Sunteți pe pagina 1din 2

An școlar

2018-2019

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

SEMESTRUL I

CLASA A VI-A

Numele și prenumele: ..................................................................................................

Data: ....................................

Subiectul I (60 de puncte)

Citește cu atenție textul următor:

„Trecuse ceva timp de când Erus plecase de acasă, din Regatul Vântului, însoțit de cei cinci
tovarăși de drum. Lumea Bună începea, în sfârșit, să revină la înfățișarea pe care o știa el. Se
gândea la toată perioada în care soarele nu mai strălucise pe cer, iar apele învolburate se
întunecaseră. Se gândea la dispariția fructelor și a legumelor și la rolul pe care îl jucase el în
toată această poveste. Își făcuse între timp prieteni noi, dar, și mai important, învățase lecții de
viață la care nu se așteptase. În Valea Răbdării dobândise virtutea răbdării și se împrietenise cu
Alpi, mărul vorbitor, dar și cu iepurii Pac și Mac. În Valea Generozității se împrietenise cu
leopardul Amur, cu bufnița Uli, cu ursul Marty și o cunoscuse pe prințesa Roua. Aceștia îl
ajutaseră să înțeleagă ce înseamnă generozitatea.”

(Erus și Valea Iubirii de Alec Blenche)

1. Precizează tiparul textual al textului suport, oferind exemple din text. 5 puncte
2. Menționează trei repere spațiale din textul dat. 6 puncte
3. Menționează sinonimele contextuale ale următoarelor cuvinte însoțit, tovarăși, înfățișarea,
învolburate, generozitatea. 10 puncte
4. Precizează valorile morfologice (parte de vorbire) ale cuvintelor din text: Erus, plecase,
cinci, el, învolburate. 5 puncte
5. Analizează, precizând și funcția sintactică, următoarele verbe: plecase, să revină, știa,
înseamnă. 4 puncte
6. Indică valoarea verbului a fi în următoarele structuri: 5 puncte
a. Erus a fost la prietenii săi.
b. Erus este curajos.
c. Unde sunt prietenii lui Erus?
d. Erus ar fi rămas acasă dacă ar fi fost totul perfect.
e. Alpi este răbdător.

1
An școlar
2018-2019

7. Menționează patru cuvinte care conțin diftong, patru cuvinte care conțin hiat și două cuvinte
care conțin triftong. 10 puncte

8. Formulează cinci propoziții pentru a ilustra polisemia cuvântului a bate. 5 puncte

9. Rescrie corect următoarea frază: 10 puncte

A-și fii venit l-a tine dacă nu mă durea piciorul, am încercat ieri să s-ar peste o groapă,
dar am căzut în ia, așa că te rog să vi tu la noi, dacă ști unde stau, zi-i mamei să-ți deie voie să
intrii că eu voi fii în camera mea.

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

Redactează o compunere, de minimum 15 rânduri, în care să prezinți o continuare pentru


aventura lui Erus în Valea Prieteniei.

În compunerea ta vei avea în vedere următoarele aspecte:

- Propunerea unui titlu sugestiv pentru compunerea ta – 2 puncte


- Respectarea structurii unei compuneri: introducere, cuprins, încheiere – 6 puncte
- Respectarea limitei minime de spațiu – 2 puncte
- Utilizarea a minim două moduri de expunere – 4 puncte
- Prezentarea unui moment de suspans – 4 puncte

Notă! Vei primi 12 puncte pentru redactare (coerenţa textului - 2 puncte; registrul de
comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului - 2 puncte; ortografia - 3 puncte;
punctuaţia - 3 puncte; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea - 2 puncte).

Se acordă 10 puncte din oficiu! Succes!

S-ar putea să vă placă și