Sunteți pe pagina 1din 3

Suport de curs Statul si relaţiile externe (I) – cls.

a X-a

Conţinuturi:
 Primul război mondial
 România în primul război mondial
 Sistemul de la Versailles
 Regimuri politice în perioada interbelică

Competenţe de atins:
 exprimarea unei opinii în limbajul adecvat istoriei;
 analizarea factorilor politici, sociali, economici, culturali care alcătuiesc imaginea unei
societăţi;
 alcătuirea planului unei investigaţii;
 recunoaşterea continuităţii, schimbarii şi cauzalităţii;
 plasarea evenimentelor într-un context istoric.

Standarde minime de promovare:


 realizarea unei propoziţii corecte din punct de vedere istoric;
 identificarea a minim doi factori în surse istorice;
 realizarea unui plan minimal al unei investigaţii istorice;
 precizarea unui eveniment cauză şi a unui eveniment efect.

Primul război mondial

Cauzele primului razboi mondial


- dezvoltarea capitalista accelerata → lupta dintre marile puteri pentru resurse si piete de desfacere;
- conflictele coloniale;
- nationalismul militant:
- nationalismul popoarelor ce apartineau imperiilor multinationale;
- panslavismul si pangermanismul;
- conflictele politice dintre marile puteri (anglo-german; franco-german; austro-ungaro-rus; ruso-german)
- formarea aliantelor politico-militare :
- Puterile Centrale - Germania, Austro-Ungaria si Italia - Tratat 20 mai 1882;
- Antanta - formata in urma semnarii:
- Acordului franco-rus (1893);
- Acordului anglo-francez (1904);
- Acordului anglo-rus (1907).

Desfăşurarea primului război mondial

Declansarea razboiului:
- 28 iunie 1914 - atentatul de la Sarajevo -> ultimatul Austro-Ungaria;
- 28 iulie 1914 - Austro-Ungaria declara razboi Serbiei.
Frontul de vest:
- august 1914 - Franta pierde batalia frontierelor cu Germania (zona Liege, Lorena si Luxemburg);
- septembrie 1914 - trupele germane invadeaza Franta şi sunt oprite la Marna
- 1915-1916 - frontul de vest ramane stabil
- 1916 au loc incercari de "spargere a frontului":
- Batalia de la Verdun;
- Batalia de pe raul Somme.
- 1917 - SUA intra in razboi;
- martie 1918 are loc ofensiva germana oprita in a doua batalie de la Marna;
- 18 iulie 1918 - trupele aliate incep contraofensiva -> septembrie trupele germane de retrag pe tot frontul
de vest.

Frontul de est:
- trupele rusesti invadeaza Prusia Orientala si Galitia, fiind oprite la Tannenberg si Lacurile Mazuriene
(august 1914);
- la sfarsitul anului 1914, Galitia este ocupata de armata rusa;
- 1914 - frontul se stabilizeaza pe raul Vistula;
- 1915 - are loc ofensiva austro-ungaro-germana care elibereaza Galitia si Polonia provocand retragerea
armatelor ruse;
- 1916 - are loc ofensiva Brusilov respinsa de germani;
- 1917 - are loc revolutia bolsevica - Rusia semaneaza Pacea de la Brest-Litovsk.

Cauzele incheierii razboiului:


- forta economica superioara a Antantei;
- iesirea Rusiei din razboi;
- intrarea SUA in razboi;
- destramarea Austro-Ungariei.

Activitate de învăţare

Realizaţi o sinteză cu titlul Primul Război Mondial

- Pasul I – realizaţi un plan al sintezei


- Pasul II – analiza factorilor politici, sociali, economici, culturali care alcătuiesc imaginea unei societăţi;
- aplicarea metodei mozaicului:
- organizarea grupelor de experţi: politic, social, economic, cultural;
- revenirea l grupele iniţiale şi completarea tabelului de mai jos:

✔ - + ?

Cunoştiinţe confirmate de Cunoştiinţe infirmate de Cunoştiinţe noi Cunoştiinţe incerte, care


text text necesită lamuriri

- Pasul III – identificarea cauzalităţii, continuităţii şi schimbărilor;

- Pasul IV – redactarea sintezei.

Romania în primul război mondial - lecţie AeL


Sistemul de la Versailles

Organizarea Conferintei de Pace


- este dominata de "Cei patru mari"

- Thomas Wodrow Wilson (SUA);

- George Clemenceau (Franta);

- David Lloyd George (Marea Britanie);

- Vittorio Orlando.

Tratatele de pace
-1919 -Tratatul de la Versailles cu Germania,

- Tratatul de la Saint-Germain cu Austria;

- Tratatul de la Neully cu Bulgaria.

- 1920 - Tratatul de la Sevres cu Turcia;

- Tratatul de la Trianon cu Ungaria.

Tratatul de la Versailles
- Germania pierdea coloniile, Alsacia si Lorena care reveneau Frantei si vestul Prusiei Orientale cedat
Poloniei;

- este interzisa unirea cu Austria;

- se instituie zona demilitzrizata renana;

- este desfiintat serviciul militar obligatoriu si redusa armata;

- Gemania era obligata sa plateasca despagubiri de 132 miliarde marci aur.

Activitate de învăţare
- metoda învăţării prin descoperire

- realizaţi un text despre rolul Tratatului de la Versailles pentru istoria interbelică rezolvând exerciţiul 4/83

Regimuri politice în perioada interbelică - lecţie clasică