Sunteți pe pagina 1din 6

ANEXA A

PREMIILE NOBEL PENTRU ŞTIINŢE ECONOMICE

ALFRED NOBEL
(1833 - 1896)
Chimist şi industriaş suedez, cercetător în domeniul
explozibililor, inventatorul dinamitei

PREMIUL NOBEL

Cel mai prestigios premiu internaţional anual instituit în 1901 de către


Academia Regală de Ştiinţe din Suedia conform dorinţei testamentare a
marelui savant "pentru cea mai importantă descoperire sau invenţie în dome-
niul fizicii, chimiei, medicinei" sau în domeniul literaturii "cea mai remarca-
bilă lucrare beletristică" şi "cea mai bună realizare pentru fraternitatea între
naţiuni", fără "a se da nici o atenţie naţionalităţii candidaţilor".
Administrarea moştenirii NOBEL şi organizarea ceremoniilor de premiere
sunt făcute de către Fundaţia Nobel.
Cu ocazia celebrării bicentenarului Băncii Centrale a Suediei, în 1968,
guvernatorul acesteia Per Asbrink a propus înfiinţarea "Premiului Băncii
Centrale a Suediei în ştiinţe economice în memoria lui Alfred Nobel", finanţat
dintr-un fond bancar perpetuu şi care să fie acordat pe baza aceloraşi reguli
şi principii ca şi premiile Nobel originale. Ca urmare a înţelegerii survenite
între Banca Centrală, Fundaţia Nobel, Academia Regală de Ştiinţe şu
Guvernul Suediei, din 1969 s-a acordat primul premiu Nobel pentru economie.
Până acum, după 29 de ani de premieri, au existat 42 de premiaţi Nobel
pentru economie (din care 28 sunt cetăţeni americani) pe care îi redăm în
continuare. Menţionăm că, din acestea, 17 premii au fost acordate pentru cer-
cetări în domeniul macroeconomiei, având 20 de premiaţi, iar mărimea
premiului este în prezent de 1.120.000 dolari U.S.
Laureaţii premiului Nobel pentru ştiinţe economice1
(1969 - 1997)
Nr. Anul Autorul şi ţara Domeniul Motivaţia
crt.
1 1969 Ragnar Frisch (1895-1973) Norvegia macroeconomie "...pentru elaborarea şi aplicarea metodelor
Jan Tinbergen (n. 1903) Olanda dinamice în analiza proceselor economice..."
2 1970 Paul Samuelson (n. 1915) SUA teoria echilibrului "...pentru activităţile ştiinţifice care i-au permis
general elaborarea teoriei economice şi statistice,
pentru contribuţia la îmbunătăţirea nivelului
analizei ştiinţifice economice... pentru meritele
sale în reprezentarea legilor fundamentale ale
economiei de piaţă"
3 1971 Simon Kuznets (n. 1901) SUA creşterea şi "pentru interpretarea sa, fondată pe analiza
dezvoltarea empirică a creşterii economice, care a permis
economică dezvoltarea şi aprofundarea cunoaşterii struc-
turii procesului socio-politic al dezvoltării ţării"
4 1972 John R. Hicks (n. 1904) Anglia teoria echilibrului "pentru contribuţiile lor îndrăzneţe la dezvolta-
Kenneth Arrow (n. 1926) SUA general rea teoriei echilibrului general şi teoria trans-
formărilor sociale"
5 1973 Wassily Leontief (n. 1906) SUA analiza imput- "pentru elaborarea modelului intrări-ieşiri şi
ouput aplicarea sa la problemele economice
importante"

1
Vezi M. Băcescu, A. Băcescu - Macroeconomie - Bazele macroeconomiei, pag. 389-391, Ed. ALL, Bucureşti 1993
Al. Taşnadi - Geneza şi evoluţia Premiului NOBEL în economie, pag. 33-37, Lito, ASE, Bucureşti 1997.
6 1974 Gunnar Mydral (1898-1987) Suedia macroeconomie şi "pentru lucrările lor de pionierat asupra
F. A. Hayek (1899-1992) Anglia economie fluctuaţiilor economice, sociale şi cadrul
instituţională instituţional"
7 1975 Leonid Kantorovich URSS teoria alocaţiilor "pentru contribuţia lor la teoria alocării
Tialing Koopmans (1910-1985) SUA normative optimale a resurselor"
8 1976 Milton Friedman (n. 1912) SUA macroeconomie "pentru contribuţia sa la studiul teoriei
monetariste şi demonstrarea complexităţii
politicilor de stabilitate economică"
9 1977 Bertil Ohlin (1898-1987) Suedia economie "pentru demonstrarea unei noi metode de
James Meade (n. 1907) Anglia instituţională studiu a relaţiilor economice internaţionale"
10 1978 Herbert Simon (n. 1916) SUA ştiinţe "pentru activitatea sa de pionierat în domeniul
administrative luării deciziilor în cadrul organizaţiilor
economice"
11 1979 Theodore Schultz (n. 1902) SUA creştere economică "pentru activitatea sa de pionierat în domeniul
Arthur Lewis (n. 1915) Anglia creşterii economice şi a problemelor ţărilor în
curs de dezvoltare"
12 1980 Lawrence Klein (n. 1920) SUA macroeconomie "pentru,contribuţia sa la construcţia de modele
econometrice şi aplicarea lor la analiza
fluctuaţiilor şi politicilor economice"
13 1981 James Tobin (n. 1918) SUA macroeconomie "pentru activitatea sa de studiere a pieţelor
financiare pe baza teoriei anticipaţiilor
raţionale"
14 1982 George Stigler (1911-1991) SUA economie "pentru studiile sale decisive despre structura
industrială industrială şi funcţionarea pieţelor, precum şi
despre cauzele şi efectele reglementărilor
publice"
15 1983 Gerard Debreu (n. 1921) SUA teoria echilibrului "pentru introducerea noilor metode de analiză
general în teoria economică precum şi reformularea
riguroasă a teoriei echilibrului general"
16 1984 Richard Stone (n. 1913) SUA contabilitate "pentru contribuţia sa fundamentală la
naţională elaborarea sistemului contabilităţii naţionale,
care a permis îmbunătăţirea simţitoare a
condiţiilor analizei empirice a economiei"
17 1985 Franco Modigliani (n. 1918) SUA macroeconomie "pentru studiile sale de pionierat în domeniul
cererii şi pieţelor financiare"
18 1986 James Buchanan (n. 1919) SUA finanţe "pentru contribuţia adusă în domeniul analizei
deficitului bugetar"
19 1987 Robert Solow (n. 1924) SUA creşte economică "pentru aprofundarea şi demonstrarea rolului
tehnologiei ca factor cheie ce determină
dezvoltarea economică"
20 1988 Maurice Allais (n. 1911) Franţa teoria echilibrului "pentru lucrările de pionierat în domeniul
general teoriei pieţelor şi utilizării eficiente a
resurselor"
21 1989 Trygve Havelmo (n. 1921) Norvegia macroeconomie "pentru lucrările care au avut un rol important
în dezvoltarea economiei cu ajutorul metodelor
şi modelelor matematice şi statistice pentru
elaborarea fundamentelor probabilistice ale
metodologiei econometrice"
22 1990 Harry Markovitz, SUA finanţe "pentru teoretizarea gestiunii financiare pentru
elaborarea unei proceduri de selectare a
titlurilor bursiere"
William Sharpe, SUA finanţe "pentru stabilirea criteriilor de alcătuire a
portofoliului activ financiar şi pentru atenuarea
şi eliminarea riscurilor legate de plasamente de
investiţii"
Merton Miller, SUA finanţe "pentru elaborarea de teoreme considerate
norme de comparare ale analizei teoretice şi
empirice în domeniul finanţării întreprinderii"
23 1991 Ronald Ilarry Coase, SUA macroeconomie "descoperirea şi clasificarea semnificaţiei
costurilor de tranzacţie şi a drepturilor de
proprietate pentru structurile instituţionale şi
funcţionarea economiei"
24 1992 Gary Stanley Becker, SUA macroeconomie "contribuţii la studiul economic al discriminării
între indivizi, capitalului uman, crimei şi
pedepsei, analizei economice a familiei şi luării
deciziilor politice (deci pentru abordarea
economică a comportamentului uman)"
25 1993 Robert William Fogel, SUA macroeconomie "aplicarea modelelor economice şi metodelor
statistice la analiza pe termen lung a
trendurilor dezvoltării economice"
Douglass C. North, SUA macroeconomie "dezvoltarea modelului creşterii în economia
americană pentru 1790-1860 ca expresie a
aplicării teoriei neoclasice la problemele istoriei
economice în America"
26 1994 John C. Harsanyi (n. 1920), SUA macroeconomie "aplicarea teoriei jocurilor necooperante la
John F. Nash (n. 1928), SUA analizele economice"
Reinhard Selter (n. 1930), Germania
27 1995 Robert Lucas jr. (n. 1937), SUA macroeconomie "aplicarea ipotezelor anticipaţiilor raţionale,
abordarea problemelor echilibrului ciclurilor de
afaceri prin luarea în considerare a
dificultăţilor utilizării politici economice în
vederea controlării economiei şi a
posibilităţilor de evaluare pertinentă a
metodelor statistice în cadrul politicii
economice"
28 1996 James Mirrles (n. 1936) Anglia macroeconomie "aplicarea teoriei economice a stimulentelor în
William Vickrey (1914-1996), SUA condiţii de informaţii asimetrice"
29 1997 Robert Merton (n. 1941), SUA burse "elaborarea unei noi metode de determinare a
Myron Scholes (n. 1944), SUA valorii derivativelor. O derivativă este un activ
a cărui valoare depinde de valoarea fluctuantă
a altui activ (active)." De menţionat că acest
Premiu Nobel ar fi revenit în aceeaşi măsură
şi lui Fischer Black care a lucrat împreună cu
Scholes şi care între timp a decedat.