Sunteți pe pagina 1din 9

S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.

N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494


Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

MEMORIU TEHNIC

pentru proiectul

CONSTRUIRE IMOBIL S+P+Mz+1E CU FUNCTIUNE


MULTIFUNCTIONALA CU CARACTER COMERCIAL, ANEXE
TEHNICE, COPERTINA, CIRCULATII CAROSABILE SI PIETONALE,
AMENAJARE SPATII VERZI, ORGANIZARE DE SANTIER,
IMPREJMUIRE TEREN, UTILITATI, REALIZARE ACCES

1. DATE DE RECUNOASTERE ALE DOCUMENTATIEI:


Denumirea proiectului: Construire imobil S+P+Mz+1E cu functiune multifunctionala cu caracter
comercial , anexe tehnice, copertina, circulatii carosabile si pietonale, amenajare spatii verzi,
organizare de santier, imprejmuire teren, utilitati, realizare acces
Beneficiar: S.C. DENTOTAL MENTENANTA S.R.L.
Proiectant: S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
Faza de proiectare: PT
Nr. proiect: B-135/2018
Data elaborării: iunie 2019
Revizia: 00

2. OBIECTUL DOCUMENTATIEI:
Realizarea lucrărilor de construire imobil S+P+Mz+1E cu functiune multifunctionala cu
caracter comercial , anexe tehnice, copertina, circulatii carosabile si pietonale, amenajare spatii verzi,
organizare de santier, imprejmuire teren, utilitati, realizare acces, în sos. Berceni, nr. 9, tarla 54/6,
parcela 2, oraș Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

3. REGIM JURIDIC:
Obiectivul este amplasat pe terenul intravilan în suprafață totala de 2507m² (masurata,
2500m² din acte), situat în sos. Berceni, nr. 9, tarla 54/6, parcela 2, oraș Popești-Leordeni, jud. Ilfov.
Terenul pe care este amplasat obiectivul se afla in proprietatea S.C. DENTOTAL
MENTENANTA S.R.L. conform actelor de proprietate anexate.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni Pag. 1 din 9


S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

Conform actelor de proprietate anexate și extras carte funciara, imobilul nu are înscrieri
privitoare la sarcini.

4. DESCRIERE SITUATIE EXISTENTĂ AMPLASAMENT:


Amplasamentul studiat se afla în intravilanul orașului Popești-Leordeni, are suprafața totala
de 2507m² (masurata, 2500m² din acte), este in prezent liber de construcții și nu beneficiază de
branșamente la rețelele de utilități publice.
Conform P.U.G. Popești-Leordeni, amplasamentul se încadrează in UTR3 – zona
rezidențiala, servicii publice si utilități publice.
Acesul pe parcela se realizeaza din Sos. Berceni.
Vecinatatile parcelei sunt:
- la SV – Sos. Berceni
- la SE- cladire cu functiune comerciala si depozitare nr. cad. 101228
- la NE – imobil de locuinte colective P+4E nr. cad. 122003
- la NE – cladire cu functiunea de depozitare nr. cad. 100102

5. DESCRIEREA SITUATIEI PROPUSE:


Se propune construirea unei cladiri multifunctionale cu caracter comercial, anexe tehnice,
copertina, circulatii carosabile si pietonale, amenajare spatii verzi, organizare de santier, imprejmuire
teren, utilitati, realizare acces, în sos. Berceni, nr. 9, tarla 54/6, parcela 2, oraș Popești-Leordeni, jud.
Ilfov, având regimul de înălțime S+P+Mz+1E.
Constructia are dimensiunile maximale de 36.80 x 33.90m si se afla la 24.10m fata de limita
de proprietate de la strada si la 47.10m fata de axul Sos. Berceni. Cele doua cladiri vecine de la nord
si de la sud au retragerea de 44.6m respectiv de 49.4m fata de axul drumului. Propunerea de
amplasare a cladirii respecta aliniamentul stradal determinat de constructiile vecine, conform plan
situatie.
In incinta se vor mai amenaja alei si platforme carosabile si pietonale si un numar de 34 de
locuri de parcare pentru autoturisme. In partea de nord a accesului pe parcela se va amplasa un
totem iar pe coltul de vest al terenului se vor amplasa un post trafo si un generator. Pe partea de
nord-est a cladirii se va amenaja o platforma pentru depozitare deseuri prevazuta cu sistem de
spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare.
Cladirea va avea urmatoarele functiuni:
Subsol: depozit si spatii tehnice;
Parter: depozit si birouri;
Mezanin: depozit;
Etaj: birouri.
Aprovizionarea depozitelor se va face prin trei sisteme de andocare, doua pentru camionete
si unul pentru TIR. Marfa va fi stocata in trei depozite, unul situat la subsol ce poate fi accesat cu un

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni Pag. 2 din 9


S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

elevator de marfa, unul la parter si unul la mezaninul deschis unde marfa va fi ridicata cu ajutorul
stivuitoarelor pe o platforma metalica.
S-au propus trei curti de lumina pentru accesul la spatiile tehnice si pentru realizarea
sistemului de introducere aer compensare necesar desfumarii subsolului.
Cladirea va avea o structura de tip cadre din stalpi si grinzi de beton armat monolit. La subsol,
perimetral si la rezervorul de apa pentru hidranti, sprincklere si drencere, se vor folosi pereti din beton
armat. Adancimea de fundare nu va depasi -5.00m fata de cota 0.00.
Investiția va respecta reglementările romanești în vigoare privind proiectarea și funcționarea
obiectivului, coroborate cu normele europene privind protecția mediului, protecția muncii și protecția
împotriva incendiilor. Prin lucrările propuse nu se vor afecta vecinătățile.
Deșeurile rezultate din activitatea desfășurata sunt deșeuri menajere si deșeuri uscate: hârtie,
cartoane, ambalaje și se vor evacua organizat fiind preluate de o firma specializata in colectarea si
reciclarea deșeurilor. Nu vor rezulta deșeuri poluante pentru mediul înconjurător.

5.1. DESTINATIE:
- Imobil multifuncțional cu profil comercial.

5.2. CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANȚĂ:


Categoria de importanță – se apreciază categoria de importanță a construcției stabilită
conform Regulamentului aprobat prin H.G.R. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea în construcții și a metodologiei specifice elaborate de M.L.P.A.T., construcțiile din cadrul
investiției se încadrează în categoria de importanță “C” – construcții de importanță normala.
Clasa de importanță – conform Normativului P100/2013, din punct de vedere al stabilității la
seism, obiectivul se încadrează în clasa de importanță “III” – construcții de importanță normala, la
care se impune limitarea avariilor având în vedere consecințele acestora – afectarea persoanelor.

5.3. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR:


5.3.A. SOLUTII CONSTRUCTIVE:
o CLADIRE
- sistem constructiv tip cadre din beton armat monolit cu stalpi si grinzi, travee 6.00x7.30m;
- sistem de fundare tip radier;
- învelitoare tip terasă, din tabla profilată așezată pe pane prefabricate din beton armat,
termoizolată cu vată minerală si hidroizolată cu membrana tip FPO;
- pereți exteriori de închidere din panouri sandwich, placati in zona mezanin si de birouri
din partea de vest si sud-vest cu panouri din aluminiu si tabla ondulata; pereti cortina;
- pereți interiori de compartimentare din zidărie si panouri gips-carton, si din panouri
sandwich la depozitul de temperatura controlata;
o IMPREJMUIRE

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni Pag. 3 din 9


S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- panouri din plasa bordurata h=2,20m cu fundații din beton armat pe limitele laterale si
posterioara;
- panouri din cadre metalice cu lamele metalice pe soclu din beton armat 60cm,
hgard=2,20m;
- poarta glisanta autoportanta din cadre metalice si lamele metalice;

5.3.B. FINISAJE ȘI COMPARTIMENTARI:


o CLADIRE
- tavane: tavan fals din plăci casetate 60x60cm, si placi gips carton, rezistente la umiditate
în grupurile sanitare, glet si vopsea lavabila aplicata in doua straturi pe placa beton armat
tencuita;
- pardoseală: pardoseala de ciment dur sclivisit, cu inserții de cuarț, sape + finisaje variate;
- compartimentări interioare: vopsitorii lavabile pe pereți tencuiti din zidărie si pe peretii si
placarile din gips-carton;
o IMPREJMUIRE
- panouri din plasa bordurata vopsite în câmp electrostatic;
- cadre metalice cu lamele metalice vopsite în câmp electrostatic;
- soclu tencuiala decorativa;

5.3.C. TAMPLARII INTERIOARE SI EXTERIOARE:


- ușile interioare vor fi de tip panou din fibre lemnoase aglomerate, laminate pe ambele
fete; anumite uși, cu rol in îndeplinirea cerințelor de securitate la incendiu, vor fi realizate
din panouri metalice vopsite electrostatic, vor avea caracteristicile de rezistență sau
etanșeitate la foc conform specificațiilor din proiect și vor fi echipate cu dispozitive de
autoînchidere; anumite uși cu deschidere către coridoare vor fi vitrate; ușile grupurilor
sanitare sunt prevăzute cu grile de ventilație la partea inferioară.
- ușa exterioara posterioara va fi realizata din profile și panouri metalice (aluminiu) cu
barieră termică, vopsite electrostatic, iar usa de la intrarea principala va fi vitrata cu
profile de aluminiu integrata in peretele cortina. Usile vor fi echipate cu dispozitive de
auto-închidere și deschidere anti-panică;
- ușile secționale vor fi realizate din profile și casete metalice vopsite în câmp electrostatic
și vor putea fi acționate electric și manual;
- ferestrele vor fi realizate din profile metalice vopsite electrostatic, prevăzute cu geam
dublu termoizolant si sticla cu filtru UV; anumite ferestre vor avea cercevele mobile,
conform proiectului;
- vor fi prevăzute luminatoare de acoperiș tip trapă cu lentilă prismatică din co-polyester,
având caracteristicile de rezistență sau etanșeitate la foc conform specificațiilor din
proiect și vor fi echipate cu dispozitive de auto-închidere/deschidere.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni Pag. 4 din 9


S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

5.4. CENTRALIZATOR SUPRAFETE UTILE SI RISC/ CATRGORIE PERICOL INCENDIU:


SUBSOL
SUPRAFAȚA RISC/CATEGORIE PERICOL
IND. DENUMIRE
UTILĂ INCENDIU
ZONA BIROURI SI SPATII SOCIALE
B001 ARHIVA 34.57 MARE
DEPOZITARE
D001 DEPOZIT 801.02 C
D002 DEPOZIT TEMPERATURA CONTROLATA 23.04 C
D003 CASA SCARII 15.73 MIC
D004 CASA SCARII 11.93 MIC
SPATII TEHNICE
T001 CAMERA CENTRALA TERMICA 18.08 C
T002 CAMERA TABLOU ELECTRIC GENERAL 24.50 D
T003 CAMERA POMPE 47.44 D
T004 REZERVOR HIDRANTI, SPRINKLERE SI
DRENCERE 127.94 D

PARTER
SUPRAFAȚA RISC/CATEGORIE PERICOL
IND. DENUMIRE
UTILĂ INCENDIU
ZONA BIROURI SI SPATII SOCIALE
B002 RECEPTIE+CASA SCARII 31.23 MIC
B003 SHOWROOM 78.12 MIC
B004 DEPOZIT 18.01 MIJLOCIU
B005 BIROU 2 31.15 MIC
B006 CAMERA ECS 5.01 MIC
B007 CORIDOR 46.55 MIC
B008 GRUP SANITAR FEMEI 8.90 MIC
B009 GRUP SANITAR BARBATI 8.90 MIC
B010 VESTIAR FEMEI 8.50 MIC
B011 VESTIAR BARBATI 8.39 MIC
B012 BIROU 5 – EXPEDITII 16.47 MIC
B013 BIROU 1 43.69 MIC
B014 BIROU 3 19.70 MIC
B015 BIROU 4 27.24 MIC
B016 SALA MESE 15.72 MIC
DEPOZITARE

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni Pag. 5 din 9


S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

D005 DEPOZIT 712.20 C


D006 CASA SCARII 21.18 MIC

MEZANIN
SUPRAFAȚA RISC/CATEGORIE PERICOL
IND. DENUMIRE
UTILĂ INCENDIU
DEPOZITARE
D007 CASA SCARII 16.85 MIC
D008 DEPOZIT 389.31 C

ETAJ
SUPRAFAȚA RISC/CATEGORIE PERICOL
IND. DENUMIRE
UTILĂ INCENDIU
ZONA BIROURI SI SPATII SOCIALE
B017 CASA SCARII 39.10 MIC
B018 CORIDOR 56.88 MIC
B019 HOL 84.25 MIC
B020 BIROU 6 - CONTABILITATE 30.29 MIC
B021 BIROU 7 - ACHIZITII 30.52 MIC
B022 BIROU 8 - MANAGER 16.74 MIC
B023 BIROU 9 - MANAGER 17.15 MIC
B024 SALA SEDINTE 19.93 MIC
B025 SALA CURSURI 32.68 MIC
B026 BIROU 10 25.05 MIC
B027 BIROU 11 25.93 MIC
B028 BIROU 12 25.65 MIC
B029 BIROU 13 - OFERTARE 25.76 MIC
B030 DEPOZIT 13.20 MIJLOCIU
B031 CASA SCARII 19.23 MIC
B032 DEPOZIT 18.15 MIC
B033 OFICIU 17.10 MIC
B034 GRUP SANITAR BARBATI 13.83 MIC
B035 GRUP SANITAR FEMEI 13.83 MIC
B036 CAMERA SERVER 7.32 MIJLOCIU
B037 CAMERA TABLOU ELECTRIC 7.76 MIJLOCIU
B038 GRUP SANITAR BARBATI 13.17 MIC
B039 GRUP SANITAR FEMEI 13.17 MIC
B040 BIROURI 535.31 MIC

5.5. INDICATORI URBANISTICI PROPUSI:


- Suprafață teren – 2507m2 (masurata, 2500m² din acte);
- Suprafață construită propusa – 1175.12 m 2;
- Suprafață desfășurată propusa – 3769.25 m2;
- Circulatii si platforme carosabile – 857.27 m2;

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni Pag. 6 din 9


S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- Circulatii si platforme pietonale – 54.30 m2;


- Curti de lumina – 21.86m2;
- Suprafata borduri – 36.64m2;
- Spatii verzi – 365.97 (14.60%).

- Rh – S+P+Mz+1E;
- P.O.T. propus – 46.87%;
- C.U.T. propus – 1.50;
- H. max. – 12.10 m;
- Nr. locuri de parcare: 34
- Nr. locuri andocare camionete: 2
- Nr. locuri andocare TIR:1

6. RACORDAREA LA UTILITĂȚI:
6.1. Alimentarea cu apă:
Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin branșament la rețeaua publica de alimentare
cu apa. Materialele folosite pentru sistemul de distribuție apa vor fi avizate sanitar pentru folosința in
contact cu apa potabila.

6.2. Alimentarea cu energie electrică:


Se va realiza branșament la rețeaua publică de alimentare cu energie electrică. Prin proiect
se vor prevedea sisteme specializate de preluare și transformare a energiei. Instalațiile de curenți
slabi vor fi: instalația de detecție și alarmare incendiu, instalație control acces și supraveghere,
instalație de voce și date.

6.3. Evacuarea apelor uzate:

Se va realiza branșament la rețeaua publică de canalizare. Vor fi evacuate ape menajere,


precum și ape meteorice de pe drumuri si platforme ce vor fi trecute in prealabil prin sisteme de
purificare a apelor (separator-decantor pentru hidrocarburi). Apele vor fi colectate intr-un bazin de
retentie dupa care vor fi evacuate in reteaua publica.

6.4. Alimentarea cu gaze naturale:


Se va realiza branșament la rețeaua publică de alimentare cu gaze naturale.

7. MASURI PENTRU ASIGURAREA CERINTELOR DE CALITATE CONFORM


LEGII NR. 10/1995:
Prin proiect se asigură cerințele de calitate prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea
construcțiilor, cu modificarea din 1 Aug. 2001. În execuție se vor respecta soluțiile cuprinse în proiect,

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni Pag. 7 din 9


S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

precum și prescripțiile tehnice în vigoare care reglementează execuția lucrărilor de construcții –


montaj.
7.1. CERINȚA “A” – REZISTENȚĂ MECANICĂ ȘI STABILITATE:
Structura de rezistență și soluția de fundare a obiectivului se va proiecta respectându-se
prevederile studiului geotehnic, zona seismică de calcul, încărcările utile, din vânt și zăpadă specifice.

7.2. CERINȚA “B” – SECURITATE LA INCENDIU:


Se vor respecta prevederile legale privind apărarea împotriva incendiilor, N.G. 163/2007,
Legea nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor și normativul P-118/1999 cu
actualizările din 2013 și 2015.
Masurile de siguranță la foc aplicate se vor prezenta in detaliu in Scenariul de securitate la
incendiu.
7.3. CERINȚA “C” – IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU INCONJURĂTOR:
Vor fi respectate prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 3317/1999 pentru aprobarea
Normelor de avizare sanitară a proiectelor și de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra
sănătății publice, STAS 6472 privind microclimatul, NP 008 privind puritatea aerului, STAS 6221 și
STAS 6646 privind iluminarea naturala si artificială.
Spatiile interioare se vor ventila natural prin intermediul ochiurilor mobile ale ferestrelor și prin
intermediul trapelor-luminator prevăzute în acoperiș.
Se va asigura igiena apei potabile și evacuarea apelor uzate în sistemul de canalizare
conform normativelor.
Sunt prevăzute grupuri sanitare și vestiare pentru utilizatori, separate pe sexe si ușor
accesibile din întreaga incintă.
Evacuarea deșeurilor solide se va face la pubele ecologice pozitionate pe platforma de
deseuri conform planului de situatie.

7.4. CERINȚA “D” – SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE:


Prin proiectare se asigură respectarea prevederilor normativelor în vigoare.
Scările, podestele, platformele și rampele de acces sunt prevăzute cu balustrade realizate din
panouri cu montanți dispuși la interax max. 10 cm, având înălțimea minimă de 90 cm.
Mana curenta se va realiza din material aderent, cu rezistenta mecanica ridicată.

7.5. CERINȚA “E” – PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI:


Alcătuirile constructive propuse sunt realizate din materiale și astfel dimensionate pentru a
satisface cerințele de izolare fonică, împiedicând propagarea zgomotului către spatiile adiacente.

7.6. CERINȚA “F” – ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLAREA TERMICĂ:

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni Pag. 8 din 9


S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

Se vor respecta prevederile OG 29/2000 aprobată prin Legea nr. 325/2002 privind reabilitarea
termică a fondului construit și stimularea economisirii energiei termice și din Normativele C107/serie și
Standardele 6472/serie.
Soluțiile constructive și materialele termoizolante prevăzute atât în părțile vitrate cat și în cele
opace și la pereții exteriori se încadrează în prevederile normativelor.

8. REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI:


Pe perioada construcției, se va amenaja o zonă de protecție a șantierului și toate deșeurile
rezultate vor fi evacuate prin intermediul unei firme autorizate.
Lucrările prevăzute în prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului, solului
și subsolului și nu sunt generatoare de noxe.
Se vor respecta prevederile Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului,
aprobată prin Legea nr. 265/2006; Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a
evaluării impactului asupra mediului pentru proiectele publice și private; Legea 107/1996 legea apelor
împreună cu Legile 310/2004, 112/2006 și OUG 3/2010 pentru modificarea și completarea Legii
apelor. Ordinul nr. 860/2002 al Ministerului apelor, pădurilor și protecției mediului pentru aprobarea
„Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu”. HG nr.
188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic al apelor
uzate, Norme tehnice privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate orășenești, NTPA-011,
Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct
în stațiile de epurare, NTPA-022/2002, Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a
apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2002, HG
352/2005 privind modificarea și completarea HG 188/2002.

9. MĂSURI DE PROTECTIA MUNCII:


Constructorul are obligația sa respecte cu strictețe pe tot parcursul execuției toate prevederile
conținute în proiect cat și toate masurile de protecție a muncii obligatorii în vederea înlăturării oricărui
pericol de accidente.
- Norme republicate de Protecție a Muncii aprobate de MS 1996.
- Norme de Protecție a Muncii în C+M, aprobate de MC. Ind. 1978.
- Regulament privind securitatea și igiena muncii în construcții, aprobat de MLPAT conf. legii
319/2006.
- Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și a sănătății în muncă nr. 319/2006.
Constructorul are obligația de a respecta toate "Normele de Tehnica și Securitatea Muncii" în vigoare
Ia data începerii execuției precum și completările acestora cu eventuale capitole noi apărute după
întocmirea prezentei documentații.

Data: Proiectant: Întocmit:


iunie 2019 S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L. arh. Radu BOERIU

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni Pag. 9 din 9