Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnazială nr.

115
Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr.137

Raport de activitate

Subsemnatul, Ioniţă Daniel Ionuţ, profesor suplinitor la catedra de Religie ortodoxă în


cadrul Şcolii Gimnaziale nr.115 din Bucureşti, prezint activitatea mea didactică desfăşurată pe
parcursul anului şcolar 2018-2019, semestrul I, după cum urmează:
 întocmirea planificărilor calendaristice, anuale şi semestriale, în conformitate cu
Programa şcolară în vigoare aprobata de Patriarhia Romana
 proiectarea şi realizarea unor materiale specifice temei zilnice ( proiectarea
lecţiilor, sarcini de lucru diferenţiate, fişe de lucru, jocuri didactice);
 Am participat la consfătuirile metodice.
 Am colaborat cu parintele paroh de la Biserica Sf. Treime Ghencea în vederea
achizitionarii manualelor pentru clasa pregătitoare.
 Am mers cu copiii claselor 0-4 la Biserica Sf. M. Mc Gheorghe, dimpreună cu
învățătorii pentru a se împărtăși inainte de cele două mari sărbători ( Paște și
Crăciun).
 Am participat in data de 27.02.2019 la evenimentul „Sesiune de informare si
constientizare cu privire la insemnatatea zilei de 20 februarie- Celebrarea
Dezrobirii Romilor”, care a avut loc la Colegiul Tehnic D. Moțoc din București.
 Am susținut inspectia curentă 2 in vederea obținerii gradului didactic 2.
 Am realizat un moment deosebit la sărbătoarea Naşterii Domnului, prin intonarea,
învăţarea şi deprinderea colindelor sau a altor texte şi cântări dedicate sărbătorii
pascale.
 Am folosit diferite materiale didactice specifice orei de religie: icoane, planșe,
fișe de lucru, boxe pentru audiții muzicale, diverse cărți de pilde și istorioare,
lecturi morale
 Pe parcursul acestui an, am îndemnat copiii să urmeze morala creştina şi să şi-o
însuşească în viaţa lor prin participarea la sfintele slujbe, prin îndemnul la
spovedanie şi împărtăşanie, prin respectul acordat unii altora, arătând iubirea
aproapelui, prin îndemnul la un comportament civilizat în societate şi acasă în
conformitate cu învăţătura ortodoxă.

București, 12.02.2019 Profesor,


Ioniță Daniel Ionut