Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA an universitar 2018- 2019

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI semestrul I


Specializarea PSIHOLOGIE, anul I, grupa 1
ORAR

ora LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ


Fundamentele Psih. Vârstelor E202 Istoria psihologiei
8 – 10 psihologiei Seminar Curs (8:30) Seminar SANDU M
P55 SĂLCEANU C. MARICA M Curs
SANDU M M27 Logica E202
Psih.vârstelor sem Logică Istoria psihologiei
Fundamentele
Sălceanu M27 MARICA M Sem – SANDU E202
psihologiei Curs Statistică
10 – 12 Curs
P55 SÎNTION F.
E202
ENACHE R. Curs + seminar
NPF Educație fizică E 202
Metode si tehnici NPF
AVRAM F. DUMITRU M.
experimentale Curs AVRAM F.
12 – 14 Sem P09
SĂLCEANU C. Curs
215 A
M27 E 209
Met si tehn.exp.
Seminar Sălceanu M27 Limba engleză
14 –16 DOGA M.
E202

16 – 18

18 – 20
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA an universitar 2018- 2019
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI semestrul I
Specializarea PSIHOLOGIE, anul I, grupa 2
ORAR

ora LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ


Psih. Vârstelor Logică Istoria psihologiei Limba engleză
8 – 10 Curs (8:30) MARICA M SANDU M DOGA M.
SĂLCEANU C. Seminar Curs E202
M27 E202 E202
Logică
Fundamentele Statistică
MARICA M
psihologiei Curs SÎNTION F.
10 – 12 Curs
P55 Psih.vârstelor sem Curs
E202
ENACHE R. Sălceanu M27 E 202

Metode si tehnici NPF


P55
experimentale Curs AVRAM F.
12 – 14 Seminar
SĂLCEANU C. Curs Statistică SÎNTION F.
AVRAM F
M27 E 209 Seminar E 202
NPF
Ist. Psiholog. SANDU
M Seminar 207
14 –16
Met si tehn.exp.
Seminar Sălceanu M27
Fundamentele psih.
SANDU M
16 – 18 Seminar
207

Ed. Fizică
DUMITRU M
P09
18 – 20
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA an universitar 2018- 2019
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI semestrul I
Specializarea PSIHOLOGIE, anul II, grupa 1
ORAR
ora LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ
Bazele teoretice eval Psih. Personalității
8 – 10 psih CIORBEA I.
SĂLCEANU C Curs
Curs (8:30) M27 M2
Metodologia cercetării
CĂLIN M. Bazele teoretice eval Psih. Personalității
Curs + seminar psih CIORBEA I.
10 – 12
P08 SĂLCEANU C Seminar
Seminar M27 M2
Psihologie judiciară
GHEORGHE L.
12 – 14 Introd. In psih. Sociala Curs
SÎNTION F. M27
Curs + Seminar
E202 Practica de specialitate
Limba engleză Ed. Fizică SĂLCEANU C
14 –16 DOGA M. DUMITRU M. M27
E209 P09

Psih. Judiciară
CIABUCA
16 – 18 Sem
E209

18 – 20
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA an universitar 2018- 2019
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI semestrul I
Specializarea PSIHOLOGIE, anul II, grupa 2
ORAR

ora LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ


Ed. Fizică Metodologia cercetării Psih. Personalității Bazele teoretice eval Psih. Personalității
8 – 10 DUMITRU M. CĂLIN seminar P08 CIORBEA I. psih CIORBEA I.
P09 Seminar SĂLCEANU C Curs
E 209 Curs (8:30) M27 M2
Limba engleză
Metodologia cercetării
DOGA M.
CĂLIN M.
10 – 12 E209
Curs
P08
Psihologie judiciară
Introd. In psih. Sociala Bazele teoretice eval
GHEORGHE L.
SÎNTION F. psih
12 – 14 Curs
Curs SĂLCEANU C
M27
E202 Seminar M27

14 –16

Introd. Psih soc E209


SINTION Sem
16 – 18 Sem CIABUCA Practica de specialitate
207 Psih. judiciară SĂLCEANU C
M27

18 – 20
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA an universitar 2018- 2019
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI semestrul I
Specializarea PSIHOLOGIE, anul III, grupa 1
ORAR

ora LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ


Psih. Experiențială P07
8 – 10 GRIGORE M Sem
TOTOLAN D
Curs + Seminar Psihopedag. Spec
Psih. Organizațională
P07 Psihopedagogie specială Practica de specialitate Curs P08
Seminar + Curs
TOTOLAN D. CĂLIN M PETRE
SINTION F.
10 – 12 Curs P04 Managem. Clasei DPPD
E 202
P07 Sem P07
SIMION L
Curs
Psihoterapie
Neuroștiințe cogn si Introd. Delincv.juv
CIORBEA I.
12 – 14 clinice MARICA M.
Curs
Curs + Seminar E202
M2
CĂLIN M Sem
P08 Psihodiagnoza Psihoterapie
Didactica psihologiei CIORBEA I.
personalitatii
DPPD Seminar
14 –16 BARBAROȘ T.
Moraru M M2
Curs
2015A curs
215A
Psihodiag.pers.
Didactica psihologiei
BARBAROȘ
DPPD
16 – 18 Sem
Moraru M
215A
2015A sem

18 – 20
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA an universitar 2018- 2019
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI semestrul I
Specializarea PSIHOLOGIE, anul III, grupa 2
ORAR

ora LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ


Psih. Experiențială Psihopedag. Spec. Psihoterapie P07
8 – 10 GRIGORE M TOTOLAN D CIORBEA I. Sem
Curs Sem Seminar SIMION L.
P07 P07 215A Managem. Clasei
Psihopedagogie specială Managem. Clasei
Introd.delincv.juv 207
Psih. Organizațională TOTOLAN D. PETRE C.
MARICA Sem
10 – 12 Curs Curs Curs
Sem GRIGORE
SINTION F. P07 P08
Psih. Experiențială
E 202
Neuroștiințe cogn si Introd.delincv juv.
Psihoterapie
clinice MARICA M
CIORBEA I.
12 – 14 Curs Curs Practica de specialitate Curs
CĂLIN M E202 CĂLIN M. M2
P08 P04
Psihodiagnoza
personalitatii
14 –16 BARBAROȘ T.
Neuroștiințe cogn
Curs
clinice CĂLIN P08
215A
Psih Organiz
Sem Sintion P04 215A
16 – 18 Sem
BARBAROȘ
Psihodiag.personalit.

18 – 20