Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT PRESTARI SERVICII

TRANSPORT PERSOANE IN REGIM TAXI

Nr………Incheiat azi ………………….

Intre :

PARTILE CONTRACTANTE

S.C.…………………………………………….…………, cu sediul social in ……….………..…………. ,


str. …………………………..……………. nr………..., Bl……….…. Ap…..….. , inregistrata la Oficiul Registrul
Comertului din …………..…… cu nr. …………………………... cod fiscal…………………………..
reprezentata de Dl/Dna. ………….…………….., posesor al CI seria…..……nr…………….., avand functia de
administrator, in calitate de PRESTATOR,

si

S.C.…………………………………………….…………, cu sediul social in ……….………..…………. ,


str. …………………………..……………. nr………..., Bl……….…. Ap…..….. , inregistrata la Oficiul Registrul
Comertului din …………..…… cu nr. …………………………... cod fiscal…………………………..
reprezentata de Dl/Dna. ………….…………….., posesor al CI seria…..……nr…………….., avand functia de
administrator, in calitate de BENEFICIAR, pe de o parte.

S.C.…………………….. va efectua servicii de transport de persoane conform comenzilor facute in


prealabil, cu taximetrele din parcul propriu , la solicitarea firmei beneficiare.

Beneficiarul va apela serviciile taxi din parcul propriu al Prestatorului la numerele de telefon:

Orange 07……….. Vodafone 07………………


DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract este încheiat pentru o perioada de 1 (unu) an, cu reînnoirea automata pentru
perioade succesive de 1 (unu) an, în cazul în care nu este denuntat de oricare dintre parti, cu un preaviz de
30 de zile calendaristice.

PRETUL CONTRACTULUI si MODALITATEA DE PLATA

Tarifele practicate de Prestator sunt :

TARIF ZI 2,19 lei/ km


TARIF NOAPTE 2,19 lei/ km

Pretul contractului este in valoare de ………. Lei/luna.

S-ar putea să vă placă și