Sunteți pe pagina 1din 1

Cotidian independent regional al Olteniei

ANUL XXIX
Nr. 7393
17 iulie
”Suceala” PSD în privința lui Isărescu poate costa par-
2019,
12 pagini
tidul la prezidențiale. Remus Borza: Riscăm să pierdem
1 LEU
str. Păcii, nr.1 BIS
și electoratul tradițional
ISSN 1220-9031
ISSN-L 1220-9031
PSD are în vedere să ia De vreo 10 ani de zile, sub fecare an, Sibiu-Pitești. Ro-
în calcul redomandările imperiul acestei strategii nu mânia nu este mai coruptă
Cuprins: din cele două rapoarte am făcut altceva decât să decât o altă țară. Ar trebui
Pag. 2-3-4: Știri locale/ GRECO? decimăm elitele țării. Că se să ieșim dintr-o atare reto-
cheamă „elite politice”, am rică, păguboasă de-a dreptul
regionale / naţionale; În ceea ce privește pre- înțeles, încă suntem tribu- și umilitoare pentru noi ca
Pag.5: Ştiri sportive; ssing-ul la care România tari în anumite percepții și cetățeni europeni, ca nați-
este supusă în ultimii ani de mentalități, toți politicienii une. Nu putem tot timpul
Pag.6: Sănătate pentru acete organisme internați- sunt corupți, toți oamenii să mergem cu capul plecat.
toți; onale, fie că vorbim de Co- de afacere sunt corupți, deci Am fost la Bruxelles acum
misia Europeană, că vorbim locul lor e la pușcărie. Ră- trei săptămâni, am venit cu
Pag 7: Horoscop zilnic; de Comisia de la Veneția și mânem noi... care noi?... să „to-do list-ul” și de-atunci,
Eugen Dulbaba iată mai nou aceste rapoar- trăim într-o deplină armonie gata! Nu mai sunt o priori-
te GRECO. E o marotă pe în promiscuitate și în sără- tate Codul Penal, Codul de
Pag. 8: Lumea Copiilor; care o mestecăm de dimi- cie. O națiune are nevoie de Procedură Penală, nu mai e
Pag. 9: Pagina neața până seara, o aruncăm elite, chiar și elite politice. o prioritate secția de inves-
din gură în gură de la vlădică Nu mai vorbesc că aceas- tigare a infracțiunilor din
Interactivă; până la opincă: „România, tă campanie începută prin justiție înfierată cu atâta mâ-
Pag. 10-11: Publicitate, cât e de coruptă”. Suntem 2005, odată cu înscăunarea nie proletară cu acest raport
de o inconștiență inimagi- lui Băsescu la Cotroceni, a GRECO, deși este aberant și
Anunţuri; nabilă pentru că nu realizăm decimat după cum spuneam ar trebui să înțeleagă toată
Pag. 12: Vremea regi- care sunt efectele unei atare elitele politice, economice, lumea chiar și cei fără stu-
campanii, de demonizare culturale, academice și chiar dii juridice. Adică, la DNA
onală: Dr. Tr. Severin, a unei națiuni întregi. Ne confesionale. Sunt alte fe- aveam peste 3000 de dosa-
Craiova, Slatina, Tg. mirăm de ce nu mai vin in- nomene care atentează mult re făcute magistraților! Să
vestitorii străini. Păi cum să mai grav și mai profund la fim bine îțeleși, în România
Jiu, Vâlcea mai vină?... câtă vreme de la tot ce înseamnă securite eco- nu avem sute de mii de ma-
președinte și până la ultimul nomică și socială și mă refer gistrați, ci doar vreo 7000
Externe: trăitor dintr-un sat izolat din în primul rând aici la evazi- din care 4000 de judecători
Ursula von der Leyen, munte spun cât de hoți și co- unea fiscală. Are dimensiuni și 3000 de procurori. La
candidata pentru funcţia rupți suntem. Evindent că nu apocaliptice în România. aproape jumătate dintre ei
de preşedinte al Comisi- mai au curaj să plaseze niș- România pierde 16 miliarde să le instrumentezi dosare și
ei Europene, a declarat te sute de milioane de euro de euro în fiecare an din eva- să le ți la naftalină, la dospit
marţi că ar putea accepta investiții în România că le ziune fiscală. Nimeni nu a cu anii, în scop de șantaj și
furăm. România nu este mai făcut o socoteală cât pierde să-i arăți pisica unui judecă-
încă o amânare a ieşirii România din așa zisa „mare tor dacă nu dă un mandat de
coruptă decât Marea Brita-
Marii Britanii din Blocul nie, decât Germania, decât corupție”. Noi nu acoperim arestare, de interceptare sau
comunitar dacă va fi nu- Franța. Nici pe departe. Ro- cheltuielile de funcționare o hotărâre de condamnare,
mită la şefia Executivu- mânia nu are valori ende- cu DNA-ul, de exemplu, din vi se pare corect? Noi am
lui UE, relatează site-ul mice sub aspectul corupției ce recuperează această insti- creat această instituție, tot
EUObserver.com precum în țările occidentale. tuție atât de galonată. Noi în interiorul Parchetului Ge-
Sunt la fel rapoarte în care nu acoperim salariile pro- neral, i-am dat o autonomie
Curs BNR: companii mari din Belgia,
Franța, Germania dau mită
curorilor, a aparatului tenic, lărgită precum altor două
judiciar, din recuperările pe direcții din cadrul Parche-
1 EURO = 4.7320 Lei care, la bilanțuri, odată pe tului General. Are aceeași
de ordinul zecilor de mili-
1 USD = 4.1950 Lei aoane de euro ca să obțină an, ni le prezintă. Pecând, autonomie precum DNA sau
1 LIRA =5.2698 Lei contacte. Desigur, în Româ- dincoace, pe evaziune fis- precum DIICOT, respectând
1 Gram de aur nia vorbim de „mica ciupea- cală, avem o sumă, avem toate principiile care guver-
=191.0198 ­Lei lă”, „l-am prins pe nașul cu un număr și apocaliptic, 16 nează activitatea judiciară și
1 CHF(Franc Elvețian) = 50 de lei, medicul cu 100 miliarde de euro, pe care le care sunt statuate în lege.
de lei”... asta este corupția. pierdem an de an – înseam-
4.2702 Lei nă 15 autostrăzi pierdute în Deputat Av. Dr. Remus Borza