Sunteți pe pagina 1din 6

ISTORIE SI GEOGRAFIE LOCALA

PROGRAMA-OPTIONAL

,,Fascinanta lume a satului prinde contur prin lumea vie a


inaintasilor…, istoria inseamna, inainte de toate, oameni…cu
pasiunile si virtutile lor, cu idealul lor mai mult sau mai putin
nobil.’’
Prof. Lector Dr.,
DAN SANDU
ARGUMENT

,,Sunt romani care n-au fost niciodata la Iasi, desi n-ar


trebui sa fie niciunul… ; cine n-a fost aici nu poate sa strabata
cu intelegere foile celor mai frumoase cronici, nu se poate
patrunde dupa cuviinta de spiritul trecutului nostru care
traieste in acest loc mai viu si mai bogat decat oriunde
aiurea…’’(…)
Cunoscand locul natal, comuna, judetul in care muncesc
si traiesc, elevii il vor iubi mai profund si, prin aceasta, in mod
necesar, isi vor iubi mai mult patria.
Manualele de istorie si de geografie de clasa a IV a contin
teme care fac referire la universul local. Cu aceasta ocazie ,
elevii si-au manifestat interesul pentru cunoastere : a spatiului
istorico-geografic apropiat si a schimbarilor survenite de-a
lungul timpului ; a legaturilor dintre mediul geografic si viata
oamenilor, a activitatilor specifice localitatii .
Ne propunem : realizarea unei expozitii in care sa
adunam costume populare, razboaie de tesut specifice ; sa ne
intalnim cu batranii care au petrecut evenimente
importante(razboaie/rascoale), pentru a putea povesti mai
departe urmasilor aceste evenimente ; sa nu trecem indiferenti
pe langa monumentele construite de inaintasi, ci sa le vizitam si
sa le cunoastem semnificatia si importanta ;

DURATA – 1an
CLASA – a IV a
TIPUL – la nivelul ariei curriculare ,,Om si societate’’
NR. DE ORE – 1 ora /sapt.
PROPUNATOR – invatatoare, Maria Bejan
Scoala de Arte si Meserii, com Butea, jud. Iasi
OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE
ACTIVITATI DE INVATARE

Nr. Ob. de ref. Act. de inv.


crt.
1 - sa observe si sa compare - prezentarea unor informatii
elemente din spatiul geografic despre comunitatea locala
local si fapte istorice, punand - realizarea unor dosare tematice
in evidenta schimbarile
survenite
2 - sa cerceteze legaturile dintre - observarea si comentarea unor
mediul geografic si viata texte, imagini, obiecte
oamenilor indecursul istoriei - completarea unor fise de
observare
3 - sa aprecieze intelesurile - discutii, dezbateri pe teme date
diferite pe care le dau oamenii - intalniri cu batrani ai satului
evenimentelor - realizarea unei monografii
4 - sa interpreteze imagini, - vizite in imprejurimi
documente si diferite obiecte - alcatuirea de schite, compuneri
arheologice
5 - sa localizeze elemente ale - realizarea de fise despre
spatiului gegrafic si istoric oameni, locuri, evenimente
6 - sa foloseasca proceduri de - completarea portofoliului cu
inregistrare a datelor date, harti…
gegrafice si istorice
7 - sa elaboreze un ghid turistic - realizarea unui album cu
al regiunii/oexpozitie imagini de ieri si de azi
CONTINUTURILE INVATARII

1. Relatia genealogie – toponimie – antroponimie in zona satelor


Miclauseni – Butea – Handresti
a) locuitori din ultimele secole
b) sate actuale
c) sate disparute
d) nume de paraie
e) alte toponime
2. Evolutia administrativa a asezarilor in epoca moderna
3. Istoricul satului Butea
a) urme de viata
b) relief, asezare, mosii, mosieri
c) populatia si averea ei in anii 1774-2002
4. Istoria satului si mosiei Miclauseni
5. Planuri ale mosiilor din zona
a) organizarea mosiei si a vietii la conac in anii 1830-1850
b) conflicte sociale
c) Biserica-Scoala-Castelul
6. Contributii aduse culturii romane
7. Butea in prezent
MODALITATI DE EVALUARE

- TRADITIONALE : PROBE SCRISE/ORALE/PRACTICE


- COMPLEMENTARE :
INVESTIGATIA/PORTOFOLIUL/PROIECTUL
-

BIBLIOGRAFIE

- ,,Istoricul satelor Miclauseni si Butea din judetul Iasi’’, Costin


Merisca
- ,,Programe scolare pentru invatamantul primar – discipline
optionale’’, autori :Nicolae Avasalcei, Stefan Butnariu, Iulian
Cristea