Sunteți pe pagina 1din 2

ccccccccccctttttttttttttttttttttTEZĂ LA ISTORIA ROMÂNILOR PE SEMESTRUL AL II

– LEA
CLASA A VIII-A

I. Încercuiți, pe foaia lucrării, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare


dintre afirmaţiile de mai jos: 2p

1. Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Țării Românești a avut loc la data de:
a) 25 ianuarie 1859 b) 23 februarie 1859 c) 24 ianuarie 1859 d) 23 februarie 1866.
2. Convenția militară ruso-română care permitea trecerea armatelor ruse pe teritoriul
românesc în războiul din 1877-1878 a fost încheiată la data de:
a) 4 aprilie1877 b) 17 ianuarie 1877 c) 17 aprilie 1877 d) 18 aprilie 1877.
3. Primul rege al României s-a numit:
a) Mihai I b) Ferdinand I c ) Carol I d) Alexandru I.
4 Ajutorul cerut de trupele ruse armatei române în războiul din 1877-1878 a fost făcut după
ce acestea au eșuat în încercarea de a cuceri:
a) Plevna b) Nicopol c) Smârdan d) Silistra.

II. Completați corect din punct de vedere istoric, pe foaia lucrării, textul de mai jos,
utilizând pentru fiecare spaţiu liber unul din termenii corespunzători din lista dată: 3p

În anul ................ se declanşează un nou ................... ruso-turc. La ..........................de


pace de la Paris din anul ..........se va discuta și “chestiunea românească”. Se va hotărâ crearea
unor adunări consultative numite.................................., care să cerceteze starea locuitorilor
din cele două Principate.În anul ........ se încheie ................................ de la Paris, prin care se
stabilea viitoarea organizare a Principatelor Române. Se stabilea ca în fiecare dintre cele două
Principate să existe domni, adunări și organe administrative complet diferite. Nu era însă
menționat și faptul că domnii trebuiau să fie persoane diferite, ceea ce a dat posibilitatea
dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza, candidatul .................................., la data
de ..................................... în Moldova, și, respectiv, ................................... în Țara
Românească, realizându-se astfel Unirea Principatelor Române.

Lista de termeni:„partidei naționale”, conferința, 5 ianuarie 1859, 1853, divanuri Ad-hoc,


convenție, 24 ianuarie 1859, 1856, război, 1858.

III. Citiţi cu atenţie textul de mai jos: 2p

„Pe 27 august 1916 trei armate române au trecut la atac traversând Carpații
Meridionali, după care au intrat în Transilvania România intra astfel în Primul Război
Mondial, după doi ani de neutralitate. Regele Ferdinand și guvernul condus de liberalul Ionel
Brătianu au decis ca românii să lupte alături de Antanta, adică alături de Franța, Rusia și
Marea Britanie. Primele atacuri au fost încununate de succes, obligându-I pea ustro-ungari să
se retragă. Soldaţii români au reuşitsăelibereze o parte însemnată din Transilvania.
Odată cu intrarea în război au ieşit la iveală însă proasta organizare şi slaba pregătire a
armatei române, deg ringolada şi corupţia clasei politice care au dus, în scurt timp, la dezastru.

1
În plus, sudul României a fost lăsat descoperit în faţa unei Bulgarii aprige, care a intrat în
război de partea Austro-Ungariei. Astfel, la mijlocul lui septembrie, germanii au transferat pe
frontul transilvănean patru divizii, avansarea românilor fiind oprită. Ruşii au deplasat la
rândul lor în ajutorul românilor trei divizii, dar aceşti militari nu au fost aprovizionaţi
corespunzător.

Primul contraatac al Puterilor Centrale a fost organizat de generalul August von Mackensen,
care a coordonat o armată multinaţională formată din trupe germane, bulgare şi otomane.
Atacul a fost declanşat din Bulgaria pe direcţia nord pe 1 septembrie. Atacul a fost îndreptat
dinspre poziţiile de pe Dunăre spre Constanţa. Lipsită de sprijin deoarece majoritatea
soldaţilor fuseseră concentraţi pe frontul din Transilvania, garnizoana de la Turtucaia,
împresurată de trupele bulgaro-germane, s-a predat pe 6 septembrie.
Înfrângerea armatei române la Turtucaia a însemnat începutul sfârşitului. Nemţii şi austriecii
au atacat încontinuu, astfel încât, trei luni mai târziu, în decembrie 1916, întreaga parte de sud
a ţării fusese ocupată, iar guvernul, regele şi populaţia s-au retras în Moldova. Armata română
pierduse peste 250.000 de militari pe front, adică o treime din forţele mobilizate în august.”

(Articol din revista „Historia” din 27.08.2017-despre participarea Românieila Primul Război Mondial)

Pornind de la text, răspundeţi la următoarele întrebări:

1. Alături de ce alianță luptă România în Primul Război Mondial?


2. Cum se numește regele României din perioada Primului Război Mondial?
3. În ce interval de timp este neutră România în Primul Război Mondial?
4. Ce zonă a țării noastre a fost ocupată până în luna decembrie 1916?
5. Ce se întîmplă cu regele, guvernul și o parte a populației românești după ce sudul țării
noastre este ocupat de armatele inamice?

IV. Alcătuiți câte o propoziție cu fiecare dintre următorii termeni istorici: 2p

reformă, neutralitate, monarhie constituțională, independență.