Sunteți pe pagina 1din 4

Grӑdinița: “Dumbrava Minunatӑ”

Profesor propunӑtor: Ilie (Cimpoiaşu) Maria-Magdalena Laura


Sector 4, Bucureşti
Data: 27.04.2018

PROIECT DE ACTIVITATE

Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l


caştigăm.”
Victor Hugo

1
PROIECT DE ACTIVITATE

GRUPA/NIVELUL: Grupa mijlocie/ nivel I


DURATA: 20-25 min
TEMA ANUALᾸ: “Cine şi cum planifică o activitate?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: “Călători şi călătorii”
TEMA SᾸPTᾸMȂNII: “Călător prin oraşul meu!”
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practicӑ
FORMA DE REALIZARE: Colaj
SUBIECTUL: Mijloace de transport
TIPUL ACTIVITAȚII: Formare de priceperi și deprinderi

SCOPURI
-Exersarea unor deprinderi practice pentru realizarea unei aplicații din materiale sintetice.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
- Sӑ asambleze prin lipire formele confecționate din diferite materiale sintetice pentru a realiza
maşina sau trenul. Obiectivul se considerӑ realizat dacӑ fiecare copil utilizeazӑ toate formele
puse la dispoziție realizȃnd mijloacele de transport.

METODE ȘI PROCEDEE :
-Conversația;
-Observarea;
-Explicația;
-Descoperirea;
-Demonstrația;
-Exercițiul.
MATERIAL DIDACTIC:
-Planşe cu strada şi planse cu şine de tren;
-Parțile componente ale maşinii şi trenului din diferite materiale sintetice;

2
-Modelul educatoarei.

FORMA DE EVALUARE:
-Evaluare globalӑ;
-Evaluare individualӑ;
-Observarea comportamentului.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC :
- Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3-6/7ani, Ministerul Educaţiei, Cercetării
şi Tineretului, 2008, Bucureşti;
- Louise Bernadette Thelluete, 1001 activităţi pentru grădinţă, Editura Aramis, 2010, Bucureşti;

ETAPELE OB. CONTINUTUL STRATEGII EVALUARE


ACTIVITAȚII ACTIVITATII DIDACTICE

METODE

PROC
EDEE
1. Momentul Asigurarea conditiilor optime Conversația Observarea
organizatoric pentru desfasurarea comportamentului
(1 min) activitatilor: pregatirea salii de
grupa si a materialului didactic
necesar activitatii, organizarea
colectivului de copii.
2. Captarea Este ales un plic dintr-un coş Conversația Evaluarea
atenției cu mai multe plicuri. globalӑ
(1 min)
3. Se realizează o scurtă Conversația Evaluare
Reactualizarea convorbire referitoare la individualӑ
cunoștințelor mijloacele de transport
(2 min) preferate ale copiilor.
4. Anunțarea Plicul este deschis şi copiii Conversația Evaluare
temei și a sunt anunțați cӑ vor asambla globalӑ
obiectivelor prin lipire cȃte un mijloc de
(3 min) transport descoperit în plic. Se
anunțӑ criteriile de evaluare ale
lucrӑrii, și anume: acuratețea

3
lipirii, folosirea tuturor parților/
materialelor puse la dispoziție,
respectarea timpului dat pentru
finalizarea lucrӑrii.
5. Dirijarea O1 Pregӑtirea pentru activitatea Conversația Evaluare
ȋnvӑțӑrii propriu-zisӑ se face cu un Explicația globalӑ
(15 min) exercițiu pentru ȋncӑlzirea Demonstrația Evaluare
mușchilor mici ai mȃinilor: Exercițiul individualӑ
“Furtuna”. Observarea
Cadrul didactic prezintӑ comportamentului
modelul și invitӑ copiii sӑ
descopere ustensilele și
materialele puse la dispoziție
pentru realizarea lucrӑrii
practice. Cadrul didactic
ȋndrumӑ copiii ȋn a obține
mijloacele de transport.
6. Evaluarea Se realizează analizarea Conversația Evaluare
activitӑții lucrărilor ȋn funcție de individualӑ
(2 min) respectarea criteriilor anterior
stabilite.
7. Ȋncheierea Lucrӑrile finalizate sunt Conversația Observarea
activitӑții așezate pe tabla magneticӑ. comportamentului
( 1min) Copiii primesc aprecieri Aprecieri globale
globale și individuale prin
intermediul mascotei. Aceștia
ies pe jocul distractiv:“Tu-Tu-
Tu- Trece trenuleţul vesel!”.