Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Tehnic de Comunicaţii FORMULAR F1

„Nicolae Vasilescu Karpen”, Bacău Nr. …………/ …………………..


Sursa de finanţare Aprobat/Validat,
în Ședința C.A. din data de ……..……
Preşedinte: Prof. EMANOIL REMUS CAZACU

REFERAT DE NECESITATE
Pentru achiziția de materiale consumabile, obiecte de inventar, mijloace
fixe

Subsemnatul (a), ……………………………………………………………, având


funcția de ………………………………..…, în cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații
„Nicolae Vasilescu - Karpen”, solicit aprobarea pentru achiziționarea următoarelor articole
conform tabelului de mai jos.
Articolele solicitate sunt necesare din următoarele motive:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Gestiunea in care va fi
Nr. Locul unde se
Nume articol Cant U.M. înscrisă (pentru obiecte
Crt. utilizează
de inventar)
Colegiul Tehnic de Comunicaţii FORMULAR F1
„Nicolae Vasilescu Karpen”, Bacău Nr. …………/ …………………..

Semnătura,
C.R./ F.A./ 1 ex.

S-ar putea să vă placă și