Sunteți pe pagina 1din 130
1
1
1

1

----------------------------------------------------------------------------------------pag.5 Agaricus Arvensis (Ciuperca
----------------------------------------------------------------------------------------pag.5 Agaricus Arvensis (Ciuperca

----------------------------------------------------------------------------------------pag.5

Agaricus Arvensis (Ciuperca de câmp)------------------------------------------------------------------------------------pag.6 Agaricus Bisporus (Champinion, Ciuperca de bălegar)-----------------------------------------------------------------pag.7 Amanita Caesarea (Buretele domnesc,Crăiță)----------------------------------------------------------------------------pag.8 Boletus Aereus (Hribul pucios)----------------------------------------------------------------------------------------------pag.9 Boletus Edulis (Hrib , Mânătarcă)----------------------------------------------------------------------------------------pag. 10 Boletus pinicola (Hrib, Mânătarcă)----------------------------------------------------------------------------------------pag.11 Boletus Reticulatus (Hrib, Mânătarcă)------------------------------------------------------------------------------------pag.12 Cantharellus Cibarius (Gălbiori, Urechiușe-)--------------------------------------------------------------------------- pag.13 Lepiota Procera (Pălăria șarpelui, Piciorul căprioarei)-----------------------------------------------------------------pag.14 Marasmius Oreades (Gheba de luncă)------------------------------------------------------------------------------------pag.15 Morchella Conica (Zbârciogul țuguiat)-----------------------------------------------------------------------------------pag.16 MorchellaCrassipes (Zbârciogul)------------------------------------------------------------------------------------------pag.17 Morchella Rotunda (Zbârciogul rotund)---------------------------------------------------------------------------------pag.18 Russula Cyanoxantha (Vințica porumbeilor)----------------------------------------------------------------------------pag.19

----------------------------------------------------------------------------------------------pag.20

Aleuria Aurantia (Urechiuşa)----------------------------------------------------------------------------------------------pag.21 Armillaria Mellea (Ghebe, Opintici)---------------------------------------------------------------------------------------pag.22 Armillaria Tabescens (Ghebe, Opintici)----------------------------------------------------------------------------------pag.24 Boletus Erythropus-----------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.26 Boletus Iuridus (Buretele vrăjitoarei, Hribul mistrețului)-------------------------------------------------------------pag.27 Boletus Regius (Hribul domnesc)------------------------------------------------------------------------------------------pag.28 Cantherellus Cornucopioides (Trâmbița piticilor, Trâmbița morților, Cornul abundenței)---------------------pag.29 Cantherellus Lutescens------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.30 Cantherellus Tubaeformis (Trompeta-căprioarei)-----------------------------------------------------------------------pag.31 Clitocybe Prunulus (Nicoreți)-----------------------------------------------------------------------------------------------pag.32 Fistulina Hepatica (Limba boului)-----------------------------------------------------------------------------------------pag.33 Gyrosporus Castaneus (Hribul castaniu)--------------------------------------------------------------------------------pag.34 Hydnum Repandum (Flocoşelul) -----------------------------------------------------------------------------------------pag.35 Langermannia Gigantea (Beşica porcului)-------------------------------------------------------------------------------pag.36 Lycoperdon Perlatum (Caşul-ciorii)---------------------------------------------------------------------------------------pag.37 Lycoperdon Piriforme (Para-cerbului)------------------------------------------------------------------------------------pag.38 Lycoperdon Saccatum (Ghioaga-iepurilor)------------------------------------------------------------------------------pag.39 Laccaria Amethystina-------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.40 Lactarius Deliciosus (Râşcovul de brad, Pita lui Dumnezeu)----------------------------------------------------------pag.41 Lactarius Sanguifluus-------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.42 Lactarius Volemus (Lăptuca dulce)---------------------------------------------------------------------------------------pag.43 Leccinum Aurantiacum-----------------------------------------------------------------------------------------------------pag.44 Lepiota Puellaris (Buretele şerpesc şofroniu)----------------------------------------------------------------------------pag.45

(Buretele şerpesc şofroniu) ----------------------------------------------------------------------------pag.45 2

2

Morchella Esculenta (Zbârciogul galben)-------------------------------------------------------------------------------pag.46 Pleurotus Cornucopiae------------------------------------------------------------------------------------------------- ---pag.47 Pleurotus Ostreatus (Păsstrăvul de fag)---------------------------------------------------------------------------------pag.48 Polyporus Pes-Caprae------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.49 Russula Aeruginea (Vineţica-porcului)-------------------------------------------------------------------------------- -pag.50 Russula Alutacea (Pâinişoara)--------------------------------------------------------------------------------------------pag.51 Russula Aurata (Hulubiţa aurie)----------------------------------------------------------------------------------------pag.52 Russula Decolorans--------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.53 Russula Integra (Pâinişoara-cucului)-----------------------------------------------------------------------------------pag.54

Russula Turci---------------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.55 Russula Vesca (Pâinea-pământului)------------------------------------------------------------------------------------pag.56 Russula Viscerens----------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.57 Suillus badius (Hribul murg)----------------------------------------------------------------------------------------- ---pag.58 Suillus Granulatus (Pitoaşca)---------------------------------------------------------------------------------------------pag.59 Suillus Luteus (Turta-vacii)-----------------------------------------------------------------------------------------------pag.60

------------------------------------------------------------------------------------pag.61

Boletinus Cavipes-----------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.62 Boletus Chrysenteron (Hribul de muşchi)------------------------------------------------------------------------------pag.63 Boletus Pulverulentus------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.64 Boletus Subtomentosus (Buza-caprei)-----------------------------------------------------------------------------------pag.65 Guepinia Rufa---------------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.66 Hygrophoropsis Aurantiaca (Buretele portocaliu)---------------------------------------------------------------------pag.67

Lactarius Deterrimus-------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.68 Leccinum Carpini (Pitarca)------------------------------------------------------------------------------------------------pag.69 Russula Ochroleuca----------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.70 Russula Violeipes-------------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.71 Russula Xarampelina (Scrumbia-pădurii)-------------------------------------------------------------------------------pag.72 Verpa Bohemica (Zbârciogul fals, Zbârciogul timpuriu)--------------------------------------------------------------pag.73 Verpa Conica (Zbârciogul corcit)------------------------------------------------------------------------------------------pag.74 Verpa Digitaliformis---------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.75

--------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.76

Boletus Albidus--------------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.77 Boletus Calopus--------------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.78 Boletus Purpureus (Buretele roşu de stejar)-----------------------------------------------------------------------------pag.79 Hellvela Crispa (Zbârciogul Creţ)-----------------------------------------------------------------------------------------pag.80

Lactarius Blennius (Râşcovul verzui)-------------------------------------------------------------------------------------pag.81 Lactarius Chrysorrheus-----------------------------------------------------------------------------------------------------pag.82 Lactarius Fuliginosus (Râşcovul brun)-----------------------------------------------------------------------------------pag.83 Lactarius Picinus-------------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.84 Lactarius Piperatus (Iuţarul, Buretele iute)------------------------------------------------------------------------------pag.85 Lactarius Rufus (Râşcovul roşu)-------------------------------------------------------------------------------------------pag.86 Lactarius Vellereus (Râşcovul pâslos)-------------------------------------------------------------------------------------pag.87 Lactarius Controversus (Lăptuca sângerie)------------------------------------------------------------------------------pag.88

Controversus (Lăptuca sângerie) ------------------------------------------------------------------------------pag.88 3

3

Pholiota Squarrosa (Buretele solzos)--------------------------------------------------------------------------------------pag.89 Russula Foetens (Buretele bălos)------------------------------------------------------------------------------------------pag.90 Russula Nigricans (Vineţica negricioasă)--------------------------------------------------------------------------------pag.91 Russula Caerulea-------------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.92 Russula Fellea-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.93 Russula Qeuletii--------------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.94 Russula Sardonia-------------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.95 Tylopilus Felleus--------------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.96

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.97

Amanita Phalloides (Buretele viperei)------------------------------------------------------------------------------------pag.98 Amanita Verna (Buretele Primăvăratic)---------------------------------------------------------------------------------pag.99 Amanita Virosa--------------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.100 Gyromitra Esculenta (Zbârciogul gras)----------------------------------------------------------------------------------pag.101 Gyromitra Gigas (Zbârciogul uriaş)--------------------------------------------------------------------------------------pag.102 Cortinarius Orellanus (Cortinara de munte)---------------------------------------------------------------------------pag.103

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.104Amanita Muscaria (Muscariţa, Pălăria şarpelui)

Amanita Muscaria (Muscariţa, Pălăria şarpelui)----------------------------------------------------------------------pag.105 Amanita Porphyria---------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.107 Amanita Pantherina (Buretele panterei)--------------------------------------------------------------------------------pag.108 Amanita Aspera-------------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.109 Agaricus Xanthodermus---------------------------------------------------------------------------------------------------pag.110 Boletus Satanas (Hribul ţigănesc, Hribul dracului)--------------------------------------------------------------------pag.111

Clitocybe Cerussata----------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.112 Clitocybe Dealbata-----------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.113 Cortinarius Cinnamomeus (Buretele de mesteacăn)------------------------------------------------------------------pag.114 Cortinarius Semisanguineus-----------------------------------------------------------------------------------------------pag.115 Hypholoma Fasciculare (Gheba pucioasă)-------------------------------------------------------------------------------pag.116 Lepiota Cristata--------------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.117 Lactarius Porninsis----------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.118 Lactarius Scrobiculatus-----------------------------------------------------------------------------------------------------pag.119 Lactarius Torminosus (Buretele flocos)----------------------------------------------------------------------------------pag.120 Lactarius Mitissimus--------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.121 Paxillus Involutus (Buretele porcesc)-------------------------------------------------------------------------------------pag.122 Psilocybe Semilanceata------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.123 Russula Emetica (Vineţica focului)---------------------------------------------------------------------------------------pag.124

------------------------------------------------------------------------------------------------------------pag.125

Ganoderma Lucidum (Reishi, Lingzhi)---------------------------------------------------------------------------------pag.126 Grifola Frondosa (Găinuşa-pădurii, Maitake)--------------------------------------------------------------------------pag.128 Coriolus Versicolor (Coada-curcanului)---------------------------------------------------------------------------------pag.129

Versicolor (Coada-curcanului)---------------------------------------------------------------------------------pag.129 4

4

5
5
5

5

AAggaarriiccuuss AArrvveennssiiss ((CCiiuuppeerrccaa ddee ccââmmpp))

AAggaarriiccuuss AArrvveennssiiss ((CCiiuuppeerrccaa ddee cc ââ mmpp)) 6
AAggaarriiccuuss AArrvveennssiiss ((CCiiuuppeerrccaa ddee cc ââ mmpp)) 6
AAggaarriiccuuss AArrvveennssiiss ((CCiiuuppeerrccaa ddee cc ââ mmpp)) 6
AAggaarriiccuuss AArrvveennssiiss ((CCiiuuppeerrccaa ddee cc ââ mmpp)) 6
AAggaarriiccuuss AArrvveennssiiss ((CCiiuuppeerrccaa ddee cc ââ mmpp)) 6

6

AAggaarriiccuuss BBiissppoorruuss ((CChhaammppiinniioonn,, CCiiuuppeerrccaa ddee bbăălleeggaarr))

AAggaarriiccuuss BBiissppoorruuss ((CChhaammppiinniioonn,, CCiiuuppeerrccaa ddee bb ăă lleeggaarr)) 7
AAggaarriiccuuss BBiissppoorruuss ((CChhaammppiinniioonn,, CCiiuuppeerrccaa ddee bb ăă lleeggaarr)) 7
AAggaarriiccuuss BBiissppoorruuss ((CChhaammppiinniioonn,, CCiiuuppeerrccaa ddee bb ăă lleeggaarr)) 7
AAggaarriiccuuss BBiissppoorruuss ((CChhaammppiinniioonn,, CCiiuuppeerrccaa ddee bb ăă lleeggaarr)) 7

7

AAmmaanniittaa CCaaeessaarreeaa ((BBuurreetteellee ddoommnneesscc,,CCrrăăiițțăă))

AAmmaanniittaa CC aaeessaarreeaa ((BBuurreetteellee ddoommnneesscc,,CCrrăăiițțăă )) 8
AAmmaanniittaa CC aaeessaarreeaa ((BBuurreetteellee ddoommnneesscc,,CCrrăăiițțăă )) 8
AAmmaanniittaa CC aaeessaarreeaa ((BBuurreetteellee ddoommnneesscc,,CCrrăăiițțăă )) 8

8

BBoolleettuuss AAeerreeuuss ((HHrriibbuull ppuucciiooss))

BBoolleettuuss AAeerreeuuss ((HHrriibbuull ppuucciiooss)) 9
BBoolleettuuss AAeerreeuuss ((HHrriibbuull ppuucciiooss)) 9
BBoolleettuuss AAeerreeuuss ((HHrriibbuull ppuucciiooss)) 9

9

BBoolleettuuss EEdduulliiss ((HHrriibb ,, MMâânnăăttaarrccăă))

BBoolleettuuss EEdduulliiss ((HHrriibb ,, MM âânnăăttaarrccăă)) 10
BBoolleettuuss EEdduulliiss ((HHrriibb ,, MM âânnăăttaarrccăă)) 10
BBoolleettuuss EEdduulliiss ((HHrriibb ,, MM âânnăăttaarrccăă)) 10
BBoolleettuuss EEdduulliiss ((HHrriibb ,, MM âânnăăttaarrccăă)) 10
BBoolleettuuss EEdduulliiss ((HHrriibb ,, MM âânnăăttaarrccăă)) 10

10

BBoolleettuuss ppiinniiccoollaa ((HHrriibb,, MMâânnăăttaarrccăă))

BBoolleettuuss ppiinniiccoollaa ((HHrriibb,, MMâânnăăttaarrccăă)) 11
BBoolleettuuss ppiinniiccoollaa ((HHrriibb,, MMâânnăăttaarrccăă)) 11
BBoolleettuuss ppiinniiccoollaa ((HHrriibb,, MMâânnăăttaarrccăă)) 11

11

BBoolleettuuss RReettiiccuullaattuuss ((HHrriibb,, MMâânnăăttaarrccăă))

BBoolleettuuss RReettiiccuullaattuuss ((HHrriibb,, MMâânnăăttaarrccăă)) 12
BBoolleettuuss RReettiiccuullaattuuss ((HHrriibb,, MMâânnăăttaarrccăă)) 12
BBoolleettuuss RReettiiccuullaattuuss ((HHrriibb,, MMâânnăăttaarrccăă)) 12
BBoolleettuuss RReettiiccuullaattuuss ((HHrriibb,, MMâânnăăttaarrccăă)) 12
BBoolleettuuss RReettiiccuullaattuuss ((HHrriibb,, MMâânnăăttaarrccăă)) 12
BBoolleettuuss RReettiiccuullaattuuss ((HHrriibb,, MMâânnăăttaarrccăă)) 12

12

CCaanntthhaarreelllluuss CCiibbaarriiuuss ((GGăăllbbiioorrii,, UUrreecchhiiuușșee))

CCaanntthhaarreelllluuss CCiibbaarriiuuss ((GGăăllbbiioorrii,, UUrreecchhiiuușșee)) 13
CCaanntthhaarreelllluuss CCiibbaarriiuuss ((GGăăllbbiioorrii,, UUrreecchhiiuușșee)) 13
CCaanntthhaarreelllluuss CCiibbaarriiuuss ((GGăăllbbiioorrii,, UUrreecchhiiuușșee)) 13
CCaanntthhaarreelllluuss CCiibbaarriiuuss ((GGăăllbbiioorrii,, UUrreecchhiiuușșee)) 13
CCaanntthhaarreelllluuss CCiibbaarriiuuss ((GGăăllbbiioorrii,, UUrreecchhiiuușșee)) 13

13

LLeeppiioottaa PPrroocceerraa ((PPăăllăărriiaa șșaarrppeelluuii,, PPiicciioorruull ccăăpprriiooaarreeii))

LLeeppiioottaa PPrroocceerraa ((PPăăllăărriiaa șșaarrppeelluuii,, PPiicciioorruull ccăăpprriiooaarreeii)) 14
LLeeppiioottaa PPrroocceerraa ((PPăăllăărriiaa șșaarrppeelluuii,, PPiicciioorruull ccăăpprriiooaarreeii)) 14
LLeeppiioottaa PPrroocceerraa ((PPăăllăărriiaa șșaarrppeelluuii,, PPiicciioorruull ccăăpprriiooaarreeii)) 14

14

MMaarraassmmiiuuss OOrreeaaddeess ((GGhheebbaa ddee lluunnccăă))

MMaarraassmmiiuuss OOrreeaaddeess ((GGhheebbaa ddee lluunnccăă)) 15
MMaarraassmmiiuuss OOrreeaaddeess ((GGhheebbaa ddee lluunnccăă)) 15
MMaarraassmmiiuuss OOrreeaaddeess ((GGhheebbaa ddee lluunnccăă)) 15

15

MMoorrcchheellllaa CCoonniiccaa ((ZZbbâârrcciioogguull țțuugguuiiaatt))

MMoorrcchheellllaa CCoonniiccaa ((ZZbbâârrcciioogguull țțuugguuiiaatt)) 16
MMoorrcchheellllaa CCoonniiccaa ((ZZbbâârrcciioogguull țțuugguuiiaatt)) 16
MMoorrcchheellllaa CCoonniiccaa ((ZZbbâârrcciioogguull țțuugguuiiaatt)) 16

16

MMoorrcchheellllaa CCrraassssiippeess ((ZZbbâârrcciioogguull))

MMoorrcchheellllaa CCrraassssiippeess ((ZZbbâârrcciioogguull)) 17
MMoorrcchheellllaa CCrraassssiippeess ((ZZbbâârrcciioogguull)) 17
MMoorrcchheellllaa CCrraassssiippeess ((ZZbbâârrcciioogguull)) 17
MMoorrcchheellllaa CCrraassssiippeess ((ZZbbâârrcciioogguull)) 17

17

MMoorrcchheellllaa RRoottuunnddaa ((ZZbbâârrcciioogguull rroottuunndd))

MMoorrcchheellllaa RRoottuunnddaa ((ZZbbâârrcciioogguull rroottuunndd)) 18
MMoorrcchheellllaa RRoottuunnddaa ((ZZbbâârrcciioogguull rroottuunndd)) 18
MMoorrcchheellllaa RRoottuunnddaa ((ZZbbâârrcciioogguull rroottuunndd)) 18
MMoorrcchheellllaa RRoottuunnddaa ((ZZbbâârrcciioogguull rroottuunndd)) 18

18

RRuussssuullaa CCyyaannooxxaanntthhaa ((VViinnțțiiccaa ppoorruummbbeeiilloorr))

RRuussssuullaa CC yyaannooxxaanntthhaa ((VViinnțțiiccaa ppoorruummbbeeiilloorr)) 19
RRuussssuullaa CC yyaannooxxaanntthhaa ((VViinnțțiiccaa ppoorruummbbeeiilloorr)) 19
RRuussssuullaa CC yyaannooxxaanntthhaa ((VViinnțțiiccaa ppoorruummbbeeiilloorr)) 19
RRuussssuullaa CC yyaannooxxaanntthhaa ((VViinnțțiiccaa ppoorruummbbeeiilloorr)) 19

19

20
20
20

20

AAlleeuurriiaa AAuurraannttiiaa ((UUrreecchhiiuuşşaa))

AAlleeuurriiaa AAuurraannttiiaa ((UUrr eecchhiiuuşşaa )) 21
AAlleeuurriiaa AAuurraannttiiaa ((UUrr eecchhiiuuşşaa )) 21
AAlleeuurriiaa AAuurraannttiiaa ((UUrr eecchhiiuuşşaa )) 21
AAlleeuurriiaa AAuurraannttiiaa ((UUrr eecchhiiuuşşaa )) 21

21

AArrmmiillllaarriiaa MMeelllleeaa ((GGhheebbee,, OOppiinnttiiccii))

AArrmmiillllaarriiaa MMeelllleeaa ((GGhheebbee,, OOppiinnttiiccii)) 22
AArrmmiillllaarriiaa MMeelllleeaa ((GGhheebbee,, OOppiinnttiiccii)) 22
AArrmmiillllaarriiaa MMeelllleeaa ((GGhheebbee,, OOppiinnttiiccii)) 22

22

23
23

23

AArrmmiillllaarriiaa TTaabbeesscceennss ((GGhheebbee,, OOppiinnttiiccii))

AArrmmiillllaarriiaa TTaabbeesscceennss ((GGhheebbee,, OOppiinnttiiccii)) 24
AArrmmiillllaarriiaa TTaabbeesscceennss ((GGhheebbee,, OOppiinnttiiccii)) 24
AArrmmiillllaarriiaa TTaabbeesscceennss ((GGhheebbee,, OOppiinnttiiccii)) 24

24

25
25
25

25

BBoolleettuuss EErryytthhrrooppuuss

BBoolleettuuss EErryytthhrrooppuuss 26
BBoolleettuuss EErryytthhrrooppuuss 26
BBoolleettuuss EErryytthhrrooppuuss 26
BBoolleettuuss EErryytthhrrooppuuss 26
BBoolleettuuss EErryytthhrrooppuuss 26

26

BBoolleettuuss IIuurriidduuss ((BBuurreetteellee vvrrăăjjiittooaarreeii,, HHrriibbuull mmiissttrreețțuulluuii))

BBoolleettuuss II uurriidduuss ((BBuurreetteellee vvrrăăjjiittooaarreeii,, HHrriibbuull mmiissttrreețțuulluuii)) 27
BBoolleettuuss II uurriidduuss ((BBuurreetteellee vvrrăăjjiittooaarreeii,, HHrriibbuull mmiissttrreețțuulluuii)) 27
BBoolleettuuss II uurriidduuss ((BBuurreetteellee vvrrăăjjiittooaarreeii,, HHrriibbuull mmiissttrreețțuulluuii)) 27
BBoolleettuuss II uurriidduuss ((BBuurreetteellee vvrrăăjjiittooaarreeii,, HHrriibbuull mmiissttrreețțuulluuii)) 27
BBoolleettuuss II uurriidduuss ((BBuurreetteellee vvrrăăjjiittooaarreeii,, HHrriibbuull mmiissttrreețțuulluuii)) 27

27

BBoolleettuuss RReeggiiuuss ((HHrriibbuull ddoommnneesscc))

BBoolleettuuss RReeggiiuuss ((HHrriibbuull ddoommnneesscc)) 28
BBoolleettuuss RReeggiiuuss ((HHrriibbuull ddoommnneesscc)) 28
BBoolleettuuss RReeggiiuuss ((HHrriibbuull ddoommnneesscc)) 28
BBoolleettuuss RReeggiiuuss ((HHrriibbuull ddoommnneesscc)) 28
BBoolleettuuss RReeggiiuuss ((HHrriibbuull ddoommnneesscc)) 28

28

CCaanntthheerreelllluuss CCoorrnnuuccooppiiooiiddeess ((TTrrââmmbbiițțaa ppiittiicciilloorr,, TTrrââmmbbiițțaa mmoorrțțiilloorr,, CCoorrnnuull aabbuunnddeennțțeeii))

ppiittiicciilloorr,, TTrrââmmbbiițțaa mmoorrțțiilloorr,, CCoorrnnuull aabbuunnddeennțțeeii)) 29
ppiittiicciilloorr,, TTrrââmmbbiițțaa mmoorrțțiilloorr,, CCoorrnnuull aabbuunnddeennțțeeii)) 29
ppiittiicciilloorr,, TTrrââmmbbiițțaa mmoorrțțiilloorr,, CCoorrnnuull aabbuunnddeennțțeeii)) 29
ppiittiicciilloorr,, TTrrââmmbbiițțaa mmoorrțțiilloorr,, CCoorrnnuull aabbuunnddeennțțeeii)) 29

29

CCaanntthheerreelllluuss LLuutteesscceennss

CCaanntthheerreelllluuss LLuutteesscceennss 30
CCaanntthheerreelllluuss LLuutteesscceennss 30
CCaanntthheerreelllluuss LLuutteesscceennss 30
CCaanntthheerreelllluuss LLuutteesscceennss 30

30

CCaanntthheerreelllluuss TTuubbaaeeffoorrmmiiss ((TTrroommppeettaa--ccăăpprriiooaarreeii))

CCaanntthheerreelllluuss TTuubbaaeeffoorrmmiiss ((TTrroommppeettaa-- ccăăpprriiooaarreeii)) 31
CCaanntthheerreelllluuss TTuubbaaeeffoorrmmiiss ((TTrroommppeettaa-- ccăăpprriiooaarreeii)) 31
CCaanntthheerreelllluuss TTuubbaaeeffoorrmmiiss ((TTrroommppeettaa-- ccăăpprriiooaarreeii)) 31
CCaanntthheerreelllluuss TTuubbaaeeffoorrmmiiss ((TTrroommppeettaa-- ccăăpprriiooaarreeii)) 31

31

CClliittooccyybbee PPrruunnuulluuss ((NNiiccoorreețții))

CClliittooccyybbee PPrruunnuulluuss ((NNiiccoorreețții)) 32
CClliittooccyybbee PPrruunnuulluuss ((NNiiccoorreețții)) 32
CClliittooccyybbee PPrruunnuulluuss ((NNiiccoorreețții)) 32
CClliittooccyybbee PPrruunnuulluuss ((NNiiccoorreețții)) 32

32

FFiissttuulliinnaa HHeeppaattiiccaa ((LLiimmbbaa bboouulluuii))

FFiissttuulliinnaa HHeeppaattiiccaa ((LLiimmbbaa bboouulluuii)) 33
FFiissttuulliinnaa HHeeppaattiiccaa ((LLiimmbbaa bboouulluuii)) 33

33

GGyyrroossppoorruuss CCaassttaanneeuuss ((HHrriibbuull ccaassttaanniiuu))

GGyyrroossppoorruuss CCaassttaanneeuuss ((HHrriibbuull ccaassttaanniiuu)) 34
GGyyrroossppoorruuss CCaassttaanneeuuss ((HHrriibbuull ccaassttaanniiuu)) 34
GGyyrroossppoorruuss CCaassttaanneeuuss ((HHrriibbuull ccaassttaanniiuu)) 34

34

HHyyddnnuumm RReeppaanndduumm ((FFllooccooşşeelluull))

HHyyddnnuumm RReeppaanndduumm ((FFllooccooşşeelluull)) 35
HHyyddnnuumm RReeppaanndduumm ((FFllooccooşşeelluull)) 35
HHyyddnnuumm RReeppaanndduumm ((FFllooccooşşeelluull)) 35
HHyyddnnuumm RReeppaanndduumm ((FFllooccooşşeelluull)) 35

35

LLaannggeerrmmaannnniiaa GGiiggaanntteeaa ((BBeeşşiiccaa ppoorrccuulluuii))

LLaannggeerrmmaannnniiaa GGiiggaanntteeaa ((BBeeşşiiccaa ppoorrccuulluuii)) 36
LLaannggeerrmmaannnniiaa GGiiggaanntteeaa ((BBeeşşiiccaa ppoorrccuulluuii)) 36
LLaannggeerrmmaannnniiaa GGiiggaanntteeaa ((BBeeşşiiccaa ppoorrccuulluuii)) 36
LLaannggeerrmmaannnniiaa GGiiggaanntteeaa ((BBeeşşiiccaa ppoorrccuulluuii)) 36

36

LLyyccooppeerrddoonn PPeerrllaattuumm ((CCaaşşuull--cciioorriiii))

LLyyccooppeerrddoonn PPeerrllaattuumm ((CCaaşşuull --cciioorriiii)) 37
LLyyccooppeerrddoonn PPeerrllaattuumm ((CCaaşşuull --cciioorriiii)) 37
LLyyccooppeerrddoonn PPeerrllaattuumm ((CCaaşşuull --cciioorriiii)) 37
LLyyccooppeerrddoonn PPeerrllaattuumm ((CCaaşşuull --cciioorriiii)) 37
LLyyccooppeerrddoonn PPeerrllaattuumm ((CCaaşşuull --cciioorriiii)) 37

37

LLyyccooppeerrddoonn PPiirriiffoorrmmee ((PPaarraa--cceerrbbuulluuii))

LLyyccooppeerrddoonn PPiirriiffoorrmmee ((PPaarraa--cceerrbbuulluuii)) 38
LLyyccooppeerrddoonn PPiirriiffoorrmmee ((PPaarraa--cceerrbbuulluuii)) 38
LLyyccooppeerrddoonn PPiirriiffoorrmmee ((PPaarraa--cceerrbbuulluuii)) 38
LLyyccooppeerrddoonn PPiirriiffoorrmmee ((PPaarraa--cceerrbbuulluuii)) 38

38

LLyyccooppeerrddoonn SSaaccccaattuumm ((GGhhiiooaaggaa--iieeppuurriilloorr))

LLyyccooppeerrddoonn SSaaccccaattuumm ((GGhhiiooaaggaa--iieeppuurriilloorr)) 39
LLyyccooppeerrddoonn SSaaccccaattuumm ((GGhhiiooaaggaa--iieeppuurriilloorr)) 39
LLyyccooppeerrddoonn SSaaccccaattuumm ((GGhhiiooaaggaa--iieeppuurriilloorr)) 39
LLyyccooppeerrddoonn SSaaccccaattuumm ((GGhhiiooaaggaa--iieeppuurriilloorr)) 39

39

LLaaccccaarriiaa AAmmeetthhyyssttiinnaa

LLaaccccaarriiaa AAmmeetthhyyssttiinnaa 40
LLaaccccaarriiaa AAmmeetthhyyssttiinnaa 40
LLaaccccaarriiaa AAmmeetthhyyssttiinnaa 40
LLaaccccaarriiaa AAmmeetthhyyssttiinnaa 40

40

LLaaccttaarriiuuss DDeelliicciioossuuss ((RRââşşccoovvuull ddee bbrraadd,, PPiittaa lluuii DDuummnneezzeeuu))

LLaaccttaarriiuuss DDeelliicciioossuuss ((RRââşşccoovvuull ddee bbrraadd,, PPiittaa lluuii DDuummnneezzeeuu)) 41
LLaaccttaarriiuuss DDeelliicciioossuuss ((RRââşşccoovvuull ddee bbrraadd,, PPiittaa lluuii DDuummnneezzeeuu)) 41
LLaaccttaarriiuuss DDeelliicciioossuuss ((RRââşşccoovvuull ddee bbrraadd,, PPiittaa lluuii DDuummnneezzeeuu)) 41
LLaaccttaarriiuuss DDeelliicciioossuuss ((RRââşşccoovvuull ddee bbrraadd,, PPiittaa lluuii DDuummnneezzeeuu)) 41
LLaaccttaarriiuuss DDeelliicciioossuuss ((RRââşşccoovvuull ddee bbrraadd,, PPiittaa lluuii DDuummnneezzeeuu)) 41

41

LLaaccttaarriiuuss SSaanngguuiifflluuuuss

LLaaccttaarriiuuss SSaanngguuiifflluuuuss 42
LLaaccttaarriiuuss SSaanngguuiifflluuuuss 42
LLaaccttaarriiuuss SSaanngguuiifflluuuuss 42
LLaaccttaarriiuuss SSaanngguuiifflluuuuss 42

42

LLaaccttaarriiuuss VVoolleemmuuss ((LLăăppttuuccaa dduullccee))

LLaaccttaarriiuuss VVoolleemmuuss ((LLăăppttuuccaa dduullccee)) 43
LLaaccttaarriiuuss VVoolleemmuuss ((LLăăppttuuccaa dduullccee)) 43
LLaaccttaarriiuuss VVoolleemmuuss ((LLăăppttuuccaa dduullccee)) 43
LLaaccttaarriiuuss VVoolleemmuuss ((LLăăppttuuccaa dduullccee)) 43
LLaaccttaarriiuuss VVoolleemmuuss ((LLăăppttuuccaa dduullccee)) 43

43

LLeecccciinnuumm AAuurraannttiiaaccuumm

LLeecccciinnuumm AAuurraannttiiaaccuumm 44
LLeecccciinnuumm AAuurraannttiiaaccuumm 44
LLeecccciinnuumm AAuurraannttiiaaccuumm 44

44

LLeeppiioottaa PPuueellllaarriiss ((BBuurreetteellee şşeerrppeesscc şşooffrroonniiuu))

LLeeppiioottaa PPuueellllaarriiss ((BBuurreetteellee şşeerrppeesscc şşooffrroonniiuu)) 45
LLeeppiioottaa PPuueellllaarriiss ((BBuurreetteellee şşeerrppeesscc şşooffrroonniiuu)) 45
LLeeppiioottaa PPuueellllaarriiss ((BBuurreetteellee şşeerrppeesscc şşooffrroonniiuu)) 45

45

MMoorrcchheellllaa EEssccuulleennttaa ((ZZbbâârrcciioogguull ggaallbbeenn))

MMoorrcchheellllaa EEssccuulleennttaa ((ZZbbâârrcciioogguull ggaallbbeenn)) 46
MMoorrcchheellllaa EEssccuulleennttaa ((ZZbbâârrcciioogguull ggaallbbeenn)) 46
MMoorrcchheellllaa EEssccuulleennttaa ((ZZbbâârrcciioogguull ggaallbbeenn)) 46
MMoorrcchheellllaa EEssccuulleennttaa ((ZZbbâârrcciioogguull ggaallbbeenn)) 46

46

PPlleeuurroottuuss CCoorrnnuuccooppiiaaee

PPlleeuurroottuuss CCoorrnnuuccooppiiaaee 47
PPlleeuurroottuuss CCoorrnnuuccooppiiaaee 47
PPlleeuurroottuuss CCoorrnnuuccooppiiaaee 47

47

PPlleeuurroottuuss OOssttrreeaattuuss ((PPăăssttrrăăvvuull ddee ffaagg))

PPlleeuurroottuuss OOssttrreeaattuuss ((PPăăssttrrăăvvuull ddee ffaagg)) 48
PPlleeuurroottuuss OOssttrreeaattuuss ((PPăăssttrrăăvvuull ddee ffaagg)) 48
PPlleeuurroottuuss OOssttrreeaattuuss ((PPăăssttrrăăvvuull ddee ffaagg)) 48
PPlleeuurroottuuss OOssttrreeaattuuss ((PPăăssttrrăăvvuull ddee ffaagg)) 48
PPlleeuurroottuuss OOssttrreeaattuuss ((PPăăssttrrăăvvuull ddee ffaagg)) 48
PPlleeuurroottuuss OOssttrreeaattuuss ((PPăăssttrrăăvvuull ddee ffaagg)) 48
PPlleeuurroottuuss OOssttrreeaattuuss ((PPăăssttrrăăvvuull ddee ffaagg)) 48

48

PPoollyyppoorruuss PPeess--CCaapprraaee

PPoollyyppoorruuss PPeess--CCaapprraaee 49
PPoollyyppoorruuss PPeess--CCaapprraaee 49
PPoollyyppoorruuss PPeess--CCaapprraaee 49
PPoollyyppoorruuss PPeess--CCaapprraaee 49
PPoollyyppoorruuss PPeess--CCaapprraaee 49

49

RRuussssuullaa AAeerruuggiinneeaa ((VViinneeţţiiccaa--ppoorrccuulluuii))

RRuussssuullaa AAeerruuggiinneeaa ((VViinneeţţiiccaa --ppoorrccuulluuii)) 50
RRuussssuullaa AAeerruuggiinneeaa ((VViinneeţţiiccaa --ppoorrccuulluuii)) 50
RRuussssuullaa AAeerruuggiinneeaa ((VViinneeţţiiccaa --ppoorrccuulluuii)) 50
RRuussssuullaa AAeerruuggiinneeaa ((VViinneeţţiiccaa --ppoorrccuulluuii)) 50

50

RRuussssuullaa AAlluuttaacceeaa ((PPââiinniişşooaarraa))

RRuussssuullaa AAlluuttaacceeaa ((PPââiinniişşooaarraa)) 51
RRuussssuullaa AAlluuttaacceeaa ((PPââiinniişşooaarraa)) 51
RRuussssuullaa AAlluuttaacceeaa ((PPââiinniişşooaarraa)) 51
RRuussssuullaa AAlluuttaacceeaa ((PPââiinniişşooaarraa)) 51
RRuussssuullaa AAlluuttaacceeaa ((PPââiinniişşooaarraa)) 51

51

RRuussssuullaa AAuurraattaa ((HHuulluubbiiţţaa aauurriiee))

RRuussssuullaa AAuurraattaa ((HHuulluubbiiţţaa aauurriiee)) 52
RRuussssuullaa AAuurraattaa ((HHuulluubbiiţţaa aauurriiee)) 52
RRuussssuullaa AAuurraattaa ((HHuulluubbiiţţaa aauurriiee)) 52
RRuussssuullaa AAuurraattaa ((HHuulluubbiiţţaa aauurriiee)) 52

52

RRuussssuullaa DDeeccoolloorraannss

RRuussssuullaa DDeeccoolloorraannss 53
RRuussssuullaa DDeeccoolloorraannss 53
RRuussssuullaa DDeeccoolloorraannss 53
RRuussssuullaa DDeeccoolloorraannss 53

53

RRuussssuullaa IInntteeggrraa ((PPââiinniişşooaarraa--ccuuccuulluuii))

RRuussssuullaa IInntteeggrraa ((PPââiinniişşooaarraa --ccuuccuulluuii)) 54
RRuussssuullaa IInntteeggrraa ((PPââiinniişşooaarraa --ccuuccuulluuii)) 54
RRuussssuullaa IInntteeggrraa ((PPââiinniişşooaarraa --ccuuccuulluuii)) 54
RRuussssuullaa IInntteeggrraa ((PPââiinniişşooaarraa --ccuuccuulluuii)) 54

54

RRuussssuullaa TTuurrccii

RRuussssuullaa TTuurrccii 55
RRuussssuullaa TTuurrccii 55
RRuussssuullaa TTuurrccii 55
RRuussssuullaa TTuurrccii 55
RRuussssuullaa TTuurrccii 55

55

RRuussssuullaa VVeessccaa ((PPââiinneeaa--ppăămmâânnttuulluuii))

RRuussssuullaa VVeessccaa ((PPââiinneeaa -- ppăămmâânnttuulluuii)) 56
RRuussssuullaa VVeessccaa ((PPââiinneeaa -- ppăămmâânnttuulluuii)) 56
RRuussssuullaa VVeessccaa ((PPââiinneeaa -- ppăămmâânnttuulluuii)) 56

56

RRuussssuullaa VViisscceerreennss

RRuussssuullaa VViisscceerreennss 57
RRuussssuullaa VViisscceerreennss 57
RRuussssuullaa VViisscceerreennss 57
RRuussssuullaa VViisscceerreennss 57

57

SSuuiilllluuss bbaaddiiuuss ((HHrriibbuull mmuurrgg))

SSuuiilllluuss bbaaddiiuuss ((HHrriibbuull mmuurrgg)) 58
SSuuiilllluuss bbaaddiiuuss ((HHrriibbuull mmuurrgg)) 58
SSuuiilllluuss bbaaddiiuuss ((HHrriibbuull mmuurrgg)) 58

58

SSuuiilllluuss GGrraannuullaattuuss ((PPiittooaaşşccaa))

SSuuiilllluuss GGrraannuullaattuuss (( PPiittooaaşşccaa)) 59
SSuuiilllluuss GGrraannuullaattuuss (( PPiittooaaşşccaa)) 59
SSuuiilllluuss GGrraannuullaattuuss (( PPiittooaaşşccaa)) 59

59

SSuuiilllluuss LLuutteeuuss ((TTuurrttaa--vvaacciiii))

SSuuiilllluuss LLuutteeuuss ((TTuurrttaa--vvaacciiii)) 60
SSuuiilllluuss LLuutteeuuss ((TTuurrttaa--vvaacciiii)) 60
SSuuiilllluuss LLuutteeuuss ((TTuurrttaa--vvaacciiii)) 60

60

61
61
61

61

BBoolleettiinnuuss CCaavviippeess

BBoolleettiinnuuss CCaavviippeess 62
BBoolleettiinnuuss CCaavviippeess 62
BBoolleettiinnuuss CCaavviippeess 62
BBoolleettiinnuuss CCaavviippeess 62

62

BBoolleettuuss CChhrryysseenntteerroonn ((HHrriibbuull ddee mmuuşşcchhii))

BBoolleettuuss CChhrryysseenntteerroonn ((HHrriibbuull ddee mmuuşşcchhii)) 63
BBoolleettuuss CChhrryysseenntteerroonn ((HHrriibbuull ddee mmuuşşcchhii)) 63
BBoolleettuuss CChhrryysseenntteerroonn ((HHrriibbuull ddee mmuuşşcchhii)) 63
BBoolleettuuss CChhrryysseenntteerroonn ((HHrriibbuull ddee mmuuşşcchhii)) 63

63

BBoolleettuuss PPuullvveerruulleennttuuss

BBoolleettuuss PPuullvveerruulleennttuuss 64
BBoolleettuuss PPuullvveerruulleennttuuss 64
BBoolleettuuss PPuullvveerruulleennttuuss 64

64

BBoolleettuuss SSuubbttoommeennttoossuuss ((BBuuzzaa--ccaapprreeii))

BBoolleettuuss SSuubbttoommeennttoossuuss ((BBuuzzaa--ccaapprreeii)) 65
BBoolleettuuss SSuubbttoommeennttoossuuss ((BBuuzzaa--ccaapprreeii)) 65
BBoolleettuuss SSuubbttoommeennttoossuuss ((BBuuzzaa--ccaapprreeii)) 65
BBoolleettuuss SSuubbttoommeennttoossuuss ((BBuuzzaa--ccaapprreeii)) 65

65

GGuueeppiinniiaa RRuuffaa

GGuueeppiinniiaa RRuuffaa 66
GGuueeppiinniiaa RRuuffaa 66
GGuueeppiinniiaa RRuuffaa 66

66

HHyyggrroopphhoorrooppssiiss AAuurraannttiiaaccaa ((BBuurreetteellee ppoorrttooccaalliiuu))

HHyyggrroopphhoorrooppssiiss AAuurraannttiiaaccaa ((BBuurreetteellee ppoorrttooccaalliiuu)) 67
HHyyggrroopphhoorrooppssiiss AAuurraannttiiaaccaa ((BBuurreetteellee ppoorrttooccaalliiuu)) 67
HHyyggrroopphhoorrooppssiiss AAuurraannttiiaaccaa ((BBuurreetteellee ppoorrttooccaalliiuu)) 67
HHyyggrroopphhoorrooppssiiss AAuurraannttiiaaccaa ((BBuurreetteellee ppoorrttooccaalliiuu)) 67

67

LLaaccttaarriiuuss DDeetteerrrriimmuuss

LLaaccttaarriiuuss DDeetteerrrriimmuuss 68
LLaaccttaarriiuuss DDeetteerrrriimmuuss 68
LLaaccttaarriiuuss DDeetteerrrriimmuuss 68
LLaaccttaarriiuuss DDeetteerrrriimmuuss 68
LLaaccttaarriiuuss DDeetteerrrriimmuuss 68
LLaaccttaarriiuuss DDeetteerrrriimmuuss 68

68

LLeecccciinnuumm CCaarrppiinnii ((PPiittaarrccaa))

LLeecccciinnuumm CCaarrppiinnii ((PPiittaarrccaa)) 69
LLeecccciinnuumm CCaarrppiinnii ((PPiittaarrccaa)) 69
LLeecccciinnuumm CCaarrppiinnii ((PPiittaarrccaa)) 69

69

RRuussssuullaa OOcchhrroolleeuuccaa

RRuussssuullaa OOcchhrroolleeuuccaa 70
RRuussssuullaa OOcchhrroolleeuuccaa 70
RRuussssuullaa OOcchhrroolleeuuccaa 70
RRuussssuullaa OOcchhrroolleeuuccaa 70

70

RRuussssuullaa VViioolleeiippeess

RRuussssuullaa VViioolleeiippeess 71
RRuussssuullaa VViioolleeiippeess 71
RRuussssuullaa VViioolleeiippeess 71
RRuussssuullaa VViioolleeiippeess 71
RRuussssuullaa VViioolleeiippeess 71

71

RRuussssuullaa XXaarraammppeelliinnaa ((SSccrruummbbiiaa--ppăădduurriiii))

RRuussssuullaa XXaarraammppeelliinnaa ((SSccrruummbbiiaa-- ppăădduurriiii)) 72
RRuussssuullaa XXaarraammppeelliinnaa ((SSccrruummbbiiaa-- ppăădduurriiii)) 72
RRuussssuullaa XXaarraammppeelliinnaa ((SSccrruummbbiiaa-- ppăădduurriiii)) 72

72

VVeerrppaa BBoohheemmiiccaa ((ZZbbâârrcciioogguull ffaallss,, ZZbbâârrcciioogguull ttiimmppuurriiuu))

ffaallss,, ZZbbâârrcciioogguull ttiimmppuurriiuu)) PP ăă ll ăă rriiaa a r e 2- 4cm în diametru şi

PPăăllăărriiaa are 2-4cm în diametru şi 2-5cm lungime, cu o formă conică sau de clopot. Prezintă increţituri care

formează şanţuri longitudinale, de multe ori unite. Pălăria este unită cu piciorul doar la vârf, marginea fiind

liberă complet.

PPiicciioorruull are 6-

12cm lungime şi 1 - 2,5cm grosime, de culoare albă -crem şi se subţiază de la bază spre vârf.

La inceput este plin cu o reţea buretoasă, dar la maturitate devine gol.

CCaarrnneeaa este albă, iar ssppoorriiii sunt galbeni.

VVAARRIIAABBIILLIITTAATTEE

Culoarea pălăriei poate varia de la brun-gălbuie la brun-roşcată.

HHAABBIITTAATT Poate creşte solitară sau în grupuri pe terenuri umede şi însorite, de preferat pe malurile răurilor,

în pădurile de plopi şi sălcii, de multe ori îngropate în stratul de frunze moarte.

PPEERRIIOOAADDAA DDEE CCRREEŞŞTTEERREE

Primăvara devreme.

SSPPEECCIIII AASSEEMMĂĂNNĂĂTTOOAARREE Verpa Conica (dar care are pălăria mai netedă), Morchella Semilibera (care are

striaţiile pălăriei ca o reţea-fagure).

CCOOMMEESSTTIIBBIILLIITTAATTEE

Mediocră, chestionabilă. Dacă este consumată in cantităţi mari la o masă, sau în zile

succesive, poate deveni toxică, din cauza toxinei gyromitrină pe care o produce in cantităţi mici. Simptomele

sunt similare cu cele ale intoxicaţiei cu Gyromitra Esculenta.(tulburări gastro-intestinale, necoordonare

musculară).

similare cu cele ale intoxicaţiei cu Gyromitra Esculenta .(tulb urări gastro -intestinale, necoordonare musculară). 73

73

VVeerrppaa CCoonniiccaa ((ZZbbâârrcciioogguull ccoorrcciitt))

VVeerrppaa CCoonniiccaa ((ZZbbâârrcciioogguull ccoorrcciitt)) 74
VVeerrppaa CCoonniiccaa ((ZZbbâârrcciioogguull ccoorrcciitt)) 74
VVeerrppaa CCoonniiccaa ((ZZbbâârrcciioogguull ccoorrcciitt)) 74
VVeerrppaa CCoonniiccaa ((ZZbbâârrcciioogguull ccoorrcciitt)) 74

74

VVeerrppaa DDiiggiittaalliiffoorrmmiiss

VVeerrppaa DDiiggiittaalliiffoorrmmiiss 75
VVeerrppaa DDiiggiittaalliiffoorrmmiiss 75
VVeerrppaa DDiiggiittaalliiffoorrmmiiss 75
VVeerrppaa DDiiggiittaalliiffoorrmmiiss 75

75

76
76

76

BBoolleettuuss AAllbbiidduuss

BBoolleettuuss AAllbbiidduuss 77
BBoolleettuuss AAllbbiidduuss 77
BBoolleettuuss AAllbbiidduuss 77
BBoolleettuuss AAllbbiidduuss 77

77

BBoolleettuuss CCaallooppuuss

BBoolleettuuss CCaallooppuuss 78
BBoolleettuuss CCaallooppuuss 78
BBoolleettuuss CCaallooppuuss 78
BBoolleettuuss CCaallooppuuss 78

78

BBoolleettuuss PPuurrppuurreeuuss ((BBuurreetteellee rrooşşuu ddee sstteejjaarr))

BBoolleettuuss PPuurrppuurreeuuss ((BBuurreetteellee rrooşşuu ddee sstteejjaarr)) 79
BBoolleettuuss PPuurrppuurreeuuss ((BBuurreetteellee rrooşşuu ddee sstteejjaarr)) 79
BBoolleettuuss PPuurrppuurreeuuss ((BBuurreetteellee rrooşşuu ddee sstteejjaarr)) 79
BBoolleettuuss PPuurrppuurreeuuss ((BBuurreetteellee rrooşşuu ddee sstteejjaarr)) 79

79

HHeellllvveellaa CCrriissppaa ((ZZbbâârrcciioogguull CCrreeţţ))

HHeellllvveellaa CCrriissppaa ((ZZbbâârrcciioogguull CCrreeţţ)) 80
HHeellllvveellaa CCrriissppaa ((ZZbbâârrcciioogguull CCrreeţţ)) 80
HHeellllvveellaa CCrriissppaa ((ZZbbâârrcciioogguull CCrreeţţ)) 80
HHeellllvveellaa CCrriissppaa ((ZZbbâârrcciioogguull CCrreeţţ)) 80

80

LLaaccttaarriiuuss BBlleennnniiuuss ((RRââşşccoovvuull vveerrzzuuii))

LLaaccttaarriiuuss BBlleennnniiuuss ((RRââşşccoovvuull vveerrzzuuii)) 81
LLaaccttaarriiuuss BBlleennnniiuuss ((RRââşşccoovvuull vveerrzzuuii)) 81

81

LLaaccttaarriiuuss CChhrryyssoorrrrhheeuuss

LLaaccttaarriiuuss CChhrryyssoorrrrhheeuuss 82
LLaaccttaarriiuuss CChhrryyssoorrrrhheeuuss 82
LLaaccttaarriiuuss CChhrryyssoorrrrhheeuuss 82
LLaaccttaarriiuuss CChhrryyssoorrrrhheeuuss 82

82

LLaaccttaarriiuuss FFuulliiggiinnoossuuss ((RRââşşccoovvuull bbrruunn))

LLaaccttaarriiuuss FFuulliiggiinnoossuuss (( RRââşşccoovvuull bbrruunn)) 83
LLaaccttaarriiuuss FFuulliiggiinnoossuuss (( RRââşşccoovvuull bbrruunn)) 83
LLaaccttaarriiuuss FFuulliiggiinnoossuuss (( RRââşşccoovvuull bbrruunn)) 83
LLaaccttaarriiuuss FFuulliiggiinnoossuuss (( RRââşşccoovvuull bbrruunn)) 83

83

LLaaccttaarriiuuss PPiicciinnuuss

LLaaccttaarriiuuss PPiicciinnuuss 84
LLaaccttaarriiuuss PPiicciinnuuss 84
LLaaccttaarriiuuss PPiicciinnuuss 84
LLaaccttaarriiuuss PPiicciinnuuss 84

84

LLaaccttaarriiuuss PPiippeerraattuuss ((IIuuţţaarruull,, BBuurreetteellee iiuuttee))

LLaaccttaarriiuuss PPiippeerraattuuss ((IIuuţţaarruull,, BBuurreetteellee iiuuttee)) 85
LLaaccttaarriiuuss PPiippeerraattuuss ((IIuuţţaarruull,, BBuurreetteellee iiuuttee)) 85

85

LLaaccttaarriiuuss RRuuffuuss ((RRââşşccoovvuull rrooşşuu))

LLaaccttaarriiuuss RRuuffuuss ((RRââşşccoovvuull rrooşşuu)) 86
LLaaccttaarriiuuss RRuuffuuss ((RRââşşccoovvuull rrooşşuu)) 86
LLaaccttaarriiuuss RRuuffuuss ((RRââşşccoovvuull rrooşşuu)) 86
LLaaccttaarriiuuss RRuuffuuss ((RRââşşccoovvuull rrooşşuu)) 86

86

LLaaccttaarriiuuss VVeelllleerreeuuss ((RRââşşccoovvuull ppââssllooss))

LLaaccttaarriiuuss VVeelllleerreeuuss ((RRââşşccoovvuull ppââssllooss)) 87
LLaaccttaarriiuuss VVeelllleerreeuuss ((RRââşşccoovvuull ppââssllooss)) 87
LLaaccttaarriiuuss VVeelllleerreeuuss ((RRââşşccoovvuull ppââssllooss)) 87
LLaaccttaarriiuuss VVeelllleerreeuuss ((RRââşşccoovvuull ppââssllooss)) 87

87

LLaaccttaarriiuuss CCoonnttrroovveerrssuuss ((LLăăppttuuccaa ssâânnggeerriiee))

LLaaccttaarriiuuss CCoonnttrroovveerrssuuss (( LLăăppttuuccaa ssâânnggeerrii ee)) 88
LLaaccttaarriiuuss CCoonnttrroovveerrssuuss (( LLăăppttuuccaa ssâânnggeerrii ee)) 88
LLaaccttaarriiuuss CCoonnttrroovveerrssuuss (( LLăăppttuuccaa ssâânnggeerrii ee)) 88
LLaaccttaarriiuuss CCoonnttrroovveerrssuuss (( LLăăppttuuccaa ssâânnggeerrii ee)) 88

88

PPhhoolliioottaa SSqquuaarrrroossaa ((BBuurreetteellee ssoollzzooss))

PPhhoolliioottaa SSqquuaarrrroossaa ((BBuurreetteellee ssoollzzooss)) 89
PPhhoolliioottaa SSqquuaarrrroossaa ((BBuurreetteellee ssoollzzooss)) 89
PPhhoolliioottaa SSqquuaarrrroossaa ((BBuurreetteellee ssoollzzooss)) 89

89

RRuussssuullaa FFooeetteennss ((BBuurreetteellee bbăăllooss))

RRuussssuullaa FFooeetteennss ((BBuurreetteellee bbăăllooss)) 90
RRuussssuullaa FFooeetteennss ((BBuurreetteellee bbăăllooss)) 90
RRuussssuullaa FFooeetteennss ((BBuurreetteellee bbăăllooss)) 90
RRuussssuullaa FFooeetteennss ((BBuurreetteellee bbăăllooss)) 90

90

RRuussssuullaa NNiiggrriiccaannss ((VViinneeţţiiccaa nneeggrriicciiooaassăă))

RRuussssuullaa NNiiggrriiccaannss ((VViinneeţţiiccaa nneeggrriicciiooaassăă)) 91
RRuussssuullaa NNiiggrriiccaannss ((VViinneeţţiiccaa nneeggrriicciiooaassăă)) 91
RRuussssuullaa NNiiggrriiccaannss ((VViinneeţţiiccaa nneeggrriicciiooaassăă)) 91
RRuussssuullaa NNiiggrriiccaannss ((VViinneeţţiiccaa nneeggrriicciiooaassăă)) 91

91

RRuussssuullaa CCaaeerruulleeaa

RRuussssuullaa CCaaeerruulleeaa 92
RRuussssuullaa CCaaeerruulleeaa 92
RRuussssuullaa CCaaeerruulleeaa 92
RRuussssuullaa CCaaeerruulleeaa 92

92

RRuussssuullaa FFeelllleeaa

RRuussssuullaa FFeelllleeaa 93
RRuussssuullaa FFeelllleeaa 93
RRuussssuullaa FFeelllleeaa 93
RRuussssuullaa FFeelllleeaa 93

93

RRuussssuullaa QQeeuulleettiiii

RRuussssuullaa QQeeuulleettiiii 94
RRuussssuullaa QQeeuulleettiiii 94
RRuussssuullaa QQeeuulleettiiii 94
RRuussssuullaa QQeeuulleettiiii 94

94

RRuussssuullaa SSaarrddoonniiaa

RRuussssuullaa SSaarrddoonniiaa 95
RRuussssuullaa SSaarrddoonniiaa 95
RRuussssuullaa SSaarrddoonniiaa 95

95

TTyyllooppiilluuss FFeelllleeuuss

TTyyllooppiilluuss FFeelllleeuuss 96
TTyyllooppiilluuss FFeelllleeuuss 96

96

97
97
97

97

AAmmaanniittaa PPhhaallllooiiddeess ((BBuurreetteellee vviippeerreeii))

PPhhaallllooiiddeess ((BBuurreetteellee vviippeerreeii)) PPăăllăărriiaa , 5- 15cm în diametru, iniţial

PPăăllăărriiaa, 5-15cm în diametru, iniţial rotunjită sau emisferică, se aplatizează în timp.

CCuuttiiccuullaa este lipicioasă când este umedă şi se cojeşte uşor(trăsătura comună ciupercilor

comestibile).

PPiicciioorruull este alb, cu solzi gri-oliv, de 81- 5cm înălţimeşi 1-2cm grosime. Are o vvoollvvăă ca un sac,

albă, zdrenţuită şi umflată la bază.Volva, uneori ascunsă în frunziş, este o caracteristică esenţială pentru recunoaşterea acestei ciuperci.

IInneelluull de 1-1,5cm este parţial, ca o fustă zdrenţuită ce atârnă sub pălărie. Uneori poate lipsi.

zdrenţuită ce atârnă sub pălărie. Uneori poate lipsi. LLaammeellee concentrat. sunt dese şi libere, se colorează

LLaammeellee

concentrat.

sunt dese şi libere, se colorează în roz sau lila deschis în contact cu acidul sulfuric

CCaarrnneeaa are un miros dulceag de miere, abia perceptibil la început, care mai apoi devine greţo.s

VVAARRIIAABBIILLIITTAATTEE Pălăria este deschisă la culoare, variind între maroniu, gălbui şi verde-oliv, de multe ori mai palidă înspre margini şi după ploaie.Pot exista şi varietăţi albicioase.

şi verde -oliv, de multe ori mai palidă înspre margini şi după ploaie.Pot exista şi varietăţi

98

HHAABBIITTAATT Este o specie răspândită în toată Europa, în pădurile de foioase de esenţă tare, mai rar în cele de conifere. Cel mai des se întălneşte sub stejari, castani, mesteceni, aluni, carpeni, pini şi

molizi.

PPEERRIIOOAADDAA DDEE CCRREEŞŞTTEERREE

fi confundată cu specii Russula comestibile de culoare verzuie,

SSPPEECCIIII AASSEEMMĂĂNNĂĂTTOOAARREE

care se deosebesc însă prin lipsa inelului şi carnea fărâmicioas.ăExemplarele tinere şi albicioase

Vara-toamna.

Poate

pot fi confundate cu specii de Agaricusîn faza cu pălăria neexpandată, când lamele nu sunt vizibile(lamele de Phalloides sunt albe, cele deAgaricus sunt închise la culoare).

sunt albe, cele de Agaricus sunt închise la culoare ). TTOOXXIICCIITTAATTEE Primele simptome ale otrăvirii apar

TTOOXXIICCIITTAATTEE Primele simptomeale otrăviriiapar târziu, la 10-16ore de la ingestie, chiar mai mult,

şi se manifestă prin colici abdominale, vomă şi diaree, însoţite de deshidratareU.neori pot apărea

la 6 ore, dacă s-a consumat o cantitate mare de ciuperci. De obicei primele simptome durează 1-2

zile şi sunt urmate de o aparentă periodă de revenire de2-3zile, ca apoisă urmezesimptomele grave, blocajul renal şi hepatic cu delir, crize, comă, şi în final, moartea după 6-16 zile de la otrăvire. Majoritatea supravieţuitorilor se pot vindeca fără sechele doar dacă au fost trataţi în maximum 36 ore de la intoxicare. Nu există un antidot pentru otrăvirea cu Amanita Phalloides. Tratamentele constau spălaturi gastrice şi carbon activ în primă fază, urmate de Penicilina G şi Silibinină intravenoasă (un extract deSilybum marianum=Milk Thistle), dializă şi în ultimă fază,

transplant hepatic.

intravenoasă (un extract de Silybum marianum=Milk Thistle) , dializă şi în ultimă fază, transplant hepatic. 99

99

AAmmaanniittaa VVeerrnnaa ((BBuurreetteellee PPrriimmăăvvăărraattiicc))

Asemănătoare şi din aceeaşi familie cu Amanita Phalloides, cu deosebirea ca este de un alb-pur
Asemănătoare şi din aceeaşi familie cu Amanita Phalloides, cu deosebirea ca este de un alb-pur
de la lame până la picior. Ca toate amanitele, arevolva caracteristică.

PPăăllăărriiaa este de 5- 10cm în diametru, iar înalţimea ciupercii este tot în jur de 5

LLaammeellee sunt albe şi libere, iarvvoollvvaa este mare, cu formă de sac.

-10cm.

IInneelluull este alb, membranos.

HHAABBIITTAATT În toată Europa, în pădurile de foioase de esenţă tare şi conifere.

PPEERRIIOOAADDAA DDEE CCRREEŞŞTTEERREE

SSPPEECCIIII AASSEEMMĂĂNNĂĂTTOOAARREE

În

special primăvara, cum sugerează şi denumirea.

Speciile comestibile de ciuperci de câmp din familia Agacrius

(Campestris, Silvicola, Arvensis). Toate aceste specii se deosebesc de Verna prin lipsa volvei.

Amanita Caesarea, albă in stadiul de bulb, poate fi deasemenea confundată cu Verna. Şi Lycoperdon Piriforme se poate confundată cu Verna în stadiul de bulb,dar se poate deosebi uşor prin tăierea în jumătate şi observarea secţiunii(dacă se poate diferenţia pălăria şi piciorul, atunci

ciuperca este o Amanita).

TTOOXXIICCIITTAATTEE

simptome apar la 6-24ore de la ingestie. 30g sunt suficiente pentru a ucide.

Mortală, asemănătoare Amanita Phalloides, prin blocajul renal şi hepatic. Primele

sunt suficiente pentru a ucide. Mortală, asemănătoare Amanita Phalloides, prin blocajul renal şi hepatic. Primele 100

100

AAmmaanniittaa VViirroossaa

60
60

PPăăllăărriiaa este iniţial conică cu marginile răsucite spre interio,rdupă care devine emisferică şise aplatizează în timp, putând atinge până la 12cm în diametru. De multe ori poate avea un vârf/ţigui distinctiv, şi poate păstra pe margini resturile zdrenţuite ale vvoollvveeii din care a ieşit.

CCuuttiiccuullaa uşor de cojit, albă, cu centrul uneori ivoriu.

PPiicciioorruull este alb,de până la 15cm înălţime.

IInneelluull alb, zimţat, atârnă pe picior.

LLaammeellee sunt dese, libereşi albe.

CCaarrnneeaa este albă, cu gust asemănător ridichilor şi se colorează în galben aprins în contact cu

hidroxidul de sodiu.

este albă, cu gust asemănător ridichilor şi se colorează în galben aprins în contact cu hidroxidul

101

HHAABBIITTAATT În toată Europa, în pădurile amestecate, în asociere cu fagul şi pe solurile cu muşchi.

PPEERRIIOOAADDAA DDEE CCRREEŞŞTTEERREE

SSPPEECCIIII AASSEEMMĂĂNNĂĂTTOOAARREE În stadiul imatur, se poate confunda cu multe dintre ciupercile

comestibile.

TTOOXXIICCIITTAATTEE Mortală, asemănătoare A.Phalloides şi A.Verna, prin blocajul renal şi hepatic.

Vara-toamna.

GGyyrroommiittrraa EEssccuulleennttaa ((ZZbbâârrcciioogguull ggrraass))

EE ssccuulleennttaa ((ZZbbâârrcciioogguull ggrraass)) PPăăllăărriiaa , neregulată, asemănătoare cu un

PPăăllăărriiaa, neregulată, asemănătoare cu un creier, poate fi până la 10cm înălţime şi 15cm lăţime. Iniţial este netede, dar cu timpul devine tot mei încreţită. Spre deosebire de zbârciogii comestibili, Gyromitra are pălăria mai asimetrică, mai închisă la culoare şi mai mare.

PPiicciioorruull, cu nervuri longitudinale, este ataşat de pălărie în mai multe locuri, are 3-6cm înălţime şi

2-3cm lăţime. Spre deosebire de zbârciogii adevăra(ţicomestibili), Gyromitra are piciorul plin(solid).

CCaarrnneeaa are un mirosplăcut, fructat şi un gust slab.

VVAARRIIAABBIILLIITTAATTEE Coloritul pălăriei poate fi în nuanţe închise de roşiatic, castaniu, purpuriu, cenuşiu, şi uneori brun-auriu. Piciorul este la început albicios, apoi capătă nuanţe roz tot mai

evidente.

HHAABBIITTAATT Creşte pe soluri nisipoase, în păduri de conifere din zonele temperate, în special pini, şi ocazional în pălcuri de copaci, sub plopi.Este deseori întâlnită pe terenuri care au fost

răscolite(luminişuri, arături, albii, marginea drumurilor).

PPEERRIIOOAADDAA DDEE CCRREEŞŞTTEERREE

SSPPEECCIIII AASSEEMMĂĂNNĂĂTTOOAARREE

Gyromitra Gigas(zbârciogul uriaş), specie la fel de periculoasă.

TTOOXXIICCIITTAATTEE Ciuperca conţine cantităţi mari din toxina ggyy rroomm iittrriinnăă, letală în doze de 10-

50mg(0,2-1kg de ciupercă consumată). Unele persoane pot să nu manifeste reacţii la această toxină, deasemenea toxina apare în ciupercă în cantităţi variabile în funcţie de zona geografică

Aprilie-Iulie,

Poate

uneori chiar după dezgheţ.

fi confundat cu specii comestibile de zbârciogi, dar şi cu

Aprilie- Iulie, Poate uneori chiar după dezgheţ. fi confundat cu specii comestibile de zbârciogi, dar şi

102

unde creşte aceasta. Gyromitrina poate fi neutralizată fie prin uscarea urmată de fierberea ciupercii, fie prin fierberea îndelungată a ciupercilor proaspete, în multă apă(se toacă mărunt, se fierb de 2ori şi se aruncă apa după fiecare fierbere). Gyromitrina din ciupercile consumate crude este letală. Simptomele intoxicării sunt gastro-intestinale şi neurologice. Acestea apar după 6-12 ore de la consum(uneori chiar la 2ore, dacă s-a consumat o cantitate mare de ciuperci) şi se manifestă prin greaţă, vărsături, diaree(uneori cu sânge)însoţite de deshidratare. Curând apar ameţeli, letargie, tremurături, necoordonare musculară, mişcări oculare involuntare, dureri de cap, şi deseori febră(simptom caracteristic otrăvirii cu această ciupercă). În multe cazuri aceste simptome nu mai evoluează, iar bolnavii îşi revin după 2-6 zile. În alte cazuri, aceste simptome sunt urmate de o perioadă asimptomatică cu creşterea toxicităţii, ce implică lezări ale rinichilor şi ficatului, disfuncţii neurologice cu crize şi comă. Acestea apar de obicei la 1-3 zile după o intoxicare gravă, iar după 5-7zile de la consum, duc treptat la cedarea rinichilor, comă şi moart.e Tratamentul este mai mult pentru suport. Decontaminarea cu cărbune activ, perfuzii împotriva

deshidratării, dializa când cedează rinichii, albastru de metil intravenos, vitamina B6, benzodiazepine pentru controlul crizelor.

GGyyrroommiittrraa GGiiggaass ((ZZbbâârrcciioogguull uurriiaaşş))

Foarte asemănător cu Gyromitra Esculenta, cu excepţia dimensiunilor mult mai mari, şi la

fel de periculos.

Foarte asemănător cu Gyromitra Esculenta, cu excepţia dimensiunilor mult mai mari, şi la fel de periculos.
Foarte asemănător cu Gyromitra Esculenta, cu excepţia dimensiunilor mult mai mari, şi la fel de periculos.
Foarte asemănător cu Gyromitra Esculenta, cu excepţia dimensiunilor mult mai mari, şi la fel de periculos.
Foarte asemănător cu Gyromitra Esculenta, cu excepţia dimensiunilor mult mai mari, şi la fel de periculos.

103

CCoorrttiinnaarriiuuss OOrreellllaannuuss ((CCoorrttiinnaarraa ddee mmuunnttee))

CCoorrttiinnaarriiuuss OOrreellllaannuuss ((CCoorrttiinnaarraa ddee mmuunnttee)) 104
CCoorrttiinnaarriiuuss OOrreellllaannuuss ((CCoorrttiinnaarraa ddee mmuunnttee)) 104
CCoorrttiinnaarriiuuss OOrreellllaannuuss ((CCoorrttiinnaarraa ddee mmuunnttee)) 104
CCoorrttiinnaarriiuuss OOrreellllaannuuss ((CCoorrttiinnaarraa ddee mmuunnttee)) 104
CCoorrttiinnaarriiuuss OOrreellllaannuuss ((CCoorrttiinnaarraa ddee mmuunnttee)) 104

104

105
105

105

AAmmaanniittaa MMuussccaarriiaa ((MMuussccaarriiţţaa,, PPăăllăărriiaa şşaarrppeelluuii))

AAmmaanniittaa MM uussccaarriiaa ((MMuussccaarriiţţaa,, PPăăllăărriiaa şşaarrppeelluuii)) 106
AAmmaanniittaa MM uussccaarriiaa ((MMuussccaarriiţţaa,, PPăăllăărriiaa şşaarrppeelluuii)) 106
AAmmaanniittaa MM uussccaarriiaa ((MMuussccaarriiţţaa,, PPăăllăărriiaa şşaarrppeelluuii)) 106
AAmmaanniittaa MM uussccaarriiaa ((MMuussccaarriiţţaa,, PPăăllăărriiaa şşaarrppeelluuii)) 106

106

AAmmaanniittaa PPoorrpphhyyrriiaa 107

AAmmaanniittaa PPoorrpphhyyrriiaa

AAmmaanniittaa PPoorrpphhyyrriiaa 107
AAmmaanniittaa PPoorrpphhyyrriiaa 107
AAmmaanniittaa PPoorrpphhyyrriiaa 107
AAmmaanniittaa PPoorrpphhyyrriiaa 107

107

AAmmaanniittaa PPaanntthheerriinnaa ((BBuurreetteellee ppaanntteerreeii))

AAmmaanniittaa PPaanntthheerriinnaa ((BBuurreetteellee ppaanntteerreeii)) 108
AAmmaanniittaa PPaanntthheerriinnaa ((BBuurreetteellee ppaanntteerreeii)) 108
AAmmaanniittaa PPaanntthheerriinnaa ((BBuurreetteellee ppaanntteerreeii)) 108

108

AAmmaanniittaa AAssppeerraa

AAmmaanniittaa AAssppeerraa 109
AAmmaanniittaa AAssppeerraa 109
AAmmaanniittaa AAssppeerraa 109
AAmmaanniittaa AAssppeerraa 109

109

AAggaarriiccuuss XXaanntthhooddeerrmmuuss

AAggaarriiccuuss XXaanntthhooddeerrmmuuss 110
AAggaarriiccuuss XXaanntthhooddeerrmmuuss 110
AAggaarriiccuuss XXaanntthhooddeerrmmuuss 110
AAggaarriiccuuss XXaanntthhooddeerrmmuuss 110

110

BBoolleettuuss SSaattaannaass ((HHrriibbuull ţţiiggăănneesscc,, HHrriibbuull ddrraaccuulluuii))

BBoolleettuuss SSaattaannaass ((HHrriibbuull ţţiiggăănneesscc,, HHrriibbuull ddrraaccuulluuii)) 111
BBoolleettuuss SSaattaannaass ((HHrriibbuull ţţiiggăănneesscc,, HHrriibbuull ddrraaccuulluuii)) 111

111

CClliittooccyybbee CCeerruussssaattaa

CClliittooccyybbee CCeerruussssaattaa 112
CClliittooccyybbee CCeerruussssaattaa 112
CClliittooccyybbee CCeerruussssaattaa 112
CClliittooccyybbee CCeerruussssaattaa 112

112

CClliittooccyybbee DDeeaallbbaattaa

CClliittooccyybbee DDeeaallbbaattaa 113
CClliittooccyybbee DDeeaallbbaattaa 113
CClliittooccyybbee DDeeaallbbaattaa 113

113

CCoorrttiinnaarriiuuss CCiinnnnaammoommeeuuss ((BBuurreetteellee ddee mmeesstteeaaccăănn))

CCoorrttiinnaarriiuuss CCiinnnnaammoommeeuuss ((BBuurreetteellee ddee mmeesstteeaaccăănn)) 114
CCoorrttiinnaarriiuuss CCiinnnnaammoommeeuuss ((BBuurreetteellee ddee mmeesstteeaaccăănn)) 114
CCoorrttiinnaarriiuuss CCiinnnnaammoommeeuuss ((BBuurreetteellee ddee mmeesstteeaaccăănn)) 114

114

CCoorrttiinnaarriiuuss SSeemmiissaanngguuiinneeuuss

CCoorrttiinnaarriiuuss SSeemmiissaanngguuiinneeuuss 115
CCoorrttiinnaarriiuuss SSeemmiissaanngguuiinneeuuss 115
CCoorrttiinnaarriiuuss SSeemmiissaanngguuiinneeuuss 115

115

HHyypphhoolloommaa FFaasscciiccuullaarree ((GGhheebbaa ppuucciiooaassăă))

HHyypphhoolloommaa FFaasscciiccuullaarree ((GGhheebbaa ppuucciiooaassăă)) 116
HHyypphhoolloommaa FFaasscciiccuullaarree ((GGhheebbaa ppuucciiooaassăă)) 116

116

LLeeppiioottaa CCrriissttaattaa

LLeeppiioottaa CCrriissttaattaa 117
LLeeppiioottaa CCrriissttaattaa 117
LLeeppiioottaa CCrriissttaattaa 117
LLeeppiioottaa CCrriissttaattaa 117

117

LLaaccttaarriiuuss PPoorrnniinnssiiss

LLaaccttaarriiuuss PPoorrnniinnssiiss 118
LLaaccttaarriiuuss PPoorrnniinnssiiss 118

118

LLaaccttaarriiuuss SSccrroobbiiccuullaattuuss

LLaaccttaarriiuuss SSccrroobbiiccuullaattuuss 119
LLaaccttaarriiuuss SSccrroobbiiccuullaattuuss 119
LLaaccttaarriiuuss SSccrroobbiiccuullaattuuss 119

119

LLaaccttaarriiuuss TToorrmmiinnoossuuss ((BBuurreetteellee ffllooccooss))

LLaaccttaarriiuuss TToorrmmiinnoossuuss ((BBuurreetteellee ffllooccooss)) 120
LLaaccttaarriiuuss TToorrmmiinnoossuuss ((BBuurreetteellee ffllooccooss)) 120

120

LLaaccttaarriiuuss MMiittiissssiimmuuss

LLaaccttaarriiuuss MMiittiissssiimmuuss 121
LLaaccttaarriiuuss MMiittiissssiimmuuss 121
LLaaccttaarriiuuss MMiittiissssiimmuuss 121

121

PPaaxxiilllluuss IInnvvoolluuttuuss ((BBuurreetteellee ppoorrcceesscc))

PPaaxxiilllluuss IInnvvoolluuttuuss ((BBuurreetteellee ppoorrcceesscc)) 122
PPaaxxiilllluuss IInnvvoolluuttuuss ((BBuurreetteellee ppoorrcceesscc)) 122
PPaaxxiilllluuss IInnvvoolluuttuuss ((BBuurreetteellee ppoorrcceesscc)) 122

122

PPssiillooccyybbee SSeemmiillaanncceeaattaa

PPssiillooccyybbee SSeemmiillaanncceeaattaa 123
PPssiillooccyybbee SSeemmiillaanncceeaattaa 123
PPssiillooccyybbee SSeemmiillaanncceeaattaa 123

123

RRuussssuullaa EEmmeettiiccaa ((VViinneeţţiiccaa ffooccuulluuii))

RRuussssuullaa EEmmeettiiccaa ((VViinneeţţiiccaa ffooccuulluuii)) 124
RRuussssuullaa EEmmeettiiccaa ((VViinneeţţiiccaa ffooccuulluuii)) 124

124

125
125

125

GGaannooddeerrmmaa LLuucciidduumm ((RReeiisshhii,, LLiinnggzzhhii))

GGaannooddeerrmmaa LLuucciidduumm ((RReeiisshhii,, LLiinnggzzhhii)) 126
GGaannooddeerrmmaa LLuucciidduumm ((RReeiisshhii,, LLiinnggzzhhii)) 126
GGaannooddeerrmmaa LLuucciidduumm ((RReeiisshhii,, LLiinnggzzhhii)) 126
GGaannooddeerrmmaa LLuucciidduumm ((RReeiisshhii,, LLiinnggzzhhii)) 126

126

PPrriinncciippiiiillee mmeeddiiccaallee aallee GGaannooddeerrmmeeii:: In urma experimetelor clinice efectuate de dr.

PPrriinncciippiiiillee mmeeddiiccaallee aallee GGaannooddeerrmmeeii::

In urma experimetelor clinice efectuate de dr. Shigeru Yuki s-a dovedit ca Ganoderma îşi

datoreaza eficienta proprietatilor sale de baza, adica:

- scade nivelul de colesterol din sânge şi cantitatea de grasimi,

- scade nivelul zaharului din sânge şi refacefunctiile pancreasului,

- scade nivelul lipidelor şi stabilizeaza membrana celulelor roşii,

- adenozina din Ganoderma scade numarul plachetelor din sânge şi împiedica tromboza,

- îmbunatateşte functia cortexului şi a glandelor determinând mentinerea echilibrului endocrin,

- creşte capacitatea natural de vindecare a organismului, ajuta corpul sa îşi formeze un sistem

imunitar puternic,

- împiedica degenerarea celulelor din tesuturi,

- împiedica aparitia senilitatii prin meninerea unei stari de tinerete,

- reduce efectele secundare ale medicamentelor antihipertensive,

- împiedica degenerarea organelor,

- împiedica aparitia alergiilor datorate antigenelor prin inhibarea celulelor productoare de

histamina,

- împiedica şi trateaza cancerul şi inhiba metastaza celulara,

- normalizeaza pâna la împiedicare degenerarea tisulara,

- împiedica moartea subita a pacientilor de cancer, datorata embolismului,

datorate - inhiba tromboza medicatiei şi anticanceroase, lisele trombocitare sporeşte de pe efectul peretii acestor care înconjoara medicamente, tesuturile şi elimina blocajele

- uşureaza durerile provocate de cancer.

acestor care înconjoara medicamente, tesuturile şi elimina blocajele - uşureaza durerile provocate de cancer. 127

127

GGrriiffoollaa FFrroonnddoossaa ((GGăăiinnuuşşaa--ppăădduurriiii,, MMaaiittaakkee))

((GGăăiinnuuşşaa -- ppăădduurriiii,, MMaaiittaakkee)) PPrriinncciippiiiillee mmeeddiiccaallee aallee
PPrriinncciippiiiillee mmeeddiiccaallee aallee MMaaiittaakkee::
PPrriinncciippiiiillee mmeeddiiccaallee aallee MMaaiittaakkee::

- Puternic imunostimulatoare prin activare macrofage, limfocite T, Celulele naturale ucigase (NK) si marirea nivelului de interleukin;

- Antitumorala: inhiba metastazarea si angiogeneza, poate induce apoptoza (moartea celulelor canceroase);

- Scade nivelul glicemiei;

- Actiune antiinflamatoare si antioxidanta;

- Actiune hipotensiva; - Antibacterian, Antiviral

Scade nivelul glicemiei; - Actiune antiinflamatoare si antioxidanta; - Actiune hipotensiva; - Antibacterian, Antiviral 128

128

CCoorriioolluuss VVeerrssiiccoolloorr ((CCooaaddaa--ccuurrccaannuulluuii))

CCoorriioolluuss VVeerrssiiccoolloorr ((CCooaaddaa--ccuurrccaannuulluuii)) 129
CCoorriioolluuss VVeerrssiiccoolloorr ((CCooaaddaa--ccuurrccaannuulluuii)) 129

129

PPrriinncciippiiiillee mmeeddiiccaallee aallee CCoorriioolluuss::
PPrriinncciippiiiillee mmeeddiiccaallee aallee CCoorriioolluuss::

- Stimuleaza sistemul imunitar

- Regenereaza si intinereste organismul

- Dubleaza numarul de celule naturale ucigase dupa doar 8 saptamani de tratament -Puternic antitumoral ; Are cea mai buna rata de vindecare a cancerului -Contracareaza orice tip de infectie din organism

antitumoral ; Are cea mai buna rata de vindecare a cancerului -Contracareaza orice tip de infectie

130