-1-naftilazo) naftalen-2,7- 4
disulfonat de tetralitiu

1372 611-020-00-X tetrakis (tetrametilamoniu) 6-amino-4- 405-170-3 116340-05- T; R25


hidroxi-3-(7-sulfonato-4-(4- 7
sulfonatofenilazo)-1-naftilazo)naftalen-2,7-
disulfonat

R43
R52-53
1373 611-021-00-5 2-(4-(4-ciano-3-metilizotiazol-5-ilazo)-N- 405-480-9 - Xn; R22-48/22
etil-3-metilanilino)etil acetat
Xi; R38
R53
1374 611-022-00-0 4-dimetilaminobenzendiazoniu 3-carboxi-4- 404-980-4 - E; R2
hidroxibenzensulfonat
T; R23/25
Xn; R21-48/22
Xi; R41
R43
N; R50-53
1375 611-023-00-6 7-(4,6-diclor-1,3,5-triazin-2-ilamino)-4- 404-600-7 - R43
hidroxi-3-(4-(2-
(sulfonatooxi)etilsulfonil)fenilazo)naftalen
-2-sulfonat disodic

1376 611-024-00-1 coloranţi azoici pe bază de benzadină , A # # Carc. Cat. 2; R45


4,4'-diarilazobifenil cu excepţiacelor
specificaţi în altă parte în acestă Anexa

1377 611-025-00-7 C.I Negru 38 217-710-3 1937-37-7 Carc. Cat. 2; R45

Repr. Cat. 3; R63


0
1378 611-026-00-2 C.I. Albastru 6 220-012-1 2602-46-2 Carc. Cat. 2; R45

Repr. Cat. 3; R63


0
1379 611-027-00-8 C.I. Roşu 28 209-358-4 573-58-0 Carc. Cat. 2; R45

Repr. Cat. 3; R63


0
1380 611-028-00-3 C,C'-azodi(formamidă) 204-650-8 123-77-3 R42

R44
0
1381 611-029-00-9 coloranţi azoici pe bază de o-dianisidină A; H # # Carc. Cat. 2; R45
;coloranţi azoici 4,4'-diarilazo-3,3'-
dimetoxibifenilici cu excepţia celor
specificaţi în altă parte în acestă Anexa

1382 611-030-00-4 coloranţi pe bază de o-toluidină ; coloranţi A; H # # Carc. Cat. 2; R45


4,4'-diarilazo-3,3'-dimetilbifenlici , cu
excepţiacelor specificaţi în altă parte în
acestă Anexa

1383 611-031-00-X clorhidrat de 4,4'-(4-iminociclohexa-2,5- 209-321-2 569-61-9 Carc. Cat. 2; R45


dienilidenmetilen)dianilină ; C.I. Roşu 9

1384 611-032-00-5 1,4,5,8-tetraaminoantrachinonă ; 219-603-7 2475-45-8 Carc. Cat. 2; R45


C.I.Albastru 1
Xi; R38-41
R43
1385 611-033-00-0 [4,4''-azoxi bi (2,2'-disulfonatostilben-4,4'- 400-020-3 - N; R51-53
diilazo)]-bi [(5'-sulfonatobenzen-2,2'-
diolato-O(2),O(2),N(1)]-cupru (II) hexasodic

1386 611-034-00-6 N-(5-(bi (2-metoxietil)amino)-2-((5-nitro- 402-430-8 - R53


2,1-benzizotiazol-3-il)azo)fenilacetamidă

1387 611-035-00-1 6-amino-4-hidroxi-3-(7-sulfonato-4-(5- 403-660-1 - R43


sulfonato-2-naftilazo)-1-napftilazo)
naftalen-2,7-disulfonat de tetralitiu
N; R51-53
0
1388 611-036-00-7 acetat de 2-(4-(5,6(sau 6,7)-diclor-1,3- 405-440-0 - R43
benzotiazol-2-ilazo)-N-metil-m-toluidino)etil

1389 611-037-00-2 metilsulfat de 3(sau 5)-(4-(N-benzil-N- 406-055-0 - Xn; R22


etilamino)-2-metilfenilazo)-1,4-dimetil-
1,2,4-triazol

Xi; R41
R43
N; R51-53
1390 611-038-00-8 1-hidroxinaftalen-2-azo-4'(5',5''- 406-820-9 - Xi; R36
dimetilbifenil)-4''-azo(4''-
fenilsulfoniloxibenzen)-2',2'',4-trisulfonat
trisodic

1391 611-039-00-3 acid 7-(((4,6-diclor-1,3,5-triazinil-2)amino)- 407-050-6 - R43


4-hidroxi-3-((4-((2-
(sulfoxi)etil)sulfonil)fenilazo) naftalen-2-
sulfonic
1392 611-040-00-9 acid 3-(5-acetilamino-4-(4-[4,6-bi (3- 407-670-7 - N; R50-53
dietilaminopropilamino)-1,3,5-triazin-2-
ilamino]fenilazo)-2-(2-metoxietoxi)fenil-
azo)-6-amino-4-hidroxi-2-naftalensulfonic

1393 611-041-00-4 2-[[4[[4,6-bi [[3-(dietilamino)propil]amino]- 407-680-1 - Xi; R41


1,3,5-triazinil-2]amino]fenil]azo]-N-(2,3-
dihidro-2-oxo-1H-benzimidazolil-5)-3-oxo-
butanamidă

R43
N; R51-53
1394 611-042-00-X 5-amino-3-[5-(2-bromacriloilamino)-2- 411-770-6 - R52-53
sulfonato-fenilazo]-4-hidroxi-6-(4-
vinilsulfonil-fenilazo)-naftalen-2,7-disulfonat
trisodic

1395 611-043-00-5 Amestec 2:1:1 de : N(1')-N(2):N(1''')- 402-850-1 - Xi; R41


N(2'')-h-6-[2-amino-4-(sau 6)-hidroxi-(sau
4-amino-2-hidroxi)fenilazo]-6''-(1-
carbaniloil-2-hidroxiprop-1-enilazo)-5',5'''-
disulfamoil-3,3''-disulfonatobi (naftalen-2,1'-
azobenzen-1,2'-diolato-O(1),O(2') -cromat
trisodic ;N(1')-N(2) :N(1''')-N(2'')-h-6,6''-
bi(1-carbaniloil-2-hidroxiprop-1-enilazo)-
5',5'''-disulfamoil-3,3''-disulfonatobi
(naftalen-2,1'-azobenzen-1,2'-diolato-
O(1),O(2') -cromat trisodic ;N(1')-N(2)
:N(1''')-N(2'')-h-6,6''-bi(2-amino-4-(sau 6) -
hidroxi-(sau 4-amino-2-hidrox)-fenilaz]-
5',5'''-disulfamoil-3,3''-disulfonatobi
(naftalen-2,1'-azobenzen-1,2'-diolato-
O(1),O(2') -cromat trisodic ;

R52-53
0
1396 611-044-00-0 Amestec de : bi [1-[(2-hidroxi-5- 403-720-7 117527-94- N; R51-53
nitrofenil)azo]-2-naftalenolato(2-)]-cromat 3
(1-) de tert-alchil(C12-C14)amoniu; bi [1-
[(2-hidroxi-4-nitrofenil)azo]-2-
naftalenolato(2-)]-cromat (1-) de tert-
alchil(C12-C14)amoniu ; bi[1-[[5-(1,1-
dimetilpropil)-2-hidroxi-3-nitrofenil]azo]-2-
naftalenato(2-)]-cromat(1-) de tert-
alchil(C12-C14)amoniu; [1-[(2-hidroxi-5-
nitrofenil)azo]-2-naftalenolato(2-)]- [1-[(2-
hidroxi-5-nitrofenil)azo]-2-
naftalenolato(2-)]- cromat (1-) de tert-
alchil(C12-C14)amoniu; [[1-[[(5-(1,1-
dimetilpropil )-2-hidroxi-3-nitrofenil]azo]-2-
naftalenolato(2-)]-[ 1-)[(2-hidroxi-5-
nitrofenil)azo]-2-naftalenolato (2-)]]-cromat
(1-) de tert-alchil(C12-C14)amoniu ; ((1-
(4(sau5)-nitro-2-ozidofenilazo)-2-naftolato)
(1-(3-nitro-2-oxido-5-pentilfenilazo)-2-
naftolato))- cromat (1-) de tert-alchil(C12-
C14)amoniu+C1268;

1397 611-045-00-6 2-[4-[N-(4-acetoxibutil)-N-etil]amino-2- 404-830-8 - R53


metilfenilazo]-3-acetil-5-nitrotiofen

1398 611-046-00-1 4,4'-diamino-2-metilazobenzen 407-590-2 43151-99-1 T; R25

Xn; R48/22
R43
N; R50-53
1399 611-047-00-7 Amestec 1:1 de : 2-[[4-[N-etil-N-(2- 407-890-3 111381-11- R53
acetoxietil)amino]fenil]azo]-5,6- 4
diclorbenzotiazol ;2-[[4-[N-etil-N-(2-
acetoxietil)amino]fenil]azo]-6,7-
diclorbenzotiazol

1400 611-048-00-2 Amestec (1:1) de : 2-[[4-[bi(2- 407-900-6 111381-12- R53


acetoxietil)amino]fenil]azo]-5,6- 5
diclorbenzotiazol; 2-[[4-[bi (2-
acetoxietil)amino]fenil]azo]-6,7-
diclorbenzotiazol

1401 611-049-00-8 7-[4-(3-dietilaminopropilamino)-6-(3- 408-000-6 118658-98- Xn; R48/22


dietilamoniopropilamino)-1,3,5-triazin-2- 3
ilamino]-4-hidroxi-3-(4-fenilazofenilazo)-
naftalen-2-sulfonat, acid acetic, acid lactic
(2:1:1)

R43
R52-53
1402 611-051-00-9 clorură de 2-(4-(N-etil-N-(2- 411-110-7 136213-74- N; R50-53
hidroxi)etil)amino-2-metilfenil)azo-6- 6
metoxi-3-metil-benzotiazol
1403 611-052-00-4 apă -[5-[[2,4-dihidroxi-5-[(2-hidroxi-3,5- 400-720-9 - R52-53
dinitrofenil)azo]fenil]azo]-2-naftalensulfonat
de sodiu], complex cu fier

1404 612-001-00-9 (mono-[1], di-[2], şi tri-[3]) metilamină 200-820-0 74-89-5 [1] F+; R12
[1]
204-697-4 124-40-3 Xn; R20
[2] [2]
200-875-0 75-50-3 [3] Xi; R37/38-41
[3]
1405 612-001-01-6 (mono-[1], di-[2] şi tri-[3]) metilamină ....% B 200-820-0 74-89-5 [1] F+; R12
[1]

204-697-4 124-40-3 Xn; R20/22


[2] [2]
200-875-0 75-50-3 [3] C; R34
[3]
1406 612-002-00-4 etilamină 200-834-7 75-04-7 F+; R12

Xi; R36/37
0
1407 612-003-00-X dietilamină 203-716-3 109-89-7 F; R11

Xn; R20/21/22
C; R35

1408 612-004-00-5 trietilamină 204-469-4 121-44-8 F; R11

Xn; R20/21/22
C; R35

1409 612-005-00-0 butilamină 203-699-2 109-73-9 F; R11

Xn; R20/21/22
C; R35

1410 612-006-00-6 etilendiamină ; 1,2-diaminoetan 203-468-6 107-15-3 R10

Xn; R21/22
C; R34
R42/43
1411 612-007-00-1 izopropilamină 200-860-9 75-31-0 F+; R12

Xi; R36/37/38
0
1412 612-008-00-7 anilină 200-539-3 62-53-3 Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23/24/25
Xn; R20/21/22
N; R50
1413 612-009-00-2 săruri ale anilinei A # # Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23/24/25
Xn; R20/21/22
N; R50
1414 612-010-00-8 (mono-, di-, tri-)cloraniline C # # T; R23/24/25

R33
N; R50-53
1415 612-011-00-3 4-nitrozoanilină 211-535-6 659-49-4 Xn; R20/21/22

1416 612-012-00-9 o- [1], m-[2], p-[3] nitroanilină C 201-855-4 88-74-4 T; R23/24/25

202-729-1 99-09-2 R33


202-810-1 100-01-6 R52-53
1417 612-013-00-4 acid metanilic 204-473-6 121-47-1 Xn; R20/21/22

1418 612-014-00-X acid sulfanilic ;acid 4-aminobenzensulfonic 204-482-5 121-57-3 Xi; R36/38

R43
0
1419 612-015-00-5 N-metilanilină 202-870-9 10