Sunteți pe pagina 1din 1

INTRODUCERE ÎN RELAȚII PUBLICE

EXAMEN 1 FEBRUARIE 2018


10.00-12.00 – CRP 1, 2, 3, 4 + PUBLICITATE 1, 2

12.00-14.00 – PUBLICITATE 3 + JURNALISM 1, 2, 3, 4, 5

Examenul va consta din:

1. 10 întrebări – 8 subiecte – test grilă (2 întrebări cu 2 variante) + 2 întrebări


deschise.
2. Subiect deschis – pentru o situație dată trebuie să rezolvați patru subpuncte.
Exemple de subiecte deschise vor fi făcute la curs.

Nota finală trecută în catalog la acest curs este compusă din:

1/3 nota de la seminar

1/3 nota de la testul de an (testul parțial)

1/3 nota de la examen

Pentru intrarea in examen, condițiile sunt obținerea unei note de minimum 6 la


seminar și patru prezențe la seminar.

Media finală se va face dacă la examen nota minimă este 5.