Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Data: 08.11.2018
Unitatea de aplicație: Grădinița nr. 56
Grupa: Mare
Educatoare: Coborzan Lavinia
Propunătoare: Kis Alexandra Brigitta
Tema anuală: Cum este, a fost și va fi pe pământ?
Tema săptămânală: Timpul se măsoară?
Domeniul experențial: DLC
Subiectul: Povestea ceasului cu inimă de Vladimir Colin
Forma de realizare: lectura educatoarei
Obiectiv cadru:

 Dezvoltarea exprimării orale, înțelegerea și utilizarea corectă a semnificațiilor


structurilor verbale orale

Obiective de referință:

 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.


 Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia.

Tipul activității: Consolidare de deprinderi și priceperi

Obiective operaționale:

 OO1: să identifice mesajul textului audiat


 OO2: să numească cel puțin 2 personaje din text
 OO3: să ofere cel puțin 2 răspunsuri la cererea elementară de informaţii: „Cine? Ce?
Unde? Cum?”
 OO4: să identifice câte o trăsătură fiecărui personaj din textul audiat
 OO5: să demonstreze înțelegerea textului repetând titlul și mesajul trasmis de acesta
Metode și procedee didactice:

 Explicația
 Conversația
 Demonstrația
 Observația

Materiale didactice: textul suport ”Povestea unui ceas cu inimă”, puzzle, ceasuri din hârtie

Bibliografie:

 Popa, C., (2006). Elemente de pedagogie preșcolară aplicată. Editura Universității


din Oradea
 ***, Curriculum pentru învățământul preșcolar
Desfășurarea activității

Evenimentul didactic OO Activitatea propunătoarei Activitatea


copiilor
1. Moment organizatoric Voi asigura condiții necesare Copiii vor intra
desfășurării activității: ordonat în sala
- Aerisirea sălii de grupă de grupă și se
- Aranjarea mobilierului așează pe
- Pregătirea materialelor scăunele.
2. Captarea atenției ”În drum spre grădiniță m-am Copiii ascultă
întâlnit cu un domn care avea de cu atenție
vânzare multe lucruri vechi. M- vorbele
am uitat printre lucrurile acestuia propunătoarei și
și am remarcat acest ceas. Inima răspund la
din centrul ei m-a făcut să mă întrebările
gândesc că e ceva misterios la adresate.
mijloc și întreb curioasă dacă are
vreo semnificație. Ce să credeți?
Ceasul era unul special, are o
poveste foarte drăguță, mi-a
plăcut atât de mult încât am zis
că neaparat trebuie să o auziți și
voi!”
3. Anunțarea temei și a ” Titlul textului este Povestea Copiii ascultă
obiectivelor ceasului cu inimă, iar autorul indicațiile
poveștii e Vladimir Colin. oferite.
Repetăm titlul și autorul. După
ce vă citesc povestea va trebui să
identificați mesajul textului, să
enumerați persoanejele, să
răspundeți la câteva întrebări
legate de poveste”
4. Dirijarea învățării Încep să expun conținutul Copiii ascultă
povestirii lecturând povestea în povestea.
întregime. La final discutăm de
cuvintele necunoscute din text.
5. Obținerea OO1 ”V-a plăcut povestea ceasului cu Copiii răspund
performanței OO2 inimă? la întrebări
OO3 - Care credeți voi că este
OO4 mesajul povestirii?
Acum ne vom împărți în 2
grupe. Veți răspunde la întrebări,
iar la fiecare răspuns corect veți
primi o piesă de puzzle. Grupa
care termină primul puzzle-ul va
câștiga!
- Enumerați personajele
povestirii
- Unde a găsit
ceasornicarul bătrân
ceasul stricat?
- Cum arăta ceasul stricat?
- Ce a făcut bătrânul cu
ceasul stricat?
- Cine s-au plâns că ceasul
le face viața amară?
- Cum a rezolvat
ceasornicarul problema
creată de pitic?
- Găsiți o trăsătură
piticului respectiv
împăratului. De ce
credeți că i se potrivește
trăsătura respectivă
- Găsiți o trăsătură
boierilor și
ceasornicarului.
Argumentați alegerea

6. Evaluare/Aprecieri OO5 Foarte bine! Ambele grupe ați Copiii ascultă


știut să răspundeți la toate aprecierile.
întrebările.
Să ne reamintim, cum s-a numit
textul nostru? De cine a fost
scris? Care e mesajul trasmis de
acesta? Bun, ați fost foarte
atenți, drept recompensă v-am
adus și vouă niște ceasuri cu
inimă să vă amintiți mereu de
povestea citită astăzi.