Sunteți pe pagina 1din 2

Combinaț ii

complexe
Combinaţiile complexe sunt specii neutre, ȋn
care un ion metalic (numit ion central) este legat
prin legãturi covalente coordinative de molecule
neutre sau ioni (numiţi liganzi).
Pentru ca un ion metalic sã formeze
combinaţii complexe, trebuie sã ȋndeplineascã
urmãtoarele condiţii: sã aibã un volum ionic mic
şi sã posede orbitali liberi ȋn care sã poatã
accepta electronii neparticipanţi ai ligandului,
stabilindu-se astfel legãturi covalente
coordinative ȋntre ionul central şi atomul de
nemetal din ligand.

Exemple de combinaţii complexe


1. Reactivul Tollens- hidroxid de diaminoargint
-formula chimicã : [Ag(NH3)2] OH
-utilizare: este un agent de oxidare slab folosit la
oxidarea aldehidelor şi a glucozei; permite
identificarea aldehidelor, care se oxideazã la acizi
carboxilici când se formeazã oglinda de argint
(ionul de argint se reduce la argint metalic.
2. Reactivul Schweitzer-hidroxid de
tetraminocupru (II)

–formula chimicã: [Cu (NH3)4 ] (OH)2


-utilizare: dizolvarea celulozei; la identificarea
ionului de cupru, ȋn analiza chimicã calitativã.