Sunteți pe pagina 1din 12

SCOALA GIMNAZIALĂ VISTEA DE JOS

JUD. BRAȘOV VIZAT ,


DIR.PROF.CÎRJE ALINA

PLANIFICĂRI RELIGIE
ORTODOXĂ
CLASELE V-VIII
2018-2019
PROF: IVAȘCU GHEORGHE IONUȚ

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIȘTEA DE JOS


Clasa a V a
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
-semestrul I: 18,
- semestrul II: 16, Cursuri 15
Profesor: IVASCU GHEORGHE –IONUT

Planificare calendaristică
Anul şcolar : 2018– 2019
Nr. Domeniu de conţinut Comp. Conţinutul învăţării Nr. Săptămȃna Perioada
crt specifice ore

SEMESTRUL I
• Lecţie introductivă* 1 S1 10-14.09
•Testare iniţială 1 S2 17-21.09
1.1;1.2; • Crearea lumii ( Dumnezeu- izvorul 1 S3 24-28.09
1.3; existenţei şi Părintele omenirii;
crearea lumii nevăzute)
1.1;1.2; • Crearea lumii ( Crearea lumii 1 S4 1-5.10
1.3; văzute)
1.1;1.2; •Prima familie : Adam şi Eva 1 S5 8-12.10
1.3; ( crearea omului ; darul vieţii;
promisiunea venirii Mȃntuitorului)
1.1;1.2; •Prima familie : Adam şi Eva 1 S6 15-19.10
Dumnezeu se face 1.3; ( responsabilitatea omului faţă de
1 Cunoscut omului Creaţie, cunoaşterea lui Dumnezeu
din diversitatea şi unitatea creaţiei)

1.1;1.2; •Prietenia lui Dumnezeu cu Noe şi 1 S7 22-26.10


1.3; Avraam ( credinţa în Dumnezeul cel
adevărat)
1.1;1.2; •Prietenia lui Dumnezeu cu Noe şi 1 S8 29.10-3.11
1.3; Avraam ( legămȃntul lui Dumnezeu
cu Noe şi Avraam; începuturile
poporului ale)

1.1;1.2; • Iosif şi fraţii săi- model de iertare 1 S9 12-16.11


1.3;
1.3;2.1; • Moise, omul care a vorbit cu 1 S10 19-23.11
2.2; Dumnezeu

• De la regale David la Împăratul 1 S11 26-29.11


1.3
Hristos
•Evaluare 1 S12 3-7.12
• Bucuria creştinilor la Naşterea 2 S13-S14 10-14.12
Domnului* 17-21.12

24 decembrie 2018- 13 ianuarie 2019


VACANŢA DE IARNĂ
2. Iubirea lui Dumnezeu • Decalogul : importanţa lui în 2 S16-S17 14-18.01
1.1;
şi răspunsul omului 1.2; 2.2
viaţa omului 21-25.01

• Recapitulare şi evaluare 1 S18 28.01-1.02


semestrială
VACANŢĂ SEMESTRIALĂ

SEMESTRUL al II lea

Iubirea lui Dumnezeu •Răspunsul omului la chemarea lui 1 S1 11-15.02


şi răspunsul omului 1.1; Dumnezeu
1.2;
1.3; 3.1
• Mărturisirea credinţei în Vechiul 1 S2 18-22.02
1.1; 3.1
Testament
1.1; 3.1 • Calităţile omului şi slujirea lui 1 S3 25.02-1.03
Dumnezeu
• Evaluare 1 S4 4-8.03

3. Viaţa creştinului 1.1; Respectul , în lumina credinţei 1 S5 11-15.03


împreună cu semenii 2.1;
3.1; 3.2
Slijirea propriului popor 1 S6 18-22.03
1.1
Ajutorul oferit semenilor 1 S7 25-29.03
1.1;
2.1; 3.1
1.1; 3.1 Dialogul despre credinţa în 1 S8 1-5.04
Dumnezeu
Evaluare 1 S9 8-12.04
• SCOALA ALTFEL 1 S10 15-19.04

22 aprilie -5 mai 2019


VACANŢǍ DE PRIMǍVARǍ
4. Viaţa comunităţii şi 3.1; 3.2; • Sărbătoarea, timp sfinţitor şi de 2 S11-S12 6-10.05
sărbătorile creştine 3.3 bucurie 13-17.05
3.1; 3.2; •Relaţia dintre sărbătorile religioase 2 S13-S14 20-24.05
3.3 Şi alte sărbători 27-31.05
•Recapitulare şi evaluare anuală 2 S15-S16 3-7.06
10-14.06
Notă:
* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.
* **Programul "Şcoala Altfel”- 15 – 19 APRILIE 2019

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE clasa a VI a


1.Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței
1.1. Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea umanității/ istoria mântuirii;
1.2. Descrierea unor aspecte caracteristice religiei proprii, utilizând concepte specific;
1.3. Identificarea mesajului moral religios din texte sau suporturi expresive date (biblice, religioase, literare, plastice,
istorice)
2.Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile religioase
2.1.Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului persoanelor
din textele studiate;
2.2. Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață, din perspectiva unor
criterii date;
3. Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității şi
diversității religioase
3.1. Evidențierea unor elemente definitorii ale propriei identități religioase;
3.2. Identificarea unor responsabilități fațăde sine şi fațăde comunitate, după repere date, prin raportare la valorile
moral-religioase;
Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIȘTEA DE JOS
Clasa a V I a
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
-semestrul I: 18,
- semestrul II: 16 cursuri 15
Profesor: IVASCU GHEORGHE -IONUT

Planificare calendaristică
Anul şcolar : 2018– 2019
Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada
crt
învaţare specifice ore
SEMESTRUL I
1 Dumnezeu se • Lecţie intoductivă *-recapitulare 2 S1-S2 10-14.09
face cunoscut 17-21.09
omului.
1.1; 1.2; 1.3; Ţara Sfȃntă în vremea Mȃntuitorului 2 S3- S4 24-28.09
1-5.10
1.1; 1.2; 1.3; Naşterea şi copilăria lui Iisus Hristos 2 S5-S6 8-12.10
15-19.10
1.1; 1.2; 1.3; Botezul Domnului 2 S7-S8 22-26.10
2.1 29.10-2.11

1.1; 1.2; Iisus Hristos , Învăţătorul lumii 2 S9-S10 5-9.11


12-16.11

1.1; 1.3; 2.1; Iisus Hristos, Mȃntuitorul lumii 2 S11-S12 19-30.11

1.1; 1.3; 2.1; Înălţarea Domnului Iisus Hristos 1 S13-S14 3-7.12-10-14.12


2 Viaţa 3.1; 3.2; 3.3; Tradiţii de Crăciun 1 S15 17-21.12
comunităţii şi
sărbătorile
creştine
VACANŢĂ DE IARNǍ
24 decembrie 2018- 13 ianuarie 2019
1.1; 1.2; 1.3; • Recapitulare 1 S16 14-18.01
2.1;
1.1; 1.2; 1.3; • Evaluare semestrială 2 S17-S18
2.1; 21-25.01
28.01-2.02
VACANŢǍ INTERSEMESTRIALǍ
4-10 februarie 2019
SEMESTRUL al II lea
Iubirea lui 1.1; 1.3; 2.1; • Mărturii despre ajutorul primit de 1 S1 11-15.02
3. Dumnezeu şi 2.2; la Dumnezeu
răspunsul 1.1; 1.3; 2.1; • Recunoştinţa pentru binele primit 1 S2 18-22.02
omului 2.2; 3.1;
1.1; 1.3; 2.1; • Efortul pentru schimbarea vieţii 1 S3 25.02-1.03
2.2; 3.1;
1.1; 1.3; 2.1; • Mărturisirea credinţei în Iisus S4 4-8.03
2.2; 3.1; Hristos
1.1;2.1; • Recapitulare S5 11-15.03
• Evaluare S6 18-22.03
3. Viaţa 1.1;2.1; 3.1; • Rugăciunea, temei şi putere a vieţii 1 S7 25-29.03
creştinului creştine
împreună cu 1.1;2.1; 3.1; • Rugăciunea „ Tatăl nostru” 1 S8 1-5.04
semenii 1.1;2.1; 3.1; • Iertarea, semn al bunătăţii sufleteşti 1 S9 8-12.04

2 Viaţa 3.1; 3.2; 3.3; S 10 1 S10 15-19.04


comunităţii şi 15 -19 .APRILIE 2019
sărbătorile ȘCOALA ALTFEL
creştine

22 aprilie-5.05.2019 VACANŢĂ DE PAŞTE


3. Viaţa 1.1;2.1; 3.1; • Milostenia, manifestare a iubirii 1 S11 6-10 .05
creştinului faţă de semeni
împreună cu 1.1; 1.2; 1.3; • Recapitulare 1 S12 13-17.05
semenii 3.1;
•Evaluare 1 S13 20-24.05

Viaţa • Pelerinaje şi procesiuni creştine 1 S14 27-31.05


3.1; 3,2; 3.3
comunităţii şi
sărbătorile 1.1; 2.1; 3.1; • Recapitulare şi evaluare finală 2 S15-S16 3-7.06
creştine 3.2; 10-14.06

* *Programul "Şcoala Altfel”- 15-19 APRILIE 2019

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE clasa a VI a


1.UTILIZAREA CONCEPTELOR SPECIFIC RELIGIEI PROPRII, ÎN CONEXIUNE CU DIFERITE MANIFESTĂRI ALE
CREDINŢEI.
Competenţe specifice:
La sfârsitul clasei a VIa elevii vor fi capabili:
1.1 Prezentarea cronologică a principalelor evenimente din viaţa şi activitatea Mȃntuitorului Iisus Hristos, pe baza textelor biblice.
1.2 Integrarea unor concept specific în prezentarea de evenimente religioase, istorice şi cultural.
1.3 Selectarea de informaţii adecvate din surse şi cu mijloace variate, pe teme cu relevanţă moral-religioasă.
2. MANIFESTAREA UNUI COMPORTAMENT MORAL, ÎN VIAŢA PERSONAL ŞI ÎN SOCIETATE, ÎN ACCORD CU VALORILE
RELIGIOASE
Competenţe specifice:
La sfârşitul clasei a VIa elevii vor fi capabili:
2.1.Prezentarea unor modele spiritual, pe baza textelor biblice, religioase, literare studiate.
2.2 Relaţionarea pozitivă cu colegii, în activităţi, sarcini de învăţare, situaţii-problemă, utilizȃnd reguli de comportament moral-religios
3.RAPORTAREA EXPERIENŢELOR DIN VIAŢA DE ZI CU ZI LA PRINCIPIILE RELIGIOASE, CU RESPECTAREA
IDENTITĂŢII ŞI DIVERSITĂŢII RELIGIOASE
Competene specifice:
La sfărşitul clasei aVI a elevii vor fi capabili:
3.1 Analizarea unor moduri de manifestare a diversităţii religioase în viaţa personal, a grupurilor de apartenenţă, a comunităţii.
3.2 Asumarea unor responsabilităţi faţă de sine şi faţă de ceilalţi, prin raportarea la valorile moral- religioase.
3.3 Analizarea rolului diferitelor sărbători şi tradiţii religioase în viaţa personal şi a comunităţii, cu identificarea de elemente de
specificitate pentru diferite comunităţi

Unitatea de învăţământ: SCOALA GIMNAZIALĂ VISTEA DE JOS


Clasa a V IIa
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
- semestrul I:18,
- semestrul II: 16, cursuri 15
Profesor: IVASCU GHEORGHE -IONUT

Planificare calendaristică
Anul şcolar : 2018– 2019
Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada
crt
învaţare specifice ore
SEMESTRUL I
1 Manifestarea • Lecţie introductivă * 1 S1 10-14.09
iubirii lui 2.1;2.2;3.1; • Dumnezeu se descoperă 1 S2 17-21.09
Dumnezeu oamenilor. Revelatia divina
(Noţiuni de 2.1;2.2;3.1 • Sfâta Scriptură şi Sfânta Traditie 2 S3-S4 24-28.09
catechism şi 1-5.10
morala 1.1;3.1 • Crearea lumii (crearea lumii 2 S5-S6 8-12.10
creştină) Nevazute, crearea lumii văzute, 15-19.10
crearea omului)
1.1;3.1 • Purtarea de grijă a lui Dumnezeu 1 S7 22-26.10
faţă de lume
• Evaluare 1 S8 29.10-2.11

1.2;4.2;5.1 • Puterea credinţei şi a prieteniei 1 S9 5-9.11


- Vindecarea slăbănogului din Capernaum
1.2;4.2;5.1 • Hristos Lumina lumii: Vindecarea 1 S10 12-16.11
orbului din naştere
1.2;4.2;5.1 • Atotputernicia lui Dumnezeu 2 S11-S12 19-23.11
- Învierea lui Lazăr 29-29.11

Iisus Hristos Evaluare 1 S13 3-7.12


2. - Învăţător şi
Mântuitor • Naşterea Domnului. Colinde religioase
1– S14-S15 10-21.12
Flori alese ale
sufletului românesc *
VACANŢĂ DE IARNǍ
24 decembrie 2018- 13 ianuarie 2019
1.2; • Căinţă şi iertare – Pilda fiului 1 S16 14-18.01
risipitor
1.2 • Bogăţia darurilor lui Dumnezeu 1 S17
- Pilda talantilor 21-25.01

•Recapitulare si evaluare semestrială 1 S18 28.01-1.02

VACANŢǍ INTERSEMESTRIALǍ
4-10 februarie 2019

SEMESTRUL al II lea

3. Rugaciunea-
Calea spre 3..2 • Rugăciunea in viaţa creştinului 1 S1 11-15.02
Dumnezeu 2.1;3.2 • Sfânta Liturghie –Întalnirea cu 2 S2-S3 18-22.02
(Noţiuni de Hristos 25.02-1.03
Liturgică)
Evaluare 1 S4 4-8.03

1.2;2.1;4.1 • Legea cea nouă – Fericirile 2 S5-S6 11-15.03


Trăirea 18-22.03
4. învăţăturii 4.2;5.1 • Faptele bune roade ale virtuţilor 1 S7 25-29.03
creştine 4.2;5.1 • Faptele rele – Încarcări ale voii 1 S8 1-5.04
(Noţiuni de lui Dumnezeu
morală • Evaluare 1 S9 8-12.04
creştină)

S 10 1 S10 15-19.04
15 -19.04 2019 ȘCOALA ALTFEL

22 aprilie-5.05.2019 VACANŢĂ DE PAŞTE


5. Spiritualitate 4.2;5.1 • Sf Trei Ierarhi – modele ale 1 S11-S12 6-10.05
şi viaţă iubirii faţă de semeni. 13-17.05
creştină 4.2;5.1 • Iubirea prin fapte: ajutorarea 1 S13 20-24.05
celor aflaţi în suferinţă
• Recapitulare şi evaluare anuală 1 S14-S15 27-31.05
3-7.06
• Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 S16 10-14.06

Notă:
* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.
* *Programul "Şcoala Altfel”-1 5-19 aprilie 2019
COMPETENŢE GENERALE/ COMPETENŢE SPECIFICE clasa a VII a
1. CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI
Competenţe specifice:
La sfârsitul clasei a VIIa elevii vor fi capabili
1.1 Argumentarea faprtului că Dumnezeu este Creator și Proniator al lumii
1.2 Recunoașterea iubirii lyui Dumnezeu pentru oameni în minunile și învăţăturile Sale.
2. UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE
COMUNICARE
Competenţe specifice:
La sfârşitul clasei a VIIa elevii vor fi capabili:
2.1 Utilizarea corectă a termenilor religioași învăţaţi în contexte lingvistice noi.
2.2 Elaborarea de scurte texte
3. MANIFESTAREA VALORILOR ȘI CUNOȘTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDIN ȘI
COMPORTAMENTE
Competenţe specifice:
La sfărşitul clasei aVIIa elevii vor fi capabili:
3.1 Prezentarea structurii și a importanţei Sfintei Scripturi.
3.2 Explicarea rolului și a importanţei participării conștiente și active a credincioșilor la rugăciunile Bisericii.
4. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE ȘI PRACTICE ÎN CADRUL
DIFERITELOR GRUPURI
Competenţe specifice:
La sfârsitul clasei a VII a elevii vor fi capabili:
4.1 Explicarea modului de aplicare în viaţa personală a învăţăturilor cuprinse în Fericiri.
4.2 Argumentarea importanţa participării active la viaţa comnunităţii

5. APLICAREA ÎNVĂŢĂRII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ȘI A COMUNITĂŢII


Competenţe specifice:
La sârşitul clasei a VII a elevii vor fi capabili:
5.1. Participarea activă la acţiuni civice alături de personae care au alte credinţe sau convingeri religioase.
Unitatea de învăţământ: SCOALA GIMNAZIALA VISTEA DE JOS
Clasa a V IIIa
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 33
- semestrul I : 18,
- semestrul II: 15 ,cursuri 14
Profesor: IVASCU GHEORGHE - IONUT

Planificare calendaristică
Anul şcolar : 2018– 2019
Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada
crt
învaţare specifice ore
SEMESTRUL I
1 Credinţa • Lecţie introductivă * 1 S1 10-14.09
creștina 1.1;; • Crezul- sinteza învăţăturii de 2 S2-S3 17-21.09
( Noţiuni de credinţă 24-28.09
Dogmatică 1.1;; • Învăţătura despre Dumnezeu 1 S4 1-5.10
Tatăl
1.1;; • Învăţătura despre Dumnezeu 1 S5 8-12.10
Fiul
1.1; • Învăţătura despre Dumnezeu 1 S6 15-19.10
Duhul Sfânt
1.1; • Comuniunea oamenilor cu 1 S7 22-26.10
Dumnezeu în Biserică
1.1; • Credinţa în înviere și viaţa 1 S8 29.10-2.11
veșnică

1.1; • Credinţa în înviere și viaţa 1 S9 5-9.11


veșnică
•Evaluare 1 S10 12-16.11
1.2;3.3;4.1; • Pilda viţei și a mlădiţei – viaţa în Hristos
1 S11 19-23.11

3.3;4.1; Pilda semănătorului – primire și Împlinire


1 S12 26-30.11
a cuvântului lui
Dumnezeu
3.3;4.1 • Plida neghinei- îndelunga 1 S13 3-17.12
răbdare și dreptate a lui Dumnezeu
Trăirea
2. învăţături • Naşterea Domnului. Colinde 1 S14-S15 10-21.12
creștine religioase – Flori alese ale
sufletului românesc *

VACANŢĂ DE IARNǍ:
24 decembrie 2018- 13 ianuarie 2019

14-18.01
2.1; 3.1 Biserica, locaş de închinare 1 S16

2.1; 3.1 Icoana – fereastră spre cer 1 S17 21-25.01


•Recapitulare şi evaluare 1 S18 28.01-1.02
semestrială
3 Exprimarea VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ
învăţăturii
Creştine 4-10 februiarie 2019

SEMESTRUL al II lea

2.1; 3.1  Cântarea religioasă –formă de 1 S1 11-15.02


rugăciune/ audiţii muzicale

18-22.02
•Călătorind cu Dumnezeu-
2.1; 3.1 2 S2-S3 25.02-1.03
pelerinajul la biserici şi mănăstiri

1 S4 4-8.03
• Evaluare

4. Sfânta
1.2; 4.2  Răbdare şi încredere în Dumnezeu 1 S5 11-15.03
Scriptură- - Dreptul Iov
izvor de 1 S6 18-22.03
înţelepciune Iubirea faţă de Dumnezeu şi de
și iubire 1.2; 4.2; 5.1 aproapele - legea desăvârşită a Noului
Testament

1.2;4.2;5.1; • Imnul dragostei creștine 1 S7 25-29.03


(I Corinteni 13)
• Evaluare 1 S8 1-5.04
• Urcuş spre Înviere. * 2 S9- 8-12.04
S 10 15-19.04
15-19 APRILIE 2019
SCOALA ALTFEL
22aprilie -5 mai 2019
VACANŢA DE PAŞTE
5. Organizarea 3.2; •Semnificaţia întemeierii 2 S11-S12 6-10.05
Bisericii Mitropoliilor românești 13-17.05
Ortodoxe 3.2; • Întemeierea Patriarhiei Române 1 S13 20-24.05
Române 3.2 • Organizarea actuală a Bisericii 1 S14 27-31.05
Ortodoxe Romane
• Recapitulare şi evaluare anuală 1 S15 3-7.06
Notă:
 Din orele aflate la dispoziţia profesorului
 * *Programul "Şcoala Altfel” – 15-19 APRILIE 2019

COMPETENŢE GENERALE/ COMPETENŢE SPECIFICE clasa a VIII a


1. CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI
Competenţe specifice:
La sfârsitul clasei a VIIIa elevii vor fi capabili:
1.1 Cunoașterea învăţăturilor de credinţă ale Bisericii Ortodoxe, cuprinse în Crez;
1.2 Argumentarea importanţei iubirii de Dumnezeu și de aproapele pentru dobândirea mântuirii.
2.UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE
COMUNICARE
Competenţe specifice:
La sfârşitul clasei a VIIIa elevii vor fi capabili:
2.1 Utilizarea în diferite contexte a expresiilor și a noţiunilor religioase nou învăţate, realizând corelaţii interdisciplinare ( istorie, literatură,
muzică, geografie, artă)
3.MANIFESTAREA VALORILOR ȘI A CUNOȘTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PRORIILE ATITUDINI ȘI
COMPORTAMENTE
Competenţe specifice:
La sfărşitul clasei aVIIIa elevii vor fi capabili:
3.1 Prezentarea formelor de artă religioasă existente în Biserica Ortodoxă;
3.2 Explicarea importanţei întemeierii mitropoliilor și a Patriarhiei Române pentru păstrarea fiinţei și unităţii naţionale.
3.3 Explicarea mesajului pildelor Mântuitorului;
4. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE ȘI PRACTICE ÎN CADRUL
DIFERITELOR GRUPURI
Competenţe specifice:
La sfârsitul clasei a VIII a elevii vor fi capabili:
4.1 Argumentarea importanţei conlucrării omului cu Dumnezeu în vederea mântuirii
4.2 Exprimarea atitudinilor moral- creștine în diferite împrejurări ale vietii;
5. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ȘI A COMUNITĂŢII
Competenţe specifice:
La sârşitul clasei a VIII a elevii vor fi capabili:
5.1. Aplicarea învăţăturii creștine referitoare la iubirea de aproapele în relaţiile cu personae aparţinănd altor culture, credinţe sau
convingeri

S-ar putea să vă placă și