Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Două fişe cu câte un obiectiv operaţional/competenţă derivată conform algoritmului lui


R. Mager pentru domeniul cognitiv (modelul lui Bloom) şi pentru domeniul afectiv
(modelul lui Krathwohl)

Modelul lui Bloom


1. Achiziții: să reproducă definiția memoriei (descrierea comportamentului final al elevului)
conform manualului (condițiile în care se va realiza comportamentul). Obiectivul va fi
considerat atins dacă elementele cheie ale definiției se regăsesc în definiția dată (stabilirea
criteriilor performanței acceptabile).

2. Comprehensiune: Să explice tipurile de memorie (descrierea comportamentului final al


elevului) pe baza unui text dat (condițiile în care se va realiza comportamentul). Obiectivul va
fi considerat atins dacă sunt explicate 3 din cele 4 tipuri de memorie existente în text
(stabilirea criteriilor performanței acceptabile).

3. Aplicare: să identifice principalele caracteristici ale uitării (descrierea comportamentului


final al elevului) pe baza teoriei din manual (condițiile în care se va realiza comportamentul).
Obiectivul va fi considerat atins dacă sunt identificate 4 din cele 5 caracteristici prezentate în
manual (stabilirea criteriilor performanței acceptabile).

4. Analiză: să distingă tipurile de memorie în funcție de volumul și durata lor în timp


(descrierea comportamentului final al elevului) pe baza unor texte date (condițiile în care se
va realiza comportamentul). Obiectivul va fi considerat atins dacă sunt distinse 3 din cele 4
tipuri de memorie pe care le ilustrează textele (stabilirea criteriilor performanței acceptabile).

5. Sinteză: Să elaboreze un eseu despre rolul uitării în viața omului (descrierea


comportamentului final al elevului) în echipe de câte doi (condițiile în care se va realiza
comportamentul). Obiectivul va fi considerat atins dacă eseul include 4 din cele 5
caracteristici ale uitării (stabilirea criteriilor performanței acceptabile).

6. Evaluare: să justifice importanța memoriei de scurtă durată (descrierea comportamentului


final al elevului) cu referire la experiența de viață personală (condițiile în care se va realiza
comportamentul). Obiectivul va fi considerat atins dacă surprinde 3 caracteristici ale
memoriei de scurtă durată, însoțite de exemple concrete (stabilirea criteriilor performanței
acceptabile).