Sunteți pe pagina 1din 4

TEST FINAL

CURS ANTREPRENORIAT

1. Strategia este:
a. O modalitate de a nu îndeplini scopurile/obiectivele organizaţiei pe termen
lung;
b. O modalitate de a îndeplini scopurile/obiectivele organizaţiei pe termen lung
alocând în acest scop şi resursele umane necesare;
c. O modalitate de a îndeplini scopurile/obiectivele firmei, alocând în acest scop
şi resursele umane necesare.

2. Planul de afaceri:
a. Constituie un instrument de previzionare a afacerii;
b. Este un instrument major în finantarea întregii afaceri;
c. Constituie un instrument de previzionare a afacerii; este un instrument major în
finantarea întregii afaceri ;reprezintă o bază pentru organizarea, coordonarea şi
controlul proceselor implicate în demersul antreprenorial de valorificare a
oportunităţii economice.

3. Rolul unui plan de afaceri consta in :


a. Determinarea profitabilităţii valorificării oportunităţii economice identificate;
stabilirea principalelor elemente de natură economică, marketing, financiară,
producţie, management; obţinerea finanţării de la bancă; obţinerea de fonduri
de investiţii etc;
b. A sti ce materiale trebuie sa cumparam in viitor;
c. A cunoaste mai multe despre afacere.

4. Stabilirea formei juridice a afacerii:


a. Nu este relevanta in initierea afacerii;
b. Este extrem de importanta in initierea afacerii;
c. Depinde de antreprenor.

5. Piaţa este definită, în mod tradiţional ca:


a. Ansamblul cererilor în legătură cu un bun, serviciu sau capital într-o zonă
determinată;
b. Ansamblul cererilor şi ofertelor în legătură cu un bun, serviciu sau capital într-
o zonă determinată;
c. Ansamblul ofertelor în legătură cu un bun, serviciu sau capital într-o zonă
determinată.

6. B2C - Business-to-Consumer este:


a. Termen asociat prestărilor de servicii, vânzărilor, schimburilor, contractelor în
care clientul este tot o firmă;
b. Termen asociat activităţilor (de comerţ) care se adresează direct
consumatorului persoană fizică, nu altor firme;
c. Elementele de la a si b.

1
7. Stabilirea preturilor cu adaos este :
a. Folosita in special de vanzatorii cu amanuntul, este calculata prin adaugarea
profitului dorit la costul produsului;
b. Folosita de companiile care intra pe o piata unde exista deja un pret stabilit si
este dificil sa se faca diferenta intre un produs si altul;
c. Folosita in principal de fabricanti, stabilirea cost-plus a preturilor asigura ca
toate costurile, si fixe si variabile, sunt acoperite, iar procentul de profit dorit
este atins.

8. Din strategia de promovare fac parte:


a. Publicitatea, ambalajul, relatia cu publicul, promotii in vanzari, vanzarile
personale;
b. Promotii in vanzari;
c. Publicitatea.

9. Analiza competitiva se realizeaza prin:


a. Identificarea concurentei curente si potentiale;
b. Gruparea concurentilor in functie de diferitele strategii competitive ale acestora,
pentru a intelege ce ii motiveaza;
c. Identificarea concurentei curente si potentiale; gruparea concurentilor in functie
de diferitele strategii competitive ale acestora, pentru a intelege ce ii motiveaza;
stabilirea punctelor slabe si punctelor tari (proprietati si abilitati cheie)ale
concurentilor versus firma nou creata (SWOT).

10. Urmatoarele expresii sunt exprimate in ”limbajul nevoilor”:


a. ”Obiectivul nostru este sa...”
b. ”Ne ingrijoreaza urmatorul aspect...”
c. ”Ai venit degeaba pana aici...”

11. Intrebarile folosite pentru a afla nevoile clientului sunt:


a. Inchise si deschise;
b. Directe si indirecte;
c. Cu subinteles sau de clarificare.

12. Negocierea reprezinta:


a. Procesul de depasire a diferentelor aparute referitoare la pret, cantitate,
termene si conditii;
b. Acelasi lucru cu vanzarea;
c. Procesul prin care stabilim o relatie de prietenie cu un partener commercial.

13. Rezolvarea diferentelor aparute in negociere se face folosind urmatoarele


alternative:
a. Tocmeala, ”jumi-juma”, bacsisul;
b. Persuasiunea, beneficiile, valoarea;
c. Schimbul, impartirea diferentei, adaugarea de valoare, concesia.

14. În categoria cheltuieli de exploatare sunt incluse:


a. Cheltuielile cu dobânzile;
b. Cheltuielile din diferențe de curs valutar;
c. Imobilizările necorporale;
d. Cheltuielile cu materii prime, materiale consumabile;
e. Cheltuielile în avans.

2
15. Pentru a fi considerată investiție și inclusă în imobilizări corporale un activ
trebuie să:
a. Dețină valoarea minimă de 1800 lei și să aibă sub un an de utilizare;
b. Dețină valoarea de 1800 lei și să aibă peste un an de utilizare;
c. Dețină valoarea de cel puțin 2500 lei și o utilizare de peste un an;
d. Dețină o valoare de sub 2500 lei și o utilizare de peste un an;
e. Dețină o valoare de sub 2500 lei și o utilizare sub un an.

16. Imobilizările corporale se amortizează astfel:


a. Imediat în luna când au fost puse în funcțiune;
b. Atunci când sunt achiziționate;
c. La sfârșitul anului;
d. La inventariere;
e. Din luna imediat următoare celei în care acestea au fost puse în funcțiune.

17. Cheltuielile fixe se modifică odată cu modificarea volumului de activitate


astfel:
a. Cresc odată cu creşterea volumului de activitate;
b. Scad odată cu creşterea volumului de activitate;
c. Scad odată cu reducerea volumului de activitate;
d. Cresc odată cu reducerea volumului de activitate;
e. Au un caracter relativ constant.

18. Pragul de rentabilitate semnifică:


a. Acel nivel al volumului de activitate la care veniturile sunt egale cu
cheltuielile;
b. Acel nivel al volumului de activitate la care firma obţine profitul maxim;
c. Acel nivel al volumului de activitate la care firma devine rentabilă;
d. Acel nivel al profitului care asigură distribuirea unor dividende stimulative
pentru acţionari;
e. Acea parte a profitului care rămâne la dispoziţia firmei după distribuirea
dividendelor.

19. Fluxurile financiare ale unei întreprinderi reprezintă:


a. Acele intrări și ieșiri efective de numerar care au influență asupra trezoreriei;
b. Acele intrări și ieșiri efective de bunuri;
c. Orice operațiune contabilă cu caracter nemonetar;
d. Veniturile și cheltuielile unei întreprinderi care au caracter nemonetar și care
sunt deductibile fiscal;
e. Doar acele intrări de numerar care presupun o influență asupra trezoreriei.

20.Cele mai utilizate tehnici in cadrul politicii de produs sunt:


a. analiza ciclului de viata al produsului
b. analiza gamei de produse
c. numele produsului

21. riscurile care apar atunci cand sistemele IT nu sunt corespunzator


controlarte sunt:
a. accesul neautorizat la aplicatiile IT
b. prelucrarea eronata a inregistrarilor contabile
c. intreruperea functionarii aplicatiilor IT

3
22. Frauda produsa de management poate include:
a. supra-evaluarea veniturilor si a activelor
b. sub-evaluarea cheltuielilor si a datoriilor
c. aplicarea incorecta a principliilor contabile sau o combinatie intre ele

23. Caile de protectie a pozitiei competitive pe piata sunt:


a. mentinerea preturilor la un nivel mai scazut decat al competitorilor
b. acordarea unor discontu-uri pentru un anumit volum al vanzarii,
c. sustinerea, participarea dezvoltarii tehnologiilor alternative

24. Modalitatile prin care riscul se poate transfera sunt:


a. acoperire
b. asigurare
c. diversificare

25. Dupa obiectul tehnologiei se disting urmatoarele tehnologii:


a.tehnologia de produs
b. tehnologia de proces
c.tehnologia informatiilor si comunicatiilor

26. Avantajele realizarii unui aparat propriu de comert exterior constau in;
a. oferta producatorilor si posibilitatea sa participe la insusirea profilului comercial
b.posibilitatea larga a producatorilor de a se mentine in contact pe piata
c.oferta posibilitatii sporite prntru promovarea marcii de fabrica

27. Formele principale ale francizei sunt;


a. sistemul producator-detailist
b. sistemul producator- angrosist
c.sistemul firma de servicii-detailist

28. Frauda produsa de management poate include:


a. supra-evaluarea veniturilor si a activelor
b. sub-evaluarea cheltuielilor si a datoriilor
c. aplicarea incorecta a principliilor contabile sau o combinatie intre ele

29. Care sunt etapele procesului de antreprenoriat?


a) identificare, obtinerea resurselor, elaborarea planului, infiintarea firmei, asigurarea
managementului;
b) obtinerea resurselor, identificare, elaborarea planului, infiintarea firmei, asigurarea
managementului;
c) obtinerea resurselor, elaborarea planului, infiintarea firmei, asigurarea
managementului;

30. Care sunt modalitatiile de procurarea a unei afaceri?


a) crearea unei afaceri noi
b) procurarea unei francize
c) cumpararea unei afaceri existente.

SUCCES!