Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Facultatea de Ştiinţe Politice


Master Antropologie / Master Studii Vizuale şi Societate
Admitere 2016 (sesiunea septembrie)

Structura scrisorii de intenţie

Domnule Decan,

Mă numesc...................................................... și am absolvit facultatea ..................................


specializarea.................................................... din..................................................................
Prin prezenta scrisoare vă aduc la cunoștință dorința de a urma cursurile programului
masteral.......................................................... al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA.

În continuare, scrisoarea de intenție va trebui să acopere următoarele aspecte:


1. Motivarea opțiunii pentru programul masteral: ce anume vă atrage la acest program?
2. Ce așteptări aveți de la cursurile pe care le veți parcurge în cadrul programului
masteral pentru care optați?
3. Alte interese profesionale și personale pe care le considerați importante în motivarea
alegerii dvs.
4. Proiect de cercetare / eseu (maxim o pagină; va fi elaborat pe o tematică la alegere,
din cadrul ariei disciplinare a masteratului).

Scrisoarea de intenție va avea aproximativ 2 pagini, corp 12, Times New Roman, spațiu 1
½ și va fi încărcată pe platforma http://admitere-masterat.politice.ro/, de pe contul de
utilizator creat pe platformă.

Prezentarea la interviu este obligatorie pentru toți candidații. Interviul va fi centrat pe


problematica tratată în proiectul de cercetare/eseu (punctul 4 de mai sus).