Sunteți pe pagina 1din 6

DATA: 10. 03.

2015
UNITATEA DE INVATAMANT : Gradinita cu p.p numarul 7;
GRUPA: Mijlocie
PROFESOR INV.PRESCOLAR: Tiron Ilinca
PROPUNATOARE: Solan Ramona - Mihaela
DOMENIUL: Om si societate- activitate practica
TEMA: „Cum este, a fost si va fi aici pe pamant ?”
TEMA PROIECT: „Lumea mereu in miscare”
TEMA SAPTAMANALA: „Calator pe strada,pe mare”
TIPUL LECŢIEI: Consolidare de priceperi si deprinderi
DURATA LECŢIEI: 15-20

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :
-Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
-Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi
despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor
produse simple;

OBIECTIVE OPERATIONALE:
 cognitive

O1- Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi
practice
O2- Sa foloseasca corect tehnicile de lucru insusite anterior: lipire, rasucire, indoire,
asamblare;
O3- Sa combine materialul didactic distribuit pe masute potrivit temei;
O4- Sa respecte indicatiile educatoarei privind ordinea fazelor realizarii lucrarii;

1
STRATEGII DE ÎNVĂŢARE:

Resurse procedurale:

a) metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia;


b) mijloace de învăţământ: fişe de lucru;
c) forme de organizare: frontal, individual;
Resurse umane: 28 elevi

Resurse spaţiale: sala de clasă

BIBLIOGRAFIE:
-“Didactica activitatilor instructiv-educative pentru invatamantul
preprimar”, Editura Didactica Nova, Craiova, 2005.

-MEN, “Programa activitatilor instructiv-educative in gradinita


de copii”, Editura V&Integral Bucuresti, 2005.

2
MOMENTELE OB. DESFǍŞURAREA ACTIVITǍŢII STRATEGII DIDACTICE
LECŢIEI OP. MODALITǍŢI
ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE MIJLOACE FORME
ȘI ÎNVĂŢĂTOAREI ELEVILOR DE DE
DOZAREA ACTIV. EVALUARE
I. MOMENT *Asigur condiţii optime Copiii se aseaza in bancute si conversatia frontal observare
ORGANIZATORIC pentru buna desfăşurare a se pregatesc pentru inceperea individuală
lecţiei. orei.
1 min

II. CAPTAREA Se spune copiilor o ghicitoare: Copiii ascultă ghicitoarea si conversaţia text suport- individual observarea
ATENŢIEI ghicesc răspunsul. ghicitoare frontal sistematică
Nu mă ţin prea bine-n şa,
2 min.
Însă nu a mea e vina,

Când voi creşte, voi urca

Să conduc chiar eu… maşina!

III. ANUNŢAREA Astazi,la activitatea practica vom Copiii asculta cu atentie ceea conversaţia planșă frontal
TEMEI SI A realiza impreuna lipirea pe ce e comunica doamna model-
OBIECTIVELOR masinuta a formelor geometrice educatoare. masina
1 min. respectand indrumarile mele. realizata

3
IV. EXPLICAREA SI O1 Rand pe rand, voi trece pe la Copiii sunt atenti la Explicatia Plansa individual observarea
DEMONSTRAREA fiecare colectiv si voi analiza indicatiile date dupa care vor Conversatia model-hartie frontal sistematică
MODULUI DE sumar, impreuna cu copiii, realiza lipirea figurilor Demonstratia glase de
LUCRU-3min modelul si materialele din care geometrice pe masinuta. diferite
este alcatuit. exercițiul culori,lipici. individual observarea
Voi explica tehnica de lucru, frontal sistematică
iar copiii vor realiza lucrarea in
ordinea efectuarii operatiilor.

O2 Educatoarea va imparti plansele Copiii realizeaza lucrarea cu exerciţiul Fisa de lucru- individual observarea
de lucru,impreuna cu formele ajutorul indicatiilor date de suport sistematică
V. ACTIVITATEA geometrice realizate din hartia catre educatoare si cu
INDEPENDENTA A glase ,dupa care va trece pe la ajutorul plansei model
ELEVILOR(EXERSA fiecare masuta pentru a dat prezentata.
REA PRICEPERILOR indicatiile necesare realizarii
SI DEPRINDERILOR) lucrarii .
11min

VI. ÎNCHEIEREA Reiau explicatiile daca nu au Copiii finalizeaza lucrarea. conversatia frontal Aprecierea
ACTIVITATII fost intelese si ii voi ajuta pe verbala
2min copiii care intampina dificultati,
dar si acolo unde este nevoie de
ajutorul meu. Anunt incetarea
lucrului.
Fac aprecieri generale si
individuale asupra modului de
participare a copiilor si de
4
desfasurare a activitatii.

Anexa 1

5
6

S-ar putea să vă placă și