Sunteți pe pagina 1din 4

Asigurari, clasa a XI-a Prof.

Craiu Diana

Capitolul I ANALIZA ASIGURĂRILOR ÎN ECONOMIE

1. De ce avem nevoie de asigurari?

Pericolele la care sunt expusi oamenii, animalele si bunurile sunt variate:

- catastrofe/ calamitati naturale (inundatii, furtuni, seisme, seceta, frigul, inghetul, etc)
- catastrofe/calamitati tehnice (accidente de munca, accidente rutiere, feroviale, maritime,
prabusiri de cladiri, etc.)
Aceste pericole pot avea caracter obiectiv sau subiectiv.

2. Ce sunt asigurarile?

Pentru eliminarea acestor riscuri omul are mai multe optiuni:


- evitarea sau prevenirea riscurilor (masuri cu caracter anticipativ care se iau pentru a nu se
produce vreun risc)
- limitarea pagubelor (masuri care au rolul de a reduce efectul distrugerilor, imediat dupa
producerea catastrofei, dar inainte de a lua sfarsit catastrofa)
- producerea de rezerve pentru acoperirea eventualelor pagube (constituirea unui fond de
rezerva folosit in acest scop)
- trecerea riscului asupra altor persoane (se poate realiza cand o persoana fizica/ juridica
accepta sa plateasca o suma de bani unei alte persoane, de regula specializata, care se
angajeaza sa suporte pagubele acelui risc pentru care este platita)
ASIGURAREA exprima in principal o protectie financiara pentru pierderile suferite de
oameni sau companii datorate unor diverse riscuri.

3. Importanta asigurarilor in economie


 asigurarile – ramura creatoare de valoare bruta
 asigurarile – ramura creatoare de locuri de munca
 asigurarile – ramura participanta la oferta de capital de imprumut pe piata financiara
 asigurarile – factor de reducere a incertitudinii economice si un mijloc de reluare a
activitatii intrerupte temporar.

4. FUNCŢIILE ASIGURĂRII

Societatea omenească cunoaşte forme variate de constituire a fondurilor băneşti de


care are nevoie în caz de producere a unor calamităţi naturale sau accidente. Acestea pot
imbrăca forma unor:
a. fonduri de rezervă individuală (constituite de gospodarii si de unităţi economice)
b. fonduri de rezervă/asigurare constituite în mod centralizat (in bugetul de stat şi în
bugetele locale)
c. fonduri de asigurare propriu-zisă (prin intermediul unei organizatii specializate)-
fondul se constituie in mod descentralizat dar se utilizează in mod centralizat.

1
Asigurari, clasa a XI-a Prof. Craiu Diana

Principiul mutualitatii -la constituirea fondului de asigurare participă toţi asiguraţii,


dar acesta se repartizează numai acelor asigurati care au suferit prejudicii de pe urma
producerii riscului asigurat.

În procesul formării si utilizării fondului de asigurare au loc fluxuri băneşti, în două


etape:
- primele de asigurare
- indemnizatiile de asigurare
Deci, asigurarea exprimă relaţii de distribuire şi redistribuire a valorii adaugate
brute.
Asigurările indeplinesc anumite funcţii:
a. funcţia de repartiţie- functia principală a asigurărilor- se manifestă atât în procesul
de formare a fondului de asigurare cât şi în procesul de repartizare a fondului (schema
pg. 12).
b. funcţia de control – funcţie complementară – urmăreşte modul de încasare a primelor
de asigurare şi alte venituri ale organizatiei de asigurare, cum se efectuează platile cu
indemnizatiile de asigurare, cheltuielile de prevenire a riscurilor, etc.
c. funcţia de compensare – despăgubirea pagubelor

Noţiunea de asigurare se foloseşte în legătură nu numai cu activitatea societăţilor


comerciale de asigurare dar si cu asigurările sociale. Acestea se contituie la dispoziţia
Ministerului Muncii şi Protectie Sociale şi se formează în principal, pe seama contributiilor
agentilor economici, a instituţiilor publice si a persoanelor fizice care folosesc munca
salariată.
Fondul asigurărilor de stat se utilizează pentru:
- acordarea de pensii (limita de varstă, de urmaş etc.)
- indemnizatii (in caz de boală, accidente etc.)
- ajutoare (sociale, in caz de deces etc.)

5. CONTRACTUL DE ASIGURARE

Asigurarea pentru a putea fi operantă trebuie sa capete formă juridică. Aceasta este
reprezentata de contract. Contractul constituie „legea părţilor”, acordul de voinţă dintre
asigurat şi asigurator.
În codul Civil român definiţia dată contractului : „prin contractul de asigurare
întreprinderea de asigurare se obliga ca in schimbul unei prime sa ia asupra sa un risc”.
Legea asigurarilor din Romania nr 136/29.12.1995 prevede: „ prin contractul de
asigurare, asiguratul se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar acesta se obliga ca, la
producerea unui anume risc, sa plateasca asiguratului sau beneficiarului despagubirea sau
suma asigurata, denumita în continuarea indemnizatie, în limitele si în termenele convenite.”
Contractul incheiat se numeste contract de asigurare sau poliţă de asigurare.
Activitate! Analizând un contract de asigurare stabiliti care sunt părtile componente!

2
Asigurari, clasa a XI-a Prof. Craiu Diana

6. TRĂSĂTURILE CONTRACTULUI DE ASIGURARE

se încheie valabil prin simplul consimţământ


al părţilor. Forma scrisă este ceruta de
contract consensual legiuitor din dorinta de a proteja interesele
C asiguraţilor şi cele ale terţilor;
O
N
părţile contractante îşi asumă obligaţii
T
contract sinalagmatic reciproce şi interdependente;
R
A
C la încheierea acestuia părţile nu cunosc
T existenţa sau intinderea exactă a avantajelor
contract aleatoriu patrimoniale ce vor rezulta pentru ele din
U
L contract;

D
E contract cu titlu fiecare parte urmăreşte să obţină un folos, o
oneros contraprestaţie în schimbul obligaţiei ce îşi
asumă.
VA
S
I contract succesiv
G se eşalonează în timp;
U
R
A
contract de adeziune
R desi este redactat si imprimat de asigurator, la
E el a aderat asiguratul.

contract de buna executarea lui se face cu bună credinţă de


credinţă către părţi.

Asigurarea ex contractul are la baza principiul facultativităţii (voluntariatului), adică ea se


incheie din proprie initiativă, de cărte persoanele fizice şi juridice interesate, impotriva acelor
fenomene care le ameninţă bunurile, viaţa sau integritatea corporala, în scop de indemnizare
sau de fructificare.
Asigurarea ex lege are la baza principiul obligativităţii, adică persoanele fizice si juridice
sunt obligate sa isi asigure anumite bunuri care fac obiectul asigurării obligatorii.

3
Asigurari, clasa a XI-a Prof. Craiu Diana