Sunteți pe pagina 1din 1

II.

Legislație românească și europeană-Peisaj

CONTINUT SINTETIC
EU 3 oct 1985 Convenţia de la Granada - Importanţa patrimoniului
Pentru protecţia patrimoniului arhitectural - Definire
- Aplicabilitate
- Angajamente
- sa aplice proceduri de control si autorizare
- sa evite deteriorarea, degradare, demolarea
RO 7 oct 1997 Legea 157-1997 pentru ratificarea ~
Convenţiei de la Granada
EU 20 oct 2000 Convenţia de la Florenţa – convenţia - Importanţa peisajului
peisajului - Noţiuni
- Aplicabilitate+ condiţii de retragere
intrument nou exclusiv pt protejarea, - Angajamente
managementul şi amenajarea tuturor a) să recunoască juridic peisajele ca o
peisajelor europene componentă esenţială a cadrului de viaţă
pentru populaţie,
b)să stabilească şi să implementeze politicile
peisajului
c) să stabilească proceduri de participare
d) să integreze peisajul în politicile de
amenajare a teritoriului
RO 6 iun 2001 Legea 350-2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul
RO 8 iul 2002 Legea 451 / 2002– ratificarea convenţiei ~
de la Florenţa
EU 20 noi 2003 Carta de la Atena

EU 24-25 mai 2007 Carta de la Leipzig - abordări integrate în dezvoltare urbană


Pentru oraşe europene durabile - atenţie sporită zonelor defavorizate
EU 28 mar 2011 Carte albă Cărțile albe ale Comisiei Europene sunt documente
Pentru un spaţiu european unic al care conțin propuneri de acțiune la nivelul Uniunii
transporturilor – competitiv şi eficient Europene (UE) într-un anumit domeniu.
Scopul unei Cărți albe este de a lansa o dezbatere cu
publicul, cu părțile interesate, cu Parlamentul European
și cu Consiliul în vederea atingerii unui consens politic.
EU 19 mai 2011 Agenda teritorială a UE 2020
Pentru o Europă inteligentă, durabilă,
favorabilă incluziunii, compusă din regiuni
diverse
EU 12 apr 2013 Carta Urbanismului
RO 26 feb 2016 Norme metodologie de aplicare a Legii
350-2001
UN 22 apr 2016 Acordul de la Paris
EU Convenţia UN asupra schimbărilor
climatice -plan de acţiune pentru limitarea
o
incalzirii globale mult sub 2 C

5 oct 2016 Ratificarea Acordului de la Paris de către


UE
EU 30 mai 2016 Pactul de la Amsterdam
Agenda urbana a UE
UE 23 dec 2016 New Urban Agenda
EU Adoptată la conferinţa UN despre locuire şi
dezvoltare urbană sustenabilă
RO 12 iun 2019 Declaraţie pentru politici arhitecturale
EU 14 iun 2019 Declaraţia de la Bucureşti
Pentru un cadru comun al dezvoltării
urbane in UE