Sunteți pe pagina 1din 2

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – SECȚIUNEA A

Etapa locală, 1.02.2019


BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
Clasa a XI-a

Subiectul I (30 puncte)


1.Transcrierea celor trei cuvinte şi scrierea variantelor corecte: sărine – senine, nuori – nori, feliu - fel etc.
– 6p.
2. Identificarea câmpului semantic – 2 p.; selectarea termenilor – 4 p.
Exemplu de răspuns: Câmpul semnatic al vederii este evident în text prin termenii: „lumină”, „văz”,
„licărire”, „ochi” etc.
3. Identificarea funcţiei – 2 p.; numirea şi ilustrarea celor două caracteristici prin exemple comune celor
două texte– 4 p.
Exemplu de răspuns: Fragmentele au funcţie emotivă, evidentă prin centrarea enunţului pe emiţător, ale
cărui sentimente şi stări le transmit. Se realizată în ambele texte prin utilizarea interjecţiei „o” şi a
semnelor de exclamaţie, exprimând uimirea şi încântarea emiţătorului.
4. Explicarea nuanţată a două roluri ale descrierii în textul B – posibile variante, explicate convingător:
rolul de a exprima o viziune artistică proprie, rolul de a sensibiliza cititorul în raport cu imaginile descrise
etc. – 6p.; explicare superficială, neconvingătoare – 2p.; încercare de explicare – 1p.
5. Demonstrare convingătoare, cu argumente valide, susţinute prin ilustrări potrivite - 6p.; demonstrare
insuficient susţinută logic – 2p.; încercare de demonstrare – 1p.

Subiectul al II-lea - 35 puncte (25 p conținut + 10p redactare)


*Respectarea convenţiilor unei scrisorii – data şi locul scrierii scrisorii, formula de adresare, formula de
încheiere – 1p.+1p.+1p.+1p. – 4p.
*Exprimarea unei opinii referitoare la text – 6p.: formularea clară a opiniei – 2p.;/ formulare ambiguă –
1p.; formularea clară, logică a argumentului – 2p./ formulare ambiguă – 1p.; dezvoltarea/ ilustrarea
argumentului în mod convingător – 2p./ dezvoltare/ilustrare schematică – 1p.;
*Prezentarea propriei viziunii – 12p.: prezentare nuanţată, convingătoare, cu raportare la elemente de
expresie specifice tipului de artă ales – 12p.; prezentare ezitantă – 6p.; încercare de prezentare – 1p.
*Originalitatea scrisorii (provenind din construcţie, tonalitate, atitudine, capacitate persuasivă, limbaj
sugestiv etc.): 3p/ 2p./1p.
Redactare - 10 puncte (organizarea ideilor în scris – 2 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 2
puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 1 punct; respectarea
precizărilor privind numărul maxim de cuvinte – 1 punct.) Textul care nu are cel puțin 300 de cuvinte
nu va primi punctaj pentru redactare.

Subiectul al III-lea - 35 de puncte (25p conținut+ 10p redactare)


Abordarea complexă a tematicii propuse, valorificând cele două texte, prin punerea în evidență a
talentului literar și a creativității: 15 puncte; abordarea schematică a tematicii propuse, valorificând cele
două texte:5 p.;
Abordarea complexă a tematicii propuse, valorificând experiența culturală, prin punerea în evidență a
talentului literar și a creativității: 10 puncte.
Abordarea schematică a tematicii din perspectiva experienței culturale: 5 p.
Pentru redactare vei primi 10 puncte (organizarea ideilor în scris – 2 puncte; abilităţi de analiză şi
argumentare – 2 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 1 punct;
respectarea precizărilor privind numărul maxim de cuvinte – 1 punct.) Punctajul pentru redactare se
acordă numai dacă textul are cel puțin 600 de cuvinte și tratează subiectul propus.