Sunteți pe pagina 1din 6

Clase de mostenitori

Drept Succesoral
Pentru a nu chema la mostenire deodata toate rudele defunctului, legea le imparte in patru
clase de mostenitori, fiecare clasa avand prioritate fata de clasele urmatoare, pe care le
inlatura de la mostenire.

Aceste clase sunt:

1. Clasa I (Clasa descendentilor) este alcatuita din copii defunctului si descendentii lor (la
infinit), indiferent de sex, fie ca provin din casatorie (din aceeasi casatorie sau din casatorii
diferite), fie din afara casatoriei (dar cu filiatia legal stabilita), sau prin adoptie ori infiere.

Descendentii inlatura de la mostenire pe oricare dintre mostenitorii din clasele urmatoare,


care nu pot veni in concurs cu ei.

Descendentii sunt mostenitori rezervatari si sezinari; ei sunt obligati la raportul donatiilor


primite in timpul vietii de la defunct si al legatelor testatemntare; ei pot veni la mostenire fie
in nume propriu, fie prin reprezentare (vezi Reprezentare succesorala).

2. Clasa a II-a cuprinde, laolalta, ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati ai


defunctului, care vin la mostenire in lipsa descendentilor, fie singuri, fie in concurs cu sotul
supravietuitor.

Ascendentii privilegiati sunt parintii, adica mama defunctului si tatal lui din casatorie (se
considera ca si tatal din afara casatoriei, daca paternitatea este legal stabilita - prin
recunoastere sau prin hotarare judecatoreasca - are vocatie la mostenirea copilului sau; si
parintii infietori au vocatie la succesiunea infiatului, indiferent daca infierea a fost cu efecte
depline sau restranse).

Ascendentii privilegiati sunt mostenitori rezervatari si sezinari; ei vin la mostenire numai in


nume propriu (nu pe cale de reprezentare succesorala).

Colateralii privilegiati sunt fratii si surorile defunctului (din casatorie - sau din casatorii
diferite -, din afara casatoriei si din infiere), precum si descendentii din frati si surori, care vin
la mostenire prin reprezentare (cand parintele lor indreptatit la mostenire - frate cu defunctul -
este predecedat).

Colateralii privilegiati nu sunt nici rezervatari si nici sezinari. Ei vin la mostenire in nume
propriu, iar in locul celor predecedati vin la mostenire descendentii lor, prin reprezentare.

3. Clasa a III-a este repreezntata de clasa ascendentilor ordinari, ci cuprinde pe bunicii,


strabunicii si stra-strabunicii defunctului, indiferent daca filiatia intre ei este din casatorie, din
afara casatoriei sau din adoptie.

Ascendentii ordinari nu sunt mostenitori rezervatari, dar ei sunt sezinari; ei pot veni la
mostenire numai in nume propriu.
4. Clasa a IV-a este clasa colateralilor ordinari, si
cuprinde pe unchii, matusele si verii primari si defunctului, fie din casatorie, fie din afara
casatoriei sau din infierea cu efecte depline, precum si pe fratii si surorile oricaruia dintre
bunicii defunctului, adica toate rudele colaterale pana la gradul IV inclusiv.

Colateralii ordinari pot veni la mostenire numai in nume propriu si ei nu sunt nici rezervatari,
nici sezinari

CLASA I DE MOSTENITORI LEGALI


Clasa I de mostenitori, descendentii, sunt primele rude chemate la
mostenirea defunctului (cf. art. 669 C.civ.)

In aceasta categorie intra: copii, nepotii, stranepotii si urmasii lor in


linie dreapta la infinit.
Nu are relevanta daca acesti descendenti sunt din casatorie sau din
afara ei, sunt adoptati sau firesti.

Intre descendenti, succesiunea se imparte pe capete, dupa numarul lor


intre descendentii de acelasi grad chemati la mostenire. Daca
descendentii de grad mai indepartat sunt chemati la mostenire prin
reprezentare, opereaza impartirea pe tulpini.

Descendentii sunt mostenitori rezervatari, sezinari iar daca vin la


mostenire mai multi descendenti sau in concurs cu sotul supravietuitor
sunt obligati la raportul donatiilor daca liberalitatea nu s-a facut cu
scutire de raport.

CLASA A II-A DE MOSTENITORI LEGALI


Clasa a doua de mostenitori cuprinde reude privilegiate ale defunctului:
parintii acestuia - numiti ascendenti privilegiati; precum si pe
fratii/surorile defunctului si descendentii acestora - colateralii
privilegiati.

CLASA A III-A DE MOSTENITORI LEGALI


Clasa a treia de mostenitori cuprinde pe ceilalti ascendenti ai
defunctului - ascendentii ordinari, cu excluderea ascendentilor
privilegiati.
Prin urmare intra in aceasta clasa: bunicii, strabunicii... pe linie
ascendenta directa fara limita in grad.

CLASA A IV-A DE MOSTENITORI LEGALI


Clasa a patra de mostenitori cuprinde rude mai indepartate in linie
colaterala, pana la gradul IV inclusiv, precum: unchii, matusile, verii
primari, fratii/surorile bunicilor defunctului.

Atunci cand persoana decedata nu lasa un testament,


mostenirea sa va fi impartita dupa principiile devolutiunii
legale. Astfel, vor veni la mostenire toate acele persoane care
au vocatie legala si efectiva la mostenire, conform ordinii
claselor legale de mostenitori si a gradelor de rudenie.
Clasele de mostenitori nu sunt altceva decat o categorie de rude
ale defunctului, care exclude o alta categorie sau este la randul ei
exclusa, in functie de gradul acordat de lege. Clasele de rudenie
exclud alte clase cu cat sunt mai apropiate in grad de defunct.
Trebuie mentionat ca sotul defunctului are un rol aparte, nefiind
inclus in nici una dintre clasele legale de mostenitori, drept urmare
nu va fi exclus de clasele de mostenitori ci va veni intotdeauna in
concurs cu acestea.
Codul civil imparte mostenitorii in patru clase mari. Clasa I de
mostenitori cuprinde descendentii defunctului si anume copiii,
nepotii, stranepotii s.a.m.d, fara a se impune o limita in grad. Clasa
I de mostenitori, atunci cand exista, exclude toate celelalte clase
mai indepartate.
Clasa a II-a de mostenitori este alcatuita din ascendentii privilegiati
si colateralii privilegiati. Primii sunt reprezentanti in fapt de parintii
defunctului, iar urmatorii de fratii si surorile defunctului, pana la
gradul al IV-lea inclusiv. Gradul al patrulea – cand se refera la frati
si surori – include deci pe frati, copiii si nepotii fratilor.
Clasa a III-a, a ascendentilor ordinari, include bunicii, strabunicii,
stra-strabunicii defunctului s.a.m.d., indiferent de gradul lor.
In fine, clasa a IV-a a colateralilor ordinari, include unchii si matusile
defunctului, verii primari si fratii si surorile bunicilor defunctului.
Rudele sunt chemate deci la mostenire in ordinea claselor, ceea ce
inseamna ca daca exista fie si numai un mostenitor din clasa I,
atunci nici una dintre celelalte clase nu poate veni la mostenire. In
lipsa clasei I de mostenitori sau in situatia in care reprezentantii
acesteia sunt nedemni (deci nu pot veni la mostenire) sau au
renuntat la aceasta, va veni la mostenire clasa a II-a de mostenitori.
Dupa acelasi principiu, clasa a IV-a de mostenitori va mosteni
numai daca lipsesc toate celelalte clase.
Exista si situatii in care vin la mostenire mai multe clase de
mostenitori. Acesta este cazul dezmostenirii prin testament a unei
clase de mostenitori, cu conditia ca acestia sa fie rezervatari
(ascendentii privilegiati si descendentii defunctului). Cu toate ca prin
testament ei nu mai au vocatie la mostenire, legea instituie rezerva
succesorala, in virtutea careia, mostenitorii rezervatari vin la
mostenire contrar vointei testatorului si numai in masura rezervei
succesorale. Ceea ce ramane din mostenire dupa impartirea
rezervei, revine urmatoarei clase de mostenitori legali, a II-a, a III-a
sau a IV-a, dupa caz.
Principiul proximitatii gradului de rudenie in cadrul aceleiasi
clase
Un aspect important este acela al proximitatii in cadrul unei clase,
astfel incat rudele mai apropiate dintr-o clasa le exclud pe cele mai
indepartate. Daca din clasa ascendentilor ordinari au vocatie
generala la mostenire atat bunicii cat si strabunicii defunctului, aflati
in viata, vor mosteni efectiv numai bunicii, care sunt mai apropiati in
grad defunctului.
Exista insa si exceptii de la acest principiu. Asfel, in cadrul clasei a
II-a de mostenitori (ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati),
parintii defunctului (rude de gradul I) nu inlatura de la mostenire pe
fratii sau surorile defunctului, ori descendentii acestora, ci vin
impreuna la mostenire, dupa cotele stabilite de lege. O a doua
exceptie este reprezentarea succesorala.