Sunteți pe pagina 1din 1

Acte necesare obţinerii unei autorizaţii de parcare

- cerere locuri de parcare (tipizat);

- documente privind domiciliul/rezidența (buletin de identitate /


carte de identitate - copie);

- copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului aflat în


proprietate sau în folosință;
- copie după cartea de identitate a autoturismului;
- copie după contractul de comodat al autoturismului, după caz,
care să ateste dreptul de folosință asupra autoturismului în cauză;
- dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA și ITP valabil;
- certificat de încadrare în grupă de handicap locomotor, în
conformitate cu prevederile legale

Actele se depun la sediul Primăriei Sectorului 3 din Calea Dudești


nr. 191

Program de lucru: luni, marţi, miercuri și joi între orele 8.30 -


16.30; vineri: 8.30 – 14.00.