Sunteți pe pagina 1din 49

CATALOG

TOAMNĂ-IARNĂ
2018-2019
SUMAR

APARIȚII EVENIMENT p. 4

BILL CLINTON, JAMES PATTERSON –


ENCICLOPEDII ILUSTRATE
ÎN LIPSA PREȘEDINTELUI ADULȚI p. 44

ARTĂ ȘI CULTURĂ
E.O. CHIROVICI – CARTEA SECRETELOR SĂNĂTATE ȘI FRUMUSEȚE
BUCĂTĂRIE

JOHN GRISHAM – NEGUSTORUL DE MANUSCRISE

BRIAN MAY – QUEEN ÎN 3D


FICȚIUNE TINERI ȘI COPII p. 52
FANTASY
AVENTURI
1001 DE CITATE CARE TE INSPIRĂ ÎNTR-O VIAȚĂ

FICȚIUNE ADULȚI p. 12 NONFICȚIUNE COPII p. 60


RAO CLASIC ENCICLOPEDII, CĂRȚI ILUSTRATE ȘI EDUCAȚIONALE
LITERATURĂ CONTEMPORANĂ 3-5 ANI
DRAMĂ 6-9 ANI
ROMANCE 8-12 ANI
SAGA
THRILLER
FANTASY
OFERTA COMPLETĂ p. 74
NONFICȚIUNE ADULȚI p. 30
ISTORIE RECENTĂ
ISTORIE
ACTUALITATE POLITICĂ
MEMORII. BIOGRAFIE

2 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 3
APARIȚII EVENIMENT APARIȚII EVENIMENT

Bill Clinton și James Patterson • În lipsa președintelui descrie o amenințare atât de gravă, încât ar putea periclita întreaga
Americă. Nesiguranța și frica pun stăpânire pe preşedintele Duncan şi stafful lui. Eveni-
ÎN LIPSA PREȘEDINTELUI mentele, neaşteptate şi surprinzătoare, se petrec pe parcursul a trei zile, când zvonurile
despre eventuale atacuri cibernetice, spionaj și trădare la Casa Albă se răspândesc cu repe-
ziciune. Însuși președintele devine suspect, apoi dispare, pur și simplu, din ochii tuturor,
Agresorii devin eroi, cetățenii-model devin trădători. creând o şi mai mare panică.
Informația de bună calitate, care ar fi putut veni doar de la un fost comandant-șef, face
din În lipsa președintelui cel mai original și mai înfricoșător roman apărut în ultimii ani.

„Această carte este precum aeronava prezidențială a SUA, Air Force One: mare și
rapidă. Clinton și Patterson fac un tandem excepțional, ca doi mari povestitori:
unul din interior, bun cunoscător al funcționării sistemelor și mecanismelor pu-
terii în stat, celălalt din exterior, dar ambii extrem de buni în ceea ce fac. Împre-
ună, cei doi ne oferă o călătorie palpitantă prin coridoarele ascunse ale puterii
și politicii. Cartea este instructivă, pe cât este de distractivă.“ – Michael Connelly

„Ambițioasă și ușor de citit.“ – New York Times Book Review


THRILLER POLITIC

THRILLER POLITIC
#1 bestseller
DESPRE AUTORI: New York Times
WILLIAM JEFFERSON CLINTON, cunoscut drept Bill #1 bestseller
Clinton (n. 1946), a fost cel de-al 42-lea președinte al SUA, USA Today
timp de două mandate complete, între 1993 și 2001. A creat și #1 bestseller
conduce fundația care îi poartă numele, Clinton Foundation.
Wall Street Journal
Renumit pentru romanele sale cu tâlc, JAMES B. #1 bestseller
PATTERSON a scris ficțiune pentru adolescenți (Maximum Indie
Ride, Daniel X, Witch & Wizard), precum și romane de aven-
turi, romantice sau nonficțiune.

Preț: 65,00 lei


Categorie: FICȚIUNE ADULȚI
Domeniu de editare:
THRILLER POLITIC
Format: RAO CLASS
Număr de pagini: 416
ISBN: 978-606-006-139-7

4 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 5
APARIȚII EVENIMENT APARIȚII EVENIMENT

E.O. Chirovici • CARTEA SECRETELOR John Grisham • NEGUSTORUL


Nu ştim niciodată cine suntem cu adevărat. DE MANUSCRISE
Nu poţi avea încredere în propriile amin-
O bandă de hoți pune la cale un furt spec-
tiri. Nu poţi avea încredere în ceilalţi oameni.
taculos dintr-o cameră de valori aflată la sub-
Aşadar, ştii ce s-a întâmplat cu adevărat în
solul Bibliotecii Firestone de la Universitatea
noaptea aceea?
Princeton. Prada este neprețuită, însă univer-
Într-o noapte ploioasă, în New York, psi- sitatea a asigurat-o pentru 25 de milioane de
hologul James Cobb ţine un discurs despre dolari.
arta recuperării memoriei pierdute. Imediat
Bruce Cable este proprietarul unui maga-
după aceea, este abordat de un străin: un om
zin de carte, însă câștigă bani buni ca negustor
aflat pe moarte, la vreo patruzeci de ani, care
de cărţi rare şi ediţii princeps, cochetând une-
îi povesteşte că s-a trezit într-o
ori cu piața neagră a cărților și a manuscriselor
cameră de hotel alături de o
furate. Mercer Mann este o tânără romancie-
Volum publicat în femeie moartă, dar nu-şi ră care suferă din pricina lipsei de inspira-
aminteşte ce s-a întâm-
peste 38 de țări din ție. Ea este abordată de o femeie elegantă și
plat. Cobb trebuie să
toată lumea; misterioasă care încearcă să o implice într-o
afle dacă are de-a face
Drepturile de poveste periculoasă, dar captivantă. O sumă
cu un om nevinovat
publicare au fost considerabilă de bani o convinge pe Mercer
sau cu un criminal.
vândute unora dintre să accepte o misiune sub acoperire, astfel că
cel mai mari edituri se infiltrează în cercul de prieteni al lui Bruce
din lume. Cable.

E.O. Chirovici, cel mai vândut autor român, revine cu o poveste captivantă despre
o crimă, tainele memoriei şi despre faptul că nu ştim niciodată cu adevărat cine „John Grisham e unul dintre cei mai buni povestitori pe care îi au Statele Unite.“
suntem.“ Serpent’s Tail The New York Times Book Review
„O prestidigitaţie complicată... foarte interesantă.“
Daily Telegraph
ALTE TITLURI APĂRUTE LA EDITURA RAO: „Savuroasă... o călătorie distractivă și plină de prospețime... o carte ca o minuna-
Ficțiune: • Pulbere neagră Nonficțiune: tă destinație de vară”.
• A doua moarte • Hoodoo Creek • Misterele istoriei: religie, politică USA Today
THRILLER

THRILLER
• Suflete la preţ redus • Cine a ucis-o pe Nora Jones? şi bani
• La broasca leşinată: balada unui • Sanitarium. Locul în care nimic • Noua economie: ABC pentru
pierde-vară nu este ce pare a fi viitorii milionari
• Labyrinth.com • O amintire de la Paris • Puterea
• Voodoo • Cartea oglinzilor

DESPRE AUTOR:
DESPRE AUTOR:
EUGEN OVIDIU CHIROVICI este primul autor român Preț estimativ: 39,99 lei Preț estimativ: 39,99 lei
care a cucerit piața internațională de carte cu numeroase ro- Categorie: FICȚIUNE ADULȚI
JOHN GRISHAM a fost politician, avocat și este auto-
Categorie: FICȚIUNE ADULȚI
mane și cărți de eseistică și istorie economică. Economist, Domeniu de editare: rul a 30 de romane, o lucrare de nonficțiune și șase romane Domeniu de editare: THRILLER
jurnalist, scriitor și pictor, E.O. Chirovici a publicat peste THRILLER pentru tineret, fiind cunoscut pentru lucrările sale în dome- JURIDIC
1 000 de articole în România și în străinătate. În ultimii 15 Format: BIBLIOTECA RAO niul dramei legale moderne. Publishers Weekly l-a declarat Format: BIBLIOTECA RAO
ani a fost publicat exclusiv de Editura RAO, numărându-se Număr de pagini: aprox. 288 „romancierul cu cele mai remarcabile vânzări al anilor ’90“, Număr de pagini: 304
printre cei mai de succes autori români. ISBN: 978-606-006-148-9 cu peste 60 de milioane de exemplare vândute. ISBN: 978-606-006-093-2

6 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 7
APARIȚII EVENIMENT APARIȚII EVENIMENT

Brian May • QUEEN ÎN 3D 1001 de CITATE care te inspiră într-o viaţă


O CARTE-EVENIMENT
• primul volum dedicat legendarei formații rock și realizat de către un membru al
acesteia Această ediție a seriei de bestselle-
• conține mărturii, peste 360 de fotografii pe care artistul le-a realizat cu ajutorul ruri 1001 dă o nouă viață unui vast, dar
camerei sale stereoscopice de-a lungul mai multor decenii, o pereche de ochelari spe spe- accesibil repertoriu de idei, din cele mai
ciali și instrucțiuni pentru folosirea acestora vechi timpuri până astăzi. 1001 de cita-
te care te inspiră într-o viață este plină
de replici spirituale – nu doar poante
de un rând (deși sunt o mulțime dintre
Fotografiile 3D realizate de chitaristul acestea), dar, de asemenea, epigrame
Brian May surprind momente memorabile filosofice încărcate de sens, care ne fac
ale trupei Queen, din toate epocile. Une- să ne oprim și să reflectăm pe o seamă
le sunt inedite, altele au o poveste pe care de subiecte profunde. Cu peste 600 de
chitaristul o împărtăşeşte publicului, altele mul-
ilustrații color, cartea cuprinde mai mul

CULTURĂ GENERALĂ
CULTURĂ GENERALĂ

au fost, pur şi simplu, recreate, astfel în-în te domenii de artă, arhitectură, afaceri,
cât publicul să aibă acces la ele. Volumul a ecologie, economie, educație, drept, li- li
apărut din pasiunea lui Brian May pentru psi-
teratură, muzică, filosofie, politică, psi
fotografia 33D, realizată cu aparatul stere- îm-
hologie, religie, știință și tehnologie, îm
oscopic (aparat fotografic cu două obiec obiec- părtășind din înțelepciunea unui spectru
tive, în care imaginile apar în relief ). Chiar învă-
larg de personalități culturale și de învă
şi cei care nu se născuseră încă acum 40 țați antici și medievali precum Platon,
şase-
de ani, când Queen îşi lansa cel de-al şase Sun Tzu și Rumi, trecând prin savanți
lea album, vor fi cuprinşi de nostalgie vă vă- ai Renașterii și Iluminismului, printre
zând imaginile cu membrii trupei: Freddy care Galileo, Goethe și Newton, până la
Mercury la manşa unui avion sau făcând timpurile moderne, cu nume ca Nelson
fotografii cu un Polaroid, Roger în studioul Mandela, Andy Warhol, Bill Gates, Ellen
rustic din Surrey, Brian May lângă ObserObser- DeGeneres sau Mark Zuckerberg.
D
vatorul din Tenerife şi altele.

ALTE TITLURI DIN ACEEAȘI COLECȚIE:


● 1001 de cărți de citit într-o viață ● 1001 de mașini la care să visezi într-o viață
● 1001 de filme de văzut într-o viață ● 1001 de minuni ale naturii de văzut într-o viață
● 1001 de picturi de privit într-o viață ● 1001 de zile care au schimbat lumea
„Această carte impresionantă pornește de la o perper-
spectivă narativă personală – Brian May nu a avut
nevoie de un ghostwriter – și vine la pachet cu oche- Preț: 159,00 lei Preț: 129,00 lei
lari 3D OWL care pun în valoare fiecare detaliu al „Cartea conține 1001 de citate care vă pot modela
Categorie: NONFICȚIUNE Categorie: NONFICȚIUNE
imaginilor”. Newsweek ADULȚI
atitudinea față de dificultățile cu care vă veți con- ADULȚI
Domeniu de editare: CULTURĂ frunta în viață. Au fost selectate cu grijă, astfel încât Domeniu de editare: CULTURAL
GENERALĂ să ofere viziuni cuprinzătoare cu privire la o paletă Format: SPECIAL, CĂRȚI
„O colecție unică de imagini, așa cum, probabil, nu Format: SPECIAL largă de subiecte și să vă ajute să vă gândiți la ele în ILUSTRATE
mai are nicio altă trupă rock.“ Număr de pagini: 256 Număr de pagini: 960
profunzime.“
Stereo World ISBN: 978-606-006-116-8 ISBN: 978-606-8905-21-1
Nigel Rees

8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 9
FICȚIUNE
ADULȚI
FICȚIUNE ADULȚI FICȚIUNE ADULȚI

Adolfo Bioy Casares • INVENȚIA LUI MOREL Honoré de Balzac • MOȘ GORIOT
Romanul reprezintă cheia de boltă a întregului ci-
Povestită de un protagonist al că- clu al Comediei umane, întrucât Balzac introduce aici
rui nume nu este spus niciodată, acți- procedeul personajelor „reparaissant“ – al căror destin
unea începe cu sosirea acestuia pe o este urmărit de-a lungul mai multor romane (Rastignac,
insulă aparent pustie, cu scopul de a Vautrin, doamna de Restand etc.). Moş Goriot şi-a sa-
se izola de lume. Circulă un zvon că crificat toată averea strânsă de-a lungul vieţii pentru
insula a fost declarată în carantină din a-şi face fericite fiicele, Anastasie de Restand (căsători-
cauza unei boli misterioase. Cu toate tă cu un aristocrat) şi Delphine de Nucingen (căsătorită
acestea, după primele plimbări, pro- cu un bancher). Tinerele doamne îşi dispreţuiesc însă
tagonistul va întâlni un grup mare de tatăl, considerat o persoană mult prea modestă pentru
oameni, aparent turiști, însă o feme- înalta societate din care au ajuns să facă parte.
ie din acest grup, numită Faustine, îi
atrage atenția personajului principal.
Explicația enigmelor este pe cât de DESPRE AUTORI:
surprinzătoare, pe atât de neaștepta- HONORÉ DE BALZAC (1799-1850) este considerat
tă, astfel încât se poate trage conclu- fondatorul realismului în literatura europeană. Roma-
Preţ: 32,99 lei
zia că ne aflăm în fața unui roman Categorie: FICȚIUNE ADULȚI nele sale sunt grupate de autor sub titlul Comedia uma-
science-fiction de dragoste. Domeniu de editare: nă, care cuprinde 95 de lucrări terminate, de sine stătă-
LITERATURĂ CLASICĂ toare, și 48 neterminate, având însă teme și personaje
Format: RAO CLASIC recurente. Pe parcursul carierei sale ca scriitor, Balzac
Număr de pagini: 368 și-a încercat norocul ca editor, tipograf, afacerist, critic
ISBN: 879-606-006-101-4 și politician, fără să aibă succes în aceste întreprinderi.

Sir Arthur Conan Doyle •


AVENTURILE LUI SHERLOCK HOLMES
MEMORIILE LUI SHERLOCK HOLMES
RAO CLASIC

RAO CLASIC
„Invenția lui Morel transpune pe meleagurile noastre și în limba noastră un gen
nou. Am discutat cu autorul amănuntele intrigii, am recitit cartea; nu mi se pare
o inexactitate sau o hiperbolă să o calific drept perfectă.“
Jorge Luis Borges
Aventurile lui Sherlock Holmes cuprinde 12 povestiri publi-
cate pentru prima oară într-un singur volum în 1982, con-
turate în jurul unor nedreptăți ilustrative pentru epocă.
Aventurile cuprinde multe dintre povestirile favorite ale lui
DESPRE AUTOR: Preț estimativ: 29,00 lei
Conan Doyle, precum „Aventura basmalei pestrițe“ (prima
Categorie: FICȚIUNE Preţ estimativ: 39,00 lei
ADOLFO BIOY CASARES (1914 - 1999) este autorul pe lista de cele mai bune 12 titluri trimisă de autor către The
ADULȚI Categorie: FICȚIUNE ADULȚI
unei opere ample, în care realitatea se îmbină cu fantezia. Domeniu de editare: Strand Magazine în 1927), „Liga roșcaților“ (a doua), „Scan- Domeniu de editare:
S-a născut la Buenos Aires și a început să scrie încă de la o LITERATURĂ CLASICĂ dalul din Boemia“ (pe locul 5). Cartea a fost interzisă în LITERATURĂ CLASICĂ
vârstă fragedă. În 1935 a fondat revista Destiempo împreună Format: RAO CLASIC 1929 în Uniunea Sovietică, pe seama presupusului ei ocul- Format: RAO CLASIC
cu Jorge Luis Borges, alături de care a scris mai multe volume Număr de pagini: 144 tism, devenind populară pe piața neagră până la ridicarea Număr de pagini: 432
de literatură fantastică și romane polițiste. ISBN: 978-606-006-156-4 cenzurii, în 1940. ISBN: 978-606-006-XXX-X

12 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 13
FICȚIUNE ADULȚI FICȚIUNE ADULȚI

Alai(阿来)• MUNTELE GOL Alejandro Palomas • UN FIU


LITERATURĂ CONTEMPORANĂ

LITERATURĂ CONTEMPORANĂ
volumul I al ciclului Muntele gol: legendele satului Ji UN ROMAN CONSIDERAT A FI NOUL MICUL PRINȚ
O MONOGRAFIE EXCEPȚIONALĂ A SATULUI TIBETAN
Protagonistul acestui roman este un copil cu totul deose-
Autorul tibetan Alai ne aduce o per- bit. Pe nume Guillermo, alintat Guille, trăiește doar cu tatăl
spectivă umană asupra patriei sale și a său, Manuel, întrucât mama, de profesie stewardesă, a plecat
poporului său. În mod ironic, el face acest la muncă în Dubai. Tocmai a ajuns la o școală nouă, iar sin-
lucru inventând un sat – comunitatea ru ru- gura lui prietenă este Nazia, o fată pakistaneză. Pare un copil
rală din satul Ji – și creionând poveștile fericit, un copil anormal de fericit, după opinia dirigintei sale,
locuitorilor săi în cele șase romane care Sonia. Când aceasta îl întreabă „Ce vrei să fii când ai să te faci
alcătuiesc Muntele gol: legendele satului mare?“, Guille răspunde că vrea să fie Mary Poppins. Toate
cro-
Ji. Romanele sunt aranjate în ordine cro consili-
acestea o vor face pe Sonia să ceară sprijinul Maríei, consili
nologică intermitentă, începând cu anii erul școlar, pentru a o ajuta să descopere ce se ascunde sub
dinaintea Revoluției Culturale până în acea fațadă a fericirii lui Guille.
prezent. Primele cinci se concentrează
asupra vieții locuitorilor din satul Ji, în Preţ estimativ: 27,99 lei
DESPRE AUTOR:
timp ce trăiesc evenimentele majore din Categorie: FICȚIUNE
istoria recentă a comunității: exploatarea ALEJANDRO PALOMAS (născut în 1967 în Barcelona)
ADULȚI
pădurilor, un foc sălbatic ce arde jumătate deține o diplomă în filologia engleză și un master în poe- Domeniu de editare:
tim-
din sat, înființarea Gărzilor Roșii în tim zie la New College din San Francisco. A publicat, printre LITERATURĂ
pul Revoluției Culturale și săparea unui altele, romanele El tiempo del corazón, pentru care a fost CONTEMPORANĂ
tunel prin muntele Darmari. numit Fnac New Talent, El secreto de los Hoffman (finalist Format: BIBLIOTECA RAO
al Premiului Novel Torrevieja 2008 și ecranizat în 2009), El Număr de pagini: 160
PREMII: alma del mundo (finalist al Premiului de primăvară, 2011). ISBN: 978-606-006-158-8
Premiul Kiriyama în 2002, acordat
pentru literatura din zona Asiei de Sud.
„Autor remarcabil al anului 2008“,
Dinu Săraru • MARELE PREMIU LA MONTE CARLO
acordat de Media Award pentru literatura SAU DEDUBLAREA
de limbă chineză.
Premiul Mao Dun pentru literatură, La începutul anilor ’70, filmul american
acordat de cinci ori. Într-o vară anume (That Certain Summer), o
poveste dramatică mereu actuală, câștiga un
„Gândește în tibetană și scrie în chineză... motivul pentru care scrierile sale au important premiu în cadrul Festivalului Inter-
atras atât de mult interes este alegerea subiectelor pe care Alai le descrie cu o na- național de film de la Monte Carlo. Printre cei
ivitate unică și care surprind, în primul rând, transformarea societății tibetane.“ șapte membri care alcătuiau juriul festivalului
TibetWebDigest se afla scriitorul Dinu Săraru, aflat în fața unei
decizii care ar fi putut avea consecințe tragice la
vremea aceea în România.
DESPRE AUTOR:
Preț estimativ: 26,99 lei
ALAI s-a născut în 1959, în provincia Sichuan din Preț estimativ: 29,99 lei
Categorie: FICȚIUNE ADULȚI
sud-vestul R.P. Chineze, într-o familie tibetană, vorbitoare Format: BIBLIOTECA RAO Categorie: FICȚIUNE ADULȚI
a dialectului regional Rgyalrong. Pe lângă culegeri de poe- Domeniu de editare: Format: BIBLIOTECA RAO
zii, proză scurtă și eseuri, apreciate de critici, a scris câteva LITERATURĂ Domeniu de editare: LITERATURĂ
romane, printre care Red Poppies: A Novel of Tibet. A fost CONTEMPORANĂ CONTEMPORANĂ
redactor-șef al celei mai mari reviste de science-fiction din Număr de pagini: aprox. 256 Număr de pagini: 160
China, Science Fiction World. ISBN: 978-606-006-157-1 ISBN: 978-606-006-167-0

14 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 15
FICȚIUNE ADULȚI FICȚIUNE ADULȚI

Ruth Hogan • COLECȚIONARUL

LITERATURĂ CONTEMPORANĂ
LITERATURĂ CONTEMPORANĂ
Jean E. Pendziwol •
DE OBIECTE PIERDUTE FIICELE PAZNICULUI

U roman de debut, fermecător


Un Deși
eși mintea ei este încă lucidă, pe Elizabeth o trădea-
și emoționant, care explorează felul ză ochii. Pentru că nu mai poate să vadă cărțile și tablou-
în care ne regăsim pe noi înșine, prepre- rile care erau pentru ea o sursă de bucurie, își umple golul
cum și legăturile surprinzătoare din din- din suflet cu muzică și cu amintiri ale familiei ei. Trecu-
tre noi și obiectele cărora le atribuim tul revine cu forța în prezent atunci când jurnalele tată-
magie și sens. lui ei decedat sunt găsite pe o veche epavă. Cu ajutorul
lui Morgan, o adolescentă delincventă silită să presteze
colecțio-
Anthony Peardew este colecțio muncă în folosul comunității, Elizabeth parcurge jurna-
narul de obiecte pierdute. În urmă cu lele, iar cele două se apropie pe parcursul acestei călăto-
40 de ani a pierdut un obiect care îi rii imaginare în trecut, pe insula Porphyry de pe Lacul
fusese încredințat de logodnica lui, Superior, unde tatăl lui Elizabeth a fost paznicul farului
Therese. În aceeași zi, ea a murit pe timp de 70 de ani.
neașteptate, iar el a încercat să se
consoleze strângând obiectele pier pier-
dute de alții și scriind povestiri despre
ele. Atunci când i se apropie sfârșitul, DESPRE AUTOR: Preț: 39,99 lei
Anthony îi încredinţează această mi mi- Categorie: FICȚIUNE ADULȚI
JEAN E. PENDZIWOL este cunoscută pentru car- Domeniu de editare: DRAMĂ
siune asistentei sale, Laura, care va
tea ilustrată Me and You and the Red Canoe, iar în 2014 Format: BIBLIOTECA RAO
încerca să redea obiectele pierdute
a primit Canadian Children’s Literature Award pentru Număr de pagini: aprox. 288
proprietarilor.
Once Upon a Northern Night. ISBN: 978-606-006-xxx-x

Charlotte Lucas • ANUL TĂU PERFECT


„O poveste minunată despre
dragoste, pierdere și puterea de Jonathan Grief este proprietarul unei edi-
vindecare a prieteniei.” turi din Hamburg, pedant, disciplinat, complet
Catherine Hall absorbit de tabieturile sale și de vânarea greșe-
lilor celor din jur. Hannah Marx este o educa-
toare ambițioasă, optimistă și spontană, căreia
destinul îi strică planurile după ce iubitul ei,
Simon, se îmbolnăvește. Când află că acesta nu
„Scriitura lui Hugan are căldura liniștitoare a ceștilor de ceai și de cacao pe care mai are de trăit decât un an, Hannah vrea să îi
le consumă adesea personajele ei... un roman ca pe vremuri, cu un praf de magie”. ofere „anul perfect“. Rețeta ei se va dovedi însă
Kirkus Reviews potrivită pentru Jonathan, de care ajunge să se
apropie printr-o întâmplare petrecută într-o zi
de 1 ianuarie.
Preț estimativ: 39,99 lei
Categorie: FICȚIUNE ADULȚI
Preț: 39,99 lei Domeniu de editare:
Categorie: FICȚIUNE ADULȚI   LITERATURĂ
DESPRE AUTOR: CONTEMPORANĂ
Domeniu de editare: LITERATURĂ CONTEMPORANĂ
Format: BIBLIOTECA RAO  CHARLOTTE LUCAS, pe numele real Wiebke Lorenz, Format: BIBLIOTECA RAO
Număr de pagini: aprox. 256 este o scriitoare și jurnalistă germană, cu studii de limbă și Număr de pagini: 304
ISBN:  978-606-006-152-6 literatură germană și engleză și de comunicare. ISBN: 978-606-006-130-4

16 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 17
FICȚIUNE ADULȚI FICȚIUNE ADULȚI

Catherine Isaac 
Isaac • AICI, ACUM, MEREU Sarah Lark • ÎN ȚARA NORULUI ALB
volumul I al trilogiei cu același titlu
Bun venit într-o regiune idilică din O saga de familie plină de culoare în
Franța, printre coline scăldate în soare. minunatele ţinuturi din Noua Zeelandă.
Aici, acum, mereu este o carte emoțio- Londra, anul 1852: Două tinere femei
nantă despre găsirea bucuriei și a iubirii pornesc la drum spre Noua Zeelandă.
chiar și în cele mai neașteptate locuri, o Pentru ele, călătoria reprezintă înce-
poveste romantică la fel de îmbătătoare putul unei vieţi noi – ca viitoare soţii
ca un vin bun într-o zi de vară.  Jess și ale unor bărbaţi pe care nu-i cunosc.
fiul său în vârstă de 10 ani, William, își Nobila Gwyneira a fost promisă fiului
petrec vara la Château de Roussignol, unui bogat „baron al oilor“ şi tânăra gu-
aflat în Dordogne. Aici, Adam – fostul vernantă Helen a acceptat să se mărite
iubit al lui Jess și tatăl lui William – cu un fermier. Destinul lor se va împli-
conduce un frumos hotel amenajat în ni în această ţară străină, care le-a fost
castelul restaurat. Grădini luxuriante, o descrisă ca un paradis. Oare îşi vor găsi
franțuzeas
minunată piscină, mâncare franțuzeas- fericirea şi dragostea la celălalt capăt al
că delicioasă și o listă inepuizabilă de lumii? Un roman fascinant despre dra-
vinuri… Ce ar putea să nu-ți placă? gostea şi ura, încrederea şi duşmănia a
două familii ale căror destine se între-
pătrund.

TRILOGIA ÎN ȚARA NORULUI ALB:


ROMANCE

„Un pahar de vin roze rece, bifat. Scaun confortabil, bifat. O cutie cu șervețele,
• Cântecul maorilor
bifat. Aici, acum, mereu este tot ce îți trebuie pentru o lectură emoționantă, dis-
tractivă, sfâșietoare și mai ales plină de bucurie.“  • Strigătul păsării Kiwi
New York Times  

Preț estimativ: 39,99 lei Preț estimativ: 59,99 lei

SAGA
Categorie: FICȚIUNE ADULȚI   Categorie: FICȚIUNE ADULȚI
Domeniu de editare: Domeniu de editare: SAGA
ROMANCE ISTORICĂ
Format: BIBLIOTECA RAO  Format: BIBLIOTECA RAO
Număr de pagini: 368  Număr de pagini aproximativ: 708
ISBN:  978-606-006-144-1 ISBN: 978-606-006-153-3

18 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 19
FICȚIUNE ADULȚI FICȚIUNE ADULȚI

Wilbur Smith • TRIUMFUL SOARELUI, Clive Cussler și Dirk Cussler •


volumul XII din Saga Familiei Courney SĂGEATA LUI POSEIDON
S
Al 12-lea din cele 16 volume care alcătuiesc Saga Familiei Courtney urmăreşte
aventurile fericite sau mai puțin fericite ale acestei familii ambiţioase şi puternice, de Cea mai periculoasă aventură a lui
la începutul secolului al XVIII-lea până spre sfârșitul secolului XX. Dirk Pitt de până acum, din cele 26 de
romane care îl au ca erou.
Acțiunea acestui roman captivant se petrece Încă o dovadă că, atunci când vine
în 1884, în Sudan. Povestea începe înaintea căde- vorba de romanul de aventuri, nimeni
rii orașului Khartoum în mâinile charismaticului nu-l bate pe Clive Cussler.
lider religios care își spune „Cel Așteptat“. Mah-
diul și-a cucerit armata de luptători arabi, cu toții Cea mai importantă inovație tehno-
credincioși fanatici, pentru a îngenunchea orașul, logică militară americană – un submarin
ceea ce provoacă o rebeliune sângeroasă și un Răz- de atac capabil să atingă viteze subacva-
boi Sfânt fără precedent. Împreună cu mulți alții, tice incredibile – întâmpină o problemă:
comerciantul britanic Ryder Courtney este captiv o piesă esențială a prototipului a dispă-
în Khartoum, aflat sub ordinele stricte ale infamu- rut, iar bărbatul care a inventat-o este
lui general Charles George Gordon. Aici, soarta sa mort. În același timp, mai multe vase
se împletește cu aceea a legendarului general bri- dispar din mijlocul oceanului, iar când
tanic, dar și cu a unei frumoase femei, iar cititorul reapar sunt pline cu cadavre carboniza-
experimentează, în momente de suspans incendi- te. Ce se petrece? Și ce legătură are asta
ar, sunetele mulțimilor, teroarea bătăliei și focul cu un submarin italian care a dispărut în
mistic al curajului. 1943? Depinde de Dirk Pitt, directorul
NUMA, și de echipa lui să găsească un
„Aș zice că cel mai bun scriitor de romane istorice este Wilbur Smith, cu romane
romane- răspuns, ajutați de o frumoasă agentă
le sale pline de aventuri din Africa. Corsetele se rup și sângele se varsă.“ NCIS și de copiii lui Pitt, inginerul ma-
Stephen King rin Dirk și oceanografa Summer. Împre-
  ună, ei descoperă o amenințare cu mult
mai gravă decât și-ar fi putut imagina.
ALTE TITLURI APĂRUTE • Puterea sabiei Seria Egiptul antic
LA EDITURA RAO: • Furia • Ultimul papirus
• Vulpea aurie • Războinicii Nilului
Saga Familiei Courtney
• Vremea morţii • Magul
• Festinul leilor ALTE TITLURI APĂRUTE LA EDITURA RAO:
• Păsări de pradă • Căutarea
AVENTURI

AVENTURI
• Sunetul tunetului Seria Isaac Bell ● Aurul albastru ● Walhala
• Musonul • Zeul deşertului ● Urmărirea ● Gheața de foc ● Vântul negru
• Sanctuarul
• Orizontul albastru ● Sabotorul Seria Dirk Pitt ● Comoara marelui han
• Țărmul în flăcări
• În pericol Seria Dosarele Numa ● Sahara ● Zorii semilunii
● Șarpele ● Moarte în Arctica
DESPRE AUTOR:
WILBUR SMITH s-a născut în Rhodesia de Nord (ac-
tualmente  Zambia), în 1933. După studii strălucite în DESPRE AUTOR:
Africa de Sud, a devenit om de afaceri, apoi, după pu- CLIVE CUSSLER este scriitor și explorator marin. A
Preț: 34,99 lei
blicarea în 1964 a romanului  Festinul leilor, s-a de- început să scrie romane în 1965 și a publicat prima sa carte,
Categorie: FICȚIUNE ADULȚI Preț estimativ: 44,99 lei
dicat exclusiv scrisului, devenind  un autor de succes. Domeniu de editare: Categorie: FICȚIUNE ADULȚI al cărei erou este longevivul Dirk Pitt, în 1973. Americanul
Cărţile sale, traduse în 27 de limbi, sunt bestselleruri inter- AVENTURI Domeniu de editare: AVENTURI este fondatorul National Underwater and Marine Agency
naţionale, toate având la bază o documentare meticuloasă, Format: BUZUNAR Format: BIBLIOTECA RAO (NUMA), dedicată conservării istoriei maritime și navale
prin intermediul numeroaselor sale expediţii în întreaga Număr de pagini: aprox. 704 Număr de pagini: 480 americane. Romanele lui Cussler au fost publicate în mai
lume. ISBN: 978-606-006-143-4 ISBN: 978-606-006-128-1 mult de 40 de limbi și în peste 100 de țări.

20 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 21
FICȚIUNE ADULȚI FICȚIUNE ADULȚI

Dean Koontz • ZONA INVIZIBILĂ Samuel Bjørk •


Primul volum al seriei Jane Hawk BUFNIȚA VÂNEAZĂ ÎNTOTDEAUNA NOAPTEA
Faceți cunoștință cu Jane Hawk – eroina ultimei serii de thrillere semnate Dean Continuarea palpitantă a romanului Călătoresc singură, considerată de Wall Street
Koontz, care va deveni, cu siguranță, o figură iconică a suspansului. Journal „plină de tensiune și inteligent construită“.
„Acest thriller palpitant îi captivează pe cititori de la primele pagini și îi poartă în
fugă până la finalul entuziasmant.“ Booklist
Atunci când o adolescentă dispare din-
„Trebuie să mor.“
tr-un orfelinat, iar trupul ei este găsit pe
Acestea sunt cuvintele macabre lăsate în un pat de pene, detectivul veteran Holger
urmă de un bărbat care avea toate motivele Munch și echipa lui primesc acest caz deli-deli
să trăiască, dar care și-a luat viața. În urma cat. Cu această ocazie, anchetatoarea-vedetă
lui, Jane Hawk, devenită văduvă, este nevoită Mia Kruger, aflată într-o pauză de serviciu pe

THRILLER PSIHOLOGIC
să facă tot ceea ce îi cer durerea, teama și fufu- când se luptă cu propriii demoni, se întoarce
ria ei: încearcă să afle adevărul, indiferent de la munca ei de detectiv și se implică profund
consecințe. În ultima vreme, mai multe per per- în acest caz, tocmai la timp pentru a decoda
soane talentate și împlinite, oameni admi admi- indiciile lăsate într-o filmare care o arată pe
rați, fericiți și sănătoși la minte, s-au sinucis. victimă captivă într-o cușcă, înainte de a fi
Când Jane încearcă să afle de ce, devine cea ucisă.
mai căutată persoană din America. Inamicii
Între timp, fiica lui Munch, Miriam,
ei puternici protejează un secret atât de im im-
face cunoștință la o petrecere cu un străin
portant, atât de îngrozitor, încât sunt dispuși
atrăgător, un activist pentru drepturile ani-
ani
să extermine pe oricine le-ar sta în cale. Dar
malelor, care o atrage în lumea lui și departe
toată puterea și lipsa lor de scrupule ar putea
de familia ei. Munch, Kruger și echipa lor tre-
tre
să nu fie de ajuns pentru a opri o femeie pe
buie să-l vâneze pe ucigaș înainte ca acesta să
neîndu-
atât de inteligentă, pe cât sunt ei de neîndu
lovească din nou. Cu alte cuvinte, un thriller
con-
plecați, de cinici și de nemiloși, și care e con
psihologic cu o intrigă palpitantă.
dusă de un sentiment îndreptățit de mânie,
pe care ei nu l-ar putea înțelege niciodată.
Deoarece este născut din iubire.
D

ALTE TITLURI APĂRUTE LA EDITURA RAO:


• În puterea nopții • Noaptea lui Odd „Cu un ritm captivant și o intrigă atent plănuită, Bufnița vânează întotdeauna
• Trăiește noaptea • Soțul noaptea vă va tulbura profund.“
THRILLER

• Chipul • Speranța de viață Bustle


• Invazia • Fiul rătăcitor. Cartea întâi a seriei Frankenstein
• Unicul supraviețuitor • Orașul nopții. Cartea a doua
„Peisaje de gheață, indicii misterioase și o eroină cu probleme... genul de noir
• Odd Thomas a seriei Frankenstein nordic delicios.“
Sarah Hilary
„Te prinde... Paranoia şi misterul cresc pe măsură ce
povestea progresează... Koontz dovedește din nou că e Preț estimativ: 27,99 lei DESPRE AUTOR:
tare... A creat un personaj minunat prin Jane Hawk...“ Categorie: FICȚIUNE Preț estimativ: 44,99 lei
SAMUEL BJØRK este pseudonimul scriitorului, dra-
Associated Press ADULȚI Categorie: FICȚIUNE ADULȚI
maturgului și cantautorului norvegian Frode Sander Øien. Domeniu de editare: THRILLER
Domeniu de editare:
DESPRE AUTOR: El a scris prima piesă de teatru la vârsta de 21 de ani, iar de PSIHOLOGIC
THRILLER
DEAN KOONTZ este autorul a numeroase bestselleruri Format: BUZUNAR atunci a publicat alte cinci piese și două romane deosebit Format: BIBLIOTECA RAO
#1 New York Times. Trăiește în California de Sud cu soția lui, Număr de pagini: 464 de apreciate, realizând şi șase albume muzicale. În prezent, Număr de pagini: 416
Gerda, și câinele lor golden retriver, Elsa. ISBN: 978-606-006-151-9 locuiește și lucrează în Oslo. ISBN: 978-606-006-124-3

22 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 23
FICȚIUNE ADULȚI FICȚIUNE ADULȚI

Hideo Yokoyama • Claire Messud • PRIETENIE DISPĂRUTĂ


MISTERUL CAZULUI ȘASE PATRU
Julia și Cassie sunt prietene încă de
la grădiniță. Ele și-au împărtășit totul,
inclusiv dorința de a scăpa de limitările
Câștigător sufocante ale liniștitului oraș Royston,
Massachusetts, în care s-au născut. Dar,
al Premiului pe măsură ce se apropie de adolescență,
Best Japanese drumurile lor ajung să se despartă, iar
Crime Fiction Cassie se îndreaptă spre o călătorie care
îi va pune viața în pericol și îi va distruge
2018. prietenia cu Julia.
Prietenie dispărută este o analiză

THRILLER PSIHOLOGIC
complexă a poveștilor pe care ni le spu- spu
nem despre tinerețe și prietenie, dar și
Timp de cinci zile, părinții unei despre experimentele cu care ne con- con
eleve de șapte ani din Japonia au fruntăm, despre lumea imaginară a co- co
respectat toate solicitările făcute de pilăriei și realitatea dureroasă a vieții de
răpitorul ei. Nu aveau să afle nicio
nicio- adult – rezultatul este un portret fidel
dată identitatea acestuia, nici să-și și strălucitor conceput al adolescenței
mai vadă fiica în viață. Paispreze
Paispreze- feminine.
ce ani mai târziu, misterul cazului
„„Șase Patru“ a rămas nerezolvat, o
sursă de rușine pentru poliție și un
simbol al responsabilității colec
colec-
tive, când Yoshinobu Mikami, un
fost detectiv implicat în acest caz, a
cărui fiică este acum răpită, se vede
nevoit să reia ancheta.

„Devenit bestseller în Japonia și în Marea Britanie, acest roman polițist ca un


film, plin cu detalii culturale fascinante, prezintă ancheta condusă de poliție cu „O carte minunată – o lectură esențială pentru oricine iubește animalele și știe
privire la o răpire ce a avut loc cu ani în urmă.“ cât de multe ne pot învăța despre ce înseamnă să fim umani.“
THRILLER

The Must List Gwen Cooper


„O carte cu adevărat originală, apărută ca din senin. N-am citit nimic asemănător.
Yokoyama e un maestru.“
Terrence Rafferty,
The New York Times Book Review Bestseller
internațional,
nominalizat de Preţ: 35,98 lei
Preț estimativ: 59,99 lei New York Times Book Categorie: FICȚIUNE ADULȚI
Categorie: FICȚIUNE ADULȚI Domeniu de editare: PREMII ŞI NOMINALIZĂRI:
Review între primele
Domeniu de editare: THRILLER 100 de cărți ale THRILLER PSIHOLOGIC New York Times Bestseller
Format: BIBLIOTECA RAO Format: BIBLIOTECA RAO
anului. Los Angeles Times Book Prize Finalist
Număr de pagini: 624 Număr de pagini: 192
ISBN: 978-606-006-142-7 ISBN: 978-606-006-108-3

24 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 25
FICȚIUNE ADULȚI FICȚIUNE ADULȚI

Karen Cleveland • ACCES INTERZIS Robert Jordan • CALEA PUMNALELOR


CEL MAI PROMIȚĂTOR
Volumul VIII din seria Roata Timpului
THRILLER AL ANULUI „Pe înălţimi, cărările sunt pavate cu pumnale.“
Proverb Seanchan
Mergi la birou. Îţi pregăteşti cafeaua. Îţi
deschizi computerul. Roata Timpului se învârteşte. Vârstele vin şi se
duc, lăsând în urmă amintiri ce devin legende. Le-
Jobul tău: să accesezi laptopul unui in-
genda trece încet în mit, dar până şi mitul e uitat
fractor rus şi să găseşti dovezi că ascunde
atunci când revine Vârsta care l-a creat. În a Treia
identităţile a cinci agenţi bine infiltraţi, tră-
Vârstă, o Vârstă a Profeţiei, Lumea şi Timpul stau
indu-şi viaţa ca fiecare dintre noi.
în balanţă. Ce a fost, ce va fi şi ce este pot cădea
Ai reuşit să intri. Pe ecran îţi apar cinci în Umbră.
fotografii.
THRILLER PSIHOLOGIC

Mai compact decât celelalte volume ale seriei,


Una dintre ele este a soţului tău. Calea pumnalelor are toate calitățile pe care citi-
torii le aşteaptă de la acest autor: o intrigă meti-
culos construită, puncte de vedere multiple, magii
create inteligent şi originale. Spre deosebire de alţi
autori ai unor megasaga, Jordan îşi alege cu gri-
jă cuvintele, creând personaje şi evenimente care
i-au adus preţuirea cititorilor.

„Robert Jordan a ajuns să domine lumea pe care a imaginat-o iniţial J.R.R.


Tolkien.“
„Atât de actuală... Gândiți-vă la combinația perfectă dintre Homeland și The The New York Times
Americans... Toți cei care iubesc romanele cu spioni trebuie să citească Acces
interzis. La fel de distractivă pe cât este de informativă și pe atât de irezistibilă pe „Roata Timpului este una dintre seriile cele mai apreciate din toate timpurile, şi
cât este de captivantă.“ asta dintr-un motiv. Lumea lui Jordan este bogată şi complexă, iar personajele
Providence Journal creează o poveste adorabilă.“
Paul Hughes
„Reușită... un thriller nonstop care îmbină tema contemporană a contraspionaju- ALTE TITLURI APĂRUTE
lui digital cu spionajul de modă veche și dramele de familie din toate timpurile.“ LA EDITURA RAO:
Shelf Awareness
Seria Roata Timpului:

FANTASY
• Ochiul lumii
„Ar putea fi Gone Girl a anului.“ • În căutarea cornului
GQ (Marea Britanie) DESPRE AUTOR: • Dragonul renăscut
• Umbra se întinde
ROBERT JORDAN este pseudonimul lui James Oliver • Focurile cerului
Pigney jr, care s-a născut în 1948 în Charleston, Carolina • Seniorul haosului
DESPRE AUTOR: de Sud, şi a murit în 2007. A început să scrie încă din 1982, • Coroana de săbii
Preț estimativ: 39,99 lei
KAREN CLEVELAND şi-a petrecut opt ani ca analist a luptat în cadrul armatei SUA în Războiul din Vietnam şi
Categorie: FICȚIUNE ADULȚI Preț estimativ: 34,99 lei
în cadrul CIA, iar ultimii şase ani – în cadrul diviziei îm- Format: BIBLIOTECA RAO
a primit numeroase distincţii, apoi a fost angajat în cadrul Categorie: FICȚIUNE ADULȚI
potriva terorismului. Are o diplomă de master de la Trinity Domeniu de editare: THRILLER forțelor navale ale SUA ca inginer în domeniul nuclear. A Domeniu de editare: FANTASY
College Dublin, unde a fost bursieră Fulbright, apoi a studi- PSIHOLOGIC fost pasionat de vânătoare, pescuit, navigaţie. În lumea iu- Format: BUZUNAR
at la Harvard. În prezent, trăieşte în nordul Virginiei alături Număr de pagini: 288 bitorilor de fantasy şi nu numai, numele lui este asociat cu Număr de pagini: aprox. 736
de soţul şi de cei doi copii ai săi. ISBN: 978-606-006-137-3 ciclul Roata Timpului. ISBN: 978-606-006-159-5

26 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 27
NONFICȚIUNE
ADULȚI
NONFICȚIUNE ADULȚI NONFICȚIUNE ADULȚI

Greg Mitchell • TUNELURILE DE SUB Max Eisen • CU PREȚUL VIEȚII


ZIDUL BERLINULUI Finalist al RBC Taylor Prize, 2017

În vara anului 1962, anul de după În tradiția romanelor Night, al lui Elie Wiesel, şi Survival
construirea Zidului Berlinului, niște in Auschwitz, al lui Primo Levi, romanul de memorii al su-
tineri vest-germani și-au asumat ris- praviețuitorului canadian al Holocaustului, Max Eisen, best-
cul pușcăriei, al torturii de către Stasi seller mondial, ne dezvăluie cu claritate şi sinceritate hotă-
și chiar de a-și pierde viața pentru a-și rârea nestrămutată a autorului de a supravieţui unor situa-
salva prietenii, iubitele și simpli stră- ţii imposibile şi de a face cunoscute în faţa lumii ororile de
ini din Berlinul de Est, săpând tune- la Auschwitz. Umanitatea şi generozitatea lui strălucesc în
luri pe sub zid. Apoi, două posturi de aceste pagini de mare forţă – amintirile personale ajung la
televiziune din Statele Unite au aflat suprafaţă pe măsură ce povesteşte despre cruzimea gardieni-
de aceste proiecte secrete și au intrat lor SS, dar şi despre bunătatea şi eroismul zilnic al colegilor
într-o cursă de a fi primele care le do- săi prizonieri, cu toţii victime ale unui sistem creat pentru
cumentau din interior. Președintele degradare, dezumanizare şi, în cele din urmă, moarte.
John F. Kennedy era reticent însă față
de orice lucru care ar fi putut duce la o
confruntare cu Uniunea Sovietică, și a Preț estimativ: 39,99 lei  „Cu prețul vieții este o poveste despre suferin-
aprobat măsuri fără precedent pentru Categorie: NONFICȚIUNE ADULȚI ţele, necazurile şi frica unui băiat aflat într-un
Domeniu de editare: ISTORIE
a împiedica realizarea celor două do- moment teribil, într-un loc teribil, spusă cu sim-
RECENTĂ
cumentare de televiziune, punând la
Format: BIBLIOTECA RAO plitate şi onestitate.“
încercare limitele presei libere în era  
ISTORIE RECENTĂ

ISTORIE RECENTĂ
Număr de pagini: 256
escaladării tensiunilor nucleare. ISBN: 978-606-006-136-6 Rex Murphy

Michael Cannell • INCENDIAR


Atentatorul Nebun şi psihiatrul
„O poveste atât de dramatică, încât pare exagerată chiar după standardele unui
Mult înainte ca spectrul terorismului
thriller de la Hollywood... Mitchell ne relatează o poveste caleidoscopică de pe să pună stăpânire pe imaginarul colectiv,
timpul Războiului Rece, recreând o lume care pare a fi în pragul unui al treilea în anii ’50, un atentator în serie cu bombe
război mondial“. bântuia străzile din New York. Cursa pen-
The Guardian tru capturarea acestuia avea să dea naștere
unei noi științe, psihologia criminalistică
modernă. Timp de aproape două decenii,
bărbatul care își semna scrisorile anonime
DESPRE AUTOR: cu „FP“ și-și lăsa dispozitivele letale în cabi-
GREG MITCHELL a publicat mai mult de zece cărți, in- ne de telefon, în vestiare, ba chiar dosite în
cluzând The Campaign of the Century, distinsă cu Goldsmith scaunele sălilor de cinema, putea lovi ori-
Preţ estimativ: 49,99 lei unde în New York. În disperare de cauză,
Book Prize și finalistă pentru Los Angeles Times Book Prize,
Categorie: NONFICȚIUNE
Dick and the Pink Lady, desemnată drept o apariție notabilă căpitanul de poliție Howard Finney a cerut
ADULȚI Preț estimativ: 44,99 lei
de către New York Times, So Wrong for So Long și, împreună Domeniu de editare: ISTORIE
ajutor unui psihiatru relativ necunoscut, dr. Categorie: NONFICȚIUNE ADULȚI
cu Robert Jay Lifton, Hiroshima in America and Who Owns RECENTĂ James Brussel. Acesta, examinând dovezile, Domeniu de editare: ISTORIE RECENTĂ
Death? Mitchell este editor pentru mai multe reviste și este Format: BIBLIOTECA RAO a schițat un portret psihologic detaliat al Format: BIBLIOTECA RAO
un blogger activ pentru Huffington Post și pentru alte publi- Număr de pagini: 464 + 8 coliţă foto suspectului. Număr de pagini: aprox. 464
cații, pe teme legate de media și politică. ISBN: 978-606-006-078-9 ISBN: 978-606-006-xxx-x

30 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 31
NONFICȚIUNE ADULȚI NONFICȚIUNE ADULȚI

Liviu Maior • DE LA MARELE RĂZBOI Bogdan Bucur • CARTEA DE AUR


LA ROMÂNIA ÎNTREGITĂ A CENTENARULUI MARII UNIRI,
ediția a II-a revăzută și adăugită

„La sfârşitul anilor Centenarului


Primului Război Mondial şi ai celei „Cartea de aur a Centenarului
mai importante construcţii politice Marii Uniri este cinstirea acelora care,
din istoria României, cu toată lite
lite- în marile clipe istorice, au înfăptuit
ratura istorică «explozivă», nici eu şi visul milenar al tuturor românilor: în-
nici mulţi (...) nu avem sentimentul tregirea României. Și chiar dacă visul
că subiectul s-a epuizat. Mai mult, unirii tuturor românilor într-un singur
numărul întrebărilor creşte, iar în stat național unitar nu a fost unul mile-
multe cazuri, răspunsul încă nu a nar (ideea a prins contur de abia către
fost dat.“ jumătatea secolului al XIX-lea) și nici
Liviu Maior nu a ținut prea mult (România Mare
se prăbușește teritorial în 1940, după
numai 22 de ani de la Marea Unire),
imaginea anului 1918 rămâne, indis-
cutabil, momentul astral din întreaga
istorie a românilor. Această a doua car-
te de aur (prima carte de aur – datată
1929 – aparține patrimoniului cultural
național mobil și este un manuscris pe
pergament, realizat manual pentru ser-
barea primilor 10 ani de la înfăptuirea
Marii Uniri) reprezintă, așadar, un mo-
dest omagiu adus memoriei celor care
au făcut posibilă nașterea României
Mari.“
Bogdan Bucur

„Cartea de față, menită mai mult să dureze decât să celebreze, nu este o nouă
ofrandă pe masa Centenarului, ci rezultatul unor cercetări serioase din arhive și
biblioteci, îndreptate mai întâi pe urmele faptelor și mai apoi pe urmele viselor. (…)
Profesorul Liviu Maior reconstruiește Marele Război în temeiul mărturiilor – din
perspectivă românească, așezată în cadru european –, dând la iveală fresca unei „Lansarea acestui impresionant volum aniversar reprezintă un eveniment edito-
lumi din care s-a întrupat trainicul edificiu numit România Întregită.“ rial care, cu siguranță, va avea un impact puternic asupra publicului larg și asupra
ISTORIE

ISTORIE
Ioan-Aurel Pop, specialiștilor în istorie.“
președintele Academiei Române Ioan Sebastian Bara

Preţ estimativ: 39,99 lei


Categorie: NONFICȚIUNE Preț: 119,00 lei
ADULȚI Categorie: NONFICȚIUNE ADULȚI
Format: BIBLIOTECA RAO Domeniu de editare: ISTORIE RECENTĂ
Domeniu de editare: ISTORIE FORMAT: RAO CLASS
Număr de pagini: 304 Număr de pagini: 816
ISBN: 978-606-006-140-3 ISBN: 978-606-006-044-4

32 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 33
NONFICȚIUNE ADULȚI NONFICȚIUNE ADULȚI

David Grann • CRIMELE DIN OSAGE COUNTY Peter Finn, Petra Couvée • AFACEREA JIVAGO
LUNA FLOARE ŞI ISTORIA FBI
Lupta pentru o carte interzisă
Petrol, bani, crime. O carte despre un roman care a schimbat istoria.
O poveste istorică despre un episod controversat.

În anii ’20, populația cu cel mai


mare venit pe cap de locuitor era re- În 1956, Borris Pasternak pune în
prezentată de membrii Națiunii Indi- mâinile unui agent literar italian o carte,
ene Osage din statul Oklahoma. După rostind următoarele cuvinte: „Acesta este
ce sub pământurile lor a fost descope- Doctorul Jivago. Sper să ajungă în toată lu-
rit petrol, cei din Osage County mer- mea“. Autorul ştia deja că acest roman nu
geau în limuzine conduse de șoferi, avea să fie publicat în Uniunea Sovietică,
construiau conace și își trimiteau co- aşa că decisese ca el să fie tradus şi publicat
piii la studii în Europa. Apoi, unul câte în restul lumii – un adevărat act de curaj.
unul, au început să fie uciși. O feme- În 1958, viaţa acestei cărţi ia o turnură de
ie din tribul Osage, Mollie Burkhart, roman de spionaj. CIA, dându-şi seama
și-a văzut întreaga familie asasinată. că Războiul Rece este mai mult un răz-
Și acesta era doar începutul, din ce boi ideologic, publică romanul în rusă şi îl
în ce mai mulți Osage murind în cir- aduce pe ascuns în URSS. Beneficiind de
cumstanțe misterioase. Pe măsură ce acces la dosare CIA recent desecretizate,
numărul cadavrelor a trecut de 24, acest roman reface un portret irezistibil al
proaspăt înființatul FBI a preluat acest lui Pasternak şi ne întoarce în timp, într-o
caz, care a devenit una dintre primele lume unde literatura încă avea puterea să
investigații majore ale organizației. cutremure lumea.

Premiul Edgar la categoria


Best Fact Crime 2018

Finalist pentru premiul


National Book Award „O carte desăvârşită, care se bazează pe cercetări minuţioase. Finn şi Couvée au
nonficțiune 2017, SUA preluat un eveniment istoric complex şi dificil, pe care au reuşit să îl transforme
Locul II în topul New York Times într-un thriller intelectual. Deşi în carte se regăseşte foarte multă informaţie, au-
al celor mai vândute titluri torii reuşesc să ţină povestea sub control, menţinând un pas antrenant şi uneori
de nonficțiune în 2018 chiar alert.”
ISTORIE

ISTORIE
Washington Post
„O capodoperă a jurnalismului literar, plină DESPRE AUTOR:
de suspans precum un roman polițist... Nu e Preţ estimativ: 39,99 lei PETER FINN  este editor pe subiecte de se-
vorba atât de poveștile pe care le descoperă Categorie: NONFICȚIUNE curitate la The Washington Post, iar în trecut a
Grann – deși descoperă mereu povești ne- ADULȚI lucrat ca şef al biroului din Moscova al aceluiași Preț estimativ: 39,99 lei
Domeniu de editare: JURNALISM/ Categorie: NONFICȚIUNE ADULȚI
maipomenite –, cât de modul meșteșugit în ziar.
ENIGME/MISTERE Format: BIBLIOTECA RAO
care le spune.” Format: BIBLIOTECA RAO PETRA COUVÉE  este scriitoare şi traducă- Domeniu de editare: ISTORIE RECENTĂ
Boston Globe Număr de pagini: 336 toare. În prezent predă la Universitatea de Stat Număr de pagini: aprox. 448
ISBN: 978-606-006-099-4 din Sankt-Petersburg. ISBN: 978-606-006-143-4

34 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 35
NONFICȚIUNE ADULȚI NONFICȚIUNE ADULȚI

Michael Isikoff, David Corn • James Comey • LOIALITATE PUSĂ LA ÎNCERCARE


RULETA RUSEASCĂ Adevăr, minciuni și etica puterii
Ruleta rusească este povestea Mai presus de loialitatea față de
unui scandal politic fără precedent: lideri este loialitatea față de adevăr
amestecul Rusiei în procesul electoral
american. Volumul prezintă poves- Destăinuirile inedite ale unui fost
tea șocantă a relației dintre Donald director FBI, numit de Barack Obama
Trump și Vladimir Putin, surprinzând și eliberat din funcție de Donald Trump,
toate aspectele esențiale cuprinse în- implicat în unele dintre cele mai cu-
tre momentul iunie 2013, când mag- noscute și importante cazuri din isto-
ACTUALITATE POLITICĂ

ACTUALITATE POLITICĂ
natul american își exprima pe Twitter ria recentă: urmărirea penală a Mafiei,
dorința de a deveni „noul cel mai bun schimbarea politicilor Administrației
prieten“ al președintelui rus, și felici- Bush privind tortura și supravegherea
tările pe care omul forte de la Kremlin electronică, investigarea e-mailului lui
i le-a transmis lui Trump, în noiem- Hilary Clinton și a legăturilor dintre
brie 2016, ca urmare a câștigării ale- campania prezidențială a lui Donald
gerilor prezidențiale din Statele Unite Trump și Rusia. Cartea lui Comey oferă
ale Americii. o perspectivă fără precedent asupra co-
ridoarelor puterii și o remarcabilă lecție
privind leadershipul eficient.

DESPRE AUTORI:
„Incredibila, cumplita des-
MICHAEL ISIKOFF este jurnalist de investigație
și a lucrat pentru Washington Post, Newsweek și NBC criere a atacului Moscovei
asupra democrației ameri- „Prima carte de memorii aparţinând unui actor-cheie din Administrația
News. El este autorul a două bestselleruri, bine cotate
cane, ca parte a unei ope- Trump, administraţie care se prezintă drept o melodramă continuă.“
de New York Times: Uncovering Clinton: A Reporter’s
Story și Hubris: The Inside Story of Spin, Scandal, and rațiuni secrete de influen- New York Times
the Selling of the Iraq War (scrisă împreună cu David țare a alegerilor din SUA și
Corn). Este un invitat frecvent al MSNBC, CNN și al de sprijinire a lui Donald
#2 DESPRE AUTOR:
altor posturi TV. Isikoff este în prezent şef al departa- Trump în câștigarea cursei
Bestseller Născut în Yonkers, statul New York, JAMES COMEY
mentului de investigaţii al Yahoo News. pentru Casa Albă.“ pe și-a desăvârșit educația la Facultatea de Drept de la Uni-
DAVID CORN, bine-cunoscut comentator poli- New York Times Amazon versitatea din Chicago. La terminarea facultății, Comey
tic, este unul dintre cei mai apreciați jurnaliști vete- s-a întors la New York pentru a se alătura biroului procu-
rani americani, fiind șef al biroului de la Washington rorului general al Districtului Sudic al statului New York,
al revistei Mother Jones și analist al postului MSNBC. ca asistent al procurorului general districtual. La sfârșitul
Preț: 38,99 lei
El este autorul bestsellerurilor Showdown: The Inside anului 2003, a fost recrutat ca adjunct al procurorului ge-
Preț estimativ: 44,99 lei Categorie: NONFICȚIUNE
Story of How Obama Battled the GOP to Set Up the neral în cadrul Departamentului de Justiție, sub procuro-
Categorie: NONFICȚIUNE ADULȚI ADULȚI
2012 Election și Hubris: The Inside Story of Spin, Scan- Format: BIBLIOTECA RAO Domeniu: ACTUALITATE rul general de atunci, John Ashcroft. James Comey a depus
dal, and the Selling of the Iraq War (scris împreună cu Domeniu de editare: ACTUALITATE POLITICĂ jurământul pentru a deveni cel de-al șaptelea director FBI
Michael Isikoff ). Este, de asemenea, autorul biografiei POLITICĂ Format: BIBLIOTECA RAO pe 4 septembrie 2013. Comey a fost membru al Partidului
Blond Ghost: Ted Shackley and the CIA’s Crusades şi al Număr de pagini: 416 Număr de pagini: 352 Republican în cea mai mare parte din viața sa, dar mai re-
romanului Deep Background. ISBN: 978-606-006-155-7 ISBN: 978-606-006-127-4 cent se consideră neafiliat politic.

36 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 37
NONFICȚIUNE ADULȚI NONFICȚIUNE ADULȚI

Ayaan Hirsi Ali • ERETICA Ioana Lee • ESEURI DIN CAPITALA LUMII

Ayaan Hirsi Ali a fost numită una dintre „cele mai influente 100 de personalități la „Observând viaţa, am realizat că fiecare
nivel mondial“ de către revista Time în 2005. zi e plină de poveşti surprinzătoare. Această
carte este o compilaţie de astfel de istorii -
din perspectiva multiculturală şi multiling
multiling-
Continuând călătoria de la o educație vistă a cuiva care observă comportamentul
islamică profund religioasă până la un post uman. În ultimii 14 ani, mi-am trăit viaţa în
la Harvard, autoarea face un apel puternic Washington D.C şi am putut să îi urmăresc
și argumentat pentru o reformare musul- pe cei puternici, cât şi pe cei mai puţin pupu-
mană, ca singura modalitate de a pune ca- ternici. Aceste viniete şi fotografii sunt doar
ACTUALITATE POLITICĂ

păt ororilor terorismului, războiului sectar câteva crâmpeie din experienţa mea. Sper
și oprimării femeilor și a minorităților. As- bucu-
că vă veţi bucura de ele, pe cât m-am bucu
tăzi, afirmă Ayaan Hirsi Ali, 1,6 miliarde rat eu să le trăiesc!“
de musulmani din lume pot fi împărțiți în- Ioana Lee
tr-o minoritate de extremiști, o majoritate
a musulmanilor care sunt loiali crezului,
dar nu sunt înclinați să practice violența, și
câțiva disidenți care își riscă viața prin in-
terogarea propriei religii. Dar există un sin-
gur islam și, după cum arată Hirsi Ali, nu
este nicio îndoială că unele dintre învățătu-
rile sale cheie – nu în ultimul rând datoria
de a purta un război sfânt – sunt incompa-
tibile cu valorile unei societăți contempo-
rane libere.

„O româncă a cucerit mințile și inimile cititorilor din întreaga lume, cu sinceri


sinceri-
tatea scrierilor ei. Până la vârsta de 44 de ani, Ioana Lee a publicat trei cărți care
au ca temă centrală multiculturalismul, un subiect lesne de abordat, din foarte
„Acest lucru poate suna incendiar, dar pentru Hirsi Ali, care a renunțat la credin- multe perspective, de românca îndrăgostită de oameni, de lume și mai ales de
ța sa musulmană, ideea că Islamul ar trebui și ar putea fi reformat este, practic, culturile pe care le-a trăit, nu doar le-a studiat. Marea dragoste a scriitoarei este
conciliatoare.“ cultura japoneză, pe care a cunoscut-o atât prin studiile lingvistice și culturale,
New York Times urmate de activitatea didactică și universitară, cât și prin mariajul cu un aristo-

ESEISTICĂ
crat japonez. Acum este stabilită în Washington D.C., unde se dedică, printre
DESPRE AUTOR: altele, website-ului www.ioanalee.com, un spațiu definit, din toate punctele de
ALTE TITLURI APĂRUTE LA
AYAAN HIRSI ALI (n. 1969, în Mogadishu, Somalia) EDITURA RAO:
vedere, de multiculturalism.”
este o activistă și gânditoare feministă, scriitoare, în trecut
• Necredincioasa
politiciană olandeză, de origine somaleză, stabilită din anul Jurnalul Național
2006 în SUA, cunoscută mai ales pentru poziția sa critică
față de religia islamică și situația femeii supuse discrimină- Preț estimativ: 39,99 lei
Categorie: NONFICȚIUNE Preț estimativ: 49,99 lei
rii, dar și pentru scenariul scris pentru filmul Submission Categorie: NONFICȚIUNE
ADULȚI
(regizat de Theo van Gogh). Toate acestea i-au atras os- Domeniu: ACTUALITATE ADULȚI
tilitatea din partea fundamentaliștilor musulmani, astfel POLITICĂ, BIOGRAFIE Domeniu de editare: ESEISTICĂ
că, din momentul asasinării regizorului van Gogh (2004), Format: BIBLIOTECA RAO Format: BIBLIOTECA RAO
a fost nevoită să trăiască în exil sub protecția autorităților Număr de pagini: 288 Număr de pagini: 432 + 24 p. foto
olandeze. ISBN: 978-606-006-150-2 ISNB: 978-606-006-xxx-x

38 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 39
NONFICȚIUNE ADULȚI NONFICȚIUNE ADULȚI

Narcis Dorin Ion • MĂRTURIA UNUI ISTORIC SINGURATIC Dinu Săraru • JURNALUL UNUI PERSONAJ
Convorbiri cu academicianul Dinu C. Giurescu CONTROVERSAT
Rememorări provocate
Volumul cuprinde o serie de convor- de Vartan Arachelian
biri cu regretatul academician Dinu C.
Giurescu, care au avut loc pe parcursul „Cartea aceasta e de un tip deosebit,
anului 2017, și care constituie o adevărată e o lungă suită de convorbiri cu afirmaţii
biografie a reputatului istoric, sub forma deseori tulburătoare despre natura com-
interviului liber. În același timp, cartea re-
re plexă, contradictorie, versatilă a relaţiilor
prezintă – în cuvintele autorului – „mărtu-
„mărtu interpersonale, realitate umană care s-a
ria unei vieți dedicate istoriei, patrimoniu-
patrimoniu impus de-a lungul a peste jumătate de se-
lui și monumentelor istorice ale României. col (...) Ce vreau şi cred că pot să apăr aici
(...) Viața istoricului Dinu C. Giurescu a şi acum sunt oamenii cărora le suntem
fost marcată puternic de evoluția politică datori că ne-au fost şi încă ne sunt con-
a României, de la perioada interbelică și temporani, oameni graţie cărora trecerea
noastră nu a fost întotdeauna silnică sau
MEMORII. BIOGRAFIE

MEMORII. BIOGRAFIE
comunismul distructiv, până la democrația
noastră originală de după 1990. Profeso-
Profeso plictisitoare... Dinu Săraru e un astfel de
rul Dinu C. Giurescu nu a putut uita toate creator, dotat nu numai cu un excepţional
aceste drame care i-au marcat destinul și har literar, care ne surprinde cu fiecare
cărora a încercat să le dea o explicație isto-
isto carte semnată, sau un excelent manager
rică în convorbirile noastre“. de teatru, ci şi o personalitate incitantă,
incomodă multora, chiar sieşi, sau famili-
ei, dar, mai ales, mediocrităţilor (...).“
Vartan Arachelian

„Teatrul Mic era exact ca Dinu Săraru atunci şi aşa cum e el de când se ştie. Un
teatru ambiţios, care nu voia să fie niciodată pe locul al doilea.“
D.R. Popescu
DESPRE AUTOR:
„Dinu C. Giurescu vine din stirpea nobilă și rară a intelectualilor rasaţi. A fost DINU SĂRARU este cunoscut în ipostaza de romancier,
unul dintre acei suverani ai spiritului, îndrituit să spună, ca și Brâncoveanu odi- director și critic de teatru. A condus Teatrul Mic și Teatrul
nioară: «Boieri dumneavoastră, de ce să iau domnia țării, când eu sunt domn la Foarte Mic, pe care l-a și înființat. De asemenea, a condus
mine acasă?» Dinu C. Giurescu a fost nu numai un domn al istoriografiei româ- Teatrul Național „I.L. Caragiale“ din București. Romanele
nești, ci și al culturii naționale.“ sale se grupează în trei cicluri: Trilogia Țărănească (Niște
academician Ioan-Aurel Pop Țărani, Iarba vântului și Crimă pentru pământ); Trilogia
Dragostea și Revoluția (Toamna roșie, Cei care plătesc
DESPRE AUTOR: cu viața și Speranța) și Trilogia Ciocoilor (Ciocoii noi cu
NARCIS DORIN ION (n. 1974) este istoric, au- bodyguard, Ultimul bal la Șarpele Roșu și Carnavalul
tor a 16 volume de istorie modernă și contempora- cătușelor). La acestea, se adaugă romanul Clipa și mini-
nă, doctor în istorie (din 2006), cu o teză pe tema romanele Ura din ochii vulpii și Corrida. Sunt cunoscute
Preț estimativ: 54,99 lei Preţ estimativ: 49,99 lei
Elitele și arhitectura rezidențială în Țările Române culegerile sale de critică teatrală – Teatrul românesc Categorie: NONFICȚIUNE
Categorie: NONFICȚIUNE ADULȚI
(sec. XIX-XX), lucrare distinsă cu Premiul „George Format: RAO CLASS și interpreți contemporani și Al treilea gong, precum și Domeniu de editare: BIOGRAFIE/
Oprescu“ al Academiei Române (2013). A fost di- Domeniu de editare: BIOGRAFIE. culegerea de tablete social-politice Adevărul de toată MEMORII / JURNAL
rector general al Muzeului Național Bran (2003- MEMORII / ISTORIE ziua și culegerea de povestiri țărănești Ultimul țăran din Format: BIBLIOTECA RAO
2016), iar din 18 aprilie 2016 este director general Număr de pagini: 328 Slătioara. După romanele lui Dinu Săraru au fost realizate Număr de pagini: 736, include foto
al Muzeului Național Peleș din Sinaia. ISBN: 978-606-006-145-8 scenarii radiofonice, filme și piese de teatru. ISBN: 978-606-006-047-5

40 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 41
ENCICLOPEDII
ILUSTRATE
ADULȚI
ENCICLOPEDII ILUSTRATE ADULȚI ENCICLOPEDII ILUSTRATE ADULȚI

Umberto Eco • P
PE UMERII GIGANȚILOR
Gérard Denizeau •
Larousse ZAPPING PRIN ISTORIA ARTELOR
Cele 12 texte publicate în acest vo-
lum reprezintă prelegeri susţinute de
către Umberto Eco în cadrul festivalului Volumul îi permite cititorului să re-
La Milanesiana
Milanesiana, între anii 2001 și 2015. descopere curentele din istoria artei, pe
Acestea au fost prezentate de autor sub cei mai emblematici artiști și temele lor
formă de lectio magistralis, adesea în- favorite, capodoperele esențiale ale pic-
soţite de ilustraţii. Textele izvorăsc, cel turii, sculpturii, arhitecturii și ale muzicii.
mai adesea, din temele propuse anual de Prin intermediul acestei panorame sinte-
Milanesiana
Milanesiana, pentru ca apoi să curgă ase- tice și captivante a istoriei artei, muzeu
menea unui râu de erudiţie, ce cuprinde ideal, bogat și complet, pot fi cunoscute
atât filosofie, cât și literatură, estetică, toate particularitățile artei gotice și primii
etică și mass-media. Autorul răstoarnă pași ai fotografiei, scandalurile artistice
aforismul medieval care dă titlul volu volu- răsunătoare care au marcat istoria, viețile
CULTURĂ GENERALĂ

CULTURĂ GENERALĂ
mului: „Poate că mişună deja în umbră artiștilor și modul în care au apărut unele
giganţi pe care nu-i cunoaştem, pregătiţi dintre cele mai mari opere ale lor și cum
să se caţăre pe umerii noştri, ai piticilor.“ fiecare dintre acestea a transformat arta.

ȘTIAȚI CĂ...
Una dintre pânzele lui Goya a fost
pictată pe peretele casei sale?
Monet a pictat Catedrala din
Rouen de 36 de ori?
Galeria Oglinzilor de la Versailles
numără nu mai puțin de 357 de piese?
Van Gogh a vândut un singur ta-
TITLURI DE ACELAȘI AUTOR • Lista infinită blou în timpul vieții?
• Vertigo
• Înainte ca racul. Războaie calde și • Istoria tărâmurilor şi locurilor ALTE TITLURI ÎN ACEEAȘI COLECȚIE
populism mediatic legendare APĂRUTE LA EDITURA RAO:
• Memoria vegetală • Istoria urâtului
• Istoria frumuseţii • Zapping prin științe
• Zapping prin cultura generală
DESPRE AUTOR:
Filosof, medievist, semiotician, analist al fenomenelor
Preț estimativ: 149,00 lei DESPRE AUTOR:
mass-media, UMBERTO ECO și-a făcut debutul în pro-
Categorie: NONFICȚIUNE Preț: 76,99 lei
ză în 1980, cu romanul Numele trandafirului, urmat de Născut în 1953, GÉRARD DENIZEAU este is-
ADULȚI Categorie: NONFICȚIUNE ADULȚI
Pendulul lui Foucault, Insula din ziua de ieri și altele. Din- Domeniu de editare: CULTURĂ toric de artă, muzicolog și scriitor. Predă la Paris Domeniu de editare: CULTURĂ
tre numeroasele sale volume de eseistică amintim: Tratat GENERALĂ. ESEURI IV, la Conservatorul din Paris și la Universitatea GENERALĂ. ARTĂ
de semiotică generală, Limitele interpretării, Istoria frumu- Format: SPECIAL Des Moines. Este autorul unui mare număr de arti- Format: SPECIAL
seţii, Istoria urâtului, Istoria tărâmurilor și locurilor legen- Număr de pagini: 444 cole, eseuri și lucrări despre arte și muzică, la care Număr de pagini: 320
dare, Cronicile unei societăţi lichide. ISBN: 978-606-006-115-1 se adaugă romane și poezii. ISBN: 978-606-006-149-6

44 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 45
ENCICLOPEDII ILUSTRATE ADULȚI ENCICLOPEDII ILUSTRATE ADULȚI

Gérard Denizeau • Gérard Debuigne şi François Couplan •


MITOLOGIA EXPLICATĂ PRIN PICTURĂ ENCICLOPEDIA PLANTELOR MEDICINALE
100 de plante esențiale pentru sănătate și frumusețe
Lucrarea este o cronică a vre- Larousse
murilor imemoriale, de la crearea
lumii până la civilizaţiile antice, în
care descifrăm tainele mitologiei Cu Enciclopedia plantelor medi-
greco-romane cu ajutorul picturii. cinale veți face o călătorie în care veți
Monştrii cei mai înspăimântători descoperi 100 de plante esențiale pen-
sunt învinşi de eroi cu forţe titani- tru sănătate și frumusețe, de la creți-
ce, cum ar fi înfricoşătorul şarpe șoară la limba-mielului, de la castanul
Hidra din Lerna, căruia Hercule sălbatic la țintaură, de la crețușcă la
reuşeşte să-i taie cele cinci capete! sunătoare și multe altele. Veți învăța să
Zeiţele sunt prezentate, de aseme- recunoașteți plantele cu ajutorul unor
nea, pe cât de crude, pe atât de fru- planșe fotografice de excepție, care
CULTURĂ GENERALĂ

moase, precum şi zeii neiertători dezvăluie până în cele mai mici deta-
domnind în Olimp sau în Infern. lii părțile aeriene ale plantei proaspe-
Lucrarea prezintă informaţii noi te. Veți descoperi istoria și beneficiile
despre cele mai mari capodopre acestor ierburi, precum și explicații
picturale, comentate din punct de precise despre modul de preparare a
vedere mitologic şi artistic, de la unor remedii pentru afecțiuni acute
primele divinităţi până la dictatura sau cronice.
Imperiului Roman şi victoria zeilor
asupra Giganţilor. Este vorba des-
pre cinci perioade importante din
mitologie pe care le vom descoperi
prin intermediul unor capodopere
create de-a lungul mileniilor.

O carte în care sunt reunite cunoștințele din bătrâni cu informațiile științei mo-

SĂNĂTATE
derne.
„O lucrare în care descoperim sau redescoperim mitologia sau în care, pur şi
simplu, admirăm superbe opere de artă.“ Planșele fotografice pun în evidență detaliile plantei, de la rădăcină până la floare
notre-siecle.com și semințe, prezentând culorile reale.

Preț: 129,00 lei


Categorie: NONFICȚIUNE ADULȚI Preț: 120 lei
Domeniu de editare: CULTURĂ Categorie: NONFICȚIUNE ADULȚI
GENERALĂ. ARTĂ Domeniu de editare: ENCICLOPEDIE
Format: SPECIAL ILUSTRATĂ. SĂNĂTATE
Număr de pagini: 224 Număr de pagini: 224
ISBN: 978-606-006-077-2 ISBN: 978-606-006-081-9

46 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 47
ENCICLOPEDII ILUSTRATE ADULȚI ENCICLOPEDII ILUSTRATE ADULȚI

Larousse • 600 DE TESTE RAPIDE Larousse • 25 DE REȚETE DULCI


CARE VĂ STIMULEAZĂ NEURONII DE BĂUT ȘI DE MÂNCAT

O culegere de cocktailuri sănătoase


Doriţi să dați un impuls dezvoltării carierei prin și răcoroase, numai bune pentru o toamtoam-
promovarea concursurilor, examenelor, testelor de nă lungă. Pentru și mai multă culoare și
recrutare sau aveţi nevoie doar de o simplă evaluare? gust, acestea conțin gheață, apă minera
minera-
lă, biscuiți, uneori alcool. Mai gustoase
Pentru a trece de testele psihologice, de multe ori
decât un cocktail, mai răcoroase decât
obligatorii, antrenamentul este necesar. Această car- un desert, aceste băuturi pot înlocui un
te va fi antrenorul de care aveți nevoie! Testaţi-vă în aperitiv, o gustare sau pot fi aduse la sfâr
sfâr-
toate domeniile: exprimare, logică, orientare, calcul șitul cinei. Pentru cei mai îndrăzneți, lulu-
mintal, memorie etc. Această carte vă va ajuta să crarea conține câteva rețete originale de
vă antrenați treptat, prin teste adaptate, combinate milk-shake.
și contra cronometru. Astfel, veți putea evalua ni-
Preț: 29,99 lei
velul la care vă aflați, modul în care asimilați noile Categorie: NONFICȚIUNE
Preț: 34,99 lei informații, precum și capacitatea de adaptare și de
Categorie: NONFICȚIUNE ADULȚI A
ADULȚI
Domeniu de editare: CĂRȚI
reacție. Grilele de evaluare și curbele de rezultate vă Domeniu de editare: CĂRȚI
ILUSTRATE. PRACTIC spun unde mai aveţi de lucrat, care sunt punctele IL
ILUSTRATE. PRACTIC.
Format: SPECIAL slabe și cele forte. B
BUCĂTĂRIE
Număr de pagini: 160 Format: SPECIAL
CĂRŢI ILUSTRATE

ISBN: 978-606-006-102-1 Număr de pagini: 64


ISBN: 978-606-006-133-5

Larousse • BAGHETE DELICIOASE


PENTRU APERITIV Lucrarea ne invită să uităm de tra- Larousse • PLATOURI
diționalele diete și să încercăm aceste
Vă e poftă de un aperitiv gustos și ușor platouri ce te mențin în formă. Mode-
CARE TE MENȚIN ÎN FORMĂ
de pregătit? Atunci pentru dumneavoastră lul prezentat este următorul: farfuria
sunt aceste baghete magice! Că sunt tradiți
tradiți- e împărțită în zone cu tot necesarul
onale, clasice, din făină albă sau neagră, cu de calorii, urmând să recompunem

BUCĂTĂRIE
sau fără semințe, baghetele merg de minune platoul în funcție de dispoziție și de
cu brânză de capră, miere și nuci, cu somon, frigider, desigur! Printre vedete – pla-
mărar și brânză Muenster, cu mozzarella, tou taboulé, tartar de doradă, feta cu
baby spanac și busuioc. După ce au fost ru- legume crocante, platou carpaccio
menite la cuptor, aceste baghete sunt per per- de portocală, sfeclă și ridiche neagră.
fecte pentru o seară nepretențioasă cu prie
prie- Regăsiți alimentele preferate în aceste
tenii sau familia, mai ales dacă nu aveți prea platouri simple și savuroase.
mult timp la dispoziție ca să pregătiți cina.

Preț: 28,99 lei Preț: 28,99 lei


Categorie: NONFICȚIUNE ADULȚI Categorie: NONFICȚIUNE ADULȚI
Domeniu de editare: CĂRȚI ILUSTRATE. Domeniu de editare: CĂRȚI
PRACTIC. B BUCĂTĂRIE ILUSTRATE. PRACTIC. BUCĂTĂRIE
Format: SPECIAL Format: SPECIAL
Număr de pagini: 64 Număr de pagini: 64
ISBN: 978-606-006-132-8 ISBN: 978-606-006-134-2

48 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 49
FICȚIUNE
TINERI ȘI COPII
FICŢIUNE TINERI ŞI COPII FICŢIUNE TINERI ŞI COPII

Sarah J. Maas • IMPERIUL FURTUNILOR, Sarah J. Maas • REGATUL ARIPILOR ȘI AL PIEIRII,


volumul V din seria Tronul de cleștar volumul III din seria Regatul spinilor și al trandafirilor
Pentru a obține coroana, Aelin
Galathynus va trebui să pornească pe Un război iminent amenință tot ceea ce
un drum extrem de periculos, de-a Feyre prețuiește mai mult în cel de-al treilea
lungul căruia va lupta pentru supra- volum al seriei Regatul spinilor și al tranda-
viețuirea poporului său. firilor.
În timp ce regatele din Erilea se Feyre a revenit în Regatul Primăverii, ho-
tărâtă să adune informații despre strategiile
prăbușesc unul câte unul în jurul ei,
lui Tamlin și despre amenințarea invadării de
Aelin este nevoită să accepte alianțe către acesta, a Prythianului, pe care-l vrea in-
cu dușmani declarați, pentru a evita genuncheat. Pentru a atinge acest scop, însă,
ca ființele cele mai dragi ei să cadă în Feyre este nevoită să joace jocul extrem de
ghearele forțelor malefice, hotărâte periculos al imposturii. Un simplu pas greșit
să pună stapânire pe lumea acesteia. poate fi fatal atât pentru feyre, cât și pentru
În mijlocul unui război ce pare s-o poporul său. Războiul este pe cale să izbuc-
împresoare din toate zările, în ciuda nească, iar Feyre trebuie să-și dea seama în
loialităților rupte și cumpărate și a care dintre Marii Lorzi poate avea încredere și
prietenilor pierduți, viitoarea regină să-și caute aliați în cele mai nebănuite locuri.
este mai decisă ca niciodată să-i sal- Pământul va fi înecat în sânge.
veze pe cei pe care-i iubește: prințul
războinic, pe de o parte, și, de cealaltă PRIMELE VOLUME ALE SERIEI:
parte, poporul ei.
Va reuși Aelin să-și salveze lumea
de la pieire sau va eșua?

„Fanii Tamorei Pierce și ai lui George R. R. Martin ar trebui să citească această


carte!”
R. T. Book Rewiews „O poveste captivantă, pe cât de romantică și stălucitoare, pe atât de înfricoșă-
FANTASY

FANTASY
toare.”
„O lectură de neratat pentru iubitorii poveștilor cu zâne și ai genului epic New York Times 
fantasy.”
USA Today DESPRE AUTOR:
Premiul
SARAH J. MAAS locuiește în Bucks County,
Goodreads Choice
Preţ estimativ: 59,99 lei Preț estimativ: 59,99 lei Pennsylvania, și de-a lungul anilor a dezvoltat o adevăra-
la categoria tă pasiune pentru filmele Disney și pentru muzica pop.
Categorie: FICȚIUNE TINERI Categorie: FICȚIUNE TINERNI  
cea mai bună Adoră basmele și baletul, bea ceai în exces și petrece
Domeniu de editare: FANTASY Domeniu de editare: FANTASY
Format: BIBLIOTECA RAO carte fantasy Format: BIBLIOTECA RAO  mult timp în fața televizorului. În timpul liber, explorea-
Număr de pagini: 736 pentru tineri Număr de pagini: 784 ză împrejurimile istorice și pitorești din Pennsylvania, în
ISBN: 978-606-8905-096-3 ISBN: 978-606-006-162-5 tovărășia soțului și a câinelui lor.

52 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 53
FICŢIUNE TINERI ŞI COPII FICŢIUNE TINERI ŞI COPII

Robert Beatty • SERAFINA ȘI INIMA FRÂNTĂ, Sebastien De Castell • ÎNFRUNTAREA UMBRELOR,


volumul III din seria Serafina volumul II din seria Duelul vrăjilor
Furtuna se apropie…
Au trecut câteva luni de când Kellen
Ceva s-a întâmplat cu Serafina. Viața de și-a părăsit confrații. Kellen, care a împli-
pe domeniul Biltmore s-a schimbat într-un nit șaisprezece ani, este acum un fugar, su-
mod de neimaginat, iar vechii prieteni fac praviețuind în ținutul Seven Sands pe cont
lucruri de neconceput, în timp ce dușmanii propriu. Îi este dor de casă, îi este dor de fa-
sunt peste tot. O amenințare misterioasă se milia lui și, mai mult decât orice, îi este dor
îndreaptă spre Biltmore, o forță fără nume, de Nehenia, fata pe care a lăsat-o în urmă.
care aduce cu ea furtuni violente și inundații Apoi o cunoaște pe Seneria, o fată legată la
trebu-
ce stârnesc totul în calea lor. Serafina trebu ochi, care nu este însă oarbă și care are un
ie să găsească o cale pentru a-și folosi noile secret pe care Kellen îl înțelege foarte bine.
puteri, înainte de a fi prea târziu. Având doar Kellen și Ferius se hotărăsc să o ajute, dar
câteva zile la dispoziție pentru a realiza im im- miza este mai mare decât își dau ei seama.
posibilul, Serafina luptă pentru a redeveni O epidemie de Întunecați se răspândește în
gardian al domeniului Biltmore, prietena lui ținut, iar Kellen bănuiește că în spatele ei
Braeden și eroina tuturor oamenilor și a cre cre- s-ar afla chiar confrații săi.
aturilor de aici. 
În a treia carte din cea mai vândută serie
a lui Robert Beatty, Serafina își câștigă un loc
între eroii din literatura pentru copii, luptând
cu înverșunare pentru a apăra tot ceea ce iu iu-
bește și pentru a deveni tot ce trebuie să fie. 
PRIMUL VOLUM AL SERIEI:

PRIMELE VOLUME ALE SERIEI:

AVENTURI
FANTASY

Preț estimativ: 39,99 lei


Preț estimativ: 39,99 lei
Categorie: FICȚIUNE COPII  
Categorie: FICȚIUNE TINERI  
Format: BIBLIOTECA RAO 
Domeniu de editare: FANTASY
Domeniu de editare: FANTASY 
Format: BIBLIOTECA RAO 
Număr de pagini:  320
Număr de pagini: aprox. 304
ISBN:  978-606-006-160-1
ISBN: 978-606-006-163-2

54 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 55
FICŢIUNE TINERI ŞI COPII FICŢIUNE TINERI ŞI COPII

FLAUTUL FERMECAT Maz Evans • ZEI ÎN MISIUNE


Text de Ingrid Leser-Matthesius, Volumul 2 din seria Zei scăpați din lesă
ediție ilustrată de Ludvik Glazer-Naudé

Necazurile lui Elliot Hooper sunt


Soferl trece pe lângă clădirea
departe de a se fi terminat. Proble
Proble-
teatrului şi este fascinată de muzica
mele de sănătate ale mamei se înrău
înrău-
frumoasă pe care o aude. Fetiţa vrea
tățesc, la școală lucrurile se complică
să meargă la operă şi, cu ajutorul
prin-
și câțiva zei se mută în casa sa, prin
unui binefăcător nesperat, reuşeşte
tre care și Fecioara, care are din nou
să intre la spectacol!
probleme cu Consiliul Zodiacal. Și,
Cortina se ridică, iar pe scenă se ca și cum toate astea n-ar fi de ajuns,
spune povestea magică a Flautului Thanatos, zeul morții, și malefica sa
fermecat – despre prinţul Tamino mamă sunt în libertate. În timp ce pe
şi Pamina, despre capcana lui scenă își fac intrarea mai mulți aliați
Papageno, despre Regele Nopţii şi și inamici din lumea nemuritorilor,
regina Sarastro. Fecioara și Elliot trebuie să învețe să
Sunteţi invitaţi la... premiera se comporte eroic…
mondială a celebrei opere Flautul
fermecat, de W.A. Mozart, acum
fermecat
ilustrată de Ludvik Glazer-Naudé,
cu un text imaginat de Ingrid Leser-
Matthesius. Personajele clasice vor
prinde viaţă, pe înţelesul celor mici,
într-un volum cu adevărat... magic!

PRIMUL VOLUM AL SERIEI:


AVENTURI

AVENTURI
„Cinci stele pentru această versiune prietenoasă și minunat ilustrată a Flautului
fermecat!“
Buecherkinder.de

Preţ: 49,99 lei Preţ estimativ: 26,99 lei


Categorie: FICŢIUNE COPII Categorie: FICȚIUNE COPII
Domeniu de editare: POVEȘTI Domeniu de editare: AVENTURI
Format: BIBLIOTECA RAO Format: BIBLIOTECA RAO
Număr de pagini: 54 Număr de pagini: 240
ISBN: 978-606-006-053-6 ISBN: 978-606-006-084-0

56 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 57
FICŢIUNE TINERI ŞI COPII FICŢIUNE TINERI ŞI COPII

Tea Stilton • CAZUL STRANIU AL HOȚULUI DE COJI DE Sir Steve Stevenson• COMPLOT LA LISABONA,
BRÂNZĂ, seria Geronimo Stilton
BRÂNZ seria Agatha Mistery
Încă o dată, pe Insula şoarecilor se întâmplă O nouă investigație pentru Larry
lucruri ciudate... o preţioasă coajă de brânză a fost Mistery, trimis în Portugalia pentru un
furată în timpul unei întruniri a colecţionarilor caz rece: o crimă care a avut loc cu zece
şi principalul suspect... sunt chiar eu! Apoi ne ani în urmă și nu a fost rezolvată nicio-
ocupăm de un misterios furt de bijuterii pe o dată de poliție. Cine a turnat otravă în
navă de croazieră în largul coastelor Șoriceziei... cafeaua faimosului ceramist Lureiro și a
oare vom reuşi, eu împreună cu Băgăciosul, să-i furat testamentul făcut în numele celor
demascăm pe adevăraţii vinovaţi? trei tineri studenți ai săi? În rezolvarea
acestui caz neobișnuit, Agatha va desco-
peri că nimic nu este așa cum pare...

Preț: 17,00 lei


Categorie: FICȚIUNE COPII
Domeniu de editare: AVENTURI Preț: 11,69 lei
Format: SPECIAL Categorie: FICȚIUNE COPII
Număr de pagini: 128 Domeniu de editare: AVENTURI
ISBN: 9978-606-006-xxx-x Format: SPECIAL
Număr de pagini: 144
ISBN: 978-606-006-xxx-x
Tea Stilton• MISTERUL
ISTERUL PAPIRUSULUI NEGRU,
NEGRU
seria Geronimo Stilton Sir Steve Stevenson • MISTERUL DIN NEW YORK
YORK,
Muzeul egiptean din Topazia găzduiește o seria Agatha Mistery
expoziție dedicată unui document foarte pre-
țios: Papirusul Negru. Geronimo, încurajat
de bunicul său Torquato, care dorește să pu-
blice un reportaj exclusiv pentru ziarul său, Crăciunul bate la uşă, iar verișorii
merge la expoziție și se implică într-un caz Mistery zboară spre New York pentru a
ciudat: nu numai Papirusul Negru a dispă- participa la Marea Vânătoare, competiția
AVENTURI

AVENTURI
rut, ci și profesorul Ger O’Glyph, directorul legendară în care detectivii celor mai bune
Muzeului Egiptean. Zero Zero Bis, agentul agenții din lume se provoacă reciproc cu
secret care se ocupă de securitatea muzeului, enigme. În curând, însă, Agatha va desco
desco-
îi suspectează pe toți, în special și mai presus peri că cineva vrea să profite de eveniment
de toate pe Geronimo, care vor fi chiar supus pentru a da... lovitura secolului!
unui test al Adevărului! Astfel începe o aven-
tură uimitoare pentru Stilton, în care nu va
exista lipsă de răsturnări de situaţie!
Preț: 17,00 lei Preț: 11,69 lei
Categorie: FICȚIUNE COPII Categorie: FICȚIUNE COPII
Domeniu de editare: AVENTURI Domeniu de editare: AVENTURI
Format: SPECIAL Format: SPECIAL
Număr de pagini: 128 Număr de pagini: 144
ISBN: 978-606-006-xxx-x ISBN: 978-606-006-xxx-x

58 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 59
NONFICțIUNE
COPII
NON FICŢIUNE COPII NONFICŢIUNE COPII

Larousse • PRIMA MEA MARE ENCICLOPEDIE Larousse •


Colecția ENCICLOPEDIA MICILOR CURIOȘI
Această carte răspunde curiozităţii natu- DINOZAURII
rale a copiilor faţă de tot ce este în jurul lor.
Este o enciclopedie pe înţelesul celor mici,
foarte frumos ilustrată și care le oferă pre-
școlarilor primele cunoștinţe, împărţite în Această enciclopedie pentru micii cu-
patru teme: corpul omenesc, universul, ani- rioși prezintă pe înțelesul lor povestea ani-
malele și natura. O carte foarte utilă pentru malelor incredibile care au fost dinozaurii,
a-i ajuta pe micii curioși să descopere lumea cu ilustrații deosebite și jocuri. Cartea este
care îi înconjoară, prin explicaţii simple, le- structurată pe șase teme, în șase culori:
gende pentru a învăţa cuvintele importante ce este un dinozaur (clasificări ale acesto-
și ilustraţii deosebite. ra), lumea dinozaurilor (cum au apărut),
marile familii („gâturile lungi“, „capete-
le groase“, „dinozaurii struți“ etc.), viața
Preţ: 55,00 lei dinozaurilor (copilăria lor, viața în grup,
Categorie: NONFICȚIUNE COPII hrana, vânătoarea), portretele dinozauri-
Domeniu de editare: lor cunoscuţi (Tyrannosaurus Rex, diplo-
ENCICLOPEDII 3-5 ani
docul, triceratops, stegozaurul) și sfârșitul
Format: SPECIAL, 22,3x24 cm
Număr de pagini: 96
acestor animale neverosimile (moartea
ISBN: 978-606-006-038-3 misterioasă, fosile, descendenți).

Textele sunt simple și complete,


adecvate celor mici, cu povești în ima-
Larousse • PRIMA MEA MARE ENCICLOPEDIE gini, jocuri și rubrici „Știai că?“
DESPRE ANIMALE ALTE TITLURI DIN
ACEEAŞI COLECŢIE
ENCICLOPEDII

ENCICLOPEDII
Această enciclopedie concisă, explici-
tă și distractivă răspunde curiozităţii co-
piilor atât faţă de vieţuitoarele pe care le
văd în jurul lor, cât și faţă de animalele din
regiuni foarte îndepărtate. Animalele, de
la cele mai familiare până la cele mai exo-
tice, sunt prezentate în cinci teme: acasă,
la fermă, în pădure, în ocean și în jurul
lumii. O carte colorată și ușor de citit,
pentru toţi micuţii curioși care vor să afle
secrete despre lumea animalelor!

Preţ: 55,00 lei Preț: 65 lei


Categorie: NONFICȚIUNE COPII Categorie: NONFICȚIUNE COPII
Domeniu de editare: ENCICLOPEDII 3-5 ani Domeniu de editare: ENCICLOPEDII. CĂRȚI ILUSTRATE. 3-6 ANI
Format: SPECIAL, 22,3x24 cm Format: SPECIAL
Număr de pagini: 96 Număr de pagini: 132
ISBN: 978-606-006-040-6 ISBN: 978-606-776-135-1

62 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 63
NON FICŢIUNE COPII NONFICŢIUNE COPII

Enciclopedia celor mici: ANOTIMPURILE Enciclopedia celor mici: VETERINARUL

O poveste în imagini despre cum arată O incursiune în lumea animalelor şi felul


fiecare anotimp, explicată pe înţelesul ce- în care ele sunt îngrijite de veterinar. Rela-
R MICI
LAROUSSE
ENCICLOPEDIA CELOR MICI
lor mici și însoţită de ilustraţii deosebit de tările sunt povestite pe înţelesul celor mici,
frumoase şi amuzante. Lucrarea prezintă care deprind astfel unele noţiuni despre tra-
URILE
LAROUSSE
ENCICLOPEDIA CELOR MICI

fiecare anotimp, de la descrierea fenome- tamentul animalelor în cabinetele veterina-


i curioşi!

nelor naturale până la curiozități legate de rilor, cu ajutorul explicaţiilor în imagini, al


acestea. La final, cei mici vor găsi o serie de ilustraţiilor şi al unor note, pentru a învăţa
ANOTIMPURILE

abțibilduri ce pot fi așezate în ordine în pa- „vocabularul veterinarului“.


ginile destinate jocurilor.

ANOTIMPURILE
formă în frunze
tinere. Florile
Este timpul renaşterii.
colorează natura.
Jocuri

abţibilduri

ată:
Preț: 39,00 lei Preț: 39,00 lei
conţine
abţibilduri Categorie: NONFICȚIUNE COPII Categorie: NONFICȚIUNE COPII
Domeniu de editare: ENCICLOPEDII, Domeniu de editare: ENCICLOPEDII,
CĂRȚI ILUSTRATE CĂRȚI ILUSTRATE 3-5 ani
Format: SPECIAL Format: SPECIAL
Număr de pagini: 26 Număr de pagini: 26
ISBN: 978-606-006-042-0 ISBN: 978-606-8905-976

Enciclopedia celor mici: DINOZAURII Enciclopedia celor mici: EMOȚIILE

Lucrarea face parte din colecţia En- Cei mici deprind cu ajutorul explica-
ENCICLOPEDII

ENCICLOPEDII
ciclopedia celor mici, și răspunde curi- ţiilor în imagini, al ilustraţiilor și al unor
ozităţii naturale a copiilor faţă de tot ce note pentru a învăţa „cuvintele despre
este în jurul lor. Titlurile acestei colecţii emoţii“ câteva noţiuni despre senzaţii,
sunt de fapt mici enciclopedii concise, precum și despre cele cinci simţuri: vă-
explicite şi însoţite de informaţii inedite, zul, auzul, gustul, mirosul și pipăitul. De
puzzle-uri şi abţibilduri. asemenea, ei află ce înseamnă dragos-
O poveste în imagini pe o temă apre- tea, invidia, mândria, dar mai ales cum
ciată de copii: istoria dinozaurilor. Fie- își pot controla corpul și unele trăiri. La
care pagină dublă conține câteva scene sfârșit sunt incluse mai multe jocuri și
pe partea stângă și un tablou de ansam- abţibilduri.
blu în dreapta, iar desenele sunt însoți-
te de explicații pentru a-i ajuta pe copii
să înțeleagă vocabularul specific temei
cărții.
Preț: 39,00 lei Preț: 39,00 lei
Categorie: NONFICȚIUNE COPII Categorie: NONFICȚIUNE COPII
Domeniu de editare: ENCICLOPEDII. Domeniu de editare: ENCICLOPEDII.
CĂRȚI ILUSTRATE. 3-5 ANI CĂRȚI ILUSTRATE. 3-5 ANI
Format: SPECIAL Format: SPECIAL
Număr de pagini: 26 Număr de pagini: 26
ISBN: 978-606-776-135-1 ISBN: 978-606-8905-983

64 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 65
NON FICŢIUNE COPII NONFICŢIUNE COPII

I LEARN ENGLISH WITH PETER AND EMILY! Coline Creton și Rémy Léglise •
Atelier de jocuri și activități Montessori:
• I Learn English with Peter and Emily!: Let’s count!
DESCOPERĂ LUMEA ÎNCONJURĂTOARE
• I Learn English with Peter and Emily!: How are you?
• I Learn English with Peter and Emily! What’s your name? • Un mod ușor și distractiv de învățare pentru preșcolari, specific pedagogiei Montessori.
• Dezvoltarea capacităților copilului de organizare și clasificare a propriei existențe.
• I Learn English with Peter and Emily! What colour is it? • Conține materiale de lucru reutilizabile.

Copilul dumneavoastră va descoperi mediul înconjurător şi


O carte perfectă pentru familiarizarea celor mici,
va învăţa să se orienteze în spaţiu şi în timp cu ajutorul acestui
cu termenii de bază ai unei conversații în limba engleză
caiet Montessori. Pentru început, copilul va descoperi materia
materia-
de zi cu zi.
lele şi culorile. Apoi, prin numeroase activităţi, va începe să do
do-
Destinată copiilor peste 4 ani, colecția I Learn En- bândească orientarea în timp şi în spaţiu, va descoperi lumea şi
glish with Peter and Emily! cuprinde 4 lucrări având mediul înconjurător cu ajutorul cartonaşelor cu animale, plante
aceeași structură: în prima parte sunt descrise, prin şi cu ciclul vieţii.
imagini și cuvinte, câteva situații pentru fiecare temă Pentru a realiza aceste numeroase activităţi ce reprezintă
tratată, a doua parte cuprinde un vocabular de bază fundamentele şi progresul pedagogiei Montessori, copilul va
pentru a recapitula cuvintele învățate și un CD pentru trebui să folosească materialele propuse la sfârşitul caietului: ti
ti-
a-i ajuta pe cei mici să se familiarizeze cu pronunția în pare pentru a construi forme 3 3D; cartonaşe despre perioade şi
limba engleză. anotimpuri; imagini cu corpul omenesc; cartonaşe cu animale
Preț: 29,00 lei
şi plante și altele.
Categorie: NONFICȚIUNE COPII
Domeniu de editare: CĂRȚI ILUSTRATE 3-5 ani
Format: SPECIAL Delphine Urvoy •
Număr de pagini: 24
ISBN: Let’s count! 978-606-006-064-2 Atelier de jocuri și activități
How are you? 978-606-006-062-8 Montessori:
ENCICLOPEDII

ENCICLOPEDII
What’s your name? 978-606-006-065-9
What colour is it? 978-606-006-063-5 DESCOPERĂ MATEMATICA

Copilul dumneavoastră va fi inițiat în tainele


matematicii cu ajutorul acestui caiet Montessori.
Pentru început, copilul va putea să-şi structu-
reze gândirea prin intermediul activităţilor de
sortare şi percepţie vizuală a formelor, culorilor
și dimensiunilor.

Pentru a realiza aceste numeroase activităţi, Preț: 39,00 lei


copilul va trebui să utilizeze materialul propus Categorie: NONFICȚIUNE COPII
la sfârşitul caietului: bare numerice bicolo- Domeniu de editare:
re pentru a aborda noţiunea de unităţi, jocuri CARTE DE ACTIVITĂȚI. 6-9 ANI
domino, pentru a învăţa numerele pare şi cele Format: SPECIAL
impare, mărgele şi benzi colorate, pentru a nu- Număr de pagini: 96
măra, a compara şi a aduna, tablele lui Seguin, ISBN: Descoperă lumea înconjurătoare
pentru a învăţa numerele de la 11 la 99 și altele. 978-606-006-118-2
Descoperă matematica
978-606-006-119-9

66 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 67
NON FICŢIUNE COPII NONFICŢIUNE COPII

Spune-mi... Cum se face? Spune-mi despre Pământ și cer!


O enciclopedie frumos ilustrată, O enciclopedie frumos ilustrată cuprin-
cuprinzând răspunsurile la peste 200 zând răspunsurile la peste 200 de curiozi-
de curiozități pe care le au copiii, struc- tăți pe care le au copiii, structurate pe patru
turate pe patru teme: corpul omenesc, teme: Universul, Sistemul solar, Pământul,
activitățile cotidiene, cultura generală, oamenii. Cine a fost Copernic, ce este o
animalele și natura. Cum merge mași- eclipsă, care este temperatura Soarelui, cine
na, cum spală săpunul murdăria, cum alege numele planetelor, cum poți deveni
se produce ciocolata, cum funcționea- cosmonaut, ce vârstă are Pământul sunt doar
ză pianul, cum își țese păianjenul pân- câteva dintre întrebările la care micii curioși
za sunt doar câteva dintre întrebările la vor afla răspunsurile. Acestea sunt simple și
care micii curioși vor afla răspunsurile. concise, fiind însoțite de ilustrații amuzante.
În plus, cartea conține o mulțime de au-
tocolante!

Spune-mi! Așa deci! Spune-mi despre Egiptul Antic!


Răspunsurile la peste 200 de curi-
Răspunsurile la peste 200 de
ozități pe care le au copiii, structurate
ENCICLOPEDII

ENCICLOPEDII
curiozități pe care le au copiii,
pe patru teme: animale mici și mari,
structurate pe patru teme: istoria
trucuri, corpul omenesc, știință. Cum
Egiptului Antic, comorile faraonilor,
a fost inventat cuptorul cu microunde,
zeii și religia, viața cotidiană. De ce
care animal are cel mai puternic strigăt,
egiptenii adorau Nilul, de ce mumi-
ce se întâmplă dacă plângem în spațiul
ile au măști, cine a spart nasul Sfin-
cosmic, cu ce viteză îți crește părul sunt
xului, cine era Horus, de ce egiptenii
doar câteva dintre întrebările la care
antici sunt desenați din profil sunt
micii curioși vor afla răspunsurile.
doar câteva dintre întrebările la care
micii curioși vor afla răspunsurile.

Preț: 69,00 lei


Categorie: NONFICȚIUNE COPII
Domeniu de editare: ENCICLOPEDII 6-9 ANI
Format: SPECIAL
Număr de pagini: 112
ISBN:

68 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 69
NON FICŢIUNE COPII NONFICŢIUNE COPII

Michèle Lecreux și Célia Gallais • BOYS’ BOOK Michèle Lecreux și Célia Gallais • GIRLS’ BOOK
Pentru micii aventurieri Micul manual al fetelor curioase și descurcărețe
Larousse Larousse
În Boys’ Book pentru micii aventurieri vei găsi o mulţime de informaţii şi nenumărate
activităţi care pot fi realizate în aer liber. Cartea cuprinde peste 40 de teme, alternând tex- Acest manual conține aproximativ 60 de subiecte pentru fetele curioase, care sunt
tele informative cu îndrumări pas cu pas pentru realizarea de activități practice inedite. Da- pasionate de lucrul manual și de jocurile în aer liber. Lucrarea alternează textele explica-
torită numeroaselor ilustrații (fotografii, scheme, desene, schițe), băieții vor învăța, printre tive cu activitățile practice. Numeroase ilustrații și multe note conferă acestei cărți și o
altele: să recunoască insectele, să decodifice mesajele secrete, să își facă un ierbar, să con- latură didactică. Volumul reprezintă o sursă de idei ușor de pus în practică de către fete
struiască o moară de apă, să acorde măsurile de primajutor, să construiască un periscop, să (prepararea unor deserturi, fabricarea bijuteriilor de hârtie, decriptarea mesajelor secre-
citească o hartă, să facă noduri marinărești, să realizeze bărcuțe cu motor, să-și facă propria te, împodobirea unei mese, realizarea unui calendar și altele).
busolă și multe altele. Tot ceea ce trebuie să știi pentru a fi pregătit în orice situație!
ENCICLOPEDII

ENCICLOPEDII
Preţ estimativ: 64,99 lei Preţ estimativ: 64,99 lei
Categorie: NONFICȚIUNE COPII Categorie: NONFICȚIUNE COPII
Domeniu de editare: ENCICLOPEDII, Domeniu de editare: ENCICLOPEDII,
CARTE DE ACTIVITĂȚI 8-12 ani CARTE DE ACTIVITĂȚI 8-12 ANI
Format: SPECIAL, 16, 5x20,5 cm Format: SPECIAL, 16, 5x20,5 cm
Număr de pagini: 128 + 2 pagini cu abțibilduri Număr de pagini: 128 + 2 pagini cu abțibilduri
ISBN: 978-606-006-026-0 ISBN: 978-606-006-027-7

70 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 71
NON FICŢIUNE COPII NONFICŢIUNE COPII

Anne Lesterlin • MAREA CARTE A SPAȚIULUI COSMIC MARELE ATLAS ILUSTRAT PENTRU COPII
Ilustrații de Laurent Audouin

În Marea carte a spațiului cosmic, co-


piii vor găsi o mulţime de informaţii des-
pre spațiul cosmic, grupate în șase capito-
le: Spațiul, mod de utilizare; Aventurierii
spațiului; Să descoperim Sistemul solar;
Portretul-robot al Universului; Cu ochii
spre stele și Sub lupă. Toate informațiile
sunt însoțite de fotografii superbe, de ilus-
trații amuzante și de buline „Știai că?“.

De la astronomia în Antichitate și ma-


rea familie a stelelor şi până la turismul
spațial și instrumentele moderne de cer-
cetare a Universului, această carte îi duce
pe copii într-o călătorie incredibilă.
ENCICLOPEDII

ENCICLOPEDII
Cu ajutorul Marelui atlas ilustrat pentru copii, aceștia vor descoperi ţările, continen-
tele, oceanele, munţii şi calotele glaciare ale minunatei noastre planete şi vor învăţa unde
locuiesc diferitele popoare sau animale. Informaţiile fascinante despre fiecare ţară, de la
mâncăruri tradiţionale la dansuri şi obiceiuri inedite, sunt însoţite de imagini ale steagu-
Marea carte a spațiului cosmic - O enciclopedie uimitoare, incredibilă, fascinantă! rilor şi date despre capitala fiecărui stat. Ştiaţi că în Lisabona se află cea mai veche librărie
din lume şi că dragonul de Komodo este cea mai mare şopârlă din lume? Ilustraţiile clare
Aceasta carte îți pune la dispoziție o mulțime de informații surprinzătoare! şi amuzante îi vor ajuta pe copii să reţină mai uşor datele şi să facă primii paşi în geografia
lumii. Pentru a regăsi mai uşor informaţiile, atlasul conţine un indice de nume la final.

Preţ: 65,00 lei Preţ estimativ: 60,00 lei


Categorie: NONFICȚIUNE COPII Categorie: NONFICŢIUNE COPII: 6+
Domeniu de editare: ENCICLOPEDII. 8-12 ANI Domeniu de editare: ATLAS GEOGRAFIC
Format: SPECIAL Format: SPECIAL, 35x29 cm
Număr de pagini: 96 Număr de pagini: 40
ISBN: 978-606-006-067-3 ISBN: 978-606-006-051-2

72 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 73
OFERTA
COMPLETĂ
Thomas Mann Doctor Faustus 49.00
RAO CLASS Thomas Mann Muntele vrăjit (2 vol) 75.00
Autor Titlu Pret Gabriel Garcia Marquez A trăi pentru a-ți povesti viața 42.00
Anghel Andreescu Jihadul islamic 49.99 Gabriel Garcia Marquez Călpătorind prin Europa de Est 34.00
Petre Anghel Istoria politica a literaturii Române postbelice 59.99 Gabriel Garcia Marquez Colonelului n-are cine să-i scrie 34.00
A. Scott Berg Wilson 65.99 Gabriel Garcia Marquez Despre dragoste și alți demoni 32.99
Antony Beevor Al doilea razboi mondial 95.00 Gabriel Garcia Marquez Dragostea în vremea holerei 39.00
Oana Bodea Un anotimp al schimbarilor 49.99 Gabriel Garcia Marquez Douăsprezece povestiri călătoare 34.00
Dan Brown Origini 69.99 Gabriel Garcia Marquez Cronica unei morți anunțate 32.99
Bogdan Bucur Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri 119.00 Gabriel Garcia Marquez Funeraliile Mamei Mari 33.00
Bogdan Bucur Jean Pangal, documente inedite (1932-1942) 59.99 Gabriel Garcia Marquez Generalul în labirintul său 33.00
Radu Calin Cristea Împăratul cu șapca 99.99 Gabriel Garcia Marquez Incredibila și trista poveste a candinei Erendira și a bunicii sale fără suflet 33.00
Hillary Rodham Clinton Decizii dificile 69.99 Gabriel Garcia Marquez Ochi de câine 34.00
Tom Clancy Viu sau mort 69.99 Gabriel Garcia Marquez Povestea târfelor mele triste 33.00
Tom Clancy Ținta marcata 59.99 Gabriel Garcia Marquez Relatarea unui naufragiat 34.00
Nelson DeMille Leul 56.99 Gabriel Garcia Marquez Toamna patriarhului 35.00
Dan Dungaciu, Vasile Iuga, Marius Stoian Șapte teme fundamentale pentru România 2015 150.00 Gabriel Garcia Marquez Un veac de singurătate 39.00
Dan Dungaciu Enciclopedia relațiilor internaționale (2 volume) 149.00 Henry de Montherlant Celibatarii 29.00
Ken Follett Stâlpii pământului 69.99 Henry de Montherlant Băieții 33.99
Ken Follet Coloana de foc 69.99 Anna Sewell Black Beauty 29.00
Ken Follett Iarna lumii 65.99 Jean-Paul Sartre Zidul 29.00
Ken Follett Capătul veșniciei 79.99 Harriet Beecher-Stowe Coliba unchiului Tom 54.00
George Cristian Maior Spionii. Cine sunt, ce fac? 45.00 Michel Tournier Vineri sau limburile Pacificului 29.00
George Cristian Maior Spion pentru eternitate: FRANK WISNER 39.99 Virginia Woolf Doamna Dalloway 29.00
Narcis Dorin Ion Despre cultura de ieri și românii de azi.
Convorbiri cu academicianul Razvan Theodorescu 39.99 BIBLIOTECA RAO
Henry Kissinger Ordinea mondială 54.99 Fictiune
Michael Lewis Băieții isteți 39.00 RAO CLASIC
Mircea Malita Secolul meu scurt 65.99
Julia Navarro Spune-mi cine sunt 75.00 Johann Wolfgang Goethe Poezii .vol.1 45.99
Bill O’Reilly Asasinatul lui Iisus. O istorie 39.99 CLASICI CONTEMPORANI
Bill O’Reilly & Martin Dugard Asasinatul lui Kennedy. Sfârșitul unui vis 49.00 Albert Camus & Rene Char Corespondență 1946-1959 18.00
DouglasPreston & Lincoln Child Dansul morții 38.00 Miguel Delibes Ereticul 42.99
Douglas Preston & Lincoln Child Flacările iadului 38.00 William Faulkner Hoțomanii 24.00
Michael Shelden Winston Churchill. Tânărul titan 44.90 William Faulkner Iscoada în țărână 24.00
SRI Monografia SRI 49.99 William Faulkner O parabolă 24.00
Alex Mihai Stoenescu Introducere în studiul istoriei - Tratat de istoriografie generală vol.1 59.99 William Faulkner Pe patul de moarte 24.00
Alex Mihai Stoenescu Istoria masoneriei Moderne Vol. 1 56.99 William Faulkner Recviem pentru o călugăriță 24.00
Alex Mihai Stoenescu Istoria ideilor masonice. Vol. 2 49.99 Witold Gombrowicz Jurnal - vol.I 24.00
Alex Mihai Stoenescu Țiganii din Europa și din România 49.00 Witold Gombrowicz Jurnal - vol.II 24.00
Dan Voiculescu Lupta politică vol. 2 35.00 Hermann Hesse Cele mai frumoase povestiri vol.1- Colectia Nobel 18.00
Larry Watts Ferește-mă, Doamne, de prieteni 65.99 Hermann Hesse Cele mai frumoase povestiri vol.2- Colectia Nobel 18.00
Larry Watts Aliați incompatibili 54.99 Hermann Hesse Narcis și Gură-de-Aur 18.00
John Irving Vaduvă pentru un an 24.00
COLECTIA RAO CLASIC James Joyce Stephen Eroul 18.00
Sir Arthur Conan Doyle Câinele din Baskerville. Valea terorii 34.00 Andre Malraux Carnet din URSS 1934 18.00
Sir Arthur; Conan Doyle Studiu în roșu aprins. Semnul celor patru 32.00 Thomas Mann Casa Buddenbrook vol.1 - Colectia Nobel 15.00
Jane Austen Mândrie și prejudecată 35.99 Thomas Mann Casa Buddenbrook vol.2 - Colectia Nobel 15.00
Honore de Balzac Verișoara Bette 35.99 Gabriel Garcia Marquez N-am venit să țin un discurs 34.99
L. Frank Baum Vrăjitorul din Oz 25.00 William Saroyan Aventurile lui Wesley Jackson 24.00
Charlotte Bronte Jane Eyre 42.00 William Saroyan Nebunie în familie 24.00
Albert Camus Carnete 45.00 John Steinbeck Călătorii cu Charley 24.00
Albert Camus Primul om 29.00 Stefan Zweig Amoc. Obsedatul 24.00
Lewis Carroll Aventurile lui Alice în Țara Minunilor / Alice în Țara Oglinzii și ce a găsit acolo 33.00 RAO CONTEMPORAN
Kate Chopin Trezirea 27.00 Chimamanda Ngozi Adichie Hibiscus purpuriu 24.00
Antoine de Saint-Exupery Curierul de Sud. Zbor de noapte. Pământ al oamenilor. Pilot de război 39.00 Angela Becerra Ella 24.00
Antoine de Saint-Exupery Citadela 42.00 Carlos Franz Deșertul 24.00
F.Scott Fitzgerald Marele Gatsby 29.00 Carlos Franz Locul în care a fost paradisul 24.00
Andre Gide Amintiri de la Curtea cu Juri. Sechestrata din Poitiers 33.00 Howard Jacobson Vremea maimuțelor 39.99
Andre Gide Falsificatorii de bani. Porumbelul 39.00 Siegfried Lenz Un moment de reculegere 18.00
Andre Gide Fructele pamantului. Noile fructe 35.00 Colum McCann Goana nebună a lumii 18.00
Andre Gide Pivnițele Vaticanului 29.00 Patrick Modiano Dora Bruder 18.00
Hermann Hesse Basme 35.00 Patrick Modiano Un pedigri 29.99
Hermann Hesse Cele mai frumoase povestiri 42.00 AUTORI ROMANI CONTEMPORANI
Hermann Hesse Francisc de Assisi 29.00 Adrian Eugen Cristea, Marius Marinescu, Mihai Mitran Cartierul interzis 34.99
Hermann Hesse Gertrud 39.00 Anghel Andreescu Acțiunile separatiste 29.00
Hermann Hesse Jocul cu mărgele de sticlă 42.00 Anghel Andreescu, Dan Andreescu, Dan Bardas Efectul migrației asupra securității României și a Europei 34.99
Hermann Hesse Knulp. Demian 35.00 Vartan Arachelian Cartea regelui romantic și a fiilor fara de tara 34.99
Hermann Hesse Lupul de stepă 35.00 Vartan Arachelian Numele și umbra 44.99
Hermann Hesse Narcis și Gură de Aur 35.00 Vartan Arachelian Scânteia vine de la Moscova 39.99
Hermann Hesse Peter Camenzind 29.00 Vartan Arachelian Istoria unei supraviețuiri 32.99
Hermann Hesse Siddhartha. Călatorie spre Soare-Răsare 29.00 Ion Batlan Reconsiderări filozofice 39.99
James Joyce Hanul lui Finn 32.99 Augustin Buzura Absenții 35.99
Thomas Mann Casa Buddenbrook 49.00 Augustin Buzura Drumul cenușii 49.99

76 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 77
Augustin Buzura Nici vii, nici morți 35.99 Angela Becerra Penultimul vis 44.99
Augustin Buzura Orgolii 45.99 Mark Benecke Pe urmele crimelor 27.00
Augustin Buzura Recviem pentru nebuni și bestii 45.00 Steve Berry Afacerea Columb 45.00
Augustin Buzura Refugii 44.99 Steve Berry Enigma reginei 45.00
Augustin Buzura Vocile nopții 39.99 Steve Berry Secretul marelui sigiliu 44.99
Eugen Ovidiu Chirovici Cine a ucis-o pe Nora Jones ? 34.99 Steve Berry Taina președintelui 49.99
Eugen Ovidiu Chirovici Hoodoo Creek 29.99 Steve Berry Tezaurul Împăratului 42.99
Eugen Ovidiu Chirovici O amintire de la Paris 29.99 Samuel Bjork Călătoresc singură 45.00
Eugen Ovidiu Chirovici Pulbere neagră 39.99 Chris Bohjalian Închideți ochii, luați-vă de mână 36.00
Eugen Ovidiu Chirovici Sanitarium 29.99 Serena Burdick O fată în amurg. Un roman despre Paris 38.99
Eugen Ovidiu Chirovici Cartea oglinzilor 39.99 Jessie Burton Miniaturista 44.99
Ciprian Enea Jurnalul unui călător boem 42.99 Mireille Calmel Cântul vrăjitoarelor - vol.1 34.99
Corneliu Filip Ion Ghițulescu, omul de la microfonul radio 29.99 Mireille Calmel Cântul vrăjitoarelor - vol.2 34.99
Mircea Malita Homo Fraudens 29.99 Mireille Calmel Cântul vrăjitoarelor - vol.3 39.99
Mircea Malita Istoria văzută prin ochii diplomatului 37.99 Carol Cassella Oxigen 24.00
Vanessa D. Maris Imagini de Fado 29.99 John Le Carre Cel mai vânat om 39.99
Eugen Mihaescu Corina 36.99 John Le Carre Genul nostru de trădator 39.99
Eugen Mihaescu Rebel 34.99 John Le Carre Tunelul cu porumbei 44.00
Eugen Mihaescu Între linii 39.99 John Le Carre Un adevăr delicat 39.00
Eugen Mihaescu Strigate în pustiu 26.99 Emma Cline Fetele 38.00
Stefan Mitroi Atunci când era mereu duminică 38.00 John Connolly Răzbunatorii 24.00
Stefan Mitroi Biblia pentru furnici 24.99 Michael Connelly Până la capăt. Seria Mickey Haller 39.99
Stefan Mitroi Dulce ca pelinul 46.00 Michael Connelly Verdictul 39.99
Stefan Mitroi Jocuri de nenoroc 25.99 Michael Connelly Avocatul din limuzină 39.99
Doru Munteanu Viața de împrumut 33.00 Michael Connelly Jocul de domino 42.99
Adrian Nastase Sub Zodia Momentului: Blog n Roll vol. 7 39.99 Michael Cox Sensul nopții 49.99
Adrian Onciu Templul negru 29.99 Blacke Crouch Materia întunecată 42.00
Dan Ioan Pantoiu Mercenarul întunericului 39.99 Clive Cussler Gheața de foc 39.99
Dumitru Popescu Artemis sau uzurparea sentimentului 44.99 Clive Cussler Moarte în Arctica 39.00
Dumitru Popescu Singuratatea marilor 34.99 Clive Cussler Sabotorul 44.99
Tudor Vlad Popescu Taina. O noua incursiune în irealitatea imediatî 29.99 Clive Cussler Urmărirea 44.99
Flaviu George Predescu Softul Ge 34.99 Clive Cussler • Dirk Cussler Zorii semilunii (Seria Dirk Pitt) 49.99
Dinu Sararu Corrida 29.99 Karen Dionne Evadarea din mlaștină 38.00
Dinu Sararu Ura din ochii vulpii 29.99 Val Emmich Nu uita să-ți amintești 39.99
Aurelian Silvestru Cel rătăcit 39.99 Joseph Finder Omul companiei 24.00
Stelian Turlea Trei femei 34.99 Gyle Forman Fără mine 38.99
Olimpian Ungherea Dex masonic- vol 1 și 2 85.99 Ulla Frohling Ființa din oglindă 27.00
Olimpian Ungherea Sayonara. Confesiunile unui criminalist 39.99 Adam Foulds Labirintul însuflețit 35.99
COLECTIA PENTRU TINE Adele Geras Taina pictorului 24.00
Antony Capella Ofiterul stării civile 24.00 Malin Person Giolito Nisipuri mișcătoare 44.99
Sarah Lark Cântecul maorilor 45.99 Javier Gonzales Insula sfârșitului timpului 35.00
Sarah Lark Strigătul păsării Kiwi 59.99 John Grisham Avocatul rebel 44.99
Sarah Lark Aurul maorilor. Volumul 1 din trilogia KAURI 59.99 John Grisham Calico Joe 29.99
COLECTIA ICEBERG FICTION John Grisham Campionul din Arkansas 45.00
Roy Jacobsen O minune de copil 24.99 John Grisham Ford County 39.99
Henning Mankell Câinii din Riga 26.99 John Grisham Informatorul 44.99
Henning Mankell Creierul lui Kennedy 39.99 John Grisham Litigiul 44.99
Henning Mankell Omul din Beijing 44.99 John Grisham Mărturisirea 44.99
Henning Mankell Pantofi italienești 24.99 John Grisham Șantajul 39.99
Henning Mankell Ucigași fără chip - seria Inspectorul Wallander 24.99 John Grisham Șirul de platani 55.00
Anders de la Motte Jocul 35.00 John Grisham Theodore Boone - Puștiul avocat 34.99
Anders de la Motte Bubble (cartea a treia din trilogia Jocul) 39.00 John Grisham Theodore Boone - Răpirea 34.99
Anders de la Motte Buzz 25.00 John Grisham Theodore Boone - Acuzatul 34.99
Jo Nesbo Călăul 49.99 John Grisham Theodore Boone - Amenințarea 29.99
Jo Nesbo Steaua diavolului 44.99 Lauren Groff Destin și furie 42.00
Jo Nesbo Mântuitorul 39.00 Katryn Harkup A de la arsenic. Otrăvurile Agathei Christie 45.00
Jo Nesbo Omul de zăpadă 44.99 A.S.A. Harrison Soția tăcută 39.99
Jussi Adler Olsen Camera groazei 35.00 Gail Honeyman Eleanor Oliphant se simte excelent 39.99
Jussi Adler Olsen Vânătorii de oameni 35.00 Jay Hosking Trei ani în labirint 39.99
Jussi Adler Olsen Somnul rațiunii 49.00 Howard Jacobson Chestiunea Finkler 34.99
Dan T.Sehlberg Mona. Virus mortal 35.00 Howard Jacobson J 42.99
Erik Axl Sund Persona. Slăbiciunea Victoriei Bergman partea I 35.00 Christian Jacq Fugarul ( vol.1 seria Răzbunarea zeilor ) 24.00
Erik Axl Sund Trauma. Slăbiciunea Victoriei Bergman partea a II a 35.00 Christian Jacq Divina Adoratoare (vol.2 seria Răzbunarea zeilor ) 24.00
Erik Axl Sund Catharsis. Slăbiciunea Victoriei Bergman partea a III a 35.00 Mack Karen & Kaufman Jennifer Amanta lui Freud 39.99
Erik Valeur Al șaptelea copil 39.99 Dean Koontz Noaptea lui Odd 24.00
Jakob Vedelsby Legea umanității 36.00 Danya Kukafka Misterul fetei din zăpadă 39.99
Mitch Albom Măsura timpului 29.99 Manuel DeLope Perlele călătoare 39.99
Pierre Assouline Portretul 33.99 Will Landay În apărarea lui Jacob 39.99
Camille Aubray Cina cu Picasso 49.99 Maggie Lehrman Orice lucru are prețul lui 39.00
David Baldacci Lovitura de grație (seria Vega Jane vol. 1 ) 44.00 Forrest Leo Un gentleman 36.00
David Baldacci Tărâmul celor cinci cercuri (seria Vega Jane vol. 2 ) 45.00 Charlie Lovett Povestea anticarului 42.99
David Baldacci Un simplu geniu 24.00 Scott Lynch Minciunile lui Locke Lamora 49.99
David Baldacci Rece ca piatra 24.00 Scott Lynch Pirații marilor roșii 59.99
David Baldacci Ziua zero 44.99 Benjamin Ludwig Ginny Moon: din secretele unei fetițe autiste 39.99

78 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 79
Nelson DeMille Coasta de Aur 46.00 Ildefonso Falcones Mâna Fatimei 65.99
Nelson DeMille Întoarcerea la Coasta de Aur 46.00 Ildefonso Falcones Regina desculță 59.99
Kathleen McGowan Cartea iubirii 44.99 Ken Follett Stâlpii pământului 59.99
Kathleen McGowan Prințul poet 44.99 Ken Follett O lume fără sfârșit 65.99
Benjamin Mee Avem un ZOO! 38.99 Luca Di Fulvio Fata care a atins cerul 65.99
Brad Meltzer Cercul asasinilor 45.99 Antonio Garrido Cititorul de cadavre 45.00
Brad Meltzer Cercul cavalerilor 45.00 Georgia Hunter Supraviețuitorii 49.99
Brad Meltzer Jocul zero 44.99 Antonio G. Iturbe Bibliotecara de la Auschwitz 42.99
Maggie Mitchell A doua fată 39.99 Laura McVeigh Sub stelele tăcute 32.99
Walter Moers Cele 13 1/2 vieți ale căpitanului Urs Albastru 56.99 Pauline Peters Camera rubinie 48.99
Jeniffer Murphy Te iubesc mai mult 37.00 Lucy Ribchester Clubul Clepsidrelor: Vremea sufragetelor 42.99
Tea Obreht Soția tigrului 36.99 Lutz Seiler Kruso 44.99
James Patterson / Maxine Paetro Private - Agenția de investigații 27.99 Jean Louis Vullierme O oglindă a Occidentului 44.00
David Park Comisarul adevărului 39.99
Chris Pavone Expatriații 42.99 NONFICTIUNE ADULTI
Michael Poore Dansul reîncarnării 44.99 SPIRITUALITATE
Francine Prose Prima iubire 24.00 Lorna Byrne De unde vine iubirea 29.99
Manicka Rani Zeița orezului 45.00 Lorna Byrne Îngeri în părul meu 35.00
James Reese Dosarul Dracula 24.00 Lorna Byrne Îngerii ne dau speranță 29.99
T.R. Richmond Ce-a lasat în urmă 38.00 Elsa Punset Un rucsac pentru întreg universul 35.00
Imogen Robertson Iarna la Paris 39.99 COLECTIA ISTORIE
Patrick Rothfuss Numele vântului 59.99 Stefan Aust Complexul Baader - Meinhof 49.99
Patrick Rothfuss Teama înțeleptului 69.99 Antony Beevor Berlin : Căderea 1945 46.00
Patrick Rothfuss Numele vântului 59.99 Christopher Clark Somnambulii. Cum a intrat Europa în război în 1914 75.00
Patrick Rothfuss Tainica iscodire a celor tăcute 29.99 Richard J.Evans Al Treilea Reich vol II 69.99
Brian Ruckley Nașterea iernii - seria Lumea fara zei 44.99 Richard J.Evans Al Treilea Reich vol III 69.99
Clara Sanchez Misterul numelui tău 34.99 Niall Ferguson Războiul Lumii - Epoca urii 57.90
Sarah Cohen-Scali Max 34.99 Roger Howard Operațiunea Damocles 35.00
John Burnham Schwartz Împărăteasa 36.99 Agnes Humbert Resistence. Războiul nostru 39.99
John Burnham Schwartz O singură clipă 35.99 David I. Kertzer Papa și Mussolini 55.99
Lisa See Floare de zăpadă și evantaiul secret 35.00 Anna Maria Sigmund Dictator, demon, demagog 39.99
Lisa See Dragostea florii de bujor 35.00 ISTORIE, SOCIOLOGIE, FINANCIAR, POLITICA, ENIGME, MISTERE
Lisa See Frumoasele chinezoaice 39.99 George Beahm Liniște: vorbețte Trump 29.99
Javier Sierra Îngerul pierdut 39.99 Ben Macintyre Un spion printre prieteni 44.99
Javier Sierra Maestrul de la Prado 45.00 Jean-Louis Bruguire Ceea ce n-am putut spune. 30 de ani
Lorenzo Silva Linia meridianului 39.99 de luptă împotriva terorismului 39.99
Indra Sinha Oamenii lui Animal 24.00 Dieter Breuers O istorie puțin altfel a vrăjitoarelor și a prigonirii lor 36.99
Dan Smith Ținta: Președintele 29.00 Garance Le Caisne Operațiunea Cezar  34.99
Wilbur Smith În pericol 44.99 Iulian Chifu Analiza de conflict 35.00
Jose Carlos Somoza Cheia Adâncului 24.00 Serban Filip Cioculescu Viitorul nu ia prizonieri. Cum ne putem gestiona geografia și anxietățile colective 34.99
Olen Steinhauer Turistul 24.00 Serban Filip Cioculescu Fața întunecată a globalizării 39.99
Emma Straub Soare și nori în Mallorca 24.99 Mugur Ciuvica Zece ani răi 35.99
Sarah Stricker Cinci copeici 49.00 Vasile Sebastian Dancu Mitologii, fantasme, idolatrie 39.99
Anne Sward Cu sufletul la gură 29.99 Gerard Davet & Fabrice Lhomme Operațiunea Swissleaks 39.99
James D. Tabor Dinastia Iisus 45.99 Mohamed Elbaradei Epoca dezamăgirii. Diplomație nucleară în vremuri de cumpană 39.99
Kathryn Tay Moștenirea partea 1 (Saga Daringham Hall) 36.99 Bogdan Ficeac De ce se ucid oamenii 42.99
Kathryn Tay Hotărârea partea 2 (Saga Daringham Hall) 39.99 Laura Ganea Prețul demnității 39.99
Yasuko Thanh Mireasma misterioasă a munților Galbeni 39.00 Anne Garrels Țara lui Putin: O călătorie în Rusia reală 35.99
Brad Thor Lista neagră 39.00 Marc Goodman X-Cyber: viitorul începe azi 59.00
J.R.R. Tolkien Legenda lui Sigurd și a lui Gudrun (ediție bilingvă) 59.99 Stephen Harding Ultima bătălie 39.99
J.R.R. Tolkien Copiii lui Hurin 44.99 Joel F. Harrington Călăul credincios 38.00
J.R.R. Tolkien Hobbitul 39.99 Anjum Hoda Bluff: cacealmaua băncilor centrale
J.R.R. Tolkien Frăția inelului ( vol.1 trilogia Stăpânul Inelelor ) 55.99 și criza economică 35.00
J.R.R. Tolkien Cele două turnuri ( vol.2 trilogia Stăpânul Inelelor ) 44.99 Ben Macintyre Spionii zilei Z: spionaj și contraspionaj 44.99
J.R.R. Tolkien Întoarcerea Regelui ( vol.3 trilogia Stăpânul Inelelor ) 55.99 Cicero Marcus Tullius Cum se conduce o țară 25.00
J.R.R. Tolkien Silmarillion 44.99 Joelle Kuntz Scurtă istorie a Elveției 39.99
S.K. Tremayne Dublă identitate 39.99 Michael Levine Marea minciună albă 59.99
Simon Urban Planul D 44.99 Jean Lopez si Olivier Wieviorka Miturile celui de-al Doilea Război Mondial 39.99
Timur Vermes Ia uite cine s-a întors 45.00 George Cristian Maior Despre intelligence 35.99
Nicole C Vosseler Sub luna de șofran 44.99 George Cristian Maior Incertitudine.Gândire strategică și relații internaționale în secolul XXI 39.99
Nicole C Vosseler Dincolo de Nil 44.99 George Cristian Maior Noul aliat. Regândirea politicii de apărare a României în secolul XXI 39.99
Leslye Walton Straniile și minunatele amărăciuni ale Avei Lavender 39.99 Liviu Maior Alexandru Vaida Voievod - Putere și defăimare 34.99
Michael White Secretul Medici 24.00 Stefan Masu Puterea economică în istoria lumii 45.00
David Wroblewski Povestea lui Edgar Sawtelle 24.00 Mihaela Matei Islamul politic și democrația: Între reformă, interpretare și jihad 44.99
Javier Yanez Stăpânul savanelor 55.99 Klaus - Rudiger Mai Societăți secrete. Mit, putere și adevăr 44.99
Joakim Zander Înotătorul 39.99 Irene Mainguy Simbolurile gradelor de perfecție și ale ordinelor de înțelepciune 45.99
Joakim Zander Fratele 44.99 Irene Mainguy Simbolurile gradelor capitulare în francmasonerie 59.99
Markus Zusak Mesagerul 35.99 Stefan Masu Iată, vine Iisus Hristos 89.99
Markus Zusak Hoțul de cărți 42.99 Peter Molloy Lumea dispărută a comunismului 35.99
ROMAN ISTORIC / DRAMA ISTORICA Thierry de Montbrial Jurnal Românesc 44.99
Francisco Asensi Sângele 24.00 Marian Nazat Lumea de azi 49.99
Colum McCann Transatlantic 36.99 Marian Nazat Pe tălpile României 39.99
Paula Cifuentes Vremea bastarzilor 39.99 Marian Nazat Suflet în exil 36.00
Catherine Delors Iubire și sânge 44.99 Victor Neumann Conceptualizarea istoriei și limitele paradigmei naționale 34.99

80 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 81
Victor Neumann Ideologie și fantasmagorie 34.99 CARTE DE BUZUNAR
Victor Neumann Tentația lui Homo Eoropaeus 34.99
Reinhhold Niebuhr Ironia istoriei americane 29.99
Ionel Nitu Analiza de Intelligence. O abordare din perspectiva teoriilor schimbării 24.90 Fictiune
Ioan Mircea Pascu Bătălia pentru NATO 39.99 OPERE XX / CLASICI CONTEMPORANI
Ioan Mircea Pascu Jurnal de… „front” 45.99 H.E.Bates Usor bătea vântul spre Franța 19.00
Mihai Retegan Povestea unei trădari. Spionajul britanic în România 41.99 Rafael Chirbes Împușcăturile vânătorului 19.00
Mihai Retegan 1968 din primăvară până în toamnă 35.00 Henry de Montherlant Bestiarele 19.00
Mihai Retegan Ambasadorii maiestătii sale în România 1964-1970 45.99 Michel Tournier Fecioara și căpcăunul 19.00
Joshua Rubenstein Lev Troțki - O viață de revoluționar 34.99 Michel Tournier Gaspar, Melhior & Baltazar 19.00
Dan Radu Ruseanu Mai sunt judecători la Berlin 25.00 Michel Tournier Picatură de aur 19.00
Remus Stefureac România versus Rusia 29.99 Michel Tournier Regele Arinilor 19.00
Alexander Stille Jaful Romei 44.99 Virginia Woolf Orlando 19.00
Marius Stoian Proiectul România 29.99 Virginia Woolf Spre Far 19.00
Stelian Tanase Dinastia 45.00 RAO CONTEMPORAN
Stelian Tanase Nocturnă cu vampir 44.99 Federico Andahazi Cetatea ereticilor 15.00
Dan Voiculescu Uniunea Social Liberală - Ideea care l-a îngenuncheat pe Băsescu Traian 22.00 Nicolas Dickner Nikolski 15.00
Robert K. Wittman ^ David Kinney Jurnalul diavolului 55.99 E.L. Doctorow Labirintul apelor 15.00
MEMORII, JURNALE, BIOGRAFII Adolfo Puerta Martin Azucena noaptea 15.00
Ayaan Hirsi Ali Necredincioasa 44.99 Patrick Modiano Dora Bruder 15.00
Aher Arop Bol Băiatul pierdut 25.99 Rosa Montero Instrucțiuni pentru salvarea lumii 15.00
George Beahm ISteve - Steve Jobs despre Steve Jobs 29.99 Yann Queffelec Farmecul negru 24.00
Bill Gates Un optimist nerăbdător 25.99 Felipe Benitez Reyes Caruselul iluziilor 15.00
Chas Newkey-Burden Adele. Biografia 36.00 Andrzej Stasiuk Djermania 19.99
Costel Constantin / Ioana Bogdan Costel Constantin, un actor printre rolurile sale 29.00 Antonio Skarmeta Dansul victoriei 15.00
Jean Dominique Brierre Edith Piaf 35.99 Philippe Sollers Secretul 15.00
Agatha Christie Autobiografia 59.99 Sandro Veronesi Arde Troia 15.00
Jared Cade Agatha Christie: Misterul celor 11 zile 38.99 AUTORI ROMANI CONTEMPORANI. ED BUZUNAR
John Curran Agatha Christie. Jurnalul secret 54.99 Igor Bergler Biblia pierdută - Ed. buzunar 39.00
John Curran Agatha Christie. Crime în devenire 42.99 Razvan Ioan Boanchis Portocaliu 19.99
Eleanor Coppola Insemnari de viata 39.99 Ciprian Enea Jurnalul unui călător boem - ed. Buzunar 15.00
Mohamed Fahmy&Carol Shaben Celula Mariot: Eliberarea din Închisoarea Scorpionului 49.99 Ion Hobana Un englez neliniștit 24.99
Alan Friedman Berlusconi i se destăinuie lui Friedman 39.99 Mihai Retegan 1968 - Din primavără până în toamnă 24.99
David Foenkinos Lennon 29.99 Oana Sirbu /
Cheryl Jarvis Colierul.Treisprezece femei și experimentul care le-a schimbat viața 29.99 Cristian Tiberiu Popescu Inițiere în splendoare 35.00
Ioana Lee Ai Suru - A iubi vol I 45.00 Alex Mihai Stoenescu Armata, Mareșalul și evreii 44.00
Ioana Lee Coșmarul american 35.00 Alex Mihai Stoenescu Istoria loviturilor de stat vol.1 27.99
Ioana Lee Ai Suru - A iubi vol II 35.00 Alex Mihai Stoenescu Istoria loviturilor de stat vol.2 27.99
Regina Maria Povestea vieții mele 86.99 Alex Mihai Stoenescu Istoria loviturilor de stat vol.3 34.99
Celine Malraux / Alex Mihai Stoenescu Istoria loviturilor de stat -vol.IV / I 39.00
Madeleine Malraux Cu o discretă intimitate 39.99 Alex Mihai Stoenescu Istoria loviturilor de stat -vol.IV / II 36.99
Javier Marquez Rat Pack- Frank Sinatra și prietenii lui în anii de glorie ai lui Kenedy și ai Mafiei 39.99 THRILLER, AVENTURI, ACTIUNE, ROMANCE,DRAMA, SF
Iana Matei De vânzare: Mariana, 15 ani 29.99 Lawrence Alexander Rubicon. Conspirație la Casa Albă 23.99
Marian Nazat Cartea ieruncilor 44.99 Will Adams Codul lui Alexandru 29.99
Oana Popescu Ciobit- Interviuri cu Maia Morgenstern 39.99 Karin Alvtegen Tradărea 19.00
Oana C. Popescu De și despre Horațiu Mălăele 39.99 Kevin J. Anderson Anticorpii 19.00
Pierre Leprohon Vincent van Gogh 45.99 Jeffrey Archer În linie dreaptă 42.00
Hanness Rastam Cazul Thomas Quick. Crearea unui ucigaș în serie 44.99 Jeffrey Archer Camera rubinie 22.99
Jose A. Rodriguez Măsuri extreme 39.99 Jeffrey Archer O duzină de tertipuri 33.99
Edmonde Charles-Roux Coco Chanel 45.99 Jeffrey Archer O chestiune de onoare 24.99
Dasso Saldivar Garcia Marquez. Călătoria spre obârșie 49.00 Jeffrey Archer Primul între egali 27.99
Plinio Apuleyo Mendoza Gabo: Scrisori și amintiri 36.99 Isabelle Autissier Dintr-odata, singuri 22.99
David Suchet Poirot și cu mine 39.99 Clelie Avit Sunt aici 22.99
Valérie Trierweiler Mulțumesc pentru acest moment 30.00 Esmahan Aykol Hotelul Bosfor 22.99
Thilo Wydra Grace: biografia 44.00 Nicole Baart Departe 25.99
Michael Wildt / Katrin Himmler Heinrich Himmler. Corespondența cu soția sa (1927-1945) 49.99 David Baldacci Ziua zero 29.99
ESEISTICA Toby Ball Arhivele 29.00
Joshua Knelman & James Becker Primul apostol 19.00
Rosalind Porter Scrisori de dragoste 36.99 Deborah Bee Ultima amintire 24.99
Philippe Sollers Călătorii timpului 22.99 Peter Behrens Legea viselor 29.99
Somer Soufi Ce i-ar putea spune Freud Lui Spielberg 26.99 Anna Bell Lista de dorințe sau cum să vindeci o inimă frântă 39.99
Vincent Delecroix Pantoful pe acoperiș 23.99 Steve Berry Afacerea Columb 29.99
Steve Berry Enigma reginei 29.99
Marcelo Birmajer Povești cu bărbați însurați 27.99
Gayle Brandeis Licitația lui Flan 19.00
Andrew Britton Americanul 19.00
Dan Brown Codul lui DaVinci 29.99
Dan Brown Fortăreața digitală 35.00
Dan Brown Îngeri și demoni 38.00
Dan Brown Simbolul pierdut 38.00
Dan Brown Inferno - ed. Film 38.00
John Brunner Rețelele infinitului 19.99
D.W.Buffa Trandafirul negru 19.00
Jared Cade Răzbunarea mortală 22.99

82 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 83
Tom Cain Ținta 25.99 Ken Follett Triunghiul 36.00
Isabel Camblor Nopțile Cenușăresei 22.99 Ken Follett Un loc numit libertate 27.99
W. Bruce Cameron Câinele, adevăratul meu prieten 22.99 Ken Follett Zbor periculos 27.99
Rino Cammilleri Justiție divină 19.00 Frederick Forsyth Fantoma din Manhattan
Thomas Caplan Actorul care a devenit spion 32.99 Tana French Liniștea umbrelor 39.99
Andrea de Carlo O mare de adevăruri 24.99 Katia Fox Semnul de aramă 19.00
Andrea de Carlo Un om liber 29.99 Max Gallo Titus 19.00
John Le Carre Cârtița 29.00 Kathleen O’Neal Gear & W.Michael Gear Trădarea. Viața pierdută a lui Isus 23.99
John Le Carre Chemare din tărâmul morții 19.99 William Gibson Contele Zero 24.99
John Le Carre Jocul 29.99 Mark Gimenez Culoarea legii 24.99
John Le Carre Managerul nopții 29.99 Sue Grafton D de la datornic 19.00
John Le Carre Micuța toboșăreasă 32.99 John Grisham …si vreme e ca să ucizi 29.99
John Le Carre Omul nostru din Panama 28.99 John Grisham Avocatul străzii 29.00
John Le Carre Prietenie absolută 30.00 John Grisham Firma 29.99
John Le Carre Spionul care a ieșit din joc 29.99 John Grisham Fotbal și pizza 24.99
John Le Carre Un spion desăvârșit 34.99 John Grisham Frăția 27.99
Chris Carter Francezul 19.99 John Grisham Litigiul 28.99
Chris Carter Gheena 19.99 John Grisham Muntele familiei Gray 34.00
Chris Carter Înfruntă viitorul 19.99 John Grisham Nevinovatul 29.99
Lincoln Child Infernul de gheață 29.00 John Grisham Omul care aduce ploaia 32.99
Lincoln Child Inima furtunii 25.99 John Grisham Partenerul 29.99
Tom Clancy Cardinalul de la Kremlin 29.99 John Grisham Șantajul 27.99
Tom Clancy Misiune de onoare 29.99 John Grisham Șirul de platani 34.99
Tom Clancy Rainbow six - 2 vol. 36.99 John Grisham Testamentul 25.00
Stephen Clarke În viață ai parte și de merde 29.00 John Grisham Ultimul jurat 29.99
Piero Colaprico Soția campionului 19.00 Luigi Guarnieri Mireasa evreică 29.99
Martina Cole Afacerea 29.99 Colin Harrison Recuperatorul 29.99
Didier Convard Cei cinci templieri ai lui Iisus 29.99 Mo Hayder Tratamentul 19.00
Michael Connelly Avocatul din limuzină 33.00 Mo Hayder Insula porcilor 19.00
Robin Cook Criza 29.99 Terry Hayes Călătorul 35.00
Michael Cordy Codul lui Isus 19.00 Peter Heller Constelația câinelui 24.00
Blake Crouch Orașul din munți (seria Wayward Pines vol. 1) 26.99 David Hewson Casa papușilor 34.99
Blake Crouch Șeriful (seria Wayward Pines vol. 2) 28.99 Luis de la Higuera Autopsia Satanei 27.99
Blake Crouch Ultimul oraș 29.99 Matt Hilton Pulbere de oase 24.99
Clive Cussler Comoara Marelui Han 35.00 Chuck Hogan Încercuirea 19.00
Clive Cussler Urmărirea 29.99 Gregg Hurwitz Nu te încrede în nimeni 27.99
Jeffery Deaver A douăsprezecea carte 29.99 Conn Iggulden Împăratul - Moartea regilor 19.00
Jeffery Deaver Camera ucigașă 34.99 Steve Jackson Mentorul 24.99
Jeffery Deaver Dansând cu moartea 27.99 P.D.James O meserie nepotrivită pentru o femeie 22.99
Jeffery Deaver Grîdina fiarelor 29.99 P.D. James Sala crimelor 29.99
Jeffery Deaver Fereastra spartă 29.99 Robert Jordan Roata timpului - Focurile cerului vol.5 49.99
Jeffery Deaver Moartea vine on-line 27.99 Robert Jordan Roata timpului - Seniorul haosului vol.6 55.90
Tessa DeLoo Gemenele 27.99 Robert Jordan Roata timpului - Coroana de sabii vol.7 48.99
Nelson DeMille Focul sălbatic 34.99 Jonas Karlson Camera 19.99
Gustavo Dessal Operațiunea Afrodita și alte povestiri 24.00 John Katzenbach Omul nepotrivit 19.00
William Diehl Domnie în iad 19.00 Matthew Kneale Pe când eram la Roma 23.90
Markus C. Schulte Von Drach Furor 19.00 Sue Monk Kidd Învață să ai aripi 29.99
Michael Dobbs Culisele puterii - vol.1 al trilogiei House of cards 27.99 Natsuo Kirino Grotesc 19.00
Michael Dobbs Atac la rege - vol.2 al trilogiei House of cards 29.99 Tom Knox Secretul genezei 28.99
Richard Doetsch Dincolo de credință 32.00 Dean Koontz Speranța de viața 19.00
Jessica Duchen Violonista 26.99 Dean Koontz Fiul rătăcitor - cartea întai seria Frankenstein 27.99
Robert Dugoni Victimele puterii 25.99 Dean Koontz Orașul nopții - cartea a doua seria Frankenstein 26.99
Susanne Dunlap Sărutul lui Liszt 27.99 Chris Kuzneski Semnul crucii 34.99
Joe Dunthore Submarin 19.00 Jack Lance Pirofobia 25.99
David Ebershoff Daneza 36.00 Martin Langfield Cutia răului 29.99
Andreas Eschbach Un bilion de dolari 35.99 Guy Lawson Tipii cu arme 25.99
Andreas Eschbach Ultimul dintre ei 19.00 Paul Levine Să-i omorâm pe toți avocații 19.00
Veit Etzold Tăietura finală 34.00 Paul Levine Un alibi în larg 19.00
Barbara Ewing Rosetta 29.99 David Lindsey Chipul asasinului 27.99
Roopa Farooki Dulciuri amare 24.99 David Lindsey Legile tăcerii 26.99
Sebastian Faulks Jocul cu diavolul 19.00 Robert Lohr Automatul de sah 19.00
Joshua Max Feldman Cartea lui Iona 29.99 Charles Maclean Chipul întunericului 27.99
Zoe Feraris În căutarea lui Nouf 24.99 Emily St. John Mandel Simfonia itinerantă 28.99
Ludmila Filipova Labirintul de pergament 29.99 Tom Martin Piramida 24.99
Joseph Finder Instinct ucigaș 19.00 Esteban Martin Pictorul umbrelor 19.00
Joseph Finder Jocul puterii 19.00 Peter Mayle În căutarea lui Cezanne 25.99
Janet Fitch Paint it black. Destin în negru 28.99 Peter Mayle Din nou în Marsilia 22.99
Ken Follett Alb Infinit 32.99 Peter Mayle Din nou în Corsica 23.00
Ken Follett Bani de hârtie 22.99 Peter Mayle Din nou în Provence 22.99
Ken Follett Codul zero 29.99 Peter Mayle Hoțul de vinuri 24.00
Ken Follett O avere periculoasă 34.99 Peter Mayle Lecții de franceză 24.99
Ken Follett Omul din Sankt Petersburg 34.99 Peter Mayle Provence pentru totdeauna 24.99
Ken Follett Pe aripi de vultur 39.00 Peter Mayle Provence de la A la Z 29.99
Ken Follett Prin urechile acului 27.99 Peter Mayle Un an bun 24.99

84 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 85
Peter Mayle Un an în Provence 25.00 Nicholas Sparks Nopți în Rodanthe 19.99
Peter Mayle Viața de câine 27.00 Nicholas Sparks O plimbare de neuitat 19.99
Colum McCann Zoli 24.99 Nicholas Sparks Talismanul norocos - ed.cartonată 29.99
Colum McCann Dansatorul 29.99 Nicholas Sparks Talismanul norocos - ed.film 24.99
Colum McCann Treisprezece priviri diferite 22.99 Nicholas Sparks Ultimul cântec - ed.cartonată 29.99
Walter M. Miller jr. Cantică pentru Leibowitz 19.00 Ben Stephenson O posibila problemă de viață și de moarte 24.99
Jorge Molist Regina ascunsă 19.00 Patricio Sturlese Taina inchizitorului 19.00
Christian Mork Dragul de Jim 19.00 Paul Sussman Oaza ascunsă 19.00
Katherine Neville Focul 19.00 Andrew Taylor Jocul de-a destinul 19.00
Dorthe Nors Lovitura de karate 29.99 Andrew Taylor Judecata străinilor - vo.2 Trilogia Roth 19.00
John O’Farrell Avertisment: poate sa conțină urme de alune 29.99 Jeet Thayil Narcopolis 24.99
Anthony O’ Neill Fața întunecată a lunii 28.00 Brad Thor Act de război 29.00
Tony Parsons Soția mea favorită 19.00 Brad Thor Codul de conduită 29.99
Tony Parsons Trusa criminalistică 36.99 J.R.R. Tolkien Povești neterminate 35.99
Stel Pavlou Codul Atlantidei 39.00 P.J.Tracy Momeala vie 19.00
Elizabeth Peters Mormântul păsării de aur 27.99 Scott Turow Eroi obișnuiți 25.99
James Patterson / David Ellis Invizibil 24.99 Scott Turow Gemenii 29.99
James Patterson Primul pe lista morții 24.99 Scott Turow Nevinovat 28.99
James Patterson A 2-a șansa 29.99 Philipp Vandenberg Dosarul Golgota 27.99
James Patterson & Maxine Paetro A 6-a ținta 25.99 Philipp Vandenberg Făuritorul de oglinzi 32.99
James Patterson & Maxine Paetro Al 7-lea cer 25.99 Philipp Vandenberg Pergamentul uitat 27.99
James Patterson & Maxine Paetro A 8-a mărturisire 24.99 Ernest Volkman Spionaj 24.99
James Patterson & Maxine Paetro A 9-a judecată 25.99 Mondfeld zu Wolfram & Wertheim zu Barbara Școala gladiatorilor 19.00
James Patterson & Maxine Paetro A 10-a aniversare 24.99 Louise Welsh Tamerlan trebuie să moară 19.99
James Patterson ^ Paetro Maxine A 11-a oră 34.00 Michael White Arta crimei 25.99
James Patterson Detectivul Alex Cross 24.99 Michael White Inelul familiei Borgia 24.99
James Patterson & Howard Roughan Croaziera 24.99 Andrew Wilson Minciuna 22.99
James Patterson & Michael Ledwidge Grădina zoologică 27.99 Carlos Castaneda Învățăturile lui Don Juan 22.99
Rosamunde Pilcher Căutătorii de scoici 35.99
Rosamunde Pilcher Septembrie 35.99 Agatha Christie - TOP 10 ROMANE FAVORITE
Michael Pitre 5-uri și 25-uri 29.99 Agatha Christie Cine l-a ucis pe Roger Ackroyd -
Terry Pratchett Seria Lumea disc - Bărbați sub arme 27.99 Top 10 romane favorite 22.99
Terry Pratchett Seria Lumea disc - Seniori și doamne 24.99 Agatha Christie Mâna ascunsă - Top 10 romane favorite 22.99
Preston & Child Focul alb 34.99 Agatha Christie Noapte nesfărșită - Top 10 romane favorite 22.99
Douglas Preston Canionul Tiranozaurului 29.99
Douglas Preston & Mario Spezi Monstrul din Florența 19.00
Kathy Reichs Oase frânte 19.00 NONFICTIUNE
Matthew Reilly Planul Majestic 12 19.00
Michael Robotham Suspectul 29.99 ISTORIE, SOCIOLOGIE, FILOZIFIE, POLITICA,RELIGIE
Tibor Rode Virusul Mona Lisa 35.00 Guy Debord Comentarii asupra Societății spectacolului 19.99
Belinda Rodik Benvenuto Cellini 19.00 Guy Debord Societatea spectacolului 19.99
James Rollins Ordinul negru 28.99 Fernando Savater Cele șapte păcate capitale 19.99
James Rollins Virusul lui Iuda 34.99
Philip Le Roy Ultima armă 19.00 CARTE ILUSTRATA
Jack Ross Recviem 19.00 Gill Davies & Gill Saunders Limbajul romantic al florilor 59.00
Pino Roveredo Să-mi dai de știre 19.00 MEMORII, JURNALE, BIOGRAFII
Pino Roveredo Copile drag 24.00 Chris Kyle Lunetistul american 29.99
Craig Russel Roșu pentru totdeauna 27.99 Leon Leyson Un băiat pe lista lui Schindler - Ed. Buzunar 24.99
Gregory Samak Cartea secretă 29.99 Marita Lorenz Eu am fost spioana care l-a iubit pe Fidel Castro 26.99
Michael Sammaritano Conspirația Siciliană 22.99 Mariane Pearl O inima neînfricată 29.99
Manda Scott Craniul de cristal 19.00 Isabel Vincent Cina cu Edward 24.99
Karin Slaughter Post mortem 19.00
Wilbur Smith Războinicii Nilului 34.99
Wilbur Smith Zeul deșertului 35.00 ENCICLOPEDIA RAO
Wilbur Smith Sanctuarul (vol. 3 din saga familiei Courtney) 34.99 NONFICTIUNE ADULTI
Wilbur Smith Vulpea aurie (vol. 7 din saga familiei Courtney) 34.99
Wilbur Smith Vremea morții (vol. 8 din saga familiei Courtney) 32.99 CULTURAL / CARTI ILUSTRATE: ISTORIE, RELIGIE, ARTA, MODA
Wilbur Smith Păsări de pradă (vol. 9 din saga familiei Courtney) 39.99 Larousse Istoria lumii în 7650 date istorice importante 99.99
Wilbur Smith Musonul (vol. 10 din saga familiei Courtney) 44.99 Larousse Leonardo da Vinci: geniul vizionar 99.99
Teresa Solana O crimă imperfectă 23.99 Big Ioan ^ Lupascu Radu Culorile sunetelor 59.99
Teresa Solana Scurtatura înspre Paradis 24.00 Thierry Cretin Mafia (Mafiile)- Pe urmele societăților criminale 55.99
Rowan Somerville Sfârșitul somnului 19.00 Gerard Denizeau Biblia în pictura universală 99.00
Nicholas Sparks Accidentul - Ed. Cartonată 29.99 Giunti Arta în istoria umanității 159.99
Nicholas Sparks Accidentul 29.99 Thea O. Haimovitz Bijuteriile Kabbalah și Lumina Lor 89.99
Nicholas Sparks Cel mai lung drum - ed.film 29.99 Umberto Eco Istoria frumuseții 119.99
Nicholas Sparks Cel mai de preț cadou 24.99 Umberto Eco Istoria urâtului 119.99
Nicholas Sparks Cel mai de preț cadou - ed.film 24.99 Umberto Eco Vertigo. Lista infinită 105.00
Nicholas Sparks Draga John - Ed cartonată 29.99 Stephen Little ..ISME - Să înțelegem arta 39.99
Nicholas Sparks Dragoste la prima vedere - Ed cartonată 29.99 Theodor Gabriel &
Nicholas Sparks Jurnalul unei iubiri 22.99 Ronald Geaves ..ISME - Să înțelegem religiile 39.99
Nicholas Sparks Miracolul - ed. cartonată 29.99 Jeremy Melvin ..ISME - Să înțelegem stilurile arhitecturale 39.99
Nicholas Sparks Miracolul 26.99 Mairi Mackenzie ..ISME - Să înțelegem moda 39.99
Nicholas Sparks Mesaj de departe - ed.cartonata 29.99 Michelle Pickering Cele mai fascinante personaje din Biblie 45.00
Nicholas Sparks Nunta 23.00 Enrica Crispino Leonardo 35.00

86 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 87
Fiorella Nicosia Modigliani 35.00 Carole Minker 200 de plante care ne vor binele 69.00
David Gariff Cei mai influenți pictori din lume 45.00 Karin Knight&Tina Ruggiero Cele mai bune mâncăruri pentru bebeluți pregătite în casă 49.00
Tom Jackson Filosofia. O istorie ilustrată a gândirii 98.00 Gaby Hauber-Schwenk&Michael Schwenk Atlas de nutriție 44.99
Patricia Fride-Carrassat & Isabelle Marcade Mișcări artistice în pictură 45.00 Marianne Koch Vârsta reinventată 39.00
Nadeije Laneyrie-Dagen Pictura - din tainele atelierelor 45.00 *** BMF-Bolile importante 35.00
Nadeije Laneyrie-Dagen Pictura - secrete și dezvăluiri 45.00 *** BMF-Ghidul mamei grijulii 35.00
*** Arta și noile tehnologii 39.00 *** BMF-Să știi să te îngrijești 35.00
Rosa Giorgi Secole de arta - secolul al XVII lea 55.00 *** BMF-Viața sexuală 35.00
Razvan Theodorescu Constantin Brâncoveanu - Între „Casa Cărților” și „Ievropa” 59.99 *** Despre sex, fără prejudecăți.
Florin Epure Ctitoriile lui Matei Basarab în Oltenia 79.99 Totul pentru adolescenți 34.90
Alex Mihai Stoenescu Mari olteni 89.99 *** Enciclopedia sănătății feminine 55.00
Alain Kerjean Călătorie în România 99.99 *** Medicini alternative 60.00
Marcello Flores Istoria ilustrată a comunismului 55.00
Francesca Tacchi Istoria ilustrată a fascismului 55.00 PRACTIC - GRADINARIT
*** Istoria ilustrată a nazismului 55.00 Larousse Bricolaj- ghid complet 95.00
Pierre Chiesa Mari exploratori. Cucerirea și inventarea lumii 70.00 Larousse 100 de proiecte de grădină de neratat 98.00
David Hockney Știința secretă 95.00 Larousse Plante de interior 119.00
Peter A. Clayton Cronica faraonilor 75.00 Steve Bradley Înmulțirea plantelor ornamentale 39.00
P.G. Maxwell-Stuart Cronica papilor 75.00 Steve Bradley Tăierea plantelor ornamentale 39.00
Chris Scarre Cronica împăraților romani 75.00 Larousse Grădina mea cu plante medicinale 39.00
Joyce Tyldesley Cronica reginelor egiptului 75.00
Jonathan Fenby Cele șaptezeci de minuni ale Chinei 75.00 GASTRONOMIE / ENOLOGIE
*** Secretele codurilor 65.00 Joseph Hadad În bucătăria lui Joseph 98.00
Joanne Berry Totul despre Pompei 75.00 Larousse Ape detoxifiante & infuzii sănătoase 38.00
Adrian Goldsworthy Totul despre armata română 75.00 Larousse 30 de rețete delicioase cu Nutella 34.00
William J.Hambin & David Rolph Seel Templul lui Solomon 65.00 Larousse Lindt - excellence 70% 29.00
Zahi Hawass Regele Tutankhamon 135.00 Larousse Cocktailuri XXL. Răsfățați-vă prietenii 55.00
Zahi Hawass Regele Tutankhamon în cutie 155.00 Larousse Sprit: 25 de rețete de sprit și alte cocktailuri italiene 28.00
Brian May, Patrick Moore, Chris Linttot Larousse One pot: la masă cu prietenii 45.00
BANG! 65.00 Larousse Rețete pentru sărbători de neratat! 75.00
Abigail Wheatley & Struan Reid Introducere în arheologie 30.00 Larousse: seria 3 ingrediente, 15 minute Rețete pentru gașca mea 42.00
*** Personalități care au Larousse: seria 3 ingrediente, 15 minute Aperitive pentru cină 42.00
schimbat istoria lumii Larousse: seria 3 ingrediente, 15 minute Rețete vegetariene 42.00
- set (4 vol) 444.90 Larousse: seria 3 ingrediente, 15 minute Rețete pentru copii 43.00
DK Istoria 169.00 Larousse: seria 3 ingrediente, 15 minute Rețete cu carne de pui 43.00
*** Atlasul Terrei 155.00 Larousse: seria rapid si savuros Trandafiri din măr și mici foitaje 29.00
ACTUALITATE Larousse: seria rapid si savuros Mousse la minut 29.00
Reuters Lumea, astăzi 105.00 Lisa Nieschlag; Lars Wentrup; Julia Cawley Crăciun la New York: Rețete și povești 79.00
David Sothwell, Sean Twist Teoria conspirației 69.99 Seria 100% PLACERE Aperitive gustoase 25.00
MANAGEMENT Seria 100% PLACERE Cocteiluri 25.00
Moi Ali Cum să devii un bun PR 14.99 Seria 100% PLACERE Deserturi cu fructe 25.00
Steve Sleight Cum să trecem la e-business 14.99 Seria 100% PLACERE Dulciuri cu ciocolată 25.00
Repede si simplu Mâncăruri cu adaos de curry 16.99
DIVERTISMENT SI HOBBY Repede si simplu Rețete fără grăsimi 19.99
Repede si simplu Rețete italienești 19.99
GHIDURI TURISTICE Repede si simplu Rețete mediteraneene 19.99
Repede si simplu Rețete pe gustul familiei 19.99
*** Beijing - ghid de buzunar + harta pliantă 15.99 Repede si simplu Rețete pentru prăjituri și biscuiți 19.99
*** Berlin - ghid de buzunar + harta pliantă 15.99 Repede si simplu Retete vegetariene 19.99
*** Budapesta - ghid de buzunar + harta pliantă 15.99 Retete la cutie Cocktailuri 24.99
*** Londra -ghid de buzunar + harta pliantă 15.99 Retete la cutie Paste 24.99
*** New York -ghid de buzunar + harta pliantă 15.99 Retete la cutie Pește 24.99
*** Praga - ghid de buzunar + harta pliantă 15.99 Retete la cutie Torturi & Prăjituri 24.99
*** Sevilia - ghid de buzunar + harta pliantî 15.99
*** Ghid turistic Austria 48.00 CULTURA GENERALA
*** Ghid turistic Grecia 45.00 Larousse 100 de locuri care iți taie răsuflarea 99.00
*** Ghid turistic Madrid 45.00 Peter Boxall 1001 de cărti de citit într-o viață 129
*** Ghid turistic Mallorca 42.00 Steven Jay Schneider 1001 de filme de văzut într-o viață 99.99
*** Ghid turistic Norvegia 42.00 Larousse Zapping prin cultura generală 76.99
*** Ghid turistic Paris 48.00 Larousse Zapping prin științe 80.00
DESEN Ioan Big Blue, black and white - Povestea Rolling Stones 45.00
Barber Barrington Desenul creativ 35.00 Dr. Rousselet-Blanc Totul despre câinele tau 60.00
Barber Barrington Principiile fundamentale ale desenului 35.00 *** Cartea Recordurilor 2001 46.80
Larousse Peisaje de colorat 24.00 *** Cartea Recordurilor 2002 47.70
Larousse Natura. Unește punctele 24.00 *** Cartea Recordurilor 2003 41.50
Jane Austen Dă culoare clasicilor: Mândrie și prejudecată 35.00
Lewis Carroll Dă culoare clasicilor: Aventurile lui Alice în Țara Minunilor 35.00 NONFICTIUNE COPII SI TINERI
CAMILLE DE MONTMORILLO Lumi imaginare. De colorat cu ajutorul numerelor 24.00
KARINE NAYÉ Pisici. Unește punctele 24.00 CULTURAL: ISTORIE, RELIGIE, ARTA, CULTURA GENERALA
Simon Adams Atlasul explorîrilor și al Imperiilor 29.00
MEDICINA Simon Adams Atlsul lumii moderne 29.00
Bernard Croisile Memoria noastră. Cum să o cunoaștem și să o folosim mai bine 50.00 *** Atlasul lumii medievale 29.00
Bunmi Laditan Bebelușii spun adevărul. Sfaturi de la bebeluți pentru părinți 36.99 Larousse Primele mele descoperiri 55.00
Delecroix Jean-Marie 200 de alimente care ne vor binele 69.00 Larousse Descoperim 1000 de animale 59.00
Larousse Marea carte a invențiilor 60.00

88 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 89
Larousse Marea carte a corpului omenesc 60.00 *** Globalizarea - o singură planetă, proiecte divergente 22.50
*** Micul meu atlas despre animale 39.00 *** Lumea musulmană - o religie, societăți multiple 22.50
Larousse Cele mai frumoase 10 tablouri din lume povestite copiilor 45.00 *** Mări și oceane 22.50
Larousse Cele mai frumoase 10 minuni ale lumii povestite copiilor 45.00 *** Specii pe cale de dispariție 22.50
Larousse Cele 10 capodopere ale lui Leonardo Da Vinci povestite copiilor 45.00
Larousse Cele 10 capodopere de la Luvru povestite copiilor 45.00 LAROUSSE JUNIOR
Judy Allen Enciclopedia Fantasy 35.00 *** Egiptul 45.00
Alan Gibbons Charles Darwin 35.00 *** Mitologia 45.00
Adele Geras Cleopatra 30.00
John Howe Lumi dispărute 40.00
Anna Nilsen Detectivi de falsuri în artă 35.00 ENCICLOPEDIA PENTRU TINERI (LAROUSSE)
Anna Nilsen Misterul licitatiei de artă 40.00 *** Aventura cărții 35.00
Joyce Tyldesley Misterele mumiilor 53.00 *** Corpul omenesc 35.00
Olivier Clement Biserica ortodoxă 22.00 *** Energia și materia 35.00
Julien Ries Originile creștinismului 22.00 *** Lumea artelor 35.00
*** Incredibila călătorie a atomului *** Matematica și informatică 35.00
spre centrul Pământului 29.00 *** Muzica 35.00
*** Religiile lumii 35.00
LAROUSE - SPUNE-MI *** Sporturile 29.00
Larousse Spune-mi dinozaurii? 64.99
LUMEA STIINTEI (LAROUSSE)
CALATORII *** Viața și ecologia 41.49
Ron si Valerie Taylor Oceane 32.00
Dr. Kent Weeks Egiptul antic 32.00 INSIDERS
Susan Lumpkin & John Seidensticker Animale de pradă 45.00
ENCICLOPEDIA PENTRU PRICHINDEI (LAROUSSE) Philip Dixon Cavaleri și castele 45.00
Joyce Tyldesley Egiptul 45.00
*** Prima mea carte cu personaje 40.00 Noel Tait Insecte și păianjeni 45.00
*** Prima mea carte despre eroi 40.00 Beverly McMillan &
*** Prima mea carte despre mari si oceane 40.00 John A. Musick Oceane 45.00
Richard C.Vogt Păduri tropicale 45.00
ENCICLOPEDIA MICILOR CURIOSI (LAROUSSE) Beverly McMillan &
Larousse Enciclopedia micilor curioși - natura 59.99 John A. Musick Rechini 45.00
Ken Rubin Vulcani și cutremure 45.00
INCREDIBILA ENCICLOPEDIE (LAROUSSE) 5-8 ANI
*** Piratii - Incredibila enciclopedie 30.00 CE SI CUM JUNIOR
*** Terra - Incredibila enciclopedie 30.00 Eva Dix Cetăți și cavaleri 34.99
Ina Lutterbuse, Eva Dix La fermă 34.99
ENCICLOPEDIA PENTRU COPII (LAROUSSE) Tina Beutner Pe șantier 34.99
*** Animale dispărute 32.00
*** Conviețuirea 32.00 CE SI CUM
*** De jur împrejurul Pământului 32.00 *** Câinii 29.99
*** Lumea animalelor 32.00 *** Comori pierdute și regăsite 29.99
*** Marea 32.00 *** Europa 29.99
*** Planeta Terra 32.00 *** Evul Mediu occidental 29.99
*** Religiile 32.00 *** Minerale și roci 29.99
*** Romanii 32.00 *** Multimedia 29.99
*** Viața 32.00 *** Mumii din toată lumea 29.99
*** Munții 29.99
MINIENCICLOPEDII (LAROUSSE) *** Orașe dispărute 29.99
*** Animalele din savana 18.00 *** Samuraii 29.99
*** Bebelușul 18.00 *** Tâlharii mărilor 29.99
*** Cavaleri și fortărețe 18.00 *** Zodii și constelatți 29.99
*** Delfini și balene 18.00
*** La munte 18.00 ENCICLOPEDIE ILUSTRATA
*** Castele 40.00
ENCICLOPEDIA CELOR MICI (LAROUSSE)
Larousse De ce? 59.00 CARTI EVENIMENT
Larousse Animale domestice 35.00 Alan Dyer Misiune către Lună 65.00
Larousse Grădina 35.00 Tony DiTerlizzi, Holly Black Cronicile Spiderwick 54.99
Larousse Dinozaurii 35.00 *** Cum să crești și să îngrijești un DRAGON 38.99

PRIMA MEA ENCICLOPEDIE (LAROUSSE) MINIONII


*** Istoria 25.00 Lucy Rosen Minionii - Trăiască regele Bob! 10.00
*** Marea 25.00 Lucy Rosen Minionii - Cine-i șeful? 10.00
*** Meseriile 25.00 Trey King Minionii - Drumul către Congresul Ticăloșilor 22.00
*** Plantele 25.00 *** Minionii în Paradis - Phil salvează vacanța 11.00
*** Știința 25.00 *** Minionii grădinari 11.00
*** Universul 25.00
*** Corpul omenesc 25.00 PROGRAMUL MICUL PRINT
Antoine de Saint Exupery Frumoasa poveste a Micului Prinț 69.00
MICA ENCICLOPEDIE LAROUSSE Antoine de Saint Exupery Micul Prinț - Ed softcover 11.99
*** Apa - bătălia pentru viață 22.50 Despina Calavrezo Le francais avec Le Petit Prince - vol.1( Hiver) 19.00
*** Clima 22.50 Despina Calavrezo Le francais avec Le Petit Prince - vol.2( Printemps) 19.00

90 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 91
Despina Calavrezo Le Francaise avec Le Petit Prince- vol.3( l’Ete ) 19.00 Rachel Ward Numere 29.99
Despina Calavrezo Le Francaise avec Le Petit Prince- vol.4( L’Automne ) 19.00 L. A. Weatherly Îngeri 39.99
Despina Calavrezo English with The Little Prince - vol.1 ( Winter ) 19.00 Jeanette Winterson Tornadele timpului 24.00
Despina Calavrezo English with The Little Prince - vol.2 ( Spring ) 19.00 Eugene Yelchin Cum i-am spart nasul lui Stalin 34.50
Despina Calavrezo English with The Little Prince- vol.3( Summer ) 19.00
Despina Calavrezo English with The Little Prince- vol.4( Autumn ) 19.00 CARTE DE BUZUNAR - TINERI
*** Micul Prinț - Caiet de activități 22.00 Kevin Brooks Lucas 25.99
*** Să învățam să numărăm cu Micul Prinț 24.00 Kevin Brooks Martyn Pig. Ultima săptămână cu tata 22.99
*** O zi cu Micul Prinț 24.00 Emma Clayton Răcnetul 23.99
*** Să învățăm geografia cu Micul Prinț 24.00 Sarah Moore Fitzgerald Tarta cu mere a speranței 22.99
*** În călătorie cu Micul Prinț 24.00 Stephenie Meyer Amurg - partea II 12.00
*** Să învîățăm politețea de la Micul Prinț 24.00 Stephenie Meyer Luna nouă - ed. buzunar 29.99
*** Să învățăm culorile cu Micul Prinț 24.00 Stephenie Meyer Luna nouă- partea I 12.00
*** Carnet de însemnări. Stephenie Meyer Luna nouă - partea a II-a 12.00
Cele mai frumoase citate din Micul Prinț 22.90 Stephenie Meyer Eclipsa - ed. buzunar 29.99
*** Jurnalul prietenilor cu ilustrații din Micul Prinț 33.50 Stephenie Meyer Eclipsa -partea I 12.00
Stephenie Meyer Eclipsa -partea a II-a 12.00
FICTIUNE TINERI Stephenie Meyer Zori de zi - ed.buzunar 29.99
Stephenie Meyer Zori de zi - partea I 12.00
CARTE LEGATA Stephenie Meyer Zori de zi - partea a II-a 12.00
Jesse Andrews Eu, Earl și sfârșitul Ei 29.00 Stephenie Meyer Zori de zi - partea a III-a 12.00
Josephine Angelini Predestinați 44.99 Tamora Pierce Magia lui Sandry 22.99
Josephine Angelini Regatul umbrelor (seria Predestinați) 36.00 Tamora Pierce Magia lui Tris 22.99
Josephine Angelini Profeția (seria Predestinați) 35.99 Tamora Pierce Magia lui Daja 22.99
M. Anjelais Fluturi striviți 29.99 Tamora Pierce Magia lui Briar 22.99
Ann Brashares O vară în Long Island 38.99 Jonathan Stroud Conacul bântuit 25.99
Dan Brown Codul lui DaVinci - ediție nouă 39.99 Jonathan Stroud Craniul din bibliotecă 39.00
Melvin Burgess Decizie mortală 35.00 Mary Elizabeth Summer Crede-mă te mint! 25.99
Kristin Cashore Darul 24.00
Kristin Cashore Fire, domnița monstru 39.99 FICTIUNE COPII
Crystal Chan Zbor frânt 29.99
Kelly Drewery Celula 7 37.99 CARTE LEGATA
Kelly Drewery Ziua 7 45.99 Robert Beatty Serafina și mantia neagră 35.99
Amy Ewing Bijuteria (Vol 1 din Trilogia Orașul solitar) 39.99 Robert Beatty Serafina și toiagul răsucit 37.99
Gayle Forman Dacă aș rămâne 29.99 John Boyne Băiatul cu pijamale în dungi 29.99
Gayle Forman Dacă te-aș găsi 29.99 Jeanne Birdsall Familia Penderwick 34.99
Alex Flinn Bestia 24.00 Kate DiCamillo Povestea lui Desperaux 39.99
Stephanie Garber Caraval 49.99 Cristina Brambilla Cheia Alchimistului 28.99
Brittany Geragotelis Vrăjitoare la ananghie 36.99 Ian Beck Tom Inima - Curata și Ținutul Poveștilor Întunecate 35.99
Elizabeth Goudge Căluțul alb 36.00 Chris Callaghan Marele complot al ciocolatei 34.00
Michael Grant Dispăruți ( vol.1, seria Dispăruți ) 39.99 L.A.Campbell Pustiul, căruciorul și capsula timpului 29.99
Michael Grant Foamea ( vol.2, seria Dispăruți) 39.99 L.A.Campbell Pustiul cu căruciorul merge în tabară 26.99
Michael Grant Minciunile ( vol.3, seria Dispăruți ) 35.90 Veronica Cossanteli Dispăruții 29.99
Jill Hathaway Alunecare 29.99 Gitty Daneshvari Școala fricoșilor 1 29.99
Kiran Millwood Hargrave Cerneală și stele 37.00 Gitty Daneshvari Școala fricoșilor 2 - Lecția nu s-a terminat 29.99
Paul Hoffman Ultimele patru lucruri 39.99 Gitty Daneshvari Scoala fricoșilor 3 - Examen final 29.99
Paul Hoffman În bătaia aripilor. Vol 3 seria Mâna stânga a lui Dumnezeu 46.99 Salamanda Drake Dragonsdale- Ținutul dragonilor 24.00
Imogen Howson Conexiunea 39.99 Salamanda Drake Dragonsdale- Călăreții furtunii 24.00
Maureen Johnson Fata și marea 24.00 Maz Evans Zei scăpați din lesă 38.00
Carrie Jones Setea 24.00 Cornelia Funke Igraine fărădefrică 29.99
Lauren Kate Lacrima (vol. 1) 44.99 Kallie George Agenția de adopție a animalelor magice: Trifoi și norocul ei 32.99
Lauren Kate Cascada (vol. 2) 39.99 Helen Grant Misterioasa dispariție a Katharinei Linden 24.00
Jacqueline Kelly O descoperire neobișnuită. Vol. 1 seria CALPURNIA TATE 35.00 Michelle Harrison 13 comori 24.00
Jacqueline Kelly În numele prieteniei. Vol. 2 seria CALPURNIA TATE 39.99 Michelle Harrison Treisprezece blesteme 35.99
Sarah J. Maas Tronul de cleștar 49.99 Elizabeth Kay Cumpăna Apelor 24.00
Sarah J.Maas Diamantul de la miezul nopții 49.99 Elizabeth Kay Întoarcerea la Cumpăna Apelor 24.00
Sarah J.Maas Moștenitoarea focului 59.99 Elizabeth Kay Blestemul de la Cumpăna Apelor 24.00
Sarah J.Maas Regina umbrelor 59.99 Sonja Kaiblinger Scary Harry vol. 1 32.00
Sarah J.Maas Regatul spinilor și al trandafirilor (vol.1) 42.00 Elena Kedros Fetele din Olimp - Puterea viselor 29.99
Sarah J.Maas Regatul ceții si al furiei (vol.2) 55.99 Asa Larsson PAX - Prăjina malefică 24.00
Katherine Marsh Turistul nopții 29.99 Asa Larsson PAX - Câinele demonic 24.00
Meg Medina Fata care a îmblanzit vântul 29.99 Asa Larsson PAX - Răzbunarea strigoiului 24.00
Melissa Marr Obsesie 24.00 M.G. Leonard Băiatul și gândacul magic 39.00
Michael Morpurgo Calul de razboi 24.99 Oisin McGann Răzbunarea strămoșilor 24.00
Garth Nix Abhorsen (Vol. III - Trilogia Vechiul Regat) 24.00 Tracy Mack & Michael Citrin Sherlock Holmes - În căutarea lui Watson 24.99
Alison Noel Luna albastră 24.00 Tracy Mack & Michael Citrin Sherlock Holmes - Misterul spiritului invocat 24.99
Dawn O’Porter Avioane de hârtie 29.99 Tracy Mack & Michael Citrin Sherlock Holmes - Confruntarea finală 25.99
Christopher Paolini Eragon I 45.00 Kai Meyer Mătase și sabie (vol.1 seria Oamenii Văzduhului Înalt) 24.00
Christopher Paolini Eragon II 46.99 Kai Meyer Lance și lumina (vol.2 seria Oamenii Văzduhului Înalt) 24.00
Chirstopher Paolini Moștenirea (vol.4 seria Eragon ) 59.99 Kai Meyer Dragon și diamant (vol.3 seria Oamenii Văzduhului Înalt) 24.00
Ursula Poznanski Erebos- Jocul răzbunarii 24.00 Wiley Miller Extraordinarele aventuri ale lui Basil cel Banal 29.99
Philip Pullman Rubinul din fum - vol.1 Seria Sally Lockhar 24.00 Jo Nesbo Pudra pentru pârțuri a Doctorului Proctor 24.99
Philip Pullman Umbra din Nord - vol.2 Seria Sally Lockhar 24.00 Jo Nesbo Doctor Proctor și cada timpului 24.99
Philip Pullman Tigrul din fântană - vol.3 Seria Sally Lockhart 24.00 Jo Nesbo Doctor Proctor și sfârșitul lumii. Poate 24.99
Philip Pullman Prințesa de tinichea - vol.4 Seria Sally Lockhart 24.00 Joanne Owen Maestrul păpușar 24.00
J. D. Rinehart Coroana celor trei. Cartea întâi 36.99 Hakon Øvreas Maro 33.00
J. D. Rinehart Coroana celor trei. Cartea a doua: Tărâmul pierdut 49.99 Sarah Prineas Hoțul vrăjitor furat 39.99
Kami Garcia & Margaret Stohl Cartea Lunilor (vol.2, Cronicile Casterilor ) 39.99 Sarah Prineas Hoțul vrăjitor pierdut 34.99
Kami Garcia & Margaret Stohl Luna de foc (vol.3, Cronicile Casterilor ) 39.99 Sarah Prineas Hoțul vrăjitor găsit 39.99
Maggie Stiefvater Fior 24.00 R. M. Romero Păpușarul din Cracovia 35.00
Maggie Stiefvater Șovăire (vol.2 seria Lupii din Mercy Falls) 24.00 Stephanie S.Sanders Școala ticăloșilor 29.99
Erika Swyler Cartea speculațiilor 44.99 Michael Scott Magicianul 24.00
Licia Troisi Războaiele Lumii Pământene vol.1 - Secta asasinilor 44.99 Emer Stamp Incredibilul jurnal secret al purcelușului 29.99
Licia Troisi Războaiele Lumii Pământene vol.2 - Cele două războinice 39.99 Emer Stamp Super uimitoarele aventuri ale purcelușului 29.99
John Stephens Atlasul de smarald ( vol.1 seria Cărțile Începutului ) 39.00

92 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 93
John Stephens Cronica focului ( vol.2 seria Cărțile Începutului ) 39.00 Van Gool Micul meu dicționar român-francez 29.00
Tui T.Sutherland Avatar II 24.00 Van Gool Micul meu dicționar român-german 29.00
P.L. Travers Mary Poppins 29.99 Despina Calavrezo Wintertime 21.70
P.L. Travers Mary Poppins deschide ușa 35.99 Helene Lasserre & Gilles Bonotaux Motanul meu este un ipocrit 23.00
P.L. Travers Mary Poppins se întoarce 35.99 Vic Parker 40 de Povești cu ponei și cai 68.00
P.L. Travers Mary Poppins în bucătărie 29.99 Tig Thomas 50 de povești cu prințese 65.00
P.L. Travers Mary Poppins în parc 35.99
P.L. Travers Mary Poppins și casa de alături 29.99 CARTEA JUCARIE
P.L. Travers Mary Poppins pe aleea Cireșilor 29.99 Fereastra spre Craciun Ciorăpelul 8.95
Sabine Zett Hugo pur și simplu genial 29.99 Fereastra spre Craciun Hărnicuța 8.95
Sabine Zett Planul genial al lui Hugo 29.99 P. Flemming, J. Blackman Aripioare - Papagalul 10.90
Sabine Zett Hugo dă-ți în petic 29.99 P. Flemming, J. Blackman Aripioare - Pinguinul 10.90
Ellis Weiner Gemenii Templeton au o idee 29.00 J. Gode, P. Flemming Lucy își ascute cleștii, ca să tremure toți peștii 13.60
Ellis Weiner Gemenii Templeton intră în scenă 36.99 *** Multiplan - Broaștele fantastice 10.20
Jennifer Weiner Cel mai mic Bigfoot 29.00 *** Multiplan - Corpul uman 10.20
Carmen Agra Deedy,Randall Wright Motanul de la hanul Cheshire Cheese 29.99 *** Multiplan - Mumiile egiptene 10.20
Cao Wenxuan Bronz și Floarea-Soarelui 24.99 *** Multiplan - Sistemul solar 10.20

CARTE DE BUZUNAR - COPII CARTI DE ACTIVITATI


J.M. Barrie Peter Pan II 7.00 *** 365 de lucruri de creat și confecționat 49.00
J.M. Barrie Peter Pan în gradina Kensington 19.99 Minna Lacey 365 de activități științifice și distractive 49.00
Emily Bearn Marea evadare 19.99 Larousse Caietul meu de grafică 3-4 ani 15.00
Andy Briggs Hero.com - În slujba binelui 26.99 Larousse Caiet de jocuri și activități pentru copii isteți (grupa mică) 48.00
Andy Briggs Villain.net - Consiliul raului 26.99 Larousse Caiet de jocuri și activități pentru copii isteți (grupa mijlocie) 48.00
Judy Brown Prințesa pirat- Porția 19.99 Larousse Caiet de jocuri și activități pentru copii isteți (grupa mare) 48.00
Judy Brown Prințesa pirat- Pandora 19.99 Larousse Sunt un campion - corpul uman 36.00
Marcus Chown Felicity Frobisher 19.99 Larousse Sunt un campion - țările lumii 36.00
Anthony Horowitz Poarta corbului ( seria Puterea celor 5 ) 24.99 *** Marea carte a labirinturilor 39.00
Diana Wynne Jones Cele nouă vieți ale lui Christopher Chant 22.99 *** Marea carte de colorat și activitati 39.00
Diana Wynne Jones Trai de vrăjitor 22.99 Parragon Pinkabella - Carte activități 28.00
Diana Wynne Jones Destinul lui Conrad 22.99 Parragon Pinkabella e la modă 27.00
Alan MacDonald Trolilor, plecați acasă! ( vol.1 din seria Aventuri cu troli ) 19.99 Parragon Pinkabella adoră să deseneze 27.00
Alan MacDonald Trolii în vacanță ( vol.2 din seria Aventuri cu troli ) 19.99 Parragon Pinkabella casa de papuși 69.00
Alan MacDonald Plăcinta de capră ( vol.3 din seria Aventuri cu troli ) 19.99 Hinkler Books Perfect albastru - Ne juăam și învățăm 39.99
Alan MacDonald FC Trolii ( vol.4 din seria Aventuri cu troli ) 19.99 Fiona Watt Arta și imaginație 39.99
Beatrice Masini Cine va dansa cu starurile? - Seria Pantofiorii roz 19.99 *** Să ne pregătim de școală 38.00
Beatrice Masini Pași încrucișați - Seria Pantofiorii roz 19.99 Arina Alexandru Alfabetul desenat mai ușor de învățat 14.99
Beatrice Masini Dansul verii - Seria Pantofiorii roz 19.99 Arina Alexandru Numărăm până la 10 14.99
Beatrice Masini Pas în doi - Seria Pantofiorii roz 19.99 Sudoku Suduku peste 8 ani 11.00
Beatrice Masini Pantofiorii roz - Noutăți mari la Academie 19.99 Usborne Carte puzzle cu imagini 49.00
Beatrice Masini Pantofiorii roz - Sus cortina 19.99
Beatrice Masini Pantofiorii roz - Un balet de neuitat 19.99
Philip Pullman Sperietorul 19.99 POVESTI ILUSTRATE - Francesca Rossi
Geronimo Stilton Numele meu e Stilton, Geronimo Stilton- vol.1 9.00 Ilustratii Francesca Rossi Povești ilustrate - Albă ca Zăpada 23.99
Geronimo Stilton Iubirea e ca brânza…- vol.2 9.00 Ilustratii Francesca Rossi Povești ilustrate - Alice în Țara Minunilor 23.99
Geronimo Stilton Banda motanului - vol.4 9.00 Ilustratii Francesca Rossi Povești ilustrate - Cenușăreasa 23.99
Geronimo Stilton Călătoriile… ce pasiune ! 9.00 Ilustratii Francesca Rossi Povești ilustrate - Pinocchio 23.99
Geronimo Stilton Misteriosul hoț de brânză 9.00 Ilustratii Francesca Rossi Povești ilustrate - Scufița Roșie 23.99
R.L. Stine Goosebumps - Blestemul mumiei 19.99 Ilustratii Francesca Rossi Povești ilustrate - Vrăjitorul din Oz 23.99
R.L. Stine Goosebumps - Bun venit în casa morților! 19.99
R.L. Stine Goosebumps - Noaptea păpuții 19.99
R.L. Stine Goosebumps - Nu coborâți în pivniță! 19.99 RAO EDUCATIONAL
R.L. Stine Goosebumps - Plaja bântuită 19.99 Viorela Anastasiu Geografia României, pentru admiterea în învățământul superior 5.30
R.L. Stine Goosebumps - Sânge de monstru 19.99 Zvetlana Apostoiu,Mariana Popa, Angela Soare Manual de limba franceză, clasa 4 11.90
R.L. Stine Goosebumps - Zâmbește și mori! 19.99
Matthew Ward Fantastica familie Whipple 26.99

EDITIE SOFTCOVER
*AGATHA MISTERY*
*GERONIMO STILTON*
Sir Steve Stevenson
AGATHA MISTERY - CRIMĂ PE TURNUL EIFFEL 15.00
Sir Steve Stevenson AGATHA MISTERY - ENIGMA FARAONULUI 15.00
Sir Steve Stevenson AGATHA MISTERY - JAF LA CASCADA NIAGARA 15.00
Sir Steve Stevenson Agatha Mistery - Perla din Bengal ( vol.2 ) 15.00
Sir Steve Stevenson AGATHA MISTERY-SPADA REGELUI SCOTIEI 15.00
Geronimo Stilton BANDA MOTANULUI - ED SOFTCOVER 9.00
Geronimo Stilton CĂLĂTORIILE, CE PASIUNE - ED SOFTCOVER 9.00
Geronimo Stilton FURTUL DIAMANTULUI URIAȘ - ED SOFTCOVER 9.00
Geronimo Stilton IUBIREA E CA BRÂNZA - ED SOFTCOVER 9.00
Geronimo Stilton MISTERIOSUL HOȚ DE BRÂNZĂ - ED SOFTCOVER 9.00
Geronimo Stilton NUMELE MEU E STILTON - ED SOFTCOVER 9.00

CARTE ILUSTRATA
*** Basmele mele preferate 49.00
*** Flautul fermecat 49.00
*** E.T. Extraterestrul descoperă comunicațiile 10.80
*** Nu știam că poți sări mai sus pe Lună 10.80
*** Nu știam că rechinii își schimbă mereu dinții 10.80
*** Nu știam că unele vase au aripi 10.80
*** Viața cotidiană în lumea antică 42.50
Ella Burfoot Domnul Întuneric se strecoară 35.99
Van Gool Micul meu dicționar român-englez 29.00

94 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 C ATA L O G R A O t o a m n ă - i a r n ă 2 0 1 8 95
www.raobooks.com
email: libraria.rao@rao.ro | tel.: 0040 21 224 12 31