Sunteți pe pagina 1din 4

GRILE

1. Care sunt informaţiile care nu trebuie să lipsească dintr-un contract?


A.informaţii privind identificarea organizaţiei;
B. informaţii privind scopul şi destinatarul raportului de evaluare;
C.documente personale, pe care beneficiarul raportului se obligă să le ofere echipei de
evaluare;
D. anexe cu privire la informaţii.

Răspuns corect:
a. A, B, C;
b. B, C;
c. A, B, D;
d. C, D;

2. Fondul de rulment (FR) poate fi definit ca fiind:


a.suma dintre capitalul permanent şi activele imobilizate;
b. diferenţa dintre capitalul permanent şi activele imobilizate;
c.diferenţa între activele circulante şi obligaţiile pe termen scurt;
d.suma dintre capitalul permanent, activele imobilizate şi obligaţiile pe termen scurt.

Răspuns corect:
b. diferenţa dintre capitalul permanent şi activele imobilizate.

3. Cum se calculează Rata dividendelor (Rd)?


𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒
a.Rd = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ 100

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙
b.Rd = ∗ 100
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒
c. Rd = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑏𝑟𝑢𝑡 ∗ 100

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒
d. Rd = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑛𝑒𝑡 ∗ 100

Răspuns corect:
𝑫𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒅𝒆
a.Rd = 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 ∗ 𝟏𝟎𝟎
4. Care dintre următoarele activităţi nu este inclusă în etapa pregătitoare?
a.activitatea de declanşare a tranzacţiei;
b.stabilirea obiectivelor evaluării;
c.prezentarea ofertei de evaluare din partea evaluatorului;
d.omiterea prezentării obiectului supus evaluării.

Răspuns corect:
d.omiterea prezentării obiectului supus evaluării.

5. Importanţa diagnosticării constă în:


A.cunoaşterea situaţiei organizaţiei la momentul evaluării;
B.constituirea unei baze de informaţii pertinente pentru orientarea şi fundamentarea evoluţiei
organizaţiei sub toate aspectele;
C.constituirea unei baze de informaţii pertinente pentru orientarea şi fundamentarea evoluţiei
organizaţiei doar din punct de vedere financiar;
D.ascunderea anumitor aspecte privind situaţia organizaţiei la momentul evaluării.

Răspuns corect:
a. A, C;
b. A, B, C;
c. A, B;
d. B, C, D;

6. Care sunt direcţiile pe care echipa de evaluatori le investighează pentru întocmirea


diagnosticului juridic?
a.legalitatea înfiinţării şi funcţionării organizaţiei, încadrarea în reglementările prevăzute de
Dreptul Muncii, încadrarea în reglementările fiscale, respectarea reglementărilor prevăzute
de Dreptul Mediului şi respectarea prevederilor din Dreptul Civil;
b. legalitatea înfiinţării şi funcţionării organizaţiei, neîncadrarea în reglementările prevăzute
de Dreptul Muncii, încadrarea în reglementările juridice, respectarea reglementărilor
prevăzute de Dreptul Mediului şi respectarea prevederilor din Dreptul Civil;
c.legalitatea înfiinţării şi funcţionării organizaţiei, încadrarea în reglementările prevăzute de
Dreptul Muncii, încadrarea în reglementările fiscale, nerespectarea reglementărilor prevăzute
de Dreptul Mediului şi respectarea prevederilor din Dreptul Civil;
d.ilegalitatea înfiinţării şi funcţionării organizaţiei, încadrarea în reglementările prevăzute de
Dreptul Muncii, încadrarea în reglementările fiscale, respectarea reglementărilor prevăzute
de Dreptul Mediului şi nerespectarea prevederilor din Dreptul Civil;
Răspuns corect:
a.legalitatea înfiinţării şi funcţionării organizaţiei, încadrarea în reglementările
prevăzute de Dreptul Muncii, încadrarea în reglementările fiscale, respectarea
reglementărilor prevăzute de Dreptul Mediului şi respectarea prevederilor din Dreptul
Civil;

7. Excedentul brut de exploatare se determină ca:


a.diferenţa dintre valoarea adăugată brută (la care se însumează subvenţiile din exploatare) şi
cheltuielile cu impozitele, taxele, cheltuielile de personal.
b.diferenţa dintre valoarea adăugată brută şi cheltuielile cu impozitele, taxele, cheltuielile de
personal;
c.diferenţa dintre valoarea adăugată brută (la care se însumează subvenţiile din exploatare) şi
cheltuielile cu impozitele;
d.diferenţa dintre valoarea adăugată brută (la care se însumează subvenţiile din exploatare) şi
cheltuielile de personal.

Răspuns corect:
a.diferenţa dintre valoarea adăugată brută (la care se însumează subvenţiile din
exploatare) şi cheltuielile cu impozitele, taxele, cheltuielile de personal.

8. Care sunt cei 5 indicatori care ajută la fundamentarea aprecierilor?


a.coeficientul intensităţii intrărilor, coeficientul intensităţii ieşirilor, coeficientul circulaţiei
parţiale, coeficientul fluctuaţiei, coeficientul plecărilor prin demisie;
b.coeficientul intensităţii intrărilor, coeficientul intensităţii ieşirilor, coeficientul
circulaţiei totale, coeficientul fluctuaţiei, coeficientul plecărilor prin demisie;
c.coeficientul intensităţii ieşirilor, coeficientul circulaţiei parţiale, coeficientul fluctuaţiei,
coeficientul intrărilor prin demisie;
d.coeficientul intensităţii intrărilor, coeficientul circulaţiei totale, coeficientul fluctuaţiei,
coeficientul plecărilor prin demisie, coeficientul suficienţei numerarului;

Răspuns corect:
b.coeficientul intensităţii intrărilor, coeficientul intensităţii ieşirilor, coeficientul
circulaţiei totale, coeficientul fluctuaţiei, coeficientul plecărilor prin demisie;

9. Care este obiectivul diagnosticului juridic?


a.identificarea punctelor forte ale organizaţiei;
b.identificarea punctelor slabe ale organizaţiei;
c.diferenţierea elementelor forte şi a celor slabe, sub aspect juridic, de care depinde reuşita
acţiunii întreprinse;
d.analiza situaţiilor financiare ale firmei.
Răspuns corect:
c.diferenţierea elementelor forte şi a celor slabe, sub aspect juridic, de care depinde
reuşita acţiunii întreprinse;

10. Care este obiectul diagnosticului comercial?


a.stabilirea locului ocupat de organizaţie pe piaţa produselor sau serviciilor pe care le
execută, în raport cu concurenţii săi şi factorii care favorizează menţinerea şi dezvoltarea
pieţei;
b.identificarea punctelor slabe ale organizaţiei;
c.diferenţierea elementelor forte şi a celor slabe, sub aspect juridic, de care depinde reuşita
acţiunii întreprinse;
d.analiza situaţiilor financiare ale firmei.

Răspuns corect:
a.stabilirea locului ocupat de organizaţie pe piaţa produselor sau serviciilor pe care le
execută, în raport cu concurenţii săi şi factorilor care favorizează menţinerea şi
dezvoltarea pieţei;

Masterand: Olar Mihaela-Gabriela


Specializarea: CAFEC
Anul: I
Grupa: 2

S-ar putea să vă placă și