Sunteți pe pagina 1din 3

Componenta capacitatii motrice

În 1968, Gundlach apreciază capacitatea motrică ca fiind divizată în capacități


condiționale și capacități coordinative, această clasificare fiind acceptată în Europa pe scară
largă. Pentru că există diferențe însemnate în formele de clasificare a capacităților motrice,
prezentam tabelul urmator ( Manno, R. , 1987 )

Denumirea conceptului de calități motrice dată de diferiți autori europeni și din alte
continente, precum și conținutul acestora ( Roth, 1982, citat de R.Manno, 1987 ). Capacitățile
condiționale se fundamentează pe eficiența metabolică a mușchilor și aparatelor, în timp ce
capacitatea coordinativă este determinată de aptitudinea de reglare și organizare a mișcării.

Din grupa capacităților condiționale fac parte : forța, rezistența, viteza.

Capacitatile coordinative sunt conditionate de capacitatea de receptie si preluare a informatiei


dobândite prin intermediul analizatorilor inplicati în miscare si în elaborarea deprinderilor
motrice.

R.Manno, în 1984, înpartea capacitatile motrice în :

- conditionale cu alte calitati motrice : forta, viteza si rezistenta ;

- de coordonare cu dirijarea si controlul motric, transformarea si adaptarea motrica si de învatare


motrica.

- alte capacitati, cum ar fi supletea.

R.Manno face distinctia între capacitatile conditionale si cele coordinative prin aspecte
care tin de :

- bazele functionale care limiteaza nivelul prestatiei;

- formele de evolutie la vârstele tinere;

- raportul evolutiei pe sexe;

- antrenabilitatea în raport cu vârsta ;


- metodele de antrenare .

T.Ardelean ( 1990 ) considera ca ar putea exista urmatoarea clasificare a calitatilor motrice


:

Calitati de baza ;

Calitati combinate .

Gh.Cârstea ( 1993, 1997 ) folosea urmatoarea clasificare a calitatilor motrice :

- Calitati motrice de baza : viteza, îndemânare, rezistenta si forta;

- Calitati motrice specifice .

Antonimul motricitatii este lipsa de motricitate datorata afectarii diverselor functii


neuromusculare si psihice .

Un alt termen al carui sens nu este întotdeauna clar precizat este " aptitudine motrica ",
deseori confundam cu capacitatea motrica . M .Epuran considera aptitudinea motrica ca " sistem
de procese fizice sau psihice organizate în mod original pentru efectuarea cu rezultate înalte a
activitatii " . V. Horghidan o priveste ca pe o însusire fizica sau psiho- fizica ce permite obtinerea
unor rezultate supramedii, în ceea ce priveste progresul si nivelul maxim posibil.

Calitatea motrica este definita ca " aptitudine a individului de a executa miscari cu indici
de viteza, forta, rezistenta, îndemânare, etc. ".

Nivelul calitatii motrice se apreciaza pe baza interrelatiei dintre masa corpului pe de o


parte si spatiu, si respectiv timpul în care se desfasoara miscarea .

Performanta motrica desemneaza rezultatul efectuarii unui anumit act motric ce poate fi
evaluat dupa anumite criterii , norme stabilite. Performanta motrica este expresia capacitatii
motrice la un moment dat, ea nefiind egala cu ea însasi.

Motricitatea exprima o inplicare a eu-lui în plan corporal, anatomo-functional dar si social,


în sensul actualizarii si dinamizarii potentialului de miscare în raporturile interpersonale.În
familia de termeni ai motricitatii, sociomotricitatea si etnomotricitatea întregesc registrul miscarii
conferindu-i acesteia dimensiunea sociala si pe cea culturala .
Parlebas ( 1976 ) defineste sociomotricitatea ca pe un concept ce reuneste interactiunile
sociale si motrice în cadrul sporturilor colective, individul este impregnat de afectiv, de social în
cadrul realizarii diferitelor activitati motrice, iar acestea se înscriu într-o schema colectiva plina
de semnificatii, de exemplu, aprecierea spatiului ca pe o cale de comunicare cu partenerul sau de
ruptura cu adversarul .

Etnomotricitatea reuneste aria si tipurile de practici motrice raportate la cultura si mediul


social în interiorul carora s-au dezvoltat ; actiunile motrice sunt profund dependente de norme
culturale, traditii, ritualuri.

W.Joch ( 1995 ) sustine ca toate aspectele motrice sunt înglobate în caracteristicile


motrice care sunt asigurate de forta,viteza, abilitate, care la rândul lor sunt componente ale
motricitatii conditionale, aptitudinilor conditionale . Aptitudinile conditionale sunt legate
preponderent de dezvoltarea fizica si de transformarile aparute pe parcursul anului .