Sunteți pe pagina 1din 3

Simulare

SUBIECTUL I (40 de puncte)


Citeşte, cu atenţie, textul dat:

Niculăiţă Gropescu, feciorul lui neica Andrei Gropescu, din cătunul Manga, comuna Măgureni, e un
băiat cu judecată, blajin la vorbă, măsurat la mişcări şi, nu ştiu cum să zic, dar sfios, ori prin urmare sfios.
În toate clasele primare, urmate la şcoala din Măgureni, a luat tot premiul întâi, spre bucuria şi
măgulirea părinţilor. Că de! nu e lucru puţin, în ziua de Sâmpietru, în şcoala împodobită cu flori, s-auzi că
strigă de colo: „Premiul întâi cu cunună, - Gropescu Niculae" - să vezi pe domnul învăţător că-i pune peste
perişorul lui negru cununa de merişor, pe domnul primar că-i dă un teanc de cărţi mângâindu-l şi apoi să
pleci pe linia satului, tu, mama de-o parte, tatăl de alta, şi între voi feciorul vostru, în văzul consătenilor, care
zic cu dragoste: „Să vă trăiască şi la mai mare!“
La sfârşitul şcolii, domnul învăţător Irimescu a zis că e păcat că aşa băiat cu tragere de inimă la
învăţătură să nu meargă mai departe... Dar, lipsa de mijloace, îndemânarea băiatului la dulgherie şi teama
părintelui de pierderea acestui ajutor de mare preţ ... şi a rămas Niculăiţă acasă, la munca câmpului.
De părut rău, lui nu i-a părut, că-i plăcea şi munca la câmp şi mai ales dulgheria... La câmp, când
păzea boii cu alţi băieţi de seama lui, se juca şi el cu ei; dar mai drag îi era să se răsleţească de-o parte şi să
se uite cu băgare de seamă la ierburi şi la lighioni. El era cel care îi învăţa să scoaţă din găuri păianjeni şi
greieri cu un glonţişor de ceară legat de aţă.
Şi au trecut aşa an peste an, în totul şase, şi a ajuns acum flăcău de şaptesprezece ani, frumos şi aşezat,
dar sfios... La dulgherie acum se pricepe bine. Stâlpii care stau grămadă sub şopron, pentru ulucile din faţă,
pe care, dacă i-o învrednici Dumnezeu, le ridică la anul - el i-a făcut: cosoroaba de la prispă, care putrezise
la un cap, el a înlocuit-o... Minune, nu altceva!...
Dar amărăciunea lui Niculăiţă a izvorât şi din firea lui iscoditoare, deosebită de firea celorlalţi...
Într-o zi, cum sta pe un scăunel, crestând un băţ cu briceagul, văzuse în stratul de mărar de lângă
dânsul pisica lor, pe brânci, la pândă după un stol de vrăbii, care, la patru-cinci paşi de ea, ciuguleau pe jos,
ciripind, nişte mălai risipit. Uitându-se cu luare-aminte la pisică, o văzuse căscând puţin gura şi o auzise
lămurit făcând din gâtlej ca vrăbiile... Seara a povestit la poartă cele văzute şi auzite...
- Cum le vezi şi le auzi numai tu pe toate, mă Niculăiţă? a întrebat moş Grigore zâmbind... o să-ţi
scornească lumea o poreclă. O să te pomeneşti odată cu unul: „Niculăiţă Minciună”, şi aşa o să rămâi...
Şi n-a mai trebuit să se găsească altul, să-i scornească porecla proorocită de moş Grigore cu o povaţă
părintească... „Niculăiţă Minciună” o să fie de acum încolo pentru tot satul...
Şi azi aşa, mâine aşa, dojana părinţilor pentru vremea pierdută degeaba „după prostii şi după
gângănii”, neîncrederea unora, batjocura altora au închis inima băiatului şi l-au făcut tăcut şi sfios...
( Niculăiță Minciună, I. A. Brătescu Voinești)

A.Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos :
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: deoosebită, a povestit.
2. Menționează rolul cratimei în structura: să-i scornească și a semnului exclamării din structura Că de! nu e
lucru puțin
3. Explică modul de formare a unui cuvânt obținut prin conversiune și a unui cuvânt obținut prin derivare din
al doilea alineat.
4. Extrage din ultimul alineat un cuvânt care conține diftong și unul care conține vocale în hiat.
5. Formulează două idei principale/secundare din textul dat.
6. Explică semnificaţia secvenței: să pleci pe linia satului, tu, mama de-o parte, tatăl de alta, şi între voi
feciorul vostru, în văzul consătenilor, care zic cu dragoste: „Să vă trăiască şi la mai mare!“

B. Scrie o compunere, de minimum 150 cuvinte, în care să caracterizezi personajul principal al fragmentului
dat. În compunerea ta trebuie:
- să numeşti două mijloace de caracterizare a personajului ales;
- să ilustrezi patru trăsături ale personajului cu exemple adecvate, selectate din fragmentul citat;
- să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
- să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.
SUBIECTUL AL II-LEA
Citeşte, cu atenţie, textul:

Compania aeriană TAROM acceptă să transporte câini, pisici, păsări şi alte animale domestice, dar
un client trebuie să aibă o aprobare prealabilă, încă din momentul rezervării biletului.
În cabina de pasageri se pot lua numai câini şi pisici, cu condiţia ca animalele să fie curate, sănatoase,
să aiba paşaport, să fie vaccinate, să nu fie gestante şi să nu deranjeze ori să provoace alergii altor pasageri.
La bordul avionului, sunt acceptaţi câinii şi pisicile sub cinci kilograme, incluzand şi greutatea cuştii, ale
cărei dimensiuni nu trebuie să depăşească 42 cm x 30 cm x 21 cm. În cazul în care sunt transportate la cală,
animalele trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii.
Animalul, împreună cu hrana necesară în timpul zborului şi cuşca, nu se vor include în cantitatea de
bagaj admisă gratuit (de aproximativ 20 de kilograme), constituind excedent de bagaj pentru care se va
percepe tariful aplicabil.
"De-a lungul timpului compania TAROM a primit mai multe solicitări neobişnuite cu privire la
transportul de animale cum ar fi: transport de şerpi, fazani, porcuşori de Guineea, dihori, papagali, porumbei
voiajori, lipitori. De regulă, pasagerii întâmpină dificultăţi la achiziţionarea de containere (cuşti)", a declarat
Paula Călăraşu, director de comunicare TAROM.

După: Regulamentul referitor la transportul animalelor, http://sibianul.info

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
− care sunt condițiile impuse de compania aeriană privind transportul animalelor;
− care sunt cele mai neobișnuite solicitări primite de TAROM.
2. Scrie titlul articolului și sursa de unde a fost preluat acesta.
3. Menționează diateza și modul verbelor subliniate în textul dat.
4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor scrise îngroșat în text, menționând parte de vorbire prin care se
exprimă.
5. Transcrie două propoziții subordonate diferite din primul alineat al textului și precizează felul acestora.
6. Alcătuieşte o frază din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată completiva directă,
introdusă prin pronume relativ.

B.
Redactează o narațiune, de 150 - 300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmpare reală sau imaginară în
timpul unei călătorii cu un mijloc de transport alături de animalul tău de companie.
În compunerea ta trebuie:
- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
- să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal;
- să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
- să ai numărul minim de cuvinte precizat.