Sunteți pe pagina 1din 1

Combaterea prin lucrări directe

În cazul culturilor de leguminoase perene infestate cu cuscută, se vor aplica lucrări curative,
directe, de combatere, printre care recomandăm următoarele:

• Cosirea manuală sau mecanică a vetrelor cu cuscută, urmată de adunatul materialului vegetal
rezultat, îngroparea acestuia sau arderea după uscare. Folosirea acestui furaj în hrana animalelor
este posibilă numai în cazul în care cuscuta nu a format seminţe.

• În cazul în care au apărut puţine vetre de cuscută, aceste suprafeţe, după cosirea şi îndepărtarea
materialului vegetal infestat, se pot săpa manual pe adâncimea de 28-30 cm, după care se
seamănă cu o graminee (orz, triticale, raigras aristat), în fiecare an de vegetaţie, pe toată durata
de folosinţă a leguminoaselor respective.

Combaterea cu erbicide

Ca şi în cazul altor specii de buruieni de carantină şi pentru combaterea cuscutei, folosirea de


erbicide, constituie măsura cu gradul cel mai ridicat de eficacitate.

Dintre erbicidele ce se pot aplica vă prezentăm următoarele: Reglone 1%, Gramoxone 1%, Pivot
0,5%, Rompiv 0,5%, Basta 20 CE 1%. Aceste tratamente se efectuează imediat ce apar
filamentele de cuscută, indiferent de anul de vegetaţie al leguminoaselor. Din soluţia de erbicid
preparată (de ex., dacă se doreşte să se obţină o soluţie în concentraţie de 1%, în cantitate de 100
l, se amestecă 1 l erbicid cu 100 l apă), se aplică 0,7-1,0 l soluţie pentru 1 m2 de suprafaţă
infestată cu cuscută.

Această soluţie se aplică direct pe plantele de leguminoase invadate de filamentele de cuscută,


prin pulverizare uniformă cu ajutorul aparatelor de stropit. Dacă tratamentul a fost bine efectuat,
filamentele de cuscută sunt distruse în totatlitate, iar plantele de leguminoase, după 10-12 zile,
lăstăresc din nou.