Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Profesor: ARAMĂ GABRIELA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRAJDURI
Data: 23- 11-2018
Obiectul: Consiliere și dirigenție
Clasa: a VI-a A
Competența generală:
2. Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate
Competența specifică:
2.2 să identifice dezavantaje ale manifestării comportamentului agresiv
Conținuturi:
2.2 Comunicarea: comportament agresiv – neagresiv.

Subiectul: COMUNICAREA EFICIENTĂ ÎN REZOLVAREA CONFLICTELOR


Tipul lecţiei: mixtă
Competenţe, valori și atitudini:
- să înțeleagă importanța asertivității
- să dezvolte o atitudine pozitivă față de comportamentul asertiv
- să cunoască rezultatele asertivității

Resurse: materiale didactice, capacităţile receptive normale ale elevilor, timp: 50 de minute
Strategia didactică:
Metode şi procedee: explicația, problematizarea, conversația euristică, observația, exercițiul,
jocul de rol

Forme de organizare a activității elevilor: activitate frontală, individuală, în perechi


Material didactic: fișe de lucru, material ppt;
Mijloace de învățământ: videoproiector, calculator
SCENARIUL DIDACTIC

Evenimentul Activitatea profesorului Activitatea Metode si Mijloace


didactic elevului procedee didactice
1. Moment Elevii sunt invitați să se Răspund. Conversaţia Activitate
organizatoric pregătească pentru oră, spun frontală
1 min. absenții etc. Le amintesc subiectul
lecției.
2. Activitatea 1 Un exercițiu care presupune Elevii își Observația, Activitate
(exercițiu de plierea unei hârtii cu ochii închiși, exprimă părerea dialogul, frontală
dezgheț și de respectând indicațiile despre
captare a profesorului. rezultatele
atenției) obținute.
5 min.
3. Activitatea 2 Se derulează un material ppt cu Elevii sunt Lectura, Activitate
explicarea noțiunilor:comunicare , încurajați mai explicaţia individual
1o min comunicare verbala, nonverbala si întâi să-și spună ă
paraverbala, părerea, apoi
citesc informația
dată.

4. Activitatea 3 Profesorul le propune elevilor un Elevii vor Jocul de rol


alt exercițiu : statuile. transpune un Activitate
5 min conflict prin in echipe
intermediul
elementelor
nonverbale si
paraverbale.
5. Activitatea 4 Profesorul va solicita elevilor
5 min părerea despre ce reprezintă
conflictul și care este rolul
comunicării în ceea ce privește
provocarea, întreținerea sau
stingerea unui conflict. Apoi le
povestește despre tipurile de
comunicare agresivă, pasivă și
asertivă.
6. Activitatea 5 Le dau elevilor fișe (conform Elevii citesc, se Lectura, Activitate
5 min. Anexei) cu un exercițiu prin care gândesc, exercițiul în perechi
vor exersa stilul de comunicare notează.
asertivă.
7. Activitatea 6 Profesorul le va atrage atenția Sunt atenți, Lectura Activitate
10 min. elevilor asupra unor modalități de răspund, intervin frontală
rezolvare a conflictelor asociate
cu unele animale.

8.Activitatea 7 Profesorul le dă o nouă sarcină Elevii lucrează Exercițiul Activitate


5 min elevilor, prin care vor alege o în echipă și iau Problematizare pe echipe
modalitate potrivită de a reacționa decizii
la anumite situații conflictuale.

6. Concluzii Procesează
informația.
FIȘĂ DE LUCRU

EXERCIȚIUL NR. 1

Transformaţi enunţurile agresive în enunţuri în care să-ţi susţii părerile fără a


deranja pe ceilalţi.

Exemplu
Agresiv: „ Nu numai că esti prost şi nu intelegi, nu-i laşi nici pe alţii să fie
atenţi!”
Asertiv: „Te rog, lasă-mă să fiu atent la explicaţia profesorului, mă interesează;
dacă nu înţelegi, o să-ţi explic eu în pauză.”

 “Ai întârziat până acum de trei ori. Cât mai ai de gând să continui
aşa? Încă puţin şi echipa de dans popular se obişnuieşte şi fără tine!”

 “Eşti nesimţit rău de tot. Mi-ai ţinut cartea o lună şi văd că încă mai ai
nevoie de ea!”

 “Iar ai copiat la teză! Ce, crezi că nu ştiu că nu te duce mintea să faci


mai mult? Trebuia să scrii atât cât ştii!”
EXERCIȚIUL 2

Se formează grupe de 5 elevi. Fiecare grupă primesțe o coală mare albă de hârtie
și marker. Se prezintă clasei câteva mesaje și li se cere elevilor să noteze
modalitatea de abordare a conflictului cea mai potrivită.

Exemple de mesaje:
1. Un prieten apropiat spune lucruri neadevărate despre tine într-un cerc
de prieteni. Acest lucru te deranjează, dar ții mult la relația cu el.
Cum ai reacționa?
2. Colegii au scris pe banca ta cu vopsea care nu se poate sterge: « Ești
un pârâcios ! ». Cum ai reacționa?
3. Te joci cu mingea pe strada ta. Unul dintre copiii mai mari vine spre
tine şi îţi spune că nu ai voie să te joci acolo și îți ia mingea. Cum
reacționezi?
4. Fratele tău mai mic intră în camera ta cât timp eşti tu plecat şi îţi ia
unul din jocurile de calculator pentru a se juca el. Cum reacționezi?

Fiecare grupă își prezintă răspunsurile.